Тестові завдання „ Історії України. 11 клас”Сторінка2/3
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.59 Mb.
1   2   3
Тема 11 Суспільно – політичне життя і політична боротьба в Україні в середині 50 – х в першій половині 60 – років

1.Назвати події за роками:

1. Лютий 1956р. (20 – й з’їзд КПРС)

2. Жовтень 1964р. (М. Хрощова усунено від влади)

2.1. Яку назву мав виступ М. Хрущова на 20 – у з’їзді? («Про культ особи та його наслідки»)

2. Яку постанову ЦККПРС було оприлюднено після 20 – го з’їзду? («Про подолання культу особи та його наслідків»)3.1. Чого важливого не містила доповідь М. Хрущова на 20 – у з’їзді? (Аналізу причин культу особи)

2. Який процес почався в політичному житті країни після 20 – го з’їзду? (Лібералізація)4.1. Який процес почався в сфері правових відносин? (Політична реабілітація невинно репресованих)

2. Скільки етапів мав цей процес в сфері правових відносин? (Три)5.1. Скільком людям в Україні було повернено чесне ім’я? (250 тис. осіб – більшість посмертно)

2. Яка проблема виникла в СРСР у червні 1957р.? (Спроба перевороту з боку «сталінської гвардії»)6.1. Чи була реформаторська політика М. Хрущова послідовною, доводжуваною до кінця? (Ні)

2. Коли було остаточно розгромлено політичних конкурентів М. Хрущова? (Жовтень 1961р.)7.1. Що відбулося в Кривому – Розі у 1963р.? (Виступ робітників)

2. Чи було населення України (більшість) задоволеною політикою М. Хрущова з початку 60 – х років? (Ні)8.1. Хто очолював опозицію М. Хрущову і готував його усунення? (Л. Брежнєв, М. Підгорний)

2. Кому в Україні було доручено підготовчу роботу з партійними функціонерами для усунення М. Хрущова? (П. Шелесту)9.1. М. Хрущов погодився на відставку? (Так)

2. В чому опозиціонери обвинувачували М. Хрущова? (У волюнтаризмі та суб’єктивізмі)10.1. Чи погоджуєтесь ви із тим, що критика М. Хрущовим Сталіна була «доброю новиною» для українців? (Так)

2. Яка головна помилка і вина перед народом М. Хрущова за оцінкою В. Моргуна? (Не зумів своєчасно піти)11.1. Чи була критика М. Хрущова в його діяльності справедливою? (В більшості, так)

2. Хто в Україні намагався попередити М. Хрущова про змову? (О. Іваненко, З. Сердюк)12.1. Які посади займав М. Хрущов до 1964р.? (Перший секретар ЦККПРС, член президії ЦК, голова Ради Міністрів СРСР)

2. Хто зайняв ці посади після усунення М. Хрущова? (Л. Брежнєв, О. Косигін)Тема 12 Стан економіки України наприкінці 50 – х – у першій половині 60 – х років

1.1. Яка подія відбулася у 1957р.? (Реформа управління економікою, створення раднаргоспів)

2. Що гальмувало впровадження досягнень НТР в Україні? (Централізована система господарського управління)2.1. Чи була українська наука в багатьох аспектах відірвана від виробництва? (Так)

2. Чи втрачається авторитет країни у міжнародній політиці якщо в ній не відбуваються економічні реформи? (Так)3.1. Чим, в ході реформ були замінені галузеві міністерства? (Раднаргоспами)

2. З чим, у сфері політичній, були пов’язані економічні реформи? (З політичною боротьбою у вищих ешелонах влади)4.1. Який орган керівництва економікою було створено в Україні у 1960р.? (Українську раду народного господарства)

2. Яку небезпеку М. Хрущов та його прибічники вбачали у створеному органі керівництва економікою України? (Небезпеку «місництва»)5.1. Чи мала промисловість України значні здобутки наприкінці 50 – х – в першій половині 60 – х років? (Так)

2. Чи стало сільське господарство України експериментальним майданчиком Хрущовських реформ? (Так)6.1. Які галузі промисловості розвивалися в Україні найшвидше? (Видобуток нафти та газу – у три рази)

2. В чому українська економіка відчувала гостру нестачу? (В новій техніці)7.1. Чим було ускладнено екологічно збалансованість в Україні? (Штучними «морями»)

2. Скільки СГ угідь було загублено в результаті будівництва ГЕС на Дніпрі? (Приблизно 1 млн. га.)8.1. Розвитку якої галузі в цей час приділялася особлива увага? (Хім. пром.)

2. Без чого був неможливий розвиток народного господарства в умовах НТР? (Без розвитку транспортної мережі)9.1. Яка нова галузь з’явилася в Українській промисловості? (Автомобілебудування)

2. Чому в ході реформування СГ порушився зерновий баланс і почалася гостра нестача хліба? (Через збільшення посівів кукурудзи)10.1. Яка різниця між колгоспом і радгоспом? (Радгосп ставав власністю держави)

2. В чому була неефективною колгоспно – радгоспна система господарювання? (У відсутності матеріальної і моральної заінтересованості)11.1. Як влада намагалася зміцнити колгоспно – радгоспну систему? (Обмежувала особисту власність селян)

2. Коли уряд знизив пенсійний вік і підвищив розміри пенсії? (В 1956р.)12.1. Чи була програма будівництва успішною, чи зняла вона гостроту житлової проблеми? (Так)

2. Як оцінювалася істориками грошова реформа у 1961р.? (Як прихована девальвація)Тема 13 Культура і духовне життя в Україні у 50 – х – першій половині 60 – х років

1.Назвіть подію за роками:

1. 1959 рік (Сформувалася роб – сел. Спілка)

2. 1965рік (Праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»)

2.1. Характерна риса культурного і духовного життя в Україні? (Боротьба двох тенденцій, лібералізація та утиски)

2. Чи у 50 – і роки склалися сприятливі умови у сфері освіти? (Так)3.1. Що позитивного для населення в сфері освіти сталося у 1959р.? (Скасовано плату за середню і вищу освіту)

2.Для яких дітей потрібні були , за думкою Сухомлинського, школи – інтернати? (Для дітей позбавлених нормального виховання в сім’ї)4.1. Чи набувала підготовка кадрів для освіти в Україні особливого значення? (Так)

2. Що стало осередком поширення передового учительського досвіду в Україні? (Інститути удосконалення вчителів)5.1. В зв’язку з чим розширювалися масштаби професійної освіти ? (Реформи в економіці та розгортання НТР)

2. Яка форма навчання, крім денної, поширювалася у сфері вищої професійної освіти? (Вечірня та заочна)6.1. Як радянська влада продовжувала розглядати освіту? (Як засіб ідеологічного впливу)

2. Наслідком якої політики було скорочення кількості українських шкіл?7.1.Чи у багатьох напрямах науково-технічного прогресу поступалася радянська держава країнам Заходу? (так)

2. Що стало головними осередками науки в республіці? (Науково – дослідні інститути)8.1. Хто очолював АНУРСР із 1962р.? (Б. Патон)

2. Як називалася в60 – х роках наука про загальні закони одержання, зберігання, передачі та обробки інформації? (Кібернетика)9.1. На яких науках позитивно позначилася лібералізація громадсько – політичного життя? (На гуманітарних)

2. Хто був автором статті «Мистецтво живопису і сучасність», написаної у 1955р.? (О. Довженко)10.1. Як називався культурницький опозиційний рух, що виник в період «відлиги»? (Шестидесятницький)

2. Під якими гаслами в цей час проходила політика русифікації? («Зближення і злиття націй та інтернаціоналізму»)11.1. Що означає інакомислячий, відступник від панівної ідеології? («Дисидент»)

2. На основі яких обвинувачень влада почала боротьбу проти інакомислячих? (Шкідництво та антирадянська агітація та пропаганда)12. Співставити:

1. Б. Патон

2. Л. Костенко

3. Г. Майборода

4. Б. Ступка

5. В. Касіян


Музика – 3

Театр – 4

Поезія – 2

Електрозварювання – 1

Худ. мистецтво – 5


1.


1. В. Глушков

2. О. Гончар

3. М. Нагнибіда

4. Ю Мейтус

5. Т. Яблонська


Література – 2

Музика – 4

Кібернетика – 1

Худ. мистецтво – 5

Поезія – 3

2.


Розділ 4 Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60 – х – початок 80 – х років)

Тема 14 Політико – ідеологічна криза радянського ладу в Україні

1.1. Яким етапом змінився період «відлиги» в Україні? (Етапом застою)

2. Чи реально було побудувати комунізм до 1980р.? (Ні)2.1. Як партійне керівництво назвало перший етап (фазу) комунізму? (Розвинутий соціалізм)

2. Як повинна була називатися нова спільнота людей створена на теренах СРСР? (Радянський народ)3.1. Хто із видатних людей назвав державний лад СРСР як такий, що «залишається суспільством державного капіталізму»? (Академік Сахаров)

2. Як відбувалися вибори в органи радянської влади? (безальтернативно)4.1. Яку роль відігравали органи радянської влади за часів застою? (Декоративну роль)

2. Чи мали місцеві ради всю повноту влади у всіх сферах життя? (НІ)5.1. У чому звинувачувалися репер пресовані в 60 – х роках? (В антирадянській агітації та пропаганді)

2. Яка система управління була частково відновлена в період застою? (Неосталінізм)6.1. Коли відбулася зміна політичного керівництва України? (1972р.)

2. Коли була прийнята нова Конституція УРСР? (1968р.)7.1. Хто в Україні уособлював політичну лінію «національної обмеженості»? (П. Шелест)

2. Яку політичну лінію уособлював В. Щербицький? (Проімперську)8.1. Чи змінився політико – правовий статус України за новою конституцією? (Ні)

2. Чи було суспільство, побудоване в УРСР (за новою конституцією) «суспільством справжньої свободи людей праці»? (Ні)9.1. Яким був суверенітет України за новою конституцією: фактом чи декларацією? (Декларацією)

2. Якою залишилася роль комуністичної партії за новою конституцією? (Керівною і спрямовуючою силою)10.1. Чи підтверджувала нова конституція законодавчо право УРСР на вихід із складу СРСР? (Ні)

2. Чи забезпечувало членство в КПУ можливості кар’єрного зростання та підвищення матеріального добробуту? (Так)11.1. Назвати ім’я та прізвище автора книги «Україна наша радянська». (П. Шелест)

2. Яке обговорення було організоване перед прийняттям нової конституції? (Всенародне)12. Пояснити:

1. Суверенна держава

2. Радянський народ

Тема 15 Стан економіки УРСР у другій половині 60 – х – першій половині 80 – х років 20 – го ст.

1.1. Як називаються зміни в економіці, викликані необхідністю вирішення існуючих в ній проблем? (Реформи)

2. Коли (рік) вперше починаються ці зміни? (1965р. осінь)2.1. Які умови для розвитку економіки створювалися в результаті цих змін? (Зацікавленість в результаті праці)

2. Що було наслідком запровадження змін в економіці країни? (Прискорення темпів розвитку)3.1. Яка головна причина тяжкого економічного становища СРСР та УРСР на думку академіка Аганбегяна? (Неправильний напрям розвитку країни)

2. Як економісти називали 8 – п’ятирічку? («Золотою»)4.1. Яка тенденція стала характерною для економіки країни під кінець 8 – ї п’ятирічки? (Зниження темпів розвитку)

2. Що було і є найважливішим показником у розвитку економіки? (Продуктивність праці)5.1. Чим пояснювалося зниження темпів економічного зростання УРСР? (Технічною відсталістю)

2. Яка група галузей промисловості розвивалася переважаючими темпами? (Група «А»)6.1. Що виснажувало економіку СРСР і УРСР? (Гонка озброєнь)

2. Які 2 економіки розвивалися паралельно? (Цивільна і оборонна)7.1. Які чинники використовувалися керівництвом для ліквідації гальмування в СГ? (Екстенсивні)

2. Як оцінюється істориками контроль партійного керівництва та чиновників у СГ? (Дріб’язковим і нав’язливим)8.1. Якими були наслідки кризи СГ на початку 80 – х років для країни? (Дефіцит, черги і т.д.)

2. Яка форма взаємовідносин стає поширеною у суспільстві? («Ті – мені, я – тобі»)9.1. Коли була прийнята «Продовольча програма»? (1982р.)

2. Наскільки років була розрахована «Продовольча програма»? (На 8років)10.Назвати деструктивні процеси у СГ? ( а)Зменшення посівних площ на 1 млн. га., б) Незмінність цін на СГ продукцію з 60 – х років., в)Нерозвиненість соціальної і духовної сфер., г)Обезлюднення та зникнення сотень українських сіл )

11.Пояснити:

1. Екстенсивний характер розвитку

2. Самостійність підприємства

12.Пояснити:

1. Продуктивність праці

2. Прибуток

Тема 16 Етносоціальні процеси та рівень життя людей

1.1. Яке місце в Європі посідала Україна за чисельністю населення? (6 місце)

2. Як називається показник зростання приросту населення за 1 рік? (Абсолютним приростом населення)2.1.Як називається процес збільшення чисельності населення міст за рахунок сільського? (Урбанізація)

2. Як називається процес переважання смертності над народжуваністю? (Депопуляція)3.1. Зростання числа непрацездатних на одну тис. чол., що працюють, за рахунок людей похилого віку це…(Старіння)

2. Рух населення, з метою зміни місця проживання, в масштабах країни це… (Міграція)4.1. Скільки сіл зникло в Україні в 60 – і – 80 – і роки? (1502)

2. Наскільки, приблизно, зросло населення України за переписом 1989р.? (10млн)5.1. Із яких джерел складалися доходи населення України? (Зар. плата, фонди соціального споживання)

2. Як деякі історики називали епоху М. Брежнєва (70 – і роки)? (Золота епоха)6.1. Як називається ситуація недостатності потрібних товарів? (Дефіцит)

2. Що потрібно було для того, щоб дістати потрібні, але відсутні у вільному продажі, речі? (Блат)7.1. Який негативний наслідок мав процес урбанізації? (Житлова проблема)
2. Якими були медичне обслуговування та освіта в Україні в даний період? (Безплатними)

8.1. Як СРСР називався окремий, привілейований прошарок населення? (Номенклатура)

2. Назва спеціальних магазинів для радянської еліти? (Берізка)9.1. Як називалися власники підпільних виробництв? (Цеховики)

2. Назва людини, яка крала із власного виробництва? (Несун)10.1. Який відсоток спеціалістів в народному господарстві України складали жінки? (60%)

2. Чи була Україна однорідною в етнічному відношенні?11.1. Чи можливо було в 60 – 70 – х роках наздогнати захід за рівнем життя та побуту? (Ні)

2. Головне партійне гасло 70 – х років? («Все для блага людини, все в ім’я людини)12.1. Яка мораль була характерна в суспільстві в цей час? ( Подвійна)

2. Як називалася офіційна мораль? (Публічна)Тема 17 Опозиційний рух

1.1. Яке десятиріччя в розвитку СРСР було бурхливим, суперечливим, динамічним? (Хрущовське)

2. Як називалася духовна опозиція, яка розвинулася у радянському суспільстві? (Дисидентство)2.1. Які гасла характеризували офіційну літературу 60 – х початок 70 – х років? (Неосталіністські)

2. Що перекривало канали легальної публікації творів, які не відповідали офіційній літературі? (Цензура)3.1. Що відбулося 4 вересня 1965р.? (Акція протесту дисидентів у столичному кінотеатрі «Україна»)

2. Яка значна подія в дисидентському русі відбулася у 1976р.? (Утворилася Українська Гельсінська Група)4.1. Як називалася література, що видавалася без відома влади, самостійно? («Самвидав»)

2. Кого з літературних діячів – дисидентів було заарештовано одним із перших і доведено до смерті у в’язниці у 1985р.? (В. Стуса)5.1. Яка головна провина інкримінувалася заарештованим учасникам дисидентському руху в 60 – х – 70 – х роках? (Антирадянська націоналістична діяльність)

2. Назва журналу, 8 номерів якого випустили дисиденти в 1970 – 1974рр.? («Український вісник»)6.1. Яку вказівка ЦККПРС із 1972р. починає виконувати В. Щербицький у боротьбі з дисидентством? (Боротьба з «самостійництвом»)

2. Хто став керівником організації, створеної з метою нагляду за дотриманням прав людини в УРСР? (М. Руденко)7.1. З якою метою, як твердила радянська пропаганда, арештовували дисидентів у 70 – х роках? (Для «перевиховання»)

2. Яку мету у своїй діяльності ставило релігійне дисидентство? (Боротьба за визнання свободи совісті)8.1. Скільки напрямів утворилося у дисидентському русі? (Три)

2. Яке завдання ставили перед собою учасники національно – орієнтованого напрямку дисидентського руху? (Боротьба за незалежність України)9.1. Які причини поразки опозиційного руху? ( а)Стан політичної летаргії більшості населення., б)Відсутність зв’язків з народом., в)Відсутність належної організованості., г)невелика кількість учасників., д)Незрілість національної свідомості та політичної грамотності.) (4 бали)

2. Яке значення опозиційного руху в 60 – 80 – х рр. в Україні? ( а)Загроза для існуючого режиму., б)сприяв початку політизації населення., в)Україна стає знаною у світі., г)Перші кроки до здобуття Україною незалежності.Тема 18 Культура і духовне життя суспільства. Русифікація (друга половина 60 – х початок 80 – х років

1.1.Яка подія в сфері освіти відбулася у 1972р.? (Перехід до загальнообов’язкової середньої освіти)

2. Що відбулося в сфері освіти в 1984р.? (Реформа загальноосвітньої і професійної школи)2.1. Які нові предмети почали вивчатися у вищій та середній школах? (Кібернетика, генетика, суспільствознавство)

2. Яким було одним із основних державних завдань школи? (Підготовка робітничих кадрів)3.1. У чому головна суть закону 1958р.? (Право батьків вибирати мову навчання)

2. Головна ідея постанови 1979р.? (Запровадження повсюдного викладання російської мови для дітей з 5 років)4.1. В якому регіоні України не було ні одної української школи? (В Криму)

2. Чому знижувався престиж вищої освіти? (Низькою заробітною платою спеціалістів)5.1. За яким принципом фінансувалася наука? (Залишковим)

2. Яка установа була центром наукових досліджень в Україні? (АН УРСР)6.1. Хто очолював даний центр науки? (Б. Патон)

2. Під чиїм керівництвом була видана 26 – томна «Історія міст і сіл України»? (Академік П. Тронько)7.1. На яких позиціях залишалась більшість видатних українських письменників? («Соціалістичного реалізму»)

2. Скільки кіностудій було в Україні в Цей період? (Три)8.Співставити (5 балів):

1. В. Глушков

2. М. Брайчевський

3. І. Миколайчук

4. М. Стельмах

5. А. Роговцева


Кіно – 3

Література – 4

Театр – 5

Історія – 2

Кібернетика – 1


1.

1. Є. Мірошниченко

2. Т. Яблонська

3. Б. Патон

4. Т. Тронько

5. Л. Костенко


Електрозварювання – 3

Історія – 4

Опера – 1

Худ. творчість – 2

Література – 5


2.

Розділ 5 Розпад СРСР і відродження незалежної України

Тема 19 Перебудова в СРСР та в Україні

1.1. В якому році до влади в СРСР прийшов М. Горбачов? (Березень 1985р.)

2. Як було кваліфіковано ситуацію в економіці країни на квітневому 1985р. Пленумі ЦК КПРС? (Як небезпечну)2.1. Коли почалася перебудова? (Квітень 1985р.)

2. На що були спрямовані реформи, затверджені у квітні 1985р.? (Вихід із кризи)3.1. Що в ході реформ вимагало активізації? (Людський фактор)

2. Чи у 1985 – 1986рр. економіка України переживала піднесення? (Так)4.1. Чи були серйозні проблеми в перебудовчих процесах в Україні? (Так)

2. Якою була позиція українського керівництва щодо перебудови? (Гальмування перебудови)5.1. Як радянська влада поставилась до аварії ЧАЕС? (Приховувала факт аварії)

2. Яке місто, в наслідок аварії, стало містом привидом? (Прип’ять)6.Що означає дата:

1. 26 квітня 1986р.? (Аварія на ЧАЕС)

2. 15 травня 1990р.? (Демократичні вибори до постійно діючого парламенту)

7.1. Скільки осіб постраждало в Україні від аварії на ЧАЕС? (3.2 млн. осіб)

2. Скільки, із загального числа постраждалих, було дітей? (1 млн.)8.1. Чи подолані жахливі наслідки Чорнобильської катастрофи? (Ні)

2. Чи переміг партійний апарат у демократичних виборах до ВР УРСР? (Ні)9.1. Під якими гаслами в країні почалися демократичні реформи? (Демократизації і гласності)

2. Якою реформую підкріплювався процес демократизації? (Конституційною)10.1. Як називалося об’єднання партійної номенклатури у парламенті? («Група 239»)

2. Як називалась опозиційна група у парламенті? (Народна рада)11.1. Чому компартійне керівництво відносилося до перебудови негативно? (Вона виходила з-під контролю)

2. Яка кількість осіб вийшла з КПУ у 1990р.? (Понад 250тис.)12.1. Як, на думку істориків, реагувало українське суспільство на початок перебудови? (З обережним ентузіазмом)

2. Як вона, думка змінювалася з ходом перебудови? (Недовірою)Додатково.

Назвати основні завдання стратегічної «тріади» перебудови:

а) Нове політичне мислення

б) Радикальна економічна реформа

в) Демократизація всієї політичної структури

Тема 20 Економічна і соціальна ситуація в Україні у другій половині 80 – х років 20 – го ст.

1.Назвати події за роками:

1. 1989 – 1990рр. (Загострення економічної кризи в УРСР)

2. 1990р. (Запровадження карткової системи з купонами)

2.1. Що стало в Україні важливим напрямом прискорення? (реконструкція промисловості та підвищення якості продукції)

2. Позавідомчий контроль за якістю продукції називався… (Держприймання)3.1. Економічна політика влади характеризувалася відсутністю чіткого стратегічного курсу… (Так)

2. Впровадження економічних методів управління ринкового типу і розширення прав підприємства передбачав… («Закон про державне підприємство» 1987р.)4.1. Непослідовність проведення економічних реформ у 1985 – 1987рр. привела до… (Відставання від запланованих темпів)

2. Зростання заробітної плати випереджало зростання продуктивності праці… (Так)5.1. Якою була причина провалу політики «прискорення»? (Опір консервативно – бюрократичних сил)

2. Коли було визнано владою приватну власність та орендні відносини у СГ? (Кінець 80 – х р.)6.1. В Україні були найвищими темпи зростання дефіциту на товари… (так)

2. Чи мала велике позитивне значення «антиалкогольна кампанія» розгорнута М. Горбачовим? (Ні)7.1. Програма економічних реформ 1990р. мала впроваджуватись під жорстким контролем держави… (Так)

2. Програма економічних реформ Г. Явлінського мала назву «500 днів»… (Так)8.1. Остаточний колапс радянської економіки стався у… (Початок 1991р.)

2. Що стало головною проблемою у взаєминах між республіками? (Закриття кордонів з метою збереження продуктів)9.1. Якими були ознаки швидкого занепаду СГ в Україні? (Обезлюднення села, втрати врожаю, масове розкрадання, низька продуктивність праці і т.д.)

2. Хто чинив опір впровадженню нових форм господарювання на селі? (Керівництво цієї системи)10.1. Падіння вартості грошей та їх купівельної спроможності називається… (Інфляція)

2. Відсутність достатньої, для задоволення потреб споживача, продукції називається… (дефіцит)11.1. Що відбувалося в бюджетній сфері України? (Комерціалізація)

2. Чи можна було в цих умовах зберегти систему директивного планування? (Ні)12.1. Чи є одним із наслідків інфляції швидке зростання цін на товари? (Так)

2. Закупівля товарів за нижчими від ринкових цінами та перепродаж їх за монопольно високим називається… (Спекуляція)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал