Тест и до курсу “ділова українська мова”Сторінка10/10
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

XI. Правопис службових частин мови1. Немовби

А

Б

В

Разом пишуться складні сполучники, утворені від інших частин мови

Разом пишуться частки АБИ, ДЕ, ЧИ, ЩО,ЯК, –СЬ у складі будь-якої частини мови

Разом пишуться складні прийменники, утворені сполученням прийменника(-ів) із будь-якою частиною мови2. Хоч би


А

Б

В

Окремо пишеться частка БИ(Б), яка творить форму умовного способу дієслів

Окремо пишуться сполучники з частками БИ(Б), ЖЕ(Ж)

Окремо пишеться частка ЖЕ(Ж), яка відіграє підсилювально-видільну роль3. Хто б то


А

Б

В

Частка ТО пишеться окремо у сполученнях ЩО ТО ЗА, ЩО ТО, які виконують функцію підсилювальних

Частка пишеться окремо, якщо між часткою і словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка

Частка пишеться окремо, якщо між нею і займенником стоїть прийменникXII. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови
1. Недолік


А

Б

В

НЕ пишеться разом у складі префікса недо–, який означає дію, стан або якість, що виявляються в процесах, ознаках і предметах унеповній мірі

НЕ пишеться разом з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони у сполученні з НЕ означають одне поняття

НЕ пишеться разом з усіма частинами мови, якщо слово без НЕ не вживається2. Не читаючи


А

Б

В

НЕ пишеться окремо з іменниками, прикметниками, прислівниками, дієприкметниками, якщо до слова є протиставлення

НЕ пишеться окремо з дієсловами, дієприслівниками, займенниками, числівниками, службовими частинами мови

НЕ пишеться окремо з дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні слова3. Ні се ні те


А

Б

В

НІ пишеться окремо, якщо воно виступає повторювальним сполучником

НІ пишеться окремо, якщо вживається для заперечення наявності предмета чи ознаки

НІ пишеться окремо у стійких словосполученнях

ТЕСТ 5

1


Поставити пропущені розділові знаки


Лист-вітання – це різновид листа в якому поздоровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи тощо (підр.).

а) пропущено кому після слова листа; кому перед словом тощо.

б) пропущено кому після слова листа; кому після слова події, кому перед словом тощо.

в) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події, кому перед словом тощо.

г) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події.
2

Поставити пропущені розділові знаки

Читач певно пам”ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної й завершальної частин (підр.).

а) потрібна кома перед як;

б) слова як форма спілкування з обох сторін виділяються комами;

в) слово певно з обох сторін виділяється комами;

г) слово певно з обох сторін виділяється комами, слова як форма спілкування з обох сторін виділяється комами.
3

Поставити пропущені розділові знаки

Крім повного протоколу є ще коротка форма витяг з протоколу (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова форма;

б) потрібно тире після слова форма;

в) потрібна кома після слова протоколу, двокрапка після слова форма;

г) потрібна кома після слова протоколу, тире після слова форма.
4

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі (В.Русанівський).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами;

в) є 2 помилки, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами; перед словом як потрібна кома;

г) є 1 помилка, перед словом як потрібна кома.
5

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мова – це доля нашого народу і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її (О.Гончар).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, потрібна кома після слова народу;

в) є 2 помилки, потрібна кома після слова народу; не потрібна кома перед словом як;

г) є 1 помилка, потрібна двокрапка після слова народу.
6

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки і суспільно корисної праці (В.Русанівський).

а) є 1 помилка, потрібна кома перед словом як;

б) є 1 помилка, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами;

в) помилок немає;

г) є 2 помилки; прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами, потрібна кома перед і.
7

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Телеграма, може, бути вітальною, наприклад у зв’язку з національним святом чи з призначенням на певну посаду тощо (підр.).

а) помилок немає;

б) слово може не потрібно виділяти комами;

в) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома;

г) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома, перед словом тощо потрібна кома.
8

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Просимо Вас якнайшвидше розглянути листа і якщо у проекті договору більше немає пунктів, що викликали б у Вас сумніви повідомити нас про готовність підписати договір між нашими підприємствами (підр.).

а) помилок немає;

б) потрібна кома перед і, кома після слова сумніви;

в) потрібні кома перед якщо, тире перед словом повідомити;

г) кома перед і, кома перед якщо, кома перед слово повідомити;

д) кома перед якщо, кома перед слово повідомити.


9

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Певна річ Ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи іншу пропозицію, і тому змушені відмовити у співпраці (підр.).

а) потрібна двокрапка після слів певна річ;

б) помилок немає;

в) не потрібна кома перед і;

г) потрібна кома після слів певна річ;

д) потрібна кома після слів певна річ, не потрібна кома перед і.


10

Поясніть вживання виділеного розділового знака.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови (підр.).

а) кома між однорідними членами речення;

б) кома відокремлює поширену прикладку;

в) кома виділяє вставлену конструкцію;

г) кома відокремлює додаток.

11Поясніть вживання виділеного розділового знака.

У гарантійних листах слід дотримуватися етичних норм спілкування у ввічливій, тактовній формі висловлювати готовність до певних дій (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв”язки.
12

Чи правильно вжито розділові знаки:

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами в контракті (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова чинності;

б) потрібна кома перед або;

в) потрібна двокрапка після слова чинності і не потрібна кома після слова дати;

г) в реченні немає помилок.
13

Який розділовий знак (чи знаки) потрібно поставити

в цьому реченні? Чому?

Отже найголовніше для написання прес-релізу обізнаність із предметом повідомлення та достатня інформованість (підр.).

а) потрібно тире після слова прес-релізу, щоб відокремити прикладку;

б) потрібна кома після слова отже, щоб виділити вставне слово;

в) потрібна кома після слова отже (вставне) і двокрапка після слова прес-релізу, бо воно узагальнювальне;

г) потрібно тире після слова прес-релізу на місці пропущеного дієслова-зв”язки; кома після слова отже, щоб виділити вставне слово.


14

Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому?

Оголошення бувають як окремих організацій, підприємств, державних установ, навчальних закладів, так і приватних осіб (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як….так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.
15

Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому?

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як….так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.
16

Відповідно до якого правила в реченні вжито тире:

Резюме – це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає (підр.).

а) тире між підметом і присудком;

б) тире між частинами складного безсполучникового речення;

в) тире між частинами складносурядного речення;

г) тире відокремлює поширену прикладку.
17

За яким правилом у наведеному нижче реченні вжито тире:

Пам”ятайте: із тексту резюме має вимальовуватися образ автора – досвідченого, надійного, чесного працівника (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв”язки.
18

Який розділовий знак потрібно поставити після слова “реквізитів”? Чому?

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному, хронологічному порядку перераховуються посади, які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) двокрапку між частинами складного безсполучникового речення;

в) кому між частинами складносурядного речення;

г) тире між частинами складносурядного речення.
19

В якому із поданих речень тире вжито, щоб відокремити прикладку?


 1. Людина створила культуру, а культура – людину (В.Русанівський).

 2. Грамотне, багате мовлення – не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів (З журналу).

 3. Зачинателем нової української літературної мови був І.П.Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою (підр.).

а) 1; б) 2; в) 3.
20

За якої умови в складних безсполучникових реченнях

ставиться двокрапка?

а) якщо у першій частині вказується на час або умову, за якої відбувається дія у другій частині;

б) якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій;

в) якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що говорилося у першій.
21

Поставити пропущені розділові знаки

При цьому керівник закладу освіти і працівник повинні за угодою сторін не пізніше як за 2 місяці визначитись у такому разі контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін.

а) потрібна кома перед як, кома після слів у такому;

б) потрібна кома перед як, тире після слів у такому;

в) потрібно двокрапку після слів у такому, кому перед або;

г) потрібно двокрапку після слів у такому.
22

Поставити пропущені розділові знаки

Різновидом вказівки є припис розпорядчий документ який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого працівника.

а) кома перед який, кома перед чи;

б) двокрапка після слова припис, кома перед чи;

в) тире після слова припис, кома перед словом який;

г) тире після слова припис, кома перед і.
23

Чи буває слово принаймні вставним?

а) ніколи не буває вставним;

б) завжди вставне;

в) залежно від змісту речення буває вставним.
24

Які із наведених слів ніколи не бувають вставними:

а) мабуть, щоправда, крім того, а втім, отже;

б) може, можливо, безумовно, напевно;

в) навіть, принаймні, нібито, майже.
25

Чи потрібні розділові знаки у реченні?

Як правило у резолюції керівник висловлює своє рішення щодо суті розглянутих питань.

а) ні, не потрібні;

б) потрібна кома після слів як правило;

в) потрібні коми після слів як правило й перед словом щодо;

г) потрібна кома перед словом тощо.

26Чи правильно поставлені розділові знаки?

Віза – це позначка зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність, або надає йому юридичної сили.

а) розділові знаки поставлено правильно;

б) потрібна кома після слова позначка;

в) потрібна кома після слова позначка, не потрібна кома перед або;

г) потрібні коми після слів позначка і особою.
27

Виправте пунктуаційні помилки у реченні?

Отже обов”язковим учасником спілкування, крім мовця, є реальний, чи уявний слухач (підр.).

а) потрібна кома після слова отже, не потрібна кома перед чи;

б) не потрібно коми після слова мовця, не потрібна кома перед чи;

в) не потрібно виділяти комами слова крім мовця;

г) потрібна кома після слова отже, не потрібна після слова мовця.
28

Чому стоять коми після слів мовлення і висловлювання?

Текст є засобом відтворення зв”язного мовлення, тобто висловлювання, частини якого пов”язані між собою однією темою, основною думкою і структурою (підр.).

а) коми між однорідними членами речення;

б) комами відокремлюється прикладка;

в) комами відокремлюється вставні слова;

г) коми стоять між частинами складнопідрядного речення.
29

Чи є у реченні пунктуаційні помилки?

Наявність чітких заголовків скорочує час ознайомлення з документом та період проходження його через службових осіб та структурні підрозділи до реального виконавця (підр.).

а) є, перед другим сполучником та потрібна кома;

б) є, і перед першим, і перед другим сполучниками та потрібні коми;

в) помилок немає;

г) після слова заголовків потрібно тире.
30

Чи правильно поставлені розділові знаки.


 1. Необхідно знати, як поводитися з візитними картками.

 2. Це сприймається як неповага.

а) у 2 реченні помилка, кома потрібна;

б) у 1 реченні помилка, кома не потрібна;

в) розділові знаки поставлено правильно;

г) у 1-ому реченні після слова знати потрібна двокрапка.ТЕСТ 6


 1. Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою – це:

а) службова записка;

б) документ;

в) звіт.


 1. Списком літератури з певного питання є:

а) примітка;

б) виноска;

в) бібліографія.


 1. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається:

а) бланком;

б) грифом;

в) формуляром.


 1. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається:

а) індексом;

б) бланком;

в) формуляром.


 1. Слова „До відома”, „До протоколу”, „До наказу” – це:

а) гриф;

б) віза;

в) резолюція.


 1. Одним із типів документів за призначенням є:

а) особисті;

б) інформаційні;

в) таємні.


 1. Певна модель побудови однотипних документів – це:

а) формуляр-зразок;

б) стандарт;

в) трафарет.

 1. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, називається:

а) штампом;

б) печаткою;

в) грифом.


 1. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом:

а) віза;

б) гриф;

в) резолюція.


 1. Внутрішнє узгодження проекту документа:

а) віза;

б) гриф узгодження;

в) підпис.


 1. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої – це:

а) тези;

б) рубрикація;

в) таблиця.


 1. Документом, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, називається:

а) пояснювальна записка;

б) резюме;

в) автобіографія.


 1. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукорисного тексту – це:

а) анотація;

б) бібліографія;

в) конспект.


 1. Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається:

а) наказ;

б) постанова;

в) розпорядження.


 1. Точне відтворення оригіналу документа:

а) витяг;

б) відпуск;

в) дублікат.

 1. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою – це:

а) адрес;

б) адреса;

в) адресат.


 1. За Державним стандартом штамп може бути:

а) кутовим;

б) центровим;

в) поздовжнім.


 1. Слова „Таємно”, „Цілком таємно”, „Для службового користування” – це:

а) резолюція;

б) гриф;

в) рекомендація.


 1. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його:

а) форма;

б) зміст;

в) назва.


 1. Як звичайні, циркулярні й колективні листи розрізняють за:

а) кількістю адресатів;

б) кількістю адресантів;

в) кількістю питань.


 1. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді – це:

а) план;

б) тези;

в) конспект.


 1. Документ датується днем його:

а) підписання;

б) затвердження;

в) узгодження.


 1. Документ, що складається для інформування підвідомчих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період:

а) довідка;

б) огляд;

в) звіт.


 1. Циркулярний лист надсилають на адресу:

а) однієї інстанції;

б) двох організацій;

в) цілій низці установ.


 1. Словами „Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченого рахунка” можна розпочати:

а) лист-претензію;

б) лист-попередження;

в) лист-нагадування.


 1. Ділові листи не повинні бути надто:

а) лаконічними;

б) довгими;

в) трафаретизованими.


 1. Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують:

а) голова й секретар;

б) ті, хто виступає;

в) усі присутні.


 1. Текст протоколу складається із таких частин:

а) вступної, констатуючої;

б) вступної, основної;

в) основної, висновків.


 1. Документ, в якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інфрмації:

а) прес-реліз;

б) стаття;

в) лист.


 1. Акт складається кількома особами з метою:

а) об’єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації;

б) негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

в) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.


 1. Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на :

а) стандартні й індивідуальні;

б) особисті й офіційні;

в) приватні й службові.


 1. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання документів, товарів, грошей – це:

а) накладна;

б) акт;

в) розписка.


 1. З метою реєстрації осіб, предметів, об’єктів документів у певному порядку складається:

а) список;

б) накладна;

в) бібліографія.


 1. Безстрокова домовленість між двома чи кількома партнерами:

а) трудова угода;

б) контракт;

в) договір.


 1. Правовим актом, який встановлює основні правила оргпнізаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів, називається:

а) статут;

б) положення;

в) вказівка.


 1. Найменшою вимовною одиницею є:

а) текст;

б) фраза;

в) речення.


 1. Під час знайомства чи візиту використовують:

а) візитну картку;

б) пейджер;

в) мобільний телефон.


 1. Обмін візитними картками відбувається зразу після того, як:

а) співрозмовники посміхнулися один одному;

б) співрозмовники привіталися один з одним;

в) співрозмовники були представлені один одному.


 1. Для вирішення виробничих питань на підприємствах та в установах, управліннях, організаціях проводяться:

а) бесіди;

б) наради;

в) фуршети.


 1. За змістом інформації службові телефонні розмови поділяються на розмови:

а) до прийняття рішення;

б) під час прийняття рішення;

в) після прийняття рішення.

КЛЮЧ:
Ключ до тесту 1

1 - а), б), г), ґ); 2 - в); 3 - в); 4 - б), г), д), є); 5 - б); 6 - б); 7 - б), г), д); 8 - б); 9 - в), г); 10 - а), б); 11 - ґ); 12 - б), г), ґ), е), є), з); 13 - б); 14 - в) ; 15 - в); 16 - б); 17 - в); 18 - б); 19 - б); 20 - б), в), ґ), д); 21 - б); 22 - б); 23 - в); 24 - а); 25 - а); 26 - б); 27 - в); 28 - а), г), ґ), е); 29 - б), г), ґ); 30 - в); 31 - б); 32 - в), г), ґ), є), ж), з); 33 - в); 34 - в), г); 35 - в); 36 - б); 37 - а), в), ґ), д); 38 - а); 39 - а), б), в), ґ), е); 40 - б).
Ключ до тесту 2

1 - в); 2 - в); 3 - б); 4 - в); 5 - а); 6 - б); 7 - а); 8 - а); 9 - в); 10 - б); 11 - в); 12 - в); 13 - б); 14 - в); 15 - б); 16 - а); 17 - в); 18 - б); 19 - а); 20 - в); 21 - б); 22 - в); 23 - б); 24 - а); 25 - б); 26 - б); 27 - а); 28 - в); 29 - в); 30 - б); 31 - в); 32 - в); 33 - б); 34 - в); 35 - в); 36 - а); 37 - а); 38 - б); 39 - в); 40 - б); 41 - б); 42 - б); 43 - а); 44 - в); 45 - в); 46 - б); 47 - в); 48 - б); 49 - а); 50 - в); 51 - б); 52 - б); 53 - в); 54 - б); 55 - а); 56 - а); 57 - в); 58 - б); 59 - в); 60 - б); 61 - в); 62 - в); 63 - а); 64 - б); 65 - в); 66 - в); 67 - б); 68 - в); 69 - в); 70 - а); 71 - в).
Ключ до тесту 3

1 - в); 2 - б); 3 - а); 4 - б); 5 - в); 6 - б); 7 - а); 8 - б); 9 - а); 10 - б); 11 - б); 12 - а); 13 - в); 14 - б); 15 - а); 16 - б); 17 - в); 18 - б); 19 - а); 20 - б); 21 - в); 22 - а); 23 - б); 24 - в); 25 - б); 26 - а); 27 - б); 28 - а); 29 - а); 30 - б).
Ключ до тесту 4
Вибрати правильний варіант написання поданих слів

1) А (1, 4, 6, 8), Б (2, 3, 9, 10), В (5, 7); 2) А (2, 3, 9), Б (1, 6, 8), В (4, 5, 7, 10); 3) А (1, 4, 5, 9), Б (2, 3, 6, 8), В (7, 10); 4) А (3, 4, 6, 9), Б (2, 7, 10), В (1, 5, 8); 5) А (4, 5, 7, 8), Б (1, 2, 3, 6, 9, 10); 6) А (1, 3, 7), Б (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10); 7) А (1, 3, 4, 8, 10), Б (2, 5, 6, 7, 9); 8) А (1, 2, 3, 7), Б (4, 5, 6, 8, 9, 10); 9) А (1, 8), Б (2, 6, 10), В (3, 4, 5, 7, 9); 10) А (2, 3, 4, 5), Б (1, 6, 8, 10), В (7, 9); 11) А (1, 5, 6, 7, 8), Б (2, 3, 4, 8 , 9, 10); 12) А (1, 6), Б (3, 4, 5, 9), В (2, 7, 8, 10); 13) А (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10), Б (6, 7); 14) А (1, 3, 5, 8, 9), Б (2, 6, 7, 10), В (4); 15) А (2), Б (3, 6, 9, 10), В (1, 4, 5, 7, 8); 16) А (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Б (1, 2, 7).

Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

1) 1 — А, Б;2 — А; 3 — Б, В; 2) 1 — Б; 2 — Б, В; 3 — В; 3) 1 — В; 2 — Б; 3 — А; 4) 1 — Б; 2 — А; 3 — А, В; 5) 1 — Б, В; 2 — Б, В; 3 — Б; 6) 1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 7) 1 — Б; 2 — Б, В; 3 — Б; 8) 1 — Б; 2 — А; 3 — Б; 9) 1 — Б, В; 2 — Б; 3 — Б; 10) 1— Б; 2 — В; 3 — А, Б; 11) 1 — А; 2 — Б; 3 — В; 12) 1 — Б; 2 — Б; 3 — А, В; 13) 1 — А; 2 — Б, 3 — А.

Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах


1) 1 — А; 2 — А; 3 — В; 2) 1 — Б; 2 — Б; 3 — А; 3) 1 — Б; 2 — В; 3 — А; 4) 1 — А; 2 — А; 3 — Б; 5) 1 — Б; 2 — А; 6) 1 — Б; 2 — В; 3 — Б; 7) 1 — В; 2 — В; 3 — В; 8) 1 — Б; 2 — В; 3 — Б; 9) 1— Б; 2 — Б; 3 — Б; 10) 1 — Б; 2 — В; 3 — В; 11) 1 — А; 2 — Б; 3 — Б; 12) 1 — А; 2 — Б; 3 — В.
Ключ до тесту 5

№1 – г); №2 – в); №3 – г); №4 – а); №5 – б); №6 – в); №7 – в); №8 – д); №9 – д); №10 – б); №11 – в); №12 – г); №13 – г); №14 – б); №15 – б); №16 – а); №17 – в); №18 – б); №19 – в); №20 – б); №21 – г); №22 – в); №23 – а); №24 – в); №25 – б); №26 – в); №27 – а); №28 – б); №29 – в); №30 – в).


Ключ до тесту 6

1 - б); 2 - в); 3 - а); 4 - в); 5 - в); 6 - б); 7 - а); 8 - а); 9 - в); 10 - а); 11 - б); 12 - б), в); 13 - а); 14 - а); 15 - в); 16 - б); 17 - а), в); 18 - б); 19 - б); 20 - а); 21 - б); 22 - а), б); 23 - б); 24 - в); 25 - в); 26 - б), в); 27 - а); 28 - б); 29 - а); 30 - а); 31 - б); 32 - в); 33 - а); 34 - в); 35 - б); 36 - б); 37 - а); 38 - в); 39 - б); 40 - а), в).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал