Тернопільський національний технічний університет імені івана пулюяСкачати 469.74 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір469.74 Kb.
ТипКонцепція
1   2   3

Продовження табл. 6.1

4 листопада

Ознайомча екскурсія на кондитерську фабрику ПАТ «ТерА»

організатори

10 листопада

Інтерв’ю Панухник О.В. «Студенти-економісти технічного університету готові заявити про своє амбітне «Я» на європейському освітньому просторі» (газета «Тернопіль Вечірній» )

учасники

12 листопада

День викладача 

учасники

19  -  20  листопада

ІII Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»

учасники

1 грудня

До складу вченої ради університету введено завідувача кафедри економіки та фінансів д.е.н, проф. Панухник Олену Віталіївну.

учасники

2 грудня

Ознайомча екскурсія на ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

організатори

23 - 25 січня

Тренінг «Розвиток самозайнятості серед внутрішньо переміщених осіб в Україні»

організатори

16 - 19 лютого

Спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників університету

учасники

17 березня

Круглий стіл  «Енергоефективність. Залучення коштів вітчизняних та міжнародних кредитних установ для зменшення споживання енергоресурсів»

учасники

24 березня

Благодійний Ярмарок в ТНТУ

організатори

6 квітня

Майстер-клас з писанкарства

організатори

23 - 24 квітня

VІІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання»

учасники

6 травня

Всеукраїнську конференцію за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору»

організатори

19 - 21 травня

Міжнародна науково-технічна конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій»

учасники

15 - 16 червня

Міжнародна конференція «Управління регіональним та локальним розвитком: детермінанти розвитку на 2014-2020 роки»

учасники

1 липня

Літня школа для студентів ТНТУ м. Слупську (Республіка Польща)

організатори

2 вересня

Підсумки першого пілотного проекту мовної школи та фахових практик у м. Слупську (Республіка Польща)

організатори

7 вересня

Міжнародний інноваційний форум

учасники

7 - 11 вересня

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»

учасники

8 - 9 жовтня

Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергозбереження та енергоощадності.

учасники

Продовження табл. 6.1

15 – 17  жовтня  2015 року

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу»

організатори

28 жовтня 2015 року


«Кроки збалансування очікувань роботодавців та ВНЗ щодо підготовки фахівців: від важкої фізичної праці до високоінтелектуальних видів діяльності» побували на підприємстві з іноземними інвестиціями ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»

організатори

Згідно розробленої Концепції, працівники кафедри і надалі братимуть активну участь у заходах всіх рівнів – від кафедрального й університетського, до регіонального й міжнародного.

Викладачі кафедри беруть активну участь у діяльності громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зав. кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Панухник О.В. входить до складу робочої групи з формування Стратегії розвитку Тернопільської області до 2020 року, є членом профільної групи з підготовки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2016 рік, членом робочої групи з формування Стратегії розвитку туризму в Тернопільської області до 2020 року та членом робочої групи з розробки Статуту м. Тернополя Тернопільської міської ради.

Професор Рудакевич М.І. є членом робочої групи «Законодавчої ініціативи та інституційного забезпечення реформ» Тернопільського регіонального комітету з соціально-економічних реформ ОДА, член (заст. голови) Громадської ради з культури й моралі Тернопільської міської ради.

К.е.н., доцент Хрупович С.Є. є співзасновником і заступником президента громадської організації «Асоціація випускників ТНТУ», є бізнес-тренером грантових програм при Міжнародній організації міграції.


 1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Без застосування ефективних форм міжнародної співпраці сучасна діяльність структурного підрозділу навчального закладу університетського типу просто неможлива. Тому кафедра економіки та фінансів активно себе позиціонує на міжнародній арені. Зокрема:


  1. Програма подвійних дипломів за участю кафедри
   економіки та фінансів


Підготовка магістрів за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» на базі університету «Люблінська політехніка» (відповідно до договору про співробітництво між ТНТУ і Люблінською політехнікою) протягом 2013-2015 рр. – 1 студ.

Відповідальні особи:

1. Завідувач кафедри, д.е.н., професор Панухник Олена Віталіївна.

2. К.е.н., доцент Константюк Наталія Іванівна.


  1. Міжнародні освітні проекти за участю кафедри
   економіки та фінансів

Укладено міжнародну угоду з Європейськими університетами на розробку і впровадження спільних науково-освітніх програм, зокрема Вищою школою інженерії та економіки, м. Слупськ, Республіка Польща.

Участь студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» у літній мовній школі та проходження виробничої практики при Вищій школі інженерії та економіки, м. Слупськ, Республіка Польща.
  1. Участь викладачів кафедри економіки та фінансів у міжнародних конференціях з публікацією тез доповідей

За період з 01.07.2014 р. по 01.11.2015 р. викладачами кафедри взято участь у 15 міжнародних конференціях, проведених у м. Відень (Австрія), м. Софія (Болгарія), м. Шеффілд (Великобританія), м. Бергамо (Італія), м. Ополє (Республіка Польща), м. Прага (Чеська Республіка), м. Київ (Україна), м.Переяслав-Хмельницький (Україна), м. Тернопіль (Україна).

Викладачами кафедри за відповідний період опубліковано 52 тези доповідей на міжнародних конференціях.

Професором Панухник О.В. та доцентами Крамар І.Ю., Мариненко Н.Ю. і Маркович І.Б. опубліковано 2 статті у фахових виданнях, що входять до науко-метричної бази даних SCOPUS, у т.ч. 1 статтю – англійською мовою (науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки»)


  1. Організація та проведення міжнародних конференцій викладачами кафедри економіки та фінансів

  1. Всеукраїнська наукова конференція за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору» (6 травня 2015 р., м. Тернопіль, Україна).

  2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу» (15–17 жовтня 2015 року, м. Тернопіль, Україна).
  1. Забезпечення викладання дисциплін англійською мовою для іноземних студентів різних напрямів підготовки викладачами
   кафедри економіки та фінансів


Таблиця 7.1

п/п

ПІБ викладача

ДисциплінаКрамар Ірина Юріївна

«Державне та регіональне управління»

«Публічне адміністрування»

«Зовнішньоекономічна діяльність»Мариненко Наталія Юріївна

«Економічна теорія» (І та ІІ семестри)

«Економіка і фінанси підприємств» (частина ІІ)

«Основи економічних теорій»Винник Тетяна Михайлівна

«Фінанси, гроші і кредит»Константюк Наталія Іванівна

«Економіка і фінанси підприємств» (частина І)Маркович Ірина Богданівна

«Міжнародні економічні відносини»

Продовжується підвищення рівня знання іноземних мов викладачами кафедри через відвідування відповідних курсів.

Викладачі кафедри отримали сертифікати про рівень знання іноземної (англійської) мови, видані Британською радою в Україні (International English Language Testing System (IELTS):

1. К.е.н., доцент Крамар Ірина Юріївна – рівень В2.

2. К.е.н., доцент Мариненко Наталія Юріївна – рівень C1.
 1. РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

Виховна робота зі студентами усіх фахів буде спрямована на виконання Наказу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та відповідних розпорядчих документів з виховної роботи студентів Тернопільського національного технічного університету. Зазначене буде реалізуватися через виконання наступних завдань:

 • плани кураторів академічних груп мають містити комплекс заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України;

 • активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного громадського виховання студентів повинна здійснюватись на основі принципів гуманізму, демократизму, наступності та спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї;

 • використання кураторами академічних груп при роботі зі студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки;

 • здійснення заходів щодо посилення ефективності навчального процесу, забезпечення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов'язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією;

 • активізація виховної роботи у позанавчальний час, що забезпечить актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямує їх у практичну площину та зосередить увагу молоді на найгостріших соціальних проблемах, сприятиме формуванню їх соціальної зрілості.

Крім цього, важливим напрямом роботи кафедри є питання підтримки постійних зв'язків із випускниками за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», надання допомоги їм у працевлаштуванні, моральної та консультативної підтримки. У зв'язку з цим, на кафедрі планується ввести відповідального за організацію роботи по зв'язках з випускниками.

Основним завданням кафедри є поєднання загальноосвітньої, загально-професійної, спеціальної та спеціалізованої підготовки фахівців; перехід, в основному, на адресну, цільову систему підготовки фахівців за заявками підприємств та організацій , різних форм власності. Це сприятиме працевлаштуванню випускників на важливих посадах підприємств та організацій, дозволить продовжити навчання у магістратурі, аспірантурі та за кордоном.

На кафедрі планується розширити та вдосконалити базу даних щодо її випускників, а саме розробити комп'ютерну програму «Випускник».

Першочерговим завданням кафедра економіки та фінансів вбачає розширення можливостей студентів у здобутті професійних знань, вмінь та навичок через проходження фахових практик (є перший досвід реалізації через пілотний проект, який реалізований влітку 2015 року спільно з Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ, Республіки Польща), наступний крок – реалізація домовленостей з освітніми закладами та бізнес-структурами Литви щодо можливостей проходження студентами виробничих практик, а викладачами закордонних стажування на їх території не лише академічного спрямування, а й безпосередньо на виробництві.

 1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ПОТЕНЦІЙНИМИ АБІТУРІЄНТАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
  ВСТУПНИХ КОМПАНІЙ 2014-2015 РОКІВ


Концепція розвитку кафедри економіки та фінансів передбачає знаходження нових форм профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами, зважаючи на те, що сьогодні в Україні має місце невідповідність структури випускників вищих навчальних закладів потребам економіки, що проявляється у певних деформаціях: галузевій – перевиробництво економістів, менеджерів, обліківців, а також рівневій – підготовка фахівців більш високої кваліфікації, ніж потрібно роботодавцю.

Традиційні форми агітації до вступу на економічні спеціальності не дають дієвих результатів.

Нижче зазначений перелік основних форм профорієнтаційної роботи, який повинен викликати в учнів серйозні роздуми про важливість правильного вибору професії, а саме:


 • круглі тематичні столи; бесіди й екскурсії на теми: «Спеціальності, яких найбільше потребує наше місто (район, область)», «Найважливіші галузі промисловості міста (області)» (екскурсії підприємствами міста); експрес-ігри «Подорож у світ фінансів»; ділова гра «Як стати бізнесменом», диспут для старшокласників «Ким бути і яким бути?»; розробка стенду (публікація статті у газеті, розміщення інформації у соцмережах тощо) «Економіка і вибір професії»;

 • організація бесід з батьками по основних питаннях проблеми свідомого вибору професії: «Правильний вибір професії і його значення для держави й особистості», «Роль знань про світ праці і потреби ринку праці в кадрах у професійному самовизначенні», «Шляхи одержання професійної підготовки», «Інтереси, схильності, здібності, стан здоров’я при підготовці дітей до вибору професії», «Трудове виховання дітей у родині – важливий фактор їх підготовки до правильного вибору професії».

Однак, ці види робіт стають дієвими за наявності держбюджетних місць при вступі на відповідні спеціальності, які на даний час абсолютно відсутні на напрямках кафедри.

Незважаючи на цей негативний чинник, результати вступної компанії показують позитивну динаміку, яка має місце завдяки грамотно поставленій на кафедрі профорієнтаційній роботі та неабияким особистим зусиллям, прикладеним більшістю викладачів задля отримання позитивного результату (табл. 9.1, рис. 9.1-9.5).


Таблиця 9.1

Порівняльна оцінка вступників на напрямами та спеціальностями

кафедри «Економіки та фінансів» за 2014-2015 роки діяльності


Назва напряму (спеціальності)

Ліцензований обсяг (чол.), 2014/2015 роки

Фактичний обсяг, чол.

2014 рік

2015 рік

ДФН

Бакалаври, напрям 6.030508 «Фінанси і кредит»

50

10

10

Бакалаври, напрям 6.030508 «Фінанси і кредит» (за скороченою формою навчання)

33

14

4

Спеціалісти, спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит»

30

4

10

Магістри, спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»

15

12

15

Бакалаври, напрям 6.030504 «Економіка підприємства»

50

13

26

ЗФН

Бакалаври, напрям 6.030508 «Фінанси і кредит»

60

2

2

Бакалаври, напрям 6.030508 «Фінанси і кредит» (за скороченою формою навчання)

46/53

15

20

Спеціалісти, спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит»

50

31

18

Магістри, спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»

0/15

0

15


Рис. 9.1. Динаміка вступників ДФН за напрямом
6.030508 «Фінанси і кредит» за 2014 та 2015 роки


Рис. 9.2. Динаміка вступників ДФН за напрямом
6.030504 «Економіка підприємства» за 2014 та 2015 роки

Рис 9.3. Динаміка вступників ДФН за спеціальностями
7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит» за 2014 та 2015 роки


Рис. 9.4. Динаміка вступників ЗФН за напрямом
6.030508 «Фінанси і кредит» за 2014 та 2015 роки


Рис. 9.5. Динаміка вступників ЗФН за спеціальностями
7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит» за 2014 та 2015 роки


 1. ПОЗИЦІОНУВАННЯ КАФЕДРИ ТА ПРОЯВИ АКТИВНОСТІ КОЛЕКТИВУ У ПЕРСПЕКТИВНОМУ ПЕРІОДІ

Оцінку діяльності кафедри економіки та фінансів та її керівника від часу заснування (за 1 рік і 3місяці) здійснено за результатами рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період від 26.06.2014 р. по 25.06.2015 р.:

Колектив кафедри економіки та фінансів – III місце

Зав. кафедри економіки та фінансів д.е.н., проф. О.В. Панухник – II місце

Зазначені здобутки накладають високий рівень відповідальності як на колектив, так і на його керівника щодо підтримки та примноження у майбутньому отриманих результатів.Відповідно до закладеної Концепції розвитку кафедри економіки та фінансів, всі майбутні прояви активності пов’язані з чітким розумінням її науково-педагогічними працівниками необхідності переорієнтації на інноваційні підходи у всіх напрямках професійної діяльності та використання сучасних методів щодо підготовки майбутніх фахівців, створення сприятливих умов для формування ефективних форм партнерства зі структурними підрозділами університетів-партнерів, представниками влади та бізнесу, які спроможні наблизити вітчизняний освітній простір до європейського рівня та сприяти формуванню умов для діяльності університетів як регіональних інноваційних центрів на своїй території.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал