Теорія і практика перекладу МетакурсуСкачати 26.87 Kb.
Дата конвертації04.07.2017
Розмір26.87 Kb.
Анотація навчальної дисципліни

Теорія і практика перекладу
Метакурсу: формуванні теоретичної бази, необхідної для успішного розвитку навичок перекладацької діяльності, поглиблення у студентів знань з англійської мови; підготовці до проведення перекладознавчої науково-дослідницької роботи. У курсі викладаються основні положення історії перекладу та сучасного перекладознавства як міждисциплінарної галузі та як окремої лінгвістичної дисципліни. Також метою курсу є розвинути у студентів практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового перекладу, ознайомити студентів з типовими проблемами, що виникають під час перекладу; з типами і видами перекладу та засобами досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки.

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна нерозривно пов’язана з Практикою усного та писемного англійського мовлення, Практичною граматикою англійської мови, Стилістикою, Лексикологією, КраїнознавствомРезультати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу» студенти повинні:

знати: основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку теоретичного перекладознавства; науково-методологічну базу та термінологію сучасного теоретичного перекладознавства; лексичні, граматичні, стилістичні та лінгвокультурні труднощі перекладу важливість всебічної підготовки майбутнього фахівця з перекладу.

вміти: визначити критерії та оцінити якість перекладу; застосовувати на практиці методи теорії перекладу та споріднених гуманітарних дисциплін; користуватися базовою термінологією теорії перекладу; перекладати у двосторонньому режимі (з англійської мови українською та з української мови англійською) в усній та письмовій формах.

Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни формують загальну перекладацьку компетентність та навички перекладацької діяльності, якіроблятьстудента / випускника ВНЗ конкурентоспроможним у світовому та європейському освітньо-науковому просторі (який здебільшого є англомовним) та при працевлаштуванні (на посади, які вимагають не тільки знання іноземної мови, але й уміння пекладати усне та писемне мовлення)


Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.TranslationTheoryandPractice.

Тема 1. Theoreticalandmethodologicalaspectsoftranslation.AshorthistoricaloutlineofEuropeanandUkrainiantranslation

Тема 2. TheprocessofTranslationandCommunication. Adequateandequivalenttranslation

Тема 3. Basictranslationdevices

Тема 4. Lexicalaspectsoftranslation

Тема 5. Grammaticalaspectsoftranslation

Тема 6. Translationandstyle

Тема 7. Translationof phraseological and nationally biased units

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS, 120 год. (40 год. аудиторних занять, 80 год. самостійної роботи).Форма підсумкового контролю: залік

Викладацький склад: О.В.Галайбіда, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови

Перелік основної літератури:

  1. Корунець 1.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. - Вінниця. «Нова книга», 2003 - 448 с.

  2. Мірам Г. Е. Основи перекладу: Курс лекцій: Навчальний посібник - Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003.-240 с.

  3. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: Навч. посіб. / За ред. В.К. Шпака. – К.: Знання, 2005. – 310 с.Завідувач кафедри англійської мови О.В. Галайбіда

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал