Теоретичні основи проектування капітального ремонту І реконструкції автомобільних дорігPdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації16.01.2017
Розмір5.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
4.7. Заходи щодо поліпшення дорожніх умові безпеки руху
Заходи щодо поліпшення дорожніх умов залежать в основному від очікуваного стану транспортного потоку, що характеризується рівнем зручності руху. Рівень зручності є комплексним показником економічності, зручності і безпеки руху. Основними характеристиками рівнів зручності є коефіцієнт завантаження рухом z , коефіцієнт швидкості руху с і коефіцієнт насиченості рухом р.
Коефіцієнт завантаження рухом визначають за виразом
A
N
z

де N — інтенсивність руху (існуюча чи розрахункова, авт/год;
А — пропускна здатність, авт/год (легкових.
Коефіцієнт швидкості руху знаходять за формулою
0
v
v
c
z
де v
z
— середня швидкість руху автомобілів за певного рівня зручності, км/год; v
0
— швидкість вільного руху за рівня зручності А , км/год.
Коефіцієнт насиченості рухом обчислюють із залежності max
q
q
p
z
де q
z
— середня щільність руху за певного рівня зручності, авт/км; q
max

максимальна щільність руху, авт/км. Розрізняють чотири рівні зручності руху на дорогах, характеристику яких наведено в табл. 4.6. Рівні зручності можна використовувати для обґрунтування числа смуг ширини смуги відведення під час розробки стадійних заходів щодо підвищення пропускної здатності для вибору засобів регулювання рухому разі встановлення граничної інтенсивності руху для певної категорії дороги. Розглянемо поелементні заходи, які можуть бути рекомендовані згідно з вимогами щодо підвищення пропускної здатності і поліпшення умов руху.
Таблиця 4.6. Залежність рівня зручності руху від характеристики транспортного потоку Рівень зручності z с
Р Характеристика потоку Стан потоку А

<0,2

>0,9

<0,1

Автомобілі рухаються у вільних умовах, взаємодії між автомобілями немає
Вільний
Б

0,20 - 0,45

0,70-0,90

0,10-0,30

Автомобілі рухаються групами, здійснюється багато обгонів
Частково зв'язаний
В

0,45-0,70

0,55-0,70

0,30-0,70

У потоці є великі інтервали між автомобілями, обгони утруднені
Зв'язаний

Г

0,70 - 1,00

0,40 - 0,55

0,70-1,00

Суцільний потік автомобілів, малі швидкості, виникають затори
Насичений
На прямолінійних ділянках крім збільшення числа смуг руху пропонуються такі заходи:
Рівень зручності
Захід
А
Розмітка проїзної частини, встановлення знаків, улаштування крайової смуги
Б
Укріплення узбіччя, улаштування крайової смуги, поверхнева обробка покриття, улаштування додаткових смуг для обгону завдовжки не менше 300 м
В
Розширення проїзної частини, улаштування смуг для обгону, поверхнева обробка покриття, заборона обгонів в окремі години, улаштування реверсивної смуги
Г
Улаштування додаткової смуги руху для обгонів, улаштування реверсивної смуги
На ділянках підйомів пропонуються такі поетапні заходи:
Рівень зручності
Захід
А
Осьова розмітка проїзної частини, встановлення знаків, огорож, напрямних стовпчиків
Б
Розширення проїзду у верхній і нижній частинах підйому на 2 м з розміткою й укріпленням узбіччя
В
Улаштування додаткової смуги, починаючи із середини підйому з похилом понад 40 ‰ і завдовжки понад 500 м в межах вертикальної опуклої кривої і за підйомом. На ділянках підйомів з похилом понад 40 ‰ і завдовжки менше 300 м
— улаштування додаткової смуги по всій довжині підйому
Г Улаштування додаткової смуги по всій довжині підйому з похилом понад 40 ‰

На кривих у плані радіусом менше 400 м із віражами пропонуються такі заходи
Рівень зручності Захід А Б В Г Розмітка проїзної частики, встановлення знаків, огорожі напрямних стовпчиків Розширення проїзної частини з розміткою, забезпечення розрахункової видимості Улаштування роздільної смуги Збільшення радіуса кривої На дорожніх розв'язках водному рівні пропонуються такі заходи Рівень зручності
Захід А Б В Г Осьова розмітка Острівці на другорядній дорозі Повне каналізування розв'язки; на кільцевих розв'язках — збільшення числа смуг на в'їздах Улаштування розв'язки в різних рівнях Поетапні заходи щодо збільшення пропускної здатності окремих з'їздів різнорівневих розв'язок такі Рівень зручності Захід А Б В Г Розмітка проїзної частини і встановлення знаків Встановлення знака Зупинка обов'язкова» або світлофора, що регулює в'їзд на автомагістраль Улаштування перехідно-швидкісних смуг Збільшення числа смуг руху На ділянках з обмеженою видимістю у поздовжньому профілі рекомендуються такі заходи Рівень зручності Захід А Б В, Г Осьова розмітка проїзної частини з розширенням кожної смуги нам Улаштування роздільної смуги в межах вертикальної кривої, укріплення узбіччя Збільшення радіуса вертикальної кривої Заходи щодо підвищення пропускної здатності і безпеки руху в зоні автобусних зупинок такі
Рівень зручності Захід А Б В Г Улаштування кармана без відгону розширення з майданчиком для посадки Улаштування відгону розширення проїзду для гальмування Улаштування роздільної смуги Улаштування огорож для пішоходів, збільшення довжини відгону, збільшення довжини смуги розгону автобуса

На звивистих ділянках гірських доріг заходи щодо поліпшення дорожніх умов такі Рівень зручності Захід А Б
В, Г Улаштування розмітки проїзної частини, встановлення знаків, огорож, напрямних стовпчиків, аварійних з'їздів Те саме, а також зрізування укосів виїмок або розчищення від дерев зон видимості на горизонтальних кривих із внутрішнього боку, збільшення радіусів кривих, розширення проїзної частини Перебудова дуже звивистих, небезпечних ділянок доріг зі спрямленням траси, улаштування коротких тунелів та естакад Для забезпечення високої пропускної здатності автомобільних доріг крім поліпшення дорожніх умові облаштування доріг обладнанням, обов'язковою складовою частиною проекту капітального ремонту чи реконструкції дороги має бути стаття про розставляння дорожніх знаків і розмітку проїздів. Відповідно до рівня зручності руху рекомендуються такі заходи Рівень зручності Захід А Розмітка проїзної частини, попереджувальні знаки, напрямні засоби Б Дорожні знаки і розмітка, що обмежують маневрі попереджують про зміну дорожніх умов, напрямні стрілки, світлові інформаційні покажчики рекомендованих швидкостей, багатопозиційні дорожні знаки В Розмітка проїзної частини, продубльована знаками, напрямні стрілки, знаки, острівці, світлофори, багатопозиційні знаки Г Знаки, що рекомендують дистанцію руху, автоматизовані системи регулювання зі змінним режимом роботи світлового табло, що вказують швидкість і смугу руху, знаки, що дублюють розмітку На основі спільного аналізу лінійних графіків аварійності й безпеки руху рекомендуються такі заходи щодо поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей, непередбачених у попередніх рекомендаціях Коефіцієнт безпеки Будівельні та експлуатаційні заходи

К
б
> 0,80
К
б
= 0,60.. .0,80
К
б
= 0,40...0,60


К
б
< 0,40
Укріплення з'їздів, що прилягають до дороги
Улаштування тротуарів і велосипедних доріжок у населених пунктах
Улаштування шорстких поверхневих обробок, зрізувань укосів або вирубування дерев для забезпечення видимості на горизонтальних кривих, улаштування каналізованих або кільцевих розв'язок
Регулярний контроль коефіцієнта зчеплення і рівності покриттів, улаштування шумових або труських смуг
Лінійні графіки міцності дорожнього одягу, рівності покриття та коефіцієнтів зчеплення дають змогу проаналізувати експлуатаційний стан дорожнього одягу і передбачити у проектах на капітальний ремонт чи реконструкцію дороги заходи щодо підсилення або заміни дорожнього одягу, підвищення його шорсткості і рівності.
Критерій необхідності підвищення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям та зменшення сумарної нерівності поверхні покриття (см/км) нормується ДБН В.2.3-4-2000 «Автомобільні дороги».
Запропоновані заходи щодо поліпшення дорожніх умов охоплюють рекомендації, що трапляються в проектах капітального ремонту і реконструкції доріг найчастіше. Специфічні, нетипові рішення можливі під час проектування доріг у складніших природних умовах.
Запитання та завдання для самоконтролю
1. Перелічіть основні методи оцінювання дорожніх умов.
2. Що таке підсумковий коефіцієнт зниження пропускної здатності автомобільних доріг?
3. Які основні елементи доріг найбільшою мірою впливають на їх пропускну здатність?
4. Які характеристики транспортного потоку найбільше впливають на пропускну здатність дороги?
5. Що таке коефіцієнт аварійності?
6. Що розуміють під коефіцієнтом безпеки руху?
7. Які заходи найхарактерніші для поліпшення безпеки руху на залізнич- них переїздах?
8. За якими критеріями оцінюють зчіпні якості дорожнього покриття?
9. За якими критеріями оцінюють міцність дорожнього покриття?
10. Які існують нормативи щодо рівності дорожнього покриття?
11. За якими показниками оцінюють шумове забруднення придорожньої смуги?
12.
Перелічіть показники, за якими оцінюють забруднення придорожнього простору вихлопними газами.
13. Що таке рівень зручності дорожнього руху?
14. Назвіть найпоширеніші заходи щодо підвищення пропускної здатності автомобільних доріг.
15. Наведіть заходи щодо підвищення пропускної здатності і безпеки руху на дорогах методами поліпшення організації дорожнього руху.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал