Тематика курсових робіт з практичної психології на 2015/16 н рДата конвертації25.12.2016
Розмір81.5 Kb.
Тематика курсових робіт

з практичної психології на 2015/16 н. р. (наук. керівник – доц. Семчук С.І.)

 1. Морально-психологічний клімат сім’ї та його вплив на формування особистості дитини.

 2. Особливості становлення емоційної сфери молодшого школяра.

 3. Професійне самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання.

 4. Психологічне формування особистості в підлітковому віці.

 5. Психологічні особливості формування культури спілкування у підлітків.

 6. Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку.

 7. Особливості впливу сім’ї на становлення особистості дитини.

 8. Психологічний супровід як засіб формування емоційної сфери дітей.

 9. Визначення професійної спрямованості дітей старшої школи.

 10. Психологічні особливості становлення підлітка.

 11. Проблема спілкування в підлітковому віці.

з практичної психології на 2015/16 н.р. (наук. керівник – доц. Скрипник Н.І.)

 1. Психолого-педагогічний супровід дітей з проявами тривожності.

 2. Психолого-педагогічний супровід школярів з акцентуаціями

 3. Ігротерапія як метод психокорекції дітей дошкільного віку

 4. Психолого-педагогічні умови ефективної підготовки дітей до навчання у школі.

 5. Роль мистецтва у формуванні основ моральної особистості.

 6. Психолого-педагогічний супровід формування відповідальності в дошкільників.

 7. Специфіка розвитку гуманних стосунків у дошкільному дитинстві.

 8. Особливості співпраці педагогів ДНЗ і батьків вихованців з проблеми формування гуманного ставлення дошкільників до оточуючих.

 9. Особливості моpaльного виховaння стapших дошкільників.

 10. Педагогічних умов виховання толерантності у старших дошкільників.

 11. Психологічна консультація як вид психологічної допомоги.

 12. Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури .

 13. Емоційно-вольова готовність старших дошкільників до навчання у школі.

 14. Особливості психолого-педагогічного обстеження пам’яті дітей старшого дошкільного віку.

 15. Особливості процесу психолого-педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку.

 16. Умови забезпечення психологічної готовності старших дошкільників до навчання у школі

з педагогіки на 2015/16 н. р. (наук. керівник – проф. Рогальська Н.В.)
1. Основи тендерного виховання дітей старшого дошкільного віку.

2. Метод проектів у формуванні освітніх компетенцій дошкільників.

3. Вплив ТРВЗ на розвиток творчих здібностей дітей.

4. Забезпечення освітнього моніторингу у сучасному ДНЗ.

5. Діти індиго та вплив вихователя на їхній розвиток.

6. Забезпечення інклюзивної освіти дітей вихователем ДНЗ.

7. Педагогічний супровід вихователя педагогічно занедбаних дітей.

8. Народна казка в системі профілактики педагогічно занедбаних дітей.

9. Розвиток проблеми дитинства у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського та запровадження його ідей у дошкільну освіту Черкащини.

10. Завдання та зміст економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

11. Патріотичне виховання дітей Черкащини на засадах творчої спадщини Григорія Ващенка.

12. Особливості організації навчання дітей раннього віку.

13. Специфіка організації ігрової діяльності дітей раннього віку.

14. Педагогічні умови формування культури поведінки у дітей дошкільників.

15. Організація статевого виховання дітей на засадах технологій М.М.Єфіменка.

16. Виховання гуманістичної поведінки дітей в системі виховання Ш.О.Амонашвілі.

17. Виховання дружніх взаємин дітей у дошкільному віці.

18. Організація роботи гувернера по трудовому вихованню дітей у родині.

19. Моделювання сюжетно-рольової гри як засіб розвитку ігрових умінь дітей середньої групи.

20. Роль гувернера в підготовці дітей до школи.

21. Навчання дітей грамоти на засадах технології М. Зайцева.

з психології

(Науковий керівник: доц.. Попиченко С.С.)
1. Емоційно-особистісне спілкування як вид діяльності у немовлячому віці.

2. Предметна діяльність - провідна діяльність дітей раннього віку.

3.Ранній вік – початковий етап формування особистості дитини.4. Значення гри для психічного розвитку дошкільника.

5. Психологічні особливості ігрової діяльності дошкільників.

6. Формувальні взаємини дітей у грі.

7. Формування соціально-психологічної готовності до праці у дошкільників.

8. Формування у дошкільників мотивів трудової діяльності.

9. Формування початкових форм учбової діяльності в дошкільному віці.10. Психологічні особливості образотворчої діяльності дошкільників.

11. Психологічні особливості конструктивної діяльності дошкільника.

12. Розвиток пізнавальних інтересів дошкільника.

13. Формування прийомів розв’язання пізнавальних задач у старших дошкільників.

14. Вплив діяльності на розвиток особистості дошкільника.

15. Взаємини з ровесниками та їх роль у особистісному розвитку дошкільника.

16. Вплив спілкування з дорослими на розвиток особистості дошкільника.

17. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку.

18. Розвиток сприймання картини в дошкільному віці.

19. Прийоми і способи керівництва увагою дітей дошкільного віку.

20. Співвідношення мимовільного і довільного запам’ятовування в дошкільному віці.

21. Особливості різних видів мислення в дошкільному віці.22. Розвиток уяви в дошкільному віці.

23. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників.24. Значення спілкування з дорослими і ровесниками в розвитку активного мовлення дошкільників.

25. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці.

26. Самосвідомість та самооцінка в дошкільному віці.

27. Емоційний розвиток дошкільника.

28. Розвиток волі в дошкільному віці.

29. Врахування індивідуально-типологічних особливостей дітей.

30. Індивідуальний підхід до дітей у процесі формування їх особистості.

31. Врахування індивідуальних особливостей дітей у роботі вихователя дошкільного навчального закладу.

32. Особливості роботи з важковиховуваними дітьми.

33. Проблема кризи дітей сьомого року життя у працях вітчизняних психологів.

34. Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного уміння.

Педагогіка

(Науковий керівник – к.п.н. Мельникова О.М.) 1. Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку.

 2. Формування статевої ідентичності у дітей молодшого шкільного віку.

 3. Естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами декоративно-прикладного мистецтва.

 4. Розвиток творчості у процесі сюжетно-рольової гри дітей старшого дошкільного віку.

 5. Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку.

 6. Роль батьківства як психолого-педагогічного феномену у вихованні дітей дошкільного віку.

 7. Особливості ігрової діяльності дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку.

 8. Сюжетно-рольова гра як засіб морального виховання дошкільників.

 9. Психолого-педагогічні умови організації успішної адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу.

 10. Педагогічні умови виховання дітей старшого дошкільного віку в національних традиціях в умовах дошкільного закладу.

 11. Особливості виховання культури мовлення дітей старшого дошкільного віку.

 12. Виховання культури поведінки старших дошкільників засобами художньої літератури.

 13. Особливості взаємин в родинах та їх соціально-педагогічний вплив на розвиток дитини-дошкільника.

 14. Особливості сприймання казки дітьми дошкільного віку.

 15. Моральне виховання і формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку.

 16. Педагогічні умови та методи роботи з обдарованими дітьми-дошкільниками.

 17. Формування у дітей дошкільного віку основ загальнолюдських і національних цінностей.

 18. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання у дітей дошкільного віку.

 19. Особливості впливу сімейного середовища на дитину дошкільного віку.

 20. Шляхи виховання культури поведінки у дошкільників.

Психологія

 1. Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку.

 2. Особливості формування самосвідомості дитини дошкільного віку.

 3. Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку.

 4. Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів.

 5. Розвиток творчих здібностей в дошкільному віці.

 6. Діагностика обдарованості старших дошкільників.

 7. Урахування типів темпераменту у вихованні дітей дошкільного віку.

 8. Виявлення відхилень психічного  розвитку у дітей першого року життя.

 9. Особливості розвитку наочно-образного мислення у старшому дошкільному віці.

 10. Іграшка як засіб спілкування і психічного розвитку дітей дошкільного віку.

 11. Гра як засіб формування особистості дошкільника.

 12. Умови розвитку інтелектуальної обдарованості в зображувальній діяльності дошкільника.

 13. Особливості вольової поведінки дошкільників.

 14. Психологічні особливості пам'яті та уваги старших дошкільників.

 15. Психологічні особливості взаємин батьків і дітей.


Затверджено на засіданні кафедри дошкільної педагогіки і психології (протокол №2 від 10 вересня 2015 року)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал