Тема, зміст уроку Тема Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX сСкачати 114.34 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір114.34 Kb.
ТипУрок
5(9) клас. ІСТОРІЯ УКРАЇНИДата

Тема, зміст уроку


Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух

у першій половині XIX ст.

17.
Соціальні рухи в першій половині XIX ст. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під проводом У.Кармалюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.

18.
Кирило-Мефодіївське братство. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т.Шевченка в українських національному відродженні. П.Куліш, М.Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.

19.
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради.

20.
Західна Україна в період завершення революції. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі, Участь українців у виборах до австрійського парламенту.

21
Урок узагальнення
Тема 4. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII–.у першій половині XIX ст.

22.
Розвиток культури. Освіта і наука. Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Київський та Харківський університети Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука Видатні вчені.

23.
Література. Театр. Нова українська література театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т.Шевченко, І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка П.Куліш.

24.
Мистецтво. Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.

25.
Традиційно-побутова культура. Релігійне життя. Традиційно-побутова культура у селі та місті Релігійне життя. Доля української жінки.

26.
Урок узагальнення
Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині XIX ст.

27.
Західноукраїнські землі після реформи 1848 року. Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки в західноукраїнських землях.

28.
Селянська реформа в Наддніпрянській Україні.

29.
Початок ринкових відносин в сільському господарстві. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини.

30.
Формування ринкових відносин. Розвиток промисловості. Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні.

31.
Розвиток міст і сіл. Торгівля. Розширення внутрішнього ринку. Українські підприємці. Родини Яхненків і Симиренків.

32.
Реформи адміністративно-політичного управління 60–70–х років XIX ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Початок трудової еміграції.

33.
Урок узагальнення
Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і

політичний етапи визвольного руху

34.
Культурницький етап українського визвольного руху. Зіткнення російської, польської, німецької та австрійської національних ідей на українських землях. Українське питання, його головні засади і принципи. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народівці. Москвофільство і малоросійство. Подвійна лояльність української еліти.

35.
Політичний етап українського визвольного руху Український соціалізм. М.Драгоманов. Націонал-демократична течія – галицькі народовці київські старогромадівці. Ідея територіалізму – патріотизму землі та концепт «українська політичні нація». Національний соціал-демократизм. Участі представників різних етносів в українському визвольному русі.
Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.

36.
Суспільно-політичний рух наприкінці 50-х – у 60-ті рр. Виникнення громад. Початок громадівського руху наприкінці 50-х – в 60-ті рр. Київська та інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.

37.
Суспільно-політичний розвиток у 50–60-х рр. на західноукраїнських землях. Основні течії суспільно-політичного руху 50–60-х рр. на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці.

38.
Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Польське повстання 1863–1864 рр. і Україна

39.
Суспільно-політичний рух у 70–90-х рр. Відродження громадівського руху в 70–90-х рр. Громадівський рух. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Емський указ. Народники. Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях.

40.
Діяльність галицьких народовців у другій половині 70–х – 90-ті рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.

41.
Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» політика народовців. О.Барвінський та О.Кониський. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП), Іван Франко.

42.
Утворення українських політичних партій. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті. Українці-самостійники (М.Міхновський і Ю.Бачинський).

43.
Урок узагальнення
Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX ст.

44.
Розвиток культури. Освіта. Особливості розвитку культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади.

45.
Наука. Видатні вчені. Наукові товариства. М.Грушевський.

46.
Література. Мистецтво. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.

47.
Народна творчість. Повсякденне та релігійне життя. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.

48.
Урок узагальнення
Тема 9. Наш край наприкінці XVIII – у XIX ст.ст.

49.
Наш край наприкінці ХVШ – у першій половині XIX ст.ст. Склад населення. Особливості модернізації регіону і краю в першій половині XIX ст. Етнічний і соціальний склад мешканців. Господарське життя .

50.
Наш край у другій половині ХІХ ст. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. на систему управління краю. Господарське життя мешканців краю. Переселенські рухи.

51.
Культурне та духовне життя. Вірування, звичаї, традиції, побут. Вплив національно-визвольного руху на свідомість місцевого населення. Особливості розвитку культури. Повсякденне життя різних верств Місцевого населення

52.
Урок узагальнення

52.
Підсумкове узагальнення


6(10 клас). Історія України(1900-1939 рр.)


Урок

Тема уроку

Дата уроку

ТЕМА 3. Українська державність в 1917- 1921 рр.

17.

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)
18.

Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 р.Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 – на початку 1920 р.
19.

Україна на початку 1920 р. Радянсько-польська війна і Україна
ТЕМА 4. Культура і духовне життя в Україні 1917-1921 рр.

20.

Національно-культурне будівництво за часів УЦР
21.

Національно-культурне будівництво за часів Української Держави П.Скоропадського та Диренкорії УНР
22.

Культурний процес за радянської влади
23.

Урок узагальнення
ТЕМА 5. УСРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

24.

Становище УСРР на початку 1921 р. Масовий повстанський рух. Впровадження непу. Особливості непу в УСРРГолод 1921-1922 рр.
25.

Входження УСРР до складу СРСР
26.

Культурне і духовне життя в роки непу. УкраїнізаціяРелігійне житя в Україні. УАПЦ
27.

Урок узагальнення
ТЕМА 6. Закріплення радянської влади в України

(1929 – 1939 рр.)

28.

Сталінська індустріалізація в України
29.

Колективізація і розселянювання УкраїниГолодомор 1932-1933 рр.
30.

Громадсько-політичне життя. Масові репресії. Конституція 1937 р.
31.

Освіта і наука в 30-ті рр. «Розстріляне відродження»Церковна політика радянської влади в 1930-ті рр.
ТЕМА 7. Західноукраїнські землі в 1920-1939 рр.

32.

Українські землі у складі ПольщіПартійна та політична боротьба в Західній Україні. Інтегральний націоналізм. ОУН
33.

Українські землі в складі РумуніїЗакарпаття в складі ЧехословаччиниКарпатська Україна. А.Волошин
ТЕМА 8. Наш край (1900-1939 рр.)

34.

Наш край у 1900-1939 рр.
35.

Урок узагальнення6(10 )клас. Всесвітня історія


Тема уроку

Дата

17

Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. Економічна, соціальна та ідеологічна політика гітлерівського режиму. Войовничий антисемітизм.
18

Прихід до влади в Італії Б. Муссоліні.

Фашизація Італії., створення корпоративної системи.Політичні портрети Ф.Д. Рузвельта Б.Муссоліні, А. Гітлера.


19

Узагальнення знань з теми Провідні держави світу в 20 - 30-х рр. ХХ ст.
Тема № 4. Росія – СРСР у 1917-1939 рр.

20

Російська революція 1917 р., її причини і початок: падіння монархії, політика Тимчасового уряду, розпад Російської імперії, прихід до влади більшовиків.
21

Громадянська війна в Росії: причини, найголовніші події, наслідки.

Доба “воєнного комунізму”.


22

НЕП. Утворення СРСР. Перемога Й. Сталіна в боротьбі за владу. Сталінський план “соціалістичного будівництва”. Політика “прискореної” індустріалізації і колективізації в Радянському Союзі. Голодомори. Великі репресії 30-х рр. Життя пересічної людини в СРСР.
Тема № 5. Країни Центральної та Східної Європи в умовах20-х рр. - 1930-х рр.

23

Особливості соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи (Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія.
24

Характерні риси демократичних та авторитарних режимів в країнах регіону. Роль провідних державних та політичних діячів в історії цих країн.
Тема № 6. Країни Сходу та Латинської Америки.

25

Особливості національно-визвольного руху Індії та Китаю в перші десятиріччя ХХ ст.
26

Розпад Османської імперії. Турецька республіка за правління Кемаля Ататюрка.. Витоки Палестинської проблеми.
27

Латинська Америка. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів
28

Узагальнення знань з теми
Тема № 7. Міжнародні відносини 1930-х рр. Назрівання Другої світової війни.

29

Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу. Спроби створення системи колективної безпеки країнами Заходу. Активізація антивоєнних рухів.
30

Процес утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі. Громадянська війна 1936 – 1939 рр. в Іспанії. Формування блоку агресивних держав осі Рим – Берлін – Токіо.
31

Причини радянсько-німецького зближення (весна 1939 р.), провалу англо-франко-радянських переговорів у Москві (літо 1939 р.) та радянсько-німецького пакту про ненапад (пакт “Молотова - Ріббентропа”) і таємних протоколів до нього (23 серпня 1939 р.).
Розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст.

32

Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей. Міжнародні жіночі рухи. Фемінізм.
33

Основні ідеї й течії у розвитку культури. Поява «масової культури», олімпійський рух.
34

Узагальнення знань з теми
35

Підсумкове узагальнення

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал