Тема Предмет педагогіки як науки Заняття Структура педагогічної наукиСкачати 59.91 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір59.91 Kb.


Тема 3. Предмет педагогіки як науки

Заняття 3. Структура педагогічної науки

Мета: cформувати в студентів поняття про структуру педагогіки; розкрити зміст структурних підрозділів та міжпредметні зв’язки педагогіки. Розвивати аналітичне мислення. Виховувати професійну спрямованість.

План

 1. Структура педагогіки.

2. Міжпредметні зв’язки педагогіки
Запитання до самоконтролю

 1. Які властивості притаманні педагогіці як системі наук?

 2. Назвіть основні компоненти структури педагогіки.

 3. Із яких чотирьох розділів складається загальна педагогіка?

 4. Які напрями розрізняють в межах вікової педагогіки? Дайте їм коротку характеристику.

 5. Розкрийте суть корекційної педагогіки, назвіть її предмет і основні складові.

 6. Яке значення мають міжпредметні зв’язки для педагогіки?

 7. З якою наукою педагогіка пов’язана найтісніше?

 8. У яких напрямках відбувається зв'язок педагогіки з іншими науками?

Література

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – Київ «Академвидав», 2006. – С. 54-71. 1. Структура педагогіки.

Пройшовши довгий шлях розвитку, педагогіка на сьогоднішній день являє собою розгалужену систему педагогічних наук.

Ця система:

 • має свою структуру;

 • відображає зв’язки і відносини між педагогічними науками;

 • визначає місце кожної з педагогічних наук, її роль для педагогічної практики.

Сьогодні педагогічна наука об’єднує до двадцяти педагогічних галузей.. Їх кількість поступово зростає.

Педагогіка має таку структуру: 1. Загальна педагогіка – це базова наукова дисципліна; це наука про загальні закономірності виховання, освіту і навчання людини.

Загальна педагогіка складається з чотирьох розділів:

 1. основи педагогіки (обґрунтовує її філософські засади)4

 2. теорія освіти й навчання (дидактика, яка вивчає сутність навчального процесу);

 3. теорія виховання (вивчає закономірності, цілі, завдання, зміст, методи, форми виховного процесу);

 4. теорія управління навчально-виховним закладом (школознавство, яке вивчає систему управління школою і діяльність органів освіти). 1. Вікова педагогікаце педагогічна наука, яка вивчає особливості здійснення навчально-виховної діяльності на різних вікових періодах розвитку людини. 

Розрізняють напрями:

 1. дошкільна педагогіка – наука, яка вивчає закономірності навчання і виховання дітей дошкільного віку у сім’ї та ДНЗ;

 2. шкільна педагогіка – наука, яка вивчає зміст, форми та методи навчання і виховання школярів;

 3. педагогіка дорослих – наука, яка займається навчанням і вихованням дорослих ( тобто навчання в ПТУ, вечірніх школах). 1. Професійна педагогіканаука, яка досліджує і розробляє закономірності, зміст, форми і методи професійної освіти.

Виділяють такі галузі професійної педагогіки:

 1. педагогіка професійно-технічної освіти – наука, що вивчає підготовку фіхівців середньої ланки;

 2. педагогіка вищої школи – наука, предметом якої є закономірності навчально-виховного процесу в умовах вищого навчального закладу. 1. Соціальна педагогіканаука про соціалізацію особистості в процесі взаємодії з різними інститутами і соціальним середовищем в цілому. 1. Спеціальна педагогіка або корекційна педагогіка - галузь педагогіки, предметом якої є виховання, навчання та освіта дітей з вродженими чи набутими відхиленнями у фізичному або психічному розвитку.

Сюди відноситься:

- Сурдопедагогіка (глухі, глухонімі)

- Тифлопедагогіка (сліпі, з вадами зору)

- Олігофренопедагогіка (розумово відсталі, ЗПР)

- Логопедія (порушення мовлення)

- Виправно-трудова ( перевиховання злочинців).

6. Часткові (предметні) методики - галузі педагогіки, предметом дослідження яких є закономірності викладання та засвоєння конкретних навчальних дисциплін в закладах освіти всіх типів:

- методика навчання рідної мови;- методика фізичного виховання;

- методика зображувальної діяльності;

- методика ознайомлення з природою…

7. Історія педагогіки – вивчає процеси історичного розвитку і педагогічної думки у їх єдності та взаємодії із сучасними проблемами освіти.

8. Порівняльна педагогіка – наука, що досліджує виховні й освітні системи в різних країнах, закономірності їх функціонування і розвитку.2. Міжпредметні зв’язки педагогіки

Оскільки до розв'язання проблем виховання особистості причетні різні науки, педагогіка тісно пов'язана з ними.

Міжпредметні зв'язки педагогіки — зв'язки педагогіки з іншими науками, що дають змогу глибше пізнати педагогічні факти, явища і процеси.
Педагогіка пов'язана з філософією (етикою), соціологією, естетикою, психологією, анатомією, фізіологією, гігієною людини та з іншими науками.

Філософія, соціологія, естетика допомагають педагогіці визначити мету виховання, правильно враховувати дію загальних закономірностей людського буття і мислення, надають оперативну інформацію про зміни в науці та суспільстві, коригуючи спрямованість виховання.Психологія вивчає закономірності розвитку психіки людини, а педагогіка — ефективність виховних впливів, які спричиняють зміни у її внутрішньому світі та поведінці.

Анатомія і фізіологія людини — база для розуміння біологічної сутності людини: розвитку вищої нервової діяльності, першої та другої сигнальних систем, розвитку й функціонування органів чуттів, опорно-рухового апарату, серцево-судинної та дихальної систем.


Гігієна дітей і підлітків як галузь гігієни сприяє організації на наукових засадах у закладах освіти заходів щодо зміцнення здоров'я, фізичного розвитку школярів, трудової діяльності дітей та підлітків, плануванню будівництва та обладнання навчальних і дитячих закладів різних типів.

Зв'язок педагогіки з медициною став передумовою формування корекційної педагогіки як спеціальної галузі педагогічного знання, предметом якої є освіта дітей із вродженими чи набутими відхиленнями в розвитку. У взаємозв'язку з медициною вона розробляє систему засобів, що дають змогу досягти терапевтичного ефекту й полегшити процеси соціалізації, компенсувати наявні дефекти.


Зв'язок педагогіки з іншими науками відбувається в різних напрямах:

По-перше, це спільність об'єктів (понять, закономірностей, концепцій, предметів, процесів, критеріїв, методів).

По-друге, взаємодія, взаємовплив, взаємопроникнення, інтеграція педагогіки та інших наук.

По-третє, педагогіка спирається на ідеї інших наук (людина формується у діяльності — з філософії); використовує методи дослідження інших наук (анкетування — із соціології), результати досліджень інших наук (насамперед психології); проводить дослідження спільно з іншими науками; дає замовлення іншим наукам на дослідження певних явищ.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал