Тема Історія формування соціально-психологічних ідейСкачати 65.85 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір65.85 Kb.

Самостійна робота

Тема 1. Історія формування соціально-психологічних ідей.
Суспільні та наукові передумови виділення соціальної психології в самостійну науку. Перші спроби створення самостійних соціально-психологічних теорій. "Психологія народів". Специфіка підходу В.Вундта.

"Психологія мас" у психологічних концепціях Г.Тарда і Г.Лебона. Теорія інстинктів соціальної поведінки В.Мак-Даугалла. Полеміка з приводу предмета соціальної психології в СРСР у 20-ті роки у зв’язку із загальною перебудовою методологічних і теоретичних принципів психології. Позиція К.І.Корнілова, В.В.Блонського, "Колективна рефлексологія" В.М.Бехтерева.

Період експериментального розвитку соціальної психології у XX ст. Дослідження Г.Меде і Ф.Олпорта. Зростання ролі прикладного соціально-психологічного знання Є.Мейо.

Основні сучасні концепції західної соціальної психології. Розвиток течій необіхевіоризму (Б.Скіннер, Дж.Хоманс, З.Блау), психоаналізу (Е.Фромм, К.Хорні, В.Шутц), інтеракціоністських теорій (Г.Мід), когнітивних теорій (Ф.Хайдер, Т.Ньюкомб, Л.Фестінгер, М.Розенберг).

Сучасні теорії особистості та особистісного зростання. Аналітична психологія К.Юнга, А.Адлер та індивідуальна психологія. В.Райх і психологія тіла. Ф.Перлс і гештальт терапія. К.Роджерс і терапія, що центрується на клієнті. А.Маслоу і психологія самоактуалізації.


Тема 2. Спілкування як обмін інформацією.
Специфіка обміну інформацією між людьми як комунікативна сторона спілкування. Комунікація як інтерсуб’єктний процес. Особливості взаємообміну інформацією між людьми: значимість, смисл, взаємовплив, довіра. Кодування і декодування інформації. Засоби комунікації. Вербальна комунікація. Мовлення, його види.

Поняття про ефективність мовленевого впливу та переконуючу комунікацію.

Основні знакові системи невербальної комунікації: оптико-кінестическа, пара- і екстралінгвістична, організація простору і часу комунікативного процесу, візуальний контакт.Тема 3. Спілкування як взаємодія.
Природа і структура взаємодії. Поняття про інтерактивну сторону спілкування. Організація спільної діяльності як взаємодія. Структурний аналіз взаємодії. З погляду Т. Парсона, Я. Щепанського, В. Панфєрова, Є. Берна.

Характиристи основних стилів поведінки: ритуальний, маніпулятивний, гуманістичний. Основні типи взаємодій – кооперація, конкуренція, конфлікт.

Експериментальні схеми регістрації взаємодій. Регістрація взаємодій за Р. Бейлсом. Аналіз взаємодії в різних теоретичних підходах.

Взаємодія як організація спільної діяльності. Зміст окремих форм спільної діяльності.
Тема 4. Спілкування як сприйняття людьми один одного.
Поняття про соціальну перцепцію, ії процеси. Особливості міжособистісного сприймання. Механізми міжособистісного сприймання.

Усвідомлення себе через іншого: ідентифікація, рефлексія, каузальна атрибуція. Ефекти міжособистісного сприймання – ефект установки, ефект ореола, ефект «первинності і новизни», стереотипізація.

Міжособистістна атракція як процес і продукт формування привабливості. Атракція як соціальна установка. Рівні атракції: симпатія, дружба, любов.
Тема 5. Динамічні процеси в малій групі.
Загальна характеристика динамічних процесів у малій групі.Феномен групового тиску. Різна інтерпретація понять "конформізм", "конформність", "конформна поведінка". Теоретичний підхід та експериментальні дослідження конформізму в західній соціальній психології. Експерименти С.Аша з дослідження конформізму в лабораторних умовах.

Співвідношення понять "конформність" і "навіюваність". Конформність і негативістська поведінка. Значення досліджень феномена групового тиску для оптимізації діяльності. Особливості фаз групової динаміки. Моделі Б.Такмена, Е.Мабрі, Г.Стенфорда і А.Роарка.

Групова згуртованість. Традиції вивчення групової згуртованості в західній соціальній психології. Соціометричні індекси групової згуртованості. Методи вивчення згуртованості Л.Фестінгера і Т.Ньюкома. Уявлення про згуртованість, засновані на ідеї емоційної привабливості групи. Поняття ціннісно-орієнтаційної єдності групи як показника групової згуртованості в умовах спільної діяльності.

Лідерство і керівництво в малих групах. Визначення поняття "лідер" у соціальній психології. Теоретичні підходи до вивчення лідерства в історії соціальної психології та в сучасній соціальній психології на Заході. Теорія рис лідерства і її зв’язок з харизматичною концепцією. Ситуаційна теорія лідерства і її критика Ж.Піаже.

Експериментальне дослідження стилю лідерства у школі групової динаміки К.Левіна.

Методика виявлення лідерів у малих групах. Вплив стилю лідерства на згуртованість групи.

Прийняття групового рішення. Основні фактори, які впливають на механізм формування групової думки і на процес прийняття рішення групою. Явище поляризації групи. Проблема співвідношення якості групового та індивідуального рішення.

Феномен "зрушення ризику" і його роль у поясненні природи групового рішення. Групові конфлікти і механізм прийняття рішення. Методи підвищення ефективності прийняття рішення групою: брейнстормінг, синектика та ін. Практичне значення досліджень прийняття групового рішення.
Тема 6. Психологія масових соціальних процесів
Громадська думка і громадські настрої – характеристики масових соціальних процесів. Взаємодія великих соціальних груп у масових соціальних процесах. Емоційна сфера психології великих соціальних груп, її значення для формування громадської думки і громадських настроїв.

Специфіка соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки, громадських настроїв, соціальних стереотипів тощо.

Співвідношення факторів свідомого впливу на громадську думку та суспільних стихійних впливів. Проблема "соціального підсвідомого" в науковому дослідженні в соціальній психології.

Практичне значення вивчення громадської думки і громадських настроїв у сучасних умовах.

Стихійні впливи та позаколективна поведінка. Загальна характеристика масових форм позаколективної поведінки. Натовп як соціально-психологічний феномен. Формування та розвиток психологічних ознак натовпу. Види натовпу. Психологічні механізми впливу натовпу на особистість.

Психологія поведінки натовпу. Засоби керування станом натовпу.

Паніка як соціально-психологічний феномен. Динаміка панічної поведінки, фази виникнення і завершення паніки. Цільові впливи з метою обмеженню дифузії панічної поведінки.Тема 7. Проблема особистості в соціальній психології.
Проблема становища особистості у групі, у системі комунікативних, інтерактивних і перцептивних впливів. Значення життєвого досвіду у сприйманні та пізнанні іншої особистості. Поняття соціально-психологічної компетентності особистості та його зміст. Комунікативні властивості особистості – уміння спілкування. Проблема когнітивної складності особистості та її когнітивного стилю.

Особистість і проблема взаємодіяльності. Уміння і готовність особистості до спільної діяльності. Ефективність діяльності особистості в умовах сумісності.

Тема 8. Соціальна установка.
Соціальні настанови, ціннісні орієнтації, спрямованість та позиції особистості як механізми саморегуляції соціальної поведінки. Емоційні, когнітивні та поведінкові компоненти соціальних настанов.

Значення досліджень настанови у школі Узнадзе для вивчення соціальних настанов. Категорії "настанова", "спрямованість", "ціннісна орієнтація". Традиції дослідження соціальних настанов – атитюдів – у сучасній західній соціальній психології. Необіхевіористський і когнітивний підходи до вивчення атитюдів. Позиції американської соціальної психології в дослідженні атитюдів. Методи вимірювання атитюдів.

Функції соціальних настанов у регуляції соціальної поведінки особистості. Співвідношення соціальних настанов і реальної поведінки (експеримент Лап’єра).

Ієрархічна структура диспозицій особистості. Зміст диспозиційної концепції регуляції соціальної поведінки особистості. Проблема зміни соціальних настанов, її теоретичні та практичні аспекти.Сучасні проблеми прогнозування соціальної поведінки особистості. Соціально-психологічні дослідження когнітивної, емотивної та валітивної активності людини.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал