Тема №1«Фізична підготовка – складова частина професійної підготовки працівників овс. Правові підстави застосування заходів фізичного впливу» план лекціїСторінка2/2
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипЗакон
1   2

Класифікація уразливих ділянок тіла людини


№№ зон

Загальні зони

Зони підвищеної чутливості

Небезпечні зони

Спосіб больового впливу

1

--

--

Скроня

Удар

2

--

--

Вухо

Удар,

3

Мочка вуха

--

--

Стискування

4

--

--

Око

Удар, натискування

5

--

--

Перенісся

Удар

6

--

--

Верхня губа

Удар, стискування,

7

--

Нижня губа

--

Удар, стискування,

8

--

--

Щелепа

Удар

9

--

--

Горло

Удар, стискування

10

--

--

Сонячне сплетіння

Удар

11

--

--

Низ живота

Удар

12

--

--

Пах

Удар, стискування

13

Стегно

--

--

Удар

14

--

Коліно

--

Удар, скручування

15

Гомілка

--

--

Удар

16

--

--

Потилиця

Удар

17

--

--

Шия

Удар

18

--

Лопатка

--

Удар

19

--

--

Нирка

Удар

20

--

--

Куприк

Удар

21
Ахіллесове сухожилля

--

Ущемлення, удар

22
Литковий м’яз
Ущемлення

23
Стопа
Скручування

24

--

Зап’ясток

--

Згинання, скручування

25

--

Лікоть

--

Розгинання, скручування

26

--

Пальці рук

--

Згинання, розгинання, скручування,
 1. Скроня – високо чуттєва життєва зона. Вплив на неї може нести за собою втрату свідомості і смерть. Небезпечна зона.

 2. Вухо – удар у зону вуха викликає глухоту, втрату свідомості, серйозні пошкодження або смерть. Небезпечна зона.

 3. Мочка вуха – стискування викликає больові відчуття, але не призводить до травмування. Загальна зона

 4. Око – вплив на неї викликає втрату зору, свідомості, серйозні пошкодження або смерть. Небезпечна зона.

 5. Перенісся – удар у цю зону тягне за собою втрату свідомості або смерть. Небезпечна зона.

 6. Верхня губа – специфічне місце, яке знаходиться безпосередньо під носом. Удар у це місце може викликати пошкодження щелепної кістки або носового хряща, може бути причиною мозкової травми, яка призведе до смерті. Небезпечна зона.

 7. Нижня губа – вплив на цю зону може викликати больовий шок. Зона підвищеної чутливості

 8. Щелепа – ураження зони щелепного з’єднання призводить до значного пошкодження щелепи або вилиці, може призвести до смерті. Небезпечна зона.

 9. Горло – ураження призводить до сметрі. Небезпечна зона

 10. Сонячне сплетіння – удар в нього викликає сильний шок. Може бути причиною смерті. Небезпечна зона.

 11. Низ живота – удар в цю зону може призвести до травмування кишечнику і бути причиною смерті. Небезпечна зона.

 12. Пах – удар призводить до стану больового шоку, серйозного травмування. Небезпечна зона.

 13. Стегно – загальна зона.

 14. Коліно – вплив на цю зону може призвести до вивиху або перелому. Зона підвищеної чутливості.

 15. Гомілка – удар викликає больовий шок або перелом. Зона підвищеної чутливості.

 16. Потилиця – удар призводить до втрати свідомості, травмування, може бути причиною смерті. Небезпечна зона.

 17. Шия – удар призводить до сильного больового шоку, травмування. Може бути причиною втрати свідомості, смерті. Небезпечна зона.

 18. Лопатка – дуже ефективна за своєю чутливістю зона. Часто використовується при утриманні.

 19. Нирка – дуже чутлива зона. Удар призводить до сильного больового шоку. Може бути причиною травмування і смерті. Небезпечна зона.

 20. Куприк – удар призводить до сильного больового шоку. Може бути причиною паралічу. Небезпечна зона.

 21. Ахіллове сухожилля – больовий вплив використовується для тимчасового виведення противника зі строю та його подальшого затримання за допомогою больового прийому. Зона підвищеної чутливості.

 22. Литковий м’яз – больовий вплив використовується для тимчасового виведення противника зі строю та його подальшого затримання за допомогою больового прийому. Зона підвищеної чутливості.

 23. Стопа – больовий вплив використовується для тимчасового припинення опору противника та його подальшого затримання за допомогою больового прийому. Зона підвищеної чутливості.

 24. Зап’ясток – ефективне місце для утримання. Загальна зона для утримання, зона підвищеної чутливості для нанесення удару, скручування.

 25. Лікоть – чутлива зона. Вплив на неї використовується для тимчасового виведення противника зі строю. Загальна зона для утримання, зона підвищеної чутливості для нанесення удару, скручування

 26. Пальці рук – вплив на них ефективний при уриманні. Загальна зона для утримання, зона підвищеної чутливості для скручування, згинання та розгинання.

Правовими засадами застосування заходів фізичного впливу працівниками міліції є Закон України "Про міліцію" (ст.ст. 12, 13, 14, 15, 15.1) та Кримінальний Кодекс України (ст.ст. 36-39).

Так, в ст.12 Закону визначено умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Згідно цієї статті, застосуванню сили повинне передувати попередження про намір її використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватись, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати силу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не повинна перевищувати межі, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків, і завдавати мінімально можливої шкоди правопорушнику та іншим громадянам. У разі завдання шкоди, міліція забезпечує надання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк.

Про застосування сили працівник міліції рапортом доводить до відома безпосереднього начальника.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування сили, а також про всі випадки застосування зброї працівник повинен негайно письмово повідомити свого начальника для сповіщення прокурора.

Перевищення повноважень по застосуванню сили тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Щоб застосування сили було правомірним, необхідна наявність сукупності правової та фактичної підстав. Правова підстава - це наявність складу правопорушення у діях особи, а фактична - необхідність негайного припинення цього правопорушення із застосуванням сили.

Стаття 36 КК України визначає поняття необхідної оборони, як дію, вчинену з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовлені потребою негайного відвернення чи припинення посягання.

Таким чином, до необхідної оборони прирівнюються дії по затриманню та супроводу відповідним органам влади особи, яка вчинила правопорушення. При цьому, вид прийому, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення та особи правопорушника. Затримання особи є правомірним за таких умов:


 1. Особа вчинила діяння, що має ознаки злочину (як правило злочини, в яких об'єктом посягання є життя, здоров'я чи статева недоторканість; крадіжки, грабежі, розбійні напади; втеча засудженого; злочини, пов'язані із застосуванням насильства до представників влади тощо);

 2. Особа, яка вчинила напад, ухиляється від затримання.

Важливою умовою правомірності необхідної оборони є вимога не перебільшувати меж необхідності. Це означає, що шкода , завдана особі при її затриманні, не повинна бути значно більшою відносно попередженої шкоди. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК України. Слід також зауважити, що заподіяння шкоди із застосуванням фізичного впливу може мати місце лише з метою затримання особи та передачі її органам влади. Вчинення таких дій з іншою метою, наприклад, для самочинної розправи, виключає їх правомірний характер.

Стаття 13 Закону України "Про міліцію" визначає, що працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на неї обов'язків.

Під заходами фізичного впливу слід розуміти дії співробітника міліції, що виявляються у застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги спеціальних засобів та вогнепальної зброї з метою припинення правопорушення, затримання правопорушника та відведення небезпеки, що загрожує життю та здоров'ю громадян.

У випадках, коли є підстави до застосування вогнепальної зброї, співробітник міліції може використовувати будь-які засоби фізичного впливу, навіть ті, які можуть спричинити смерть. За інших обставин застосування таких засобів повинно носити стримуючий характер, спрямований на здійснення контролю за діями правопорушника.

Особливості застосування заходів фізичного впливу (вид прийому, тактика його застосування, інтенсивність впливу) залежать від ряду факторів, які необхідно оцінювати за будь-якого контакту з правопорушником або особою, яка, за припущенням, може ним виявитися.

Характер правопорушення:


 • невиконання законних вимог представника органів влади;

 • чинення опору співробітникові міліції та іншим особам, які виконують службові обов'язки;

 • порушення громадського порядку та особистої безпеки громадян;

напад на громадян, співробітника міліції, об'єкти, що охороняються.

Обставини, що склалися під час правопорушення:

 • кількість правопорушників або можливість збільшення їх кількості;

наявність у порушників зброї або підручних засобів;

 • особливості місцевості з огляду на можливість втечі правопорушника (у населеному пункті або поза ним, наявність транспортних засобів, прохідних дворів, темних під'їздів тощо);

 • безлюдне місце або присутність громадян, які можуть надати допомогу співробітникові міліції.

Фізичний стан правопорушника:

 • вік, стать, стан здоров'я (наявність ознак інвалідності, вагітності);

 • антропометричні дані (зріст, вага, розвиток мускулатури); тверезий чи у стані сп'яніння (ступінь сп'яніння); ступінь володіння навичками рукопашного бою.

Психічний стан і особливості поведінки:

 • апатичний чи збуджений;

 • агресивний чи ні;

 • у стані афекту чи депресії;

 • вірогідність застосування зброї (при її наявності);

 • вірогідність спроби до нападу або втечі.

У разі нанесення правопорушнику тілесних ушкоджень, співробітник міліції зобов'язаний надати першу медичну допомогу, дотримуючись при цьому необхідної обережності на випадок несподіваного нападу з боку пораненого. Необхідно оглянути одяг та речі, вилучити зброю та предмети, що можуть бути використані для нападу.
ВИСНОВКИ

Таким чином, конкретизація і подальше удосконалення системи професійної підготовки дозволить більш ефективно організувати навчально-виховний процес, підтримувати професійну підготовленість співробітника на рівні, який забезпечує необхідний стан постійної готовності до виконання службово-оперативних завдань. Враховуючи те, що особливе місце в професійній підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів займає загальна і спеціальна фізична підготовка – правильна організація системи професійної освіти може забезпечити адекватну підготовку майбутніх працівників ОВС до реальної практичної діяльності. Спеціальна фізична підготовка повинна забезпечити бездоганне володіння навичками рукопашного бою, як основою самозахисту працівників податкової міліції.У лекції наведено основні положення організації фізичної підготовки в органах внутрішніх справ, визначені відомчими нормативними документами; висвітлено основи методики навчання прийомам фізичного впливу. Всі ці відомості стануть у нагоді на практиці як при організації професійної підготовки особового складу підрозділів, так і в разі виникнення екстремальних ситуацій при виконанні службових обов'язків.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал