Тема №11: Афективні розлади. Клінічні прояви, типи пербігу. Соматовегетативні еквіваленти депресії. Особливості афективних розладів у дітейСкачати 56.18 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір56.18 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для студентів

по підготовці і роботі на практичному занятті


 1. Тема №11: Афективні розлади. Клінічні прояви, типи пербігу. Соматовегетативні еквіваленти депресії. Особливості афективних розладів у дітей. 1. Мета заняття.

Загальна: На основі знання етіології, патогенезу, клініки, особливостей перебігу маніакально-депресивного психозу і кінця приступів, на основі даних опитування, соматичного та психічного обстеження та з урахуванням результатів лабораторних методів дослідження , психофармакодинаміки препаратів вміти на хворому діагностувати афективний психоз і призначити відповідне лікування, вирішити питання експертизи та профілактики.

Конкретна. Студент повинен:

 • Уміти зібрати анамнез у хворого на маніакльно-депресивний психоз.

 • Уміти виявити психічні і соматичні симптоми захворювання.

 • Уміти описати психічний статус і оцінити його на рівні синдрому.

 • На основі знання етіології,патогенезу і клініки захворювання у співставленні з результатами обстеження хворого уміти діагностувати маніакально-депресивний психоз з указанням ведучого психопатологічного синдрому, тип перебігу і фазу захворювання та викликанні захворюванням ускладнення.

 • Уміти провести необхідні організаційні і невідкладні медичні заходи і направити хворого для отримання ним кваліфікованої психіатричної допомоги.

 • Уміти підібрати хворому індивідуальну терапію і зробити призначення з профілактики афективних приступів.

 • Уміти курирувати збудженого хворого, дотримуючись принципів деонтології.

 • Вміти діагностувати афективні розлади у дітей.


3. Цілі вихідного рівня.

Студент повинен кваліфікувати психопатологічні розлади, визначити ведучий синдром, проаналізувати скарги хворого, дані анамнезу і об’єктивного дослідження, оскільки у хворих на МДП порушується критика і хворі скарг не висувають, тому афективні розлади не завжди відразу вдається виявити (кафедра психіатрії), уміти пояснити психопатологічні симптоми на підставі знань норми і патології вищої нервової діяльності (кафедра нормальної і патологічної фізіології), повинен визначити, які анатомічні структури головного мозку грають роль у виникненні депресивного і маніакального синдрому (кафедра анатомії), повинен правильно оцінити соматичний і неврологічний статус, орієнтуватися в результатах лабораторних та інструментальних методів дослідження (кафедри неврології, терапії, рентгенології), знати та уміти користуватись психофармакологічними засобами при лікуванні МДП, з урахуванням ведучого синдрому, віку, соматичного стану хворого (кафедра фармакології). 1. Основні питання , що підлягають вивченню на практичному занятті:

 • Сучасні уявлення про сутність маніакально-депресивного психозу ( визначення поняття, етіологія, патогенез).

 • Психопатологічна симптоматика в період приступу захворювання: обов’язкова (облігатні ознаки) та не обов’язкова (факультативні ознаки).

 • Основні психопатологічні синдроми, що характерні для приступу маніакально-депресивного психозу.

 • Вегетативні і соматичні порушення в період приступу МДП.

 • Між приступний період, психічні і соматичні зміни.

 • Особливості перебігу і закінчення МДП.

 • Змішані стани і атипові форми МДП.

 • Показання до стаціонування, заходи по догляду і нагляду.

 • Купірування маніакального збудження при МДП.

 • Методи терапії: медикаментозна, електросудомна, інсулінотерапія.

 • Суспільно-небезпечні дії хворих МДП та їх попередження.

 • Терапевтична і профілактична дія солей літію.

 • Питання експертизи хворих на МДП.

 • Особливості афективних розладів у дітей.
 1. Граф теми (додається).
 1. Порядок проведення практичного заняття.

Під час проведення практичного заняття проводиться усне і письмове опитування студентів. У співбесіді зі студентами викладач з`ясовує ступінь засвоєння основних психічних розладів, які спостерігаються в клініці маніакально-депресивного психозу, уточнюються диференціально-діагностичні критерії. Під керівництвом викладача студенти курирують хворих маніакально-депресивним психозом, приділяючи увагу генетичній схильності, провокуючим факторам (психогенії, екзогенні захворювання), конституціональним і характерологічним особливостям. На підставі об’єктивного і суб’єктивного анамнезу, даних соматичного, неврологічного, психічного статусу, даних лабораторних і спеціальних методів обстеження, студенти ставлять діагноз психічного захворювання: маніакально-депресивний психоз, визначають облігатні і факультативні симптоми на підставі яких виділяють психопалогічний синдром, проводять диференційний діагноз між синдромами, визначають тип перебігу, основні принципи і методи лікування, призначають вид нагляду, вирішують питання експертизи.


 1. Перелік конкретних знань та умінь.

Студент повинен уміти:

 • Зібрати анамнез, дотримуючись основних принципів деонтології.

 • Інтерпретувати психопатологічну симптоматику на основі скарг хворого.

 • Поставити діагноз з указанням фази, типу перебігу захворювання.

 • Призначити адекватне лікування з урахуванням ведучого психопатологічного синдрому, віку хворого, соматичного стану.

 • Уміти купірувати маніакальне збудження.
 1. Завдання для самоконтролю знань та умінь (додається).
 1. Література:

Обов'язкова.

1.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І, Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я, 1993.

3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психiатрiя. - К.: Здоров'я, 1993. - С. 27-31.

4. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. - М.: Медицина, 1995. - С. 100-131.

5. Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К.Напреєнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К.:Здоров`я.

6. Краткий курс психиатрии МКБ (10-й пересмотр) / Под ред. В.П.Самохвалова. – Симферополь: СОНАТ, 2001.

7. Критерії лікування та діагностики психічних розладів / Під ред. П.В.Волошина, В.М.Пономаренко. – Х.: РВФ “АРСІС, ЛТД”, 2000.

Додаткова.


 1. Справочник врача-психиатра / Под ред. Г.Л.Воронкова. - К.: Здоровья, 1990. - С. 7-24.

 2. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 1994.

 3. Клиническая психиатрия / Под ред. Г.Груле, Р.Юнга: Пер. с нем. – М.: ГЭОТАР «Медицина», 2002.

Методичну розробку склала: ас. Ахрименко Т.П.

Затвердженo на засiданнi кафедри, прот. № 1 вiд "30" серпня 2012р.


Теоретична частина.

Маніакально-депресивний психоз – ендогенне захворювання, яке характеризується чергуванням фаз – маніакальної та депресивної, з наявністю світлого проміжку між ними (біполярний перебіг). В інших випадках захворювання може проявлятися тільки маніакальною або депресивною фазою – моно полярний тип перебіг. При любому типі перебігу не спостерігається прогредієнтності та деструкції особистості. Для маніакально-депресивного психозу характерна сезонність – частіше всього весною чи восени, кількість фаз у різних хворих не однаково, тривалість фаз – від 3 до 6 місяців. Частота виникнення маніакально-депресивного психозу серед населення коливається в межах 0,7-1%, переважають депресивні форми з монополярним перебігом. Жінки хворіють в 3-4 рази частіше, ніж чоловіки, але біполярний перебіг захворювання переважає у чоловіків. Маніакально-депресивний психоз частіше всього починається у віці 35-40 років, біполярний розлад дещо раніше – в 20-30 років.

Клінічно маніакально-депресивний психоз виражається в афективних, асоціативних і ефекторно-вольових розладах, а також в соматовегетативних симптомах, що свідчать про підвищення тонусу симпатичної вегетативної нервової системи.

Маніакальна фаза проявляється трьома клінічними ознаками: • Порушення в емоційній сфері – стійкий патологічно підвищений настрій;

 • Порушення інтелектуальної діяльності – прискорення темпу асоціацій, в тяжких випадках доходить до «скачки ідей»;

 • Ефекторно-вольові розлади – посилення цілеспрямованої активності і концентрації уваги.

Депресивна фаза маніакально-депресивного психозу проявляється тріадою порушень:


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал