Та юридичногоPdf просмотр
Сторінка30/30
Дата конвертації25.12.2016
Розмір8.04 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
ТЕМА ДОПОВІДІ
СТОР.
ТЕМАТИЧНІ СЛОВА
Чернєй В.В.
Основні напрями реформування національного законодавства України на сучасному етапі
3
Чернявський С.С. Наукова та інноваційна діяльність як складова розвитку системи освіти МВС України
5
Олексієнко С.Б.
Цивілізаційний вибір Україна зробила
8
СЕКЦІЯ І «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА»
Балика Г.О.
Міжнародні угоди як правова основа здійснення адміністративної взаємодії між пенсійним фондом України та органами пенсійного забезпечення зарубіжних країн
11
Ткаченко Н.М.
Основні напрями удосконалення діяльності
ОВС у сфері профілактики правопорушень серед неповнолітніх в контексті сучасних
євроінтеграційних процесів
13
Паламарчук І.В.
Електронний браслет – різновид публічного майна, що використовується як інструмент для організації виконання ухвали слідчого судді або суду працівниками міліції
15
Луговий В.О.
Нормативно-правове закріплення дотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів працівниками органів внутрішніх справ
16
Свиридова А.М.
Кущенко І.В.
Особливості кредитно-модульної системи навчання студентів ВНЗ під час евроінтеграції
18
Балабуха Ю.М.
Бойко-Бузиль
Ю.Ю.
Проблема євроінтеграції у контексті вищої освіти в Україні
20
Грідіна К.І.
Остафійчук Т.В.
Реалізація принципів і завдань ЄCTS: український досвід
21
Середа Р.М.
Адміністративні процедури в адміністративному праві
24
Сайед А. Е.о.
Удосконалення і контроль законності в державному управлінні в умовах євроінтеграції
26
Панченко Б.С.
Реформування державної служби в умовах
євроінтеграції
28
Баранкевич Н.Р.
Реформування органів місцевої влади в Україні 30
Турова Є.О.
Особливості форми державно-територіального устрою України перспективи реформування
31
Патентна Н.С.
Актуальні проблеми модернізації публічної адміністрації
33
Пачевська В.І.
Реформування вищої освіти в умовах
євроінтеграції
34
Петрик О.С.
Актуальні проблеми розмежування понять
«посадова особа» та «службова особа»
36
Покідько О.П.
Проблемні питання ліквідації центральних органів виконавчої влади
38

280
Полюга А.В.
Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я,проблеми та перспективи
40
Городницький П.С. Забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації
41
Свинобой О.В.
Публічне адміністрування в галузі туризму
44
Валова А.В.
Значення адміністративних процедур у реформуванні вітчизняного законодавства
46
Дубенко А.В.
Деякі аспекти застосування прецедентного права в Україні
48
Бередник А.В.
Щодо введення правового режиму воєнного стану в Україні
50
Бермес Ю.В.
Сучасне бачення адміністративно-правової охорони молоді в Україні
52
Мичко О.В.
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
54
Омельчук М.В.
Актуальні проблеми реформування пенсійної системи
України в сучасних умовах
євроінтеграції
55
Бегуш Н.В.
Реформування публічної адміністрації в
Україні
57
Юсіфлі Б.Т.о.
Проблеми реформування законодавства
України щодо статусу біженця
59
Бегуш Н.В.
Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» в умовах євроінтеграції
61
Патентна Н.С.
Напрями вдосконалення вищої освіти в Україні 63
Михайлюк Л.Г.
Болонський процес та євроінтеграція: вища освіта України сьогодні
64
СЕКЦІЯ ІІ «КОНСТИТУЦІЙНО- ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА»
Залізнюк В.В.
Реформування конституційного законодавства з метою усуненя впливу суб’єктів виборчого процесу на судову гілку влади
67
Матвєєва С.П.
Термінологічна дискусія: принцип або метод автономного тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
69
Бочков П.В.
Івченко А.І.
Щодо визначення статусу громадської організації
71
Телешун Я.С.
Ефективна публічна політика як запорука якісних реформ в Україні в умовах
Євроінтеграції
72
Бушинський В.О. Співвідношення законодавчого процесу парламенту України та країн Європейського союзу (на прикладі республіки Польща)
74
Воробей В.М.
Європейська модель конституційної юстиції
76
Жук Н.А.
Остафійчук Т.В.
Модернізація системи вищої освіти України в контексті євроінтеграції
78
Гладиш Л.С.
Проблеми формування громадянського суспільства в Україні в умовах інтеграції до
Європейського Союзу
80

281
Балабуха Ю.М.
Автономізація університетів як шлях демократичної перебудови освіти в Україні
82
Дмитрієв Д.А.
Проблематика порядку внесення змін до
Конституції України
83
Назаренко Ю.В.
Проблеми впровадження ECTS в українських університетах
85
Олексієнко А.С.
Деякі питання зв’язку права та справедливості
86
Оропай О.О.
Конституційно-правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах
89
Павлюченко В.В. Проблеми та перспективи входження України до Європейського союзу
91
Панченко Б.С.
Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України
92
Пачевська В.І.
Становлення та розвиток національної правової системи
України в умовах
європейської інтеграції
94
Петрик О.С.
Інтеграція України до Європейського союзу
97
Піжевська А.В.
Прогалини в праві та шляхи їх усунення
98
Пономаренко К.М.
Остафійчук Т.В.
Особливості входження
України в
європейський освітній простір
102
Сагалов Е.Р.
Національно-державна самоідентифікація
України
104
Саргіна Є.О.
До питання майбутніх змін в Конституції
України
105
Свиридова А.М.
Євроінтеграція
- шлях удосконалення освітнього процесу
106
Семенишина І.М. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні
108
Серкіз В.Б.
Історія виникнення Європейського Союзу
110
Сидорчук Ю.С.
Забезпечення конституційного права особи на
інформацію щодо проведення стосовно неї негласних слідчих (розшукових) дій
112
Новікова К.Л.
До проблеми євроінтеграції України
114
СЕКЦІЯ ІІІ «КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА»
Охман О.В.
Про деякі правові підстави застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї
116
Бельський Ю.А.
Класифікація способів втручання в роботу
ЕОМ
118
Романько П.С.
Актуальні проблеми протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
120
Сальнікова У.О.
Зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
123
Якубенко М.А.
Визначення об'єкта злочину в працях науковців
124
Давидюк Х.В.
Легалізація зброї в Україні: теоретико- прикладні аспекти
126

282
Піжевська А.В.
Службова особа, як суб’єкт злочину
128
Кулагіна К.Е.
Окремі проблеми кримінальної відповідальності за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
130
Каширіна В.О.
Принципи
Кримінального права та
їх законодавче закріплення
131
Данилюк А.В.
Проблеми реформування законодавства щодо системи органів досудового слідства в Україні
134
Гурез К.Ю.
Боротьба із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність
136
Олефіренко Ю.Л. Суїцид - руйнівна хвороба нашого суспільства
138
Гапоненко У.П.
Проблеми визначення суб’єкта злочину у чинному Кримінальному кодексі України
139
Бочковська Д.В.
Необхідна оборона як одна з обставин, що виключає злочинність діяння
141
Грибіняка В.І.
Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за хуліганство
143
Юсіфлі Б.Т.о.
Експертиза посмертно змінених трупів
144
СЕКЦІЯ ІV «КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ТА
КРИМІНАЛІСТИЧНА»
Білецька К.К.
Реформування системи запобіжних заходів відповідно до європейських стандартів
147
Гук О.Г.
Місце розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів в умовах євроінтеграції
148
Нєбитов А.А.
Особливості виявлення злочинів, пов’язаних з сексуальною експлуатацією
151
Кузьменко О.П.
Нагляд прокурора за початком досудового розслідування масових заворушень
154
Кушнерик Ю.А.
Участь прокурора у провадженні негласних слідчих (розшукових) дій в ході розслідування грабежів та розбійних нападів
156
Симоненко Н.О.
Особливості початку досудового розслідування зґвалтувань за новим КПК України
158
Макаренко М.М.
Обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування злочинів, пов'язаних
із знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
159
Малахова О.В.
Належний правовий порядок обшуку та огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність як елемент favor defensionis
161
Боднар В.Є.
Форми зловживань владою або службовим становищем, що вчиняються працівниками
ОВС
163
Мартинців А.М.
Грошове стягнення як захід забезпечення кримінального провадження та його відмінність від адміністративного штрафу
165

283
Кириченко Ю.І.
Воробей В.М.
Виконання рішень європейського суду з прав людини
168
Корчук Т.В.
Проблеми процесуального забезпечення функцій обвинувачення та захисту у змагальному кримінальному процесі
169
Слободянюк Н.С. Процесуальний статус особи як умова допустимості доказів, отриманих шляхом допиту на досудовому розслідуванні
171
Федорук В.В.
Поняття та форми процесуального керівництва під час досудового розслідування
173
Мелешко Б.І.
Реалізація принципів у забезпеченні прав потерпілого у кримінальному провадженні
176
Михайлишина І.О.
Письменний Д.П.
Особливості предмета доказування в кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх
178
Гребенюк К.С.
Мельник О.В.
Засада публічності у кримінальному провадженні
179
Ніколенко А.О.
Домашній арешт як засіб обмеження прав людини у кримінальному процесі
181
Остапчук Д.О.
Можливість використання гіпнозу під час кримінального провадження
183
Варакіна О.О.
Особливості початку досудового розслідування 185
Анісімов Д.О.
Деякі проблемні аспекти проникнення до житла чи іншого володіння особи за КПК
України
186
Тютюнник Р.С.
Окремі аспекти розслідування вбивств, що супроводжувалися розчленовуванням трупа
188
Червінська С.О.
Сутність судового контролю у кримінальному провадженні
189
Шелестинський
В.А.
Кримінально–процесуальні засади в умовах становлення соціально-правової України
191
Шкуратовський Д.В.
Азаров Ю.І.
Функції прокурора у досудовому розслідуванні 192
Потургаєв Д.О.
Деякі аспекти участі захисника на стадії досудового розслідування
195
Федченко М.С.
Татуювання як криміналістична ознака особи злочинця
196
Мойсеєва І.В.
Використання європейських стандартів у реформуванні системи правоохоронних органів
України
198
Негода К.О.
Щодо співвідношення криміналістики
і кримінального процесу в умовах нового
Кримінального процесуального кодексу
України
200
Кулагіна К.Е.
Історія розвитку поліграфа
202
Антоненко А.О.
Онищенко О.Е.
Використання методу сферичних панорам, 3D сканування та суміжних з ними новітніх технологій у криміналістиці
203

284
Березанська О.О. Реформи законодавства України в умовах
євроінтеграції в правоохоронній сфері
205
Закурська А.Е.
Завдання балістичних досліджень у сучасних умовах
207
Сидорчук Ю.С.
Проблеми використання результатів негласних слідчих(розшукових) дій в доказуванні
209
Юсіфлі Б.Т.о.
Групова злочинність неповнолітніх і молоді
211
Шайкова М.А.
Показання малолітнього свідка як доказ у кримінальному процесі
213
СЕКЦІЯ V «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА»
Баганець В.О.
Проблеми ефективності державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності
214
Калініченко В.В.
Сучасні тенденції розвитку правового регулювання касаційного провадження в господарському судочинстві
216
Тодосієнко В.В.
Особливості визначення господарських товариств в зарубіжних країнах
217
Чухно О.Є.
Актуальні проблеми об’єднань підприємств в
Україні

218
Дружга М.С.
Особливості формування статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю
220
Корж Ю.А.
Правовий статус членів виробничого кооперативу
222
Бегуш Н.В.
Історія становлення, розвиток та актуальні питання правового регулювання некомерційних суб’єктів господарювання
223
Ващенко К.С.
Проблеми визначення поняття «некомерційної господарської діяльності»
225
Патентна Н.С.
Право на підприємницьку діяльність: актуальні проблеми здійснення
226
Федченко М.С.
Рейдерство в Україні: проблема та способи запобігання
228
Юсіфлі А.Т.о.
Квотування за угодою України та Євросоюзу про асоціацію в ЄС
230
Горбань О.В.
Правові основи благодійної діяльності суб’єктів господарювання
232
Воробей В.М.
Перспективи
іноземної
інвестиційної діяльності в Україні
234
Давидюк Х.В.
Корпоративні права держаних службовців чи підприємництво держаних службовців
235
Клочков Б.І.
Сімейний бізнес як альтернативна форма підприємницької діяльності (або малого підприємництва)
237
Михальчук Д.С.
Захист прав суб’єктів господарювання - вимушених переселенців
238
СЕКЦІЯ VІ «ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА»
Курінський О.Г.
Поняття та система договірних правовідносин у спадковому праві України
240

285
Огренчук Г.О.
Судова медіація: добровільна чи обов'язкова?
241
Клімовський С.С. Приватність та її види
242
Зубкова Л.А.
Розвиток законодавства про страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні
244
Приходько А.В.
Актуальні засоби альтернативного врегулювання міжнародно-приватних спорів
246
Логвиненко В.В.
Відмінність букмекерської діяльності від азартних ігор
247
Самсін Р.І.
До питання можливості розповсюдження права слідування на копії творів
249
Стоянов А.Д.
Окремі питання речових прав дитини на нерухоме майно у сімейних правовідносинах
251
Бондарева М.В.
Міжнародно-правове регулювання шлюбних відносин
253
Баганець О.О.
Суб’єкти
(учасники)
інноваційних правовідносин
255
Каленюк А.А.
Засоби доказування у цивільному процесі
257
Юзва О.О.
Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав
(порівняльно-правовий аспект)

259
Шпак О.А.
Удосконалення процедури усиновлення за цивільно-процесуальним законодавством
України
260
Прилуцька Л.В.
Комерційна таємниця як вид конфіденційної
інформації в аспекті
євроінтеграційних процесів
262
Васильченко М.В. Нотаріальна діяльність в світлі
євроінтеграційних процесів
263
Якимець С.О.
Принципи екологічного контролю
265
Вольська Ю.М.
Вдосконалення законодавства України щодо секретного заповіту
266
Деревінський М.П. Загальні положення про правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні
268
Заграй Т.С.
Дефекти волевиявлення як підстава визнання правочину недійсним
270
Мельник Н.Я.
Актуальні проблеми визначення межі дії свободи договору у цивільному законодавстві
України
272
Ковтун Є.І.
Право інтелектуальної власності України в умовах євроінтеграції: проблемні питання та шляхи їх вирішення
273
Михальчук Д.С.
До проблеми набуття права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення іноземними інвесторами
275
Онищенко О.С.
Законодавчі підходи щодо застосування
інституту моральної шкоди
276


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал