Та літератури нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання Вінниця – 2013Сторінка5/6
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6

Завдання ІІ етапу ІІІ Міжнародного

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 2012-2013 н.р.
5 клас

 1. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Садок вишневий коло хати», вживаючи однорідні члени речення та слова, що вживаються в переносному значенні.

12 балів

 1. Доберіть до поданих іменників 2-3 прикметники-епітети. Складіть з ними речення. Підкресліть члени речення.

Ліс –

Трава –


Сонце –

Річка –


Небо –

8 балів

 1. Який твір називають казкою? На які групи поділяють народні казки? Назвіть 2-3 українські народні казки, у яких йдеться про хитрість і кмітливість героїв.

4 бали

6 клас

 1. Напишіть твір-роздум (1-1,5 сторінки) на тему:

«Навіщо людині знати свою минувшину?» Підтвердьте думки посиланнями на приклади з творів Т. Шевченка. У творі використайте та підкресліть антоніми, синоніми.

12 балів

2. Прочитайте уривок із поезії «Стоїть тополя» В.Крищенка. Дайте відповідь на запитання: «Які святі Шевченкові слова промовляє тополя?» Як вважаєте, чому ці слова промовляє саме тополя, а не інше дерево? У відповіді використайте епітети, порівняння.

Стоїть тополя, наче доля,

Яка вросла у родовід,

Гілками синє небо коле,

Збирає горлицю в політ.

Стоїть тополя на роздоллі,

Легенда пам’яті жива

І листям промовля поволі

Святі Шевченкові слова…

6 балів

3. Який жанр народної творчості нагадує поезія Т. Шевченка «Думка»? Випишіть фольклорні образи-символи та поясніть їхнє значення.


Тече вода в синє море,

Та не витікає;

Шука козак свою долю,

А долі немає.

Пішов козак світ за очі;

Грає синє море,

Грає серце козацькеє,

А думка говорить:

«Куди ти йдеш, не спитавшись?

На кого покинув

Батька, неньку старенькую,

Молоду дівчину?

На чужині не ті люде –

Тяжко з ними жити!

Ні з ким буде поплакати,

Ні поговорити».


Сидить козак на тім боці,

Грає синє море.

Думав, доля зустрінеться –

Спіткалося горе.

А журавлі летять собі

Додому ключами.

Плаче козак – шляхи биті

Заросли тернами.
6 балів

7 клас

 1. Уявіть й образно опишіть картини української природи, змальовані в поезіях Т.Г. Шевченка. Доберіть заголовок до твору.

12 балів

 1. Уведіть у подані речення однорідні члени речення. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення. Складіть три речення з однорідними членами реченнями про цікаві факти із дитинства Т.Г. Шевченка.

1. А прийде весна, зацвіте садок за хатою, промете Катря під вікнами півники…

2. Вперше по весні білоголова Шевченкова родина розташувалась вечеряти під яблунею надворі.

3. Не любив хлопець сидіти в темній хаті, не любив сумних розмов про злидні...

8 балів


 1. Який твір називають поемою? Назвіть поеми, які написав Т.Г. Шевченко. Що в поемах Кобзаря зацікавило вас найбільше, спонукало до роздумів?

4 бали

8 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Яких людей можна назвати велетнями в царстві людської культури?» У творі використайте та підкресліть складносурядне речення, між частинами якого не ставиться кома.

12 балів

 1. Розгляньте малюнок хати батьків Т. Шевченка у Кирилівці, виконаний Кобзарем. Доберіть епітети, порівняння, метафори, що характеризують зображення.
6 балів

 1. Запишіть речення, розкривши дужки, розставивши пропущені розділові знаки, лапки та вставивши букви. Складіть речення про захоплення Т. Шевченка, використавши відокремлені обставини.

1. Як відомо Тарас Шевченко завжди цікавився особливостями одягу змальовував його крій оздоблен..я характерні деталі. 2. Не/випадково у своїх творах він намагався звернути увагу глядача то на вишиту сорочку в портреті Василя Кочубея то на прозорий рукав блузи прикраш(е,и)ної білим шитвом. 3. Прагнучи стати художником Тарас пішов шукати (в,у)чителя по/сусідніх селах. 4. Своїм визволителям Шевченко дякуват(и,е)ме все жит..я згадуват(и,е)ме їх добрим словом у повісті (Х,х)художник, у щоден..ку, в авто/біографії, а Василю Жуковському присвятить (П,п)оему (К,к)атерина. 5. Не/аби/яке значен..я для поета/початківця мало спілкуван..я з високо/кул..турною (У,у)країнс..кою громадою (П,п)етербурга.

6 балів

9 клас 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Діалог сучасника з Тарасом Шевченком».

12 балів

 1. Визначте художні засоби (епітети, метафори, гіперболи, порівняння, пестливі слова) в поезії Т. Шевченка «Заповіт».

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу… отойді я

І лани, і гори –

Все покину і полину

До самого бога

Молитися… а до того

Я не знаю бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.8 балів

 1. Запишіть текст, розставивши необхідні розділові знаки. Випишіть слова іншомовного походження. Чи можна їх замінити власне українськими словами?

Критики стверджують що творчість Т. Шевченка починається з балад. Це були перші його літературні спроби. Він написав балади Тополя Причинна Утоплена. Повертається він до цього жанру і в подальші роки своєї творчості. Балади Т.Шевченка мають фольклорну основу. Оскільки Т.Шевченко любив співати то він знав і співав народні балади а особливо йому подобалась балада Ой чиє ж то жито.

У 1839 році в Петербурзі під час навчання в Академії мистецтв він написав баладу Тополя створивши її в романтичному стилі.6 балів

10 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Моє бачення Тараса Шевченка».

12 балів

 1. Прочитай уривок із поеми «Княжна» Т.Г. Шевченка.

Село! І серце одпочине:

Село на нашій Україні –

Неначе писанка, село.

Зеленим гаєм поросло.

Цвітуть сади, біліють хати,

А на горі стоять палати,

Неначе диво. А кругом

Широколистії тополі,

А там і ліс, і ліс, і поле,

І сині гори за Дніпром.

Сам бог витає над селом.

Зазначте, за допомогою яких художньо-виражальних засобів змальовано «портрет» села в поданому вище уривку. Яким є «обличчя» українського села в наш час?

10 балів


 1. Прочитайте уривок тексту, визначте його тему. Продовжте розвиток цієї теми, висловивши свої міркування з посиланнями на прочитані вами художні твори Великого Кобзаря.

Винятковим є місце Шевченка в житті нашого народу та його творчість. Характеризуючи її, бачиш, що є творчість, яка не відцвітає, що є в духовній сфері явища, подібні до тих непогасних вічнодіючих вулканів, надра яких завжди пашать вогнем і розжеврюють уночі хмари над собою, мов велетенські маяки ( О. Гончар).

10 балів

11 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему: 

«У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим (Т. Шевченко)».

12 балів

 1. На місце крапок доберіть відповідні слова з поданих у довідці синонімічних рядів. Запишіть цей уривок, визначте мовні засоби художньої виразності.

Кобзар співав в пустелі Косаралу,

у    …    батюшки-царя.

Кайдани, шаленіючи,    …   ,

Щоб заглушити пісню.

А пісня наростала у засланні.

А пісня грати розбивала   …   .

Правдивій пісні передзвін кайданів –

То тільки звичний   …   .Довідка:кутузки, камери, каземати; дзвеніти, брязкати, бряжчати; на стократ, вкрай, вщент; супровід, акомпанемент, награвання.

8 балів

 1. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем.

 • «Хто не належить Вітчизні, той не належить людству» (за творами Т. Шевченка).

 • «Люди –  господарі своєї долі» (за творами Т. Шевченка).

10 балів


Завдання ІІІ етапу ІІІ Міжнародного

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 2012-2013 н.р.
5 клас

1.Напишіть твір-мініатюру на одну із тем, вживаючи однорідні члени, звертання та вставні слова.

 • «Мій улюблений твір Т.Г.Шевченка».

 • «Що є справжнім скарбом для мене?»

12 балів

2. Поясніть значення фразеологізмів. Із двома (на вибір) складіть речення, підкресліть члени речення.

З відкритою душею

Собі на умі

Крутити хвостом6 балів

3. Дайте розгорнуту відповідь про те, що в прочитаних творах Т.Г.Шевченка вас найбільше зацікавило, спонукало до роздумів?(обсяг до 0,5 сторінки).

6 балів

6 клас

1. Напишіть етюд на тему: «Казковий край – особливий».12 балів

2. Перепишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення.

 1. Не любив хлопець сидіти в темній хаті не любив сумних розмов про злидні про горе.

 2. Пересидів до ночі в бур’яні далі прийшов до школи і поліз спати на горище.

 3. А ти Тарасе все учишся в школі?

 4. І хлопець ніби не дурний тільки мабуть на свою стежку не втрапив.

8 балів

3. Дайте розгорнуту відповідь про звичаї української родини на основі поезії «Садок вишневий коло хати …».

6 балів

7 клас

1.Напишіть твір-роздум на основі вивчених творів Т.Г.Шевченка на тему: «Справжній патріотизм людини виявляється у…», вживаючи в роботі дієприкметникові звороти.

12 балів

2. Уведіть до поданих речень дієприкметникові звороти; допишіть три своїх речення з дієприслівниковими зворотами про захоплення Т.Г. Шевченка.

У старого Івана Шевченка, Тарасового діда, святами завжди повно людей у хаті.

Хлопець підмостив трави, сів на колодці і почав розгортати свій зшиток.

У тому кутку України, де село Кирилівка, завжди було багато між людьми малярів.6 балів

3. Намалюйте словесний портрет (7-10 речень) маленького Тараса за поезією «Мені тринадцятий минало». Використайте та підкресліть епітети, метафору, гіперболу, порівняння.

10 балів

8 клас

1. Висловіть свої міркування (обсяг – 2 сторінки) про роль особистості в історії. У тексті твору використайте та підкресліть однією лінією односкладні речення, вставні одиниці.

12 балів


2. Складіть діалог на тему: «Де козак, там і слава» (8-10 реплік), використовуючи фразеологізми, прислів’я (приказки).

6 балів


3. Дайте розгорнуту відповідь на питання: «Які відомі вам факти свідчать про світову славу нашого Кобзаря?»

6 балів


9 клас

1. Підтвердьте чи спростуйте думку у творі-роздумі (обсяг – 2-2,5 сторінки): «Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина». Яким є мовне обличчя Вашого міста (села)?

У тексті твору використайте та підкресліть однією лінією односкладні речення, вставні одиниці; відповідно до синтаксичної ролі порівняльні звороти, відокремлені означення.

14 балів

2. У лінгвістичній науці панує широке та вузьке розуміння типології фразеологізмів. Згідно з другим тлумаченням, різновидом фразеологічних одиниць є афоризми. Доведіть або спростуйте таке твердження. Наведіть кілька прикладів афоризмів із творів Т.Г. Шевченка.

10 балів


3. Дайте відповідь на запитання (обсяг – 0,5 сторінки).

Духовний світ Т.Г. Шевченка розкриває вірш «До Основ'яненка». Чому ця поезія є зразком послання? Що спонукало Шевченка до написання вірша? На яке запитання шукає відповідь автор у поезії?

6 балів

4. Намалюйте словесний портрет Яреми Галайди (8-10 речень). Використайте та підкресліть паралелізм, гіперболу, епітети, порівняння, фразеологізм. Укажіть автора та назву твору, його жанр.

8 балів


10 клас

1. Історик і громадський діяч Михайло Грушевський ще на початку XX століття зазначив: «Тепер упадок українського життя в значній мірі є вже пережитою стадією». Свого часу історик С. Рудницький на основі аналізу політичного життя Європи і світу дійшов висновку, що«тільки національнимдержавам належить будущина. Цього вчить досвід останніх століть».Напишіть твір-роздум (обсягом до 4 сторінок) на тему: «Що спинило розвій, який малаУкраїна початку XX століття, у столітті XXI?».

24 бали


2. Микола Гоголь писав, що в основу балади покладено «таємничі поетичні легенди, неясні явища, що хвилюють і лякають уяву». Аргументуйте цю думку, взявши за приклад балади раннього періоду творчості Тараса Шевченка.

12 балів


3. Виконайте художній аналіз поезії. Визначте головну думку, жанр, строфічну будову, художню організацію тексту (тропи, лексичні засоби).

N.N.

Сонце заходить, гори чорніють,

Пташечка тихне, поле німіє.

Радіють люде, що одпочинуть,

А я дивлюся... і серцем лину

В темний садочок на Україну.

Лину я, лину, думу гадаю,

І ніби серце одпочиває.

Чорніє поле, і гай, і гори,

На синє небо виходить зоря.

Ой зоре! зоре! – і сльози кануть.

Чи ти зійшла вже і на Украйні?

Чи очі карі тебе шукають

На небі синім? Чи забувають?

Коли забули, бодай заснули,

Про мою доленьку щоб і не чули

10 балів

11 клас

1. Літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Оксана Пахльовська зазначила в одній зі своїх статей: «Реальний масштаб українсько-російського конфлікту відтак буде вимірюватися не тим чи іншим законом про мову в Україні, а насамперед здатністю Росії регенерувати й осучаснити свою політику, достосувавши її до актуальних контекстів і припинивши практику дезінформації, тиску й шантажу щодо сусідніх з нею держав».Напишіть твір-роздум (3-4 сторінки) дискусійного характеру на тему: «Ризики і загрози для існування української мови в XXІ столітті: соціокультурний вимір», полемізуючи з висловлюваннями О. Пахльовської.

У тексті використайте поширені звертання, відокремлені означення, складнопідрядні реченням з підрядними допустовими частинами.

24 бали

2. Висловіть свої міркування щодо морально-етичних правил поведінки дівчини в ХІХ ст., узявши за основу поему Тараса Шевченка «Катерина». Чому, на вашу думку, звичаєві правила були такими жорсткими? Чи варто ці норми повернути до нашого суспільства? Чи страждає моральність сучасного суспільства через відсутність таких вимог до поведінки молоді?

12 бали


3. Чому поезію Тараса Шевченка періоду заслання називають «лірикою долі»?

6 балівВИМОГИ

до виконання завдань з української мови та літератури
При перевірці завдань з української мови для 8-9 класів враховується:

 • у  власному висловленні  − як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку, використовувати і вдало наводити приклади із художньої літератури;

 • конкретні й повні відповіді на запитання для з’ясування рівня навченості учнів з фонетики, лексики, морфології;

 • рівень навичок системного розбору синтаксичних одиниць (словосполучення, речення, тексту);

 • уміння будувати, редагувати, створювати речення відповідно до вимог і особливостей завдання;  

 • рівень навичок роботи з поданим текстом (групування частин тексту, перевірка лексичних, морфологічних, орфографічних, пунктуаційних норм і правил тощо).

При перевірці завдань з української мови для 10-11 класів враховується: • у творі-роздумі на певну тему – наявність аргументів для доведення власної думки,  прикладів із художньої літератури, історичних фактів тощо;

 • рівень навичок повного розбору словосполучень (із зазначенням морфологічних ознак частин мови, що входять до словосполучення);

 • правильні відповіді на завдання тестової форми різних структурних типів;

 • уміння редагувати словосполучення, речення, текст із метою усунення стилістичних та граматичних помилок;

 • рівень навичок повного синтаксичного розбору речення (розставляються пропущені розділові знаки, підкреслюються члени речення,будується структурна схема, дається загальна характеристика всій конструкції і компонентам як простим реченням тощо).

При перевірці завдань з української літератури для 8-9 класів враховується:

1. У творі на одну із тем перевіряється сформованість знань з української літератури відповідно до програми зазначених класів, уміння спиратися на художні тексти, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, доводити власну думку.

    Твір на одну із запропонованих тем в учнів 8-9 класів оцінюється відповідно до таких параметрів: • повнота розкриття теми;

 • логічна послідовність викладу думок;

 • струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків);

 • структурна цілісність та стильова єдність тексту;

 • переконливість наведених аргументів в основній частині твору;

 • точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню.

    З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням пропонуватиметься для написання одна так звана вільна тема для власного висловлення.

  2. При  оцінюванні бліц-запитання враховується знання з теорії літератури, художніх текстів, міжпредметних зв’язків тощо.

  3.  У відгуці на прочитану книгу, переглянутий фільм враховується вміння коментувати ідейно-художні особливості, морально-етичну проблематику, жанрову своєрідність тощо.
При виконанні завдань з української літератури для 10-11 класів враховується:

 1. У творі на одну із тем перевіряється сформованість знань з української літератури, уявлення про українську літературу в національному і світовому культурному контекстах, вміння аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів української літератури, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.  

Твір на одну із запропонованих тем в учнів 10-11 класів оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.

Написані учнями твори з української літератури мають бути спрямованими не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття розуміння ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учні можуть писати твір на  вільну тему для власного висловлення. Структура твору має відповідати зазначеній у завданні й відповідати вимогам зовнішнього незалежного оцінювання, тобто творча робота має містити тезу, підтверджену 2-3 переконливими аргументами; думки у творі повинні бути підкріплені прикладами з художньої літератури, цитатами, історичними фактами чи випадками з життя.  

    2. Враховується чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід,  жанрове визначення, стильові особливості, способи римування, стилістичні фігури та ін., конкретні знання літературного матеріалу та уміння встановити відповідність, наприклад, між твором і цитатою, твором і жанром, твором і автором тощо).

Обсяг і рівень складності, зокрема, олімпіадних завдань мають забезпечити можливість якнайповнішого розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. При підготовці учнів до участі  в олімпіадах і конкурсах учителям доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні.


Додаток 1
Схема аналізу ліричного твору

9 клас
Літературний рід.

Вид.


Жанр.

Різновиди жанру:

Загальнолітературні.

Національні.

Індивідуально-авторські.

Розмір.


Система вирішування.

Строфіка.

Вид строфи.

Способи римування.

Засоби звукопису (алітерація, асонанс), звуконаслідування.

Стилістика.

Прямий/переносний слововжиток.

Лексика нейтральна і стилістично маркована.

Тропи.

Стилістичні фігури.Образна система.

Ключові образи. Загальна образна структура.

Тема і мотив[и].

Мистецька ідея.

Формозмістова єдність.

Композиція, сюжет, художня мова.

Тема, ідея, проблематика, тональність (пафос), фабула, колізії.

Єдність, взаємозумовленість, взаємопроникнення змістових і формальних характеристик. Твір як цілість.

Аналіз зроблено орфографічно і пунктуаційно правильно.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал