Та літератури нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання Вінниця – 2013Сторінка4/6
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6

3 бали


9 клас

1. У творі-роздумі підтвердьте або спростуйте твердження «Не роби іншому того, чого не бажаєш собі» після прочитання уривка з вірша В. Крищенка «Десята заповідь». Підтвердьте думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

Коли серця теплом зігріті,

Стає побільше доброти,

Ти ж не один на цьому світі,

А є ще сестри та брати.

Проб’ється істина у слові,

Збагнуть її уже пора.

Усім нам хочеться любові,

Усім нам хочеться добра.
Ні, не бажай здобутку ближнього

І не бажай його майна!

Хай чорне зло в пориві хижому

Не б’є, як блискавка страшна.

Нехай веде нас днями й тижнями,

Відлуння Божої сурми,

Ні, не бажаймо лиха ближньому, -

На те ми звемося людьми.12 балів

2. Запишіть фразеологізми античного та біблійного походження, у яких названо імена, пояснити їх значення (вісім висловів).

4 бали

3. Визначте рід іменників, поєднавши їх із самостійно дібраними прикметниками.

Тюль, Капрі, какаду, шампунь, туш, Сибір, маестро, нежить, ваніль, лелека, івасі, суддя, аерозоль, бандероль, кашне, вельможа, листоноша, незграба, бароко, сонько, кабукі, піаніно, вуаль, тунель.6 балів

4. Запишіть цифри словами:

Родовий відмінок – 1948.

Давальний відмінок – 2691.

Орудний відмінок – 5479.3 бали

5. Відредагуйте речення.

 1. Розбуджені громом, умиті дощами, хлібороби оглядали поля.

 2. Перечитуючи твої листи, мені ставало спокійніше на душі.

 3. Сидячи на лавці, до мене підійшов незнайомий.

 4. Їхня переписка тривала два роки.

 5. Дніпро – сама найбільша ріка України.

 6. Однією з проблем являється проблема змісту знань.

 7. Ми розмістилися на добре вимощеному возі свіжою травою.

7 балів

6. Виконайте тестові завдання

1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А аби/хто, чий/небудь, по/нашому

Б будь/який, з давніх/давен, де/котрий

В віч/на/віч, хтозна/коли, по/сусідськи

Г плече/в/плече, ледве/ледве, сяк/так

2. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні

А Ми не розлучимось з тобою, що/б не сталося.

Б Що/б жить – ні в кого права не питаюсь.

В Ну, що/б, здавалося, слова…2 бали

10 клас

1. Складіть твір-роздум про те, хто гідний називатися патріотом, після прочитання уривка з вірша В. Крищенка «Єдність». Підтвердьте думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

Нам треба в люди єдність нести,

Обходячи негоди злі,

Бо ми усі брати і сестри

На рідній батьківській землі.

Хай день цвіте весняним рястом,

Добро сердець не знає меж,

Бо неподільне наше щастя

І лихо неподільно теж.

Де єдність – там воля,

Де єдність – там сила,

Там кривди лихої нема.

Хай мати-Вкраїна

Щаслива й красива

У єдності всіх обніма.
В родині грішно розділяти

І повторять: твоє, моє...

Хай щирість скрізь іде до хати

І правда у цимбали б’є.

Доволі сварок і гордині -

Нам інших вистачить турбот.

Коли ми дружні та єдині -

То ми незборений народ.12 балів

2. Наведіть приклади фразеологізмів (по одному), які походять з живої народної мови, із професійно-виробничої сфери: із мови кравців, артистів, рибалок; фразеологізми античного, біблійного походження.

5 балів

3. Відредагуйте словосполучення.

Пам’ятний сувенір, вільна вакансія, прейскурант цін, воєнний заклад, дружня праця, відкрити книгу, лікарський комплекс, сердечний напад, віршований розмір, громадянський діяч, книжний магазин, людний учинок, на протязі тижня, щира посмішка, тактична людина.5 балів

4. Запишіть слова, розкриваючи дужки.

(Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях, К(к)иєво-П(п)ечерська (Л,л)авра, (Ш,ш)евченкові слова, (Ш,ш)шевченківський стиль, (Ш,ш)шевченківська (П,п)ремія, (А,а)хіллесова п’ята, острови (К,к)королеви (Ш,ш)арлоти, (Г,г)ерой України, (З,з)бройні (С,с)или України, (В,в)вінницький (Д,д)державний (П,п)педагогічний (У,у)ніверситет імені Михайла Коцюбинського, (С,с)тадіон (Д,д)динамо, (Б,б)удинок (К,к)ультури, (О,о)пера (З,з)апорожеь за (Д,д)унаєм, (З,з)олоті (В,в)орота, (Т,т)еплого (О, о)лекси, (К,к)онституція України, (А,а)кт (П,п)роголошення (Н,н)езалежності України, (Д,д)ень (У,у)чителя, (Н,н)ародний артист, (М,м)міністр освіти і науки України.4 бали

6. Виконайте тестові завдання

1. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А буд..изм, мул..а, пен..і, барок..о

Б піц..ерія, мадон..а, антен..а, ван..а

В віл..а, ман..а, і..міграція, гол..андський

Г оперет..а , Одіс..ей, конр..еволюція, гум..анізм

2. Частка НЕ пишеться ОКРЕМО з усіма словами рядка

А не/досліджені ще питання; не/зчувся, як заснув; не/спитавши дозволу

Б не/виконавши проект, не/високе дерево, не/здужав підняти

Вбудинок не/збудований; трохи не/дочуваючи; хата ще не/побілена

Г не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/ясний, а похмурий

3. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Українська народна творчість – це(1) світ, поринувши(2) в який(3) стаєш духовно(4) багатим.

А іменник

Б займенник

В дієприкметник (як форма дієслова)

Г дієприслівник (як форма дієслова)

Д прислівник

Е частка


3 бали

11 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему «Найвища наука життя – мудрість, а найвища мудрість – бути добрим» (Григір Тютюнник).

12 балів

 1. Відредагуйте словосполучення, запишіть їх.

Торкатися приладу, керуючий відділом, виголошуючий промову, хвилюючі враження, лікуючі властивості, піклуватися за ним, по закінченні навчання, по одержанні коштів.

4 бали

 1. До поданих слів доберіть 2-3 синоніми.

Позначка, поляна, пустун, розвиток, розпуста, сварка, сльота, ціпок, аматор, круча.

5балів

 1. Складіть і запишіть по три речення попарно так, щоб в одному з них слова і словосполучення були вставними, в іншому – членами речення.

6балів

 1. Поясніть значення фразеологізмів, з трьома (на вибір) складіть односкладні речення, підкресліть у них члени речення, визначіть тип односкладних речень.

Клеїти дурня, од вітру валиться, капустяна голова, накручувати хвоста, як піску морського.

8 балів


Завдання ІІІ етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика2012-2013 н.р.
3 клас

 1. Допишіть 6-8 речень, щоб утворився текст. Доберіть заголовок і запишіть його перед текстом.

Кошеня захотіло зловити пташку. Воно причаїлося на гілці біля годівнички. Це помітив горобець.

12 балів

2.Прочитайте загадку. Складіть три речення зі словом-відгадкою, щоб воно виступало в різних значеннях. Запишіть їх. Підкресліть граматичну основу в цих реченнях.

По білому полю гуляє, тоненький слідок залишає.6 балів

 1. Пригадай і запиши 2-3 прислів’я (приказки), в яких вжито слова з протилежним значенням.

бали

4. До поданих слів доберіть 2 слова, близькі за значенням.

Бавитися -

Ледар -

Рухливий –6 балів

 1. Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. У виділеному слові вкажіть кількість букв і звуків.

Вос…ни в…ликі с…ниці з…являют…ся поблизу ж…тла.

3 бали

4 клас

 1. Напишіть твір-опис за поданим початком. Доберіть заголовок до тексту.

Снігур – супутник зими і білого снігу, тому найчастіше його можна побачити взимку.

12 балів

 1. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть головні члени речення.

Заграв чудовими барвами осін…ій ліс. А як горить ч…рвоним полум…ям горобина! Та все ж поч…наються холодні дощі і с…рдиті колючі вітри, злі заморо…ки. В небі з…вляються дикі гуси.

5 балів

 1. Запишіть слова в алфавітному порядку, підкресліть слова, в яких звуків більше, ніж букв.

Насіння, їжак, шістнадцять, гардероб, сім’я, телеграф, акація, океан, пам’ять, апельсин, ящик, фартух, яхта, життя, ярина.

5 балів

 1. Запишіть, як ви розумієте подані вислови.

Аж кипить у руках –

Задирати голову –Ні пари з вуст -

3 бали

 1. Доберіть до слів тривога, малюнок, заморозки якнайбільше спільнокореневих слів. Розберіть усі слова за будовою.

6 балів

5 клас

 1. Напишіть твір-опис на тему: «Перший сніг».

12 балів

 1. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви. У всіх реченнях підкресліть граматичну основу.

Після гар…ячого літн…ого дня загр…міла гроза. Пішла злива. Вода залила ластів…яче гніздеч…ко, що приліпилос… до стіни старої повітки. Ро…валилося гніздеч…ко, пов…падали пташ…нята. Вони вже вбралися в пір…ячко, але ще не вміли літати.

8 балів

 1. Випишіть словосполучення, вкажіть головне та залежне слово.

Холодна роса, подих осені, буду відповідати, ми прийшли, першим заморозком, калина і горобина, осінній переліт, біля річки, кошик з грибами, вересневу прохолоду, над річкою, настав вечір, у поєдинку, швидко сутеніло, повіяв вітер, дерева і кущі, старий пеньок, у лісі.

6 балів

 1. Складіть словосполучення, в яких слова м’який, срібний, легкий виступали б то в прямому, то в переносному значенні.

3 бали

 1. Запишіть 2-3 прислів’я (приказки), в яких уживаються особовізайменники. Займенники підкресліть.

5 балів

6 клас

 1. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Від доброго словечка тепло на серденьку (Народна творчість)».

12 балів

 1. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. У виділених словах визначте кількість букв і звуків.

Ван…а, груп…а, гол…андець, хок…ей, ал…ея, прем…єра, пан…а, кас…а, барок…о, піц…а, віл…а, нет…о, ін…овація, грип…, тон…а.

6 балів

 1. Зі словами ласка, літній складіть по два речення так, щоб ці слова виступали омонімами.

4 бали

 1. Запишіть слова в алфавітному порядку, вставляючи пропущені букви.

Моркв…яний, багр…янець, бур…як, бур…ян, пір…я, р..яд, бур…я, духм…яний, св…ято, р…юкзак, цв…ях, торф…яний, реп…ях, інтерв…ю, р…яст, б…юджет, довір…я, пор…ядок, черв…як, об…єкт.

5 балів

 1. Утворіть прикметники від географічних назв.

Німеччина, Чехія, Прага, Волга, Запоріжжя, Ладога, Золотоноша, Овруч, Калуш, Буг, Кременчук, Одеса, Кавказ, Париж, Умань.

3 бали

7 клас

 1. Напишіть твір-роздум на тему: «Тому, хто посадить дерево, подякують і онуки, а того, хто загубить, прокленуть і діти (Народна творчість)».

12 балів

 1. Запишіть слова в алфавітному порядку і поставте наголос.

Столяр, шофер, олень, навчання, кілометр, донька, вірші, рукопис, новина, одинадцять, подруга, кропива, предмет, приятель, випадок.

6 балів

 1. Запишіть 3-5 фразеологізмів, у яких вживаються числівники. З двома (на вибір) складіть речення.

6 балів

 1. Уведіть у подані речення дієприкметникові звороти, поставте відповідні розділові знаки.

Невеличкі біленькі хатки розбіглись по пригірку. Навколо подвір’я був паркан. До хати вела вузенька стежка.

6 балів

 1. Визначте спосіб творення слів:

Навчальний, хлібопекарня, розумний, прадавній, підсвічник, краєвид, фарбувати, велич, подорожник, придорожній.

5 балів

8 клас

 1. Напишіть свої міркування з приводу того, що таке шляхетність. Що для вас є ознаками шляхетності? Чи пов’язана шляхетність з інтелігентністю? Підтвердьте думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

12 балів

 1. Запишіть іменники в орудному відмінку однини.

Круча, снігур, кобзар, ювіляр, хрущ, різьбяр, груша, ковзаняр, лікар, звір, комар, трамвай, календар, кулінар, школяр, лицар.

4 бали

 1. Відредагуйте (якщо потрібно) словосполучення.

Сік з мандаринів, дехто з боярів, дитячий рисунок, четверо болгарів, стиглих помідорів, троє столів, двоє дівчат, двадцять четверо юнаків, легкий поні, мешканці Парижу, смачне кольрабі, прозора шампунь, гарний тюль, сильний нежить, старовинне піаніно.

5 балів

 1. Поясніть значення фразеологізмів. Доберіть до двох, на вибір, фразеологізмів синоніми.

Бувалий жук –

Заварити кашу –

Передавати куті меду –

Убити двох зайців –6 балів

 1. Утворіть присвійні прикметники від власних

іменників.

Олеся, Інга, Зоя, Стельмах, Василь, Параска, Марійка, Ольга.4 бали

9 клас

 1. Напишіть твір-роздум, розкривши своє бачення духовного обличчя нашого сучасника. Чи зазнала змін духовність протягом останніх століть? Підтвердьте думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

12 балів

 1. Чи різняться лексичні значення слів ящик, шухляда, скринька? Якщо так, то поясніть їхнє значення. Уведіть кожне із слів у речення.

6 балів

 1. Утворіть усі форми вищого та найвищого ступенів порівняння від прикметників. Якщо це неможливо, поясніть причину.

Порожній, малиновий, цікавий, лисий, дорогий, поганий, залізний, презлий, темно-синій.

5 балів

 1. Чи є нормативними подані конструкції? Якщо ні – відредагуйте.

Оточуюче середовище, пануюча думка, хвилюючі враження, тридцять три стільця, двадцять двоє юнаків, житель будинку, білет на екзамені, відноситися з розумінням, вірний висновок, триває підписка на газету.

5 балів

 1. До слів іншомовного походження добери українські відповідники.

Арбітр, колізія, ґенеза, культ, коаліція, ілюмінація, кулінарія, абзац, автентичний.

3 бали

10 клас

 1. Підтримайте чи спростуйте думку Івана Франка: «Лиш в праці варто і для праці жить…». Яку роль відіграє праця в житті людини?

12 балів

 1. Утворіть назви людей за місцем проживання або національністю, виділіть суфікси.

Греція, Туреччина, Китай, Чернігів, Івано-Франківськ, Сибір, Баку, Одеса.

4 бали

 1. Серед поданих слів десять записано неправильно. Випишіть їх, виправивши помилки.

Воз’єднання, священний, обітованний, статей, прочитанний, перельєш, бовваніти, міжяр’я, у скринці, меньший, нехворощю, обличчами, торфяний, об’юшити, південнокримський, абихто, пів’яблука, пів парти.

5 балів

 1. Поясніть лексичне значення слів. Уведіть їх у словосполучення.

Адрес, адреса, батьків, батьківський, дрібний, мілкий.

6 балів

5. Запишіть речення, розставивши розділові знаки.

1. Так постраждати за віру за правду за своїх друзів-братів дума вона непомірна утіха!

2. Що це я кинулась раптом Орися У таку хвилину і де про милого стала гадати?

3. Так я люблю його промайнуло у неї в голові його зрадника моєї вітчизни цього Каїна що підняв камінь на брата я все ж таки люблю його! ( За М. Старицьким).6 балів

11 клас

 1. Напишіть твір на тему: «У цьому світі є тільки одна річ, перед якою належить схилятися, це – геній, і одна річ, перед якою слід упасти на коліна, – це доброта (В. Гюго)».

12 балів

 1. Запишіть по 2 антонімічні пари, які б указували на якість, кількість, час і простір. Із двома, на вибір, складіть речення.

6 балівв

 1. З поданих сполучень слів випишіть фразеологізми, поясніть їхнє значення.

Замилювати очі, жару давати, нерозбірливо говорити, пускати за вітром, з дорогою душею, чужа праця, зіпсоване життя, закидати гачок, задніх пасти, засипати вугілля, ринути через клапан, устромляти палиці в колеса, припирати до стіни, замовляти зуби, сміливість капітана, спуститися з гір, з села до міста, з вогню та в полум’я, напружено думати, мілко плавати, перейти дорогу, дивитися крізь пальці.

6 балів

 1. Утворіть ступені порівняння від поданих прикметників:

Багатий, босий, гарний, іржавий, карий, тугий.

6 балів

 1. Відредагуйте подані речення.

Минулого року розкрито понад 20 тяжких злочинів та зґвалтувань, в яких активну участь брав дільничий Т., за що й відзначений подяками і грамотами (з доповіді).

За неправильні дії касира автостанції просимо вибачення, які надалі повторюватися не будуть (з відповіді на скаргу).

Прошу дати дозвіл побудувати гараж для моєї жінки на машину, котра проживає разом зі мною (із заяви).

Були такі випадки. Тим жителям, які мають собак і не прив’язані або зриваються з цепу, кореспонденції приносили назад (з листа завідувача поштового відділення).

Заготскот приймає свиней від індивідуальних здавачів, які мають вищу і середню вгодованість (з оголошення).

5 балів


 1. Запишіть речення, розставивши розділові знаки, підкресліть члени речення.

Мені випало велике щастя бачити на власні очі цей казковий край, спілкуватися з його людьми, спостерігати їх звичаї, обряди.

3 бали

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВА

№571 від 1 червня 2011 рокуПро затвердження Положення про
Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Міністерством фінансів передбачати щороку в державному бюджеті кошти для організації і проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.


Прем’єр-міністр України        М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. №571

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

1. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі - Конкурс) проводиться з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання в молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні.

2. Конкурс проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня.

3. Конкурс організовує та проводить МОНмолодьспорт.

4. У Конкурсі беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти і курсанти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації всіх форм власності, учнівська та студентська молодь з тих українців, які проживають за межами України (далі - учасники Конкурсу).

5. Базовими предметами Конкурсу є українська мова і література, рідні мови та література національних меншин України.

6. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Міноборони, МЗС, Мінкультури, а також представники творчих спілок, громадських та освітянських організацій, української діаспори.

7. МОНмолодьспорт розміщує щороку у вересні в засобах масової інформації оголошення про початок проведення Конкурсу.

8. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв проходить у чотири етапи:


 • перший – на рівні загальноосвітніх навчальних закладів та військових ліцеїв у жовтні;

 • другий – на рівні районів та міст обласного значення в листопаді;

 • третій – на рівні Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя в грудні;

 • четвертий, фінальний – на загальнодержавному рівні в лютому.

Конкурс для учнів професійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів проводиться в три етапи:

 • перший – на рівні професійно-технічних та вищих навчальних закладів  у листопаді;

 • другий – на рівні Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя в грудні;

 • третій, фінальний – на загальнодержавному рівні в лютому.

Фінальний етап Конкурсу проводиться за участю представників МОНмолодьспорту.

Конкурс для учнівської та студентської молоді з тих українців, які проживають за межами України, проводиться з 15 січня до 20 лютого в державах їх проживання.

9. Для проведення Конкурсу утворюються оргкомітети та журі:


 • першого етапу Конкурсу – керівником навчального закладу, в якому проводиться Конкурс;

 • другого етапу Конкурсу – управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій (міських рад) (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для учнів професійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів);

 • третього етапу Конкурсу – Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв);

 • фінального етапу Конкурсу – МОНмолодьспортом.

До складу журі залучаються педагогічні та науково-педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, військових ліцеїв, науковці Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук, представники творчих спілок.

Для проведення Конкурсу серед учнівської та студентської молоді з тих українців, які проживають за межами України, створюються оргкомітети в державах їх проживання, які затверджують склад журі.

10. Завдання для кожної категорії учасників Конкурсу розробляються:


 • навчальними закладами, в яких проводиться Конкурс, – для першого етапу Конкурсу;

 • інститутами післядипломної педагогічної освіти – для другого та третього етапу Конкурсу;

 • МОНмолодьспортом – для фінального етапу Конкурсу, а також учнівської та студентської молоді з тих українців, які проживають за межами України.

Особи, що є розробниками завдань, забезпечують їх нерозголошення.

МОНмолодьспорт надсилає завдання для учнівської та студентської молоді з тих українців, які проживають за межами України, оргкомітетам у державах їх проживання через дипломатичні представництва України за кордоном.

Роботи учасників фінального етапу Конкурсу та Конкурсу, що проходить в інших державах, надсилаються до МОНмолодьспорту, де вони перевіряються журі та зберігаються протягом року.

11. Журі Конкурсу визначає за результатами кожного етапу Конкурсу, крім фінального, його переможців у кількості, що не перевищує 30 відсотків загальної кількості учасників відповідного етапу Конкурсу з урахуванням максимально набраних балів за виконані завдання відповідно до критеріїв їх оцінювання.

Переможцем будь-якого етапу Конкурсу не може бути учасник, який набрав менш ніж половину максимальної кількості балів.

12. У фінальному етапі Конкурсу від Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя беруть участь по три особи від учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв, які є переможцями третього етапу Конкурсу, та по три особи від учнів професійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальних закладів (відповідно до напрямів навчання), які є переможцями другого етапу Конкурсу.

13. Переможці першого – третього етапу Конкурсу нагороджуються дипломами I, II і III ступеня та цінними подарунками.

14. Переможці фінального етапу Конкурсу нагороджуються дипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня та цінними подарунками. Кількість переможців не може перевищувати 50 відсотків загальної кількості учасників такого етапу Конкурсу з орієнтовним розподілом дипломів за ступенями у співвідношенні 1:2:3.

Переможці Конкурсу серед учнівської та студентської молоді з тих українців, які проживають за межами України, нагороджуються дипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня.

15. Учні 9-11 класів – переможці фінального етапу Конкурсу, які нагороджені дипломами МОНмолодьспорту I ступеня, мають право брати участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури додатково до встановленої рейтингом кількості учасників команди відповідного регіону.

16. Переможці фінального етапу Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів (відповідно до підсумкових протоколів), рекомендуються МОНмолодьспортом для призначення стипендій Президента України (39 стипендій):


 • від учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема ліцеїсти військових ліцеїв, – 21 особа, про три особи з кожного класу;

 • від учнів професійно-технічних навчальних закладів – три особи;

 • від студентів і курсантів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – шість осіб;

 • від студентів і курсантів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – дев’ять осіб.

17. Розмір стипендій Президента України установлюється Кабінетом Міністрів України.

18. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, які підготували переможців фінального етапу Конкурсу, нагороджуються в установленому порядку відомчими відзнаками МОНмолодьспорту та цінними подарунками.

19. В урочистій церемонії нагородження переможців фінального етапу Конкурсу беруть участь представники МОНмолодьспорту, Міноборони, МЗС, Мінкультури, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, творчих спілок, громадських організацій тощо.

20. Фінансування Конкурсу, крім його фінального етапу, здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій (міських рад), вищими навчальними закладами, які беруть участь у його проведенні, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа або заклад, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування фінального етапу Конкурсу здійснюється МОНмолодьспортом разом з Мінфіном за рахунок коштів державного бюджету згідно з кошторисом та інших джерел, не заборонених законодавством.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал