Та літератури нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання Вінниця – 2013Сторінка3/6
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6

1) Авторський відступ у драмі, в якому йдеться про особливості зовнішності дійових осіб, їхньої поведінки, акторської гри, декорацій тощо називається

А реплікою

Б ліричним відступом

В інтер’єром

Г ремаркою

2) Прізвище Тобілевичі об’єднує всіх митців, ОКРІМ

А Миколи Садовського

Б Михайла Старицького

В Івана Карпенка-Карого

Г Панаса Саксаганського

3) Жодного разу на сцені (п’єса «Мартин Боруля») не з’являється дійова особа

А Омелько

Б Трохим

В Красовський

Г Націєвський

Д Гуляницький4) У тексті«Надворі стемніло. Спускалася ніч на землю, утихомирювала клопоти й думки. Піски спали. Чіпка лежав мовчки, хоч і не спав. Думки цілим роєм окрили його голову. Перелітали вони з самого малку – аж до сьогодні»немає такого художнього засобу, як

А уособлення

Б епітета

В метафори

Г прихованого порівняння

4 бали

4. Назвати художні засоби поезії Ліни Костенко. Визначити віршовий розмір, римування.

І як тепер тебе забути?

Душа до краю добрела.

Такої дивної отрути

я ще ніколи не пила.

Такої чистої печалі,

такої спраглої жаги,

такого зойку у мовчанні,

такого сяйва навкруги.

Такої зоряної тиші,

такого безміру в добі!..

Це, може, навіть і не вірші,

а квіти, кинуті тобі.

4 бали

11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для суспільства, так і для самої мови. Назвати ці функції. Про одну із функцій (на Ваш вибір) висловити свої думки, навести приклади. Обсяг – 1-1,5 ст.

20 балів

 1. Трансформувати подані речення в прості ускладнені з різними видами ускладнення, підкреслити ці ускладнення.

Людина завжди прагне бути щасливою. Треба постійно прагнути до самовдосконалення.

6 балів

 1. Виходячи із заголовків, визначити тип мовлення майбутнього зв’язного висловлювання. Обґрунтувати відповідь.

День відкритих дверей в університеті. Осінь. Як обрати свою майбутню професію?

6 балів

 1. З’ясувати, чим виступають подані слова – омонімами чи багатозначними словами. Обґрунтувати відповідь.

Лава, крило, балка, ручка.

6 балів

4. Розставити розділові знаки, зробити повний синтаксичний розбір речення.

Мати вірила земля усе знає що говорить чи думає чоловік вона може гніватись і бути доброю і на самоті тихенько розмовляла з нею довіряючи свої радощі болі просячи щоб вона родила на долю всякого і роботящого і ледащого.15 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Напишіть твір-роздум за цитатою (на вибір). Викладіть Ваш погляд на цю проблему. Проілюструйте думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

1. Де ж того євшану взяти,

Того зілля-привороту,

Що на певний шлях направить, -

Шлях у край свій повороту?!

М. Вороний

2. Живе хто в світі необачно,

Тому нігде не буде смачно,

А більш, коли і совість жметь.

І. Котляревський12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Назвіть українських митців-новелістів світового масштабу.

 2. Які відмінності між літературними угрупуваннями МАРС, «неокласики», ВАПЛІТЕ і «Гарт», «Плуг», ВУСПП, «Молодняк»?

 3. Визначте особливості футуризму як стилю.

 4. На що натякає автор через разючі зміни погоди у новелі «Подвійне коло»?

 5. Чому дослідники зіставляють поезію П. Тичини з музикою і малярством? Чи є для цього підстави? Якщо так, доведіть це прикладами.

5 балів

3. Виконайте тести.

1) Визначте художньо-виражальний засіб, використаний Плужником у фрагменті

Мудро на землі.

Як від озер, порослих осокою.

Кудись на південь линуть журавлі.

А метафора

Б епітет

В порівняння

Г риторичне запитання

2) Ранні твори П. Тичини належать до

А неоромантизму

Б символізму

В футуризму

Г сюрреалізму

Д неокласицизму3) Уривок з новели «Я (Романтика)» М.Хвильового«Помешкання наше - фантастичний палац: це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії» є зразком

А ліричного відступу

В інтер’єру

Б портретного опису

Г ремарки

4) Вірш «Арфами, арфами...» П. Тичини написаний

А ямбом


Б хореєм

В дактилем

Г анапестом

Д різними віршовими розмірами5) Звівши п’ятьох братів (роман Ю. Яновського «Вершники» в одному степу, в одному бою, що відбувається протягом одного дня, автор скористався

А фантастичним елементом

Б авторським вимислом

В алегорією

В гіперболою

5 балів

4. Заповніть таблицю.

Цитата з новели

Вкажіть, кому належать слова, дайте стислу характеристику персонажеві

- На фронт. Я більше не можу тут.
- Ну, ну, тихше, зраднику комуни! Зумій розправитись і з «мамою», як умів розправлятися з іншими.
- Докторе Тагабат! Ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете й ви в штаб Духоніна...
- Ну, комунаре, підводься!

Пора до батальйону!


4 бали
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури2012-2013 н.р.

8 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Запишіть речення, виконайте повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику реченню, схарактеризуйте члени речення і засоби їх вираження). Виконайте фонетичний, словотворчий і морфологічний розбір виділеного слова.

Лісова земля – це неймовірне, незбагненне сплетіння звуків, пахощів і барв.

10 балів

 1. Визначте, до якої дієвідміни належать подані дієслова і які зміни можливі в їхніх особових формах.

Полоти, ворушити, ліпити, воркотати, кричати, ділити, бити, брати, бігти, лити.

5 балів

 1. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

Хома, Яків, Кирило, Микола, Ігор, Григорій, Леонтій, Федір, Ілля, Олексій.

5 балів

 1. Що таке мовний етикет? Які традиції українського народу відображено у правилах мовного етикету? Напишіть кілька прикладів різдвяних віншувань і побажань.

10 балів

 1. Виберіть речення, в якому (яких) немає порушень норм сучасної української літературної мови. Помилкові конструкції відредагуйте.

А. Довідка видана Івану Петровичу Костенко.

Б. Поїзд відходить у 7 годин 30 хвилин.

В. Дощ зупинився, і в аудиторії відкрили вікна.

Г. Закон набуває чинності з моменту підписання.

4 бали
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.

 • Проблема вибору в «Думі про Марусю Богуславку».

 • «Не поет, у кого думки не літають вільно в світі» (за твором Лесі Українки «Давня казка»).

 • «…дай жити, серцем жити і людей любити» (за творами Т. Шевченка).

20 балів

 1. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 • Що об’єднує всі суспільно-побутові пісні?

 • У чому полягає секрет розміру коломийкового вірша?

 • Що таке гіпербола?

3 бали

 1. Визначити віршовий розмір та спосіб римування у віршах:

Минають дні, минають ночі,

Минає літо. Шелестить

Пожовкле листя, гаснуть очі

Заснули думи, серце спить…


Думи мої, думи мої,

Лихо мені з вами!

Нащо стали на папері

Сумними рядами?..


Хотіла б я піснею стати

У сюю хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну.


Десь, колись, в якійсь країні,

Де захоче, там і буде,

Бо у казці, та ще в віршах,

Все можливо, добрі люде…8 балів

9 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

 1. Запишіть речення, правильно розставивши розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є, дайте загальну характеристику всій конструкції і її компонентам як формально простим реченням). Виконайте комплексний аналіз (фонетичний, морфемний, морфологічний, словотворчий розбори) виділеного слова.

Серед усіх потреб нашого національного життя потреба рідної школи найголовніша бо народ який не має своєї школи може бути лише пасербом чужих народів але ніколи він не виб’ється на самостійну дорогу існування.

10 балів

 1. Утворити від поданих іменників форми орудного відмінка однини.

Молодь, жовч, радість, туш, піч, юність, верф, лють, подорож, вість. 5 балів

 1. Підібрати до поданих фразеологізмів синоніми-фразеологізми.

Хоч на край світу, собаку з’їсти, кинути кінці у воду, занепасти духом, в баранячий ріг скрутити. 5 балів

 1. Подати термінологічну назву поданих слів, увести їх у речення, розкривши значення.

Музичний – музикальний, ескалатор – екскаватор, громадський – громадянський. 6 балів

 1. Відредагуйте речення.

Так як оратор не додержувався регламенту, то голова зборів лишив його слова.

Вже на протязі трьох років я переписуюся зі своїми закордонними друзями.

Мені назначили побачення в дві години.

Було підняте питання про те, щоб голова парламенту зложив свої повноваження.

На відзнаку ювілею міста проведені багаточисельні міроприємства, у яких прийняло участь багато людей. 5 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


 1. Напишіть за цитатою (на вибір) твір-роздум. Наведіть 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування. Проілюструйте думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

1) «З усіх утрат утрата часу найтяжча» (за афоризмом Г. Сковороди).

2) «Ця нація співає плачучи. Так чинять на планеті лише українці» (Гійом де Боплан).20 балів

 1. Дати розгорнуту відповідь на запитання:

Сентименталізм як художній напрям: визначальні риси, представники.

10 балів

 1. Виконайте тестові завдання:

 1. У якому творі вміщено оповідання про Прохора Чорноризця?

А «Києво-Печерський патерик»;

Б «Історія русів»;

В «Повість минулих літ»;

Г Біблія. 1. На надгробку Г. Сковороди викарбовано такий вислів:

А «Усе існуюче – миттєве»;

Б «Хвала Господу»;

В «Світ ловив мене, але не впіймав»;

Г «Я знаю все, я не знаю лиш себе»;

Д «Для мене все скінчилося».


 1. І. Котляревський народився у:

А Харкові;

Б Чернігові;

В Полтаві;

Г Конотопі;

Д Переяславі.


 1. Сюжет для «Енеїди» І. Котляревський запозичив у :

А Овідія;

Б Вергілія;

В Гомера;

Г Езопа;


Д Есхіла.

 1. Особливістю композиції «Наталки Полтавки» є:

А наявність пісенних партій;

Б заплутана інтрига;

В напружений сюжет;

Г введення відгуку на драматичний твір;

Д авторські відступи.

5 балів

10 клас

УКРАЇНСЬКАМОВА


 1. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції та її компонентам як формально простим реченням), надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є.

Хоч який високий буде зміст слів що їх чує дитина вони залишаться мертвими поки не займеться вогник почуття не запульсує кров (В.Сухомлинський).

10 балів

 1. Пояснити значення фразеологізмів, скласти з ними речення і записати.

Розв’язати губу, прокрустове ложе, як один чоловік, нагріти чуб, наріжний камінь.

5 балів

 1. Розподіліть на групи іменники, що закінчуються на –р.

Бавовняр, прапор, оленяр, командир, трактор, штукар, байкар, муляр, різьбяр, звір, бунтар, школяр, слюсар, ліхтар, пасажир.

5 балів


 1. Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному відмінку та узгодивши з ними іменники.

Близько 98 (відсоток) усіх учнів успішно склали іспити.

Спікер оголосив рішення 426 (депутат).

Відбулася зустріч із 7764 (підприємець).

3 бали
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


 1. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем. Наведіть 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування.

 • Чи можлива висока духовність без почуття власної гідності? Чи мав почуття власної гідності Мартин Боруля з п’єси І. Карпенка-Карого?

 • Визначна особистість як провідник нації (за поемою І.Франка «Мойсей»).

20 балів

 1. Виконайте тестові завдання:

 1. Жанр твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»:

А соціально-психологічна повість;

Б соціально-побутова повість;

В історична повість;

Г побутова комедія;

Д гумористичне оповідання.


 1. Зав’язка конфлікту в родині Кайдашів настала після:

А смерті Омелька Кайдаша;

Б одруження Лавріна;

В розмови синів Кайдаша на подвір’ї;

Г першої сварки Марусі і Мотрі;

Д одруження Карпа.


 1. Повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» має таку розв’язку:

А сім’ї молодих Кайдашів помирилися, бо груша всохла;

Б сім’ї молодих Кайдашів не мирилася ще більше, бо груша розрослася і добре родила;

В сім’ї молодих Кайдашів то сварилися, то мирилися;

Г сім’ї молодих Кайдашів роз’їхалися по різних селах;

Д сім’ї молодих Кайдашів розпалися.


 1. Твір І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» присвячено:

А Марії Заньковецькій;

Б Марку Кропивницькому;

В Миколі Лисенку;

Г Михайлові Старицькому;

Д Павлу Грабовському.


 1. Жанр роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

А соціально-історичний;

Б пригодницький;

В епопея;

Г історичний;

Д соціально-психологічний.


 1. Назва роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – це:

А рядок із народної пісні;

Б одне із риторичних запитань із «Послання до єпископів» І. Вишенського;

В народне прислів’я;

Г перефразований вислів із Біблії.

Д афоризм Г. Сковороди.


 1. Кульмінація роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – це

А арешт Чіпки після злочину;

Б вигнання матері з хати;

В смерть Галі;

Г вбивство на хуторі;

Д поразка Чіпки у боротьбі із земством.


 1. Назвіть першу збірку поетичних творів І. Франка:

А «Мій Ізмарагд»;

Б «З вершин і низин»;

В «Зів’яле листя»;

Г «Із днів журби»;

Д «Sempertiro».


 1. І. Франко є творцем жанру:

А «панцерного» сонету;

Б політичного сонету;

В тюремного сонету;

Г сонету-притчі;

Д білого (неримованого) сонету.


 1. У поезії «Гімн»:

Вічний революціонер –

Дух, що тіло рве до бою,

Рве за поступ, щастя й волю, –

Він живе, він ще не вмервикористано такий віршовий розмір:

А чотиристопний ямб;

Б чотиристопний хорей;

В чотиристопний анапест;

Г п’ятистопний ямб;

Д п’ятистопний хорей. 10 балів 1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

Реалізм як художній напрям: визначальні риси, представники.

10 балів


 1. Напишіть відгук на збірку Івана Франка «»Зів’яле листя».

15 балів

11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

 1. Виконайте повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.

Ніколи не треба забувати про своє призначення і завжди пам’ятати що митці покликані народом для того аби показувати світові насамперед що життя прекрасне і само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мислимих благ.

12 балів

 1. Відредагувати словосполучення.

Саме по собі, у повній мірі, прошу вашого дозволу про надання мені відпустки, згідно діючого законодавства, думки співпадають, хвилину назад, углова кімната, що стосується справи, скільки годин?, відпустка по хворобі.

5 балів

 1. З’ясуйте значення фразеологізмів, уведіть їх у речення.

Перевернути душу, хоч на край світу, собаку з’їсти, поставити крапку над «і», обоє рябоє.

5 балів

 1. З’ясувати граматичну форму поданих слів.

Проспівали, відлунням, миттєво, творити, двадцяти, шостого, щонайповніше, зелененький, любов’ю, ним.

5 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем.

 • «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Антонича).

 • Трагедія митця в тоталітарній державі (доля і творчість письменників «розстріляного відродження» у колі часу).

 • Боротьба світоглядних принципів у романі Ю.Яновського «Вершники».

 • Україна як міф у поезії Є.Маланюка.

20 балів

 1. Дайте розгорнуту відповідь на питання: «Чому п’єси М. Куліша називають «драмами ідей»?».

10 балів

 1. Дайте відповіді на тестові завдання:

 1. Ранні твори П. Тичини належать до

А неоромантизму

Б символізму

В футуризму

Г сюрреалізму

Д неокласицизму


 1. Перша збірка творів П. Тичини має назву:

А «Золотий гомін»;

Б «Сонячні кларнети»;

В «Замість сонетів і октав»;

Г «Вітер з України»;

Д «В космічному оркестрі».


 1. На ранній творчості П. Тичини означився такий художній метод

А романтизм;

Б реалізм;

В експресіонізм;

Г футуризм;

Д символізм.


 1. У збірці «Сонячні кларнети» П. Тичина широко використовує різні тропи: «акордились планети», «танцюють звуки на дзвіниці», «здаля сміялась струнка тополя». Це:

А порівняння;

Б синекдоха;

В паралелізм;

Г метафора;

Д алегорія.


 1. Віршовий розмір поезії «Арфами, арфами…»

Арфами, арфами –

Золотими, голосними обізвалися гаї

Самодзвонними:

Йде весна

Запашна,

Квітами-перлами

Закосичена.

А ямб + хорей;

Б хорей;

В дактиль + хорей;

Г анапест;

Д амфібрахій + хорей. 1. Збірка творів, з якою М. Хвильовий увійшов у літературу, називається:

А «Сині етюди»;

Б «Синя книжечка»;

В «Зелений гомін»;

Г «Зимові етюди»;

Д «Голубі ешелони».


 1. М. Хвильовий очолював літературну організацію:

А«Аспафунт»;

Б «Плуг»;

В «Жовтень»;

Г ВАПЛІТЕ;

Д «Авангард».


 1. Літературна дискусія, очолювана М. Хвильовим, тривала протягом:

А 1921-1924 рр.;

Б 1925-1928 рр.;

В 1930-1933 рр.;

Г 1921-1928 рр.;

Д 1925-1929 рр.


 1. Новелу «Я (Романтика)» присвячено:

А «І мертвим, і живим…» Тараса Шевченка;

Б «Перехресним стежкам» Івана Франка;

В «Цвітові яблуні» Михайла Коцюбинського;

Г «Лісовій пісні» Лесі Українки;

Д «Intermezzo»Михайла Коцюбинського.


 1. У новелі «Я (Романтика)» домінує манера письма:

А футуристична;

Б імпресіоністична;

В реалістична;

Г барокова;

Д неокласична.


 1. Кульмінацією новели «Я (Романтика)» є:

А розмова ліричного героя з чекістом Андрюшею;

Б поява групи заарештованих черниць;

В допит віруючих;

Г розстріл чекістом власної матері;

Д сутички головного героя з доктором Тагабатом.


 1. Стилістичну манеру Ю. Яновського можна визначити як:

А романтизм;

Б реалізм;

В модернізм;

Г сентименталізм;

Д бароко.


 1. Твір Ю. Яновського «Вершники» за формою оповіді – це:

А роман – хроніка;

Б роман у новелах;

В роман – утопія;

Г роман – епопея;

Д роман – сповідь.


 1. «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду», - ці слова у романі «Вершники» належать:

А Андрію Половцю;

Б прадіду Данилу;

В Мусію Половцю;

Г малому Данилку;

Д старій Половчисі.


 1. Антитезою до новели «Подвійне коло» (роман «Вершники») може вважатися новела:

А «Губенко – командир полку»;

Б «Дитинство»;

В «Шаланда в морі»;

Г «Шлях армій»;

Д «Лист у вічність».


 1. Театр, у якому Микола Куліш співпрацював з Лесем Курбасом, називався:

А «Молода Муза»;

Б «Молодняк»;

В «Молодий театр»;

Г «Березіль»;

Д ВАПЛІТЕ.


 1. У п’єсі «Мина Мазайло» М. Куліша відображено такий процес українського життя XX століття:

А українізація;

Б колективізація;

В індустріалізація;

Г мілітаризація;

Д урбанізація.


 1. Комедію М. Куліша «Мина Мазайло» називають філологічною, бо:

А її автор брав участь у створенні «Українського правопису»;

Б молоді герої п’єси – студенти-філологи;

В сюжет твору насичений розмовами на філологічні теми;

Г у творі вживається термін «українська мова»;

Д герої твору обговорюють перспективи розвитку української мови. 18 балів


 1. Напишіть відгук на твір І.Багряного «Тигролови».

15 балів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.03.2008 N 168
Про затвердження Положення про Міжнародний
конкурс з української мови імені Петра Яцика

На виконання Указів Президента України від 9 листопада


2007 року N 1078 "Про Міжнародний конкурс з
української мови імені Петра Яцика", від 28 листопада 2007 року N 1155 "Про деякі заходи щодо піднесення ролі
української мови"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (далі – Положення), що додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки
України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати проведення конкурсу відповідно до затвердженого Положення.

3. Наказ від 26.01.2008 N 39 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика" скасувати.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Полянського П.Б.

5. Наказ від 23.10.2001 N 699 ( v0699290-01 ) "Про проведення II Міжнародного дитячого конкурсу з української мови" скасувати.


Міністр І.О.Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти


і науки України
13.03.2008 N 168ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс з української
мови імені Петра Яцика

I. Загальні положення

1.1. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (далі – Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента Українивід 09.11.2007 N 1078 "Про Міжнародний конкурс зукраїнської мови імені Петра Яцика" з 9 листопада до 20 травнящороку.

1.2. Засновниками Конкурсу є Ліга українських меценатів,


Міністерство освіти і науки України.

1.3. У Конкурсі можуть брати участь учні 3-11(12) класів


загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації всіх форм власності, курсанти вищих військових навчальних закладівЗбройних Сил України, ліцеїсти Київського військового ліцею іменіІвана Богуна, закордонні українці (далі - учасники Конкурсу).

Про початок Конкурсу в жовтні місяці поточного року


Міністерство освіти і науки України повідомляє листом за підписомМіністра або його заступника Міністерство освіти і наукиАвтономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, атакож через засоби масової інформації.

II. Мета Конкурсу

Метою Конкурсу є сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу.


III. Організація та проведення Конкурсу

3.1. Організаторами Конкурсу є Міністерство освіти і науки


України та Ліга українських меценатів. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються Міністерство культури і туризму України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Національна академія наук України, представникитворчих спілок, громадських та освітянських організацій, світовоїукраїнської діаспори (за згодою).

3.2. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів


та професійно-технічних училищ усіх форм власності проходить учотири етапи:

1-й етап – з 9 до 20 листопада – у загальноосвітніх,


професійно-технічних навчальних закладах;

2-й етап – з 20 листопада до 10 грудня – у районних центрах і


містах обласного підпорядкування;

3-й етап – з 10 до 30 грудня – в Автономній Республіці Крим,


обласних центрах, містах Києві та Севастополі;

4-й етап (підсумковий) – січень.

Для студентів вищих навчальних закладів Конкурс проходить утри етапи:

1-й етап – листопад – у вищих навчальних закладах;

2-й етап – з 1 до 30 грудня – у навчальних закладах,визначених управліннями освіти і науки обласних державнихадміністрацій;

3-й етап (підсумковий) – січень – проходить у містах,


визначених управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій, разом з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ – в Автономній Республіці – Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі.

Для курсантів вищих військових навчальних закладів ЗбройнихСил України і ліцеїстів Київського військового ліцею імені ІванаБогуна Конкурс проходить відповідно до наказу Міністерства оборони України у два етапи.

Місце проведення підсумкового етапу Конкурсу визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а серед курсантів вищих військовихнавчальних закладів Збройних Сил України, ліцеїстів Київськоговійськового ліцею імені Івана Богуна – Департамент гуманітарної політики Міністерства оборони України.

3.3. Для проведення Конкурсу Міністерством освіти і науки України та відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій створюються організаційні комітети (далі – оргкомітети) та журі.

Для проведення Конкурсу серед закордонних українців
створюються в країнах проживання регіональні оргкомітети та журі. Голова оргкомітету відповідає за організацію і проведення Конкурсу, доставку робіт в Україну.

Склад оргкомітетів та журі затверджується до 9 листопада


поточного року управліннями освіти і науки обласних, районними відділами освіти державних адміністрацій.

Склад журі підсумкового етапу Конкурсу затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. До складу журі запрошуються вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, науковці Національної академії наук України та Академії педагогічних наук України.

Для підготовки та проведення Конкурсу формується
Координаційна рада з керівників Ліги українських меценатів та державних органів, які є співорганізаторами Конкурсу або ж беруть безпосередню участь у його проведенні (Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України).

Координаційна рада є виконавчим органом Конкурсу.

3.4. Завдання для першого етапу Конкурсу розробляють учителі і викладачі української мови та літератури навчальних закладів,уяких відбуватиметься Конкурс, другого та третього – методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Завдання підсумкового етапу Конкурсу розробляє Міністерство освіти і науки України спільно з Лігою українських меценатів.

Для всіх учасників Конкурсу незалежно від мови навчаннярозробляється один пакет завдань.

Для учасників Конкурсу із зарубіжних країн завдання


надсилаються через дипломатичні представництва України за кордоном.

Пакети із завданнями для проведення підсумкового етапу


відкриваються для ксерокопіювання за одну годину до початку Конкурсу (о 9 годині) у присутності членів оргкомітету, учителів, викладачів та учасників Конкурсу.

Виконання конкурсних робіт розпочинається о 10 годині. Учні 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів працюють над


завданнями 1 астрономічну годину, 5-8 класів – 2 астрономічні години, учні 9-11(12) класів, професійно-технічних навчальних закладів, студенти та курсанти вищих навчальних закладів – 3 астрономічні години.

Зошити з роботами, які виконали учасники Конкурсу,


укладаються в конверти, скріплюються печаткою навчального закладу, у якому проходить підсумковий етап Конкурсу. До робіт додаються списки учасників Конкурсу за підписом голови оргкомітету та представника Міністерства освіти і науки України чи Ліги українських меценатів, протоколи з балами за усні відповіді учнів
і студентів (на підсумковому етапі).

Представники Міністерства освіти і науки України чи Ліги


українських меценатів надсилають пакети з конкурсними роботами до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 30 січня, із зарубіжних країн – до 10 березня.

Роботи учасників Конкурсу підсумкового етапу зберігаються протягом року в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти.

3.5. Журі Конкурсу підбиває підсумки та визначає за
результатами кожного етапу по 3 переможці з учнів 3-11(12) класів, по 3 учні професійно-технічних училищ, студентів та курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України – 3, ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна – 3.

IV. Нагородження переможців Конкурсу

4.1. Переможцями Конкурсу є його учасники, які набрали


найбільшу кількість балів.

4.2. Переможці 1-го, 2-го, 3-го етапів Конкурсу


нагороджуються дипломами встановленого Лігою українських меценатів зразка.

4.3. Переможці підсумкового етапу Конкурсу нагороджуються дипломами "Переможець Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика" та грошовими преміями відповідно до кошторису.

4.4. Учителі (викладачі), які підготували переможців
підсумкового етапу Конкурсу, нагороджуються відомчими нагородами та відзнаками Міністерства освіти і науки України в установленому порядку.

4.5. Урочиста церемонія нагородження переможців підсумкового етапу Конкурсу та вчителів (викладачів), які їх підготували, відбувається за участю представників регіонів, творчих спілок,урядовців, народних депутатів, громадських організацій за їхзгодою.


V. Фінансування Конкурсу

5.1. Фінансування підсумкового етапу Конкурсу здійснюється Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету згідно з кошторисом, що складається кожного року, та організаторами, які залучаються до його проведення.

5.2. Фінансування всіх етапів Конкурсу, крім підсумкового,
здійснюється навчальними закладами, які беруть участь у його проведенні, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується заклад, а також інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.

5.3. До фінансування Конкурсу можуть долучатися юридичні та фізичні особи, не байдужі до української мови. У разі надання коштів такими особами та на їх бажання переможці нагороджуються іменними преміями і подарунками.

5.4. Ліга українських меценатів та журі Конкурсу встановлюють додаткові заохочувальні нагороди учасникам Конкурсу на різних етапах проведення Конкурсу, а також учителям, які підготували переможців Конкурсу.

Логотипи є інтелектуальною власністю Ліги українських


меценатів і можуть використовуватися лише за згодою виконавчої дирекції Ліги.
VI. Громадський контроль за проведенням Конкурсу

6.1. З метою громадського контролю за проведенням Конкурсу (організаційного, інформаційного та фінансового) Лігою українськихмеценатів та Міністерством освіти і науки України формуєтьсяНаглядова рада Конкурсу.

6.2. Наглядова рада Конкурсу - громадський орган, покликаний здійснювати нагляд:

- за проведенням Конкурсу;

- за дотриманням вимог цього Положення;

- за об'єктивністю оцінювання знань учасників Конкурсу.

6.3. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально
переважною більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

6.4. Склад Наглядової ради погоджується з Лігою українських меценатів та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України щороку.

6.5. Контроль за проведенням Конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки України.
Директор департаменту

загальної середньої


та дошкільної освіти О.В.Єресько
Завдання ІІ етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика2012-2013 н.р.
3 клас

 1. Складіть висловлювання (5-8 речень) про своє улюблене дерево, використовуючи близькі за значенням слова.

10 балів

2. Запишіть до кожного слова по одному спорідненому слову. Розберіть слова за будовою.

Загадка, книжка, подарунок, глибина, лоза.5 балів

 1. З поданими словами складіть речення так, щоб кожне з них було вжите в прямому й переносному значеннях. Підкресліть головні члени.

Світла, солодкі.

2 бали

4. До слова ліс доберіть 3-4:

а) спільнокореневі слова;

б) синоніми;

в) слова, які відрізняються тільки закінченням.4бали

 1. Запишіть слова в алфавітному порядку, поставте наголос.

Абрикос, творець, предмет, архітектор, завдання, дециметр, одинадцять, кропива, метро, лебідь, вулиця, олень, кілометр, новина, вірші, шофер, алфавіт, донька.

8 балів

4 клас

 1. Допишіть оповідання (5-8 речень) за його початком. Доберіть заголовок до тексту.

Ось пролетіла сойка і сіла на пеньок. Вона принесла в дзьобі жолудь.

10 балів

 1. Випишіть групи прикметників-синонімів.

Мокрий, гарний, красивий, вогкий, гожий, жорстокий, сирий, хороший,чарівний, безжалісний, лютий, елегантний, розкішний, файний, звірячий, чудовий, нелюдський.

8 балів

 1. Запишіть слова в алфавітному порядку, вставляючи пропущені букви.

П…чатка, пш…ниця, к…шеня, кор….дор, орд…н, кр…ниця, с…кретар, абр…кос, гр….міти, к…піти, б…тон, д…ван, д…ржава, м…телик, оч…рет, хв…лина.

8 балів

 1. Запишіть 2-3 прислів’я (приказки), в яких уживаються слова,протилежні за значенням.

4 бали


 1. Складіть речення зі словом дощик у прямому і переносному значенні.

2 бали

5 клас

 1. Напишіть твір на тему «Друга пізнають у біді».

12 балів

 1. Поясніть значення фразеологізмів, з двома (на вибір) складіть речення, підкресліть граматичну основу.

Ні сіло ні впало –

Битися як риба об лід –

Носом до носа –

Виводити на чисту воду –

Надягати овечу шкуру –

5 балів


 1. Доберіть до слів близькі за значенням слова і запишіть їх. Зі словами однієї пари складіть речення.

Тихий, розмова, паркан, слабкий, сумний, жорстокий, сміх, плач.

6 балів

 1. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви.

Дон…ці, рибал…ці, голівон…ці, ін…ший, різ…бяр, піс…ня, сторін…ці, тон…ший, україн…сякий, промін…чик, жмен…ці, близ…кіс…ть, с…вято, таріл…ці, л…ється.

4 бали

 1. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини і запишіть їх.

Яблуня, мудрість, надія, суддя, їжа, задача, каша, площа, мрія, межа, осінь, тінь, сім’я, круча, сіль, честь, вогонь, мудрість, миша, любов.

5 балів

6 клас

 1. Напишіть твір на тему «Доброта – найбільше досягнення людини, найбільш прекрасне і святе» (І.Цюпа).

12 балів

 1. Поясніть значення фразеологізмів. З двома (на вибір) складіть речення, підкресліть члени речення.

Крутити хвостом, як у кота сліз, мов камінь у воду, з молоком на губах, без сьомої клепки, гнути коліна.

6 балів

 1. До кожного з поданих слів доберіть і запишіть по два слова, близьких за значенням.

Дякую –

Прошу –


До побачення –

Вибачте –4 бали

 1. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви.

Гр…чаний, тр…мати, м…нати, дж…р…ло, л…вада, кр…ниця, к…шеня, штепс…ль, тр…вога, ком…н, гр….міти, м…лодія, ж…ст…куляція, ш…нель, ф…хтування, с…крет, д…ректор, п…нал, ап….тит, д…ван.

4бали

 1. Перепишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичну основу у всіх реченнях.

А У діда все було цікавим і хлівець і вулики і всілякий інструмент.

Б На будинках на деревах на парканах всюди червоний відблиск.

В Багато ворогів має виноград і посуху і шкідників і бур’яни.

Г Тягнуться до сонця і квіти і трави і віти кучеряві гори голубі.6 балів

7 клас

1.Напишіть твір на тему «Вишитий рушник – оберіг українського народу» після прочитання поезії В. Крищенка «Український рушник».Нам треба вишити рушник,

Рушник любові та єднання.

Вплетімо пісню, а не крик

У це народне вишивання.


Нам треба вишити рушник,

Де кожна ниточка квітчаста,

Щоб кожен з нас до правди звик,

Повірив, що зустріне щастя.


Щоб розбрат вже навіки зник,

Загоїлись минулі рани –

Нехай простелиться рушник

На вулиці і всі майдани.


Хай кожен ниточку вплете,

Не поспішаючи, поволі,

В це вишивання золоте,

Як в день новий своєї долі.


Український рушник –

З ним в дорогу рушай.

Український рушник –

Це найкраща з прикрaс.


Український рушник,

Як вкраїнська душа –

Хай вітає усіх,

Хай згуртовує нас.12 балів

2. Подані нижче сполучення слів перетворіть на дієприкметникові звороти, увівши їх у речення.

Звеличити працею, облити місячним сяйвом, швидко прикрасити ялинку, скосити траву вранці.

4 бали

3. Доберіть антоніми до фразеологізмів. Два фразеологізми введіть до самостійно складених речень.

Як бджіл у вулику –

Гріти чуба –

Як на долоні –5 балів

4. Утворіть форму кличного відмінка наведених іменників.

Лікар, мрія, батько, пісня, край, земляк, дідусь, круча, лицар.3 бали

5. Перепишіть, розставте розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є.

Україно моя Україно я для тебе на світі живу.4 бали

6. Виконайте тестове завдання.

1. Позначте речення, у якому НЕ з дієсловом треба писати окремо.

А Новенького чомусь (не) долюблювали в класі;

Б Хлопці (не) зчулися , як надійшов вечір.

В У будинку навпроти (не) має ні вікон, ні дверей.

Г Тато (не) має навіть вільної хвилинки.

2. Літеру е (є) треба писати в обох дієсловах дійсного способу в рядку:

А біж..мо, маж..мо

Б ріж..мо, маст..мо

В танцю..мо, засво..мо

Г диву..мося, гра..мо

2 бали
8 клас

1. Викладіть свої думки у творі-роздумі про те, що означає для вас поняття «рідна земля» після прочитання поезії В. Крищенка «Рідний край».

Відгукнули осінь вересневі птиці

І крильми у небі вивели «прощай».

Захотілось птицям ще раз подивиться

На ліси і гори, на коханий край.
Рідний край -

Це помах для крила,

Це промінь для тепла,

Рідний край -

Це сила молода,

Рідний край -

Це поклик до гнізда.
Відспівали з висі птиці голосисті,

А у тому співі радість і журба.

Хусткою своєю – пожовтілим листям –

Їм услід махала мовчазна верба.

Дочекатись птицям днів весняних треба –

Під крило покласти далечінь доріг.

Українське поле, українське небо

Із країв далеких знов зустріне їх.12 балів

2. Запишіть іменники в родовому відмінку однини.

Хокей, дим, мільйон, любисток, дуб, очерет, Париж, Донбас, сад, гопак, завод, підмет, шум, ніс, рік, овес, хліб, сніг, гараж, замок, простір, епос, крик, телефон.4 бали

3. Утворити і записати імена та по батькові брата й сестри, батька яких звуть:

Іван –


Ігор –

Анатолій –

Ілля –

Лев –


Купріян –

3 бали

4.Поясніть значення фразеологізмів. До одного (на вибір) дібрати фразеологічний синонім.

Горобці у голові цвірінькають –

Хоч мак сій –

Мати зуб –

Точити ляси –

5 балів

5. Відредагуйте речення (якщо потрібно).

1. Мандруючи горами, учнями було зібрано колекцію рослин.

2. Причаївшись у малині, мене наздогнали бабині молитви.

3. Тікаючи від дідового кашлю, хлопець стрибнув прямо в тютюн.

4. Готуючись до іспитів, увесь матеріал був повторений.

4 бали

6. Виконайте тестові завдання.

1. Слово музичний (-а,-е) поєднується з усіма словами, ОКРІМ

А слух


Б школа

В мистецтво

Г інструмент

2. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

А військово/інженерний, історико/культурний, лірико/драматичний

Б оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений

В сліпучо/білий, народно/поетичний, північно/східний

Г міжнародно/правовий, організаційно/технічний, пів/аркуш

3. Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку

А зеленуватіший, найбільш дотепний

Б найбільш весняний, щонайтонший

В щонайгірший, більш вишуканий

Г предобріший, якнайцікавішийПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал