Та літератури нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання Вінниця – 2013Сторінка2/6
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6

ІV. Апеляція

4.1. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів усіх етапів мають право ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

4.2. У разі виникнення питань учасники мають право після оголошення попередніх підсумків відповідного етапу змагань подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учня) до підбиття остаточних підсумків відповідних змагань.

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань.

У заяві учень повинен зазначити аргументовану причину апеляції.

4.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад, турнірів, конкурсів створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується в протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.V. Нагородження учасників олімпіад, турнірів, конкурсів

5.1. Переможцями відповідного етапу олімпіад, турнірів, конкурсів вважаються учні, нагороджені дипломами I, II та III ступенів.

5.2. Прізвища, імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

5.3. Переможці I і II етапів олімпіад, I етапу турнірів, І етапу конкурсів (ІІ та ІІІ етапів, якщо такі проводяться) визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.

Переможці ІІ етапу олімпіад з навчальних предметів нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами (курсами) у кількості, яка не перевищує 30% числа учасників змагань відповідного класу (курсу) з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

5.4. Переможці III етапу олімпіад з навчальних предметів, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами (курсами) у кількості, яка не перевищує 50% числа учасників змагань відповідного класу (курсу) з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної (за всіма обов’язковими турами) кількості балів. Решті учасників вручаються дипломи учасника.

Результати проведення III етапу олімпіад з навчальних предметів, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності затверджуються відповідними наказами управління освіти і науки.

Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами.

5.5. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів можуть бути нагороджені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.


VI. Оргкомітет олімпіад, турнірів, конкурсів

6.1. Оргкомітет змагань створюється із числа керівників наукових установ та організацій, що проводять олімпіади, турніри, конкурси працівників методичних установ, представників місцевих органів державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

При проведенні конкурсів, пов’язаних з роботою на об’єктах, що підлягають державному нагляду уповноваженими органами, до складу оргкомітетів включаються представники цих органів.

6.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади, конкурсу або турніру.

6.3. Оргкомітети:

6.3.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад, турнірів, конкурсів.

6.3.2. Забезпечують порядок проведення олімпіад, турнірів, конкурсів.

6.3.3. Розподіляють робочі місця між учасниками конкурсів фахової майстерності відповідно до результатів жеребкування.

6.3.4. Розробляють правила проведення турнірів й умови проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності.

6.3.5. Створюють комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, перевіряють відповідність складів команд до переліку осіб, поданих у заявках, наявність і правильність оформлення документів, передбачених пунктом 3.11 розділу ІІІ цього Положення, приймає рішення про допуск учнів до участі у конкурсі фахової майстерності, визначає жеребкуванням стартові номери його учасників.

6.3.6. Створюють робочі групи для проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності.

6.3.7. Готують документацію для проведення олімпіад, конкурсів, турнірів (програми, посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо).

6.3.8. Формують склад учасників олімпіад, конкурсів, турнірів із числа переможців попереднього етапу за результатами їх виступів на змаганнях відповідно до поданих заявок.

6.3.9. На спільному із журі засіданні приймають рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників олімпіад, турнірів, конкурсів, визначають персональний склад учасників відбірково-тренувальних зборів та остаточний склад команд для участі у наступному етапі змагань, готують документацію про результати виступу команд.

6.3.10. Складають спільно з журі рішення про проведення олімпіад, турнірів, конкурсів. Рішення за підсумками проведення олімпіад, конкурсів, турнірів підписується головами оргкомітету, журі та секретарем оргкомітету олімпіади, конкурсу, турніру і завіряється відповідно до місця проведення змагань, печаткою управління освіти і науки, які забезпечують їх проведення.

У рішенні про проведення олімпіад, турнірів, конкурсів обов’язково вказуються:прізвище та ім’я (в називному відмінку) переможців і учасників змагань, найменування навчального закладу та клас (курс) навчання; прізвище, ім’я кандидатів до складу команди для участі в наступному етапі змагань (в тому числі – до участі у відбірково-тренувальних зборах, якщо такі проводяться); короткий аналіз (в тому числі аналіз завдань по класах), висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади, турніру, конкурсу.

6.3.11. Сприяють висвітленню результатів олімпіад, турнірів і конкурсів у засобах масової інформації.

6.4. Секретар оргкомітету олімпіади, турніру, конкурсу забезпечує ведення необхідної документації.

6.4.1. Документація і роботи учасників І етапу олімпіад зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах, ІІ етапу – у відділах(управліннях, департаменті) освіти районних державних адміністрацій та міських рад, ІІІ етапу – в ВОІПОПП упродовж року з дня закінчення олімпіади.
VII. Журі олімпіад, турнірів, конкурсів

7.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників академічних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта – члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності – заступник.

7.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників, які беруть участь у відповідній олімпіаді, турнірі, конкурсі.

7.1.2. До складу журі ІІІ етапу олімпіад не можуть входити близькі особи учасників відповідних змагань.

7.2. Голова журі:

7.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

7.2.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників змагань.

7.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань.

7.2.4. Формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання завдань для олімпіад, турнірів, конкурсів.

7.3. Журі:

7.3.1. Перевіряє та оцінює учнівські роботи.

7.3.2. Після завершення змагань проводить консультації для учасників олімпіад, турнірів, конкурсів і керівників команд щодо виконання запропонованих завдань.

7.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників змагань, готує подання про нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт.

7.3.4. Надає до оргкомітету відповідного етапу олімпіад, турнірів, конкурсів аналітичні звіти про результати проведення відповідного етапу змагань.

7.3.5. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі змагань.
VIII. Робочі групи олімпіад зі спеціальних дисциплін

та конкурсів фахової майстерності

8.1. Робочі групи створюються із числа інженерно-педагогічних працівників, професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, працівників підприємств і організацій, на базі яких проводиться олімпіада або конкурс.

8.2. Кількість робочих груп та їхній склад визначаються оргкомітетом олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності залежно від конкретних умов проведення олімпіади або конкурсу. Очолює робочу групу керівник.

8.3. Керівником робочої групи призначається старший майстер професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, до обов’язків якого входить організація проведення інструктажу учасників олімпіади або конкурсу з техніки безпеки з оформленням відповідного протоколу.

8.4. Робочі групи:

8.4.1. Забезпечують справність обладнання, машин, механізмів, агрегатів, режим їх експлуатації, перевіряють наявність на робочих місцях учасників необхідних інструментів, приладів, матеріалів, що використовуються в процесі проведення олімпіади або конкурсу.

8.4.2. Стежать за дотриманням учасниками конкурсів правил техніки безпеки.
8.4.3. Беруть участь за потреби в технологічному процесі, контролюють процес виконання учасниками олімпіад або конкурсу робіт, готують необхідні матеріали на розгляд журі.

IX. Порядок визначення кількісного складу команд

9.1. Кількісний склад команд, що беруть участь у II, III етапах олімпіад та відповідних етапах турнірів, конкурсів з навчальних предметів та конкурсах фахової майстерності, визначається відповідними оргкомітетами з врахуванням рекомендацій журі.


X. Контроль та громадське спостереження

за проведенням олімпіад, турнірів, конкурсів

10.1. Контроль за проведенням олімпіад, турнірів, конкурсів здійснює Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

10.2. Громадське спостереження за проведенням олімпіад, турнірів конкурсів можуть здійснювати представники учнівського самоврядування, навчальних закладів, засобів масової інформації.

10.3. Суб’єкти громадського спостереження повинні зареєструватись в оргкомітеті не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку змагань та дотримуватися вимог чинного законодавства.

10.4. Громадські спостерігачі мають право бути присутніми при отриманні та множенні завдань, урочистому відкритті змагань.

10.5. Суб’єкти громадського спостереження можуть звертатися з пропозиціями, питаннями до апеляційної комісії та отримувати відповідь в установленому чинним законодавством порядку.XI. Фінансування олімпіад, турнірів, конкурсів

11.1. Проведення олімпіад, конкурсів, турнірів фінансується за рахунок державного та місцевих бюджетів.

11.2. Витрати для проведення шкільних (училищних), районних (міських), обласних етапів олімпіад, турнірів і конкурсів, витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження осіб, що супроводжують учасників, проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап олімпіад, турнірів і конкурсів, проживання, харчування, проведення культурно-масових заходів, оплату роботи членів журі та оргкомітетів, експертів-консультантів, заохочення учасників несуть управління освіти і науки, установи і навчальні заклади, які направляють команду або окремих учасників на олімпіаду, турнір чи конкурс.

11.3. Фінансування проведення фінальних етапів олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України управлінням освіти і науки в межах асигнувань, передбачених місцевими та Державним бюджетами.

11.4. Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників фінальних етапів олімпіад, турнірів, конкурсів та відрядження осіб, що супроводжують, покладаються на управління освіти і науки, установи або окремі навчальні заклади, які відряджають команду або окремих учасників.

11.5. Харчування учасників I-III етапів олімпіад з навчальних предметів, I-II етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності проводиться за нормами, передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів.

11.6. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та координаторів Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють.

11.7. Для проведення олімпіад, турнірів, конкурсів дозволяється залучення коштів фізичних осіб, підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо.

11.8. До роботи зі складання завдань для олімпіад, конкурсів і турнірів усіх етапів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних навчальних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури2012-2013 н.р.

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Доведіть, що подані слова – омоніми. На основі одного із слів створити твір-мініатюру обсягом 0,5 ст.

Орден, пролісок, злитися, байка.15 балів

2. Поставити розділові знаки, підкреслити дієприкметникові звороти. Виділене слово розібрати морфологічно.

Найдовше сніг тримається в затінках або в ровах присипаний листям чи землею. Зостався я сам як той листочок від гіляки відірваний. На доброму шматкові виноградника оголеному від зрубаних кущів стирчали невисокі пні порубані та поранені немилосердною сокирою.5 балів

3. Визначити рід іменників, ввівши їх до складу словосполучення.

Какаду, дріб, Чилі, Баку, леді, ранчо, біль, ЄС, ДАІ, фіаско.5 балів

4. Виконати синтаксичний розбір речення.

Оцих тополь приречених кортеж довічно супроводить Україну.10 балів

5. Утворити прикметники за допомогою суфікса –ськ(ий). Пояснити зміни приголосних звуків.

Кривий Ріг, Овруч, Острог, Жабокрич, Хуст, Збараж, Сиваш, Хмільник.4 бали

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1.Напишіть твір на одну із тем:

1. Українська пісня – це справжня поезія серця і почуття (В.Ягич, Хорватія).

2. Проблеми честі й зради в повісті Івана Франка «Захар Беркут».

12 балів

2. І. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 • Що об’єднує всі суспільно-побутові пісні?

 • У чому полягає секрет розміру коломийкового вірша?

 • Що таке гіпербола?

3 бали

3. Які мовні засоби надають повісті І. Франка «Захар Беркут» особливого колориту, неповторності? Наведіть приклади.

3 бали

4. Заповніть таблицю.

Назва пісні, вид

Почуття, настрої

Образи-символи

Основна думка

„Ой на горі та женці жнуть”2 бали

8 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Напишіть вітальний лист за поданим початком (обсяг – 0,75 стор.)

Шановні співвітчизники! Щиро вітаємо вас із Днем української писемності та мови!

Мова - це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовіковою історією та відточена творчістю найталановнтіших українських письменників. Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже в її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ...

20 балів

2. Дібрати антоніми (фразеологічні одиниці) до поданих фразеологізмів, з’ясувати їх значення.

Ні пари з уст, п’ятами накивати, розбити глек, зуби скалити, зводити з пуття, на сьомому небі.6 балів

 1. Записати числівники у формі орудного відмінка. Поставити наголос і позначити закінчення.

11, 57, 603, ½, 25, 140.

6 балів

4. Утворіть вищий і найвищий ступені порівняння від поданих прикметників. При потребі подайте відповідні коментарі.

Яскравий, святий, повний, актуальний, підсліпуватий, чесний, народний, чорний.12 балів

5. Зробити синтаксичний розбір речення.

Над містечком і річкою Медянкою, то сідаючи на голе гілля крислатих верб, то знімаючись з них безпорадно, наче щось шукаючи, з галасом кружляло гайвороння.10 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.

1.У піснях історія мого народу.

2. «От де, люди, наша слава, слава України!».

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Порівняйте думу і пісню як народні літературні жанри.

2. У чому, на думку автора «Слова о полку Ігоревім», причина того, що «горе розлилося по Руській землі»?

3. У якій пісні поєднуються протилежні почуття: від лагідного попередження коханого, який так боляче образив дівчину, до страшних слів помсти?

4. Які художні засоби споріднюють «Слово про похід Ігорів» із фольклорними творами?

5. Назвати основну думку «Слова про похід Ігорів».5 балів

3. Скласти міні-діалог (8-10 реплік) на тему «Героїчне минуле у піснях».

3 бали

4. Напишіть відгук на прочитану книгу. Розкрийте ідейно-художні особливості, морально-етичну проблематику, жанрову своєрідність тощо.

6 балів

9 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

 1. Напишіть твір-мініатюру за поданим початком. Дайте назву.

Раптом біля своїх ніг я побачив пухнасту смугасту грудочку. Я простяг (ла) до неї руку і тут же інстинктивно відсмикнув (ла): грудочка надулася, широко відкрила рота й зашипіла. Це було дитинча якогось птаха. Чомусь воно не спурхнуло від моєї простягнутої руки. Мабуть, пташеня було поранене або хворе? Хоч би як там не було, я...

20 балів

 1. Запишіть речення, правильно розставивши розділові знаки, відповідно підкреслити ускладнення в реченні. Виділене слово розібрати морфологічно.

Гора біля гори стоять разом в німій величі одягнені в смерекові ліси. А з хмар розкритих широко і синьо несуть привіт весняні журавлі. Палає райдужно довкола дощами скроплена земля. Ще спить земля укутана снігами мовчать в льоди заковані річки. Лежали в травах списи і мечі скривавлені як блискавки зів’ялі.

6 балів

 1. Ввести слова в речення, розкривши їхнє омонімічне значення.

Захід, моторний, критичний, порода, начистити.

5 балів

 1. Продієвідмінюйте подані дієслова.

Полоти – виполоти.

4 бали

5. Записати, розставивши розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір речення.

Якщо не можеш вітер змалювати прозорий вітер на ясному тлі змалюй дуби могутні і крислаті котрі од вітру гнуться до землі.10 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем. Наведіть 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування. Проілюструйте думки посиланнями на приклади з художньої літератури. Обсяг – 1 сторінка.

1. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти! (Г. Сковорода).

2. «Ця нація співає плачучи. Так чинять на планеті лише українці» (Гійом де Боплан).

20 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Який наскрізний мотив «Повісті минулих літ»?

 2. Які причини виникнення полемічної літератури? Назвіть письменників-полемістів.

 3. Що характерно для композиції творів епохи бароко?

 4. Що таке вертеп?

 5. Яка балада була вперше письмово зафіксована?


5 балів

3. Виконайте тести.

1) До родинно-побутових пісень не належить

А Місяць на небі...»

Б «Цвіте терен...»

В «Сонце низенько, вечір близенько...»

Г «Ой на горі вогонь горить...»

Д «В кінці греблі шумлять верби...»2) Незвичайність і загадковість подій, трагічність у розв’язанні конфлікту в особистому, родинному чи суспільному житті звичайних людей, метаморфози – це жанрові ознаки

А балади


Б історичної пісні

В думи


Г календарно-обрядової пісні

Д соціально-побутової пісні3) Жанр «Повісті минулих літ»

А поема


Б літопис

В легенда

Г повість

Д оповідання4)Творчість Г. Сковороди належить епосі

А реалізму

Б сентименталізму

В бароко


Г класицизму

Д орнаменталізму4 бали

4.Напишіть відгук на збірку Г. Сковороди «Сад божественних пісень».

6 балів

10 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Складіть роздум (обсяг – 1-1,5 стор.), висновком із якого був би один із поданих нижче висловів. Чітко сформулюйте тезу роздуму, доберіть переконливі докази на її ствердження (або спростування). Стиль висловлювання – публіцистичний. Висловлювання запишіть, доберіть до нього заголовок.

1. Рука ледача родить бідним,

Збагачує – рука старанних (Приповістки Соломонові).


 1. Зовсім мертва душа людська, позбавлена природної своєї справи (Г.Сковорода).

20 балів

 1. Трансформувати прості речення в складні різного типу. З’ясувати смислові відношення між частинами складних речень.

І знову захід – наче багряниця. Чи знаєте ви українську ніч?

6 балів

 1. Назвати 10 документів на основі характеристики офіційно-ділових паперів.

5 балів

 1. Провідміняйте прикметники разом з іменниками. Визначте розряд прикметника і лексико-семантичну природу іменника (назви істот чи неістоти і т. ін.).

Короткошия тварина, бригадирів олівець, велична постать, осінній день.

6 балів

5. Зробити синтаксичний розбір речення.

І людина, чиє життя завжди схоже на життя сізіфове, має подякувати вічно молодій природі за її вічно молоду віру й надію, за те щасливе натхнення, яким вона наділяє й людину.10 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем. Наведіть 2-3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування.

1. Підтвердьте або спростуйте думку, що характер людини творить її долю. Чому так трагічно склалася доля «розбишацької дочки» (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

2. У чому полягає призначення людини (за прочитаними творами)?

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. На яких дійсних фактах із життя сім’ї Тобілевичів створено п’єсу «Мартин Боруля»?

2. Розкрийте лексичне значення слова «аматорський».

3. Від якої вистави веде свій початок новий український театр?

4. Яка основна думка трагікомедії «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого?

5. Наведіть приклади таких жанрових ознак повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»: комічної, ліричної та драматичної.5 балів

3. Виконайте тести.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал