Та літератури нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання Вінниця – 2013Сторінка1/6
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Учнівські ОлімпіадИ, конкурси

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правове забезпечення,

методика проведення, завдання

Вінниця – 2013

Опублікованозгідно з рішенням науково-методичної ради Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (протокол № 5 від 02.07.2013)

Рецензенти:

Н.Й. П’яст – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

О.В.Токар – методист з навчальних дисциплін міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради

Кущ О.П., Панчук О.А., Цаль Т.В., Віннічук А.П., Діденко С.І.

Учнівські олімпіади, конкурси з української мови та літератури. Нормативно-правове забезпечення, методика проведення, завдання. – Вінниця: ВОІПОПП, 2013. – 102 с.

У посібнику зібрані матеріали, які регламентують нормативно-правову базу проведення Всеукраїнських олімпіад, Міжнародних і всеукраїнських конкурсів, представлені зразки завдань з української мови та літератури, подано вимоги, які висуваються до виконаних учнями завдань.

Для методистів, заступників директорів, керівників методичних об′єднань, учителів української мови та літератури.від авторів
Представлені методичні рекомендації розроблені на допомогу вчителям української мови та літератури з метою систематизації підготовчої роботи з обдарованими дітьми в навчальному закладі для їхньої участі у всеукраїнських олімпіадах, міжнародних і всеукраїнських конкурсах.

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямків сучасної світової та української освіти. Це відображено в базових державних нормативних документах, зокрема:

• Концепція загальної середньої освіти, в якій першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий «різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб»;

• Закон України «Про освіту» («Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об'єднань»);

• Національна доктрина розвитку освіти («Держава повинна забезпечувати: формування в дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості; ... створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді»).

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Управління освіти і науки


Вінницької обласної державної адміністрації
Н А К А З

від “05” січня 2012р. м. Вінниця №5Про затвердження Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І, ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за №1318/20056 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдаровань, науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І, ІІ етапів олімпіад із спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, що додаються.

 2. Відділу загальної середньої та дошкільної освіти забезпечити проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у січні-лютому 201_ року відповідно до вимог зазначених правил.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Чорну О.А.

Начальник управління /підпис/ І.Д.Івасюк

Затверджено

наказом від 05.01.2012 № 5 управління освіти і науки облдержадміністрації
Правила

проведення I, II, III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіадз навчальних предметів,

I, II, ІІІ етапів олімпіад із спеціальнихдисциплін, конкурсів фахової майстерності

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені на основі «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 року №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 визначають порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців.

1.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів з таких навчальних предметів:

 • українська мова і література;

 • російська мова і література;

 • іноземні мови (англійська, німецька, французька,

іспанська);

 • правознавство;

 • історія;

 • економіка;

 • математика;

 • біологія;

 • географія;

 • астрономія;

 • фізика;

 • хімія;

 • екологія;

 • інформатика;

 • інформаційні технології;

 • трудове навчання;

 • педагогіка і психологія.

Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, олімпіади зі спеціальних дисциплін проводяться щороку серед учнів випускних груп професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

Всеукраїнські турніри юних біологів, винахідників та раціоналізаторів (навчальний предмет – фізика), географів, економістів, журналістів (навчальні предмети – українська мова і література), інформатиків, істориків, математиків, правознавців, фізиків, хіміків проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів.

За потреби, управлінням освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації можуть проводитись олімпіади, турніри, конкурси з інших навчальних предметів, спеціальних дисциплін, а також спеціальні комплексні олімпіади, в тому числі, й для учнів початкової школи, дітей з особливими потребами.

Органи управління освітою райдержадміністрацій та міських рад також можуть проводити районні та міські альтернативні олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів для учнів початкової школи, дітей з особливими потребами.

Для їх проведення ними розробляються правила(умови) проведення зазначених змагань, які в обов’язковому порядку погоджуються управлінням освіти і науки.

За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного навчання) класів (курсів) у межах визначених вікових груп кожного навчального предмета (крім учасників 11-го класу).

Студенти вищих навчальних закладів будь – якого рівня акредитації не мають права змагатись в учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах на будь-яких етапах.

1.3. Основними завданнями учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності є: • стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

 • виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;

 • реалізація здібностей талановитих учнів;

 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

 • популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

 • підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств;

 • активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;

 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю;

 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

1.4. Керівником І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, І-ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності (далі – олімпіади, турніри, конкурси) є управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

1.5. Організатором І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, І-ІІ етапів конкурсів фахової майстерності, олімпіад зі спеціальних дисциплін є Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (далі – ВОІПОПП).

1.6. Управління освіти і науки забезпечує контроль за дотриманням вимог «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» та цих Правил при проведенні І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів і конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності.

1.7. Для організації та проведення олімпіад, турнірів і конкурсів управління освіти і науки створює організаційні комітети, для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – журі, за потреби – залучає експертів-консультантів.

1.8. Для складання завдань олімпіад, турнірів і конкурсів голови журі відповідних змагань формують предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше п’яти осіб. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їхню нерозголошеність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, категорично заборонено.
На всіх етапах змагань завдання готуються окремо для кожного класу (курсу).

1.9. Переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності визначають в особистій першості. Переможців Всеукраїнських турнірів визначають за результатами командної першості. Якщо змагання відповідного етапу турніру проходили в особистій першості, переможці визначаються відповідно до правил (умов) проведення турніру.

Переможців Всеукраїнських учнівських конкурсів з навчальних предметів визначають в особистій або командній першості відповідно до правил (умов) їх проведення.

1.10. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів всіх етапів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності є очною формою змагань.

1.11. Учасники олімпіад, турнірів і конкурсів отримують завдання та дають на них відповідь державною мовою (крім олімпіад з іноземних, російської і польської мов).

За рішенням журі учасники можуть отримувати завдання та давати відповіді мовою вивчення навчального предмета.


II. Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів

2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів проводяться в чотири етапи: • I (перший) етап – шкільні (міжшкільні, училищні) на базі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

 • II (другий) етап – районні (міські);

 • III (третій) етап – обласні;

 • IV (четвертий) етап – на державному рівні.

Проведення олімпіад I, II, III етапів з різних предметів одночасно заборонено.

Олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності проводяться у три етапи: • I (перший) етап – училищні на базі професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (районні (міські) – не проводяться);

 • II (другий) етап – обласні;

 • III (третій) етап – на державному рівні.

Турніри, зазвичай, проводяться у два етапи:

 • I (перший) етап – між командами загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів на районному та (або) обласному рівнях;

 • II (другий) етап – фінальний – на державному рівні.

Конкурси з навчальних предметів проводяться у кілька етапів відповідно до їх правил (умов), які затверджуються наказом управління освіти і науки.

Кожна олімпіада проводиться у межах одного міста (селища міського типу, селища, села).

2.2. I етап: шкільні (міжшкільні, училищні) олімпіади з навчальних та училищні – зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, міжшкільний (міжучилищний) етап турнірів.

2.2.1. I етап олімпіад з навчальних предметів проводиться у жовтні, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності – у лютому, турнірів – у вересні-листопаді поточного року.

2.2.2. Порядок проведення, персональний склад оргкомітетів та журі I етапу олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника навчального закладу.

2.2.3. Завдання I етапу для учасників олімпіад і конкурсів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу, або комісії, створені при районних методичних кабінетах (міських методичних кабінетах).

Турніри проводяться за завданнями оргкомітетів, які надсилаються до загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів до 15 серпня поточного року.

2.2.4. Звіти про проведення олімпіад з навчальних предметів та заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада поточного року.

Звіти про проведення олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності та заявки на участь команд в наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають оргкомітетам обласних олімпіад і конкурсів до 1 березня поточного року.

2.3. II етап: районні (міські) олімпіади, конкурси з навчальних предметів.

2.3.1. II етап олімпіад з навчальних предметів проводяться щороку у листопаді-грудні за завданнями, розробленими ВОІПОПП. Кількість турів олімпіад, їхня тривалість та форми проведення визначаються управлінням освіти і науки разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад, конкурсів з навчальних предметів.

2.3.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі, голови, їх заступники, секретарі олімпіад, конкурсів з навчальних предметів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділів (управлінь, департаменту) освіти районних державних адміністрацій та міських рад.

2.3.3. Звіти про проведення II етапу олімпіад з навчальних предметів та заявки на участь у III етапі оргкомітети цих олімпіад надсилають обласним оргкомітетам до 30 грудня поточного року згідно з додатками.

2.3.4. ІІ етап конкурсів з навчальних предметів проводиться, якщо це передбачено відповідними правилами (умовами), затвердженими наказами МОНмолодьспорту України.

2.4. III етап: обласні олімпіади з навчальних предметів; II етап: обласні олімпіади зі спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності,

2.4.1. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі, голови і його заступника, секретаря, за потреби – експертів-консультантів III етапу олімпіад з навчальних предметів, II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами управління освіти і науки Вінницької ОДА.

2.4.2. III етап олімпіад з навчальних предметів проводиться у січні-лютому; II етап олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності – у березні за графіками, які встановлює щорічно управління освіти і науки ОДА.

2.4.3. IІІ етап конкурсів з навчальних предметів проводиться, якщо це передбачено відповідними правилами (умовами) у строки, визначені МОНмолодьспортом України.

2.4.4. Олімпіади з навчальних предметів та спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності проводяться за завданнями (рекомендаціями) МОНмолодьспорту України та, у разі потреби за безпосередньої участі його представника.

Олімпіади з фізики, хімії, біології, математики, інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання проводяться у два – три тури. Кількість турів інших змагань, їх тривалість та форми проведення визначає МОНмолодьспорту України разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад.

Якщо МОНмолодьспорту України надані рекомендації, то для складання завдань створюються предметно-методичні комісії з включенням до їх складу працівників ВОІПОПП, склад яких затверджуються управлінням освіти і науки Вінницької ОДА.

2.4.5. Управління освіти і науки Вінницької ОДА проводить тренувальні збори, за потребою – відбірково-тренувальні збори переможців III етапу олімпіад з навчальних предметів та II етапу олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів для формування відповідно складу команд на IV етап олімпіад з навчальних предметів, III етап олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності, затверджують кількісний склад учасників, визначають тривалість та порядок проведення зборів.


За поданням спільного засідання оргкомітету та журі персональний склад учасників зборів визначається управлінням освіти і науки Вінницької ОДА за результатами (набраними балами), досягнутими зазначеними переможцями у відповідних змаганнях. Остаточний склад команд, що братимуть участь у наступному етапі змагань, формується з урахуванням результатів учасників відбірково-тренувальних зборів.

2.5. Практичні та експериментальні завдання для олімпіад, турнірів, конкурсів складаються так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх всіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, вмінь та фахової майстерності.

2.6. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом.

На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися лише обладнанням, програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом та журі.

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б дешифруванню робіт.

При виконанні практичних завдань на конкурсах фахової майстерності та олімпіаді з трудового навчання можна користуватися власними інструментами і пристроями, за умови, якщо це передбачено відповідними правилами (умовами).


ІІІ. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів

3.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах за умови, що строки їх проведення не збігаються.

До участі в II, III та IV етапах олімпіади допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідних змагань. Кількісний склад учасників кожного етапу визначає оргкомітет цього етапу на основі рейтингової системи.

При цьому загальна кількість учасників ІІ, ІІІ етапів визначається по середній кількості за останні 3 роки за умови обов’язкового представництва усіх загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ етапі, районів (міст) у ІІІ етапі змагань.

3.2. На всіх етапах олімпіад, конкурсів, турнірів з навчальних предметів, олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності учні мають право брати участь в змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах у межах визначених вікових груп для кожного навчального предмета. Учасники змагань виступають у складі команд, сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування навчальних закладів.

3.3. У I етапі олімпіад з навчальних предметів і спеціальних дисциплін беруть участь усі учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, які бажають; у конкурсах фахової майстерності – всі учні, які бажають і мають відповідний допуск до роботи з механізмами та обладнанням, у I етапі турнірів – команди учнів одного навчального закладу.

Будь-які обмеження права участі учнів в I етапі олімпіад з навчальних предметів і спеціальних дисциплін, у конкурсах фахової майстерності забороняються.

Перелік предметів, з яких проводиться олімпіада, та класів (курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом навчального закладу.

3.4. У II етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь:

3.4.1. Учні, що стали переможцями I етапу олімпіад відповідно: • з української мови і літератури – 7-11 класів;

 • з російської мови і літератури – 9-11 класів;

 • з іноземних мов – 8-11 класів;

 • з правознавства – 9-11 класів;

 • з історії – 8-11 класів;

 • з економіки – 9-11 класів;

 • з математики – 6-11 класів;

 • з біології – 8-11 класів;

 • з географії – 8-11 класів;

 • з хімії – 7-11 класів;

 • з екології – 10-11 класів;

 • з астрономії – 10-11 класів;

 • з фізики – 7-11 класів;

 • з інформатики – 8-11 класів;

 • з інформаційних технологій – 8-11 класів;

 • з трудового навчання – 8-11 класів;

 • з педагогіки і психології – 11 класу;

 • з польської мови – 7-11 класів.

3.4.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних навчальних закладів, що стали переможцями I етапу відповідних олімпіад.

3.4.3. У ІІ етапі конкурсу (якщо такий проводиться) беруть участь переможці попереднього етапу змагань.

3.5. У III етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь:

3.5.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста) відповідно: • з української мови і літератури – 8-11 класів;

 • з російської мови та літератури – 9-11 класів;

 • з іноземних мов – 9-11 класів;

 • з правознавства – 9-11 класів;

 • з історії – 8-11 класів;

 • з економіки – 9-11 класів;

 • з математики – 7-11 класів;

 • з біології – 8-11 класів;

 • з географії – 8-11 класів;

 • з хімії – 8-11 класів;

 • з екології – 10-11 класів;

 • з астрономії – 10-11 класів;

 • з фізики – 8-11 класів;

 • з інформатики – 8-11 класів;

 • з інформаційних технологій – 9-11 класів;

 • з трудового навчання – 9-11 класів;

 • з педагогіки і психології – 11 класу;

 • з польської мови – 7-11 класів.

3.5.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних навчальних закладів, що стали переможцями II етапу відповідних олімпіад і включені до складу команди району (міста).

3.5.3. Формування команд, визначення кількісного складу учасників, умови проведення II і III етапів олімпіад і конкурсів з кожного предмета або профілю здійснюється відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» і цих Правил.

3.5.4. У ІІІ етапі конкурсу (якщо такий проводиться) беруть участь переможці попереднього етапу змагань.

3.6. Будь-які винятки щодо участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів і спеціальних дисциплін, турнірах та конкурсах фахової майстерності, не передбачені «Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» та цими Правилами, заборонені.

3.7. До місця проведення олімпіад, турнірів і конкурсів учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності), медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими та посвідчення про допуск до роботи на відповідних машинах та обладнанні.

3.8. Керівник команди призначається з числа вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів навчальних закладів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад, турнірів і конкурсів, в їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.

3.9. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди.

3.10. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров’я членів команди.

3.11. На олімпіади зі спеціальних дисциплін і конкурси фахової майстерності прибувають представники професійно-технічних навчальних закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, кількість яких визначається із розрахунку один майстер чи викладач від кожного навчального закладу, що скерував учня на олімпіаду або конкурс. Представник може бути призначений керівником відповідної команди.

3.12. Керівники команд, представники навчальних закладів повинні забезпечити своєчасне оформлення документів, передбачених у пункті 3.7 цього розділу, прибуття учнів на олімпіаду, турнір або конкурс і повернення їх до навчальних закладів.

3.13. Керівники команд після прибуття до місця проведення відповідного етапу олімпіади, турніру, конкурсу подають до оргкомітетів копії звітів і заявок, оригінали яких були попередньо надіслані до оргкомітетів за місцем проведення змагань, на право участі учнів у них.

До заявки на олімпіади з інформатики, інформаційних технологій включаються відомості про програмне та апаратне забезпечення, мову програмування для кожного учня, які узгоджуються з оргкомітетами відповідних олімпіад.

3.14. За відсутності звіту про проведення попереднього етапу та заявки про участь команди у відповідному етапі олімпіад, турнірів або конкурсів, неправильного їх оформлення або порушення строку їх подання питання про допуск команди до змагань вирішується оргкомітетом на його засіданні та фіксується в протоколі.

3.15. У разі заміни з поважних причин деяких учасників олімпіад керівник команди після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни учнів.

3.16. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх замінюють) та інших осіб в перебіг змагань, проживання та харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та апеляцій.

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови для участі в змаганнях дитини з особливими потребами. Особа, яка супроводжує цю дитину, має обов’язково надати медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

3.17. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і правилами (умовами) їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

3.18. Учасники олімпіад, турнірів, конкурсів повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі, проявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал