Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка8/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Запитання для обговорення:
– Навіщо потрібна шкільна конституція Які проблеми вона може вирішувати Як змінилися ваші правила при переробці їх для загального шкільного рівня Чому Чи були однакові розділи у груп Чому Навіщо потрібна конституція в освітньому закладі Які завдання її існування Що буде покладено в її основу Як можна розробити добру конституцію освітнього закладу Яким чином конституція школи може слугувати завданням профілактики насильства та жорстокого поводження щодо дітей Які механізми попередження насильства, жорстокого поводження та розв’язання конфліктів можна закласти у шкільну конституцію?

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
73
18. Вправа Переваги та складності у застосуванні методу прий-
няття правил учнівського колективу та шкільної конституції»
Мета:
оцінити метод прийняття правилу шкільному колективі щодо попередження жорстокого поводження, його ефективність у профілактичній роботі, проблеми у застосуванні та визначити шляхи їхнього розв’язання.
Час проведення: 15 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту з таблицею, що має 3 стовпчики, маркери, плакати з попередніх вправ сесії.
Хід вправи
Ведучий звертається до учасників із запитанням Які переваги застосування методу прийняття правилу шкільному колективі щодо попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми. Учасники шляхом вільного висловлення озвучують варіанти відповідей на це запитання.
Ведучий фіксує відповіді у першу колонку завчасно підготовленої таблички на аркуші для фліпчарту.
На наступному етапі ведучий запитує Які складності у застосуванні цього методу щодо попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми. Відповіді на це запитання ведучий фіксує у другий стовпчик на аркуші для фліпчарту.
Далі аналогічно ведучий запитує про можливості попередження та усунення складностей у застосуванні методу прийняття правил учнівського колективу та шкільної конституції та заповнює третій стовпчик.
Коментарі для ведучого:
Серед складностей варто зазначити процедуру розробки правил, особливо загальношкільних та досягнення серйозного до них ставлення всіма сторонами навчального процесу. Певні труднощі можуть виникнути з формулюванням наслідків, особливо по відношенню до дорослих, та потім їхнього реального застосування на практиці. Сам механізм попередження випадків жорстокого поводження з дітьми та між дітьми потребує уваги збоку фахівців та компетентності щодо його утвердження нарівні шкільного колективу. Також може виникнути ситуація небажання дітей використовувати цей метод треба багато зусиль докласти, щоб завоювати довіру дітей до запропонованого механізму.
В той же час переваги методу можуть бути дуже суттєвими, бо при власній розробці правил дітьми можна очікувати на їхнє активне залучення до виконання та дотримання правил, що забезпечить дієвість закладених управила механізмів. Серед можливих переваг можна виділити наявність у дітей та дорослих обов’язків по відношенню один до одного та між собою, прийнятих самостійно наявність визначених та зафіксованих правил поведінки, яких має дотримуватись кожен член шкільного колективу, відповідальність за спостереження та дотримання правил покладається на учнів тощо.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
74
Запитання для обговорення
– Чому цей метод можна застосовувати в роботі щодо попередження жорстокого поводження з дітьми До якого виду профілактики він належить Наскільки цей метод ефективний у попередженні жорстокого поводження у школі та поза нею Що потрібно для підвищення ефективності методу Які недоліки має цей метод Як їх можна усунути Які складнощі у його реалізації Як їх можна попередити та подолати?
Сесія 6. Медіація в освіті
Мета:
познайомити учасників з основами шкільної медіації, сформувати навички застосовування найпростіших механізмів медіації для розв’язання конфліктів як між дітьми, такі між дітьми та дорослими.
Завдання сесії:
– пояснити що таке медіація назвати основні принципи і умови проведення медіації провести діалогу простих випадках назвати основні правила поведінки медіатора впроваджувати метод медіації для розв’язання конфліктів ушко- лі (інтернаті, дитячому садочку тощо) і запобігання жорстокому поводженню.
Час: 1,5 год.
Роздатковий матеріал:
інформаційні повідомлення, розміщені в додатках.
Обладнання:
аркуші А відповідно до кількості учасників, маркери, аркуші для фліпчарту.
Зміст сесії:
– вправи щодо розв’язання конфліктів метод медіації як конструктивний підхід до розв1язання конфліктів.
19. Вправа Причини конфліктів»
Мета:
наочно продемонструвати учасникам приклад конфлікту, зіткнення протилежних думок.
Час проведення: 10 хв.
Необхідні матеріали:
Додаток 15 Притча «Про трьох мудреців та слона ».
Хід вправи
ведучий розповідає учасникам притчу «Про трьох мудреців та слона Додаток 15). Після чого ініціює обговорення На чому ґрунтувався конфлікт мудреців Як насправді мудра людина могла визначити, нащо схожий слон Які аналогії ситуації зі слоном ми можемо знайти у повсякденному житті?

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
75
– Що буває, коли люди по-різному дивляться на одну й ту ж саму проблему або ситуацію тощо Що буває, коли вони не можуть або не хочуть порозумітися Чим міг би допомогти мудрецям незалежний спостерігач Яка суть цієї притчі Яка в цій притчі є думка стосовно недопущення та розв’язання конфліктів?
20. Інформаційне повідомлення Характеристика шкільної медіації
як методу попередження та розв’язання конфліктів»
Мета:
надати учасникам інформацію щодо сутності шкільної медіації та її основних завдань, ролі медіації у попередженні та подоланні насильства.
Час проведення: 15 хв.
Необхідні матеріали:
Додаток 16 відповідно до кількості учасників.
Хід вправи
Ведучий інформує учасників щодо особливостей Шкільної медіації згідно з Додатком Після цього ведучий запитує учасників про досвід використання учасниками подібної методики, а також – про доречність її використання у профілактиці насильства та жорстокого поводження щодо дітей. По закінченні обговорення ведучий роздає учасникам матеріал стосовно умов проведення шкільної медіації.
Коментарі для ведучого
Для групи вихователів дитячих садочків варто обговорити, як можна спростити процес медіації для використання у таких закладах. Основним завданням для них стане навчання дітей звертатися по допомогу до дорослого для розв’язання конфліктів.
21. Рольова гра Допоможемо у примиренні»
Мета:
Відпрацювати техніки медіації та навички застосовування найпростіших її схем як інструменту попередження випадків насильства і розв’язання конфліктів.
Час проведення: 60 хв.
Необхідні матеріали:
Додаток 17 з карткою 1 та карткою 2.
Хід вправи:
Ведучий об’єднує учасників у 2 групи, пояснює правила гри, розподіляє у кожній групі ролі (учасники конфлікту – 2 особи медіатори – 1–2 особи спостерігачі) та орієнтовні ігрові ситуації (картка 1, Додаток 17). Кожна група може доповнити або ж змінити ситуацію і показати власну, за бажання.
«Конфліктним сторонам представляють на розгляд конфліктну ситуацію, яку вони не можуть розв’язати. Медіаторам дається схема медіації картка 2, Додаток 17), відповідно до якої вони діють для того, щоб розв’язати конфлікт. Спостерігачі оцінюють дії медіаторів, а потім обмінюються своїми

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
76
міркуваннями, проте не роблять ніяких зауважень походу процесу медіації. Час на програвання у малих групах – 30 хв.
Групи опрацьовують ситуації і по черзі демонструють проведення медіації одна одній та ведучим.
Коментарі для ведучого
Ведучий коментує обіграні учасниками ситуації, особливо звертаючи увагу на дотримання вимог до перебігу процесу медіації та звертає увагу на поведінку медіаторів-миротворців.
Запитання для обговорення
– Наскільки складною була ця вправа Чию роль було легше виконувати Що ви відчували в ролі сторони/медіатора/спостерігача?
– Для яких ситуацій в школі доцільний цей метод З якими основними труднощами стикається медіатор Нащо повинен звертати особливу увагу медіатор?
22. Вправа Правила поведінки посередника (медіатора)»
Мета:
розглянути основні принципи, за якими повинен працювати медіатор, показати важливість дотримання етики медіатора.
Час проведення: 20 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту, маркери.
Роздатковий матеріал:
Додаток 18 – Етичний кодекс медіатора Українського центру порозуміння».
Хід вправи
Ведучий запитує учасників Яких обов’язкових правил повинен дотримуватися посередник (медіатор)?».
Запропоновані учасниками правила обговорюються, і ведучий записує їх на аркуші для фліпчарту. Для активізації дискусії ведучий може використовувати як приклад Етичний кодекс медіатора Українського центру порозуміння, який подано в Додатку 18.
Коментарі для ведучого
Під час медіації посередник повинен чітко діяти за своїми основними завданнями та у їхніх рамках. Пам’ятати, що він організовує процес спілкування убезпечує учасників конфлікту створює умови для повного прояснення ситуації спрямовує хід переговорів в конструктивне русло стимулює пошук і пропозиції конструктивних рішень організовує обговорення запропонованих пропозицій досягає повного розуміння сторонами досягнутих домовленостей.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
77
Ведучий роздає учасникам текст Етичного кодексу медіатора та коментує його. Він зосереджує увагу учасників на розділах, які проголошують особисту, професійну та організаційну етику медіатора.
Запитання для обговорення
– На яких принципах має базуватися робота медіатора Чому В яких ситуаціях дотримання принципів особливо важливе До чого може призвести порушення цих принципів?
23. Переваги та складності у застосуванні методу медіації
Мета:
оцінити метод попередження жорстокого поводження, його ефективність у профілактичній роботі, та визначити складнощі у застосуванні, шляхи їхнього усунення.
Час проведення: 10 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту з таблицею, що має 3 стовпчики, маркери, плакати з попередніх вправ сесії.
Хід вправи
Ведучий проводить з учасниками обговорення методу, допомагає групі виділити переваги цього методу в роботі з попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми та складності у його застосуванні.
Переваги і складності ведучий записує відповідно у перший та другий стовпчики на аркуші для фліпчарту.
На наступному етапі заповнює третій стовпчик аркуша шляхом мозкового штурму ведучий просить учасників виділити шляхи попередження та усунення складнощів застосування методу медіації.
Коментарі для ведучого
Основними труднощами у застосуванні методу може стати недостатній рівень підготовки фахівців-медіаторів, бо медіатори без спеціальної фахової підготовки можуть працювати лише з простими випадками. Окрім того, медіатор повинен мати достатній авторитет та рівень довіри у школі для успішного запровадження методу медіації. Іншою проблемою може стати необхідність визнання обома сторонами конфлікту своєї участі у ньому та провини, а також брак збоку однієї зі сторін бажання розв’язати конфлікт. Також є малоймовірним, що вдасться ефективно застосовувати медіацію при конфлікті між дитиною і дорослим, коли саме доросла людина є порушником, через потенційне невизнання такою людиною своєї ролі у розгортанні конфлікту та провини у скоєному або небажанні звертатися до медіатора.
До переваг методу варто віднести його відносну нескладність в організації, доведену ефективність, можливість швидко розв’язувати внутрішні проблеми без залучення правоохоронних органів та соціальних служб, досягнення обома сторонами задовільної для них домовленості і найкращого результату.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
78
Запитання для обговорення
– Чому і як цей метод можна застосовувати в роботі щодо попередження жорстокого поводження з дітьми У рамках якого виду профілактики його можна використовувати Наскільки цей метод є ефективним Що потрібно, щоб його ефективність була максимальною Як можна модифікувати метод для застосування у різних навчальних закладах?
Сесія 7. Відпрацювання навичок соціально прийнятної поведінки.
Елементи тренінгу заміщення агресії
Мета сесії:
сформувати в учасників навички проведення елементів тренінгу заміщення агресії як форми корекції агресивної поведінки підлітків внаслідок цілеспрямованого педагогічного впливу.
Завдання сесії:
– надати базові відомості щодо методологічних основ та методичних принципів тренінгу заміщення агресії сформувати в учасників тренінгу уявлення щодо принципів моделювання тренінгу заміщення агресії, основних (обов’язкових) етапів його проведення, правил поведінки ведучого та вимог доведення тренінгу заміщення агресії отримати та відпрацювати навички застосування психолого- педагогічної технології навчання соціальним навичкам в сфері попередження насильницької поведінки в шкільному, зокрема учнівському, середовищі (колективі).
Час: 2 год.
Обладнання:
аркуші для фліпчарту, маркери, стікери, тексти інформаційних повідомлень, розміщені у додатках, плакати «4 категорії поведінки, Кроки формування навичок соціально прийнятної поведінки, Агресія як залежність, Головні джерела індивідуальних факторів агресії, на які можна впливати, Компоненти програми втручання, Вимоги до кваліфікації ведучого, Регламентування роботи, «Підказки».
Зміст сесії:
– тренінг заміщення агресії (ТЗА), загальні принципи і схеми роботи, відпрацювання навичок ведучого ТЗА;
– основні принципи навчання навичкам соціально прийнятної поведінки та відпрацювання базових технік відпрацювання технік зворотного зв’язку.
– аналіз переваг та обмежень застосування методу.
24. Інформаційне повідомлення Базові засади тренінгу заміщення
агресії (ТЗА)»
Мета:
ознайомити учасників з основними підходами корекції агресивної поведінки й розвитку асертивності.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
79
Час проведення: 20 хв.
Необхідні матеріали:
текст інформаційного повідомлення (Додаток 19) та схематичне його зображення на аркуші для фліпчарту.
Хід вправи
Ведучий на основі матеріалів, поданих у Додатку 19, інформує учасників про агресію, її форми та методи її корекції, а також ТЗА як одну з найефективніших форм. Для наочності використовують плакати зі схемами, підготованими за матеріалами інформаційного повідомлення «4 категорії поведінки, Агресія як прояв залежної поведінки, Витоки та особистісні чинники агресії, Зони впливу з погляду корекції агресивної поведінки, Компоненти програми втручання, Вимоги до кваліфікації ведучих, Регламент роботи».
Коментарі для ведучого
Орієнтуючись на рівень активності та підготованості групи ведучий ініціює коротке обговорення наданої інформації.
Одним з напрямків можливої роботи є вироблення вміння розрізняти один з чотирьох варіантів поведінки особи (асертивну, байдужу, агресивну, маніпулятивну) в різних ситуаціях. Ведучий наводить приклади ситуацій (їх можна знайти у вправі Впевнена, невпевнена та агресивна поведінка модуль 2, день 3, сесія 1) і пропонує групі навести приклади варіантів поведінки.
Запитання для обговорення
– Чому важливо навчати асертивній поведінці Що можна зробити в межах компетенції фахівців навчального закладу Які способи роботи з учнями та педагогічним колективом у цьому напрямку вам відомі Хто може стати учасником тренінгу із заміщення агресії За якими принципами здійснюють підбір учасників?
25. Вправа Тренінг навичок соціально прийнятної поведінки
(ТНССП)»
Мета:
навчити учасників основним принципам тренінгу навичок соціально прийнятної поведінки (ТНСПП).
Час проведення:20 хв.
Необхідні матеріали:
текст інформаційного повідомлення (Додаток 20), плакат Кроки формування навичок соціально прийнятної поведінки».
Хід вправи
Ведучий інформує учасників згідно з Додатком 20 про основні процедури ТНСПП: моделювання, відігрівання ролей, трансферт інформації. Далі ведучий демонструє плакат Кроки формування навичок соціально прийнятної поведінки та обговорює його зміст з учасниками.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
80
При обговоренні способів відбору важливих для вироблення, з погляду групи, соціальних навичок, ведучий може запропонувати перелічити та про- ранжувати навички за ступенем їхньої суб’єктивної важливості (актуальності. Можна також визначити, наскільки група обізнана щодо тих чи інших навичок, а також, наскільки учасники опанували їх.
Коментарі для ведучого
За низької активності аудиторії у цій частині варто використати запитання для обговорення з попередньої вправи. Плакат надає інформацію про змісті послідовність кроків ТНСПП. Текст інформаційного повідомлення розкриває сутність тренінгової технології і містить практичні поради майбутньому ведучому. Слід також звернути увагу аудиторії, що в кожній ситуації можливі 4 варіанти поведінки (агресивна, асертивна, маніпулятивна і байдужа, і для кожної ситуації найбільш прийнятним, на перший погляд, може виявитися будь-який. Головним завданням є особистісне навчання та навчання учнів обирати саме асертивний спосіб розв’язання проблеми. Отже, за умов, що члени групи пропонують для виходу з ситуації агресивну. маніпулятивну чи байдужу поведінку, ведучому слід або самому, або за допомогою когось з учасників демонструвати асертивний спосіб та доводити його найбільшу ефективність.
Запитання для обговорення
– Як вирозумієте цей крок ТЗА?
– Якій процедурі з Додатку 20 він відповідає Яким чином треба визначати важливі для групи соціальні навички Що поєднує цю техніку та процес медіації?
26. Вправа Зворотний зв’язок як елемент ТНСПП та ТЗА»
Мета:
навчити учасників застосовувати техніку зворотного зв’язку при проведенні тренінгів і оцінюванні неформальної роботи підлітків та молоді.
Час проведення: 15 хв.
Необхідні матеріали:
текст інформаційного повідомлення (Додаток 21), плакати Кроки формування навичок соціально прийнятної поведінки, «Підказки».
Хід вправи
Спираючись на тексти, представлені в Додатку 21, ведучий робить інформаційне повідомлення про важливість зворотного зв’язку як одного з етапів ТНСПП та ТЗА, та звертає особливу увагу учасників на місце зворотного зв’язку в переліку кроків формування навичок соціально прийнятної поведінки (складник го кроку).
Далі ведучий проводить практичну вправу з надання зворотного зв’язку.
Учасникам пропонує, за бажання, прокоментувати вправу Допоможемо у примиренні з сесії 6 (грав тій частині, яка стосується виконання ролі медіатора. Кожен учасник аналізує вдалі моменти у програванні ролі медіатора, а також вголос розмірковує проте, що можна було б зробити по-іншому. Останнім свої думки висловлює особа, яка грала роль медіатора.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
81
Запитання для обговорення
– Чим відрізняється схема зворотного зв’язку в ТЗА та застосована у прикладі схема Що в них спільного Чому не дозволяється називати ті дії актора, які не сподобалися Які почуття виникають в учасників після отримання зворотного зв’язку?
– Чому важливий саме такий порядок висловлювань Чому це важливо для підлітків В яких ситуаціях ще можна використовувати техніку зворотного зв’язку?
– Де вона була доречна в цьому тренінгу?
27. Вправа Практика ТНСПП»
Мета:
навчити учасників застосовувати методику ТНСПП.
Час проведення: 30 хв.
Необхідні матеріали:
Схематичний плакат Кроки формування навичок соціально прийнятної поведінки (завчасно самостійно підготований ведучим, аркуші для фліпчар- ту, маркери.
Хід вправи
Ведучий пропонує відпрацювати одну з навичок відповідно до схеми Кроки формування навичок соціально прийнятної поведінки, для того щоб на прикладі побачити, як працює ця тренінгова технологія.
Для тренування пропонує навичку Висловлення компліменту».
Відповідно до схеми, ведучий записує назву навички на аркуші для фліп- чарту, після чого звертається до групи з пропозицією скласти перелік кроків, які потрібно зробити для того, щоб висловити комплімент, тобто для того, щоб реалізувати цю соціальну навичку. Відповіді учасників ведучий записує на аркуші для фліпчарту.
Орієнтовний перелік кроків може бути таким:

Вирішити, кому сказати комплімент Подумати.

Придумати, що саме сказати Зробити.

Яким чином сказати комплімент 4 варіанти поведінки.

Визначити місце і час. Зроби це!
Далі заняття йде в такій послідовності. Ведучий наводить приклад асертивної поведінки, аналізує його, після чого просить навести приклади інших типів поведінки у цій ситуації, а також наслідки їхньої реалізації. Пара ведучих демонструє навичку (розігрує скетч. Якщо ведучий працює самостійно, то він заздалегідь домовляється про допомогу з одним з учасників, який стає другим актором. Ведучий мотивує учасників до висловлення компліментів, обговорюючи наслідки застосування або уникання цієї навички.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
82
4. Ведучий пропонує одному з найактивніших учасників стати першим актором, знайти собі пару – другого актора, поза залою потренуватися у реалізації навички, а після цього продемонструвати скетч (сценку) з її застосуванням. Поки актори готуються, ведучий розподіляє між іншими учасниками обов’язки: спостерігати заголовним актором, за другим актором, за дотриманням всіх етапів реалізації навички, за типом обраної поведінки. Після демонстрації сценки учасники і ведучий дають зворотний зв’язок. За бажанням акторів вони можуть повторити сценку.
Коментарі для ведучого
Ведучий звертає увагу нате, що група вчиться не висловлювати компліменти, а застосовувати схему кроків. Важливо продумати все, що бажаєш зробити, а не робити спонтанно, під впливом емоцій – так, як чинять агресивні діти. Важливо навчити їх іншому способу поведінки, побудованому на обмірковуванні та прогнозуванні власної активності.
Запитання для обговорення
– Хто раніше стикався з використанням цієї навички Як викажете компліменти Як це відбувається Які складники реалізації цієї навички Що виграли від вибору асертивної поведінки Що було б при виборі іншого варіанту Щоб втратили В яких ситуаціях потрібна ця навичка Що ми втратимо, не застосовуючи цю навичку Що сподобалось Щоб можна було зробити по-іншому?
– Чи бажаєте ви зіграти сценку знову Які навички можна виробляти таким чином Які навички можна розвивати у дітей різного віку?
28. Вправа Формування навичок ведучого у ТНСПП»
Мета:
сформувати вміння відпрацьовувати соціальні навички за схемою крок за кроком та набути практичні навички ведення ТНСПП.
Час проведення: 30 хв.
Необхідні матеріали:
текст інформаційного повідомлення (Додаток 22, Додаток 23), аркуші для фліпчарту, маркери, стікери.
Хід вправи
Спираючись на відповіді учасників, дані на останнє запитання попередньої вправи (Які навички можна розвивати у дітей різного віку, ведучий обговорює з учасниками, які ж саме соціальні навички є найважливішим для дітей та підлітків з агресивною поведінкою. Група створює перелік таких навичок, і ведучий фіксує їх на аркуші для фліпчарту.
Учасники об’єднується у малі групи (7–8 осіб у кожній, що є прототипом реальної дитячої групи. У кожній групі шляхом жеребкування визначають по два навчальних ведучих (ведучий та ведучий-помічник). Групи обираютьПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал