Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка5/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Коментарі для ведучого
Ведучий наголошує на необхідності всебічного, широкого розгляду проблеми, пропонує не зупинятися лишена очевидних, прямих наслідках жорстокого поводження, а уявити життєву перспективу такої дитини та її оточення.
Запитання для обговорення
Якої допомоги потребує дитина, постраждала від жорстокого поводження Яку допомогу вона має дістати Яка допомога може бути надана найближчим часом Що має бути зроблене для підвищення якості послуг постраждалим дітям Яка роль освітян в цьому процесі?
Що відбудеться, коли дитина не дістане допомоги Які наслідки це матиме Як складеться її життя у найближчій перспективі У подальшому Як це вплине на її близьке оточення На місцеву громаду На суспільство як таке?
31. Вправа «Міжвідомча взаємодія у попередженні насильства.
Повноваження органів та служб»
Мета вправи:
надати інформацію щодо обов’язків різних структур, які залучені у процес попередження жорстокого поводження з дітьми, та розглянути схеми взаємодії між різними структурами.
Час проведення: 50 хв.
Необхідні матеріали:
текст Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (6 екземплярів аркушів аркушів для фліпчарту, маркери.
Хід вправи
Ведучий об’єднує учасників в 6 груп, роздає текст Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (затверджений спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
43
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 N Кожна група отримує завдання ознайомитись із текстом Порядку і виписати на аркуші завдання і обов’язки різних залучених структур (кожна група працює зі своєю структурою):
• закладів освіти закладів охорони здоров’я;
• служби у справах дітей центру соціальних служб для сім’ї, дітей, та молоді управління у справах сім’ї та молоді кримінальної міліції у справах дітей.
На підготовку відводять 15 хвилин. Учасники презентують свою роботу по 5 хвилин кожна група. Обговорюються шляхи взаємодії різних структур.
Коментарі ведучого
Ведучий робить наголос на тому, що цей документ дуже важливий саме для працівників освіти, бо це єдиний документ з попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми, де окремо прописано обов’язки системи освіти. Ведучий звертає увагу на необхідність ведення профілактичної роботи, яка записана у Порядку.
Запитання для обговорення
Наскільки працівники освіти поінформовані про цей документ Наскільки діти поінформовані про цей документ Як можна підвищити поінформованість дітей З якими структурами взаємодіють на практиці установи освіти Які можуть бути форми ефективної взаємодії?
32. Вправа «Конкретизація обов’язків»
Мета вправи:
визначити першочергові обов’язки системи освітив сфері попередження жорстокого поводження з дітьми, окреслити обов’язкові дії вчителя при зіткненні з різними проявами насильства над дітьми.
Час проведення: 20 хв.
Необхідні матеріали:
плакат з обов’язками системи освіти, аркуші для фліпчарту, маркери.
Хід вправи
Ведучий пропонує продовжити дискусію, зосередившись тільки на виписаних обов’язках системи освіти. Ведучий пропонує розглянути обов’язкові дії вчителя при зіткненні з проявом насильства у різних площинах дитина – батьки, дитина – працівник школи, дитина – дитина, дитина – вчитель, дитина стороння людина.
Окрім того, ведучий просить учасників визначити і записує на аркуші для фліпчарту способи отримання інформації вчителем про жорстоке поводження з дитиною.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
44
Коментарі для ведучого
Наголос робиться на тому, що треба вміти чітко ідентифікувати випадки жорстокого поводження з дитиною, чітко знати свої можливі дії і вміти розподіляти відповідальність. Ведучий нагадує, що в усіх своїх діях вчитель зобов’язаний в першу чергу керуватися принципом якнайкращих інтересів дитини.
Запитання для обговорення
Як учитель може дізнатися про випадок насильства над дитиною Що він зобов’язаний зробити Що він може зробити До кого вчитель може/зобов’язаний звернутися по допомогу, за консультацією, з офіційним повідомленням?
Чи були у вас випадки використання вчителями раніше розглянутого Порядку Як це відбувалось До яких органів державної влади зверталися Який був результат?
33. Вправа Алгоритм дій представника системи освіти при зі-
ткненні з випадком жорстокого поводження з дитиною»
Мета вправи:
розробити персональні алгоритми дій у випадках жорстокого поводження з дитиною на основі нормативно-правової бази і рекомендацій експертів, які доцільні для учасників.
Час проведення: 30 хв.
Необхідні матеріали:
маркери, 3 аркуші для фліпчарту, текст експертного аналізу і запропонований експертами алгоритм (Додаток 9).
Хід вправи
Ведучий на основі експертного аналізу робить коротке інформаційне повідомлення (Додаток 9). Потім роздає учасникам текст для індивідуального ознайомлення. Далі методом мозкового штурму відповідно до ідентифікованих вище варіантів отримання вчителем інформацій про жорстоке поводження з дитиною, записує алгоритм дій. Кожен крок обговорюється з учасниками на предмет доцільності, ефективності, дотримання якнайкращих інтересів дитини, убезпечення вчителя, відповідності нормам права.
Запитання для обговорення:
Чи є представлений механізм ефективним Що можна в ньому змінити Які дії будуть ефективні у цьому випадку Які дії відповідають нормативно- правовій базі Чи будуть збережені інтереси дитини Чи будуть такі дії безпечні для вчителя Якщо ні, то як можна заохотити вчителя до таких дій він- тересах дитини З ким і як може розділити вчитель відповідальність?

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
45
Сесія 11. Організація базової просвіти щодо форм та наслідків жор-
стокого поводження з дітьми можливості та обмеження
Мета:
визначити та відпрацювати форми просвітницької роботи з батьками та дітьми в сфері попередження жорстокого поводження з дітьми.
Завдання:
– визначити тематичні напрямки та методи інформування батьків про неприпустимість насильницьких дій стосовно дитини та наслідків їхнього вчинення тематичні напрямки та методи інформування дітей про неприпустимість насильницьких дій збоку батьків та можливостей захисту знизити вплив чиинику толерантності вчительської громадськості до проявів жорстокості стосовно дітей.
Час: 2 години.
Обладнання: аркуші для фліпчарту, маркери, роздаткові матеріали.
Зміст сесії:
– обговорення форм та напрямків діяльності з попередження жорстокого поводження з дітьми в межах компетенції вчителя.
34. Вправа Поширення інформації щодо неприпустимості жорсто-
кого поводження з дітьми серед батьків»
Мета вправи:
– визначити тематичні напрямки та основні питання, які мають бути висвітлені під час інформування батьків про неприпустимість жорстокого поводження з дітьми визначити найефективніші методи та форми надання інформації батькам.
Час проведення 70 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту, маркери.
Хід вправи
Учасники об’єднуються у 3 малі групи, кожна з яких готує інформаційне повідомлення для батьків про неприпустимість жорстокого поводження з дитиною) група 1 – виступ на батьківських зборах) група 2 – інформаційна листівка для батьків) група 3 – виступ на педраді щодо важливості просвітницької роботи з батьками.
Матеріали необхідно готувати за такою схемою тема мета план зміст
(тезово).
На виконання завдання учасники мають 30 хв. Ведучий наголошує, що можна користуватися усією отримною на попередніх етапах роботи інформацією, використовувати тексти додатків тощо.
За результатами роботи відбувається презентація наробок кожної групи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
46
Коментарі для ведучого
Ведучий має підкреслити необхідність постійного інформування батьків про неприпустимість жорстокого поводження з дітьми, адже багато хто з них взагалі не розуміє характеру своїх діянь щодо дитини та їхніх наслідків. Крім того, слід наголосити на тому, що більшість батьків не знає про наявність правового регулювання в сфері попередження насильства всім ї та можливості настання негативних правових наслідків у разі вчинення відповідних діянь.
Запитання для обговорення
Наскільки важливою є постійна робота з батьками Який ефект вона матиме На яких темах треба зробити акцент Що мають знати батьки про жорстоке поводження з дітьми в першу чергу Який спосіб донесення інформації вам здається найбільш прийнятним та ефективним Чому Як можна підвищити рівень ефективності інформування батьків?
35. Вправа Поширення інформації щодо неприпустимості жорсто-
кого поводження з дітьми серед учнів»
Мета вправи:
– визначити тематичні напрямки та основні питання, які мають бути висвітлені під час інформування учнів щодо неприпустимості жорстокого поводження з дітьми визначити найефективніші методи та форми надання інформації дітям.
Час проведення 20 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту, маркери.
Хід вправи
Напочатку вправи ведучий підкреслює значення інформування учнів проформи та методи попередження насильства всім ї, права дитинина здоровий розвиток, необхідність повідомлення учнями у випадку наявності проблеми. Ведучий також підкреслює необхідність врахування вікових особливостей учнів, рівня їхньої загальної обізнаності щодо різних сфер життя.
На наступному етапі ведучий стимулює загальне обговорення можливостей, напрямків та форм інформування учнів про правові та соціально- психологічні аспекти неприпустимості жорстокого поводження всім ї.bКоментарі для ведучого

Ведучий наголошує на тому, що обговорювана тема є досить делікатною, адже до складу аудиторії можуть входити діти, що постраждали від сімейного насильства. Отже, варто під час розгляду форм, визначити найприйнятніші для надання інформації, які б не травмували таких дітей.
Запитання для обговорення
Навіщо треба інформувати дітей про їхні права усім ї Яких слів та формулювань слід уникати Який спосіб надання інформації є найменш травматичним для дітей На які аспекти слід звернути основну увагу Яким чином

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
47
слід реагувати на запитання учнів, якщо вони виникнуть Яким чином переконати дітей, що повідомлення про наявність сімейного насильства не є поганим вчинком?
36. Вправа Толерантність учителів до насильства як перешкода
своєчасному виявленню жорстокого поводження з дітьми мож-
ливості подолання»
Мета вправи:
– визначити напрямки та форми найефективнішої просвітницької роботи з вчительською громадськістю визначити способи подолання упереджень вчителів щодо неможливості втручання в сімейну ситуацію визначити способи зниження толерантності вчителів до проявів сімейного насильства щодо дітей.
Час проведення 30 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту, маркери
Хід вправи
Ведучий звертає увагу присутніх на той факт, що часто педагоги самі реалізують страусову політику, заплющуючи очі на наявність проблеми сімейного насильства. У низці випадків це пов’язано з великим професійним навантаженням та упередженістю щодо неможливості втручання в сімейну ситуацію власних учнів, в низці – з тим, що вчителі самі схильні до актуалізації насильницьких дій щодо дітей. Отже, важливим елементом попередження жорстокого поводження з дітьми є зміна ставлення педагогічного складу до проблеми та посилення готовності розв’язувати означену проблему. Ведучий підкреслює необхідність вироблення ефективних форм інформування вчителів, які б привели до перегляду ними власних позицій щодо насильства всім ї.Відбувається загальне обговорення проблеми толерантності вчителів до насильницьких дій стосовно дітей та упередженості щодо необхідності втручання в сімейні стосунки. Під час обговорення учасники групи висувають власні пропозиції щодо ефективного інформування вчителів з проблеми.
Запитання для обговорення
Чому вчителі часто не звертають уваги на сімейні проблеми дитини як чинник зниження шкільної успішності та порушення правил шкільного розпорядку Яким чином можна змінити ставлення педагогів до проблеми таза- лучити їх до реалізації заходів з попередження насильства всім ї Яким чином можно знизити толерантне ставлення до проблеми Для чого це потрібно?
Сесія 12. Роль працівників освітив профілактиці жорстокого пово-
дження з дітьми
Мета:
визначити роль та місце педагогів в системі попередження жорсткого поводження з дітьми та насильства всім ї, узагальнити результати роботи в межах модуля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
48
Завдання:
– активізувати готовність педагогів брати участь в заходах із запобігання насильству щодо дітей всім ї узагальнити знання з проблеми та розроблені в межах модуля рекомендації учасників тренінгу налаштувати учасників групи на продовження діяльності з попередження насильства всім ї у закладах освіти.
Час: 1,5 години
Обладнання: аркуші для фліпчарту, маркери, роздаткові матеріали.
Зміст сесії:
– загальне обговорення ролі вчителя у профілактиці насильства.
37. Вправа Що може зробити вчитель для захисту дитини від на-
сильства всім ї Можливості. Обмеження»
Мета вправи:
– узагальнити набуті знання за темою виробити рекомендації щодо діяльності педагогів в закладах освіти у сфері попередження насильства всім ї щодо дитини.
Час проведення 60 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту, маркери.
Хід вправи
Ведучий просить коротко переглянути роздаткові матеріали та напрацювання протягом роботи в межах цього тренінгу, і на підставі наявної інформації розробити рекомендації щодо залучення вчителів до системи попередження насильства всім ї та жорстокого поводження щодо дитини.
Учасники об’єднуються у 4 малі групи, кожна з яких готує та презентує власні рекомендації.
Після того, як кожна група презентує власні напрацювання, ведучий пропонує визначити загальну стратегію участі вчителів у процесі захисту дитини від насильства збоку батьків.
Запитання для обговорення
Яку ланку процесу попередження жорстокого поводження з дитиною може забезпечити вчитель До яких позитивних наслідків це приведе Які є обмеження та складнощі Якою має бути місія вчителя Яку позицію він має зайняти стосовно а) дитини б) батьків в) уповноважених органів та служб Які форми роботи вчителя в цій сфері є найефективнішими Чому?
38. Підбиття підсумків роботи
Мета вправи:
– підбити підсумки роботи сесії та оцінити рівень справдження очікувань досягти зворотного зв’язку.
Час проведення 15 хв.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
49
Необхідні матеріали:
аркуші з визначеними індивідуальними очікуваннями, аркуші для фліп- чарту Загальні очікування, Групові очікування, Індивідуальні очікування».
Хід вправи
Ведучий пропонує учасникам ще раз переглянути визначені ними на початку роботи очікування та підкреслити ті з них, що були справдженими.
Після цього він читає очікування, винесені на аркуші для фліпчарту Загальні очікування, та виявляє, наскільки вони були задоволені. Потім аналогічно розглядає аркуші Групові очікування та Індивідуальні очікування».
Коментарі для ведучого
У випадку, якщо певні очікування залишаються незадоволеними, ведучий спільно з групою намагається з’ясувати причину, чому це сталося. Окрім того, варто обговорити з групою, що може бути зроблено задля їхньої реалізації у майбутньому.
Також варто з’ясувати, чи не з’явилися якісь нові очікування після аналізу отриманого масиву інформації. Якщо так, то ведучий запитує у групи, яким чином вони можуть бути реалізовані.
39. Вправа Зберімо кошик»
Мета вправи:
позитивно, емоційно завершити роботу в групі.
Час проведення 15 хв.
Хід вправи
Ведучий пропонує уявити, що у кожного учасника групи є кошик або навіть валіза. Поки що вони пусті, та їх треба наповнити так, щоб кожен з учасників тренінгу зміг забрати з собою його частинку емоції, стосунки, що склалися, добрі слова присутніх людей, нову інформацію. Ведучий пропонує кожному учаснику групи покласти до кошиків інших щось своє. Це може бути що завгодно якась матеріальна річ, почуття, враження, явище природи тощо.
Коли всі кошики будуть зібрані, їх треба акуратно закрити, щоб не загубити по дорозі додому все, що в них є.
Отже, кожен з учасників забирає з собою згадку про дні, проведені в групі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
50
МОДУЛЬ №2
ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ З ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ
І ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ З ДІТЬМИ
Вступ
Нагальна необхідність комплексної профілактичної роботи з запобігання жорстокому поводженню з дітьми зумовлена потребою в новій, ефективнішій системі реагування на насильство щодо дітей та його попередження. Пропонована модель роботи педагогічного колективу, яка спрямована на створення середовища без насильства, ґрунтується на суб’єкт- суб’єктному підході до просування прав дитини, а також на принципах профілактики насильства щодо дітей. Ці принципи зафіксовано у рекомендаціях Європейського Союзу, документах ООН та ЮНІСЕФ, відтворених у передовому досвіді Канади, Швейцарії, Швеції та інших європейських країн.
Система профілактики насильства щодо дітей забезпечує зниження рівня насильства щодо них, а саме:
• запобігає проявам жорстокості щодо дітей, усуваючи їхні ймовірні причини та обставини, що можуть спонукати агресорів чинити протиправні дії (проактивний підхід);
• передбачає активну участь дитячого та педагогічного колективу в процесі підтримки дітей, постраждалих від насильства створює умови, для того щоб члени учнівського та педагогічного колективу мали передумови для можливості забезпечення шкільного простору без насильства».
Пропонована програма профілактики жорстокого поводження з дітьми враховує особливості психічного та фізичного стану молодої людини в період формування її особистості, коли їй особливо потрібні підтримка й турбота збоку дорослих. Вона побудована на засадах поваги до суспільних цінностей та орієнтована на формування яку дітей, такі в дорослих шанобливого ставлення до загальнолюдських моральних цінностей, поваги до особистості дитини, її ґендерних, етнічних, культурних та інших відмінностей. Отже, в умовах загальноосвітніх навчальних закладів колектив дітей та дорослих об’єднує ресурси для профілактики насильства щодо дітей.
Цільова аудиторія тренінгового модуля:
– педагоги дошкільних навчальних закладів фахівці загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема шкільні психологи, соціальні педагоги, заступники директорів з виховної роботи, вихователі виховний та педагогічний склад інтернатних закладів педагоги-організатори клубів за місцем проживання та закладів позашкільної освіти фахівці інформаційно-методичних центрів спеціалісти навчально-методичних центрів, центрів практичної психології та соціальної роботи фахівці інститутів післядипломної освіти;

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
51
– викладачі, студенти, працівники психологічних служб вищих навчальних закладів, в яких здійснюється фахова підготовка педагогів, психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників.
Мета тренінгового модуля: надати учасникам тренінгу теоретичні знання та виробити практичні навички впровадження технологій з попередження жорсткого поводження з дітьми та запобігання насильству в загальноосвітніх навчальних закладах.
Завдання тренінгового модуля:
• надати учасникам інформацію щодо практичних технологій профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильницької поведінки сформувати та закріпити в учасників практичні навички щодо запровадження технологій профілактики насильницької поведінки, форм та проявів жорстокості щодо дітей у закладах та установах освіти;
• розробити та затвердити алгоритми дій працівників освіти у випадках виявлення факту жорстокого поводження з дитиною або загрозою його виникнення;
• надати учасникам рекомендації щодо застосування технологій профілактики жорстокого поводження з дітьми та поширення насильства в шкільному просторі сприяти якнайширшому обміну досвідом між учасниками щодо впровадження профілактичних технологій у закладах системи освіти.
Після проходження навчання в межах тренінгового модуля учасники
знатимуть:
• зміст Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
(обов’язки представників системи освіти, механізми взаємодії з іншими залученими державними структурами рекомендації з попередження жорстокого поводження з дітьми щодо дій представників системи освіти при зіткненні з випадками жорстокого поводження з дітьми методи і форми профілактичної роботи;
• зміст навчально-виховної роботи з запобігання жорстокому поводженню з дітьми;
• роль та важливість правил роботи, конституції школи, класу, групи як методу розв’язання конфліктів і попередження жорстокого поводження з дітьми в системі загальноосвітніх навчальних закладах;
• форми використання медіації в системі освіти для розв’язання конфліктів і попередження жорстокого поводження з дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах та сім’ї;
• зміст методики навчання дітей соціальним навичкам і способам заміщенню агресії для попередження проявів насильства над дітьми і між дітьми зміст методики «Форум-театр» як засобу розв’язання конфліктних ситуацій і навчання безпечній поведінці;

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
52
• основи міжвідомчої взаємодії фахівців у роботі з попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми.
Вмітимуть:
• застосовувати на практиці Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення на основі нормативно-правової бази та рекомендацій експертів складати індивідуальний алгоритм дій при зіткненні з випадками жорстокого поводження з дитиною;
• обирати методи профілактичної роботи відповідно до конкретного випадку розробляти власний план профілактичної роботи та окремих заходів у сфері попередження жорстокого поводження з дітьми (нарівні групи дітей, класу, школи, тощо);
• організовувати профілактичні заходи на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Зміст

Зміст
Форма
Час
ДЕНЬ І.
Сесія 1. Вступ. Актуалізація теми (2 години)
1.
Оголошення теми, мети та завдань тренінгу
Інформаційне повідомлення хв.
2.
Знайомство учасників тренінгу
Вправа Снігова куля хв.
3.
Визначення очікувань учасників
Вправа Очікування та побоювання індивідуальна робота, презентація хв.
4.
Обговорення програми
Інформаційне повідомлення, дискусія хв.
5.
Правила роботи
Мозковий штурм, дискусія хв.
6.
Визначення ресурсів та потреб учасників
Вправа Шкала потреб та ресурсів хв.
Сесія 2. Актуалізація проблеми насильства, жорстокого поводження з дітьми у
шкільному просторі (1,5 години)
7.
Оцінка рівня знань учасників щодо проблеми насильства над дітьми
Індивідуальна робота, обговорення год.
30 хв.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал