Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка2/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
3. Вправа Визначення правил»
Мета вправи:
– визначити загальні для всій групи принципи спільної роботи та правила поведінки, за якими відбуватиметься тренінг встановити зворотний зв’язок між командою Ведучих та групою.
Час проведення 10 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту, маркери.
Хід вправи
Ведучий звертається до групи з пропозицією скласти своєрідну угоду – перелік правил поведінки протягом тренінгу, які будуть обов’язковими для дотримання всіма учасниками групи. Члени групи по черзі пропонують ті чи інші ідеї, коментуючи, що саме вони малина увазі. Ведучий уточнює в інших членів групи, чи згодні вони з запропонованим правилом. У випадку згоди правило фіксують на аркуші для фліпчарту. Після того, як група висловить всі пропозиції, ведучий повторює зафіксовані правила, за необхідності, додає та узгоджує з групою власні пропозиції. Ведучий наголошує на тому, що правила прийняті спільно і просить всіх учасників дотримуватись їх.
Аркуш для фліпчарту із написаними правилами має бути розміщено в зручному місці для його перегляду протягом всього тренінгу.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
13
Коментарі для ведучого
Ведучий наголошує на спільності прийнятих правил, на співавторстві всіх учасників, а отже, на їхній обов’язковості для дотримання всіма членами групи.
Нижче наведено перелік обов’язкових правил (його можуть доповнювати учасники, які мають бути прийняті, та коментарі, які може дати ведучий приходити вчасно, бути присутнім на всіх заняттях
Можливий коментар важливо бути дисциплінованими не лише по відношенню до себе, ай до інших. Слід поважати їхнє право не гаяти час на очікування тих, хто спізнюється;
• бути позитивними
Можливий коментар позитивне ставлення до себе та інших запобігає руйнівним процесам, сприяє встановленню довіри та зміцненню стосунків у групі не критикувати особистість
Можливий коментар різні люди по-різному вбачають на одній ті ж самі явища, але це не означає,що один спосіб є правильним, а інший – ні. Колими сваримося, ми вважаємо себе правими, а позицію інших – як таку, що має бути змінена. Це неконструктивно. Давайте пам’ятати, що ніхто з нас не знає всієї істини, кожен володіє лише малою її частиною. Це правило не унеможливлює дискусію, але ми критикуємо не людей, а аргументовано висловлюємо незгоду з їхніми ідеями, пам’ятаючи, що вони також мають право бути говорити по черзі та дотримуватись регламенту:
Можливий коментар згадуючи про свої права, не слід забувати і про права інших висловитися в комфортній атмосфері, бути почутими та зрозумілими вимкнути мобільні телефони
Можливий коментар право на висловлювання в комфортній атмосфері, на повагу збоку інших учасників вимагає того, щоб людина знала, що її уважно вислухають. Тому давайте користуватися мобільними телефонами лише в перервах, а протягом робочих сесій їх вимикати;
• правило добровільності
Можливий коментар кожен з нас має право як виконати якусь вправу, такі ухилитися від неї, оскільки окремі вправи можуть викликати досить сильні емоції. Втім, пам’ятаймо, що ми навчаємось, а всі вправи спрямовані на розширення власних знань. Отже, давайте не зловживати своїм правом на відмову від виконання вправ;
• правило конфіденційності
Можливий коментар як вже зазначалося, певні вправи можуть викликати сильні емоції або потребують звернення до власного досвіду. Тому дуже важливо, щоб кожен з учасників групи міг довіряти іншим. Це означає, що інформація особистісного характеру обговорюється лише в групі, в тренінго- вій залі, і не виноситься назовні;
• відмова від стереотипного мислення та невиправданих узагальнень використовувати «Я-висловлювання» – говорити від свого імені)
Можливий коментар узагальнення часто перешкоджають об’єктивній оцінці ситуації та призводять до взаємних непорозумінь і конфліктів. Отже,

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
14
слід намагатися уникати фраз типу Всі учні, Всі батьки, Кожна людина, які нівелюють індивідуальність людей та заважають набувати необхідного досвіду роботи з дітьми.
4. Вправа Індивідуальні та групові очікування»
Мета вправи:
– визначити та узагальнити очікування учасників щодо тренінгу пов’язати їх з метою і завданнями тренінгу мотивувати групу на подальшу роботу виявити специфіку групи та визначити аспекти, що потребують особливої уваги.
Час проведення 20 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші паперу А (А) із заголовком Мої очікування – відповідно до кількості учасників 3 аркуші для фліпчарту Аз надписами Загальні очікування, Індивідуальні очікування, Внутрішньогрупові очікування, маркери.
Хід вправи
Ведучий пропонує учасникам написати на розданих аркушах їхні власні очікування щодо тренінгу відповідно до визначених мети й завдань (час на індивідуальну роботу – 5–7 хвилин).
Після закінчення індивідуальної роботи один з учасників (учасник А) називає очікування, написані на його аркуші. Ті, хто написав на своїх папірцях ті ж самі – встають. Якщо встає більше половини групи – ведучий записує назване очікування на аркуш Загальні очікування. Якщо стоїть менше половини, але більше х осіб (разом із тим, хто називає) – Внутрішньогрупові очікування. Якщо стоять дві або одна людина, то запис робить на аркуші Індивідуальні очікування».
Коли всі очікування учасника А названі, ведучий запитує, чиє в когось неназвані очікування. Якщо є – процедура повторюється з учасником Б. І так далі, доки очікування всіх учасників не будуть виписані. Після цього ведучий ще раз називає найзагальніші очікування та пов’язує їх з метою і завданням тренінгу.
Крім того, він просить переглянути названі індивідуальні очікування таз ясовує, чи дійсно вони є індивідуальними таза необхідності, переносить на відповідний аркуш.
Коментарі для ведучого
Ведучий наголошує на цінності всіх висловлених очікувань, незалежно від того, чи вони є груповими, чи індивідуальними. Ведучий також має продемонструвати зв’язок між висловленими очікуваннями та метою тренінгу, а також інформацією, яка надаватиметься протягом тренінгової роботи, наголосити на врахуванні очікувань та індивідуального досвіду учасників.
Крім того, ведучий просить учасників зберігти свої індивідуальні аркуші до закінчення тренінгу.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
15
Запитання для обговорення
Чи всі очікування названі Чи поділяє хтось очікування з тих, що написані на аркуші Індивідуальні очікування Які очікування є для учасників найголовнішими Які мають бути досягнені в першу чергу?
5. Обговорення програми
Мета:
– ознайомити учасників зі змістом програми тренінгу показати перспективи реалізації кожного очікування в запропонованих рамках програми встановити зворотний зв’язок між командою ведучих та групою.
Час проведення 10 хв.
Необхідні матеріали:
роздатки з переліком складових частин тренінгу та питань, що будуть розкриті в його межах.
Хід вправи
Учасники знайомляться з розкладом програми (2–3 хв.). Ведучий з’ясовує чи все зрозуміло, розкриваючи сутність кожного з пунктів, зупиняється на основних пунктах програми (темах сесій) та підкреслює ті очікування, здійснення яких безпосередньо збігається з програмою. Він оголошує розклад та регламент роботи, попереджаючи, що програма дуже насичена і потребує значної групової активності.
Коментарі для ведучого
Наголос робиться на тому, що під час проведення тренінгу будуть максимально враховані досвіді потреби учасників. Ведучий акцентує на тих очікуваннях, реалізація яких залежить від активності учасників, і вказує, на якому етапі тренінгу це може бути зроблене. Також необхідно чітко назвати очікування, які не можуть бути реалізовані в рамках цієї програми, пропонує учасникам через обговорення знайти можливість для реалізації цих очікувань.
Ведучий підкреслює значення внутрішньогрупової активності та ще раз нагадує про необхідність бути присутніми на всіх заняттях, оскільки вони пов’язані одне з одним.
Запитання для обговорення
Чи залишились якісь незрозумілі пункти програми Чи готові присутні до активної роботи Які очікування можуть бути реалізовані в межах тренінгу Які ні Що можна зробити протягом тренінгу, щоб все ж таки здійснити ці очікування Що для цього потрібно Чи можна це зробити з урахуванням програми Яким чином?
6. Вправа Міфи та факти щодо насильства по відношенню до
дитини»
Мета вправи:
– визначити базовий рівень знань щодо насильства всім ї та жорстокого поводження з дитиною актуалізувати знання, набуті протягом попередніх модулів;

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
16
– посилити рівень зрілості та обґрунтованості позицій фахівців щодо проблеми жорстокого поводження з дітьми.
Час проведення 25 хв.
Необхідні матеріали:
три таблички (аркуші Аз написами Так, Ні, Складно відповісти, заздалегідь розміщено на стінах тренінгової кімнати роздатковий матеріал з переліком стереотипних висловлювань стосовно насильства щодо дитини роздатковий матеріал зданими стосовно насильства щодо дітей.
Хід вправи
Можна почати вправу з такого коментаря:
Хоч як це дивно, але далеко не всі фахівці мають чітке уявлення щодо того, що таке насильство всім ї та жорстоке поводження з дитиною. Часто ми формуємо свої уявлення, спираючись на стереотипи, думки знайомих, недостатні знання з проблеми, чутки та упередження. Це небезпечно, оскільки міфи щодо сімейного насильства можуть применшувати його реальну загрозу, виправдовувати агресорів та необґрунтовано перекладати провину за випадки насильства на постраждалих. З іншого боку, міфи щодо жорсткого поводження з дітьми можуть породжувати почуття безвиході, нездатності змінити ситуацію, втрутитися в неї. Зараз ми спробуємо згадати все, що знаємо стосовно насильства щодо дітей, та розібратись, про що ж насправді йдеться.
На стінах кімнати розміщено три таблички з написами Так, Ні, Складно відповісти. Ведучий по одному зачитує поширені твердження можна обрати 7–8 тверджень, стосовні виховання дітей та їхніх стосунків з дорослими. Після кожного твердження учасники мають вирішити, чи згодні вони з ним, визначитись щодо відповіді та стати біля відповідної таблички у певній частині кімнати. Після озвучення запитання та розташування учасників у частинах кімнати згідно з їхніми відповідями, сформуються міні-групи, представникам яких необхідно протягом 1 хвилини обговорити, чому вони обрали саме такий варіант відповіді і пояснити іншим свій погляд (від групи може говорити один або два учасники. Лише після обґрунтування учасниками своєї думки, ведучий пропонує наступне твердження.
Наприкінці вправи відбувається загальне обговорення проблеми жорстокого поводження з дітьми. Протягом вправи ведучому варто утримуватись від коментарів і давати більше можливості висловитись учасникам. Також ведучий має постійно підкреслювати, що учасникам не слід зловживати табличкою Складно відповісти, а все ж таки намагатися визначитися з власним варіантом. До того ж освітяни добре знають, що навчитись чогось без помилок неможливо. Всі учасники тренінгу зібралися, щоб підвищити свій професіоналізм, тому помилитися – це краще, ніж взагалі нічого не робити.
Можливі фрази для обговорення якщо дитина неслухняна, то без ременя не обійтись з сучасними дітьми неможливо ні про що домовитися. Вони ж нічого не розуміють, якщо не виявляти суворості батьки мають бути твердими, щоб дитина не розпестилася;

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
17
– якщо слухати, чого хоче дитина, то вона взагалі не буде нічого робити дитина легко може збрехати, що батьки примушували її працювати, аби примусити краще навчатись у школі дитина має знати своє місце – ми жили без примх, то нехай звикає до реального життя дитина має завжди виявляти повагу до своїх батьків, які її народили та виховують дитині не слід відмовляти ні в чому. Хай хоч вона нормально житиме хвалити дитину слід лише тоді, коли вона зробила щось дійсно гарне дитина має завжди слухатися дорослих та робити те, що їй скажуть батько і мати мають бути єдиної думки щодо виховання дитини та послідовні у своїх вимогах погані оцінки у школі – непутяща дитина якщо дитина кричить на своїх батьків, то вони мають право дати їй ляпаса або виштовхати її на вулицю, щоб вона охолонула дитині не слід міркувати над словами дорослих – вони краще знають у звичайній школі вчаться діти батьків, які не заподіють своїй дитині шкоди від сексуального насильства та експлуатації страждають лише дівчата над дітьми знущаються лише у бідних та неблагополучних сім’ях, де є алко- або наркозалежні, або ж злочинці добре, якщо дитина чогось боїться. Грана її страхах є прекрасним інструментом виховання діти мають доглядати за молодшими братами чи сестрами, коли батьки на роботі школа існує для того, щоб виховувати дитину. Дитина там перебуває увесь день, тож нехай вчителі нею займаються якщо дитина починає займатися проституцією, то це її власний вибір, і батьки до цього непричетні людина з вищою освітою не може заподіяти шкоду своїй дитині вчитель має більше довіряти словам батьків, ніж дітей агресію з дитини слід вибивати якщо дитина повернулася надто пізно, то нехай ночує там, звідки прийшла якщо батьки покарають дитину за погані шкільні успіхи, це піде їй лишена користь.
Коментарі для ведучого
Після закінчення вправи доцільно надати учасникам додаткову інформацію щодо проблеми жорстокого поводження з дітьми (Додаток 1), а також наголосити, що уході тренінгу група неодноразово буде повертатись до подібних тверджень і намагатиметься знайти найбільш доцільну і правильну відповідь на них.
Запитання для обговорення
Чим небезпечні наведені твердження щодо насильства над дитиною Чиє вони взагалі небезпечними Яке з тверджень мало на вас найбільший

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
18
вплив (запам’яталось)? Чому Які сфери життя описують запропоновані твердження Чи стосуються вони лише неблагополучних родин Звідки у суспільстві виникають такі уявлення щодо виховання дітей Наскільки вони поширені Чи поширені подібні до наведених стереотипи виховання дитини уколі педагогічних працівників Чиє це проблемою Чому Чи змінив хтось з учасників свій погляд Чому Що дозволило його змінити?
7. Вправа Насильство всім ї над дитиною витоки проблеми»
Мета вправи:
– сприяти усвідомленню учасниками причин та витоків сімейного насильства, його негативного впливу на особистість дитини посилити мотивацію щодо подальшого здобування знань з проблеми жорстокого поводження з дітьми.
Час проведення 15 хв.
Хід вправи
Ведучий пропонує групі обговорити під час дискусії декілька запитань, що так чи інакше нададуть нам можливість розширити та актуалізувати причини жорстокого поводження з дитиною усім ї, а також охарактеризувати такі сім’ї.
Коментарі для ведучого
Ведучий, резюмуючи все сказане, звертає увагу учасників нате, щодо- сить часто дітей, які потерпають від насильства, педагоги обговорюють як так званих важких дітей та підлітків. Вони заважають учителям, порушують правила поведінки в школі, у них погані стосунки з однолітками, вони можуть вживати психоактивні речовини (палити, вживати алкоголь, наркотики) тощо. І зазвичай дорослі, що оточують дитину, можуть навіть не замислюватись про дійсні причини поведінки такої дитини, яка насправді може бути жертвою того чи іншого різновиду насильства.
Ведучий узагальнює висловлювання учасників та підводить їх до висновку щодо необхідності подальшого здобування знань з визначеної проблеми. Він підкреслює важливість досвіду учасників, вже наявних у них відомостей щодо проблеми та наголошує на тому, що ця база має розвиватися. Він також пропонує ознайомитись з короткою інформацією щодо типів батьківського виховання (Додаток 2).
Запитання для обговорення
– Нерідко вчителі дивуються У таких прекрасних батьків – така жахлива дитина, чи може таке бути і якщо так, то чому Чи завжди діти, що зазнають жорстокого поводження збоку батьків чи інших родичів, виховуються у так званих неблагополучних сім’ях?
– Чи відомі вам родини, в яких батьки свідомо виховували дитину як майбутнього агресора, правопорушника, працівника секс-індустрії, примушували жебракувати А чи відомі вам такі сім’ї, де дитину виховують як жертву Від чого тоді залежить те, що дитина стає некерованою Які чинники цьому сприяють?

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
19
– Чим важливою для нас була дискусія Які висновки ми можемо зробити з усього висловленого та почутого?
Сесія 2. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведін-
ковими ознаками в ситуації шкільного навчання можливості працівни-
ків системи освіти
Мета:
надати базову інформацію щодо виявлення насильства всім ї та жорстокого поводження з дитиною на підставі оцінювання її поведінки в школі.
Завдання:
– продемонструвати форми впливу насильства всім ї на поведінку дитини охарактеризувати особливості порушень поведінки дітей, що потерпають від жорстокого поводження визначити зв’язок між насильницькими діями всім ї та поведінкою дитини в школі надати відомості щодо можливостей виявлення прихованих форм насильства щодо дитини в межах шкільного навчання закріпити наявні знання щодо проблеми жорстокого поводження з дитиною.
Час: 2 години.
Обладнання: аркуші для фліпчарту, маркери, папір для індивідуальної роботи.
Зміст сесії:
– вправи, спрямовані на посилення розуміння поведінки, емоцій та особистісних рис дитини, що потерпає від насильства всім ї аналіз та узагальнення набутої інформації та відомих фактів щодо насильства всім ї. Вправа Життєва історія»

Мета вправи:
– продемонструвати зв’язок між насильницьким вихованням всім ї та проблемами дитини в шкільній ситуації розвинути емпатійні навички в освітян показати, що покарання за погану поведінку в школі часто є невиправданим та таким, що продовжує лінію негативного сімейного виховання.
Час проведення 45 хв.
Необхідні матеріали:
бланк вправи Моя історія (Додаток 3); аркуші для фліпчарту (4 листи) з написами Моя поведінка, Ставлення однолітків, Ставлення вчителів, Мої почуття маркери.
Хід вправи
Вправа складається з двох частин індивідуальної та групової.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
20
Індивідуальна частина (10 хв.)
Всі учасники тренінгу отримують бланки вправи Життєва історія, які мають заповнити відповідно до інструкції, яку дає ведучий:
Будь ласка, закрийте на хвилинку очі або просто закрийте обличчя долонями. Згадайте когось з ваших учнів чи учениць або колишніх шкільних друзів, або просто знайомих дітей, когось з тих, хто – ви це точно знаєте – потерпає від жорстокості власних батьків або інших родичів. Можливо, вони б’ють цю дитину, можливо примушують жебракувати, можливо постійно ображають її або сміються з неї, можливо роблять ще щось жорстоке. Згадали А тепер уявіть себе на місці цієї дитини. Уявіть, що ця дитина – це Вина хвилинку ведучий замовкає, дає учасникам відчути, як вони почуваються у ролі цієї дитини. Що вона відчуває Що думає?
А тепер відкрийте очі. Перед вами листки з щоденника, який ви вирішили вести, щоб записати туди все, що з вами відбувається. Це перша сторінка, і ви починаєте її заповнювати. Пам’ятайте, що ви зараз – це дитина, яка навчається в вашій школі, або колись сиділа з вами за однією партою. Заповніть цей листок від першого імені, так, нібито та дитина – це ви. Заповніть всі рядки, не пропускайте питань. Не хвилюйтесь – цю історію без вашого бажання ніхто не прочитає».
Групова частина (30 хв):
Після того, як учасники напишуть власні життєві історії, ведучий просить добровольців прочитати свої біографії вголос (декілька історій).
Коли історії прочитано, ведучий пропонує обговорити їх за такою схемою найпоширеніші форми поведінки в школі та основні проблемні сфери (названі учасниками варіанти ведучий виписує на аркуші для фліп- чарту Моя поведінка ставлення однолітків (названі учасниками варіанти ведучий виписує на аркуші для фліпчарту Ставлення однолітків ставлення вчителів (названі учасниками варіанти ведучий виписує на аркуші для фліпчарту Ставлення вчителів почуття дитини (названі учасниками варіанти ведучий виписує на аркуші для фліпчарту Мої почуття»).
Підбиття підсумків (5 хв.)
Ведучий узагальнює всі запропоновані учасниками варіанти, а також пропонує замислитись над тим, для чого була потрібна ця вправа. Ведучий узагальнює отриману інформацію разом з учасниками, підводячи їх до розуміння того, що погана або дивна шкільна поведінка часто є формою захисною реакції дитинина сімейні проблеми.
Запитання для обговорення
Які відчуття супроводжували вас під час виконання вправи Які виникали труднощі Чому?
Для чого була ця вправа Що вона дає вчителю?

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
21
9. Вправа Зверніть на мене увагу!»
Мета вправи:
– продемонструвати особливості емоційної та поведінкової сфери дітей, які страждають від жорстокого поводження всім ї розвинути навички поєднання вербальних та невербальних засобів спілкування.
Час проведення 15 хв.
Хід вправи
Всі учасники мають виконати однакове просте завдання забудь яких умов, будь якими способами привернути до себе увагу оточення. Завдання ускладнюється тим, що його виконують всі учасники групи одночасно. На виконання вправи дається 5–7 хвилин.
Після закінчення активної частини відбувається коротке обговорення.
Ведучий може резюмувати обговорення так.
Наразі ви мали можливість ознайомитись майже з тими ж самими почуттями, які є в дітей, що страждають через брак батьківської любові та уваги. Вони всіма силами намагаються досягти того, щоб хоч хто-небудь помітив їх та їхні зусилля. Часто такі діти обирають не найкращі, а найпростіші способи – бійки, лайки, злодійництво – і тоді хоч ненадовго вони відчувають, що оточення проявляє до них цікавість (неважливо, позитивну чи негативну – будь-яку).
Коментарі для ведучого
Ведучий має продемонструвати, що погана шкільна поведінка постраждалої від насильства дитини – це не стільки результат її негідності, безвідповідальності, зухвалості, скільки спосіб психологічного захисту від самотності та відчуття власної непотрібності.
Запитання для обговорення
Які відчуття супроводжували вас під час виконання вправи Чому Що ви відчували, коли вам не вдавалося звернути на себе увагу оточення Що ви відчували, коли вам нарешті вдалося Які способи привернення уваги виявилися найпростішими Як вигадаєте, яке ставлення батьків може призвести до такої поведінки дитини Чиє погана поведінка причиною або наслідком проблем дитини в школі?
10. Вправа Дерево насильства»
Мета вправи:
– визначити причини та наслідки сімейного насильства щодо дитини закріпити наданий матеріал узагальнити наданий обсяг інфогрмації щодо насильства всім ї.bЧас проведення
60 хв.
Необхідні матеріали:
аркуші для фліпчарту (за кількістю малих груп, маркери.
Хід вправи
Учасники тренінгу об’єднуються у 4 групи і на аркушах для фліпчарту малюють Дерево насильства, в якому корені символізують його причини, стовбур – саму проблему насильства:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
22
– фізичне група 1);
– психологічне група 2);
– економічне група 3);
– сексуальне група Гілки – це конкретні форми, в яких здійснюється насильство щодо дитини, а листя та плоди – це наслідки насильства, які проявляються в поведінці дитини.
Ведучий просить звернути увагу на багаторівневість причин та наслідків насильства в таких сферах суспільство, сімейні стосунки та індивідуальні особливості людей. Ведучий пропонує відбити цю багатовимірність вдере- вах, які малюватимуть учасники.
Після закінчення малюнку, групи презентують свої «дерева».
Ведучий підбиває підсумки та звертає увагу учасників на роздатковий матеріал, де зазначено види, причини та наслідки насильства всім ї та жорстокого поводження з дитиною.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал