Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка18/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
174
4. Продумай ще раз свої рішення, вже спираючись на зібрану інформацію. Ухвали якнайкраще рішення. Розроби декілька можливих альтернатив, уникай передчасного закриття списку, став запитання, читай, спостерігай.
21. Розуміння почуттів інших
1. Спостерігай за іншою людиною. Слухай інших. Подумай, як почуває себе ця людина. Подумай, як можна дати зрозуміти іншій людині, що ти знаєш, що вона почуває. Вибери якнайкращий спосіб і скористайся ним.
22. Вираз симпатії і любові
1. Подумай і визнач, що ти відчуваєш по відношенню до цієї людини симпатію чи любов. Подумай, чи хоче ця людина знати почуття, які ти до неї відчуваєш. Вибери якнайкращий спосіб висловлення їй своїх почуттів. Вибери відповідний часі місце. Вислови свої почуття дружнім способом.
23. Допомога іншим
1. Подумай, чи має інша людина потребу в твоїй допомозі. Подумай, як ти міг би йому допомогти. Запитай у цієї людини чи потрібна йому твоя допомога. Допоможи йому.
24. Скарга
1. Подумай, нащо ти хочеш поскаржитися. Подумай, кому ти можеш поскаржитися. Поскаржся цій людині. Скажи їй, що ти хочеш зробити у зв’язку зі своїми проблемами. Запитай її, що вона відчуває після того, що ти їй сказав.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
175
ДОДАТОК 24
ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГУ КОНТРОЛЮ ЗА ГНІВЛИВІСТЮ
Гнів – одна з базових природних емоцій (така як страх, радість, сум та деякі інші, і як всі вони має велике значення для еволюційного розвитку людини як частини тваринного світу. Гнів – це знак значного незадоволення ситуацією, сигнал того, що певна значуща потреба особи виявилася незадоволеною, і ця емоція спонукає людину продовжувати свої намагання досягти позитивного результату. При цьому зазвмчай особа намагається залучити інших до того, щоб задовольнити актуальну потребу – так відбувається щез раннього дитинства, коли голодна дитина настирливо кричить, домагаючись їжі від батьків, а отримавши її, заспокоюється. Таким самим чином, гнів для дорослого – це не лише спосіб висловити своє невдоволення, ай егоцентрична спроба примусити когось з оточення виконати його бажання.
Гнів призводить до афективного збудження, активізації психічної енергії, допомагає сконцентрувати їх в напрямку досягнення поставленої мети. На жаль, дуже часто це призводить до деструктивних наслідків, коли початкова проблема забувається, і основною метою стає позбавлення від емоційного збудження за будь-яку ціну – і це може бути крик, бійка, нищення предметів та речей, інші прояви агресії. Мало того, гнів та його прояви залежать невід ситуації, а від того, яким чином ми самі на неї реагуємо.
Отже, дуже важливо вміти опановувати власні афективні реакції, контролювати свій гнів. Нестача такого вміння може призвести до сумних наслідків від нищівних дій особи, яка не може стриматись, до тяжкої хвороби людини, яка надмірно стримується, не знаходячи способу позбутися негативної психічної енергії. Для того, щоб усунути негативні наслідки гніву та гнівливості, і розроблено тренінг контролю за гнівливістю.
Основним змістом тренінгу є розгляд та пропрацювання життєвих ситуацій учасників, в яких їм довелося відреагувати злістю чи гнівом. На кожне заняття учасники готують опис ситуації з свого найближчого минулого, в яких вони почувалися розлюченими, після чого виробляють навички контролю за гнівливістю на матеріалі цих ситуацій (але в сприятливому тренінговому просторі. Фактично, тренінг контролю за гнівливістю повністю побудовано на безпосередній роботі з емоціями учасників.
Головне, що слід пам’ятати перед початком занять – гнів виникає тоді, коли ми суб’єктивно оцінюємо чиюсь поведінку, виходячи не зоб єктивних вимог ситуацій, аз власних егоцентричних прагнень. Так дитина може гніватися на батьків, які відмовляються купляти їй цукерки через те, що в малюка сильна алергія на шоколад.
Крім того, варто пам’ятати, що, гніваючись, ми втрачаємо контроль над собою, і дозволяємо іншим людям маніпулювати нашими почуттями та емоціями. Стримуючись, ми беремо контроль за власним життям та поведінкою на себе, не дозволяючи іншим чіпати наші больові зони.
У ході занять учасники

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
176
• визначають так звані спонукачі – зовнішні та внутрішньопсихічні чинники, які викликають гнів. Зрозуміло, що спонукачі мають індивідуальний характер (хоча можуть і перетинатися виявляють сигнали власного організму та психіки, за якими можна розпізнати наближення спалаху люті (наприклад, напруженням язів, стискання кулаків чи зубів, прилив крові до лиця, тремтіння долоней тощо);
• створюють та навчаються застосовувати нагадування як спосіб самоконтролю та стримування (зокрема, запуск внутрішнього діалогу з фразами на кшталт вгамуйся, візьми себе в руки, спокійніше тощо навчаються застосовувати редуктори – техніки, що слугують зниженню афективної збудженості та сили гніву (глибоке дихання, рахування з кінця, уявлення спокійного пейзажу тощо);
• навчаються використовувати самоаналіз, оцінювання власних дій та самосхвалення для закріплення навичок стримування люті та гніву особа визначає, наскільки добре вона виконала всі необхідні заходи, і якої винагороди вона варта за вдале виконання всіх дій).
Тренінг контролю за гнівливістю
СПОНУКАЧІ
Внутрішні / Зовнішні
+
СИГНАЛИ
+
РЕДУКТОРИ
Глибоке дихання
Рахування з кінця
Приємні уяви, образи
Прогнозування
+
НАГАДУВАННЯ
+
САМООЦІНКА ТА ВИНАГОРОДА
+
ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК
Типове заняття з контролю за гнівливістю виглядає так. Учасник, який бажає пропрацювати навичку самоконтролю, виходить з кола та сідає або біля видучого, або на гарячий стілець в центрі кола. Зайнявши це місце, особа, відповідно до наведеної вище схеми, аналізує один з останніх випадків, коли стався напад гніву.
Учасник називає спонукачі, які викликали гнів сигнали, завдяки яким стало зрозуміло, що підступає гнів редуктор – спосіб, за допомогою якого гнів було притримано, та результат редукції;

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
177
– нагадування – форма та зміст внутрішнього діалогу оцінку успішності контролю за гнівливістю соціальну навичку, яку було застосовано в описаній ситуації спосіб, в який учасник нагородив себе за успішний самоконтроль.
Далі група надає зворотний зв’язок, наголошуючи на тому, що іншим учасникам сподобалося, а що вони б зробили інакше. Важливим аспектом є те, що основну допомогу надає група – ведучий лише просуває людину, ставлячи їй ті чи інші запитання. По закінченні вправи всі учасники отримують завдання фіксувати випадки власного гніву та пропрацьовувати контроль над його проявами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
178
ДОДАТОК 25
ТРЕНІНГ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОРАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ
Тренінг вдосконалення моральних уявлень складається з процедур, які дозволяють розвинути порядність, почуття справедливості, а також навички врахування потребі прав інших людей.
Основна форма заняття – дискусія, але час від часу ведучий пропонує рольові ігри.
Взагалі тренінг передбачає обговорення гострих, навіть болісних для учасників тем та ситуацій, з яких необхідно знайти вихід. Така опора на емоції дозволяє ефективніше розв’язати дискусійну ситуацію та підвищує ефективність засвоєння моральних норм. Приклади для обговорення мають стосуватися буденних проблем вчителів і дітей (матеріали можна знайти в ЗМІ).
Тренінг формування моральних уявлень передбачає, що основна увага зосереджується не на тому результаті, який був досягнутий в кожній конкретній з обговорюваних ситуацій (особливо, якщо він пов’язаний з неправомірною поведінкою, а на судженнях, висновках щодо подій та поведінки людей, зроблених учасниками. Учасники мають постійно ставити запитання.
Для облегшення завдання ведучий може заздалегідь роздати учасникам опис проблеми для того, щоб вони могли підготуватися до дискусії. Під час тренінгу всі висновки учасників ведучий фіксує на дошці або фліпчарті, після чого учасники визначають найморальніші варіанти.
Стадії формування моральних уявлень
Стадія 1. Поведінка, яка визначається сліпим підкоренням дорослим. В її основі лежить страх перед покаранням та прагнення його уникнути. Оцінка – добре чи погано, ця поведінка залежить від наслідків, які випливають з такої ситуації.
Стадія 2. Гарним вчинком вважають такий, що пов’язує задоволення потреб інших осіб із задоволенням власних потреб. Стосунки між людьми схожі на торг. Приймають умову взаємності, але розуміють її як відплату, послугу за послугу, а не як послугу в обмінна вдячність.
Стадія 3. Орієнтація на здобуття репутації гарний хлопець або гарна дівчина. Поведінку вважають гарною, якщо її схвалюють, вона приносить комусь приємність, допомагає комусь. Приймаються уявлення проте, що природною поведінкою є поведінка більшості.
Стадія 4. Погодження з авторитетами, з прийнятими правилами і громадськими порядками. Правильно діє той, хто виконує свої обов’язки, поважає авторитети, підтримує громадський порядок. Дорога до поваги веде через відповідальність.
Стадія 5. Джерелом цінностей є громадська угода. Добра поведінка така, що збігається з загальновизнаними громадськими нормами. Впевненість про відносну важливість власної думки супроводжує важливість правил, які описують норми досягнення згоди і спільного рішення в спірних проблемах. Наголос на юридичному погляді. Можливість змінити закони, якщо це допоможе суспільству.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
179
Стадія 6. Головною інстанцією є совість. Підтримка самостійно обраних етичних правил, спрямування нате, щоб вони були універсальні. Головну роль в системі моральних правил грає не детальний опис поведінки, а загальні правила справедливості, взаємності і рівності між людьми, які мають на увазі повагу до кожної людини окремо.
Правила проведення тренінгу вдосконалення моральних уявлень

Ніколи нікого не принижуй і не залякуй.

Слухай, що кажуть інші.

Якщо ти критикуєш когось, то дай йому можливість висловитися.

Зупиняйся на темах, які не до кінця з’ясовані.
• Ніколи не винось за межі групи конфіденційну інформацію, яку тут обговорювали.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
180
ДОДАТОК 26
МЕТОДИКА «ФОРУМ-ТЕАТРУ» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕГАТИВНИХ ЯВИЩУ МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
6
1
Методологічні засади форум-театру
Означення поняття форум-театру
Форум-театр − методика інтерактивної роботи з різними прошарками суспільства, спрямована на розв’язання соціальних проблем.
Сутність методики форум-театру полягає у пошуці в рамках запропонованої вистави − разом із глядачами − шляхів розв’язання проблеми чи виходу зі складної життєвої ситуації.
Форум-театр дає можливість не тільки усвідомити проблему і сформувати ставлення людини до негативного явища, ай здобути навички пошуку шляхів для розв’язання проблеми з використанням власного досвіду та досвіду інших людей, зокрема можливостей підсвідомості та емоційного інтелекту.
Ведучий форум-театру перед початком вистави ознайомлює учасників з проблемою, яку висвітлюватиме вистава. Після вистави ведучий шляхом інтерактивного опитування аудиторії з’ясовує рівень усвідомлення групою учасників проблеми та її наслідків для суспільства в цілому та для конкретної людини. За необхідності, структурує кілька проблем, проговорюючи їх.
З’ясовується, хто саме потерпає від пригнічення у змальованій ситуації, а хто свідомо чині стає пригноблювачем. Глядачам пропонує ще раз подивитися виставу.
Пошук можливих шляхів покращання ситуації пропонують самі глядачі. У момент, коли при повторному програванні вистави є шанс покращити ситуацію і в глядача є ідея, як це зробити, глядач каже Стоп, виходить на сцену, замінює актора і показує, як саме, на його думку, треба себе поводити, що говорити для зміни ситуації на краще.
Ведучого форум-театру ми називаємо джокером.
Історія форум-театру
Засновником форум-театру є бразилець Августо Боаль. Він створив перший вуличний Театр пригнічених».
В’язень, що пройшов через тортури, він добре розумів дві речі пригнічені потерпають від соціального, економічного, психологічного насильства і допомогти їм насамперед можна через зміну їхньої власної поведінки і їхнього власного ставлення до проблеми.
На жаль, форум-театр – методика, ще непоширена в Україні, хоча її давно і ефективно використовують у половині країн світу як засіб зробити суспільство щасливішим, як спосіб відкриття самого себе та інших, визначення та
6 Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки Посіб. для спец. приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / О. В. Безпалько, Н. В. Зимівець, І. В. Захарченко, Т. В. Журавель та ін.]; за заг. ред.: Р. Х. Вайноли, Т. Л. Лях. – К ТОВ «ДКБ «РОТЕКС», 2007.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
181
вираження наших бажань як знаряддя зміни обставин, які спричиняють нещастя та біль, та знаряддя посилення того, що приносить мир.
Є Декларація принципів форум-театру. Ця Декларація, прийнята організацією Міжнародний театр пригнічених, вважає основною метою театру пригнічених – гуманізувати суспільство. Театр пригнічених означують як систему вправ, ігор і методів, які базуються на істотному театрі, щоб допомогти чоловікам і жінкам розвинути те, що вони вже мають у собі.
Головною темою вистав форум-театру є ситуація пригнічення та насильства, тому й сам театр такі називався – Театр пригнічених».
Головною метою форум-театру є надання інформації та набуття навичок розв’язання наявної проблеми певною людиною з використанням досвіду інших людей з долученням можливостей власного емоційного інтелекту та попередження виникнення негативних явищу суспільстві взагалі.
Темами вистав форум-театру можуть бути найрізноманітніші проблеми суспільства стосунки між членами родини, співробітниками, представниками різних націй, культур, релігій, проблеми ВІЛ-інфікованих, інвалідів, здорового засобу життя, наркоманії, алкоголізму тощо.
Отже, сценічна вистава пропонує для розгляду соціальну проблему, а кожний персонаж гри виконує певну соціальну роль. Головний герой – жертва ситуації, інші персонажі – його оточення сім’я, школа, члени суспільства. Можлива участь лікаря, міліціонера, вчителя. Кількість персонажів зумовлена сценарієм, конкретною ситуацією.
Під час участі в форум-театрі глядачі мають можливість не тільки ознайомитися з негативним явищем, яку інтерактивному театрі або отримати інформацію, як під час тренінгу, ай РОЗРОБИТИ АЛГОРИТМ, СТВОРИТИ МОДЕЛЬ успішної поведінки в складній, на перший погляд, безвихідній ситуації.
Виконавці головних ролей і основні персонажі при взаємодії з глядачами повинні дотримуватися характеру своїх персонажів, але повинні враховувати і адекватно реагувати на вплив глядача.
Кожна вистава форум-театру унікальна, тому що в ній беруть участь не тільки актори, ай глядачі. Уході вистави актори розігрують добре знайому глядачам проблемну ситуацію з реального життя, а глядачі упродовж кількох годин проживають цю ситуацію, пропускаючи її крізь себе, ставлячи себе на місця головних героїв та намагаючись змінити ситуацію на кращу.
Виконуючи роль замість актора, глядач глибше занурюється в емоційні переживання персонажа, відчуваючи результат свого втручання. Спроба власної участі може привести глядача до іншого погляду на проблему та можливості знаходження іншого виходу з складної ситуації. Аудиторія залучається до переживань, драма акторів стає драмою глядачів.
Глядачі, спостерігаючи за подіями, що розгортаються на сцені, впізнаючи ситуацію, мають можливість оцінити поведінку людини збоку та висловити своє бачення зміни поведінки учасників подій, що приведуть до поліпшення ситуації в цілому. Таких способів поліпшення ситуації може бути багато, адже кожен з глядачів має свій власний досвід розв’язання проблеми, і він готовий поділитися цим досвідом з іншими.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
182
Одна з особливостей форум-театру – нема рекомендацій глядачам, як необхідно поводитися, адже кожна людина робить свій вибір сама, і ніхто не може їй сказати, як треба чинити в цій ситуації. Уході постановки кожна людина може зупинити хід вистави, щоб власним прикладом показати, як, на його погляд, можна змінити ситуацію на краще.
2
Техніка форум-театру − креативна, але ми повинні дотримуватися принципів форум-театру Августо Боаля.
Принципи форум-театру Августо Боаля:
– ясність у викладенні сюжету чітко визначений протагоніст (той, кого пригнічують в ЦЕ мають вірити ЦЕ повинно мати можливість змінюватися гарячі точки СТОП форум-театр − це театр пригнічених, а не депресивних форум-театр – не терапія, але може бути терапевтичним форум-театр – не лікувальна методика. Це робота, спрямована на зміну негативної ситуації, в якій опинилась людина (протагоніст, на таку, з якої можна знайти вихід фактично форум-театр дає можливість перепрограмувати свідомість (підсвідомість) особистості сценарій вистави і саму виставу може підготувати заздалегідь трупа театру, а можуть готувати і програвати самі учасники заходу залежно від бажаного результату роботи форум-театру і групи учасників акторська підготовка учасників непотрібна, але необхідним є проведення підготовчих вправ та ознайомлення з деякими техніками в тих випадках, коли постановку здійснюють не члени групи театру, а учасники заходу (потерпілі від насильства, жертви торгівлі та ін.).
Августо Боаль поділяв техніки та вправи на категорії.
Техніки:
• зображення людського тіла зображення об’єкта – пам’ять почуттів створення епізоду минуле – майбутнє.
Вправи та ігри на:
тренування тактильних відчуттів;
тренування слухових аналізаторів;
тренування зорових аналізаторів;
тренування декількох аналізаторів разом;
сама постановка вистави.
Августо Боаль писав:
«Театр немає нічого спільного з будинками чи якимись іншими фізичними будівлями. Театр чи театральність – це здатність, це людська властивість, яка дозволяє людині спостерігати за собою в дії, в діяльності. Набуте таким чином самопізнання дозволяє людині стати суб’єктом (спостерігачем) іншого

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
183
суб’єкта (виконувача ролі. Це дозволяє людині уявити різні можливості своїх дій і вивчити альтернативи. Людина може побачити себе в момент бачення, в момент дії, в момент відчуття і в момент мислення. Відчуй себе тим, хто чує, і подумай про себе вдумливого.»
Цільові групи форум-театру
Цільові групи, з якими працює форум-театр, можна означити як:
• саме пригнічені особи, які потрапили у складну ситуацію і потерпають відрізних форм насильства або власної залежності – ВІЛ-
інфіковані, наркозалежні, жертви торгівлі людьми або сексуальної експлуатації пересічні члени суспільства, які можуть опинитися в складних життєвих ситуаціях через необізнаність і у яких не вистачає інформації або власного досвіду для попередження виникнення проблеми – звичайні діти, підлітки чи дорослі, вихованці дитячих будинків, ув’язнені колоній;
• впливові особи, що мають покращити ситуацію в суспільстві через проведення запобіжних заходів та надання допомоги людям, що потерпають від пригнічення, – соціальні працівники, медики, правоохоронці, члени НДО.
Мета, завдання та техніки форум-театру визначають залежно від групи учасників заходу.
3
Мета і завдання форум-театру
Головною метою форум-театру є попередження потрапляння людини в проблемні ситуації та моделювання можливих шляхів виходу з ситуації, в яку потрапила пригнічена людина, − через надання їй інформації та набуття навичок розв’язання проблеми конкретної людини з використанням досвіду інших людей та можливостей власного емоційного інтелекту.
Завдання форум-театру залежать від групи учасників, з якою ми працюємо зараз. Залежно від завдання, що стоїть перед конкретним заходом, обираємо техніку проведення форум-театру.
Працюючи з групою пригнічених людей, ми ставимо замету допомогти пригніченій людині знайти вихід зі скрутного становища, побачити нові способи розв’язання проблеми. Кожна пригнічена людина має свій певний обмежений досвід спілкуючись в колі таких як вона сама, але з іншим досвідом виходу зі скрутного становища, вона перейммає досвід інших людей. Спілкування проходить у невимушеній обстанові, ніхто нікому не нав’язує своєї думки, ніхто не примушує робити саме такі тому ця інформація не викликає внутрішнього протесту і сприймається органічно.
Робота з пригніченою людиною проводиться таким чином, що ми змінюємо на сцені тільки пригнічену людину – протагоніста. Якщо ми працюємо з групою пересічних членів суспільства з метою попередження проявів в суспільстві насильства, наркоманії, торгівлі людьми, з метою формування позитивного ставлення до певних прошарків суспільства в навчальних закладах, на підприємствах, у громадських організаціях, у процесі вистави проходить

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
184
заміна будь-кого з акторів. Глядачів цьому випадку моделюють поведінку членів суспільства іншого, кращого або нового, типу.
Іноді вході вистави виникає потреба введення нового персонажа – подруги, працівника громадської організації, медика, правоохоронця, за допомогою яких ми змінюємо ситуацію навколо пригніченої людини на краще дивись сценарій щодо торгівлі людьми − звернення докризового центру).
Метою проведення форум-театру для осіб, що впливають на ситуацію в суспільстві – держслужбовців, правоохоронців, медиків, освітян – є спільний пошук найдієвіших шляхів попередження негативних явищу суспільстві та надання різнопланової допомоги пригніченим. Є багато варіантів для виходу пригніченого зі складної ситуації, і який саме буде найвдалішим можна визначити, тільки поєднавши зусилля фахівців різного напрямку, адже сама пригнічена людина не володіє всією фаховою медичною, правовою, психологічною інформацією, яку мають освічені фахівці.
Різновид форум-театру − законодавчий форум-театр – має наметі надання правової інформації та набуття досвіду розв’язання проблеми за допомогою законів або навичок лобіювання інтересів пригнічених членів громади перед органами державної влади.
4
Підготовка форум-театру
Підготовка форум-театру складається з кількох етапів вибір проблеми написання сценарію репетиція мізансцен аналіз та коректування вистави.
Підготовка форум-театру починається з вибору проблеми, що потребує розв’язання.
Є два різновиди проблем, з якими працюватиме форум-театр:
– визначені проблеми певних груп пригнічених людей – жертв торгівлі людьми, ВІЛ-інфікованих, жертв домашнього насильства, дітей – жертв сексуальної експлуатації та інших, над розв’язанням яких він- ший спосіб вже працюють організації та установи також це проблеми працівників держорганів, соціальних працівників, освітян, медиків,
НДО, що потребують вдосконалення власних методів роботи з попередження негативних явищу суспільстві та надання допомоги пригніченим для спільного вироблення нових форм взаємодії з партнерськими структурами невизначені проблеми, до них можуть належати будь-які проблеми, які хвилюють в певний момент аудиторію чи когось із присутніх і які стають темою обговорення форум-театру, (не проговорені, неусвідомлені) суспільством проблеми, які ми виявляємо самостійно у процесі безпосередніх контактів з аудиторією.
Підготовка кожної вистави форум-театру починається з досконалого вивчення аудиторії, з якою ми працюватимемо її особливостей, притаманних їй проблем, її потреб. Визначають бажаний результат роботи з цією конкретною групою.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
185
Бажаним результатом форум-театру для розв’язання першої групи визначених проблем може бути або набуття пригніченою людиною навичок безпечної поведінки та прийняття найвдаліших рішень для протистояння пригнобленню, або надання корисної для пригніченої людини інформації правової, медичної, іншої) та передання досвіду.
Друга група визначених проблем може бути розв’язана, якщо присутні дістають новий досвід надання допомоги людям, що потерпають від пригнічення, та нову інформацію від партнерів по розв’язанню цієї проблеми.
Бажаним результатом у роботі з невизначеними проблемами є сам факт їх визначення, виявлення, обговорення і спільний пошук шляхів розв’язання.
Складають план проведення конкретного заходу.
Залежно від цільової групи вибирають форму театральної вистави. Це може бути публіцистична вистава драматична вистава гумористична вистава інтерактивна театральна програма.
Перш ніж створювати виставу соціального спрямування, необхідно відповісти на деякі питання чому саме ця вистава чи збігається адресність вистави з характеристиками цільової групи чи відповідає приміщення, де ви працюватимете, потребам вистави яка техніка потрібна для показу вистави що необхідно підготувати до вистави яка допомога знадобиться.
Далі обирають сценарій вистави, що буде запропонована для обговорення аудиторії та пошуку можливих варіантів поліпшення ситуації.
Сценарій вистави, згідно з принципами Августо Боаля, повинен бути реальним, добре зрозумілим, мати яскраво виражений образ пригніченої особи – протагоніста, і щоб була можливість змінити його уході обговорення.
Вистава повинна тривати 10–20 хвилині складатися з 3–6 чітко структурованих мізансцен.
Сценарій готує група форум-театру, програють його актори. Необхідним є попередній перегляд сценарію з розставленням акцентів на найважливіших моментах, з визначенням контрольних точок для джокера.
Попередній перегляд дає можливість режисеру-постановнику відкоригувати ролі і стиль гри, мову й емоційну експресію акторів, міміку, жести − як досконаліші інструменти передання необхідної інформації.
Можливий варіант, коли сценарій пише і виставу програє безпосередньо група учасників, при цьому із запропонованих варіантів обирають той, що дістав підтримку найбільшої кількості учасників. Часто в основу сценарію лягає випадок, який насправді трапився з кимось із присутніх.
Для того, щоб учасники розкріпостилися, відчували довіру до того, що відбувається, потрібна певна підготовка – розігрів. Розігрів передбачає певні вправи (дивись Добірку ігор).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
186
Після вистави починається обговорення – форуму ході якого кожний із глядачів може запропонувати своє розв’язання проблеми, замінюючи на сцені певного актора, що виконує відповідну роль.
Дуже важливою і цінною є участь в форумі фахівців – медиків, правознавців, психологів, які вході форуму пояснюють процеси, що відбуваються та вказують на можливі шляхи розв’язання проблеми з погляду медицини, законодавства тощо. Тут доречно назвати адреси центрів, закладів, де можна дістати ту чи іншу допомогу.
Після вистави ведучий – джокер − підбиває підсумки та дякує всім учасникам.
Отже, ми виділяємо у методиці форум-театру такі фази) розігрів) перегляд вистави) форум) передання профілактичної інформації) зворотний зв’язок,
6) обговорення акторами та фахівцями.
5
Техніки, застосовувані в форум-театрі
Техніки, застосовувані в форум-театрі, повинні створити в групі учасників саме атмосферу безпеки, самоповаги, активності − атмосферу, що сприяє емоційному розвитку кожного учасника та учасниці.
Для досягнення цієї мети форум-театр застосовує техніки, використовувані в тренінгових програмах і в інтерактивному театрі.
З тренінгових програм для проведення форум-театру ми можемо запозичити роботу в колі відкритий простір контракт-правила;
– обговорення рольові ігри індивідуальну роботу роботу в малих групах застосування вправ, ігор, спрямованих на покращання атмосфери в групі, отримання досвіду та просування вперед активне слухання.
Опис деяких з цих технік, адаптованих до форум-театру, наведено в нотатках Джилл Доусет – тренерки, що працює за методикою форум-театру у Великобританії (дивись Добірку ігор).
Інтерактивний театр запозичує такі техніки виразне мовлення сценічний рух акторську майстерність.
Робота джокера
Джокер – головна дієва особа форум-театру. Він веде захід від початку до завершення, від нього залежить успішність форум-театру.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
187
Основну роботу з обраної проблеми проводить саме джокеру процесі співпраці з аудиторією.
Він організує співпрацю між учасниками та акторами, настроює аудиторію на позитив, об’єднує всіх однією ціллю. На початку заходу він встановлює контакт з аудиторією, вводить її в належний робочий та емоційний стан. Йому потрібні неабиякі здібності, знання та навички для того, щоб за дуже короткий час ідентифікувати аудиторію, її настрій і потреби. Джокер готує учасників до сприйняття того, що буде відбуватися на сцені.
Після перегляду вистави джокер з’ясовує у присутніх, чи добре вони зрозуміли те, що побачили. Він пропонує глядачам назвати проблеми, висвітлені вході вистави та можливі негативні наслідки, які можуть бути, якщо не вжити певних заходів. Джокер ідентифікує персонажі, просить учасників та учасниць пояснити емоційний стан того чи іншого героя.
При повторному перегляді джокер дає можливість глядачам самим стати акторами, замінюючи когось з виконавців, при цьому водній ролі мають можливість спробувати кілька глядачів, кожний зі своїм баченням розвитку подій.
Важливо, щоб джокер стимулював і розвивав ідеї, що виникають у глядачів, спонукаючи їх спробувати зіграти роль того чи іншого персонажа. В разі виникнення якихось ускладнень джокер ненав’язливо пропонує можливі варіанти поведінки в подібній ситуації.
Які саме знання, навички і якості повинен мати джокер?
Знання:
– психології театру педагогіки спеціальні знання з теми форум-театру;
– права.
Навички:
– комунікації активного слухання ораторські театрального мистецтва;
Пріоритетні якості:
– харизматичність доброзичливість уважність повага до кожної людини толерантність позитивність сприйняття почуття гумору ґендерна чуйність почуття часу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
188
ПРОГРАМА КУРСУ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями Соціальна педагогіка, Соціальна робота»,
«Практична психологія»
освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»
за вимогами кредитно-модульної системи
Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 9, від 13.05.2009 року)
Автор програми:
Журавель Тетяна Василівна, викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
Рецензенти:
Алєксєєнко Тетяна Федорівна, канд. пед. наук, завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України.
Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
189
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
І. Тематичний план навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
ІІ. Програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Змістовий модуль І. Жорстоке поводження з дітьми як соціально-педагогічна проблема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Змістовий модуль ІІ. Система попередження жорстокого поводження з дітьми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
ІІІ. Навчально-методична карта дисципліни «Соціально-педагогічна
робота з попередження жорстокого поводження з дітьми . . . . 195
ІV. Плани семінарських та практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
V. Завдання для самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Карта самостійної роботи студента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
VІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект. . 203
VІІ. Система поточного та підсумкового контролю . . . . . . . . . . . . . . . . 205
VІІІ. Рекомендована література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
190
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Наразі українське суспільство визнає наявність проблеми жорстокого поводження з дітьми, а також – необхідність здійснення комплексу систематизованих, послідовних кроків щодо удосконалення системи попередження, виявлення та подолання цього явища.
Достеменно відомо, що однією з причин смерті дітей, зокрема, раннього вікує брак належного за ними догляду, незабезпечення їхніх основних потреб. Іншими наслідками жорстокого поводження є поширення насильницьких методів спілкування, розв’язання суперечливих ситуацій, нетолерантне ставлення членів суспільства один до одного, безоглядність та безпритульність дітей, їхня алкоголізація та наркотизація тощо. Звісно, найгірші наслідки для дитини має насильство, що здійснюють по відношенню до неї її батьки, або особи, що їх замінюють.
Останніми роками в Україні прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на попередження насильства усім ї та над дітьми, в яких визначено, що основою діяльності має стати міжвідомча взаємодія, тобто спільна діяльність різних фахівців – держслужбовців, соціальних працівників та соціальних педагогів, освітян, правоохоронців, медиків.
Але фахівці не завжди готові до виконання функцій, які покладає на них держава, часто – через брак спеціалізованої підготовки, яка допомогла б виявляти насильство на ранніх стадіях, вчасно ідентифікувати тих, хто від нього страждає, надавати якісну допомогу сім’ям та окремим їхнім членам, у першу чергу – дітям. З огляду на це, у програми підготовки різних фахівців, зокрема, працівників соціальної сфери та освіти, доцільне ввести спеціальні курси, спрямовані на попередження, виявлення та подолання феномену жорстокого поводження з дітьми. Це завдання, зокрема, визначено як одне з першочергових у Рекомендаціях парламентських слухань Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства (затверджені Постановою Верховної Ради України №817-V від 22 березня 2007 року) та у Національній платформі дій з протидії насильству стосовно жінок, дітей та насильству всім ї, що розробило Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з рядом громадських організацій під час форуму у рамках Національної кампанії СТОП насильству, що відбувся у жовтні 2008 року.
Дану програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни Соціально- педагогічна робота з попередження жорстокого поводження з дітьми, необхідне методичне забезпечення, складники та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
Курс за програмою може бути внесений до варіативної частини блоку професійно-практичної підготовки студентів го року навчання.
Мета курсу – сформувати компоненти мотиваційного, когнітивного та операційного складників готовності студентів до роботи з попередження та подолання жорстокого поводження з дітьми.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
191
Завдання курсу:
– підвищення рівня усвідомлення студентами проблеми жорстокого поводження з дітьми та своєї ролі як фахівця у її подоланні ознайомлення студентів з базовими категоріями соціально- педагогічної проблеми жорстокого поводження з дітьми вивчення та аналіз законодавчої бази з питань попередження жорстокого поводження з дітьми формування вмінь та навичок виявлення різних видів жорстокого поводження надання елементарних знань та навичок щодо роботи з випадком у міжвідомчій команді фахівців, а також попередження цього явища.
Після опанування курсу студенти знатимуть:
– сутність насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми види насильства та жорстокого поводження, їхні індикатори та способи виявлення законодавчі документи про попередження насильства всім ї таза- хисту дітей від жорстокого поводження сутність та особливості міжвідомчої взаємодії у попередженні, виявленні та подоланні наслідків жорстокого поводження з дітьми форми та методи соціально-педагогічної роботи з дитиною, що постраждала від жорстокого поводження, а також її сім’єю.
Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набудуть умінь:
– аналізу та особливостей використання законодавства щодо захисту дітей від насильства та жорстокого поводження раннього виявлення насильства всім ї та жорстокого поводження з дитиною планування дій щодо роботи з випадком міждисциплінарної групи фахівців планування програм та заходів первинної профілактики насильства та жорстокого поводження з дитиною розробки та використання форм та методів соціально-педагогічної роботи з дитиною, що постраждала від жорстокого поводження, а також її сім’єю.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 90 год., із них 14 год. – лекційних, 6 год. – семінарських занять год. – практичних занять, 4 год. – лабораторних занять, 10 год. – індивідуальна робота, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна робота з попередження жорстокого поводження з дітьми завершується складанням заліку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
192
І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/п
Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Р
а
зом
А
у
дит
орних
Лекцій
Прак
ти
чних
С
емінарських
Лабора
торних
Індивід
у
а
льна робо
т
а
С
а
мос
т
ійна робо
т
а
Підс
у
мк
овий к
о
нтроль
Змістовий модуль І.
Жорстоке поводження з дітьми як соціально-педагогічна проблема
1.
Сутність та особливості феномену жорстокого поводження з дітьми 2
2 Фактори ризику насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми 6
2 2
2 2
5 Види та індикатори насильства щодо дітей та шляхи їхнього виявлення 8
4 2
2 2
7 2
Разом
37
16
8
4
4
4
15
2
Змістовий модуль ІІ.
Система попередження жорстокого поводження з дітьми
5.
Нормативно-правове забезпечення попередження жорстокого поводження з дітьми.
17
8 2
4 2
2 Зміст та форми профілактики насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми
13
6 2
2 2
2 Зміст та форми соціально-педа- гогічної роботи з дитиною, що постраждала від насильства, та її сім’єю
23
6 2
2 2
2 13 2
Разом
53
20
6
8
2
6
25
2
Разом за навчальним планом
90
36
14
12
6
4
10
40
4
ІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Жорстоке поводження з дітьми як соціально-педагогічна проблема
ЛЕКЦІЯ 1. Сутність та особливості феномену жорстокого поводжен-
ня з дітьми (2 год.)
Феномен жорстокого поводження з дітьми. Огляд теорій вітчизняних та зарубіжних дослідників у сфері виникнення та розвитку феномену насильства щодо дітей.
Поширеність жорстокого поводження з дітьми в Україні та світі.
Насильство щодо дітей всім ї та його особливості.
Насильство щодо дітей поза сім’єю.
Основні поняття: діти, неповноліття, насильство, насильство всім ї, жорстоке поводження з дітьми.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
193
ЛЕКЦІЯ 2. Фактори ризику насильства всім ї та жорстокого пово-
дження з дітьми (2 год.)
Підходи до генези насильства соціокультурний, індивідуально- психологічний та системний сімейний.
Фактори ризику насильства та жорстокого поводження щодо дитини.
Умови, за яких дію можна кваліфікувати як насильство щодо дитини.
Сутність циклу насильства та стадій розвитку насильства.
Загальні наслідки насильства для дитини, агресора та суспільства загалом.
Основні поняття: діти, неповноліття, насильство, жорстоке поводження щодо дитини, цикл насильства, фактори ризику.
ЛЕКЦІЯ 3, 4. Види та індикатори насильства щодо дітей та шляхи їх-
нього виявлення. (4 год.)
Характеристика фізичного насильства, його особливості. Індикатори фізичного насильства над дитиною.
Специфіка сексуального насильства над дитиною. Індикатори сексуального насильства.
Сутність психологічного (емоційного насильства) над дітьми та його форми. Індикатори вчинення психологічного насильства над дитиною.
Особливості нехтування потребами дитини (економічного насильства. Індикатори здійснення економічного насильства щодо дитини.
Основні поняття фізичне насильство, сексуальне насильство, психоло- гічне насильство, нехтування, індикатори.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Вплив жорстокого поводження на дітей
різного віку (2 год.)
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. Сутність індикаторів насильства над дітьми
та шляхи їхнього виявлення (2 год.)
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. Особливості використання індикативних
таблиць (2 год.)
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Особливості осіб та родин, що допуска-
ють насильство щодо дитини психологічне, економічне (або нехтуван-
ня потребами, фізичне та сексуальне (2 год.)
Модульний контроль 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Система попередження жорстокого поводження з дітьми
ЛЕКЦІЯ 5. Нормативно-правове забезпечення попередження жор-
стокого поводження з дітьми (2 год.)
Жорстоке поводження з дитиною як правове поняття. Захист дітей від насильства у міжнародному законодавстві.
Нормативно-правова база України щодо попередження насильства усім ї та жорстокого поводження з дітьми. Закон України Про попередження насильства всім ї.Міжвідомчий підхід до попередження насильства щодо дітей та його нормативно-правове підґрунтя. Організації та установи, що працюють в

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
194
інтересах сімей та дітей, зокрема щодо захисту дитини від жорстокого поводження.
Основні поняття закони та підзаконні акти з питань попередження насильства щодо дітей, кодекс, міжвідомчий підхід, мультидисциплінарна команда фахівців.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. Міжвідомчий підхід до профілактики на-
сильства над дітьми (2 год.)
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. Міжвідомчий підхід до профілактики на-
сильства над дітьми, робота мультидисциплінарних команд (2 год.)
Лабораторна робота 1. Ведення розгляду випадку жорстокого по-
водження з дітьми міжвідомчою командою фахівців (2 год.)
ЛЕКЦІЯ 6. Зміст та форми профілактики насильства всім ї та жорсто-
кого поводження з дітьми (2 год.)
Сутність соціальної профілактики насильства та жорстокого поводження з дітьми. Первинна, вторинна та третинна профілактика. Основні принципи профілактичної діяльності. Зміст та форми профілактики насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми.
Основні поняття соціальна профілактика, первинна, вторинна та третинна профілактика, принципи профілактики.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Зміст та форми профілактики насильства
в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми (2 год.)
ЛЕКЦІЯ 7. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з дитиною,
що постраждала від насильства, а також її сім’єю (2 год.)
Особистісні характеристики дитини, що постраждала від жорстокого поводження. Принципи спілкування фахівця з дитиною – жертвою насильства/
дитиною – свідком насильства, а також її батьками.
Сутність та завдання кризової інтервенції. Особливості консультування з проблем попередження та подолання жорстокого поводження з дітьми. Індивідуальна та групова робота з дітьми, які зазнали насильства. Використання арт-терапії, пісочної терапії у реабілітації дітей – жертв насильства. Підвищення батьківської компетенції як основа роботи з сім’єю, де єна- сильство щодо дитини. Соціальний супровід сім’ї, де є жорстоке поводження з дітьми, та його особливості.
Основні поняття дитина – жертва насильства, дитина – свідок насильства, кризова інтервенція, індивідуальна та групова робота, арт-терапія, пісочна терапія, батьківська компетентність, соціальний супровід сім’ї.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. Здійснення візиту усім ю, де вчинюється
насильство. Налагодження контакту з сім’єю та дитиною (2 год.)
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. Зміст та форми соціально-педагогічної ро-
боти з дитиною, що постраждала від насильства, а також її сім’ї (2 год.)
Лабораторна робота 2. Робота кімнат здійснення опитування дити-
ни (2 год.)

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
195
ІІІ
. Нав
чально-ме
то
д
и
чна к
а
р
т
а дисципліни
«С
оціально-педаг
огі
чна робо
т
а
з поперед
ж
ення ж
орс
то
к
о
го
пово
д
ж
ення з ді
тьми»
Р
а
зом
: 90 г
о
д
., лекції – 14 го д, семінарські заняття го д, практичні заняття го д, лабораторні зняття го д.,індивіду а
льна робота го д, самостійна робота го д, підсумковий контроль го мо

д
у
ль І
З
міс
товий мо
д
у
ль ІІ
Назва
мо
дуля
Ж
орс
то
к
е
пово
д
ж
ення з ді
тьми як с
оціально-
педаг
огі
чна проблема
Сис


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал