Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка17/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
164
ДОДАТОК 20
ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ТНСПП
Під ТНСПП розуміють практику психолого-педагогічного впливу, що базується на активних методах групової роботи та використанні різних форм навчання знанням, вмінням і технікам щодо різних рівнів міжособистісного спілкування, соціальної активності, саморозвитку, самоконтролю і саморегуляції.
ТНСПП спрямований на набуття певних соціально-психологічних знань та вмінь, а саме на розвиток комунікативних здібностей та рефлексивних навичок формування здатності аналізувати ситуацію, поведінку, психічні стани як членів групи, такі свої власні вміння адекватно сприймати себе та оточення формування і корекцію поведінки та міжособистісної взаємодії розвиток навичок гнучкого реагування та адаптування до різних умові груп.
Загальна мета ТНСПП – підвищення компетентності у сфері спілкування конкретизується в таких сферах) орієнтація на набуття і розвиток спеціальних навичок (вміння розв’язувати міжособистісні конфлікти, навички успішного асертив- ного спілкування тощо) поглиблення досвіду аналізу ситуацій спілкування, розвиток здатності адекватно сприймати себе та інших, аналізувати ситуації групової взаємодії.
Основні завдання, розв’язувані в процесі ТНСПП:
1) набуття знань щодо процесів міжособистісної взаємодії, її рушійних сил, способів ефективного спілкування) набуття вмінь і навичок спілкування у парній взаємодії, в складі групи, при комунікації, при активному слуханні тощо, тобто збагачення техніки і тактики спілкування) корекція комунікативних настанов (взаємодія з позиції сили
 партнерство маніпуляція
 щирість, уникнення спілкування  зацікавленість тощо) та вдосконалення наявних стратегій спілкування) адекватне сприйняття себе та інших в ситуаціях спілкування.
Атмосфера психологічної безпеки і комфорту, що виникає вході тренінгу, дозволяє учасникам проявити набір поведінкових емоційних стереотипів і, досягнувши зворотного зв’язку на свою поведінку, усвідомити можливі помилки при взаємодії з людьми, оцінити можливості інших, продуктивніших підходів до спілкування, набути нові навички взаємодії.
Результативність ТНСПП залежить від дотримання у групі загальноприйнятих принципів активність на заняттях (активна комунікація принцип відкритого зворотного зв’язку (коротке, аргументоване і конструктивне висловлювання своїх міркувань щодо змісту, способу розв’язання різних проблем, стилю діяльності і спілкування, порів-

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
165
няльної ефективності тих або інших способів поведінки в спеціально змодельованих ігрових ситуаціях, успішності виконання поставлених на заняттях завдань принцип тут і тепер (обговорюється лише те, що можна спостерігати під час заняття відкритість у спілкуванні (створення у групі атмосфери довіри та відкритості, конфіденційності, рівності позицій, безпеки і захищеності учасників від грубощів, безпристрасність і усвідомлення особистісних блокувальних ролей, взаємопідтримка учасниками один одного, екологічність комунікацій, інтелектуальний та емоційний ризик, гнучкість рольової тактики).
У ході ТНСПП застосовується метод Потік спроможностей, який
складається з таких елементів:
моделювання,
програвання ролей,
трансферт інформації.
Перший компонент – моделювання (презентація, ведучий демонструє навичку, спроможність до певної форми поведінки. Він базується на відтворенні поведінки, яка чітко та однозначно демонструє певну навичку.
Технічно, моделювання є невеличкими сценками (презентаціями, які розігрують два ведучі. Якщо двох ведучих немає, то одним із партнерів може бути учасник, який має найкраще сформовану навичку, якій присвячено сценку.
В усіх випадках необхідно звернути увагу на підготовку сценок для групи і впевнитися, що всі навички будуть відіграні правильно й у правильному порядку.
Ведучі повинні уважно планувати модельні сценки. Їхній зміст повинен відповідати реальному життю членів групи, кожна навичка має бути представлена хоча б двома прикладами так, щоб учасники могли зрозуміти яким чином та чи інша навичка застосовується в різних ситуаціях. Ведучі не зобов’язані писати сценарії модельних сценок, але їм слід спланувати і намітити свої ролі, а потім повторити їх безпосередньо перед тренінгом.
План ролі має ґрунтуватися на таких правилах головний актор (тобто головний або перший з учасників, який бажає першим сформувати / вдосконалити навичку) має підходити за віком, соціально-економічним статусом, словарним запасом, іншими рисами до інших учасників тренінгу модельна сценка має відтворювати ЛИШЕ одну навичку і не містити в собі жодного іншого змісту;
• модельні сценки повинні представляти поведінковий аспект, тобто зовнішній, очевидний, наочний компонент, до того ж у спеціально заданій послідовності;
• модельні сценки мають підкреслювати позитивний результат застосування навички, тобто закінчуватися нагородою або успіхом.
Щоб допомогти учасникам брати участь у сценках, бажано написати на дошці назву навички та перелічити її наочні прояви. Завдяки цьому буде лег-

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
166
ше звертати увагу учасників на елементи вправи. Необхідно, щоб учасники групи озвучили всі свої думки щодо навички та її характеристик, або ситуацій, де її можна застосовувати, тому що це дозволить іншим членам групи детальніше і глибше вивчити проблему.
Програвання ролей (шляхом спроб учасники набувають та накопичують навички. Описуючи сценку, необхідно пов’язати навички, що моделюються, зі звичним для учасників життям. Ведучі повинні постійно звертати увагу учасників нате, як саме окремі елементи сценок можуть допомогти учасникам у подальшому житті боротися з агресією. Коли учасник опише таку ситуацію, його відразу призначають головним актором. Потім головний актор обирає другу особу, яка гратиме роль одного з батьків, друга, вчителя тощо. Важливо, щоб обрана особа намагалася якомога краще зіграти реальну людину.
Дуже важливо, щоб учасники використовували ті самі форми поведінки, які вже були змодельовані. Перед початком програвання ролей ведучий повинен розібрати кожну форму поведінки, до того ж стосовно конкретної ситуації, готуючи тим самим головного актора до його ролі. При цьому ведучий нагадує всім учасникам про їхні ролі і обов’язки: головний актор має ретельно відтворювати поетапно розписану поведінку, і звертатися до підказки на дошці чи фліпчарті лише у випадку крайньої необхідності.
Другий актор повинен залишатися на других ролях. Спостерігачі уважно стежать затим, що відбувається, а після закінчення сценки обговорюють кожну роль. Під час перших сценок можна попередити спостерігачів проте, щоб вони стежили за окремими елементами (тембр голосу, висловлювання. Якщо актор виходить з ролі і починає коментувати свою поведінку, то спостерігачі мають негайно звернути на це увагу, повернути актора до програвання ролі, а якщо це не вдається, то перервати сценку, проаналізувати, що сталось, і повторити спектакль спочатку.
Один з ведучих має стояти біля дошки, щоб, за необхідності, підказувати, як мають поводитися учасники-актори. А інший ведучий допомагає спостерігачам.
По дві модельні сценки з ТНСПП треба програвати на початку кожної групової сесії (заняття. Загалом модуль Програвання ролей протягом всього періоду тренінгу відбувається стільки часу, скільки треба для того, щоб всі учасники ТЗА спробували себе в ролі головних акторів (а це може зайняти доволі багато часу, наприклад, не вдатися з першої спроби тощо).
Вправи ТНСПП дозволяють навчитись застосовувати ті чи інші навички вжитті, і це їхнє головне призначення. В цьому контексті найважливішим є те, що відбувається вжитті учасника тепер, атому немає сенсу повертатися до спогадів, переживань дитинства (тобто занурюватись у рефлексію щодо минулого. Водночас, вивчаючи приклади з набутого досвіду, програючи ситуації, які сталися колись раніше, виправляючи неправильну тодішню поведінку, можна спрогнозувати, як подібна ситуація буде розвиватися у майбутньому та змінити її хід.
Трансферт інформації (конвертація знань в уміння. Здійснення трансферту інформації означає, що особа вміє (або щонайменше розуміє, як) за-

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
167
стосовувати навички, набуті та пропрацьовані в змодельованих тренінгових ситуаціях тренінгу, в польових умовах реального життя.
Коли учасник ТЗА – головний актор правильно зіграв відведену йому роль у сценці (правильність визначають ведучий та інші учасники групи ТЗА), він має за допомогою партнера продемонструвати, як саме засвоєна ним навичка може бути застосована вжитті. Цей момент є дуже важливим, на нього слід постійно звертати увагу тане оминати його.
Конвертація набутих навичок та вмінь ужиття поза групою відбувається через обговорення реальних життєвих ситуацій з досвіду учасників, постійного вдосконалення набутих соціальних навичок під час виконання домашніх завдань ТЗА з їхнім подальшим обговоренням у групі.
Кроки (етапи) формування/вдосконалення соціальних навичок
(для ведучого):
1. Нагадати учасникам тему попереднього тренінгу. Провести аналіз домашнього завдання. Оголосити тему нинішнього заняття. Визначити навичку для пропрацьовування, а також те, наскільки вона є зрозумілою та близькою для учасників ТЗА.
5. Моделювання навички. Замотивувати групу для пропрацювання навички (довести її важливість, пояснити переваги її застосування, а також проблеми, які виникають в тих, хто цю навичку не застосовує. Визначити головного актора, (він потім обирає собі партнера, і вони готують сценку поза колом, за межами тренінгового простору. Розподілити функції між іншими учасниками (спостерігач за першим актором, спостерігач за другим актором, спостерігач за реалізацією всіх кроків набуття навички. Провести відібрання ролей. Проаналізувати та дати групі зворотний зв’язок щодо таких тем другий актор аналізує, що він (вона) зробив(-ла) добре, правильно спостерігач(-чі) за другим актором аналізує(-ють), що було зроблено добре, а в чому можна було поводитися інакше, пропонує(-ють) вдаліші, на його(їхній) погляд, варіанти та способи поведінки аналогічно подають інформацію спостерігачі за першим актором спостерігачі за кроками повідомляють, чи всі кроки були пройдені, і чи у правильній послідовності;
• інформація від інших спостерігачів для першого актора що він зробив добреде зірвався в агресію, що він міг втратити, реагуючи агресивно аналіз від ведучих;
• зворотний зв’язок від першого актора (після спостерігачів що вдалося, а що можна було б зробити по-іншому.
У випадку необхідності сценку (скетч) повторюють. Задати домашнє завдання щодо відпрацювання навички. Обрати наступного головного актора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
168
ДОДАТОК 21
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК ЕЛЕМЕНТ ТНСПП ТА ТЗА
Зворотний зв’язок має бути наданий після кожного скетчу (сценки, програвання) для того, щоб головний актор (особа, яка пропрацьовує навичку) могла зрозуміти, наскільки добре була виконана роль. Крім того, зворотний зв’язок допомагає оцінити рівень та характер психологічного тиску збоку другого актора, що є своєрідною підказкою до того, як саме пропрацьована навичка може бути застосована в реальному житті.
Зворотний зв’язок надається безпосередньо людині, до якої і йде звернення. Слід уникати висловлювань про актора в третій особі. Так, висловлювання Ігор зробив добре…» є неправильним правильно побудоване висловлювання Ігор, ти добре зробив, що…».
Ведучий організовує простір зворотного зв’язку, в межах якого мають висловитися всі (актори відповідають на зауваження учасників ТЗА останніми, після того як всі висловили свої думки. Першим дає коментарі другий актор. Крім того, учасники дають опис усіх головних елементів ролі, після чого свої думки щодо скетчу висловлюють ведучі. Вони ж мають дати позитивне підкріплення (схвалити, підбадьорити) акторам.
Ефективна побудова зворотного зв’язку передбачає дотримання таких
правил:
1. Хвалити акторів тільки після тих сценок, в яких була вдало відіграна асертивна поведінка, відбулося дотримання поведінкової норми. Надавати підтримку учасникам ТЗА та їхнім зусиллям при кожному зручному випадку. Уникати надто загальної похвали, слід хвалити за конкретні елементи вдалої ролі. Давати шанс відіграти роль кожному учаснику ТЗА, щоб кожен міг здобути похвалу. Нагороджувати постійно, але справедливо. Не хвалити безпідставно, лише задля емоційної підтримки (це допустимо лише в перших спробах. Хвалити передовсім за успішне просування уперед, а не тільки за вдале закріплення однієї – двох навичок. Завжди дякувати другому актору за допомогу.
Надаючи (організовуючи) зворотний зв’язок, ведучий має основну увагу зосередити саме на поведінкових проявах учасників, навіть на конкретних діях та операціях. Не слід узагальнювати, розширювати схвалення з одного вдалого елементу поведінки на всю поведінку особи як таку. Необхідно аналізувати кожну конкретну дію (або навіть операцію).
Якщо ведучий дає негативний коментар, вказує на помилки, то він (вона) обов’язково мають визначити спосіб їхнього виправлення. Після отримання зворотного зв’язку учасники мають виправити всі помилки і зіграти скетч ще раз. В окремих – недуже частих – випадках ведучий може похвалити учасника, який не впорався з роллю, за старанність. До того ж невдало зіграна роль в межах ТЗА не означає, що особа не зможе реалізувати відповідну модель

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
169
поведінки вжитті. Ведучі мають постійно підкреслювати, що на заняттях навчають різноманітним навичкам, які можуть знадобиться у різних ситуаціях.
За наявності відеоапаратури, корисно записати скетч на відео, а потім продемонструвати його – так, щоб актори могли подивитися на себе збоку. Це підвищує ефективність ТЗА та ТНСПП.
В контексті зворотного зв’язку слід зазначити, що повноцінне заняття ТНСПП починається з перевірки домашнього завдання. Ведучий запитує учасників Що було сьогодні хорошого Про що ми говорили минулого разу?
Потім ведучий за власним вибором перевіряє виконання завдання просить розповісти, як проходило виконання завдання і ставить запитання:
Хто допомагав Яка була ситуація Чи було дотримано всіх етапів Який тип поведінки і чому було обрано Чого досягнуто Які почуття були у виконавця вправи Чи бажає учасник наступного разу зробити щось іншим чином Що саме?
Відповідно, по закінченні уроку (зайняття) ведучий задає домашнє завдання пропрацювати нову навичку в польових умовах або, коли через якісь причини це складно чи неможливо, провести симуляцію за допомогою товариша.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
170
ДОДАТОК 22
50 ПРОСОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ
(50 НАВИЧОК І ВМІНЬ СОЦІАЛЬНО ПРИЙНЯТНОЇ ПОВЕДІНКИ)
Група 1. Базові соціальні навички та вміння
• Слухання

Початок розмови (вступу бесіду)
• Ведення бесіди

Вміння ставити питання

Навичка дякувати (говорити «Дякую»)
• Навичка представлятись

Навичка представляти іншу людину

Навичка говорити компліменти
Група 2. Просунуті соціальні навички
та вміння і

Вміння звертатися по допомогу*

Спільна діяльність у колективі

Вміння радити та радитись
• Виконання прохань
• Вибачення

Зміна переконань інших
Група 3. Емоційний компонент

Вміння визначати власні почуття та розбиратися в них

Вміння проявляти власні почуття

Розуміння почуттів іншої особи, емаптійні навички**

Взаємодія з чужою злістю

Вміння виявляти симпатію (любов)

Взаємодія з власним страхом (страхами)

Вміння схвалювати себе та свої вчинки й діставати від цього задоволення
Група 4. Противаги агресії
• Вміння досягати згоди, пропонувати примирення
• Вміння ділитися

Вміння допомагати іншим

Вміння вести переговори

Практика самоконтролю

Захист та охорона своїх прав

Асертивна реакція на зловтіху

Вміння уникати виникнення конфліктних ситуацій з іншими людьми

Вміння уникати бійок та фізичної агресії
Група 5. Навички та вміння щодо контролю
за стресом
• Вміння скаржитися

Відповідь на скаргу

Поведінка під час гри

Подолання сором’язливості

Вміння впоратися з ігноруванням збоку оточення
• Захист друга

Реакція на вмовляння

Реакція на невдачу

Вміння впоратися з неправдивою та/або дискусійною інформацією

Вміння впоратися з обвинуваченням

Підготовка до важкої розмови

Поведінка в умовах групового тиску
Група 6. Навички планування
• Рішення про здійснення тих чи інших вчинків

З’ясування причин та витоків виникнення проблеми
• Постановка цілей

Оцінка власних можливостей
• Збір
інформації

Класифікація проблем відповідно до рівня складності їхнього розв’язання

Прийняття рішення та вибір способу поведінки

Зосередженість націлі курсивом виділено навички, які необхідно розвивати в споживачів психоактивних речовини (алкоголь, наркотики тощо – підкреслені ті навички, які мають особливе значення при роботі з агресивними учасниками.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
171
ДОДАТОК 23
СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ КРОК ЗА КРОКОМ
1. Звернення по допомогу
1. Сформулюй суть проблеми. Виріши, чи потрібна тобі допомога. Подумай, хто міг би тобі допомогти і вибери найкращого кандидата. Розкажи цій людині про свою проблему і попроси допомогти тобі.
2. Порада
1. Виріши, що необхідно зробити. Подумай, хто міг би тобі допомогти і вибери найкращого кандидата. Попроси його, зробити те, що ти хочеш. Запитай, чи знає він, як це зробити. Зміни або повтори свої поради якщо це необхідно.
Це може бути щоденне заняття або послуга. Підкажи цій людині, як справитися з завданням, якщо воно дуже складне. Це вміння допомагає об’єднати людей для реалізації конкретних цілей і вимагає ретельного обдумування розділення обов’язків.
3. Переконання інших
1. Виріши, чи хочеш ти кого-небудь переконати. Скажи кому-небудь про це. Запитай, що ця людина думає з цього приводу. Поясни, чому ти думаєш, що твоя ідея добра. Попроси, щоб людина спочатку обдумала сказане, а потім обрала рішення.
Це може бути реалізація чогось по-твоєму, вихід кудись, зміна чогось або оцінка задумів. Сконцентруй увагу і на суті задуму, і на почуттях, з ним зв’язаних. Необхідно уважно слухати. Перевір рішення, прийняте іншою людиною пізніше.
4. Визначення своїх почуттів
1. Відчуй, що відбувається в твоєму тілі, це допоможе тобі зрозуміти власні почуття. Подумай, що викликає такі почуття. Подумай, як можна назвати такі почуття.
Деякі сигнали – це почервоніння, непритомність від нервових зривів, судоми м’язів тощо. Сконцентруй увагу на зовнішніх подіях, таких як бійка, сюрприз тощо. Можливо, ти виявиш гнів, страх, тривога, щастя, смуток, розчарування, збентеження, збудження, занепокоєння і т.д.
5. Виявлення власних почуттів
1. Прислухайся до того, що відбувається в твоєму тілі. Проаналізуй привід до такого самопочуття. Визнач це почуття. Подумай прорізні способи вияву своїх почуттів і вибери якнайкращий. Вияви свої почуття.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
172
6. Взаємодія з чужою злістю
1. Слухай, що говорить роздратована людина. Спробуй зрозуміти слова і емоції такої людини. Подумай, чи можеш ти що-небудь зробити, щоб справитися з такою ситуацією. Якщо можеш, то впорайся зі злістю цієї людини.
Не перебивай, будь спокійним. Став питання, якщо чогось не розумієш, повторюй. Подумай про способи розв’язання проблеми, що виникла. Може просто потрібно вислухати, надаючи емпатію, або зробити що-небудь, щоб знизити значущість проблеми.
7. Уміння впоратися зі страхом
1. Подумай, чи відчуваєш ти страх. Подумай, чого ти боїшся. Оціни, чи обґрунтований твій страх. Скористайся цими підказками, щоб зменшити свій страх.
Подумай про альтернативні можливості і вибери найправдоподібнішу. Чиє справжньою загрозою те, що викликає страх Можеш перевірити цепи- таючи кого-небудь або збираючи інформацію. Можеш поговорити з кимось, відіграти сценку, прагнучи поетапно розв’язати проблему.
8. Практика самоконтролю
1. Відчуй, що відбувається в твоєму тілі, щоб дізнатися, наскільки ти близько від втрати контролю. Визнач, чому ти себе так відчуваєш. Продумай способи, що дозволяють тобі повернути контроль над собою. Вибери якнайкращий спосіб самоконтролю і застосуй його.
9. Захист власних прав
1. Зверни увагу нате, що відбувається в твоєму тілі, це допоможе тобі визначити, що ти незадоволений і хочеш захищатися. Подумай, що могло викликати твоє незадоволення. Подумай про способи, які можна застосувати на захист своїх праві вибери один з них. Захищай свої права безпосереднім і відповідним способом.
10. Реакція на причіпки /докучання
1. Оціни, чи прискіпується хто-небудь до тебе. Подумай, як можна з цим справитися. Вибери якнайкращий спосіб і зроби так.
Чи пробують інші жартувати над тобою або розпускати плітки про тебе Прийми це легко з посмішкою, пожартуй, проігноруй. Коли це можливо, уникай вчинків, які тільки розпікають агресію, краще піди.
11. Уникнення проблем з іншими
1. Оціни, чи перебуваєш ти в ситуації, яка може привести тебе до проблем. Виріши, чи хочеш ти уникнути проблем. Скажи всім присутнім про своє рішення і поясни чому саме це рішення ти обрав. Запропонуй інші рішення, які можеш виконати.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
173
5. Зробите, що вважаєш кращим для себе.
12. Уникнення бійок
1. Зупинися і подумай, чому ти хочеш боротися. Виріши, що ти хочеш робити в майбутньому. Подумай, як можна вчинити інакше, щоб уникнути бійки. Вибери якнайкращий спосіб і застосуй його.
13. Боротьба зі збентеженням
1. Оціни, чи відчуваєш ти збентеження. Подумай, що його викликало. Подумай, що може тобі допомогти і зроби це.
14. Боротьба з ігноруванням
1. Подумай, чи здається тобі, ніби інші тебе ігнорують, уникають. Подумай, чому інші не допустили тебе до чогось. Подумай, як можна розв’язати цю проблему.
15. Реакція на переконання
1. Послухай думку іншої людини на цю тему. Виріши, що ти про це думаєш. Порівняй, що він/вона говорила, і що ти про це думаєш. Виріши, які ідеї подобаються тобі найбільше і розкажи про це іншій людині.
16. Реакція на невдачу
1. Подумай, з чим тобі не пощастило. Подумай, чому тобі не пощастило. Подумай, що можна зробити, щоб уникнути невдачі наступного разу. Виріши, чи хочеш ти спробувати ще раз. Спробуй, використовуючи нові методи.
17. Як ти переборюєш звинувачення
1. Подумай в чому тебе звинувачують. Подумай, чому хтось вирішив тебе звинуватити. Проаналізуй способи відповідей на звинувачення. Вибери якнайкращий і скористайся ним.
18. Підготовка до важкої розмови
1. Подумай, як ти себе відчуватимеш під час цієї розмови. Подумай, як себе відчуватимуть інші. Продумай всі способи, як сказати проте, чого ти хочеш. Подумай, що може відповісти тобі інша людина. Подумай про всі елементи, які можуть виникнути під час цієї розмови. Вибери якнайкращий спосіб і застосуй його.
19. Як ти поводишся під тиском групи
1. Подумай, що хоче група, щоб ти зробив. Виріши, що ти хочеш робити. Виріши, як ти скажеш про це групі. Скажи групі, що ти вирішив.
20. Ухвалення рішень
1. Подумай про проблему, яка вимагає від тебе ухвалення рішення. Подумай про можливі рішення. Збери конкретні інформації про можливі рішення.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал