Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка15/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЮ З ПРОВЕДЕННЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРАВИЛ
РОБОТИ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ
При створенні правил класу (групи) вчителю рекомендовано притримуватися таких порад щодо ведення дискусії Кожному класу необхідні певні правила. Деякі правила пропонує та затверджує учнівський колектив, деякі пропонує вчитель Причини прийняття правил учитель має пояснити учням. Однак є правила, які необхідно внести до переліку та при цьому не обговорювати з учнями завчасно їхню необхідність (наприклад, правила поведінки під час надзвичайної ситуації, пожежі заборона насильства, вчитель відповідає за їхнє дотримання та його авторитет в таких ситуаціях відіграє надзвичайну роль Правила, які є і не обговорюються з дітьми створюються для підтримки безпеки у школі, щоб допомагати навчатися, зробити школу рівною мірою комфортним місцем для дітей і дорослих. Чим старший вік дітей, тим частіше необхідно обговорювати необхідність прийняття тих чи інших правил, звертати увагу на їхнє усвідомлення Якщо правило заведено, то кожен повинен його дотримуватися, навіть якщо воно йому не подобається. Однак завжди можна ініціювати обговорення необхідності того чи іншого правила та введення змін. Необхідно періодично ставити собі питання Чи справедливе це правило Чи воно працює Чи створює воно неприємності для когось Чи можемо ми його покращити У вчителя є право обирати правила з запропонованих дітьми варіантів, варіювати їх Тільки вчитель може регулювати наслідки недотримання правил, однак в нього на це мають бути вагомі причини.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
145
ДОДАТОК 14
ПРИКЛАД ШКІЛЬНОЇ КОНСТИТУЦІЇ
Гімназія ім. Т. Шевченка, м. Кіровоград
Гімназійний Парламент Учнівської Республіки від імені учнів гімназії, виражаючи суверенну волю школярів, спираючись на давні традиції самоврядування в українському шкільництві, дбаючи про дотримання праві свобод дитини та гарних умов її навчання і розвитку, прагнучи зміцнювати шкільну республіку, керуючись типовими правилами для учнів, приймає цю Конституцію – Основний Закон Учнівської Республіки.
Розділ І. Загальні засади.
Стаття 1. Гімназія імені Тараса Шевченка є демократичною, правовою школою.
Стаття 2. Ця Конституція поширюється на всіх учнів гімназії, незалежно від класу, віку і посадового становища.
Стаття 3. Дитина, її життя і здоров'я, честь і гідність та недоторканність визначаються найвищою цінністю в гімназії.
Стаття 4. Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно учням гімназії, які погоджують це з дирекцією і вчительським колективом.
Стаття 5. У гімназії визнається і діє принцип верховенства права. Конституція гімназії має найвищу юридичну силу для учнів гімназії.
Стаття 6. Державною мовою в гімназії є українська. Гімназія сприяє вивченню іноземних мов.
Стаття 7. Кожен гімназист має право користуватися шкільним майном відповідно до закону.
Стаття 8. Зовнішньошкільна діяльність спрямована на встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими школами та іншими навчальними закладами, утому числі із закладами вищої освіти.
Стаття 9. Учнівська Республіка має свою символіку, описі порядок використання якої встановлюється окремим законом.
Розділ II. Права, свободи, обов'язки учнів та вчителів.
Стаття 10. Права і свободи учнів та вчителів, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Стаття 11. Кожна людина в школі має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо під час цього не порушуються права і свободи інших учнів та вчителів.
Стаття 12. Усі учні є рівними перед законом, незалежно відвіку і класу.
Стаття 13. Кожен учень має право на повагу його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покаранню.
Стаття 14. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.
Стаття 15. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
146
Стаття 16. Учні гімназії мають право на об'єднання в різні неполітичні організації, порядок створення і діяльності яких визначається окремим законом.
Стаття 17. Учні мають право брати участь в управлінні Учнівською Республікою, у загальногімназійному та класному референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів Республіки.
Стаття 18. Учні мають право збиратися на збори і мітинги, якщо це не порушує Статуту гімназії і дисципліни в гімназії.
Стаття 19. Кожен учень має право користуватись шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивним заломне порушуючи під час цього навчально- виховного процесу.
Стаття 20. Кожен має право на навчання, яке він здійснює, навчаючись у певному класі.
Стаття 21. Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви. Завантажувати учнів під час перерви дозволяється лише у визначеному законом порядку.
Стаття 22. Учням гарантується свобода наукової, навчальної, літературної і художньої творчості.
Стаття 23. Права і свободи учнів захищаються учнівським судом та дирекцією гімназії.
Стаття 24. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.
Стаття 25. Захист честі гімназії, її репутації, шанування її символіки є обов'язком кожного гімназиста.
Стаття 26. Кожен зобов'язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, обов'язки чергового, дотримуватись встановлених у гімназії правил поведінки.
Стаття 27. Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися цієї Конституції, шкільної дисципліни та законів школи, не посягати направа, свободи, честь і гідність інших.
Стаття 28. Кожен зобов'язаний старанно навчатися. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед колегами, вчителями чи дирекцією гімназії.
Розділ III. Вибори, референдум.
Стаття 29. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум. Право голосу мають учні гімназії, які навчаються у 5–11 класах.
Стаття 30. Вибори до органів Республіки є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування. Позбавляються права голосування учні, які стоять на внутрішньошкільному обліку чи мають незадовільну поведінку протягом двох тижнів підряд.
Стаття 31. Загально гімназійний референдум призначається директором гімназії, президентом або парламентом Республіки за погодженням з дирекцією.
Стаття 32. Референдумне розглядає питання зміни розкладу уроків, їхньої тривалості, тематики та інших питань, які регламентовані чинним законодавством України і належить до компетенції дирекції чи вчителів.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
147
Розділ IV. Парламент Учнівської Республіки.
Стаття 33. Конституційний склад гімназійного парламенту залежить від кількості 5–11 класів, по два представники від кожного класу.
Депутатом від класу може бути учень, який має оцінки за чверть не нижче балів і добру поведінку та навчається в школі не менше одного року. Повноваження депутатів визначаються спеціальним законом.
Стаття 34. Право законодавчої ініціативи належить директору гімназії, його заступникам, класним керівникам, президенту та депутатам парламенту.
Стаття 35. Закони підписують голова парламенту, президент та директор гімназії.
Стаття 36. Контроль за дотриманням конституційних праві свобод здійснює президент Республіки спільно із заступником директора з виховної роботи
Розділ V. Президент Республіки
Стаття 37. Президент Учнівської Республіки є її главою і виступає від її
імені.
Стаття 38. Президент обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на один навчальний рік.
Президентом може бути школяр, який досяг го класу, має право голосу, навчається в гімназії не менше х років, має за рік оцінки не нижче 10 балів. Одна й та сама особа не може бути обрана Президентом більше двох термінів підряд.
Чергові вибори президента здійснюються в останню суботу вересня кожного року. Порядок проведення виборів президента встановлюється законом.
Стаття 39. Повноваження президента починаються з моменту складення присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів. Приведення президента до присяги здійснює директор гімназії.
Стаття 40. Президент Республіки користується правом вільного доступу до дирекції гімназії на час виконання своїх повноважень. Повноваження і порядок діяльності президента визначаються окремим законом.
Розділ VI. Органи виконавчої влади.
Стаття 41. Порядок і склад органів влади визначають гімназійний парламент спільно з президентом.
Стаття 42. Виконавчу владу в класі здійснює староста класу.
Розділ VII. Прикінцеві положення.
Стаття 43. Конституція Учнівської Республіки гімназії імені Тараса Шевченка набуває чинності з дня її прийняття.
Стаття 44. День прийняття Конституції Учнівської Республіки гімназії імені Тараса Шевченка є гімназійним святом – Днем Конституції гімназії.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
148
ДОДАТОК 15
ПРИТЧА ПО ТРЬОХ МУДРЕЦІВ ТА СЛОНА»
Одного разу троє мудреців прийшли до палацу, щоб позмагатися, хто з них мудріше. Їх привели до раджі, який придумав їм серйозне випробування. Мудрецям зав'язали очі, а на площу перед палацом вивели слона, до якого їх і підвели.
Ніхто з цих трьох ніколи вжитті не зустрічав слона і, зрозуміло, ніколи не бачив його. Раджа наказав їм торкнутися слона, домовитися проте, що за тварина перед ними, а потім розповісти про це всім.
Мудреців підвели до слона.
Один торкався хобота, інший – ноги, а третій – вуха слона.
Кожен з них почав висловлювати свою думку іншим.
Перший сказав, що він щойно тримав у руках велику та сильну змію, яка, якщо розлютиться, зможе запросто задушити людину. Другий категорично не погодився і сказав, що хоч це дійсно жива істота, але не змія. Він додав, що ця тварина дуже могутня, як величезне дерево, яке не можна обхопити руками. Третій же глузував з інших і сказав, що він торкався крил величезного метелика, що, мабуть, може літати дуже високо. Мудреці з зав'язаними очами сперечалися, перекрикували один одного. Вони посварилися й не змогли домовитися. Коли прийшов час розповідати всім проте, що ж за тварина перед ними, кожний висловив свою версію.
Раджа сміявся з мудреців. Він сказав, що жоден з них не відрізняється мудрістю. Всі вони щось уявили проживу істоту перед ними, але були однаково далекі від істини. Кожний сприйняв істоту помилково, тому що був упертий і не хотів слухати. Але якби вони прислухалися один до одного, то зрозуміли б, що кожний з них торкався тільки однієї з багатьох частин тварини. Речі багатогранні, істина поруч, істина помирає у конфлікті, істина народжується спільними зусиллями.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
149
ДОДАТОК 16
ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІЛЬНОЇ МЕДІАЦІЇ
ЯК МЕТОДУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ
У демократичних державах при розв’язанні спорів, конфліктів, крім традиційної системи судів і арбітражу, використовують процедуру посередництва, яка називається медіацією.
У багатьох країнах Заходу працюють спеціальні служби медіації, які надають професійні послуги. Медіація як альтернативний метод розв’язання конфліктів стає все популярнішою в навчальних закладах школах, коледжах, університетах.
Медіація, на відміну від судової і арбітражної практики, заснована на принципах ненасильницького врегулювання конфліктів.
Медіатор займає нейтральну позицію він не оцінює, не судить, не приймає рішень. Сторони самі повинні прийняти рішення і домовитись. Завдання медіатора створити умови для того, щоб вони домовились почули і зрозуміли один одного, перейшли від боротьби до співдружності.
Медіація – це професійна діяльність у сфері організації комунікації, яка має свої правила, достатньо регламентовану процедуру, детально пропра- цьовані комунікативні техніки і стратегії.
Під час медіації посередник організовує процес спілкування убезпечує учасників конфлікту створює умови для повного прояснення ситуації спрямовує хід переговорів в конструктивне річище стимулює пошук і пропозиції конструктивних рішень організовує обговорення запропонованих пропозицій досягає повного розуміння сторонами досягнутих домовленостей.
Шкільна медіація
4
Шкільна медіація – це новий підхід до розв’язання і запобігання спірним і конфліктним ситуаціям на всіх рівнях системи освіти.
Слово школа має дуже широке значення. У звичному трактуванні воно позначає місце для здобуття початкових знань. Але часто ми використовуємо інші сенси цього слова. Під школою часто мають на увазі і систему освіти, і надбання досвіду, і комплекс певних способів вивчення якої-небудь галузі знання, і напряму науці, філософії, мистецтві тощо, що має певні відмінні властивості, і, нарешті, просто група учнів, однодумців, послідовників. Саме завдяки такому широкому трактуванню слова школа означення Шкільна медіація повною мірою відбиває весь спектр можливостей, які цей підхід відкриває для освіти.
Ще з часів Петра I укорінився вираз відчувається школа. У такому контексті слово школа припускає наявність системи, яка об’єднує теоретичні знання і практичний досвід. Подібна система особливо важлива, коли йдеться про навчання взаємодії в конфліктних ситуаціях і про запобігання
4 За метеріалами Центур медіації і права – http://www.mediacia.com/mediation.php?pid=1&id=8.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
150
конфліктам. Лише навчившись сполучати теорію і практикуми зможемо об’єднати зусилля зацікавлених інститутів і груп людей, кинувши ці зусилля на розв’язання суперечки.
Шкільна медіація – це збірне поняття, застосовне до всього різноманіття варіантів спілкування дітей, підлітків і молодів цілому як між собою, такі з представниками інших вікових груп. При такому широкому спектрі спілкування часто доводиться мати справу з зіткненням інтересів. Шкільна медіація передбачає, що ми можемо скоротити кількість подібних зіткнень і полегшити їхні наслідки.
Навичкам мирно розв’язувати конфліктні ситуації і запобігати їм можна навчити. І чим раніше ми почнемо це навчання – тим краще. Вже в дитячому
садку дитина потрапляє в зону конфліктної взаємодії як з іншими дітьми (в групі, такі з вихователями. Не завжди є і взаєморозуміння між дітьми і їхніми власними батьками. Крім того, трапляється, що дитина випробовує на собі пресинг чужих батьків, які таким чином захищають своїх власних дітей. Негативний досвід поведінки самого малюка в конфлікті, несправедливе ставлення інших людей і всього світу навколо серйозно діють на психіку дитини. Формуються стереотипи і настанови, які він пізніше переносить в доросле життя. Надалі це приводить до ускладнень і може вимагати втручання фахівців, застосування комплексу реабілітаційних заходів. Але перенавчати завжди складніше, ніж учити. Тому діти дошкільного віку не менше за інших потребують того, щоб разом з процесом пізнання світу вони мали можливість осягати мистецтво конструктивної взаємодії з іншими людьми.
Подібне навчання дошкільнят завжди відбувається в ігровій формі й немає вікових протипоказань. Це цілком природно, оскільки спонтанна взаємодія наявна в будь-якому віці – незалежно від того, навчена людина правильному спілкуванню чині. Спілкування – це природна частина життя, а конфлікт є її невіддільним складником. Але діти, що пройшли підготовку у сфері медіаційної взаємодії в дошкільних навчальних закладах або в спеціально організованих групах, краще орієнтуються в життєвих ситуаціях. Ще одним аргументом на користь раннього навчання дітей основам медіації є той факт, що воно дозволяє краще підготувати дитину до школи. Діти, що пройшли таке навчання, менш схильні до стресу, пов’язаного з приходом в густонаселене середовище школи, де конфлікти відбуваються буквально на кожному кроці.
В шкільні роки спектр необхідних навичок для навчання поведінці в конфлікті і його превенції стає набагато ширшим. З’являється можливість навчати школярів роботі шкільними медіаторами або помічниками шкільних медіаторів (у тих випадках, коли медіатору, що починає, необхідна підтримка зі сторони дорослих або досвідченіших однолітків. Ця робота відбувається позашкільними уроками, тобто дитина має можливість займатися цікавою для себе діяльністю, не пов’язаною з навчанням. Мотивація до подібних занять дуже висока, оскільки вона пов’язана з визнанням школяра людиною, яку наділяють відповідальністю, щоб допомагати іншим в розв’язанні суперечки. Це справжня доросла діяльність, в результаті якої дитина дістає можливість осмислено сприймати навколишній світі своє місце в ньому. Не тільки навчання, алей подальша професійна діяльність в ролі шкільного

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
151
медіатора здійснюється в тісному контакті з дорослими, і в її основі лежить спільність інтересів дорослого і дитини.
Контакт між дорослими і дітьми особливо важливу роль грає в підлітко-
вий період. Саме в ці роки дитині необхідно навчитися усвідомлювати себе як самоцінну і розвиткову особу, яка на підставі своїх внутрішніх критеріїв здатна здійснювати вільний і відповідальний вибір. І цей вибір стосується не тільки власної поведінки, інтересів і нахилів. Дитина самостійно визначає своє місце вжитті, визначає коло своїх ідеалів.
Але, як не раз вже підкреслювалося, школа – це дзеркальний відбиток великого суспільства. Це місце, де концентруються суспільні тенденції і процеси, – як позитивні, такі негативні. Отчому в концепції шкільної ме-
діації загальноосвітня школа не розглядається як окремий елемент освіти, а є важливою сполучною ланкою від дитячого віку до молодості і зрілості. Від того, як буде організовано процес пізнання і розуміння конфліктів на всіх етапах дорослішання дитини, залежить і тез яким багажем вийде вона в доросле життя. У подібному пізнанні і вивченні на рівних з дитиною можуть взяти участь і дорослі. Викладачі, психологи, або батьки, що не здобули свого часу необхідних знань і умінь, мають можливість навчитися навикам медіаційного розв’язання конфлікту разом з дітьми.
Школа є міні-соціумом, і від того, як навчаються діти взаємодіяти з ровесниками і представниками інших поколінь на території школи, залежить, як вони зможуть це робити в реальному дорослому соціумі. Якщо конфлікти гратимуть руйнівну роль вжитті дитини – їх негативні наслідки позначаться і через десятиліття. Якщо ж конфліктна взаємодіяв шкільні роки навчить її ставитися до конфлікту як до точки збірки, як до можливості вийти на рівень глибинного розуміння свого опонента, такий позитивний досвід може бути плідно використаний надалі. Комунікація не представлятиме для такої людини небезпеки, що значно розширить її можливості і в професійній діяльності, і в особистому житті.
Багато конфліктів між школярами приховані від очей дорослих – адже діти не завжди охоче пускають їх на свою територію. Конфлікт, який тліє, може проявитися раптово і в загостреній формі. Такий конфлікт врегулювати складніше, ніж за гарячими слідами, до того ж він обтяжений серйозними наслідками. У багатьох подібних конфліктах учасниками стають не тільки сторони, що сперечаються, алей особи, втягнуті в конфлікт всупереч своєму бажанню. Особливо часто це відбувається в шкільних компаніях або в неформальних об’єднаннях підлітків. Мати своє коло спілкування і бути частиною групи, об’єднаною спільністю інтересів, – природне бажання людини. У шкільному віці це є насущною потребою, і дитина наполегливо шукає групу однолітків, з якою б її щось зв’язувало. Ця потреба настільки висока, що часто діти опиняються в компаніях, що сповідують асоціальні ідеали лише тому, що у них не залишається вибору.
Створення груп рівних на базі шкіл, вишів, дозвільних установ в рамках ідеї шкільної медіації – прекрасна можливість для молодого покоління зробити правильний вибір. Подібні об’єднання дозволять не тільки зайняти дітей справою, навчити їх корисним навичкам взаємодії з агресивним психологічним середовищем, але і захистять суспільство від зростання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
152
злочинності. Безпека і комфорт – основні умови, які дозволяють розраховувати нате, що подібні групи матимуть і великі корегувальні можливості. Очолювані педагогами і психологами, навченими методу шкільної медіації, групи рівних здатні займатися дитиною і підлітком, уважно простежувати його потреби, одночасно навчаючи його медіаційним навичкам спілкування і способам їхнього застосування на практиці. Навички діяльності шкільного медіатора необхідні не тільки школярам. Студентство також потребує технологій, які сприяють виробленню навичок комфортного існування в соціумі. Усвідомлена організація свого життя молодими людьми вимагає упевненості в можливості реалізації своїх життєвих планів. Конфлікт – істотна перешкода, яка може виникнути на цьому шляху. Уміючи орієнтуватися в ситуаціях конфлікту, прогнозувати ці ситуації, молода людина може розраховувати на свої сили, а не залежати від волі обставин. Стабільність у взаєминах з людьми формує в людині відвертість, довіру досвіту. Особа, упевнена в собі, не потребує проявів агресії як захисної форми поведінки.
Медіація – цей ефективна методика розв’язання суперечок між різними рівнями великого колективу. У зв’язку з цим окремої уваги заслуговують
психологи, педагоги і адміністрація виховних і навчальних закладів. Адже робота з дітьми і молоддю пов’язана з великою відповідальністю, так що емоційне виснаження тут може настати дуже швидко. Безграмотно збудовані відносини з учнями і колегами є додатковим стресогенним чинником. В результаті дуже часто у педагогів, соціальних педагогів, адміністративних працівників вищих і середніх навчальних закладів відбуваються емоційні зриви, погіршується самопочуття, можуть розвиватися серйозні хвороби. Неможливість продовжувати трудову діяльність в навчальних закладах приводить до частої змінюваності кадрів, що, в свою чергу, негативно позначається на відносинах в колективі через додатковий стрес при зміні викладачів і організаторів процесу навчання. В результаті страждає якість навчання
школярів і студентів, які не зможуть повною мірою відбутися як фахівці і прийти на зміну своїм вчителям. Виникає зачароване коло, у виході з якого зацікавлена вся виховно-освітня система.
Першими заходами з врегулювання цієї ситуації є створення умов для нормалізації міжособових відносин в колективі, чи то групі підлітків чи педагогічному колективі дитячого садка, школи, вишу. Навчання медіації дає можливість створювати здорову обстанову в колективі вже за рахунок того, що з його допомогою виявляються інтереси кожного окремого члена групи. Але не слід забувати, що, одержуючи турботу і увагу у виховних і освітніх навчальних закладах, юне покоління проводить велику частину дня поза їхеі- ми стінами. І, зрозуміло, кожна дитина які раніше потребує підтримки сім’ї. За всієї важливості ролі дитячого садка, школи і вишу у вихованні і розвитку дітей і молоді, – життя всім ї залишається найважливішою частиною зростання підлітка, хлопця або дівчини. Сім’я є близьким соціальним оточенням людини, навіть якщо через різні обставини він проводить в ній лише невелику частину часу. Заданими соціологічних досліджень, саме сім’я робить найбільший вплив на формування особистості дитини. Саме з сім’ї вона бере моделі поведінки і побудови відносин з іншими людьми. Ці моделі поведінки згодом можуть стати переважними, і якщо вони засновані на помилкових

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
153
орієнтирах, то шкоду, яку вони заподіюють дорослій людині, важко виміряти. Практично в кожній сім’ї з часом виникають великі або менші проблеми, оскільки сім’я є системою, що розвивається. Дитина дорослішає, і зі зміною її потребі можливостей міняються і ролі всім ї. Це процес дуже динамічний і вимагає швидкої перебудови і адаптації всіх членів сім’ї, що на практиці відбувається далеко не завжди. Отчому конфлікти є неминучими супутниками зміни ролей і відносин усередині сім’ї. Якщо ця зміна ролей і пов’язаний з нею конфлікт є усвідомленим процесом – він легко піддається корекції. Але якщо проблеми дитини і решти членів сім’ї замовчуються, тоді вони набувають хронічного характеру. У соціальних масштабах це виглядає як девіантна поведінка, зростання злочинів на ґрунті міжнаціональної ворожнечі, формування злочинних угруповань тощо. Отчому особливо важливим є чуйне ставлення до дитини підліткового віку. Саме в цей часу неї відбувається перегляд цінностей, а разом з тим і пошук нових авторитетних фігур, нових кумирів, нового виду діяльності. Шкільна медіація дозволяє займатися проблемами дитини, оскільки вона ставить в центр уваги саме потреби особи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал