Т. Г. Пахомова, Г.І. Савицька Глобалізація. Полілінгвізм. ДвомовністьСкачати 296.42 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір296.42 Kb.
1   2   3
Як працювати із вправами такого характеру?
Розуміння лексичних одиниць
Крок 1. Зібрати і розсортувати німецько-англійські відповідники.
Крок 2. Окремо опрацювати німецькі слова, несхожі на відповідні англійські.
Крок 3. Використовувати рідну мову для порівняння (при цьому виявиться, що і в рідній мові є слова, які схожі на англійські чи німецькі і мають однакове значення (напр. укр. аптека – нім.
Apotheke)
Робочі кроки, за яких усі наявні знання про мову під час порівняння систематизуються та активізуються, значною мірою сприяють розвитку “відчуття мови” і, завдяки цьому, підготовці до вивчення кожної наступної мови. Такі робочі кроки учні можуть виконувати і самостійно. Вчитель задає тему, наприклад,
“Зовнішність”(частини тіла), або показує малюнок, якщо має змогу.
1.Учні занотовують англійські слова, які означають найважливіші частини тіла.

30 2. Шукають у словнику німецькі відповідники і дописують їх.
3. Порівнюють англійські та німецькі слова, встановлюють, які з них схожі і легко зрозумілі, які відрізняються.
4. Складають таблицю.
5. Порівнюють англійські та німецькі слова зі словами рідною мовою: що в них схожого?
Робочі кроки 1-4 виконуються спочатку індивідуально, у парах або в групах, а потім результати обговорюють на пленумі, порівнюють, за потреби коригують, роблять висновки.
Таким чином, учні впродовж певного часу можуть створити свій власний багатомовний словник у малюнках.
Активне застосування лексики
(Від розуміння до висловлювання)
Спочатку йде інтенсивне тренування вимови. Якщо упустити цей момент, то пізніше це призведе до суттєвих помилок у розумінні.
Приклад: “Knie – knee”.
Вправи, які можна запропонувати на цьому рівні:
а) читання вголос текстів, які містять нову лексику;
б) складання невеликих діалогів із новою лексикою.
Активне застосування лексики.
(Від розуміння до письма)
Обговорюється правильне написання німецьких слів.
Вправи для тренування правильної орфографії вивчених слів: а) заповнити пропуски в тексті новою лексикою;
б) диктанти для заповнення пропусків.
Вправи для уникнення інтерференції. “Фальшиві друзі”.
В англійській та в німецькій мовах є слова, які подібні за звучанням або за написанням, проте мають різне значення і тому можуть бути неправильно вжиті або неправильно розпізнані.
Найвідоміший приклад: підміна значень англійського слова become та німецького bekommen, якої часто припускаються німці, що розмовляють англійською, і яка дуже розважає англійців: “Can I become a beefsteak?”- запитує німецький відвідувач в англійському ресторані.
На рівні словникового запасу початкового ступеня таких лексичних одиниць небагато і тому немає великої небезпеки неправильного вживання “фальшивих друзів”. На заняттях початкового рівня рекомендується звертати увагу учнів на такі лексичні одиниці в міру того, як вони трапляються в навчальних

31
матеріалах
(напр., become/bekommen, map/Mappe, gymnasium/Gymnasium).
Можна застерегти учнів, що ці слова можуть бути вжиті неправильно, і пояснити різницю, використовуючи контекст.
Зразки вправ для проведення занять німецької мови як другої
іноземної (після англійської) можна знайти в матеріалах видавництва
Hueber „Deutsch ist easy! “ von Anta Kursiša und Gerhard Neuner.
ВИСНОВКИ
Мова в історичній ретроспективі завжди відігравала велике значення в розвитку суспільства. В сучасному світі мова відіграє не менш важливу роль та диференціація її призводить до появи нового поняття білінгвізму, яке має дуальне значення на розвиток індивіда та суспільства в цілому.
Білінгвізм в сучасному світі є досить розповсюдженим і необхідним поняттям для кращої соціалізації індивідів та для кращої
їх комунікації з іншими людьми. Думка про те, що людина не повинна бути білінгвом, тому що уповільнюється її розвиток, має право на існування.
Таким чином, на даний момент найактуальнішим є те, що необхідно досліджувати мову, її розвиток та функціонування і ніколи не зупинятися у її вивченні.

32
Список використаних джерел
1. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. Danbury,
Cт.: Lexicon Publications Inc., 1993. – 1248 р.
2. Petite Encyclopédie Larousse. – P.: Larousse, 1998. – Р. 1220.
3. Berger, Maria Cristina und Golucci, Alfredo. Übungsvorschläge für „Deutsch nach Englisch“ // Deutsch als zweite Fremdsprache. - S. 22-25.
4. Hufeisen, Britta. Deutsch als zweite Fremdsprache // Deutsch als zweite
Fremdsprache.- S.4-6, 52-53.
5. Neuner, Gerhard. Deutsch nach Englisch. Übungen und Aufgaben für den
Anfangsunterricht // Deutsch als zweite Fremdsprache. - S. 15-21.
6. Kursiša Anta , Neuner Gerhard. Deutsch ist easy! // Max Hueber Verlag,
2006.
7. Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. — М.: Мысль, 2003. —
216с.
8. Загнітко А. П., Домрачева І. Р. Основи мовленнєвої діяльності. Навч.
посіб. для студ. — Донецьк, Український культурологічний центр,
2001. — 196 с.
9. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу. — Луцьк: ВІЕМ,
2006. — 206 с.
10.Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. - Л., 2002 – 150 с.
11. Кошуба М. Проблема двомовності у трактуванні О. Потебні. -
Науковий вісник. - Вип. 2. – 2008. – С. 45-52.
12.Мартине А. Предисловие // Вайнрайх У. Языковые контакты / Пер. с англ. – К.: Вища школа, 1979. – С.18 – 21.
13. Потебня А. Мысль и народность. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://genhis.philol.msu.ru/article_158.shtml.
14. Сенченко Н. Украина: путем независимости или неоколонизации? //
Персонал. – 2003. – № 1. – С. 50 – 59.
15. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. — К., 1998. – 210 с.
16.Універсальний словник-енциклопедія. – К.: Ірина, 1999. – 1552 с.
17.Чередниченко О.І. Об’єднавча функція мови // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. – С.3 – 7.
Видання підготовлено до друку та віддруковано редакційно-видавничим відділом ЧОІПОПП
Зам. № 1297 Тираж 100 пр.
18003, Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал