Сєдих Світлана ОлексіївнаСторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3
Тема: Поема «Дзяди». Монолог Конрада. Спільне та відмінне у

світосприйнятті поетів. Представлення проекту «Неповторність

геніальності та унікальність творчої особистості Т.Г.Шевченка та

А.Міцкевича».Мета: перевірка знання текстів художніх творів, формування уміння

аналізу поетичного твору, вміння створювати презентації,

співпрацювати в групі; розкрити особливості індивідуальних стилів

митців на основі прочитаних творів; формувати естетичні смаки учнів;

на прикладі особистостей видатних поетів виховувати любов до

батьківщини, відданість громадянським принципам, активну життєву

позицію.

Обладнання: підручники, зошити, мультимедійний проектор, словник

літературознавчих термінів, презентації, музичні записиТип тріади: підсумкова

Хід тріади:

І мініада

Є в Шевченка народження дата,

Дати смерті в Шевченка нема.

Ліна Костенко
І. Організаційний момент.

Випереджальне завдання:

Актори: інсценізація уривку з поеми «Гайдамаки», виразне читання учнем монологу Конрада; Літератори: підготовка вікторин, літературних диктантів по творах Т.Г.Шевченка та А.Міцкевичаю. Створення презентацій за творами Шевченка.

ІІ. Створення позитивної атмосфери навчання. Організація сприятливої комунікації. Заповнення першої частини картки Мої очікування від уроку/Мої враження від уроку. Звучить музика «Апассіоната. Морський бриз» Л.В.Бетховена.

ІІІ. Слово вчителя: На заключному етапі нашої проектної роботи, прозвучать в класі слова великих поетів, присвячені зображенню величі людини, її громадянської позиції. Головна ідейна тенденція «Дзядів» — у різкій критиці деспотичної системи царської Росії, методів «вирішення» нею національного питання; ці методи поет відчув і на собі, оскільки зазнав політичних репресій, про які розповідає у своїх «Дзядах». «Дзяди» — найромантичніший з творів Міцкевича. У ньому поет висловив, втілив найсокровенніші свої думки і почуття, в яскравому романтичному дусі розкрив біографію власної душі, свої юнацькі мрії і сподівання.


 • Виразне читання учнем монологу Конрада з поеми А.Міцкевича «Дзяди»:

Я, майстер, простягаю руки!

Аналіз уривку:

 • Яке враження справив на вас монолог?

 • Сформулюйте основну думку уривку

 • Які емоції переважають?

 • Охарактеризуйте художні засоби, використані поетом.

 • Перегляд фрагментів фільму «Обличчя історії»

Слово вчителя: Шевченко приїхав до Петербурга у 1831 р. Міцкевич виїхав звідти за два роки до того. Особисто вони не були знайомі, але Шевченко постійно цікавився творчістю Міцкевича і передав для нього через одного із членів Кирило-Мефодіївського товариства рукопис своєї поеми «Кавказ». Національно-патріотичний пафос творів Міцкевича був близький і зрозумілий Шевченкові. Але з окремих питань їхні погляди розходились. Це, зокрема, стосується драми Міцкевича «Барські конфедерати» та поеми Шевченка «Гайдамаки». Обидва твори присвячені козацько-селянському повстанню, відомому під назвою «Коліївщина», але якщо Міцкевич ідеалізує конфедератів (учасників польських збройних формувань, які придушували повстання українців), звеличує їх як справжніх польських патріотів, то Шевченко показує, які трагічні і криваві наслідки це мало для українського та білоруського народів.

 • Інсценізація уривку поеми «Гайдамаки»:

Аналіз:

- Опишіть ваше враження від інсценізації.

- Чому обрано вами саме цей уривок з поеми «Гайдамаки»?

- Чи можна звинувачувати автора в невиправданій жорстокості? Поміркуйте,

опираючись на сюжет поеми, історичні події Коліївщини.


 • Метод « Вільний мікрофон»

Бесіда з учнями: учні висловлюють свої думки з приводу поставленого запитання

Мініада ІІ

 • Моніторинг сформованості компетентності учнів за творами Т.Г.Шевченка та А.Міцкевича, їх життєвими шляхами.

Робота з завданнями з вікторин по творах та життєвому шляху Великого

Кобзаря . Перевірка сформованості знань учнів.

Робота з вікторинами чи тестами по творчості А.Міцкевича

Підведення підсумків з рівня знань учнів по творчості Т.Г.Шевченка та його біографії та А.Міцкевича. Визначення кращих.

Перегляд презентацій учнів, присвячених творам Т.Г.Шевченка .Мініада ІІІ

Критерії

А.Міцкевич

Т.Шевченко

Дотримання рамок літературного напряму

Від класицизму до романтизму (слова – образи, худоні засоби, герої –бунтарі, оспівування свободи особистості, краси, цікавість до національної культури, героїчного минулого)

Унікальність та самобутність літературного стилю: елементи романтизму, реалізму, перевага особистісного фактору.

Значення творчості

поета


Творчість Міцкевича мала величезне значення для подальшого розвитку польської літератури, оскільки орієнтувала польських митців на широку, загальноєвропейську проблематику творчості і водночас пробуджувала в них інтерес до національної історії, культури, словесності, вводила в польську літературу романтизм, який суттєво оновив систему поетичних жанрів, сюжети, тематику, ритмічну побудову польського вірша. Поезія Міцкевича сприяла утвердженню міжнародного авторитету польської літератури.

Творчість Шевченка стала новим етапом у розвитку естетичного мислення українського народу. Вона визначила на десятиліття вперед дальший поступ української літератури (не тільки поезії, а й прози і драматургії), прискорила український літературний процес. Шевченко, ім'я якого стоїть в одному ряду з іменами Пушкіна, Лєрмонтова, Байрона, Міцкевича, підніс українську літературу до рівня найрозвиненіших літератур світу.

Втілення ідей

Боротьбу за незалежність і волю своєї країни повязував з військовим протистоянням Росії.

Велике діло свого життя — боротьбу за ідеали волі і правди на землі поет безпосередньо пов’язував із поширенням навчання, просвіти ( «Буквар»)

Спільні теми творчості.

Людина і час, людина і держава, місце поета та поезії, людина і природа, людина і батьківщина, свобода, боротьба за національну незалежність рідного краю, ностальгія.

3. Відмінне у світосприйнятті поетів.


- Геній миттєвої поетичної імпровізації,

- Постійне звернення та надихання до національно-визвольної боротьби.

-Любовна лірика – оспівування ідеального кохання.

- Пропаганда ідеї таємної підривої боротьби з російським царизмом
-Творче самовираження всупереч життєвим обставинам, заборонам.

-Активне сатиричне викриття російського самодержавства,

-Яскраве соціальне розмежування- бідні та багаті, козак та старшина,

-Релігійність, але і антиклерикальність творів,

-Значна роль жіночої долі в творчості (мотив гендерної рівності)


Життєва доля

Політик, публіцист, професор, поет, пророк, солдатом скінчив свої дні.

Художник, письменник, солдат поневолі, поет, просвітитель, пророк.
 • «Мозковий штурм»: Які життєві уроки залишили Т.Шевченко та А.Міцкевич нам, своїм духовним нащадкам?

 • Таблиця Елвермана

Так

Проблема

Ні
Чи можна визначити кращого поета? • Написання есе «Адам Міцкевич та Тарас Шевченко - генії і сучасність»

Контрольно-оцінювальний етап

Оцінування діяльності учнів (словесне оцінювання вчителем)Вчитель: Закінчивши працювати над проектом, повертаючись до питань та завдань які ми ставили перед собою, хочу відмітити вашу активну участь в дослідженні проблеми. Саме завдяки вашій працьовитості, артистичності, креативності, наполегливості, ми змогли. Молодці!

2. Виставляються оцінки за роботу над проектом на основі заповнених карток учнів.VІІІ. Підсумок уроку

Вчитель: Підводячи остаточний підсумок уроку, давайте з'ясуємо, чи вдалось нам досягти цілей, поставлених на початку уроку, чи справдились ваші очікування? Заповнення другої частини картки Мої очікування від уроку/Мої враження від

уроку.
Бібліографія

 1. Відвідуємо урок: Робоча книга керівника школи/ Василь Лаврук. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128 с.

 2. Державний стандарт базової повної загальної середньої освіти.

 3. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Наук.- метод. посіб. / За наук. ред. І.Г.Єрмакова. - Хортицький навчально -реабілітац.багатопрофіл. центр. - Запоріжжя: Центуріон, 2005- с.607-632

 4. Єрмаков В.Г., Пузіков Д. О. Проектні образи становлення життєстійкості і життєздатності особистості: Практико зорієнтований посібник. – Запоріжжя: Хортицький навч. - реабілітац. багатопрофільний центр, 2006 – 152с.

 5. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук. - метод. Посіб.: у 2ч. / ред. В.М.Донній (голова), Г.М.Несен, І Г. Єрмаков та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. Л.В.Сохань, І.Г. Єрмаков. – К.: ІЗМН, 1997.

 6. Підласий І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 360 с.

 7. Родигіна І.В. Компетентністно - орієнтований підхід до навчання – Х.: Вид. група «Основа», - 2005.

 8. Соціальна і життєва практика учнів 12 - річної школи / За ред.

І.Г.Єрмаков, Г.Г.Ковганич. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 208 с.

 1. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. - метод. посіб. / О. І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 192

 2. Єрмаков І.Г. Компетентісний потенціал проектної діяльності // http://www.library.edu-ua.net/

 3. Шевченко Т.Г. Кобзар/Вступ. Ст.. О.Гончара. Приміт. Л.Кодацької. – К.: Дніпро,1985.- 640 с.

 4. Енциклопедія української літератури – http://proza.com.ua/enc/.

 5. Мережева бібліотека української літератури – http://www.ukrlib.com.ua/.

 6. Український літературний портал – http://www.proza.com.ua/.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал