Суспільно-політичний документ у мовній картині світу українцівPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4
тематичні
анархізм, монархізм; персоналії Горбачов, очевидно вжито прізвище як представника доби «зламу» тоталітарного режиму; словотвірні

49
демократія, демос; реакції-абревіатури США та НЛО, важко оцінити з яким підтекстом вжито останню асоціацію і чи не присутня в ній конотаційна ознака.
Асоціативне поле стимулу ДЕМОКРАТИЗМ описує його як режим, котрий визначається набором ідей та принципів. Головною ідеєю та асоціативним значенням якого є свобода, а саме власної думки, слова,
волевиявлення, вибору, права кожного опитаного. Асоціативне значення стимулу в даному випадку виявляє ідеальне уявлення про стимул, ніж реальне бачення.
Стимул КОНСТИТУЦІЯ описано 53 вербальними реакціями –
іменниками та прикметниками, багато реакцій у формі словосполучень.
Можна стверджувати, що опитуванні знайомі з поняттям стимулу, оскільки лише у 3 випадках реакція на стимул була відсутня.
В описі аналізованого стимулу за кількістю вжитих та повторюваних домінують парадигматичні реакції – закон (54), права (20), Україна (12),
правила (3), обов'язок (3), порядок, влада, документ, невиконання,
незахищеність,
процес,
рівність,
справедливість,
стаття,
уряд,
несправедливі закони, обмеження та можливості, верховний закон,
державний документ, права громадян. Справедлива (2), державна, наша,
правова, українська – систематизуємо як нейтральні синтагматичні реакції, натомість не дотримується (2), неідеальна (2), не виконується, не
забезпечує право, недосконала, немає, не працює та конотаційнібайка,
брехня, закони що не діють, проституція, свавілля, туалетний папір, яка не
діє засвідчують різко негативну оцінку стимулу. Тематичні реакції книга
(11), брошурка, збірник, посібник. Опитуванні сприймають стимул як писемне видання, до цієї групи відносимо асоціат Біблія, стимул
сприймається інформантом як звід законів. В якому контексті використана
абревіатура США, важко з'ясувати без пояснення самого опитаного. Вжиті з
іронічним відтінком ремінісцентні реакції – пусте слово, книга для краси.
Згадане прізвище гетьмана, з яким пов'язують появу першої української

50 конституції – Пилипа Орлика – персоналія.
Асоціативне поле стимулу КОНСТИТУЦІЯ виводить значення поняття як основного державного закону, що визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування держави, права й обов'язки суспільства та громадян. Асоціативне значення забарвлене негативно щодо функціонування поняття досліджуваного стимулу на даному етапі розвитку нашого суспільства.
На стимул ВИБІР було одержано 82 вербальні реакції. У 10% респондентів слово ВИБІР не викликало асоціацій. В основному це були учні, вірогідно, на даному етапі життя ВИБІР як такий роблять за них батьки.
Парадигматичні реакції – право (14), голосування (4), воля (3), свобода
(3), правильність (2), можливість (2), відповідальність (2), рішення (2),
акцентування, альтернатива, визначення, примус, пошук, вагання, інтуїція,
несправедливість, обмеженість, особистість, труднощі, чесність, такими
іменниками інформанти вербалізували стимул та подали більш широко трактування словосполученнями – в Україні вибору немає, важливе рішення,
власна думка, особиста думка, особова точка зору, перевага над іншими,
плани на майбутнє, подальша доля, роблять за нас, треба робити,
життєвий крок, вибір у кожного свій, обирати між чимось,. Тематичними
реакціями професію (7), президент (5), життя (5), мета (4), думка (3),
людей (3), року (2), черга, українці, супермаркет, демократія, роботи, доля,
товару, чоловіка, шлях, гарна людина, опитувані навели приклади як доленосних виборів (професія, шлях) та і буденних (товар). Ядерною в тематичних є асоціація стимулу вибір професії, зрозуміло, що кожному опитуваному довелося, або планується робити даний вибір. Синтагматичні
реакції – особистий (12), вільний (2), відсутній (2), єдиний, кожного,
кращий, неврахований, обмежений, роблять акцент на важливості стимулу асоціації вирішальний та свідомий. Конотаційні в невеликій кількості відбивають заперечне існування стимулу – немає (4), не існує, ніякого, підсилюють табуйованою лексикою ̶ це повна фігня. Споконвічність

51 актуальності стимулу підкреслюють вжиті ремінісцентні реакції за чи
проти, завжди є. Швидше всього абревіатура НАТО, вжита з особистих переживань опитуваного, щодо участі держави у названій організації.
Згадано прізвище Стельмах – персоналія.
Асоціативне поле виразно трактує стимул як право кожної людини на селекцію однієї з двох або більше альтернатив, інколи після періоду
свідомого обмірковування. Приклади простого вибору включають такі, як-от: рішення, чи купувати той чи інший товар у конкретному супермаркеті.
Складніші випадки – як наприклад, рішення, які стосуються того, що людина думає, яку професію, життєвий шлях обере. Асоціативне значення підсилюється тим, як саме буде зроблено вибір особисто, вільно?. І все ж таки політизованість суспільства спричиняє асоціації на стимул ВИБІР без чіткого розмежування зі стимулом ВИБОРИ: вони мають спільні реакції –
права, президент, голосування, тощо. Відмінність основана на різниці між об’єктами вибору: професії, мети, думки, – при домінантності понять політичного поля.
На стимул АРМІЯ отримано 81 вербальну реакцію. Асоціати представлені в більшості іменними частинами мови, декілька дієслів, в одиничному випадку вигуком. Часто вжиті щодо стимулу жаргонізми та табуйовані слова. Опитуванні активно асоціювали поняття стимулу, лише 2% від загальної кількості не прореагували.
Домінують по кількості та повторюваності парадигматичні реакції –
захист (19), солдат (15), захисник (6), сила (6), зброя (4), мужність (4),
загартування (3), війська (3), служба (3), дисципліна (2), потреба (2), режим
(2), безпека держави, війна, битва, виховання молодих хлопців, воєнне
виховання, збройні сили, міць, навчання, незалежність, необхідність,
непохитність, обов'язок, один рік, організація, офіцер, порядок, служити,
спокій, форма, хоробрість, чоловік та асоціат ворона, застосування якого важко потрактувати без пояснення самого інформанта. До парадигматичних

52 приєднуються реакції негативного звучання ̶ знущання (3), дідівщина (2),
голодування, каліцтво, недовіра, недосконалість, яких набуває значення стимулу.
Полярні характеристики стимулу знаходимо серед
синтагматичних реакцій – непотрібна (2), обов'язкова (2), контрактна (2),
велика, жорстока, зіпсована, молода, народна, недієва, радянська, сильна,
слабка, смішна, деякі асоціати навіть можуть утворювати антонімічні пари
(сильна – слабка), що свідчить про неоднозначність. Суто негативна оцінка подається конотаційними реакціями – немає (2), безпорадність, безлад, у
нас її немає, гаяння часу, голод, голодранці, зараз немає, каша, місце каторг,
оплот, хабар, сором, навіть стверджувальним – не піду!, жаргонізмами
фуфло, маразм, вид самогубства – харакірі. Єдина позитивна оціночна асоціація – це добре. Важко класифікувати, але можна припустити, що
окличний вигук ура! згаданий як бойовий гучний заклик під час бою, хоча може бути пов'язаний з особистими переживаннями інформанта. Мало хто пов'язав стимул з тематичною реакцію – Україна (2), до цієї ж групи додаємо асоціації – школа (2), водій, герої, країна, натовп. Іронічно названо стимул ремінісцентними асоціаіцями дитячий садок, шкода дивитися.
Ядерні реакції асоціативного поля виводять сприймання стимулу
АРМІЯ як організованої структури для захисту, що складається з солдат
чоловіків призовного віку, або контрактників (оплачуваних професіоналів).
Стимул ВМІННЯ викликав 64 різні вербальні реакції. Представлені частіше дієсловами, рідше іменниками, зустрічаються також дієслівні словосполучення, деякі з них у формі фразеологічних сполучень. У 1,2% від загальної кількості опитаних вербальні реакції відсутні.
Тематичні реакції – працювати (12), робити (4), вчитися (3),
спілкуватись (3), читати (3), вишивання (2), навчати (2), рахування, аналіз,
вислухати людину, говорити, дарувати тепло, керувати, користуватися,
лікувати, ліпка з пластиліну, орієнтуватися, розпис, розуміти,
удосконалювати, вчинки, допомога, багато інформантів пов'язують стимул зі світом мистецтва реакціями – розмовляти (3), танці (3), спів (2), малювати

53
(2). Високий коефіцієнт повторюваності реакцій у групі парадигматичних ̶
навик (24), талант (9), знання (8), здатність (4), здібність (4), праця (3),
компетентність (2), можливість (2), школа (2), дар, досягнення, заслуга,
людина, майстерність, освіта, перевага, позитив, результат, розум, удача,
успіх, учень, хобі, де ядерна реакція є лексичним синонімом. Асоціації
працьовитий та розумний в даному випадку є дуже нетиповими реакціями. З морфологічного погляду вони мають ознаки синтагматичного типу, але утворити словосполучення (напр. працьовитий вміння) не можна. Можливо,
інформанти мали на увазі працьовитий і розумний носій певного вміння.
Словотвірні мають три асоціати вміти (2), вміє, вмінність.
У виведеному асоціативному полі чітко викреслено сприйняття опитаними стимулу ВМІННЯ як належного виконання певної дії
(працювати), що передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань. Серед них є суто побутові речі такі, як читати, керувати, вишивати та більш символічного значення, представлених фразеологізмами, дарувати
тепло, вислухати людину.
На стимул ДОСЛІДНИЦЬКИЙ одержано 57 вербальних реакцій, представлених іменними частинами мови, зрідка дієсловами. Багато є нетипових реакцій – ознаки синтагматичного типу проявляються в парадигматичних відношеннях тощо. Можливо, доцільно зробити висновки про нетиповість самого стимулу вираженого прикметником. У 3,4% від загальної кількості опитаних вербальна реакція відсутня.
За кількістю реакцій та повторюваністю домінують синтагматичні
реакції – проект (7), похід (3), університет (2), орган, апарат, загін, кабінет,
лабораторія, метод, підручник, погляд, порошок, процес, пункт, робота,
спосіб, та тематичнінаука (4), лаборант (2), археолог, археологія, біолог,
біологія, ботаніка, виконувати, вчений, вчинок, геолог, гладіолус, історик,
історія, мислення, наукове вміння, науковець, порозуміння, природа,
розвиток нового, розкопки, словник, спелеологія, спостереження, шукати,
фах. Ядерна реакція експеримент (13) перебуває в центрі семантичного поля

54 стимулу поряд з лексемами центр (24), інститут (12).
Лексичними синонімами стимулу представлені парадигматичні реакції – вивчаючий (3), експериментальний, науковий, піддослідний,
пізнавальний. Словотвірні реакції дотичні до дефініції відсутності реакції, але в даному вільному експерименті ми допускаємо їх групування – дослід
(4), дослідження (2), досліджувати (2), дослідник (2), дослідництво.
Конотаційні ж представлені всього двома асоціатами – емоційним жаргонізмом афігезний та займенниковим словосполученням щось цікаве.
Отже, проаналізувавши асоціативне поле стимулу ДОСЛІДНИЦЬКИЙ, виявили, що опитуванні сприймають його як якість, властиву експерименту, що частіше всього проводиться у визначеній установі – центр, інститут –
де вивчають, проводять досліди в межах запланованого проекту.
83 різні вербальні реакції викликав стимул ВИБОРИ. Вони названі різними частинами мови, виражені одиничними лексемами, словосполученнями та висловленнями, що можуть бути повноцінними реченнями при певному контексті. У 6% від загальної кількості опитаних вербальні реакції відсутні.
Ряд асоціацій, що мають синтагматичні відношення до стимулу, виявляють суто негативну характеристику поняття стимулу – несправедливі
(4), фальсифіковані(3), неправильні (2), неправдиві, не справедлива, не чесні,
останні, куплені, продажні, не результативні. Приєднуються до аналізованого типу асоціації – демократичні (2), вільні, прозорі, народні,
чесні – не можна стверджувати, що це позитивна оцінка стимулу, чи вияв бажання, щоб стимул мав такі характеристики та більш нейтральні реакції ̶
президентські
та
політичні.
Ширшою групою об'єднуються парадигматичні президент (12), фальсифікація (6), депутат (5),
голосування (4), правда (4), право (3), справедливість (3), рішення (2), зміни
(2), агітація (2), ажіотаж (2), втрата бюджету (2), нечесність,
несправедливість, певне обрання, білети, бюлетені, вияв свободи, влада,
битва, гроші, доступ до влади, добрі люди, думка, життя, клуб, корупція,

55
можливість висловити свою думку, можливість змін, можливість змінити
політику держави, парламент, підтасовка, побудова, початок, приймати
рішення, реклама, рекламна агітація, робота депутатів, скупчення людей,
тасування кадрів, тест на свідомість, України, чесність. 100%
конотаційних реакцій мають різко негативну оцінку стимулу – набридли (3),
обман (2), морока, посміховисько, обдирання, непотрібність, маячня,
махінація, знову, ганьба, бруд, брехня, безумство, безпорядок, беззаконня,
бандитизм. Підсилюють оцінку: жаргонізми – лохотрон (2), задовбали,
дурбелика, гіперболізована лексема – збіговисько, граматична конструкція –
навіщо ходити на вибори, якщо за нас уже вибрали та асоціати в переносному значенні – туман (не прозоро, заплутано), цирк

(театралізовано, не серйозно). Ремінісценціїбез вибору, викачка грошей, лише назва, марна
трата часу, немає за кого галочку поставити, просто для галочки, цирк з
черговими клоунами, вказують на злободенність питання для інформантів.
Словотвірні реакцій мають єдиний асоціат – вибір.
Аналізоване асоціативне поле виводить сприйняття інформантами стимулу ВИБОРИ як процес визначення та обрання представницьких органів державної влади. Найчастіше опитувані асоціювали стимул з обранням глави держави – президента, постійно актуальне питання у сучасній політиці.
Оцінне навантаження несе половина представлених реакцій, проявляючи асоціативне значення, протилежне первісному. Не згадано жодної позитивної оцінки серед усіх опитаних.
Стимул ЗДАТНІСТЬ викликав 73 різні вербальні реакції – іменники, дієслова, зрідка прикметники та дієслівні форми, а саме інфінітиви та особові форми. Кожен з опитаних асоціював стимул з певним суб'єктивним поняттям, бо лише в єдиному випадку реакція відсутня.
Потужну групу формують тематичні реакції – працювати (14),
мислення (7), виконувати роботу (5), навчання (4), розуміння (4), думати (3),
розуміти (2), відповідальність (2), до малювання (2), реагування (2), бути
розумним, відомий, висловлюватися, відповідати, відчувати, вчити, прямі

56
руки, результат, до життя, до навчання, до праці, кохання, писати,
прогнозувати, рішення, слухати, співати, співпереживання, створити гурт,
танцювати, творити, учитися, читати, хазяйновитість, цікавою є асоціація ̶ пакость. Парадигматичні вміння (22), можливість (9), талант
(5), вміння (5), спроможність (4), дар (2), навички (2), дитина, дата,
дієспроможність, діяльність, змога, компетентність, могутність, певний
фах, поведінка, працелюбність, фізичні вади, швидкість, я можу. Хтось з
інформантів асоціює стимул ЗДАТНІСТЬ з персоналією Тучак Діана, важко аналізувати смисл реакції без пояснення самого опитаного.
Неможливо надати значення та виділити типові ознаки реакції – тілі вілі.
Отож, стимул ЗДАТНІСТЬ найчастіше асоціюють з вмінням
виконувати певний вид діяльності, від найпростішого – працювати, до
висловлюватися, мислити. На периферії асоціативного поля значення стимул порівнювали з талантом, даром.
Стимул ЗНАННЯ отримав 58 різних вербальних реакцій, виражених в основному іменниками, лише два випадки вживання дієслівної форми
інфінітива та декілька словосполучень. Один інформант не виявив до стимулу реакції.
За масштабністю найбільше представлено парадигматичні реакції –
розум (19), школа (13), вміння (13), навички (4), вчитися (4), сила (4), освіта
(3), досвід (3), обізнаність (3), відмінник (2), розумний (2), вчитель (2),
учениця (2), наука (2), інтелект (2), багаж, вивчення, вигода, влада,
володіння, доцільність, іспити, навчальні заклади, мозок, навчання,
наполегливість, опора, освіченість, перевага, посада, розвиток, талант,
учіння, проінформованість, рівень розумової діяльності, важливість стимулу сприймається реакціями – скарб, путівка в життя, рух у перед, саме головне
в житті. Тематичні ж реакції представлені вужче – книга (12), мови (2),
автомобіль, алгебра, фізика, інтернет, інформація, музичної грамотності,
директор, персонального комп'ютера, предмет, програма, фірма, асоціат
книга – безпосереднє джерело стимулу, є ядерною реакцією. Єдиними

57 асоціатами представлені синтагматичні реакції – важливі, словотвірні
знатися та персоналії – Шевченко.
Асоціативне поле виводить сприйняття стимулу ЗНАННЯ у широкому сенсі, як філософське поняття – розум, яке виражає здатність мислити: аналізувати, робити висновки. У вузькомувміння, упевнене розуміння предмету, уміння самостійно поводитися з ним, розбиратися в ньому, а також використовувати для досягнення поставленої мети. Найчастіше стимул асоціюється зі школою та книгою, адже саме ці реакції утворюють асоціативне значення. Мабуть, першорядний соціальний інститут – школа – та носій інформації – книга – є основними і найважливішими джерелами здобуття знань.
Стимул КЕРУВАННЯ отримав 66 різних вербальних реакцій, виражених іменниками за винятком двох дієслів. Один інформант не знайшов до стимулу реакції.
Парадигматичні властивості до стимулу проявили реакції – директор
(19), начальник (7), управління (5), бос (3), посада (2), аналітика, ведучість,
вимогливість, відповідальність, вміння, водій, вчитися, голова, декан,
дирекція, досвід, здатність, командування, лідер, людина на своєму місці,
направлена дія, підпорядкування, порядок, правління, прилягання,
самоуправління, шеф, начальство, бути головнішою за когось, вміння
водити. Не менше представлені тематичніавтомобіль (29), підлеглий (3),
людьми (2), роботою (2), кермо (2), військами, вода, заводу, інтуїцією,
колективом, компанією, корпорацією, мотоциклом, навчальним процесом,
вчителем, освіта, офіс, підрозділом, процесом, робітник, розум, система,
собою, справи, транспорт, учнями, фірма, школа. Словотвірні реакції представлені вузькою групою – керівник (4), керувати (2), керуючий.
Асоціативне поле виводить сприйняття стимулу КЕРУВАННЯ, як певного процесу управління об'єктом, в якому обов’язково є суб'єкт керівництва. Асоціативне значення утворюють реакції – директор і

автомобіль. Опитані, що часто асоціювали стимул з особою – директором,

58 це переважно учні та вчителі, діяльністю яких керує директор школи.
На стимул КОМУНІКАЦІЯ отримано 48 різних вербальних реакцій.
Всі вони відносяться або до парадигматичного, або до тематичного типу, тому і виражені типовою частиною мови для даних класифікацій –
іменником. У парадигматичну групу увійшли декілька словосполучень. 21% від загальної кількості опитаних не прореагували на стимул.
Найбільше проявлено реакцій парадигматичного типу – спілкування
(32), зв'язок (7), комп'ютер (3), людина (3), будинок (2), говорити (2),
система (2), споруда (2), взаємозв'язок, думка, єдність, забезпечення,
зібраність, інформація, комплекс, комунікабельність, мобілка, ноутбук,
особистість, партія, організація, перевага, політика, простір, розмовляти,
розмовність, слухач, функції, швидкість, відкритий у спілкуванні, вміння
пристосуватися, засіб вирішення, тема уроку, вміння спілкуватися.
Тематичні реакції – телефон (6), розмова (6), радіо (3), інтернет (2),
телевізор (2), журналістика, мова, Останкіно
̶
є засобами передачі та обміну інформації (факти, ідеї, погляди, емоції тощо), водопровід (2),
трубопровід
̶
системи, за допомогою яких забезпечується сполучення між віддаленими об'єктами. Реакцію комуніст важко класифікувати, вона має типові ознаки словотвірних реакцій, але не знаходиться в семантичному полі стимулу, відносимо її до фонетичної, за співзвучністю. Наведена
абревіатура – ЖЕК.
Подане асоціативне поле виводить сприйняття стимулу
КОМУНІКАЦІЯ таким, що повідомляє, з’єднує, робить спільним. Стимул сприймається, як процес обміну інформацією між двома або більше особами, тому ядерною реакцією є асоціація ̶ спілкування, яке здійснюється найчастіше засобами мовлення і різними каналами: через телефон, радіо,
інтернет, телевізор. Не знаходимо асоціацій на стимул в значенні спілкуватися наживо, з появою технічних засобів передачі інформації, доступних кожному, така комунікація стала менш актуальною.
Стимул КОНТРОЛЬ отримав 84 різні вербальні реакції, виражені

59 переважно іменниками загальновживаної лексики, хоча трапляються декілька дієслів та елементи жаргонної лексики. У 3,4% від загальної кількості опитаних вербальні реакції відсутні.
Парадигматичні реакції – перевірка (11), відповідальність (6), нагляд
(5), спостереження (3), звіт (2), підбір матеріалів, стежити, досконалість в
будь-якій справі, тест, крок, недовіра, не прогуляти, насторога, управління,
компромат, запис, заходи, життя, емоції, екзамен, атестація, аудит. Серед
тематичних реакцій виділяємо асоціації˗о'бєкти, на які спрямований стимул
робота (7), порядок (2), над собою (2), алгебра, безпека, вага, виховання,
дисципліна, дитина, домашня робота, за відповідальність, за навчально-
виховним процесом, знання, людини, магазин, машина, над дітьми, над
людьми, над працівниками, над учнями, над якістю знань, нерви, нормативи,
союз, фейс-контроль, піклування, самоаналіз, свідомість, своєчасна явка на
роботу, свята, ситуація, та асоціації˗суб'єкти, які реалізують стимул
̶

директор (7), мама (2), батьків (2), брат, начальник, мужик, міліція, менти,
патруль, комісія, жандарм, керівник, кондуктор, ревізор, таможня,
перевіряючий. АбревіатуриДЕТЕКА, КРУ, ОТЕКА – можуть бути пов’язані з основною професійною функцією установи. Наведені словотвірні реакції –
контролер (2), контролювати, контрольна.
У окресленому асоціативному полі виведено декілька варіантів сприйняття опитаними стимулу КОНТРОЛЬ – як перевірки, обліку, спостереження за чим˗небуть, як особи або установи, що перевіряє діяльність будь-якої іншої людини або процес виконання роботи. Асоціат директор часто проявлявся в опитаних навчальної сфери, а саме вчителів, тому ця асоціація знаходиться близько до ядра семантичного поля.
Стимул ПРОБЛЕМА об'єднав 79 різних вербальних реакцій, представлених лексемами різних частин мови. Рідко, але зустрічаються складніші вирази ̶ словосполучення різних типів. Припустимо, що з понятійним змістом майже всі опитані знайомі, оскільки лише 2,9% від загальної кількості не прореагували на стимул.

60
Поміж отриманих реакцій за різноманіттям домінують

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал