Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 350.18 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір350.18 Kb.
ТипКонцепція
1   2   3

12. Господарське право
Возна В. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господарювання: удосконалення законодавчого забезпечення / В. Возна // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 121-129.Зельдіна О. Поняття і напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб’єктів підприємництва / О. Зельдіна, О. Хрімлі // Право України. – 2015. – № 8. – С. 120-128.Іванюта Н.В. Методологічний аналіз діяльності господарського суду / Н.В. Іванюта // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 162-166.Ніколенко Л.М. Реалізація основних принципів господарського судочинства при перегляді судових актів / Л.М. Ніколенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 174-180.Матвеев П.С. Теоретико-правовые основания возникновения и применения термина "инновации" в хозяйственно-правовой доктрине / П.С. Матвеев // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 328-334.Пархомчук Р.І. Адміністративно-правове регулювання порушення провадження у справі про банкрутство суб’єкта господарювання з державною часткою власності / Р.І. Пархомчук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 142-148.Шварц І.В. Адаптація українського законодавства до світових тенденцій регулювання банкрутства / І.В. Шварц, О.В. Безсмертна, Н.М. Тарасюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – Т.2, № 1. – С. 109-118.

13. Цивільне право
Бонтлаб В. Наднаціональне правове регулювання цивільного судочинства у держава членах ЄС: науково-правовий аспект / В. Бонтлаб // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 242-248.Головащук А.П. Цивільно-правові аспекти статусу ембріона людини при застосуванні програм допоміжних репродуктивних технологій / А.П. Головащук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 192-195.Клименко О.М. Перспективне планування законотворчої діяльності як передумова забезпечення ефективності правового регулювання цивільних відносин (на прикладі сервітутних відносин) / О.М. Клименко, В.В. Мазур // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 20-25.Курченко С.В. Деякі особливості договору постачання природним газом через приєднану мережу: цивільно-правовий аспект / С.В. Курченко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 204-208.Кучер Т.М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України / Т.М. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 171-174.Медвідь А.П. Кадрова політика як ефективний важіль розвитку служби цивільного захисту України в сучасних умовах / А.П. Медвідь // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 122-126.Несімко О.Д. Особливості договору морського чартеру / О.Д. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 180-186.Пундор Ю.О. Про визначення змісту категорії "правосуб’єктність" у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект) / Ю.О. Пундор // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 60-63.Цюкало Ю.В. Щодо розуміння свободи договору: теоретико-прикладний аспект / Ю.В. Цюкало // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 209-212.

14. Сімейне та спадкове право
Ковальчук Я.В. Доцільність участі утриманців заповідача в спадкуванні за правом на обов’язкову частку в спадщині (основні проблемні питання теорії та практики) / Я.В. Ковальчук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 199-204.Кожевникова В. Місце сімейного права у системі приватного права України / В. Кожевникова // Право України. – 2015. – № 8. – С. 129-135.Кормило М.І. Проблемні питання спадкування обов’язкової частки у спадщині / М.І. Кормило // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 388-392.Кухарєв О. Сутність спадкової трансмісії у спадковому праві України / О. Кухарєв // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 73-81.

15. Фінансове право
Андрощук Г. АРТ-ринок і право слідування в ЄС та України: економіко-правовий аналіз / Г. Андрощук, С. Давимука // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 55-65.Баїк О.І. Про формування наукової термінології податкового права України / О.І. Баїк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 9-15.Гаєвський І. Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб'єкта первинного фінансового моніторингу / І. Гаєвський // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 157-163.Гетманцев Д.О. До питання про відображення в податковому обліку погашення кредиторських вимог у процедурі банкрутства / Д.О. Гетманцев // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 108-110.Зайцева А. Проблеми визначення юрисдикції судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / А. Зайцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 28-35.Карпенко С. Повернення коштів за вкладами фізичних осіб банками, що перебувають на стадії ліквідації: фінансово-правові аспекти / С. Карпенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 78-86.Куровський С. Щодо деяких аспектів гарантування державою правової охорони банківських відносин / С. Куровський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 87-95.Сарана С. Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст / С. Сарана // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 164-169.Шутова О.С. Вільні економічні зони як різновид територіальних податкових звільнень / О.С. Шутова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 157-161.Яновицька Г.Б. Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів / Г.Б. Яновицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 41-45.


16. Патентне право та право на товарний знак
Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 213-217.Гончарова А.В. Проблемні питання захисту права на наукове відкриття в умовах науково-технічного прогресу в Україні / А.В. Гончарова, А.Д. Мотрюк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 218-221.Коваль І. Законодавче регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: стан і напрями розвитку / І. Коваль // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 46-54.Королюк Н.Я. Правовий захист брендів в Україні та світі / Н.Я. Королюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 8.Кравчук В.М. Право інтелектуальної власності як виклад до статутного капіталу юридичної особи / В.М. Кравчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 166-171.Слободян О.М. Особливості патентування біотехнологічних винаходів у європейському патентному відомстві / О.М. Слободян // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 225-229.Хорольська Ю. Аморфна форма речовини як об'єкт винаходу: особливості опису та формули винаходу / Ю. Хорольська // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 8. – С. 30-34.

17. Авторське право
Коваленко Т. Управління авторськими та суміжними правами / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 21-27.Петренко І. Особливості використання літературних творів, які перейшли до суспільного надбання: зарубіжний досвід і національна практика / І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 13-20.Садикова Я.М. Вина в предметі доказування у справах про захист авторських та суміжних прав / Я.М. Садикова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 221-225.

18. Правова допомога
Атамасов А.В. Порядок надання безоплатної правової допомоги адвокатами згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" / А.В. Атамасов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 376-380.Фігель Ю.О. До питання: аналіз джерел за темою дослідження "Роль юридичних клінік у формуванні вмінь реалізації права студентами юридичних спеціальностей" / Ю.О. Фігель // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 26-30.Федорченко Н.В. Зобов’язання з надання правових послуг / Н.В. Федорченко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 184-188.

19. Нотаріат
Досінчук К.Ф. Поняття, завдання та функції нотаріату в Україні: окремі аспекти / К.Ф. Досінчук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 131-134.Кармаза О. Забезпечення цивільних прав громадян в умовах дії правового режиму на тимчасово окупованій території України: загальнотеоретичні положення нотаріального процесу / О. Кармаза // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 305-312.Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні (ІХ–ХVІІІ ст.ст.): проблеми становлення / О.І. Нелін // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 15-18.
20. Судова влада
Прокопенко Б.О. Міжнародні стандарти добору кандидатів на посаду судді / Б.О. Прокопенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 356-359.Скрябін О. Діяльність захисника в підготовчій частині апеляційного провадження в кримінальному процесі / О. Скрябін // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 219-225.Ніколенко Л. Господарська спеціалізація судової системи як гарантія якісного й ефективного здійснення правосуддя / Л. Ніколенко, Н. Іванюта // Право України. – 2015. – № 8. – С. 150-157.Фоміна М.А. До питання розмежування понять "судова система" та "судоустрій" / М.А. Фоміна // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 67-69.

21. Трудове право
Вавженчук С. Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових прав та мір трудо-правової відповідальності / С. Вавженчук // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 278-283.Дмитрієва К.І. Правове регулювання часу відпочинку за законодавством країн із розвинутою економікою / К.І. Дмитрієва // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 195-199.Жигалкін І. Приватні та публічні інтереси в трудовому праві / І. Жигалкін // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 291-297.Зеленський В. Щодо змісту основних принципів конкурсного відбору в трудовому праві України / В. Зеленський // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 396-400.Іванова Г. Юридичний механізм притягнення працівника прокуратури до дисциплінарної відповідальності / Г. Іванова // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 260-264.Коваленко Р. Щодо змісту трудового договору / Р. Коваленко // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 382-387.Костюк В. Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи / В. Костюк // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 271-277.Настечко К.О. Договір у публічно-приватному партнерстві в земельних правовідносинах / К.О. Настечко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 233-237.Рішняк М. Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення / М. Рішняк // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – C. 82-91.Рудницька О.П. Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід / О.П. Рудницька // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 180-184.Чернобай А. Правове регулювання застосування тестів під час прийому на роботу / А. Чернобай, В. Чайковська // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 284-290.Яцкевич І. Конституційно-правові основи юридичних гарантій реалізації права на працю в сучасних умовах / І. Яцкевич // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 398-395.

22. Правові проблеми охорони навколишнього середовища
Городецька І. Ознаки суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу як об'єкта правового регулювання / І. Городецька // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 339-345.Рогожкіна Т.В. Про деякі організаційно-правові аспекти нормування якості навколишнього середовища в Республіці Білорусь / Т.В. Рогожкіна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 26-30.Місця збереження документів:
ДБВі

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КФін -К-ра. Фінанси

НауЗ -Науковий зал

Пат.-ліц. група

Чит. зал ННК


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал