Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ



Скачати 350.18 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір350.18 Kb.
ТипКонцепція
1   2   3

Федоренко В. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України (частина друга) / В. Федоренко, О. Чернеженко // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 103-112.



Чернецька О.В. Конституційні основи правотворчої компетенції представницьких органів місцевого самоврядування / О.В. Чернецька // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 92-96.



Юськів Н.В. Механізм державно-владних відносин в аспекті соціального буття / Н.В. Юськів // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 70-74.



Янішевський С.О. Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України / С.О. Янішевський // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 125-130.





7. Права людини




Україна. Президент.

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини : указ Президента України від 25 серпня 2015 р. №501/2015 / Україна. Президент // Орієнтир. – 2015. – № 31. – 2 вересня. – С. 10-12.











Богів Я.І. Народний суверенітет та права людини як два основоположних, взаємопов’язаних принципи конституціоналізму / Я.І. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 207-210.



Андрусяк І.П. Правові механізми забезпечення гендерної рівності в Україні / І.П. Андрусяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 197-201.



Гордимов А.В. Сучасний розвиток доктринальних джерел права в контексті захисту прав людини / А.В. Гордимов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 40-44.



Кашинцева О. Національна патентна реформа у сфері охорони здоров'я на засадах верховенства прав людини / О. Кашинцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 6-12.



Ковальчук О.Б. Право на громадський протест як основоположне право людини та конституційні механізми його реалізації / О.Б. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 226-230.



Криволапов Б.М. Захист прав споживачів фінансових послуг під час укладання контрактів на відстані (порівняльний аналіз законодавства ЄС та Україні) / Б.М. Криволапов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 304-307.



Рабінович П. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) / П. Рабінович, С. Цебенко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 7-16.



Стеценко С. Конституційна норма про безоплатність медичної допомоги в Україні: чи є необхідність внесення змін? / С. Стеценко // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 40-48.





8. Виборче право




Грищук В.К. Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні / В.К. Грищук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 211-219.



Євграфова Є. Виборче право – складова конституційного процесу / Є. Євграфова, П. Євграфов // Віче. – 2015. – № 16. – С. 2-5.



Копилекно О. Удосконалення виборчої системи в контексті конституційної реформи / О. Копилекно // Віче. – 2015. – № 16. – С. 5-7.



Марцеляк О. Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду / О. Марцеляк // Віче. – 2015. – № 16. – С. 8-12.



Селіванов А. Нові моделі децентралізації компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи / А. Селіванов // Віче. – 2015. – № 16. – С. 21-23.



Стецюк П. Удосконалення виборчого законодавства: проблема конституційності / П. Стецюк // Віче. – 2015. – № 16. – С. 24-26.



Турчинов К.О. Окремі недоліки національного виборчого законодавства в контексті європейської інтеграції України / К.О. Турчинов // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 14-19.



Шемшученко Ю. Конституція і виборчий процес в Україні / Ю. Шемшученко // Віче. – 2015. – № 16. – С. 26-29.



Ющик О. Конституційні засади політичної реформи й виборів в Україні / О. Ющик // Віче. – 2015. – № 16. – С. 29-31.





9. Адміністративне право




Бліхар М.М. Методи адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні / М.М. Бліхар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 16-21.



Борисенков Є. Адміністративно-правові засади формування й діяльності батальйонів територіальної оборони в умовах мобілізації / Є. Борисенков // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 150-156.



Єсімов С.С. Правові аспекти процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу / С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 220-225.



Ковалів М.В. Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади / М.В. Ковалів, І.Б. Стахура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 22-26.



Кротюк О.В. Роль та значення принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в розбудові адміністративного судочинства України: адміністративно-правовий аспект / О.В. Кротюк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 134-138.



Кунєва З. Сутність і зміст публічно-правового поняття "формальності" / З. Кунєва // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 368-374.



Леськів С.Р. Історичні аспекти становлення інституту суддівського самоврядування в Україні / С.Р. Леськів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 58-63.



Летнянчин Л. Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект / Л. Летнянчин, О.Ченикаєв // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 64-72.



Макаренко О.Ю. Роль громадських природоохоронних організацій у сфері охорони надр України / О.Ю. Макаренко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 230-233.



Марчук В.І. Особливості документального оформлення повноважень адвоката і вдосконалення в рамках діючого законодавства / В.І. Марчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 172-179.



Минюк Л. Міністерство юстиції України як головний орган у сфері діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в Україні / Л. Минюк // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 375-381.



Оніщик Ю.В. Правове регулювання плати за надання адміністративних послуг: проблеми теорії та практики / Ю.В. Оніщик, О.М. Буханевич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 44-48.



Пухтецька А.А. Порівняльне адміністративне право як навчальна дисципліна: методика викладання циклу лекцій / А.А. Пухтецька // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 118-126.



Рибалка Н.О. Особливості визначення системи та структури органів прокуратури України / Н.О. Рибалка // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 284-288.



Синкова О.М. До проблеми організаційно-правового забезпечення розвитку державного внутрішнього аудиту / О.М. Синкова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 111-114.



Сонюк О.В. Особливості участі невладних суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства / О.В. Сонюк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 149-153.



Сорочкін О.В. Учасники неюрисдикційних адміністративних проваджень: питання термінологічного позначення / О.В. Сорочкін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 34-40.



Спасенко В.О. Деякі питання адміністративно-правового регулювання діяльності державної реєстраційної служби України / В.О. Спасенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 153-157.



Щавінський В. Держава як відповідач в адміністративному процесі / В. Щавінський // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 137-143.




10. Кримінальне право




Арсірій М.В. Завдання та межі прокурорського нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення / М.В. Арсірій // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 267-271.



Барабаш Т.М. Законодавчі та наукові орієнтири захисту прав особи в кримінальному провадженні України / Т.М. Барабаш, Л.В. Левицька // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 246-249.



Вапнярчук В. Правові наслідки порушення процесуальної форми збирання доказів у кримінальному провадженні / В. Вапнярчук // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 201-210.



Веприцький Р. Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України / Р. Веприцький // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 211-218.



Голіна В. Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії / В. Голіна, М. Колодяжний // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 92-100.



Грігорова Г. Суб'єктивне протиправне діяння як підстава ювенальної відповідальності / Г. Грігорова // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 346-352.



Гула Л.Ф. Оперативно-розшукове виявлення протидії законній господарській діяльності / Л.Ф. Гула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 129-133.



Гумін О.М. Поняття кримінальної насильницької поведінки та її види / О.М. Гумін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 141-147.



Заєць В.А. Декриміналізація господарських злочинів: можливості для підприємництва і загрози для суспільства / В.А. Заєць // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 381-384.



Іванов М.С. Проблемні питання визначення віку кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / М.С. Іванов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 384-387.



Користін О. Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій / О. Користін, О. Цільмак // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 170-179.



Костюченко О. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні / О. Костюченко // Право України. – 2015. – № 8. – С. 136-143.



Кушпіт В.П. Генезис поняття насильства у теорії кримінального права / В.П. Кушпіт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 137-140.



Лесько Н.В. Проблеми правового регулювання профілактики правопорушень в Україні / Н.В. Лесько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 231-235.



Мартіросян А.Г. Правосуддя за КПК 2012 року: міф чи реальність / А.Г. Мартіросян // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 250-253.



Митрофанов І. Сприяння організації переправлення через державний кордон: що криється за цим поняттям? / І. Митрофанов // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 193-200.



Муратова С. Зняття судимості: підстави, умови та порядок / С. Муратова // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 226-234.



Наконечна Л.А. Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство / Л.А. Наконечна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 148-153.



Нерсесян А.С. Розвиток нормативного регулювання протидії службовій злочинності в Україні / А.С. Нерсесян // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 254-257.



Панько Н.А. Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку / Н.А. Панько // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 280-284.



Рунов В.Ю. Співвідношення примусу з іншими суміжними кримінально-правовими поняттями / В.Ю. Рунов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 288-292.



Сердюк В.А. Загальна характеристика процесуальних гарантій забезпечення прав і свобод особи у кримінальному процесі (при здійсненні кримінального переслідування) / В.А. Сердюк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 258-262.



Словська І. Депутатський імунітет і кримінальна безвідповідальність / І. Словська // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 313-318.



Скочиляс-Павлів О.В. Правові аспекти удосконалення державної антикорупційної політики / О.В. Скочиляс-Павлів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 27-33.



Сорока С.О. Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення / С.О. Сорока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 154-158.



Тітко І. До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі / І. Тітко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 109-120.



Тітко І. Окремі особливості завершення кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення / І. Тітко // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 186-192.



Трепак В.М. Проблеми застосування антикорупційного законодавства в сучасних умовах / В.М. Трепак // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 262-266.



Христинина Е.В. К вопросу о типичных обстоятельствах, подлежащих установлению при расследовании взяточничества в сфере образования / Е.В. Христинина // Инновационное образование и экономика. – 2015. – № 19. – С. 60-66.



Шевченко В.М. Особливість проведення оперативного опитування при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України / В.М. Шевченко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 296-299.



Яновська О.Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О.Г. Яновська // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 242-245.



Ярошенко О.Д. Особливості адаптації кримінального законодавства України до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи щодо криміналізації "активного підкупу" / О.Д. Ярошенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 300-303.





11. Злочини проти прав людини




Тавлуй О.В. Інститут міжнародного усиновлення та основні характеристики незаконної посередницької діяльності при усиновленні (у рамках конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міждержавного усиновлення) / О.В. Тавлуй // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 293-296.



Бандурка І. Об'єкт посягання в злочинах проти прав та свобод дитини / І. Бандурка // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 180-185.



Харченко В. Протидія інтелектуальному піратству в Україні: забезпечення охорони прав інтелектуальної власності чи спосіб впливу на державну політику та механізм недобросовісної конкуренції? / В. Харченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 66-77.






Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал