Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 350.18 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір350.18 Kb.
ТипКонцепція
  1   2   3
Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.netЮридична наука і практика

Поточний інформаційний списокза вересень 2015 року

  1. Право в цілому


Бакаєв Д.С. Концепція зловживання правом у правовій доктрині: порівняльно-правовий аспект / Д.С. Бакаєв // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 33-36.Братасюк М.Г. Правова відповідальність в контексті основних типів праворозуміння / М.Г. Братасюк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 10-14.Гарасимів Т.З. Правова філософема становлення особистості / Т.З. Гарасимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 46-50.Геєць І. Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у XIX ст..: правовий аспект / І. Геєць // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 331-338.Добробог Л.М. Систематизація законодавства як іманентність процесу утворення галузі прав / Л.М. Добробог // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 5-9.Ісаєва В.В. Функції права: теоретико-правовий аналіз / В.В. Ісаєва // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 45-48.Калетник О.М. Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі / О.М. Калетник // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 52-55.Кодьєва О.П. Проблеми викладання навчальної дисципліни "Етика і естетика" у юридичних вищих навчальних закладах / О.П. Кодьєва // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 372-375.Лук’янов Д. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем / Д. Лук’янов // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 27-35.Любченко М. Мова і право: питання співвідношення / М. Любченко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 36-44.Мірошниченко М. До проблеми диференціації правової системи в процесі генезису: взаємозв'язок ключових понять "генезис", "розвиток", "становлення", "еволюція", "функціонування" / М. Мірошниченко // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 319-325.Радейко Р.І. Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимір / Р.І. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 70-74.Романова А.С. Морально-феноменологічна сутність права / А.С. Романова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 82-86.

2. Теорія держави і права
Гольцова О.Є. Соціальна регуляція: просторово-часовий вимір / О.Є. Гольцова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 37-40.Жаровська І.М. Становлення державної політики у сфері військо-правових відносин / І.М. Жаровська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 192-196.Кабанець О.С. Принцип верховенства права як ціннісна складова демократії / О.С. Кабанець // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 48-51.Коваль І.М. Історія становлення поняття "правового менталітету" / І.М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 64-69.Колич О.І. Філософсько-правові концепти полемістів Острозької Академії / О.І. Колич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 236-244.Куліш А.М. Реформування законодавства в галузі медичних експериментів: медичні та правові аспекти / А.М. Куліш, А.В. Баранова, П.А. Михайлішин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2013. – Вип. 5, Т. 1. – С. 89-92.Макарчук В.С. Міжнародно-правова аргументація позиції польських емігрантських урядів у територіальному спорі з СРСР (1939–1945 рр.) / В.С. Макарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 101-108.Мукомела І. Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект / І. Мукомела // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 130-137.Політанський В.С. Принципи інформаційно-правових відносин / В.С. Політанський // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 55-60.Сірант М.М. Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства / М.М. Сірант // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 59-63.Ситар І.М. Комунікація у праві: до проблеми міжкультурної комунікації / І.М. Ситар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 119-123.Сливка С.С. Деонтологічні проблеми входження людини у правове поле / С.С. Сливка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 51-58.Тарабукін О.Ю. Правова соціалізація як форма соціального впливу права / О.Ю. Тарабукін // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 64-66.Чорнобай О.Л. Поняття і суть комунікативної культури правника / О.Л. Чорнобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 87-92.Юськів Н.В. Громадянство у системі правового статусу неповнолітніх / Н.В. Юськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 202-206.Ярмол Л.В. "Погляд" у структурі свідомості людини: філософсько-правові аспекти / Л.В. Ярмол // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 75-81.  1. Міжнародне право


Бабін Б.В. Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика / Б.В. Бабін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 64-73.Бортник Н.П. Договір перевезення пасажира та багажу в міжнародному приватному праві / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 187-191.Гончарова Ю.А. Законодавче забезпечення міжнародного захисту прав жінок / Ю.А. Гончарова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 334-338.Дика Д.О. Правові джерела які регулюють діяльність Європейського суду з прав людини та їх особливості / Д.О. Дика // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 338-343.Казьмірик Ю. Інтеграційне право: поняття та особливості / Ю. Казьмірик // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 249-253.Коробко І. До проблеми відповідності оновленої Конституції України міжнародно-правовим стандартам: від антропоцентризму до біоцентризму / І. Коробко // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 96-102.Львова Є. Еволюція функцій принципів міжнародного права з урахуванням його конституціоналізації та фрагментації / Є. Львова // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 235-241.Мушак Н.Б. Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем ради Європи, європейського союзу та організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Н.Б. Мушак // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 308-311.Ольхова А.В. Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини у міжнародному гуманітарному праві / А.В. Ольхова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 348-352.Отрош М.І. Особливості міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу / М.І. Отрош // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 312-315.Пасічник Я.С. Вирішення морських спорів міжнародними судовими органами / Я.С. Пасічник // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 352-356.Прусенко Г.Є. Поняття "патологічного" арбітражного застереження у міжнародному комерційному арбітражі / Г.Є. Прусенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 392-395.Ржевська В.В. Міжнародно-правові ідеї Данте Аліг'єрі щодо підтримки миру / В.В. Ржевська // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 316-320.Харчук О.О. Співробітництво України в рамках ГУАМ: проблеми та перспективи розвитку / О.О. Харчук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 324-327.Хмельова І.Є. Субінститут визнання держав міжнародними організаціями / І.Є. Хмельова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 395-398.Шендеровська А.В. Правові засади лібералізації візового режиму між ЄС та країнами західних Балкан / А.В. Шендеровська // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 359-364.  1. Міжнародне кримінальне право


Антонов С. Шляхи імплементації Статуту Міжнародного кримінального суду в законодавство України / С. Антонов // Право України. – 2015. – № 8. – С. 144-149.Старостенко Л.В. Співвідношення понять "насильницьке зникнення" та "викрадення людини" в міжнародному праві / Л.В. Старостенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 73-76.


  1. Конституційне право


Батанов О.В. Аксіологічний вимір сучасного муніципального права / О.В. Батанов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 78-82.Гулак Л.С. Особливості муніципального управління в зарубіжних країнах / Л.С. Гулак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 109-112.Задорожній О. Необхідність реформування Конституції України у зв'язку із агресією Російської Федерації / О. Задорожній // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 49-56.Зайцева І.О. Муніципальне статутне право в системі права України: деякі питання теорії та практик / І.О. Зайцева // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 96-100.Мацюк А. Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя / А. Мацюк // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 113-120.Огороднікова І.І. Європеїзація органів внутрішніх справ. Перехід до європейських цінностей / І.І. Огороднікова, О.О. Колосов // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 37-43.Ортинський В.Л. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Збройних силах України в правовому та соціологічному аспектах / В.Л. Ортинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 3-8.Петришин О. Конституційно-правова реформа місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи / О. Петришин, О. Петришин // Віче. – 2015. – № 16. – С. 16-20.Подорожна Т. Правові засади впливу конституційного законодавства на правову систему в контексті внесення змін до Конституції України / Т. Подорожна // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 89-95.Приходько Х. Зміни національної конституції: актуальні питання концептуального та технологічного правового забезпечення / Х. Приходько // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 81-88.Рабінович П. До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина (львівські пропозиції) / П. Рабінович // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 20-33.Стрельцова О. Періодизація процесів конституціоналізації в контексті історичного розвитку / О. Стрельцова // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 121-127.Чорнолуцький Р. Стадійна характеристика нормопроектування та її роль в конституційному праві / Р. Чорнолуцький // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 128-136.Шай Р.Я. Суб’єкти реалізації правоохоронних функцій держави / Р.Я. Шай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 93-100.Шемшученко Ю. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. – 2015. – № 8. – С. 115-119.Шемшученко Ю. Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України регулювання (частина перша) / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 12-19.  1. Місцева влада. Державна влада

Абасов Г.Г. Проблеми визначення нормативно-правових гарантій прав місцевого самоврядування та їх класифікація / Г.Г. Абасов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 88-92.Батанов О. Роль і значення Конституції України у розвитку компетенції місцевого самоврядування в умовах сучасних модернізаційних процесів / О. Батанов // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 72-80.Баймуратов М. До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування / М. Баймуратов // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 57-65.Гаращук І. Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії / І. Гаращук, О. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 55-63.Зелінський С.Е. До питання виявлення управлінського потенціалу державних службовців / С.Е. Зелінський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 118-122.Мельник А.Г. Поняття компетенції органів місцевого самоврядування в сфері регулювання земельних відносин, його ознаки / А.Г. Мельник // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 100-104.Мокій А.І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 83-89.Муртіщева А. Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС / А. Муртіщева // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2(81). – С. 138-146.Неліна Н.В. Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу / Н.В. Неліна // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 104-107.Оніщук М.В. Конституційно-правові підвалини вдосконалення організації влади в Україні / М.В. Оніщук, М.В. Савчин // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 83-88.Попатенко В.С. Зміст функцій держави на місцевому рівні: виокремлення та закріплення / В.С. Попатенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 9-13.Селіванов А. Мета децентралізації - повна і виключна компетенція місцевого самоврядування / А. Селіванов // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 34-39.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал