Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 454.16 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації03.03.2017
Розмір454.16 Kb.
1   2   3   4   5


12.   Післядипломна освіта
Касьянова О. Проектна діяльність як засіб розвитку управлінської культури викладача ВНЗ у системі післядипломного навчання / О. Касьянова // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 113-117.Сергієнко С. А. Андрагогічні засади реформування післядипломної освіти / С. А. Сергієнко, А. І. Гладир, М. Г. Дернова // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 4. – С. 8-17.Сергієнко С. А. Післядипломна професійна освіта в умовах реформування вищої школи / С. А. Сергієнко, А. І. Гладир, М. Г. Дернова // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – C. 113-116.

13.   Стипендії
Голова Мінфіну пояснив позицію відомства щодо стипендій : Міністр фінансів України Олександр Данилюк на зустрічі зі студентами прокоментував позицію свого відомства з виплати стипендій // Українське слово. – 2016. – № 36. – 7-13 вересня. – С. 2.Ковалів І. Хто залишиться зі стипендією? : можливо, стипендіями підтримуватимуть тих, хто здобуває професію вчителя, навчається на інженерних та природничих спеціальностях / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 166. – 6 вересня. – С. 4.Студенти залишаться при стипендіях : заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець заявив, що студентам не скасують виплати стипендій / Україна молода. – 2016. – № 110. – 2-3 вересня. – С. 4.Шулікін Д. Стипендії: скасувати не можна залишити / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 35. – 5 вересня. – С. 6.


14.   Наукова діяльність
12 мільйонів – молодим ученим : 79 наукових розробок, що перемогли у Конкурсі проектів молодих учених // Освіта України. – 2016. – № 33-34. – 22 серпня. – С. 2.Загірняк М. В. Шляхи підвищення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у сучасному університеті / М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3. – С. 20-23.Золотарев Д. В. Использование результатов фракционного счета научных статей при принятии управленческих решений / Д. В. Золотарев // Наука. Инновации. Образование. – 2016. – Вип. 1 (19). – С. 105-114.Іванова С. М. Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень (зарубіжний та вітчизняний досвід) / С. М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 164-177.Ільницький Д. О. Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 23-39.Юревич А. В. Социальные детерминанты научного творчества: модель факторов формирования молодых ученых / А. В. Юревич, Д. В. Ушаков, Е. В. Гаврилова // Наука. Инновации. Образование. – 2016. – Вип. 1 (19). – С. 115-124.

15.   Зарахування до ВНЗ. Профорієнтаційна робота. ЗНО
Білоус Р. М. Профорієнтаційний тренінг як засіб формування професійних намірів абітурієнтів / Р. М. Білоус // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – С. 123-124.Тименко М. М. Форми та методи профорієнтаційного та кар’єрного навчання учнів середніх навчальних закладів Англії / М. М. Тименко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Шулікін Д. Підсумки та висновки : український центр оцінювання якості освіти представив узагальнені результати основної сесії ЗНО і ДПА / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 33-34. – 22 серпня. – С. 8-9.Шулікін Д. Про опорні школи і вступну кампанію : директор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров підбив підсумки вступної кампанії-2016 / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 35. – 5 вересня. – С. 4.

16.  Студентське життя
Кращенко Ю. Виховний потенціал системи студентського самоврядування / Ю. Кращенко // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 16. – С. 138-146.Креховец Е. В. Социальный капитал студентов сквозь призму социальных сетей: анализ структуры и ключевых факторов / Е. В. Креховец, О. В. Польдин // Вопросы образования. – 2016. – № 3. – С. 59-79.

17.  Гуманізація освіти
Бойченко М. А. Зарубіжний досвід управління талантами у вищому навчальному закладі: витоки й сучасність / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 433-443.Варенко Т. К. Виховний потенціал студентських блогів / Т. К. Варенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 54-60.Кравченко-Дзондза О. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів / О. Кравченко-Дзондза // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 98-103.Лаппо В. В. Шляхи підвищення читацької культури студентської молоді в умовах гуманітаризації вищої освіти / В. В. Лаппо // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – № № 1. – С. 33-40.Сопівник Р. В. Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі / Р. В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 239. – С. 229-234.

18.  Професійно-технічна освіта
Короденко М. Вектор профтехосвіти : про питання фінансування профтехосвіти, вектори підготовки сучасного робітника, співпрацю з роботодавцями та проблеми кадрового забезпечення розповідає директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України Микола Кучинський / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 36. – 12 вересня. – С. 6.Сосницька Н. Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах / Н. Сосницька // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 57-61.

19.  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Кузьменко А. В. Передумови впровадження системи Moodle в технічному ліцеї / А. В. Кузьменко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 18-27.


20.  Освіта для дітей з особливими потребами
Аріщенко А. С. Стан розробленості проблеми інклюзивного навчання в Україні та США / А. С. Аріщенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 56-62.Гладун Т. О. Розбудова інклюзивної освіти в Україні як умова розвитку соціальної компетентності дітей з інвалідністю / Т. О. Гладун // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 77-83.Поліхроніді А. Г. Створення інклюзивного освітнього середовища в сучасних навчальних закладах / А. Г. Поліхроніді // Наука і освіта. – 2016. – № 6. – С. 82-85.

21. Загальні питання освіти
37.018(477)(438)(082.1) Р64

Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.) = Rozwoj Ukrainskiej i Polskiej Oswiaty i Mysli Pedagogicznej. Т.6. Приватна освіта в Україні і Польщі : історики-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. : Д. Герцюка, І. Мищишина. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – 420 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Шулікін Д. Про бюджетну політику, вступну кампанію і підручники / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 36. – 12 вересня. – С. 4-5.Яровенко Т. С. Складові інвестиційної системи сфери освіти в Україні / Т. С. Яровенко // Економічний вісник університету. – 2016. – Вип. 29/1. – С. 38-46.


22.   Сумський державний університет
В первый день – первое место: на Всеукраинских соревнованиях "Стрелы Слобожанщины – 2016" Полина Родионова и магистрант СумГУ Алексей Гунбин заняли первое место // Ваш шанс. – 2016. – № 35 – 31 августа-7 сентября. – С. 15А.Вертіль О. Випускники вишів присягнули на вірність Україні: за словами професора кафедри військової підготовки СумДУ Павла Трофимова, вихованці вишів знаходять себе в роботі в системі МВС, прикордонної служби, інших структурних підрозділах силових відомств / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 165. – 3 вересня. – С. 16.Вертіль О. Сумщина й Індія взаємно перспективні: в СумДУ відбулася зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 161. – 30 серпня. – С. 6.Вітаємо!: указом Президента України напередодні Дня Незалежності нагороджені співробітники Медичного інституту СумДУ: Микола Кобилецький, головний хірург області, отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня та В. Савченко, керівник обласної стоматологічної поліклініки, – почесне звання «Заслужений лікар України» // Медицина і здоров’я. – 2016. – № 35-36. – 1 вересня. – С. 1.Голуб Т. Нова карта області – "повіти" й "волості" або як 12 громад Сумщини подали іншим приклад об'єднання: про результати першого етапу реформи децентралізації сільських територій Сумщини та подальші перспективи реформування дискутували учасники "круглого столу" у конгрес-центрі СумДУ / Т. Голуб // Сумщина. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 4."Деканейшн": українці треті. Легкоатлетична збірна України, у складі якої магістрант СумДУ Віталій Бутрим, замкнула трійку найсильніших на міжнародному турнірі "Деканейшн" у французькому Марселі // Сумщина. – 2016. – № 38. – 22 вересня. – С. 15."Золота осінь": на традиційних змаганнях зі стрільби із лука гарні результати показали Поліна Родіонова та магістрант СумДУ Олексій Гунбін // Сумщина. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 15.Пляжный волейбол. Чемпионат Украины: на финальных играх чемпионата Украины по пляжному волейболу хорошо выступили студентки СумГУ Елизавета Сулима и Дарья Удовенко // Ваш шанс. – 2016. – № 34 – 24-31 августа. – С. 15А.Постолатій С. Alma mater : в СумДУ відбулась чергова посвята в першокурсники / С. Постолатій // Сумщина. – 2016. – № 36. – 8 вересня. – С. 16.Скляниченко І. Освітній простір Сумщини: інноваційність, доступність, якість: за результатами інтелектуальних змагань у 2016 році СумДУ отримав 129 призових місць та увійшов до п'ятірки лідерів вишів України / І. Скляниченко // Сумщина. – 2016. – № 35. – 1 вересня. – С. 3.Спортсменів і тренерів привітали із професійним святом: напередодні Дня фізичної культури та спорту із професійним святом привітали спортсменів та тренерів Сум, серед яких студенти СумДУ Віталій Бутрим та Оксана Шкурат // Сумщина. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 15.Сумщина – третья по количеству победителей Всеукраинских олимпиад: по результатам интеллектуальных соревнований в 2016 году СумГУ получил 129 призовых мест и вошел в число лидеров Украины // Ваш шанс. – 2016. – № 35. – 31 августа-7 сентября. – С. 14А.Щупка О. Ігор Дужий – академік медицини: завідувач кафедри загальної хірургії медичного інституту СумДУ був вибраний академіком по відділенню фундаментальних проблем медицини / О. Щупка // Ярмарок. – 2016. – № 34. – 25 серпня. – С. 2.Місця збереження документів:
НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – КнигосховищеМед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал

Філія бібліотеки (вул. Покровська, 9/1) – Абонемент

Філія бібліотеки (вул. Покровська, 9/1) – Читальний зал

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал