Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 454.16 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації03.03.2017
Розмір454.16 Kb.
1   2   3   4   5


Юридична освіта
Алиева М. К. Социальная сеть "4portfolio.ru" в проектной деятельности будущих бакалавров по профилю "Юриспруденция" / М. К. Алиева, Т. Г. Везиров // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 2. – С. 166-170.Баранов П. Ю. Основы оценочной деятельности при подготовке магистров интеллектуальной собственности / П. Ю. Баранов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Митрофанов І. І. Юридична освіта і юридична наука: чи можливе їхнє відокремлене існування? / І. І. Митрофанов // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – C. 42-44.Шаповал В. Д. Реформування юридичної освіти в Україні / В. Д. Шаповал // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – С. 45-47.

Педагогічна освіта
Путій Т. М. Потенціал E-Learing у контексті неперервної педагогічної освіти / Т. М. Путій // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 134-139.

6.   Вища освіта за кордоном
Амеліна С. Вивчення української мови в університетах Німеччини / С. Амеліна // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 12-17.Бельмаз Я. М. Магістерські освітні програми в університетах США (на прикладі підготовки педагогів вищої школи) / Я. М. Бельмаз // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – С. 283-288.Березова Л. С. Структурно-організаційні особливості професійної підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах Франції / Л. С. Березова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 305-311.Вершинин И. В. Дискуссия об аспирантуре за рубежом: основные проблемы и тенденции. Описаны основные подходы к поиску и подбору управленческих решений в организации аспирантуры в российской системе образования на примере опыта Великобритании и США / И. В. Вершинин // Наука. Инновации. Образование. – 2016. – Вип. 2 (20). – С. 134-155.Горелова О. Ю. Межвузовская мобильность преподавателей российских вузов / О. Ю. Горелова // Вопросы образования. – 2016. – № 2. – С. 229-258.Істоміна К. Ю. Оцінювання й нарахування кредитів у процесі навчання бакалаврів у галузі міжнародних відносин в університетах Канади / К. Ю. Істоміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 8. – С. 210-218.Іщенко Р. М. Вища технічна освіта в Китаї на сучасному етапі / Р. М. Іщенко, Д. Ю. Манько // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – № 2. – С. 3-8.Каньковський І. Є. Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи / І. Є. Каньковський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Мозолев О. М. Місце, роль, функції, мета і завдання системи управління розвитком освіти у сфері фізичної культури та спорту в Польщі / О. М. Мозолев // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 131-138.Мосьпан Н. Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі / Н. Мосьпан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 328-334.Огієнко О. І. Міжнародна діяльність як фактор інноваційного розвитку університетів США / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 8. – С. 218-225.Оливен А. Афробразильцы и индейцы в элитном университете: как позитивная дискриминация повлияла на студентов в Бразилии / А. Оливен, Л. Белло // Вопросы образования. – 2016. – № 2. – С. 259–285.Сисоєва С. Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США / С. Сисоєва, І. Регейло // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 86-93.Сіваченко О. Що мотивує студентів вивчати українську мову як іноземну в Північній Америці / О. Сіваченко, А. Недашківська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 3-11.Томенко О. А. Становлення й розвиток фізичного виховання у сфері освіти США / О. А. Томенко, Д. О. Мазний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – C. 443-451.Яблочнікова І. О. Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Данії / І. О. Яблочнікова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 256-263.Яблочнікова І. О. Особливості підготовки фінансистів – державних службовців у Європі / І. О. Яблочнікова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 401-407.

7.   Академічна мобільність. Навчання іноземних студентів
Алексєєва Г. С. Засвоєння фахової термінологічної лексики у процесі вивчення дисципліни "російська мова" іноземними студентами в технічному ВНЗ / Г. С. Алексєєва, Н. В. Ротова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Бойко Г. Лексико-граматичні тести до навчального посібника "Крок-2" з української мови як іноземної в контексті оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців технічних спеціальностей / Г. Бойко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 202-209.Збир І. Підручник "Українська мова як іноземна (Практичний курс)" для корейських студентів: принципи укладання, завдання, типи вправ / І. Збир // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 75-83.Іванишин Г. Типові програми з української мови як іноземної для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України: з досвіду укладання / Г. Іванишин, У. Соловій // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 110-115.Коваленко В. Організація доуніверситетського навчання іноземних громадян / В. Коваленко, В. Кревс, Н. Цісар // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 93-102.Космеда Т. Підручники з української мови як іноземної для польських студентів: критичний аналіз і пошук нових концепцій / Т. Космеда // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 68-74.Осіпова Т. Актуалізація невербального компонента комунікації в дискурсі сучасного підручника з української мови для іноземних студентів / Т. Осіпова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 84-92.Шамардіна В. М. Мобільність – шлях інтеграції в європейський освітній простір / В. М. Шамардіна // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3. – C. 24-26.Шемигон Н. Ю. Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студенів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України / Н. Ю. Шемигон, Н. С. Тарасова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.


8.   Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання
Dmitrenko N. The Implementation of Problem-Based Learning in Ukrainian Higher Educational Institutions = Впровадження технології проблемного навчання в українських ВНЗ / N. Dmitrenko // Advanced Education. – 2016. – Issue 5. – P. 28-34.Алехин И. А. Актуальные проблемы интеграции информационных и дидактических ресурсов в образовательном процессе высшего учебного заведения / И. А. Алехин, И. В. Тренин // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 1. – С. 176-186.Арынбаева Р. А. Самостоятельная работа студентов как средство развития самостоятельности студентов / Р. А. Арынбаева, Ж. К. Кизбаева, А. А. Бимурзина // Наука и мир. – 2016. – № 6 (34), Т. 3. – С. 46-48. Бояркина Л. А. Формирование информационной культуры студентов в процессе электронного обучения / Л. А. Бояркина // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2016. – № 4. – С. 15-19. Вишнівський В. В. Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу / В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, О. О. Ільїн // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 16-22.Експериментальні дослідження і аналіз тестування студентів / О. П. Чорний, В. М. Сидоренко, С. С. Романенко [та ін.] // Інженерні та освітні технології. – 2016. – № 1. – С. 14-27.Келли П. Онлайн-образование: путь от участия к успеху / П. Келли, Х. Коутс, Р. Нейлор // Вопросы образования. – 2016. – № 3. – С. 34-58.Кононец Н. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання студентів: технологія Веб 2.0 / Н. Кононец // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 129-134.Меренков А. В. Потребности студентов вузов в дополнительном образовании: особенности формирования и реализации / А. В. Меренков, А. Д. Сущенко // Вопросы образования. – 2016. – № 3. – С. 204-223.Онлайн-навчання задля кращої якості освіти : у рамках пілотного проекту замість звичних лекцій і поточного контролю студенти дивитимуться відеолекції та виконуватимуть завдання масових безкоштовних онлайн-курсів від найкращих викладачів України та світу, розміщені на платформі Prometheus // Освіта України. – 2016. – № 37. – 19 вересня. – С. 16.Пісоцька М. Е. Особливості індивідуалізації навчання в різних його видах / М. Е. Пісоцька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 118-125.Сбруєва А. А. До проблеми D(digital)-інновацій у вищій освіті: актуальний стан та перспективи розвитку / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 8. – С. 170-186.Твердохліб А. І. Smart Education – нова тенденція у сфері освіти / А. І. Твердохліб // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 236-240.Шубина И. В. Методология проектирования научной и образовательной среды вуза / И. В. Шубина // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 1. – С. 241-247.Щербина О. А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О. А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 150-163.Ящун Т. В. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми / Т. В. Ящун, Є. В. Громов, Г. І. Сажко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.


9.   Працевлаштування
Кондрашова О. В. Яких знань та навичок у сфері стандартів потребує ринок: відповідь вищих навчальних закладів / О. В. Кондрашова // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – C. 72-73.Порада О. В. До проблеми сучасного ринку праці випускників вищих навчальних закладів / О. В. Порада // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 138-142.

10.   Підготовка науково-педагогічних кадрів. Підвищення кваліфікації
Калініченко Т. В. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін / Т. В. Калініченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Кравченко В. М. Стратегія змін і розвитку вищої освіти в підготовці науково-педагогічних працівників / В. М. Кравченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 283-293.Криворот Т. Г. Організація та перевірка методики підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики / Т. Г. Криворот // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 239. – С. 155-162.Наливайко В. Магістратура на контракті? : Мінфін хоче відмінити бюджетне фінансування навчання на магістратурі / В. Наливайко // Україна молода. – 2016. – № 111. – 6 вересня. – С. 2.Прус Н. О. Основні етапи формування іміджу майбутнього викладача іноземних мов / Н. О. Прус // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – С. 126-133.Савченко Н. Магістратура як один із найважливіших напрямів оновлення системи вищої професійної освіти / Н. Савченко // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 280-284.Сущенко Т. І. Модернізація професійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури / Т. І. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 354-362.Халемендик Ю. Є. Зарубіжний досвід розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в зарубіжних дослідженнях / Ю. Є. Халемендик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 436-442.

11.   Професорсько-викладацький склад
Волкова Н. П. Компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації / Н. П. Волкова, О. Фаєрман // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – C. 106-109.Казакова У. А. Иностранные языки как средство интеграции преподавателей инженерных вузов в международное образовательно-культурное пространство / У. А. Казакова, М. Н. Кузнецова // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 1. – С. 46-53.Марченко О. Особистість викладача ВНЗ у процесі формування професійно-особистісного іміджу студентів / О. Марченко // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 194-199.Слободиська O. А. Аналіз сприйняття студентами іміджу викладача / O. А. Слободиська, З. С. Савчук // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – № 1. – С. 28-32.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал