Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 454.16 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації03.03.2017
Розмір454.16 Kb.
  1   2   3   4   5
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

          1. library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.uaПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за вересень 2016 рокуhttp://qrcoder.ru/code/?https%3a%2f%2fgoo.gl%2fnsvlzw&2&0

1.   Політика в галузі освіти
Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 531 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2016. – № 68. – С. 14-23.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання вступу до вищих навчальних закладів окремих категорій громадян : постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 529 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2016. – № 68. – С. 13.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ Міністерство освіти і науки України від 27 липня 2016 р. № 889 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2016. – № 64. – С. 339-340.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525 : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 р. № 701 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2016. – № 60. – С. 201-230.


2.  Організація вищої освіти
378 А38

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. : Т. В. Фінікова, А.Є Артюха. – К. : Таксон, 2016. – 231 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Андронік В. Рівень відкритості вишів – низький : значення прозорості в роботі розуміють не всі українські університети, хоча це може забезпечити притік студентів і коштів / В. Андронік // День. – 2016. – № 166-167. – 16-17 вересня. – С. 15.Кожем'якіна С. М. Інвестиції в сферу вищої освіти України: необхідність структурних змін / С. М. Кожем'якіна // Ефективна економіка. – 2016. – № 7.Корнещук В. В. Управління ризиками у вищих навчальних закладах / В. В. Корнещук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 345-349.Ляшенко О. М. Економічний розвиток вищого навчального закладу як об'єкт стратегічного управління / О. М. Ляшенко, В. Г. Маргасова // Ефективна економіка. – 2016. – № 8.Маслак Н. Г. Орієнтири розвитку системи освіти України з урахуванням досвіду США / Н. Г. Маслак, І. І. Коблянська // Ефективна економіка. – 2016. – № 7.Останина Е. А. Система стимулирования профессиональной деятельности работников вузов / Е. А. Останина // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 2. – С. 142-150. Руденко О. Вітчизняні традиції університетської освіти та вимоги сьогодення у контексті європейських цінностей / О. Руденко, З. Руденко, Н. Ревуцька // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 275-280.Слесик К. М. Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США / К. М. Слесик // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.

3.  Рейтингові вимірювання
Прозорість університетів : аналітичний центр CEDOS опублікував результати щорічного рейтингу прозорості університетів України // Освіта України. – 2016. – № 36. – 12 вересня. – C. 7.Серед кращих : 5 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі за версією TopUniversities. Серед них – Сумський державний університет // Ярмарок. – 2016. – № 37. – 15 вересня. – С. 1.

4.  Управління якістю вищої освіти
Дмитренко Г. А. Дворівнева модель підвищення якості вищої освіти в Україні / Г. А. Дмитренко, С. В. Мудра, А. Є. Спіцина // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – № 1. – С. 10-16.

5.   Вища школа за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін


Військова освіта
Бурий С. Формування управлінської культури майбутнього офіцера в процесі практичної підготовки як педагогічна проблема / С. Бурий // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 21-25.Козубцов І. М. Проектування педагогічної технології розвитку в аспірантів методології науково-організаційної діяльності [у системі вищої військової освіти] / І. М. Козубцов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 72-83.Марченко О. Г. Герменевтичний підхід до формування освітнього середовища вищого військового навчального закладу / О. Г. Марченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Марченко О. Г. Фактори адаптації курсантів до освітнього середовища вищого військового навчального закладу / О. Г. Марченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 335-342.Міршук О. Є. Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень / О. Є. Міршук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.

Економічна освіта
Zakharova O. V. Market Conditions of Higher Education Services in Ukraine in the Field of Study "Management" = Кон’юнктура ринку послуг вищої освіти в Україні за напрямом підготовки «Менеджмент» / O. V. Zakharova // Управління економічними процесами. – 2016. – № 2 (11).Денисова А. Б. Специфика обучения студентов экономических факультетов в техническом вузе / А. Б. Денисова, Е. В. Чайкина // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 2. – С. 246-250. Качмарчик С. Г. Фундаментальна підготовка майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: стан проблеми і тенденції / С. Г. Качмарчик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 239. – С. 112-119.Кошелева Н. Г. Розробка методики діагностування інженерами-педагогами готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності / Н. Г. Кошелева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 98-104.Моргунова С. О. Теоретична модель формування PR-компетенції майбутніх менеджерів організацій / С. О. Моргунова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 378-385.Олексенко О. О. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурної комунікації / О. О. Олексенко // Інженерні та освітні технології. – 2016. – № 1. – С. 8-13.Пшенична О. С. Якість підготовки майбутнього менеджера: сутність поняття та особливості оцінювання / О. С. Пшенична // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 393-402.Цгоева Н. А. Повышение качества профессиональной подготовки будущих экономистов на основе использования межпредметных связей / Н. А. Цгоева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2016. – № 3. – С. 82-86.Шаполова В. В. Інтегрований зміст формування корпоративної культури майбутніх менеджерів як чинник підвищення якості професійної підготовки у ВТНЗ / В. В. Шаполова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 456-463.


Інженерно-технічна освіта
Feschuk A. Conceptual Basis of Professionally Oriented Foreign Language Training of Future Specialists in Applied Mechanics = Концептуальні основи професійно спрямованої підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки / A. Feschuk // Advanced Education. – 2016. – Issue 5. – P. 42-48.Братута Е. Г. Ігрове проектування чи моделювання реальної інженерної діяльності у навчальному процесі / Е. Г. Братута, В. М. Кошельник, М. А. Генькіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 40-46.Гайдук С. В. Основы формирования самоконтроля при подготовке специалистов для энергетического комплекса / С. В. Гайдук, Д. Ю. Гайдук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – № 2. – С. 103-109.Єрмакова С. С. Концепція Кайдзен: особливості формування інноваційно зорієнтованого професійного середовища майбутнього фахівця. Описано стратегію впровадження освітнього аудиту в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах / С. С. Єрмакова // Наука і освіта. – 2016. – № 6. – С. 141-147.Ігнатюк О. А. Філософсько-педагогічні аспекти професійно-особистісного саморозвитку та самовдосконалення майбутнього інженера / О. А. Ігнатюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 20-26.Короденко М. Співпраця науки і бізнесу – запорука енергетичної безпеки держави : відкриття сучасної лабораторії нафтогазових технологій у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка стало можливим завдяки співпраці бізнесу, ВНЗ та обласної влади / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 37. – 19 вересня. – С. 12-13.Плаксій Т. М. Особливості компетентнісного підходу при викладанні філософії студентам-бакалаврам інженерних напрямів / Т. М. Плаксій // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – C. 119-122.Романовський О. Г. Формування та досвід використання педагогічних умов забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у національному технічному університеті "ХПІ” / О. Г. Романовський, Т. Є. Гончаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 403-410.Рудевіч Н. В. Формування проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем / Н. В. Рудевіч // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Седов В. Є. Фахова компетентність інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти / В. Є. Седов // Наука і освіта. – 2016. – № 6. – С. 71-75.Цуникова Т. Г. Модель управления формированием профессиональной мобильности инженерно-технических кадров – бакалавров на основе организационно-деятельностного подхода / Т. Г. Цуникова, Ю. В. Чепурная // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 1. – С. 154-159. Шандыба Е. В. Формирование учебных программ и учебных планов для последипломной подготовки инженерных кадров высшей квалификации / Е. В. Шандыба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 197-205.Шевчук Т. Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ / Т. Шевчук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 70-75.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал