Сучасному культурномуPdf просмотр
Сторінка24/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
повинна вміти на високому рівні володіти всіма багатствами мови. Під час бесід з учнями слід звернути увагу нате, як впевнено почувають себе відомі люди (спортсмени, політики, діячі культури, які вільно перед камерою можуть висловити свої думки українською мовою (колишній капітан клубу Шахтар А.Тимощук, наші відомі політики, особливо зі
східного регіону, який називають російськомовним Л. Кучма, Р.Богати- рьова, В.Янукович, Ю.Тимошенко, відомі артисти, і навпаки, невпевнено, сковано почувають себе ті люди, які не можуть підтримати розмову українською мовою, коливних беруть інтерв’ю журналісти.
Полікультурна компетентність передбачає пропаганду досягнень культури. Поєднуючи можливості позакласної, позашкільної роботи з навчальною діяльністю під час проведення уроків, самоосвітньою діяльністю,
засобами рідної мови маємо змогу не лише залучити учнів до вивчення
(знайомства) з кращими здобутками нашого регіону.
Перед відвідуванням театрів, музеїв учні отримують завдання з мови:
написати відгук, твір, вірш (будь-яку творчу роботу за вибором).
Після відвідування вистави Київського театру Берегиня «Коляда»
учні 6 класу отримали домашнє завдання самостійно дібрати лексику до теми Написання складних прикметників разом і через дефіс (типу фольклорно-етнографічний колектив, свята різдвяно-новорічного циклу,
новорічні вітання та багато інших. Складали речення зі словами, які
вони відібрали.
Полікультурна компетентність передбачає виховання дітей напри- кладі життя і діяльності видатних людей. Сьогодні необхідно дітям показувати позитивні приклади використання української мовив нашому регіоні. Це сприяє не лише формуванню позитивної мотивації дона- вчання і самоосвіти, ай виховує почуття патріотизму, повагу до своїх відомих земляків, яких знають не лише в Україні, ай за межами нашої
держави.
Як відомо, сучасний ринок праці ставить перед випускниками школи,
а отже, і перед нами, педагогами, серйозні завдання. Виховати активну,
комунікабельну, діяльну особистість, яка любить Україну і свій рідний край- одне із основних завдань, які стоять сьогодні перед школою.
Розв’язанню цих проблем сприяють чітко сплановані, взаємопов’я- зані між собою різні форми і види навчальних занять і позакласних заходів у школі.
Наприклад, під час проходження літньої практики учні писали відгуки, творчі звіти, статті до газети з теми Музей просто неба. В основі
цих творів лежить українське національне народне мистецтво, фольклор
(легенди, вірування, казки, перекази тощо. Тому ми, вчителі українсь-

234
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
кої мови, сьогодні повинні активно використовувати цей краєзнавчий матеріал, оскільки кожна мозаїка, зокрема на стінах школи № 5 або в колишньому магазині Рубіна нині «Макдональдзі» (м.Донецьк), чи мозаїка на п’ять поверхів Любіть своє місто – дбайте про його красу»
(у центрі м. Макіївка) є своєрідною ілюстрацією історичного минулого,
ілюстрацією до творів української літератури. Матеріали з цієї тематики, які підготували дві учениці, були опубліковані в обласній газеті Донеччина. У них дівчата висловили своє захоплення від знайомства із мозаїками і закликали своїх однолітків, які живуть біля школи № 5 м.
Донецька і навчаються в ній, не псувати ці мистецькі надбання, а оберігати їх. Учні склали цікаві легенди, перекази, казки, в яких переплелися прадавня історія і сучасність.
Відомий український вчений-філософ, педагог, письменник Г. С. Сковорода писав, що щастя не треба шукати десь далеко, за морями, кожна людина зможе знайти себе і зреалізувати свій інтелектуальний, творчий потенціал на своїй рідній землі. Тому ми повинні сьогодні активніше вивчати краєзнавчий матеріал.
Під час проведення виховних заходів ми знайомимо учнів із українською культурою й духовними надбаннями людей, які живуть у Донецьку.
Така, протягом багатьох років ми співпрацюємо із громадсько-про- світницькою організацією Союз українок. Із союзянками ми проводили різноманітні виховні заходи екскурсії, зустрічі з відомою українською співачкою, бандуристкою С. Мирводою, заходи, присвячені вшанування пам’яті української художниці Алли Горської, Свято Матері тощо.
І сьогодні наші вихованці повинні знати, що наш край надзвичайно багатий унікальними надбаннями української культури і мистецтва, якими ми, донеччани, можемо пишатися, і ці твори заслуговують нате, щоб на них їхали дивитися гості нашого міста і вивчали їхній глибинний змісті мистецьку цінність. Прикладом активної, діяльної людини можуть бути
і наші земляки, наші сучасники, представники різних національностей,
які все своє життя глибоко вивчають і тому досконало знають і популяризують надбання української культури і мистецтва. І про цих людей повинні сьогодні знати наші учні і брати з них приклад.
На позакласних заходах, уроках група учнів знайомила своїх однокласників із власноручно виготовленими знімками і провела заочну екскурсію із використанням засобів дистанційного навчання.
У 9 класі після вивчення «Велесової книги, обговорення книги Л.Ог- нєвої Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині»
учні писали твір - роздум У майбутнє ми йдемо, озираючись на минуле, на якому вихованці використовували не тільки знання твору, який

235
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
вони вивчали за програмою, а також матеріал мозаїки Жінка – Птахам. Донецьк. Цей твір ілюструє деякі епізоди літературного твору. У
роботах дев’ятикласники наводили приклади не тільки із творів мистецтва, а також і сьогодення, називаючи наших кращих земляків, які докладають багато зусиль, оберігаючи кращі духовні надбання нашого краю,
чим вони збагачують нашу землю, дбають про майбутнє Донеччини.
Готуючись до вивчення творчості Г. Сковороди, дев’ятикласники познайомилися із цікавою, на мій погляд, людиною. Це Григорій Артурович Штейн, який кілька десятиліть вивчає, досліджує творчість Г. Сковороди, проводить заходи щодо популяризації його творчості серед учнів,
педагогів, працівників культури тощо.
Учні самі зняли фільм, написали відгуки про зустріч із людиною, вжитті якої відомий український філософ, педагог, письменник відіграв величезну роль. Вихованці мали можливість переконатися, що творчий доробок Г. Сковороди буде актуальним і необхідним для всіх людей і вусі часи.
Діти переконалися втому, що успішно склалася доля Григорія Аркадійовича через те, що він, відповідно до вчення відомого українського філософа знайшов для себе працю за покликанням, не шукав для себе кращої долі десь поза морями й океанами, а все своє життя працює на тій землі, де він народився й виріс, докладаючи чимало зусиль для збагачення культури й освіти Донеччини написав кілька праць не тільки про Григорія Сковороду, а також про Анатолія Солов’яненка, Лідію Ко- лесникову, Тараса Микитку, Аліну Коробко. Знайомство зі Штейном Г.А.
переконало учнів у геніальності поглядів і вчення Г.С.Сковороди і стало стимулом до використання у власному житті його педагогічних ідей.
Відомий український педагог В.О.Сухомлинський зазначав, що учень,
який добуває знання, докладаючи власних зусиль, по-перше, отримує
велике моральне задоволення, по-друге, ніколи не відступає перед труднощами. У подоланні їх він бачить найважливіший засіб доказу істин.
Як показує досвід, найбільш оптимальними є такі види організації
навчання, які сприяють формуванню основних компетентностей з української мови та літератури. Підготовка повідомлень, рефератів, проектів. Підготовка індивідуальних і груповихзавдань.
3. Дослідницька робота з предмета. Виконання творчих робіт. Позакласна робота з предмета. Самоосвітня робота. Дистанційне навчання. Навчальна діяльність учнів на уроці.

236
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Як показує досвід, учні краще засвоюють той матеріал, в процесі якого вони мали можливість активно працювати, добираючи самостійно необхідну інформацію, осмислюючи її, щоб потім побачити результати своєї
пошукової, дослідницької праці. Школярі отримують велике моральне задоволення, вони ніколи не відступають перед труднощами. У подоланні
їх вихованці бачать найважливіший засіб доказу істин.
Необхідно, щоб учні оволодівали знаннями в процесі активної праці,
бачили, усвідомлювали, переживали результати своїх зусиль, розуміли,
що глибина знань, міцність умінь та навичок залежить від них, а не є
чимось фатальним, випадковим, пов’язаним чи то з долею взагалі чи з удачею чи з невдачею в кожному окремому випадку. Перш ніж вчити запам’ятовувати, треба добре навчити думати, розмірковувати, аналізувати факти та явища дійсності, що нас оточують.
Особистісно орієнтоване навчання передбачає підготовку індивідуальних, групових завдань, які стимулюють самоосвітню, пошукову, творчу діяльність, є шляхом до розвитку індивідуальних здібностей і талантів,
підготовку авторських програм із предмета.
Програма факультативу для 11 класу Шляхи формування й розвитку стилів, напрямів, жанрів в українській літературі орієнтована на учнів,
які навчаються в класах з поглибленим вивченням української літератури.
Робота над створенням програми була зумовлена виявленими прогалинами у знаннях одинадцятикласників, з якими зустрілися випускники року під час підготовки до ЗНО. Учні краще знали зміст вивчених раніше творів і недостатньо орієнтувалися в основних стильових тенденціях літератури того чи іншого періоду, не знали основних літературних напрямів, течій та їхніх представників, недостатньо розуміли ідейні
та мистецькі засади, що об’єднали представників того чи іншого угрупування або школи.
Мета програми факультативу дати характеристику певним періодам,
напрямам, течіям, жанрам у літературі поглибити знання про творчу
індивідуальність провідних українських письменників від прадавніх часів до літератури сьогодення.
Завдання: зорієнтувати 11-класників в основних стильових тен- денціях.
Програма має чітку структуру. Визначено 23 теми лекційних і практичних занять. Ключові проблеми, які розглядаються під час лекцій, як правило, виносяться на практичні заняття з метою поглибити окремі аспекти лекційного подання, аналізувати матеріал для його самостійного опрацювання учнями. На практичних заняттях діти мають можливість не тільки закріпити вивчене, відтворюючи лекційний матеріал, відомості

237
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
з рекомендованої літератури, алей висловити самостійні судження, перевірити рівень своїх навчальних досягнень із теми.
Після вивчення курсу програми пропонуються практичні заняття:
творчий звіт, залік, захист рефератів, творчих робіт.
Структура поданої програми є доцільною через те, що, вивчаючи різновиди стилів, учні матимуть можливість поглибити свої знання про індивідуальну майстерність провідних українських митців, сприяє формуванню комплексного уявлення про літературний процесу цілому.
На першому, вступному занятті школярі мають можливість ознайомитися зі смисловою наповненістю основних теоретичних понять і
визначень.
Запропоноване структурування дає можливість учням порівняти кілька тем, наприклад 6, 7, 8, 9, 13, мати уявлення про особливості розвитку літератури певного періоду.
Школярі, самостійно працюючи з науковою, художньою літературою,
відшукуючи необхідну інформацію на сайтах Інтернету, мають змогу аналізувати літературно-мистецькі явища, розвивати навички самостійної
роботи з додатковою літературою, творчу уяву, досвід емоційно-есте- тичного сприйняття та оцінки художнього твору. Самостійна і творча діяльність учнів, скерована на досягнення успіху, сприяє особистісно орієнтованому навчанню. Школярі таким чином оволодівають тими навичками, які сприяють їхній самоосвітній діяльності у вузі, науковій і
пошуковій роботі.
Активізація розумових та вольових зусиль учнів у значній мірі залежить від дотримання кількох дидактичних та виховних вимог. Суттєвою передумовою застосування набутих знань є самостійне осмислення матеріалу. Надзвичайним важливим є те, щоб учні самі знаходили, відкривали у явищах природи та суспільства, які вивчаються, нові сторони,
риси, характерні ознаки, зв’язки закономірності.
Пропонуючи дітям розпочати підготовчу роботу над літературним текстом, який буде обговорюватися на уроці, учитель повинен зорієнтувати вихованців, що під читання твору вони повинні самостійно визначати коло проблем, які порушив письменник і які слід винести на обговорення у класі, а також з’ясувати, у чому полягають традиції і новаторство літературного твору, дослідити особливості авторського стилю письменника тощо.
Учні, як правило, прагнуть вдома осмислити коло питань, які викликали у них сумнів або які вони не зуміли розв’язати, обговорити на уроці.
Дуже добре, якщо вихованці самостійно винесуть ці питання на обговорення в класі. Чим більше виникне питань, тим активніше будуть пра-

238
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
цювати учні на уроці, тим в більшій мірі знання стануть власним надбанням, тим більше вони примусять думати, розв’язувати життєві проблеми Отже, впровадження активних видів і форм навчання сприятиме розвитку не тільки розумових здібностей учнів, ай їхньому громадянському становленню.
Великої ваги набуває сьогодні робота з обдарованими дітьми, яка
передбачає:
- надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної та творчої діяльності відповідно до їх здібностей, утому числі на основі інноваційних технологій, виявлення і підтримки обдарованих дітей, розробки науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді- забезпечення умов для неперервної освіти обдарованих учнів усіх категорій- створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми- залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, зокрема в гуртках та філіях Малої академії наук.
Активізація розумових та вольових зусиль учнів у значній мірі залежить від дотримання кількох дидактичних та виховних вимог. Суттєвою передумовою застосування набутих знань є самостійне осмислення матеріалу. Надзвичайно важливим є те, щоб учні самі знаходили, відкривали у явищах природи та суспільства, які вивчаються, нові сторони,
риси, характерні ознаки, зв’язки, закономірності.
Пропонуючи дітям розпочати підготовчу роботу над літературним текстом, який буде обговорюватися на уроці, учитель повинен зорієнтувати вихованців, що під читання твору вони повинні самостійно визначати коло проблем, які порушив письменник і які слід винести на обговорення у класі, а також з’ясувати, у чому полягають традиції і новаторство літературного твору, дослідити особливості авторського стилю письменника тощо.
Учні, як правило, прагнуть вдома осмислити коло питань, які викликали у них сумнів або які вони не зуміли розв’язати, обговорити на уроці.
Дуже добре, якщо вихованці самостійно винесуть ці питання на обговорення в класі. Чим більше виникне питань, тим активніше будуть працювати учні на уроці, тим в більшій мірі знання стануть власним надбанням, тим більше вони примусять думати, розв’язувати життєві про-

239
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
блеми. Використання матеріалів досліджень сприяють тому, що учням надається можливість більше розмірковувати, висловлювати свої думки, усвідомлювати і краще запам’ятовувати тему уроку.
Внаслідок оптимального використання компетентнісно орієнтованого навчання знання учнів стають більш глибокими, міцними, узагальненими, системними, школярі повніше застосовують їх для виконання творчих завдань. На уроках школярі вміють самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Під час зовнішнього незалежного оцінювання випускники не тільки зуміли показати знання з предмета, ай написати творчу роботу відповідно до вимог. Усі випускники 2009-2010 н.р. мали лише високий і достатній рівні навчальних досягнень, а 2 учениці набрали максимальну кількість балів – У поточному навчальному році продовжую працювати над тими ж проблемами, лише більшого дослідження та особистої апробації потребує технологія Створення ситуації успіху. Переконана, що багато відповідей на питання можна буде знайти у працях В. О. Сухомлинського,
який зазначав, що кращі вчителі, готуючись до уроків, особливу увагу приділяють саме тому, щоб висновки розкривалися під час самостійної
роботи над матеріалом. Чим більше мислить учень, вивчаючи нову тему,
тим більш усвідомлено підходить він до того, що читає, чує, спостерігає
в житті. Такий підхід до проведення уроків сприяє розвитку у старшокласників основних груп компетентностей, формує та розвиває інтелектуальні та творчі здібності.

1. Бухлова Н.В. Організація самостійної діяльності учнів / Н. В. Бухлова. – Харків:
Основа, 2003. – 64 с. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект) / Ю.В.
Васьков. – Харків Скорпіон, 2000.
3. Інтерактивні технології навчання теорія, практика, досвід метод. посібник. – К. Крамаренко С. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. – № 5-6.
5. Освітні технології [навч.–літ. посібник / ОМ. Пєхота, АЗ. Кіктенко,О.М. Любарська та ін.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К А.С.К., 2001.
6. Основи нових інформаційних технологій навчання [посіб. для вчителів / Авт. кол.;
за ред. Ю.І.Машбіца. – К ТЗМН, 1977.
7. Педагогічні технології [навч. посібн. для вузів / ОС. Падалка, АС. Нісімчук,
І. О. Смолюк, ОТ. Шпак. – К Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1995.
8. Підлосий І. Педагогічні інновації / І. Підлосий, А. Підлосий // Рідна школа. – 1996.-
№ 12.

240
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
9. Пометун О. Сучасний урок інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л, Пи- роженко. – Харків А.С.К, 2003.
10. Сікорський ПІ. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання ПІ. Сікорський. – Львів Каменяр, 1998.
11. Сиротенко ГО. Сучасний урок інтерактивні технології навчання / ГО. Сиротенко.
– Харків Видав. гр. Основа, 2003.
12. Семиченко В. Проблеми педагогічного оцінювання / В. Семиченко, В. Заслужнюк
// Рідна школа. – р. – № 7.
13. Скляр С.С. Нетрадиційні уроки з української літератури 5 – 11 класи / С. С. Скляр,
Л. І. Нечволод. – Харків Торсінг, 2004.

ПОВІДОМЛЕННЯ

242
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ВАДИМ ОЛІФІРЕНКО,
кандидат педагогічних наук,
член Національної спілки письменників України
САЙТ "ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ"
WWW.DONBASLIT.SKIF.NET
Сайт було створено 1999 року. Сторінки сайту "Література рідного краю" пропонуються широкому колу шанувальників художнього слова:
учням, студентам, вчителям шкіл, викладачам вузів і вам тим, хто любить літературу і свій шахтарський край.
На сайті представлені твори українських письменників, які народились у нашому краї (Донеччина і Луганщина, жили і живуть тут. У
своєму художньому слові вони відтворили минуле Донбасу, красу непишної природи, людей рідної землі, давню і нову історію.
На сторінках "Літератури рідного краю" ви знайдете біографічні нариси та аналіз творчості письменників М.Петренка, М.Чернявського,
Б.Грінченка, С.Черкасенка, М.Шаповала (Сріблянського), В.Сосюри,
Г.Баглюка, С.Божка, М.Руденка, І.Світличного, О.Тихого, І.Дзюби, В.Сту- са, Л.Талалая, В.Голобородька, творчість письменників у діаспорі, які
народились і жили на Донеччині В.Гайворонського (США, В.Біляїва
(США), Е.Андієвської (Німеччина, Л.Лимана (США, та ін.
Сучасне літературне життя представлене творами письменників Донеччини П.Байдебури, Г.Кривди, П.Бондарчука, С.Жуковського, І.Біло- го, В.Логачова, А.Мироненка, А.Загнітка; Луганщини М.Чернявського,
І.Низового, В.Гайворонсьмої, О.Неживого.
Роздуми про літературне життя на Донбасі діляться сучасні критики,
пись-менники, літературознавці, педагоги, краєзнавці І.Дзюба, В.Оліф-
іренко, Неживий, С.Оліфіренко, П.Бондарчук, В.Терещенко та ін:
Відведено на сайті і сторінку для вчителя, на якій висвітлюється досвід вивчення літератури рідного краю на уроках літератури, планування уроків
ЛРК та їхнє забезпечення сучасними навчальними технологіями.
На сайті розташовані твори учасників літературного конкурсу учнів- старшокласники і студентів на честь Володимира Сосюри (2003 р.).

243
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
На сторінках сайту проводяться інтернет-конференції з проблем вивчення і пропаганди літератури рідного краю.
Увага! Сайт постійно поповнюється творами талановитих письмен- ників-земляків, де б вони не жили у світі.
Ваші пропозиції і побажання просимо надсилати на електронну ад- ресу:
Редактор сайту ВВ. Оліфіренко volif@telenet.dn.ua
ВІТАЛІЙ РАДЧУК,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МОВНІ РЕАЛІЇ І МАЙБУТНЄ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
"...Я насторожі коло їх
Поставлю слово".
(Т. Шевченко)
Людей споконвіку ваблять несходимі обрії і передбачення. Якою ж мовою говоритиме і писатиме Україна років так через 50, 100 і На це питання теж годі відповісти однозначно й коротко, адже віражі
історії та науково-технічної думки завжди несподівані, а прискорений поступу багатьох сферах нашого життя просто приголомшує. Мовній прогностиці, хоч би яким солідним було її теоретичне опертя, просто судилося бути жадібною до найсвіжіших знань. Мій обережний прогноз,
що в 1999-2002 роках з'явився друком 12 разів викликав нежданий інтерес, але зразу ж і потребу суттєвого уточнення. Оновлена схема могла б складатися принаймні з десяти більш чи менш вірогідних шляхів розвитку, деякі б могли зійти й за етапи. На теренах України взаємодіяти- муть і змагатимуться у життєздатності:

244
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
1) літературна українська мова) літературна російська мова) розцвічений українізмами (відсотків нащо достатньо для визнання мови окремою) колоніальний відгілок російської мови) зросійщена, а ще й трохи англізована (сукупно на тих самих 10-
15% лексики) українська мова) український місцевий варіант англійської мови - укрлиш, що його рясно засвідчують тутешні самопереклади (Д. Кристал в енциклопедії
теж реєструє Ukrainian English, але як одну з канадських говірок світової мови) англізована українська мова, що також утверджується недоперек- ладами (які попередній випадок, уперше ґрунтовно досліджена Ю. Жлук- тенком стосовно США і Канади [18]);
7) англізована російська мова, імпортована й місцева) зросійщена англійська мова, відома за СРСР як "інтуристівська"
(Intourist English);
9) піджино-суржик укруслиш - мішанка української, російської та англійської мов, яка істотно (передусім лексично - десь на чверть)
відійшла від будь-якої норми, проте має шанс скоро олітературитися;
10) англізований укр'яз - піджин, а далі й креол з тектонічними змінами в граматиці й фонетиці, який може також стати наступним етапом взаємодії мов.
Що ж стосується стану української мови у ХХ ст. і сучасної ситуації,
то їх добревіддзеркалюють статистичні дані, наведені нижче.
Українці в СРСР 1959-1989 рр.
Рік

перепису

населення

1959
1970
1979
1989
Українців у
СРСР
, у
тис
37 253 40 753 42 347 44 186
З
них назвали рідною українську мову, у %
87,7 85,7 82,8 81,1 Питома вага українців у
СРСР
, у %
17,8 16,9 16,2 15,4 Частка українців у
СРСР
за мовою, у %
15,6 14,4 13,1 12,5

245
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
На 1970 рік (півжиття людини тому) у СРСР російську мову як другу опанувало 36,3% українців (отже, 63,7% її не знало, в Україні – понад дві третини).
На 1979 рік – 49,8%. Нарік Сьогодні майже всі школярі України знають російську мову і. вивчають англійську...
Перепис населення в Україні 2001 року встановив:
українська мова в себе на батьківщині рідна для 32 708 тисяч осіб.
Це 67,5% від 48 457 тисяч жителів України, з яких 37 541,7 тисячі етнічні українці (77,8 %). Серед самих українців мову своєї національності назвали рідною 85,2 %, для решти 14,8% українства рідна – російська. Серед росіян, що їх в Україні 8 334,1 тисячі (17,3% людності
країни) показник мовної асиміляції значно нижчий 95,9% призналося до російської мови і лише 3,9% – до української.
Зокрема, У Донецьку, де за останнім переписом проживає 493 тисячі
росіян і 478 тисяч українців (разом 96% від 1 025 тисяч городян, мову своєї національності визнало рідною 99,3% росіян і лише 23% українців,
тоді як українську (мову українського громадянства) назвало рідною тільки 0,7% росіян, а російську – 76,9% українців. Як бачимо, росій- щення переважає українізацію в понад сто разів. Хто ж кого тут в Україні силоміць асимілює?
Захід – Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Терно-
пільська, Закарпатська і Чернівецька області Захід Центру – Хмель-
ницька, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Київсь-
Мовно-етнічні групи станом нарік співвідношення у %
за регіонами (за В.Хмельком, КМІС):
Мовно
-
етнічні

групи

Зах
i
д

Зах
i
д

Центру

Сх
i
д

Центру

П
i
в
-
день

Сх
i
д

Дорослі

загалом

Українськомовні
українці
91,7 59,3 30,8 5,3 3,6 38,5
Суржикомовні
українці
1,5 13,0 20,6 11,3 8,3 10,7
Російськомовні
українці
1,3 17,2 33,5 40,0 48,6 28,0
Російськомовні
росіяни
1,5 5,8 11,1 31,3 34,1 16,9 Інші 4,7 4,0 12,2 5,4 6,0

246
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ка області і м. Київ Схід Центру – Дніпропетровська, Полтавська,
Сумська і Чернігівська області Південь – Одеська, Миколаївська, Хер-
сонська, Запорізька області й АР Крим Схід – Харківська, Донецька і
Луганська області.
Мова – таки душа народу, ген культури, змістовний, сутнісний продукт, а непросто обгортка для думок і речей. Це розумів уже євангеліст
Іван, коли підкреслював творчу, орудну, божественну силу мови У почині було Слово. І Богом було Слово. Усе через нього постало. І життя було в нім. А життя було світлом людей”.

Матеріали міжрегіональної
науково-практичної конференції
Слово у душі - душа у слові
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ
КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
СХІДНОЇ УКРАЇНИ
Редакційна колегія:
Світлана Кузнецова
Володимир Білецький (відповідальний за випуск)
Анатолій Загнітко
Ігор Пасько
Юрій Соловйов
Олексій Чернишов
Лідія Чернікова
Тетяна Харахоріна
Макетування та дизайн Ірина Венгренюк
Підп. до друку 15.11.2010. Формат х 1/16. Папір офісний.
Друк цифровий. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 14,0.
Обл. вид. арк. 12,2. Зам. 11152010. Наклад 400 пр.
Український культурологічний центр, м. Донецьк, вул. Артема, 45
тел./факс (062) 338-06-97, 337-04-80
e-mail: ukcdb@stels.net

ББК 81.2 ( УКР-ДОН)
Українська мова в сучасному культурному просторі Східної України // Ма- теріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Донецьк Український культурологічний центр, 2010. – 248 с.
Збірник пропонує матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції
«Слово у душі - душа у слові українська мова в сучасному культурному просторі
Східної України з нагоди Дня української писемності і мови, м. Донецьк, 17 листопада року. У статтях науковців, культурологів, педагогів розглядаються питання про вживання української мовив різних сферах суспільного життя Донбасу,
реалізацію державної мовної політики у вищій школі, досвід викладання української мовив вищих та загальноосвітніх школах Донеччини, вплив якості мовної освіти на формування духовності, національної гідності, полікультурної компетентності особистості тощо. Матеріали стануть у нагоді науковцям, діячам культури,
педагогам, методистам, керівникам різних рангів та всім, хто цікавиться проблемами розвитку і розширення сфери функціонування української мови на Донеччині.
Доповіді подані з додержанням авторського стилю.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал