Сучасному культурномуPdf просмотр
Сторінка15/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Алгоритм підготовки твору-роздуму:
- визначити тему- сформулювати тезу, навести 2-3 переконливі докази, які найкраще аргументують міркування з приводу теми- проілюструвати власні думки посиланнями на приклади з художньої
літератури (указати проблему, порушену письменником, назву твору, назвати художній образ, який допомагає розкрити проблему, порушену письменником, назву твору, охарактеризувати художній образ, який допомагає розкрити проблему, навести цитату з твору тощо, історичні факти або випадки з життя- не переказувати зміст, не давати повної характеристики образів- сформулювати висновки.

1. Бондар С. П. Гуманізація процесу навчання в школі Навчальний посібник. – К.:
Стилос, 2001. – с. Галіцина Л. Крила для мрії Літературний практикум класи. – К Шк. світ. – с. – (Бібліотека шкільного світу. овга О.М.Як писати твір Методичний посібник для вчителів-словесників. – К.:
Видавничий центр Просвіта, 1995, – с. Моляко В.О. Творческая одаренность и воспитание творческой личности. – Киев:
Знание, 1991.
5. Олімпіади, конкурси, турніри з літератури методика проведення, завдання, критерії оцінювання / упоряд. І. Кузьменчук. – К Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека
«шкільного світу. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя Навчальний посібник. –
К.:ІСДОУ, 1994. – с. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К.:
Поліграф книга, 1996. – с. Торкаючись серцем подвигу збірка учнівських творів. – Донецьк Витоки, 2009. с. Харахоріна ТО, Адаменко В.С. Усне і письмове мовлення школярів, 5-11 класи. Донецьк ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 304 с. Цимбалюк В.І. Учнівський твір у середній школі Книжка для вчителя. – К. Освіта. – с. Чернікова Л.Г., Волобуєва ТБ. Тільки творчо, інакше навіщо… Молоді педагоги
Донеччини про свій шлях до професійної творчості Збірник есе, новел, нарисів. Оповідань, статей, віршів. – Донецьк Витоки, 2007. – 172с.

143
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
ГАЛИНА БІГУН,
кандидат історичних наук, доцент
Донецького національного університету економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ФАКТОР
ОБ'ЄДНАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ
Щоб по-справжньому пізнати свій рідний народ та інші народи, необхідно вивчати їхню історію, мову, культуру. І не тільки мову і культуру,
що створена талановитими вченими, письменниками, акторами, художниками, музикантами, алей ту, що впродовж багатьох століть творилася у народному середовищі, передавалася від покоління до покоління, безперервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, які
ставали традиційними.
За свідченнями етнологів у світі існує від 3 до 6 тис. етносів - народів,
які відмінні між собою замовою, способом життя, часом появи на історичній арені, традиційними видами занять, традиційною культурою, релігією і віруваннями, а також за чисельністю носіїв етнічної віднесеності,
організацією політичного і громадського життя, ступенем прилучення народної маси до досягнень професійної культури та мистецтва іще за багатьма ознаками. Пізнання етнічних рис різних народів і племен у формуванні багажу знань сучасної інтелектуально розвиненої людини - важлива складова частина всього процесу передачі мовних, культурних надбань та
історичного досвіду попередніх поколінь новим поколінням [2, с. Наша внутрішня мовна проблема - необхідність проведення послідовної державної політики в мовному питанні в утвердженні української мови як державної та подбати про її міжнародний статус. Тим більше, що конкуренція в цьому глобальному світі досить жорстока. Погляньмо на сучасні Інтернет-сайти. Англійською мовою - понад 72%. Лише 7% Інтернет-сайтів написано німецькою, а французькою, японською та іспанською- лише 3%. 90% існуючих нині у світі мов там непредставлені, с. Мови вмирають нині так швидко, як ніколи, їхнє життя залежить передусім від тієї ролі, яку відіграє народ, нація у світовому цивілізаційному процесі. Хоча сьогодні у світі налічується майже 7 тисяч мов, більшість населення планети, близько 80%, говорить на 83 мовах. Кожних два тижні
зникає одна мова. І вже ця померла мова не витворить народне сформує
націю. Вчені передбачають, щодо року в п'ятнадцять разів скоротиться кількість розмовних мов, адже лише 0,2 відсотка населення планети говорить на 3,5 тисячі мов. До того ж 20 % мовне мають письмової
форми. [1, с. 15].

144
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Стосовно мов етнічних, тобто що стосується національних груп, які проживають в Україні - росіян, угорців, румунів, молдаван, поляків, болгар,
греків, євреїв, німців, словаків, чехів, білорусів та ще деяких інших національностей, то вони є діаспорними частинами відповідних етносів та націй
і з волі історичних обставин опинилися поза своєю етнічною територією.
Мови цих етнічних (національних) груп не перебувають під загрозою зникнення, особливо російська, хоча мив Україні повинні сприяти відродженню регіональних або міноритарних мов, навчати цими мовами, вивчати
історію і культуру меншин, представлених цими мовами.
Маємо роз'яснення щодо української мови як державної Конституційним Судом України в справі про офіційне тлумачення положень статті Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесів навчальних закладах України.
Неоднозначним є питання надання російській мові статусу регіональної в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, а також у Донецьку, Дніпропетровську, Кривому Розі, Луганську, Миколаєві, де українці переважають. Тільки в Автономній Республіці
Крим українці є другою за чисельністю національністю (24,3%). В усіх
інших областях України частка українців становить 84,7%, а в 17 областях (із х) українці становлять від 80% до 97,5%. Україна - не федерація, а унітарна держава, за останнім, далеким від досконалості переписом українців в Україні проживає абсолютна більшість - 77,8%, що зо- бов'язує передусім українців дбати про збереження, розвиток і розширення сфери застосування української мови як державної, як важливого засобу консолідації всіх етносів у країні.
Зрозуміло, що гармонійний розвиток мови і культури титульної нації
та мові культур представників інших етнічних спільнот є запорукою стабільного розвитку держави, порозуміння і єдності інтересів усіх громадян. Обережне ставлення до цінностей, звичаїв, релігійних переконань інших народів особливо актуальне для жителів сходу України - традиційно багатонаціонального регіону України. За останнім переписом тільки у Донбасі зареєстровано представників 130 національностей (усього в Україні - 134). Заданими перепису 2001 р. у Донецькій області українці становлять 56,9%, росіяни - 38,2%, греки - 1,6%, білоруси, татари - 0,4%, вірмени - 0,3%, євреї - 0,2%, молдавани -
0,1%, інші - 1,4%. Їх спільна робота, спрямована на розвиток національних мові культурна відродження національної самосвідомості
кожного етносу, сприяє піднесенню поваги до національних традицій українців, збільшує довіру до державних інститутів, становить осно-

145
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
ву прагматичної політики країни, робить внесок в розвиток загальнолюдських цінностей.
Безумовно, що важливу роль відіграє мовна освіта у підготовці сучасних фахівців. Мовна освіта - процесі результат навчально-пізнаваль- ної діяльності, спрямована на засвоєння основ теорії мови з метою мовленнєвого, розумового і естетичного розвитку особистості. Мовна освіта передбачає вивчення як рідної мови, такі інших мов. Вона нерозривно пов'язана з мовним вихованням. Мовне виховання - формування естетичної сприйнятливості домові цінностей світової культури й осмислення серед них місця мови і культури свого народу, що надзвичайно є
актуальне для східного регіону. Він знаходиться в сьогоднішніх реаліях білінгвізму.
З наданням українській мові статусу державної значно розширилися межі її функціонування та збагатився обсяг виконуваних нею суспільних функцій. Українська мова на рубежі ХХ і ХХІ ст.ст. стала повноцінним засобом спілкування в усіх сферах життя, зокрема і в науково-освітній галузі.
У всіх вищих навчальних закладах введено дисципліну "Українська мова (за професійним спрямуванням" та "Культура наукової мови, що ставить замету поглиблення мовних знань студентів у сфері навчального, наукового і професійного спілкування, у виховному процесі. Для прикладу можна навести національно-мовну підготовку у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Ба- рановського, де навчально-виховний процес проводиться як українською,
так і російською мовою. Важливо, що у бібліотеці університету зосереджено тис. примірників україномовної літератури. Характерно, що для популяризації українознавчих інтелектуальних надбань підібрано законодавчі матеріали "Нормативна документація з мовного питання":
куди входять закони і постанови Верховної Ради, Кабміну, Донецької
обласної держадміністрації, постанови Вченої і навчально-методичної
Ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського з означених проблем.
Відзначаються в університеті "День української писемності та мови",
"Мова й духовність української нації, "День рідної мови, "День незалежності України, "Соборність України історія і сучасність, "450 річчя
Пересопницького Євангелія" та інші.
Форми - різноманітні від студентських наукових робіт, студентських конференцій, літературно-музичних композицій, книжкових виставок,
"круглих столів, бібліографічних оглядів та книжкових виставок, до літе- ратурно-історичних читань.

146
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Українська мова має всі передумови бути й міжнародною мовою.
Український національний лінгвістичний корпус має 42 мільйони слововживань, створено вже в незалежній Україні повний 20-томний тлумачний словник української мови, 18 томів якого складають 190 тисяч слів і 2 томи - ономастика, близько 70 тисяч географічних назв. Це колосальне мовне багатство українського народу заслуговує на особливу державну увагу і збереження, оскільки це важливий ціннісний компонент самобутності та національного набутку України [1, с. Можна погодитися з М. Жулинським проте, що українська мова витворила українську націю. Тому український народ зобов'язаний дбати про свого творця. Адже передусім умові виявляє себе історичний дух нації,
оскільки через мову проявляється духовна ідентичність людини і нації.

1. Жулинський М. Українська мова - дзеркало своєрідності народу / М. Жулинський /
/ Науковий світ. - 2008. - Травень. - № 5.
2. Макарчук ФА. Етнічна історія України / ФА. Макарчик. - К. : Знання, 2008.
3. Стражний О. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. Реальність / О. Стражний. - К Книга, 2009.
4. Українське народознавство / за заг. ред. д.іст.н. С. П. Павлюка]. - е вид, пере- робі допов.]. - К. : Знання, 2004.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
ШКОЛАХ ДОНЕЧЧИНИ

148
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
АННА АВРАМЕНКО,
учитель української мови і літератури
Ясинуватської ЗОШ № 2
ЙДЕМО ДОВІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ...
Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-
2010 роки спонукає кожного вчителя на пошуки ефективних шляхів підвищення якості освіти.
Сьогодні мовна політика посідає чільне місце в системі державних пріоритетів. Незнання мови шокує. Мовні огріхи з вуст журналістів, парламентарів стають нормою в спілкуванні. Безвідповідальне ставлення до важливих соціальних програмне оминає і мовне питання. Дійсно,
"на мові нашій дня печать" (В.Сосюра). Українська мова стала державною, тому не можна допускати помилки у мовленні тим, хто є носіями мови. Чуємо "давайте подумаємо, "давайте розглянемо замість "розгляньмо, "подумаймо "не дивлячись на обставини" замість "незважаючи "казначейство" замість "скарбниця "на протязі" замість "протягом "прийняти участь" замість "взяти участь "найрозумний", "найці- кавий" замість "найрозумніший, "найцікавіший" тощо. У школах ікла- сах з українською мовою навчання учителі повинні бути обережні зі словами. Довелося прочитати на дошці тему уроку "Численність населення" замість "чисельність".
Як же ми йдемо довільного спілкування.
Немає сьогодні в Програмі української мови екскурсій. Та чи можна без живого спілкування з природою під керівництвом учителя "пробудити думку" і знайти Слово Адже розвиток спостережливості є першою сходинкою до творчого осмислення світу. Кілька разів нарік ми йдемо з учнями до берізки, яка росте на розі нашої школи до красуні - берізки- ранньої весни, до оголеної - в листопаді, до засніженої - в січні, до дива золотого - ранньої осені. І які перлинки народжуються А тополі
під вікном, яким у цьому році минає 35, стали приводом для створення гімну класу:
Вам вдячні, тополі, за мудрість,
Що винесете крізь роки...
Тополі - дарунок від учнів,
Що тут набирались снаги.

149
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Учні "пізнають" кожен куточок своєї "найкращої школи. Цьому допомагають п'ятнадцятихвилинні екскурсії під час уроку. "Священною тишею коридорів, затамувавши подих, прямуємо до панно, їдальні, учнівської картинної галереї (картин обдарованих дітей, які прикрашають коридори школи. Кожен куточок - це пробудження творчості. Екскурсія має мотивацію, завдання. У кожного є записник. Аякже Доведеться занотувати наслідки спостережень. Що може бути ціннішого за думку,
яка пробуджується в дитини у віці 11-12 років!
Створення власної "Скарбниці" (рукописної книги) - це теж крок до вивищення особистості і її знань. Протягом п'яти років роботи в "Скарбниці" з'являються розмовні теми, важливі правила, дослідження, перші
поетичні твори, малюнки. Останній твір, який пишуть випускники, такі називається "Моя перша рукописна книга. У кожному творі - захоплення своєю працею. Читаю "У "Скарбниці" - уроки творчості, які складаються з окремих миттєвостей" (Немченко Світлана, яка уклала кілька поетичних збірок і має відзнаки за перемоги у конкурсах на обласному рівні "У "Скарбниці" - пробудження мого власного Я" (Рудик Ксенія,
яка теж має відзнаки - дипломи).
А ще - гурткова робота. Літературно-драматичний гурток "Калинова сопілка" формує чимало вмінь, якими повинна володіти людина. Це міні- театр. А театр, як відомо, - це синкретичний вид мистецтва, який допомагає виробити вміння "тримати себе перед людьми, формує навички виразного мовлення, дикції, розвиває пам'ять, художній смак тощо.
Сьогодні виникла проблема, з якої треба шукати вихід.
Впровадження і поширення Інтернет-технології призводить до компіляції чужих знань, ідей. Мислення стає шаблонним. Даємо учням завдання. Приносять різну інформацію з Інтернету. Такі маніпуляції призводять до шаблонізації мислення. А про творчість можна забути. Гарне, але не власне.
Є чимало способів для заохочення учнів працювати з додатковою літературою. Ось один із прийомів, який використовую давно.
Учні одержують завдання переглянути власну бібліотеку і створити картку "Яка література наявна в моїй власній бібліотеці" за формою:
автор, назва книги, видавництво, рік видання і кількість сторінок.
Учитель, аналізуючи картки, знайде одну з книг, за якою учень буде займатися дослідницькою, навчально-пізнавальною, творчо-індивідуаль- ною, пошуковою діяльністю. Завдання, яке добирає вчитель особисто для конкретного учня, має єдину мету бажання досягти результату, який мав би практичну користь, а також отримати знання і досвід, необхідні
для подальшого життя. Сьогодні такі завдання називають проектами.

150
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Час від часу учень звітується про свої досягнення перед аудиторією.
Термін виступу призначає вчитель.
Ця книга - власна, тому, не поспішаючи, з нею можна працювати
(спілкуватись) протягом семестру. Кожен із нас прагне досконалості.
Підтримуючи і заохочуючи, учитель спонукає учня перебувати в стані
творчого пошуку. Несміливі перші кроки, скеровані вчителем, дадуть бажані результати.
Багаторічна практика навчально-виховної діяльності доводить, що дитину, підлітка треба вчити розмовляти, давати настанови, мовленнєві
зразки (штампи, алгоритми, за якими слід діяти в певних життєвих ситуаціях. І для цього лише програмових уроків замало. Йду довільного спілкування через урочну і позаурочну діяльність.
Співпраця в обласній творчій групі "Застосування інноваційних технологій при викладанні українознавчих дисциплін" (науковий керівник - завідувач відділу української мови і літератури Донецького обласного
інституту післядипломної освіти Харахоріна ТО) спонукала створити авторську програму "Спілкування в повсякденному мовленні" на основі
інноваційних технологій.
Сподіваюсь, що після належної апробації, програма стане в пригоді
вчителям-словесникам Донеччини. Мета курсу - сприяти вільному спілкуванню в соціумі з урахуванням різних життєвих ситуацій. Заняття вчать спілкуватись із навколишнім середовищем - природою, однокласниками, вчителями, близькими і незнайомими людьми, вчать спілкуватись із самим собою. Учні вчаться вести співбесіду, бесіду, збори, брифінги,
прес-конференції, брейн-ринги, бліц-конкурси тощо, брати участь у власних і спільних проектах.
Спілкування у писемному мовленні допомагає відпрацьовувати вміння учнів створювати листи, пам'ятки, запрошення, привітання, прайс-лис- ти, твори різних жанрів тощо...
Факультативні заняття - це нагода ще раз поспілкуватися з учнями в різних мовленнєвих ситуаціях. Сьогодні учні залучені до пошукової роботи, до створення власних проектів з теми.
Така діяльність сприяє впровадженню регіональної системи компе- тентнісно орієнтованого навчання, формуванню ключових компетентностей. Шляхом урочної і позаурочної системи впроваджується вжиття модель випускника загальноосвітнього закладу орієнтованого на успіх,
здатного самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність,
використовуючи набуті знання для розв'язання життєвих проблем...
Учитель постійно знаходиться на шляху пошуку. Він - практик, експериментатор. Закоханий у школу і дітей, сприяє тому, щоб для кожного учня спілкування приносило задоволення, радість і успіх...

151
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Дякуючи Богові, працюю серед однодумців. Присутній Дух Школи,
який спонукає до творчості. Крок за кроком йдемо довільного спілкування державною мовою.

1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України 5 (20 січня. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина. Підласий І, Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. Зозюк І. Творчі проекти Обґрунтування необхідності // Українська мова та літера- тура.-2005.-№45.
ГЕОРГІЙ БОЙКО,
учитель Новоукраїнської ЗОШ
Мар’їнського району Донецької області
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
ОСНОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У
ПЛАНІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ
Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована надати учневі необхідні
знання, виробити вміння і навички, за період навчання він має засвоїти багато фактичного матеріалу. Натомість школа сьогодні недостатньо навчає школярів приймати рішення, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти. На жаль, школа сьогодні ще недостатньо відповідає потребам суспільства,
не спрямована на набуття необхідних життєвих компетентностей. Ті
зміни, що відбувались в галузі освіти України за останні 10 років, поглибили переобтяження навчальних програмі підручників фактичним матеріалом, оскільки ще за радянських часів домінував енциклопедичний підхід до змісту освіти.
Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація навчальних програмна набуття ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх запровадження. Одним із таких механізмів є ефективне використання інформаційно-кому- нікативних технологій на уроках мови та літератури [1].

152
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Як показує досвід багатьох європейських країн, що займались визначенням, відбором і впровадженням ключових компетентностей, останнім часом відбулась орієнтація програмі педагогічних технологій на компе- тентнісний підхід. Водночас засвоєння учнями ключових компетентностей ураховується при оцінюванні навчальних досягнень учнів. Ключові
компетентності стають основою процесу оцінювання навчальних досягнень і в українській школі.
Інтеграція України у світовий освітянський простір, приєднання до
Болонського процесу та сучасні глибокі перетворення, що відбуваються в системі освіти й науки України, зумовлюють необхідність удосконалення підготовки вчителя-предметника, який був би здатним здійснювати освітню діяльність на високому професійному рівні, гідно конкурувати на сучасному ринку праці та послуг.
У Рекомендаціях з освітньої політики як стратегічний напрямок зазначено Сьогодні актуальності набуває поняття компетентностей, що пов’язано з багатьма чинниками, оскільки компетентності… є тими індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня, випускника до життя, його подальшого розвитку й активної участі вжитті суспільства На думку сучасних педагогів, саме набуття цих життєво важливих компетентностей дає людині можливість орієнтуватись в сучасному суспільстві, формує здатність особистості швидко реагувати на запити часу. Ідея компетентнісно орієнтованої освіти – це одна з відповідей системи освіти на соціальне замовлення[2].
Навчання як процес реалізує дві основні людські потреби перша це знання світу, нагромадження відомостей про нього друга – пізнання й формування власної особистості, розвиток інтелектуальних та емоційних якостей, уміння застосовувати свій розум.
Компетентності – загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді,
здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компетентності
не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості.
Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, алей за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем. Звичайно,

153
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
труднощів на цьому шляху більш, ніж достатньо. Значною перешкодою,
зокрема, можна назвати недостатнє (або навіть нульове) фінансування розвитку комп’ютерних технологій у наших школах, а ці технології надзвичайно дорогі (вартість комп’ютерів, їх модернізація, обслуговування,
мережа, придбання програмного забезпечення, підключення до мережі
Інтернет); вони потребують високого фахового рівня вчителів, відповідної
підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.
ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення[3]..
Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної
діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.
Що ж нового вносить у навчальний процес комп’ютер? Інформатика загалом має модернізуючий вплив на всі сфери суспільного життя, але сфера навчання і виховання особливі в цьому відношенні. Якщо технологію будь-якого виробничого процесу можна виконати (і повторити) в усіх деталях, то в навчально-виховному процесі зробити це неможливо,
а тому особливо актуальним є питання відбору інформації і правильного та вчасного її подання, що дозволяє пожвавити процес навчання, надати йому динамізму, гнучкості, посилити його прикладну спрямованість.
Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і
цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань,
посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.
Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаємо такі потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програму системі середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій використовуємо такі їх види- інформаційні технології- електронні підручники- окремі типи файлів (зображення, відео, аудіо, анімації- розроблені авторські уроки (інтеграція різних об’єктів в один формат- презентації, web-сторінки).
У своїй роботі надаємо перевагу використанню створених власних

154


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал