Сучасному культурномуPdf просмотр
Сторінка14/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.8 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Вивчення української мови у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:
Заболотний О.В., Заболотний ВВ. Українська мова. Рівень стандарту. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К Генеза, 2010.
Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Академічний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К Зодіак-Еко, Плющ М.Я., Тихоша В.І., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Профільний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.:
Освіта, 2010.
Вивчення української мовив класах здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:
Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних заклaдів / Автори Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова. - К Шкільний світ, Рідна мова 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Автор І.П. Ющук. - К Освіта, 2003.

133
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Учителеві, який працюватиме в 11 класі за програмами 11-річної
школи, доцільно ознайомитися зі змістом і структурою нової програми для старшої школи в умовах профільного навчання, оскільки її розроблено з урахуванням змін, які відбулися в освітній галузі. При цьому слід більше використовувати ресурс варіативної частини навчального плануй можливість поділу класів на групи, за умови кадрового і фінансового забезпечення.
Програми курсів за вибором і факультативів для старшої школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, уміщено у збірни- ках:
Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд. В. Федо- ренко, Г. Федяй. - К Вид. дім "Шкільний світ, 2006. - 120 с.
Українська мова і література. Програми факультативних і спеціальних курсів класи. Вип. 1. - К Ред. журн. "Дивослово", Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів класи. Вип. 2. - К Видавництво "Дивослово", Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. - К Грамота, Деякі програми курсів за вибором і факультативів мають методичне забезпечення і надруковані разом з розробками занять водному навчальному посібнику. Наприклад:
Степанюк М. Лексикографія української мови. Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. - Тернопіль Мандрівець, 2008. - 124 с.
Авраменко ОМ, Чуріна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10-11 кл. - К Грамота, 2008. - 256 с.
Цимбалюк В.І. Мова як генетичний код народу Навчальний посібник для факультативних занять. - Тернопіль Мандрівець, 2009. - 176 с.
Марущак В.І. Школа журналіста Навчальний посібник. - Тернопіль Мандрівець с.
Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання на-
вчальних досягнень учнів з української мови спричинює значну увагу вчителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, використання яких відбувається з метою забезпечити поетапне різнобічне й об'єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі засвоєння ними курсу української мови, насамперед її мовної змістової лінії.
Використання тестів можливе як під час здійснення поточного, такі підсумкового контролю, можуть пропонуватися учням з різними навчальними можливостями, передбачаючи різноманітні завдання за ступенем складності й творчим спрямуванням.
Підготовку до виконання тестових завдань з української мови важливо здійснювати насамперед за таким форматом завдань, які пропону-

134
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ються Українським центром оцінювання якості освіти, серед них зав-
дання з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором кількох
правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, відкри-
те завдання з короткою відповіддю.
Вичерпну інформацію про головні напрями діяльності й конкретні
напрацювання згаданого центру, типологію й конкретне наповнення завдань, результати їх виконання учнями загальноосвітніх навчальних закладів України можна одержати на сайті УЦОЯО за такою електронною адресою www.testportal.gov.ua
Для ефективного використання у навчальному процесі пропонуються схвалені Міністерством освіти і науки України вже широко апробовані
в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, а також нові посібники (експрес-ре- петитори) для самостійної підготовки учнів на основі загальних теоретичних відомостей з курсу української мови й тестових завдань, різних за складністю й функціональним призначенням:
Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В., Плетньова
Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань. - К Грамота, 2008. - 192 с.;
Авраменко ОМ, Коваленко Л.Т., Українська мова й література. Збірник тестових завдань. е вид, виправлене й доповнене. - К Грамота, 2008. - 212 с.;
Новосьолова В.І., Скуратівський Л.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас- К Генеза, 2009. - 118 с.;
Заболотний ВВ, Заболотний О.В. Українська мова Навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. - К Генеза, 2009. - 272 с.;
Авраменко ОМ, Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Довідник. завдань у тестовій формі. І частина. - К Грамота, 2009. - 480 с.
Авраменко ОМ, Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. ІІ частина. Вид. є, випр. - К Грамота, 2009. - 160 с.
Новосьолова В.І. , Дубчак О.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Фонетика. Графіка. Орфоепія. Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір. - К Генеза, 2010. - С.56.
Новосьолова В.І. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Орфографія. - К Генеза, 2010. - 88 с.
Плетньова Л.В., Коваленко Л.Т. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Морфологія. - К Генеза, 2010. - 88 с Шелехова Г.Т., Кузьмич О.А. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Синтаксис. - К Генеза, 2010. - 128 с.
Босак С.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Пунктуація - К Генеза, 2010. -128 с Данилейко О.Л. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Лінгвістика тексту. Стилістика. Розвиток мовлення- К Генеза, 2010. - 48 с.

135
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
Вивчення української літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими
Міністерством освіти і науки України, відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання (нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі наказ МОН від 11.09.2009
№ 854). Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення української літератури та визначення ступеня її представленості
як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій забезпечується наявністю двох профільних програм.
Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний,
спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями філологічний напрям (профілі - іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень
/ Укладачі М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу;
Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. - К Грамота с.
Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології. Профільний рівень / Укладачі М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк - керівники авторського колективу Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І.
Цимбалюк. - К Грамота, 2009. - 180 с.
Підручники:
Авраменко ОМ, Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. -К Грамота, 2010.
Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром'як Р.Т., Вашків Л.П., Пле- тенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. - К Освіта, 2010.
Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром'як Р.Т., Вашків Л.П., Пле- тенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. - К Освіта, 2010.
Вивчення української літератури в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійснюватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і
науки України:
Українська література 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання Укладачі Р.В.Мовчан,
Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. - К Генеза, 2002. - 136 с;
Українська література 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання Укладачі О.М.Бандура,
Н.Й.Волошина. - К Шкільний світ, 2002. - 86 с.
Варіативний компонент регіональної мовно-літературної освіти

136
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
реалізується через впровадження авторських регіональних програм. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підготував до початку навчального року регіональний збірник авторських програм для профільних класів, який вміщує такі програми Шингоф І.Л.
"Шляхи формування й розвитку стилів, напрямів, жанрів, Холматова
О.О. "Мовний етикет українців традиції і сучасність, Лисюк Н.В., Харківська Н.Є. "Аж стогне моє слово під пером (за поетичною творчістю
Світлани Решетової)", Лисюк Н.В., Харківська Н.Є. "Я від душі добра насіяв (за поетичною творчістю Володимира Черепкова, Сєрова Т.В.
"Художнє слово рідного краю, Горячева В.І. "Стійкі сполуки слів і вислови, Панченко І.В. "Діалектологія, Панова О.В. "Інтимна лірика в українській літературі, Єгорочкіна ГО. "Українське ділове мовлення",
Кохан І А. "Діловий світ сучасної людини в україномовному просторі",
Груніна Г.М. "Вступ до науково-дослідницької роботи, Рущинська А.Д.
"Основи журналістики, Титаренко Я.І. "Журналістика, Жилко О. В.
"Основи журналістики, Іноземцева О.Л. "Сучасне ділове мовлення",
Божко Н.Г. "Літературними стежками Донбасу"(за сторінками життя і
творчості письменника-земляка Сави Захаровича Божка).
Щодо змістового аспекту авторських програм як змови, такі з літератури слід зазначити, що він покликаний реалізовувати комунікатив- но-діяльнісні потреби особистості, розвиток мовної інтуїції, збагачення словникового складу, уміння встановлювати контакти з аудиторією, механізм виконання творчих завдань, здатність силою уяви руйнувати стереотипи, формування семантичної гнучкості мислення тощо.
Реалізація змістових ліній авторських програм варіативної складової посідає вагоме місце між вивченням української мови (літератури) в системі базових предметів та різними видами й формами позакласної
та позашкільної роботи з цих предметів. Їм відведена важлива роль, бо саме факультативні заняття, курси за вибором забезпечують індивідуальний підхід до учнів, формують гармонійно розвинену особистість,
створюють умови для духовного розвитку. Крім того, додатково вирішуються завдання щодо формування ключових компетентностей особистості, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів через створення умов для вільного спілкування, формування власної
думки, розуміння життєвого і творчого шляху письменників-земляків,
проведення пошуково-дослідної роботи, оригінальне виконання лінгвістичних та літературних завдань, створення творчих проектів тощо.
Особливе місце у складі варіативного компонента посідає українознавство як інтегрований курс про державу, народ, культуру тощо. Викладання українознавства у 2010-2011 навчальному році у загальноосвітніх

137
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
навчальних закладах здійснюється за програмою "Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство 5-12 класи" (автори:
Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.).Навчальний матеріалу кожному класі подано за такими тематичними блоками Я - українець.
2.Моя родина, мій рід. Мій український народ. Моя держава - Україна. Україна та українці у світі. Для кожного класу в програмі вказано загальну кількість годин (усього 35 годин, 1 година на тиждень, години на вивчення кожного з тематичних блоків, уроки тематичного оцінювання та узагальнення навчальних досягнень учнів. Програма є системною та цілісною, у її центрі постає людина (учитель, учень) як суб'єкт само- осягнення. Матеріал концентрично розгортається від людини до світу.
Програмою передбачено творчу проектну діяльність учнів, наприклад,
підтеми: "Яв майбутньому, "Моя родина в майбутньому, "Моя сродна праця, "Майбутнє моєї української держави" тощо. Проектування сприяє
самовизначенню учнів, розвитку креативності, виробленню навичок планування, гармонійності розвитку творчої особистості учнів. При творчій проектній діяльності можуть використовуватися різноманітні засоби:
словесні, образотворчі, схеми, таблиці тощо.
Наразі впроваджується ся курс "Донеччинознавство" як інтегратив- на складова курсу "Українознавство. Наявні регіональні програми курсу, розробляються посібники.
У цілому обласні освітянські програми, націлені на поліпшення якості
знань учнів з української мови і літератури, передбачають розстановку акцентів на лінгвістичній складовій та стратегічній змістовій лінії вміння користуватися мовними засобами, вироблення своєрідної поведінки, що обирає мовець під час виконання завдань, дотримання мовленнєвого етикету, створення комунікативної ситуації тощо. "Цільова комплексна програма розвитку і функціонування української мовив Донецькій області на роки, "Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2008-2011 рокита регіональні програми щодо компетентнісно орієнтованого навчання, моніторингу якості мовної освіти, організації
самоосвітньої діяльності учнів - це ті основні важелі, які допомагають педагогам зорієнтуватися в завданнях, напрямках та технологіях у викладанні мови і літератури, організації індивідуальної роботи з філологічно обдарованими школярами, підготовці дітей до різних конкурсів тощо.

1.Тараннік-Ткачук К.В., Шелехова Г.Т. Методичні рекомендації щодо вивчення української мовив загальноосвітніх навчальних закладах у навчальному році Українська мова та література. - 2010. - №33-35 - С.3-14.

138
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
2. Тараннік-Ткачук К.В., Шелехова Г.Т. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у навчальному році Українська мова та література. - 2010. - №33-35 - С.15-32.
3.Профільне навчання. Авторські програми курсів за вибором філологічного напрямку профілізації. - Част.І. - Українська мова і література збірник програм / Укл. В.Г. Зарицька,
Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко, Т.В. Ткачук, СМ. Волкова. - Донецьк Витоки, 2010. -
134с.
4.Харахоріна ТО, Адаменко В.С., Ткачук Т.В. Методичні рекомендації Українська мова і література // Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2010 - №1. -С.41-45.
ТЕТЯНА ТКАЧУК,
методист відділу української мови та літератури Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
«ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОБОТИ
З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ»
Реалізація державної і обласної програм роботи з обдарованою молоддю сприяють активізації творчого розвитку мовно-літературних здібностей учнів. Проведення міжнародних, загальнодержавних та обласних конкурсів з української мови і літератури, з українознавства потребує від фахівців вироблення певних підходів до стимулювання, організації і підготовки учнів до творчої інтелектуальної діяльності. Конкурси філологічної спрямованості – це особливий вид словесного витвору, зміст якого залежить від індивідуального сприйняття і відтворення життєвих реалій, від уміння кожного образно й логічно мислити, спостерігати навколишнє середовище, використовувати знання з художньої літератури та інших видів мистецтв, словесні зображальні засоби.
Головне завдання вчителя щодо формування сприятливих умов для розвитку потенціальних можливостей учнів полягає у створенні творчої
атмосфери в колективі, атмосфери співдружності, співтворчості, співробітництва. Таким чином, творчий учитель не тільки повинен розуміти природу творчих можливостей учнів, ай оволодіти методами їх педагогічної
оцінки. Слід враховувати, що творча діяльність учнів завжди опосередкована творчою педагогічною діяльністю вчителя, у свою чергу педагогічна творчість учителя обумовлюється творчою навчальною діяльністю учнів.
Деякі дослідники (Андреєв В.І., Бернштейн СМ, Грановська Р.М.,
Нікітін Б.П., НіколенкоД.Ф. тощо) вважають, що продукт дитячої творчості набуває статусу витвору мистецтва за умов, коли дорослий бере на

139
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
себе функцію внутрішнього критика, т.б. маючи потрібні знання, художні смаки, учитель обирає серед багатьох варіантів той, що має художню цінність. При цьому педагог повинен дотримуватись однієї умови сприймати дитячий твір таким, яким він є (недодавати ані рядка до вірша, ані штриха до малюнка, ані слова до твору, але слід відзначити,
що один твір – талановитий, заслуговує на увагу, а інший – недосконалий з тих чи інших причин. Тільки в такому разі участь педагога в дитячій творчості матиме благодійний вплив на розвиток дитини.
Пропонуємо основні напрямки роботи вчителя щодо підготовки учнів до написання творчих конкурсних робіт. Залучення до участі в мовно-літературних конкурсах здібних учнів відповідно до їхніх інтересів. Складання орієнтовного темарія.
3. Навчання школярів роботи з науковою та художньою літературою. Надання практичної допомоги учням під час роботи над твором
(складання алгоритму дій, плану, тез, добирання цитат тощо. Організація індивідуальних консультацій. Редагування учнівських робіт. Рецензування творчих конкурсних робіт. Написання відгуків. Оцінювання остаточного продукту. Визначення переможців.
Готуючи дітей до участі в мовно-літературних конкурсах, філолог обов’яз- ково повинен враховувати раціональне поєднання репродуктивних, частково- пошукових та творчих завдань репродуктивні завдання спрямовані на відтворення учнями знань та способів діяльності частково-пошукові – передбачають вияв учнями певної самостійності, ініціативи у пізнавальній діяльності;
творчі сприяють створенню певного творчого продукту (написання оповідань,
віршів, казок тощо. Отже, творчість розглядаємо як діяльність, пройняту елементами нового, удосконалення, збагачення, розвитку.
Про творчу діяльність йдеться, коли дитина уявляє, комбінує, порівнює, аналізує, змінює або створює щось нове.
Отже, педагог організовує процес навчання з урахуванням рис творчої діяльності- самостійного переносу знань і вмінь у нову ситуацію- виявлення нової проблеми у знайомих умовах нової функції знайомого об’єкта;
- здатності до аналізу, генералізації ідей- вміння бачити альтернативу рішенню- вміння комбінувати відомі способи розв’язання завдання по-новому;
- створювати оригінальні способи поряд з відомими іншими.
Необхідною умовою розвитку продуктивного творчого мислення є
опанування спеціальних прийомів. Ось деякі з них:

140
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
уміння віднаходити протиріччя – основа парадоксального мислення,
яке є обов’язковим атрибутом творчості. Здатність до зіставлення й об’єд- нання протилежних якостей дає можливість відкривати нові несподівані
ознаки предметів;
комбінування – це уявне об’єднання кількох різних предметів таким чином, щоб отримати щось принципово нове. Комбінувати можна не лише предмети, ай їхні ознаки, властивості, характеристики;
пошук аналогії – узагальнення певних ознак чи якостей одного предмета і пошук подібних властивостей в інших;
асоціація – зв’язок між елементами психіки людини, коли один факт,
подія чи явище викликає інші уявлення чи спогади, зумовлені подібністю,
контрастом або суміжністю в часі чи просторі.
Залучаючи учнів до написання творчих робіт, учитель повинен пам’- ятати, що літературна творчість – це вроджена потреба особистості. ЇЇ
необхідною передумовою є поєднання відчуття слова, інтуїції, емоцій та емпатії (здатності до співпереживання. Творчість – це завжди вихід за встановлені межі. Творчі здібності не залежать від інтелекту.
Літературна творчість неможлива без особистісного зростання людини, без самоактуалізації як безперервного процесу самовдосконалення.
Цьому сприяють щорічні мовно-літературні конкурси учнівської творчості, а саме під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої, Безсмертний подвиг українського народу, Міжнародний конкурс з українознавства,
Міжнародний конкурс з української мови ім.Петра Яцика тощо.
Пропонуємо для учнів загальний підхід до написання літературного твору- обирайте тему не найлегшу, атаку, яка вас зацікавлює, хвилює, визначте обсяг матеріалу, який вона охоплює, щоб не відхилятися від теми- продумайте основну думку вашого твору і намагайтеся все підпорядкувати її розкриттю, бажано дібрати влучний епіграф- складіть повний та чіткий план, дотримуйтесь його, пишучи твір- намагайтеся оригінально почати роботу, щоб одразу зацікавити нею читача, звертайте увагу нате, щоб вступ був пов’язаний з темою- стежте за логічною послідовністю у викладі матеріалу в основній частині твору- тему розкривайте глибоко і всебічно, уникайте загальної описовості,
наводьте конкретні факти для підтвердження своїх думок- правильно цитуйте, але не переобтяжуйте свою роботу великими цитатами- подумайте, який стиль відповідатиме темі твору, намагайтесь писати охайно, правильною літературною мовою, грамотно, просто, своїми словами, не забувайте про абзаци;

141
СЛОВО У ДУШІ - ДУША У СЛОВІ
- пам’ятайте, що читач мусить відчувати ваше ставлення до того, про що ви написали- дотримуйтесь правильної пропорційності частин твору- у висновках постарайтесь зробити самостійні узагальнення, пов’я- зані з сучасністю.
Алгоритм підготовки творчої роботи для участі у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості
І. Під час першого читання твору в чернетковому запису більше уваги приділяти його змісту. Визначити 1. Чи відповідає написане темі. Як розкрита утворі основна думка. 3. Чи враховано адресата мовлення. На які частини ділиться твір і чиє логічний зв’язок між ними. Чи відповідає зміст написаного складеному плану, обраному стилю і
типу мовлення. 6. Якщо це твір-роздум, то чи дібрано переконливі аргументи (факти, приклади).
ІІ. При повторному читанні з’ясувати, чи вдало утворі вжиті мовні
засоби відповідно до стилю і типу мовлення. Недоладності виправити.
ІІІ. Бажано прочитати твір утретє вголос краще виявляються орфографічній пунктуаційні помилки, огріхи в милозвучності тексту.
ІV. Переписаний з чернетки твір доцільно перечитати ще раз, щоб не було перекручених слів.
Треба враховувати, що на викладі й обсязі творчої роботи учня позначаються його вік, життєвий досвід, розумові здібності, ерудиція, словниковий запас тощо.
Підготовка учнів до написання робіт дослідницького характеру
На етапі підготовки до написання мовно-літературного дослідження перед учнем постає низка завдань- вибір теми дослідження- робота над планом дослідницької роботи- укладання бібліографії з теми дослідження- опрацювання літературних джерел за темою дослідження.
Дуже важливий момент – це вибір теми. Серед критеріїв, яким має
відповідати тема дослідження, є такі- актуальність- новизна та перспективність- наявність джерельної бази- доступність пізнавальним можливостям учнів- відповідність віковим інтересам та потребам.
Тема дослідження може бути як самостійно обрана учнем, такі рекомендована йому науковим керівником.

142


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал