«Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування»Сторінка7/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Питання для обговорення:


1. Специфіка відмінювання й сполучуваності числівників.

2. Особливості вживання дієприкметникових форм на учий, ючий, віддієслівних прикметників на льний у медичній професійній мові.

3. Відмінювання прізвищ, імен та по батькові.

4. Особливості використання службових частин мови в текстах ділових документів.Числівник – це самостійна частина мови, що позначає кількість предметів чи абстрактне число і виражає своє значення у формах відмінка, обмежено – роду та числа.

Числівник – це своєрідний лексико-граматичний клас слів. Характерною ознакою числівника є відносно сталий, кількісно обмежений лексичний склад.

При оформленні ділової документації слід керуватися такими правилами щодо запису числівників:

1. Словом відтворюють прості кількісні числівники, що позначають число без вказівки на одиницю виміру або окреслюють часові межі, напр.: таких клієнтів є більше, ніж два; реконструкція триватиме три-чотири місяці.

Цифрою відповідно пишемо складні та складені числівники у поєднанні з одиницею виміру кількості, напр.: 15 гривень, 135 тонн. Їх дублюють словами і подають у дужках відразу після цифрового позначення у різних документах (розписка, доручення, довідка тощо).

Складні слова із цифровим позначенням можна писати комбіновано, напр.: 20-процентний, 3-поверховий. Неприпустимим є цифрово-знаково-літерний варіант комбінації, напр.: 5%.

У цифровому позначенні перевага надається арабським цифрам, напр.: 25.02.15 (у даті), 5-го, 10-му, 3-й, 11-ї (у тексті з літерами відмінкових закінчень. До речі, при перерахуванні кількох числівників літери відмінкових закінчень пишуть один раз, напр.: 1, 2, 3-му поверхах). Деякі порядкові числівники без відмінкових закінчень для розрізнення позначають римськими цифрами, напр.: ІІ квартал, І півріччя.

2. Багатозначні цифрові числа розбивають на класи за допомогою пропусків, напр.: 246 348 гривень, 200 000 тонн. У числах, що позначають номери (марки машин, механізмів), цифри на класи не розбивають, напр.:р/р № 1234567890.

Окремі види інформації передають у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів, напр.: 645 тис. грн., що значно полегшує сприйняття великих цифр.

3. У низці однотипної інформації ступінь точності (кількість цифр після коми) має бути однаковий, напр.: 1,5 км; 2,3 га; 2,0 т; 2,3%.

Дієслово – це повнозначна частина мови, яка означає дію або стан і виражає це значення в граматичних категоріях виду, стану, способу, часу, особи (роду), числа.

У текстах офіційно-ділового стилю дієслова виконують важливу роль, оскільки є носіями основної інформації. Багато документів починається саме з дієслівної лексики, наприклад розпорядча частина наказів (Наказую.., Затверджую.., Доручаю… тощо), супровідні листи (Надсилаємо.., Направляємо.., Повертаємо.., Додаємо…), листи-повідомлення (Повідомляємо…); листи-нагадування (Нагадуємо…) та ін.

Згідно з ДСТУ 1.5:2003, у нормативних документах слід віддавати перевагу природному для української мови дієслівному способові позначення дій (процесів) над іменниковим, традиційним для російського офіційно-ділового та наукового стилів. Порівняйте: (рос.) требует принятия решительных мер – (укр.) вимагає вжити рішучих заходів. Тому краще сказати: Тиск вимірюють, щоб порівняти.., а не Вимірювання тиску здійснюється для порівняння

Слід уникати нагромадження віддієслівних іменників на -ння, уживаючи замість них відповідні дієслова.

В офіційно-діловому стилі переважає форма теперішнього часу із значенням поза часовості, за допомогою якої констатують існування певного явища дійсності, його якостей і зв’язків: проценти нараховують щорічно й на момент запитування вкладу.

Калькою з російської мови є вживання форми наказового способу зі словом давайте: давайте візьмемо, давайте скажемо, давайте зробимо, давайте підемо та ін. В українській мові їм відповідають форми 1-ої особи множини: берімо, скажімо, зробімо, ходімо. У діловому спілкуванні віддають перевагу усталеним висловам: Є пропозиція припинити дискусію, а не Давайте припинимо дискусію.Короткий словник ключових понять до теми:

Вигукклас слів, що виконує важливі комунікативні функції, служить для безпосереднього вияву почуттів, емоцій, різних волевиявлень людини, не називаючи їх.

Дробові числівникичислівники, що називають кількість частин, виділених у складі цілого.

Збірні числівникичислівники, які позначають число одиниць у їхній сукупності як одне ціле.

Кількісні числівникичислівники, які позначають у цілих одиницях абстрактно-математичне число або певну кількість однорідних предметів та відповідають на питання скільки? Розрізняють: а) означено-кількісні числівники; б) неозначено-кількісні числівники; в) збірні числівники; г) дробові числівники.

Неозначено-кількісні числівники – числівники, які вказують на невизначену, нефіксовану кількість.

Означено-кількісні числівникичислівники, що виражають абстраговане число.

Порядкові числівники – числівники, які означають порядок предметів при лічбі та відповідають на питання котрий? котра? котре? котрі?

Прийменник – неповнозначна службова частина мови, що виступає разом з формою відмінка іменника, займенника, числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні.

Прислівникневідмінювана частина мови, що передає ознаку дії чи стану, ступінь чи міру вияву іншої ознаки.

Прості числівники – числівники, які мають у своєму складі лише один корінь.

Складені числівники – числівники, які складаються з двох або більше окремих слів.

Складні числівники – числівники, які пишуться одним словом, але мають у своєму складі два або більше коренів.

Службові слова – неповнозначні слова, що самостійно не вживаються, а служать для синтаксичних зв’язків між повнозначними словами.

Сполучник – службова частина мови, з допомогою якої здійснюється поєднання однорідних членів речення, частин складного речення і окремих речень.

Часткаслужбова частина мови, що об’єднує слова, які слугують для утворення граматичних форм, надають додаткових змістових, модально-вольових, емоційно-експресивних відтінків реченню або його членам.

Числівникчастина мови, що позначає число, кількість предметів та порядок їх при лічбі.
5. Виконання вправ та завдань на закріплення вивченого

Завдання 1. Серед наведених слів вкажіть числівники, визначте розряд, три з них провідміняйте:

три, трійка, троє, третій, трохи, там, подвоїти, подвоєння, пара, одна шоста, дві четверті, п’ятірка, п’ятирічний, семеро, мільйон.Завдання 2. У поданому реченні числівники запишіть словами:

За даними МОЗ України станом на 22.11.2009 (офіційне завершення дії карантину), в державі було 1,6 млн хворих; від початку епідемії з приводу грипу або його ускладнень госпіталізовано 95 тисяч осіб, виписано зі стаціонарів 20 147 пацієнтів, котрі були госпіталізовані з приводу пневмоній, померла 381 особа, з них 44 (11,5%) – в Івано-Франківській області (І.Савеліхіна, М.Островський).Завдання 3. Розкрийте дужки, запишіть числа словами, обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

52 (випускник), 4 (препарат), 61 (ліжко), на чотири з половиною (день), 1,5 (тисяча, гривня), 13 (метр), півтора (центнер), до 1685 (виборці), 2 (відро), від 25 (пацієнт), до 46 (студент), багато різних (галузь), у 274 (мішок), про 53 (депутат), з 69 (держава), у 11 (скринька), до 43 (аптека), 2,5 (відсоток), з 24 (акція), 84 (телевізор), три з половиною (кілограм), за 7,5 (рік), в 2,6 (раз), в 6 (раз), в 3 (раз).Завдання 4. Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідміняйте їх. Поясніть, як відмінюються числівники.

2765; 1431; 8444; 380; 892; 34589; 46; 5465788.

32; 87; 986; 6578945; 6543; 897604; 8964328; 76521.

Завдання 5. Вкажіть дієслова. Визначте граматичну категорію часу, способу, виду, перехідності/неперехідності, особи й числа поданих дієслів:

Індивідуальна вакцинація дає можливість людині не захворіти в результаті зараження. Однак, якщо кількість вакцинованих осіб є нечисленна, то збудник у популяції продовжує циркулювати. Дана обставина створює загрозу захворіти людям неімунним і деколи навіть особам із достатньо високим титром антитіл. Наприклад, при дифтерії наявність антитоксичного імунітету часто не може захистити від масивної дози інфікування (Б.Дикий).Завдання 6. Визначте дієвідміну поданих дієслів:

лікувати, колоти, боротися, бігти, боятися, спати, допомагати, хотіти, клеїти, держати, нищити, скаржитися, сопіти, занедужати, мирити, донести, розповісти.Завдання 7. Складіть розповідь про професію лікаря, використовуючи граматично правильні словосполучення:
Помилкові варіанти
Правильні варіанти
Головокружіння

Запаморочення
Виносливість

Витривалість
Роговиця ока

Рогівка ока
Похудіння

Схуднення
Тошнота

Нудота
Попередження хвороби

Запобігання хворобі
Назначення лікарств

Призначення ліків
Зробити діагноз

Поставити діагноз
Заключення лікаря

Висновок лікаря
Різка біль

Різкий біль


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал