«Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування»Сторінка13/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Запрошуємо всіх бажаючих


Завдання 5. Підготуйте тексти повідомлення та запрошення для проведення студентської науково-практичної конференції «Організація стоматологічної допомоги населенню України».

Завдання 6. Відредагуйте подані зразки адрес:

1. Адреса відправника, індекс

Гнатишин Микола Іванович

М. Івано-Франківськ,

Вул. Симоненка 5, кв.35,

76006


2. Адреса одержувача, індекс

Юрійчуку Сергію Михайловичу

С.Красна,

вул. Незалежності 15,

Надвірнянський район,

Івано-Франківська областьЗавдання 7. Відредагуйте тексти заяв. Напишіть правильні зразки цих документів. Назвіть особливості розташування обов’язкових реквізитів у заявах.

1.


Декану стоматологічного факультету

Івано-Франківського національного

медичного університету

п. Дорошенку Д.Г.

Студента 1-го курсу

Білоуса М.П.

Заява

Прошу звільнити мене із занять 15-16 березня 2014 р. у зв’язку з участю у Міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Стан та перспективи розвитку терапевтичної стоматології в Україні», яка відбудеться у м. Чернівці.


13.03.14 р.

Підпис.
2.

Завідувачу

кафедри мовознавства

ІФНМУ

доц. Пилипчукустудентки 1-го курсу

Вакарюк Ольги Василівни


Заява

Прошу дозволити мені брати участь у першому етапі ХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.


26 листопада 2014 року (Підпис)
Завдання 8. Укладіть зразок наказу про прийняття на роботу за контрактом. Охарактеризуйте обов’язкові реквізити такого документа.

Завдання 9. Напишіть автобіографію. Визначте, який це документ за походженням, призначенням, місцем виготовлення, способом виготовлення, стадіями створення.

Завдання 10. Відредагуйте подану автобіографію. Охарактеризуйте основні вимоги до написання цього документа. Які з них порушені у наведеному тексті?

Автобіографія

Я, Підоприга Соломія Орестівна, народилася в 1994 році у м. Івано-Франківськ.

У 2000 пішла у перший клас середньої школи №25 м. Івано-Франківська.

У 2012 р. вступила на 1 курс стоматологічного факультету, де зараз і навчаюсь.

Приймаю активну участь у студентському житті.


10.05.14 р. Підпис

Завдання 11. Напишіть рекомендаційну характеристику на випускника вашого факультету. Проаналізуйте розміщення обов’язкових реквізитів при укладанні даного документа. Визначте, який це документ за місцем виникнення, ступенем гласності, стадіями створення та складністю.

Завдання 12. З`ясуйте значення таких слів та словосполучень:

характеристика; атестаційна, рекомендаційна й виробнича характеристики; офіційний документ; текст документа.Завдання 13. Напишіть резюме для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади лаборанта кафедри «Хірургічна стоматологія». У чому полягає специфіка укладання даного документа?

Завдання 14. Напишіть разове доручення про отримання коштів для проведення науково-практичної конференції з актуальних проблем хірургічної стоматології.

Завдання 15. Відредагуйте наведені тексти розписок:
1. Розписка

Я, Боднарук І.О., взяв у борг у Дем’янчук О.М. гроші, які зобов’язуюсь повернути.


12 жовтня 2012 року (підпис)
2. Я, студент першого курсу стоматологічного факультету Миронюк Олександр Володимирович, отримав у бібліотеці Івано-Франківського національного медичного університету для тимчасового користування 1 підручник з анатомії і 2 підручники з терапевтичної стоматології. Обіцяю повернути книги до кінця навчального семестру.

(підпис)6. Перевірка кінцевого рівня знань студентів

Запитання для перевірки кінцевого рівня знань

1. Поясніть, що таке особисті офіційні документи.

2. Назвіть реквізити доручення. Які види офіційних доручень існують?

3. Що таке довідка? Які бувають довідки?

4. Що спільного й відмінного в автобіографії і резюме?

5. Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви?

6. На які види поділяють доручення? Згідно з якими критеріями здійснюється такий поділ?

7. Що таке розписка? Які дії підтверджує розписка?

8. Як зазначаються грошові суми в розписках?

9. На які види поділяються накази?7. Підсумок заняття, виставлення та аргументація балів, виголошення домашнього завдання.

Тема наступного практичного заняття «Професійна документація медиків. Особливості її складання та оформлення».

Домашнє завдання. Завдання № 8, № 9 (письмово) з методичної розробки до теми «Професійна документація медиків. Особливості її складання та оформлення».
Методичну розробку уклав ст. викл. Василевич Р.Я.

Методичну розробку обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.Протокол № 1 від 27.08.2015.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Методична розробка

для викладачів до практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням) на тему:

«Професійна документація медиків.

Особливості її складання та оформлення»

(Фармацевтичний факультет, І курс, ІІ семестр)

МЕТА: навчальна: виробити у студентів практичні навики щодо оформлення професійної документації медиків та дотримання етикету ділового мовлення під час укладання ділових паперів;

розвиваюча: розвивати вміння самостійно укладати документи;

виховна: виховувати у студентів потребу досконало володіти знаннями офіційно-ділового стилю, зокрема специфікою оформлення медичних документів.

ОБЛАДНАННЯ: методичні розробки для студентів.

Студенти повинні знати: основні правила оформлювання реквізитів.

Студенти повинні уміти: визначати види документів за найменуванням, походженням, призначенням тощо та охарактеризовувати їх структурні ознаки.

План і організаційна структура практичного заняття

з/п

Етапи та основні питання

Час у хвилинах

Обладнання заняття

1.

Організаційні заходи

5 хв.

Журнал, методична розробка заняття

2.

Оголошення теми, мети заняття. Вступне слово викладача.

5 хв.
3.

Перевірка вихідного рівня знань студентів

5 хв.

Картки для тестування

4.

Пояснення теми. Відтворення теоретичних відомостей

25 хв.


Ілюстративний матеріал

5.

Виконання вправ та завдань на закріплення вивченого

40 хв.

Методична розробка заняття

6.

Перевірка кінцевого рівня знань

5 хв
7.

Підсумок заняття, виставлення та аргументація балів, виголошення домашнього завдання

5 хв.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, формулювання основних завдань.

3. Перевірка вихідного рівня знань

Завдання для перевірки вихідного рівня знань

1. Документ не повинен бути:

А) достовірним;

В) відредагованим;

С) змістовним;

D) милозвучним.

2. При датуванні не зазначається:

А) день написання документа;

В) день затвердження документа;

С) день набирання чинності документа;

D) день терміну зберігання.

3. До складу підпису входять:

А) назва посади того, хто підписує документ, його особистий підпис та розшифрування;

В) назва посади того, хто підписує документ, його прізвище та ініціали;

С) прізвище та ініціали того, хто підписує документ, його особистий підпис;

D) особистий підпис укладача, його розшифрування.

4. Гриф затвердження ставиться:

А) у верхньому правому куті перед назвою документа;

В) у верхньому лівому куті перед назвою документа;

С) у верхньому правому куті перед текстом документа;

D) у верхньому лівому куті перед текстом документа.

5. У якому рядку всі сполучення слів є сталими конструкціями офіційно-ділового стилю?

А) Бажати добра, брати участь, сказати згарячу, подати позов, наступного дня;

В) Вивчати обстановку, центральне місце, згідно з рішенням, звернутися з проханням, буква закону;

С) Відповідно до угоди, на виконання рішення, скасувати наказ, порядок денний, згідно з наказом;

D) Зрозуміти правильно, ділитися враженням, узгодити з директором, ухвалити наступне, з’ясувати питання.

6. До медичних документів не належить:

А) довідка;

В) рецепт;

С) історія хвороби;

D) доручення.

4. Пояснення теми. Відтворення теоретичних відомостей

Питання для обговорення:


  1. Діловодство в медичних закладах. Стандартизація медичної документації.

  2. Принципи класифікації медичної документації.

  3. Жанрові різновиди медичної документації.

  4. Функції, які виконують медичні документи.

Медична документація – це сукупність документів, у яких зафіксована медико-статистична інформація про стан здоров’я окремих осіб, різних груп людей, зміст, обсяги, якість медичної допомоги, а також діяльність медичних установ.

Медична документація є обов’язковою, єдиною й уніфікованою, запровадження нових форм документів можливе лише після затвердження Міністерством охорони здоров’я України. Традиційно кожному уніфікованому як обліковому, так і звітному документу призначається порядковий номер, вказується вид конкретного документа, формат, терміни його зберігання. Зберігання медичних документів здійснюється відповідно до закону про лікарську таємницю, таким чином, інформацію, яка міститься в них, заборонено передавати стороннім особам, так само не дозволяється і передавати документи в треті руки (за винятком наперед передбачених випадків). Загалом основна документація стаціонару підлягає тривалому зберіганню, наприклад, журнал операцій зберiгається безстроково, а історія хвороби стаціонарного хворого – 25 років. На сьогодні в Україні активно практикується переведення паперової медичної документації на електронні носiї.

За більшість документів відповідальним є лiкар, саме він завіряє їх своїм підписом, однак основну роль у їх оформленні виконує медична сестра, що дає змогу економити час лікаря і більше уваги приділяти хворому.

Стандарти складання, оформлення та ведення зазначеної професійної документації зафіксовані у таких нормативних виданнях:

Медична облікова інформація, що використовується у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів.

Медична облікова документація, що використовується в поліклініках (амбулаторіях).

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.

Існують різні принципи класифікації професійної медичної документації. Наведемо деякі з них. Так, уся медична документація складається з трьох основних груп:1) оперативна документація, яка фіксує діяльність лікувально-профілактичних закладів (санітарно-профілактичні заклади, лабораторії, стаціонари та амбулаторії). До зразків оперативної інформації належать такі документи: «Інформована згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення», «Карта хворого денного стаціонару», «Карта профілактичних щеплень», «Карта обліку диспансеризації» тощо;

2) облікова інформація необхідна для узагальнення інформації за основними напрямами діяльності поліклініки. Дані облікових документів слугують для аналізу діяльності закладу, підрозділу, окремого спеціаліста за звітний період. До зразків облікової документації належать «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», «Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву», «Відомість обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці» тощо.

3) оперативно-облікова документація становить практичний інтерес, оскільки лікар-практик постійно працює з нею, а також вона використовується для обліку та подальшого аналізу різних напрямів роботи поліклініки. До зразків оперативно-облікової документації належать «Книга запису викликів лікарів додому», «Журнал обліку профілактичних щеплень», «Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат досліджень» тощо.

Один із найпростіших класифікаційних способів – це розподіл документів залежно від установ (як-от документація станції швидкої допомоги) або вузькопрофiльного спеціаліста, який її використовує (документація терапевта, гінеколога, логопеда тощо).

Існує також умовний поділ документації на кілька видів:

1) документи, у яких фіксується стан хворого, його діагноз, спостереження, лікувальні призначення (наприклад, «Карта стаціонарного / амбулаторного хворого»);

2) документи, завдяки яким здійснюється зв’язок між медичними закладами («Виписка з медичної карти»);

3) документи, у яких відображена робота медичного персоналу (зразком таких ділових паперів є різноманітні журнали, наприклад, «Журнал обліку медичних препаратів»).

Усю медичну документацію також можна класифікувати на такі види:

1) стандартизована документація, до якої належать бланки і журнали, прийняті та затверджені МОЗ України, ведення яких є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я;

2) медична документація, яка функціонує на підставі прийнятих і затверджених МОЗ України наказiв та ведення якої є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я. Різниця між цими різновидами полягає в тому, що стандартизовані бланки та журнали мають з-поміж обов’язкових реквізитів назву та код, а бланки та журнали, які функціонують згідно з наказами, не мають коду, а мають містити назву та номер наказу;

3) нестандартизована, так звана «негостована» документація – це бланки та журнали, які не затверджені МОЗ України, але «прижилися» в медичному діловодстві і є необхідними робочими документами, оскільки їх наявність полегшує роботу медичним працівникам.

Жанрові різновиди медичної документації. Усі зразки медичної документації можна розподілити на два жанровi різновиди:

інтрапрофесійні жанри;

інтерпрофесійні жанри.

Перший різновид документів передбачає документи, які використовують усередині структури охорони здоров’я. Документи, які функціонують поза діловодством служби охорони здоров’я, становлять другу жанрову категорію.

Отже, до інтрапрофесійних жанрів відносять різноманітні карти («Медична карта стаціонарного хворого», «Медична карта амбулаторного хворого»); журнали («Журнал обліку профілактичних щеплень», «Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі»); протоколи («Протокол переливання крові та її компонентів»); акти («Акт для констатації біологічної смерті»); талони («Талон амбулаторного пацієнта»); висновки («Консультативний висновок»); направлення («Направлення в стаціонар»); рецепти, звіти («Звіт про причини тимчасової непрацездатності») тощо.

До інтерпрофесійних жанрів належать: «Листок непрацездатності», свідоцтва («Медичне свідоцтво про народження»), довідки («Довідка про одержання путівки») тощо.Функції, які виконують медичні документи. Медична документація, як i будь-яка інша, виконує низку функцій, які визначають пріоритетні сфери її застосування. До загальних функцій, спільних для всіх класифікаційних груп, можна віднести:

• культурну;

• історичну;

• господарську.

Серед першочергових функцій, які виконують медичні документи, відзначимо:

• власне медичну;

• юридичну;

• наукову.Власне медична функція полягає в тому, що у своїй роботi лікарі особливу увагу мають звертати на ретельне складання медичних документів, адже неприпустимо, коли такі документи, як, наприклад, медична карта стаціонарного / амбулаторного хворого, не відображає повну картину захворювання, оформлена недбало, з порушенням мовних норм, логіки викладу. Записи слід робити розбірливим почерком, уникати неправильних скорочень. Варто пам’ятати, що належне оформлення професійної документації демонструє, перш за все, квалiфікацію лікаря, його скрупульозність, відповідальність, діагностичні пошуки, обґрунтованість методів дослідження та шляхів лікування.

Юридична функція реалізується через можливість медичних документів бути об’єктом судово-медичної експертизи, використовуватися у разі конфлікту між пацієнтом чи його родичами та лікувальним закладом тощо.

Заповнюючи документи, зокрема історію хвороби, лікар має пам’ятати, що це не лише медичний, але й науковий документ, який допомагає визначити особливості перебігу хвороби залежно від професії пацієнта, його побутових умов, віку, а порівняльне вивчення історії хвороб пацієнтів із однаковим діагнозом дає змогу робити наукові припущення, належні висновки, спонукає до нових відкриттів.

Крім того, варто наголосити, що багато медичних документів слугують матеріалом для педагогічної роботи, використовуються в освітньому процесі, зокрема під час підготовки студентів-медиків, виконуючи тим самим освітню функцію.

Для виявлення симптомів хвороб і спостереження за лікуванням хворого відпрацьований спеціальний метод дослідження – історія хвороби («Медична карта стаціонарного хворого»). Історія хвороби є одночасно: алгоритмом дослідження хворого; робочим документом лікаря, який містить спостереження за перебігом хвороби, результати досліджень, призначення хворому; юридичним документом, який може бути використаний судовими органами в разi позову хворого або його родичів на лікаря; науковим документом, який дає змогу вивчити особливості перебігу хвороб залежно від умов і обставин.

Історія хвороби складається з декількох частин:

Паспортна частина. Вона включає прізвище, ім’я та по батькові хворого, рік народження, адресу, місце роботи, професію, посаду, адресу та телефони найближчих родичів для спілкування. На титульній сторінці бланка документа вказується дата і час надходження хворого до стаціонару, відомості про алергію на медичнi препарати, наявність гепатиту, ВІЛ-інфекції.

Анамнез (у перекладі з грецької означає «спогади») – це результати розпитування й вивчення попередніх медичних документів пацієнта. Анамнез містить три складові: скарги хворого, анамнез хвороби, анамнез життя.

Скарги: спочатку аналізуються скарги, які висловлює хворий, потім лікар опитує за встановленою схемою. Одержані відомості дають змогу лікарю зробити припущення щодо діагнозу пацієнта.

Анамнез захворювання містить відомості про симптоми хвороби в динаміці їхньої появи й розвитку. Розпитуючи, лікар має з’ясувати:

1) коли вперше з’явився симптом, коли вiн змінився, коли були найтяжчі загострення;

2) характер симптомів;

3) тяжкість;

4) локалiзацію;

5) умови виникнення;

6) фактори, що полегшують або ж обтяжують симптоми;

7) супутні явища, які супроводжують симптом.Анамнез життя допомагає з’ясувати причини та умови виникнення хвороби, а саме: оцінюється розвиток хворого в дитинстві, матеріальні та побутові умови, перенесенi хвороби, спадковість, специфіка професії, шкідливі звички тощо.

Об’єктивне обстеження, яке передбачає загальний огляд, послідовне обстеження всіх органів і систем, попередній діагноз.

План додаткових обстежень і лікування хворого.

Результати додаткових лабораторних та інструментальних даних, консультацій суміжних спеціалістів.

Клінічний діагноз і план коригування лікування.

Щоденник спостережень лікаря і температурний лист.

Епікриз, який містить остаточний діагноз.

5. Виконання вправ та завдань на закріплення вивченого

Завдання 1. Письмово сформулюйте основні правила ведення розмови лікаря з пацієнтом, акцентуючи увагу на мовленнєвому аспекті.

Завдання 2. Відредагуйте частину документа «Інформативна добровільна згода на операцію та знеболення». Відредагований текст порівняйте з текстом нормативного документа.

Особисто я підтверджую, що получив(ла) розтлумачену для мене інформацію про характер встановленої у мене (у мої дитинки) хвороби, котра вимагає лікування завдяки здійсненню швидкого втручання.

Я одержав(ла) повідомлення про

в мене (в мої дитинки)

___________________________________________________________

(присутність / відсутність)

паралельних хвороб, котрі можуть упливати на пробіг операції та опісляопераційного періода. Я одержав(ла) розтлумачення про можливі варіації хірургічного виліковування та про то, що операція буде відбуватиметься за показаннями.

(відносними / абсолютними)

В процессі обговорення з лікуючим лікаремя дойшли / зробили висновка, що самим оптимальним методом хирургічного втручання може бути операція у об’ємі: ________

виконання котрої плануємо під обезлюючим (необхідне обозначити):

інфільтраційною регіонарною анастизією

внутрівенною анастизіїєю

загальною анастизіїєю з міорелаксацією та штучною вентиляцією легень

регіонарной (спиномозковой / епидуральной) анастизіїєю

комбінованой анастизіїєю (загальною + регіонарной).

Я понімаю, що опирація та обезболиння – це є складні медичні втручання, під час виконання котрих можуть появитися незаплановані обставини, внаслідок котрих може бути замінено перехід операції та обезболення, на що я соглашаюсь. В виняткових випадках остаточний клінічний діагноз та об’єм необхідних медичних послуг можуть бути визначені під час ходу операції. Окрім цього, я понімаю, що під час ходу опирації може з’явитися потреба у пириливанн ікрові, на що я _____________ добро.Завдання 3. Відредагуйте текст обґрунтування клінічного діагнозу.

На підставі скарг хворого: обширні висипання по всьому кожному покровові, котрі супроводжуються постійним чуханням, нарушенням сну. На базі анамнеза захворювання: щитає себе хворим з 1966 року, коли вперше появилися висипання на кожному покровові, звернувся в районну поліклініку, де був поставлений діагноз: Псоріаз поширений. У 2005 році знову появилися висипання, спочатку на шкірі лиця і шиї, а потім по всьому кожному покровові, які супроводжувалися інтенсивним чуханням. Появи висипань хворий зв’язував з психолого-емоціональним перенапруженням. На базі об’єктивних данних: шкіряний патологічний процесс поширений, сіметричний з локалізацією на шкірі волосистої області голови, задньої поверхності шиї, тулубу, верхніх й нижніх кінцівках. Висипання представлені еритематозний плямами, міліарний папулами червоного кольору, серозно-гемморогіческімі корочками. На шкурі гомілок і задньої поверхності стегон інфільтративні еритематозні плями, ссадини, вкриті корочками. На підставі всього вище переліченого хворому можна поставити діагноз: Справжня екзема. Стадія загостриння.Завдання 4. Відредагуйте подані мовні конструкції згідно з нормами офіційно-ділового стилю.

Давайте проголосуємо, працюватимем сьогодні, лікуючі властивості, хвилюючі враження, знеболюючий засіб, пануюча думка, хвилюючий стан, завтра відпочиватимемо, я вибачаюся, запроваджувать, відповідно з планом лекційної пари, шкодувати гроші, знаючий працівник, наступила сесія.Завдання 5. Доберіть до поданих симптомів хвороб можливі епітети.

Біль, апетит, настрій, нюх, ковтання, присмак.Завдання 6. Відредагуйте словосполучення.

Відчуття горючі, біль за грудьми, гипертонічна криза, алергійна нежить, невиліковний недуг, іррадіація у різні частини живота, головокружіння, надмірна худорба, жжога пече, мазь від перхоті, недомагання, ниюча біль натще серце, хворіти жовтухою, смокче під ложечкою, болить поясниця, грудна дитина, позвонкова грижа.Завдання 7. Відредагуйте словосполучення.

Прободіння язви шлунка, процедура ігловколювання, перев’язочний матеріал, картавити, давляча пов’язка, у дитини тошнота, сип на тілі, хворого знобить, кровопідтоки на тілі, виписка / витяг з медичної картки, причина насморка, вирізати апендицит, відслоєння сітчатки ока, дитина простила, тілесні побої, виявити причину шкірного зуду.Завдання 8. Згрупуйте подані словосполучення на стилістично правильні та неправильні.

Кощаві пальці, згортання крові, просквозило, лікуючий лікар, прорив виразки, ходити на костурах, шийний відділ позвонка, широкий інфаркт, ліжковий режим, провести забар крові, дозування лікарств, інваліди по зору, лускатий лишай, сип на шкірі, сироватка од стовбняка, розтяти нарив.Завдання 9. Ознайомтеся з обов’язковими даними анамнезу життя хворих із серцево-судинними захворюваннями. На їх підставі складіть діалог «лікар – пацієнт».

• Наявність венеричних хвороб у минулому, їх лікування. Чи були часті ангіни, теперішній стан мигдаликів (часті стрептококові ангіни і скарлатина – це ключові чинники розвитку ревматизму);

• серцево-судинні хвороби в сім’ї та у родичів (відомо, що деякі сім’ї мають схильність до розвитку гіперліпідемій, атеросклерозу й артеріальної гіпертензії);

• професійні умови (перенапруження, інтоксикація свинцем тощо);

• чи має місце зловживання тютюном і алкоголем; ставлення до вживання солі;

• ендокринні порушення, особливо в жінок;

• стратифікація наявних факторів ризику (куріння, вживання алкоголю, надмірна маса тіла, недотримання здорового способу життя та ін.).

Завдання 10. Ознайомтеся з реквізитами, які має містити анамнез хвороби хворих на алергію (хвороби імунної системи). На їх підставі складіть діалог «лікар – пацієнт».

Анамнез хвороби. Відповідь на традиційне запитання про початок хвороби може допомогти визначити, чи не гостра, чи хронічна хвороба. Лікар повинен з’ясувати, коли розпочалася хвороба, чим конкретно вона проявлялася, способи попереднього лікування, його ефективність. Обов’язковим є збір алергологічного анамнезу:

• з’ясування алергічної природи захворювання;

• попереднє виявлення етіологічно важливих алергенів;

• визначення факторів ризику, які призвели до розвитку алергічної хвороби (спадковість, вплив довкілля, клімат, погода, сезонність);

• виявлення супутньої патології;

• виявлення наявних у хворого інших алергічних хвороб;

• вплив побутових факторів (сирі стелі, наявність килимів, домашніх тварин, синтетичних і натуральних будівельних матеріалів);

• виявлення зв’язку загострень із іншими хворобами (шлунково-кишкового тракту, дихальної системи тощо);

• наявність професійних шкідливостей;

• оцінка клінічного ефекту після застосування протиалергійних препаратів.

Завдання 11. Перекладіть поданий текст українською мовою.

Медицинская или врачебная деонтология представляет собой науку о профессиональном долге медицинских работников. Основными вопросами деонтологии являются: взаимоотношения врача и больного, ятрогений, или болезни, связанные с врачеванием, этика ведения тяжелых и безнадежных больных, самосовершенствование и коллегиальность врачей. Успех лечения в значительной мере определяется авторитетом врача. Хороший врач должен знать все новейшие достижения медицины, постоянно читать новые книги и медицинские журналы по своей и смежным специальностям, посещать заседания медицинских обществ, конференции.Завдання 12. Прочитайте діалог між лікарем та пацієнтом. Зробіть запис анамнезу хвороби у медичній карті.

– Коли вперше у Вас з’явилися симптоми розширення вен нижніх кінцівок і які саме?

– Хворію приблизно 10 років. Почав швидко стомлюватися, з’явилася тяжкість у ногах після тривалої ходьби, на вечір стали набряки стопи і гомілки.

– Проходили обстеження, курс лікування?

– У 1991 році звертався до районної лікарні. Лікарі пропонували зробити операцію, від якої я відмовився. Вдома застосовував еластичне бинтування нижніх кінцівок.

– З часом змінилися симптоми захворювання?

– Відчуття тяжкості в ногах і стомлюваність посилилися, з’явилося відчуття розпирання в ногах.

Завдання 13. Відредагуйте подані мовні конструкції.

Завдання було достроково виконане нашою групою; Інспектори, які призначаються комісією …; Випробування проводяться у запланованому режимі; Головна увага приділяється …; Замовляючи проспекти у видавництві «майдан», вони нам коштуватимуть на 30 % дешевше; Узагальнюючи довідкові матеріали, нашу увагу привернув минулорічний акт інвентаризації; Робота аналізується за такими вимогами; Яблука, замерзлі від морозу.Завдання 14. Порівняйте особливості ведення та заповнення адміністративно-канцелярської документації з професійною медичною документацією, визначте спільне та відмінне.

Завдання 15. Ознайомтеся з бланком «Талону про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу». Заповніть його, інформацію цього документа подайте у вигляді заяви.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

04.11.2011 № 756
Найменування міністерства, іншого центрального МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

органу виконавчої влади, підприємства, установи, Форма первинної облікової документації

організації, у сфері управління якого / якої № 025-11/о

перебуває заклад охорони здоров’я ЗАТВЕРДЖЕНО ______________________________________ Наказ МОЗ України

Найменування та місцезнаходження (повна

поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де

заповнюється форма

___________________________________


Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ ________ 04112011 № 756


Талон

про відкріплення пацієнта від лікаря,

що надає первинну медичну допомогу

Інформація про пацієнта

1. Прізвище ____________________________________________________

2. Ім’я _________________________________________________________

3. По батькові __________________________________________________

4. Дата народження ______________________________________________

5. Паспорт, серія та номер ______________________________________________

6. Громадянство ______________________________________________________

7. Найменування закладу охорони здоров’я, де раніше надавалася первинна медична допомога, та П.І.Б. лікаря _______________________________________________________________

Підпис особи, що відкріплюється _______________________________________

Дата заповнення (число, місяць, рік) _____________________________________

Завідувач амбулаторії _________________________________________________

(П.І.Б.) (підпис) М.П.

6. Перевірка кінцевого рівня знань студентів

Запитання для перевірки кінцевого рівня знань

1. Поясніть сутність медичної документації.

2. Назвіть та обґрунтуйте принципи класифікації медичної документації.

3.Які функції виконує медична документація?

4. До якої класифікаційної групи за терміном зберігання належить більшість медичної документації стаціонару?

5. Як Ви розумієте різницю між інтрапрофесійними та інтерпрофесійними жанрами медичної документації?

6. У яких випадках допускається використання скорочень у професійній медичній документації?

7. Підсумок заняття, виставлення та аргументація балів, виголошення домашнього завдання.

Тема наступного практичного заняття «Підсумковий модульний контроль».
Методичну розробку уклала доц. Сілевич Л.І.

Методичну розробку обговорено і затверджено на засіданні кафедри мовознавства.Протокол № 1 від 27.08.2015.
Зав. кафедри мовознавства, проф. Луцак С.М.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал