Створення та оптимізація засобів штучного інтелекту на основі генетичних алгоритмівСторінка8/10
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.4. Пожежна безпека

Пожежа – це стихійне розповсюдження вогню, який вийшов з під контролю і призводить до матеріальної шкоди, наносить шкоду здоров'ю людей, а іноді приводить до їх загибелі. Головна небезпека під час пожежі - це дим і гаряче повітря.

Приміщення, де здійснювалася створення та оптимізація засобів штучного інтелекту на основі генетичних алгоритмів знаходиться на другому поверсі цегляної будівлі. Фундамент: бетонні блоки, перекриття: бетонні плити. Стіни зовнішні: керамічні блоки, оштукатурені з внутрішньої сторони будівлі. Двері: вхідні дерев’яні, внутрішні дерев’яні. Вікна: металопластикові з подвійним склопакетом. Підлога: керамічні плити.

В приміщенні використовуються тільки негорючі речовини та матеріали у холодному стані, тому за ступенем вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення відноситься до категорії «Д» [34]. За вогнестійкістю приміщення відноситься до третьої категорії [27].
4.4.1. Технічні рішення системи запобігання пожежі

Основними причинами пожежі є: 1. необережне поводження з вогнем, газом, бензином, несправність електрообладнання та електропроводки;

 2. недотримання правил безпечної виконання роботи;

 3. природні явища;

 4. використання електропобутових пристроїв (електрочайники, обігрівачі);

 5. попадання вологи на працююче електрообладняння;

Для запобігання виникнення пожежі здійснюються такі заходи:

 1. Організаційні заходи (проведення навчань з питань пожежної безпеки, проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки будівлі).

 2. Технічні заходи (суворе дотримання правил і норм при технічному переобладнанні електромережі, опалення, вентиляції, освітлення).

 3. Заходи режимного характеру (заборона паління та застосування відкритого вогню у приміщеннях).

 4. Експлуатаційні заходи (своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів обчислювальної техніки та допоміжного устаткування).


4.4.2. Технічні рішення системи протипожежного захисту

У приміщені на випадок виникнення пожежі для обмеження її розповсюдження знаходиться переносний вуглекислотний вогнегасник типу ОУ-5 [25]. Підходи до засобів первинного пожежогасіння та відключення електросхем устаткування вільні.

Забезпечення безпеки на підприємстві, установі покладено на керівників або уповноважених осіб [32]. Згідно цього кодексу керівник підприємства зобов'язаний:


 1. розробляти комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

 2. розробляти та затверджувати положення, інструкції, схеми евакуації при виникненні пожежі, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати контроль за їх виконанням;

 3. організовувати навчання працівників щодо пожежної безпеки;

 4. утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не використовувати його не за призначенням;

 5. проводити службове розслідування.

Посадові та фізичні особи, що винні у порушенні цих правил, несуть адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Кожний працівник зобов'язаний: 1. знати місце розташування первинних засобів пожежегасіння і вміти ними користуватися;

 2. знати правила поведінки при пожежі та шляхи евакуації;

 3. легкозаймисті та горючі рідини дозволяється зберігати у спеціально відведених місцях відповідно до норм та потреб;

 4. у разі виникнення пожежі негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 101 та керівництво;

 5. розпочати евакуацію людей та ліквідацію пожежі всіма наявними засобами.ВИСНОВКИ

Генетичні алгоритми є новим напрямком у алгоритміці. Вони здатні не тільки вирішувати і скорочувати перебір у складних завданнях, але й легко адаптуватися до зміни проблеми. Основою генетичних алгоритмів є теорія еволюції, де кожен наступний рід перевершує попередній. Архітектура ГА-систем дозволяє знайти рішення швидше за рахунок більш 'осмисленого' перебору.

У даній роботі наведено кілька видів генетичних алгоритмів, описано загальний принцип їх роботи, досліджено доцільність використання в різних галузях та зображено приклад практичного застосування генетичних алгоритмів. Розглянуто приклади штучного інтелекту та запропоновано власний варіант. Перевагою даного штучного алгоритму є постійна зміна алгоритму та пристосування, знаходження слабких місць гравця. Даний алгоритм реалізовано в реальному ігровому додатку, щоб на практиці показати всі його переваги. Також було розглянуто інші види генетичних алгоритмів та вибрано найкращого з них для прискорення роботи штучного інтелекту.

Ігровий додаток розроблено на платформі Android. Її було обрано у зв’язку з стрімким заповненням ринку сумісними пристроями.Зважаючи на це, можна впевнено сказати, що виконано всі задачі, поставлені на початку роботи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Грицишин Я.М. Генетичні алгоритми для вирішенні задач розміщення / Я. М. Грицишин, Д. В. Корпильов, Р. З. Кривий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 271-276.

 2. Субботін С.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія / Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с.

 3. Портал знань [Електронний ресурс]: Генетичні алгоритми – Режим доступу: http://www.znannya.org/?view=ga.

 4. Кривий Р.З. Розробка підсистеми для дослідження генетичних алгоритмів з використанням шаблонів / Р.З. Кривий, М.М. Лобур, С.П. Ткаченко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2009. – № 651. – C. 182-186.

 5. Теслюк В.М. Розроблення підсистеми для розв’язання оптимізаційних задач еволюційними методами / В.М. Теслюк, Р.З. Кривий, Т.М. Теслюк // Збірник науково-технічних праць. Науковий Вісник НЛТУ України. – 2009. – Випуск 19.4. – С. 243-249.

 6. Hrytsyshyn Y. Genetic programming for solving cutting problem / Y. Hrytsyshyn, R. Kryvyy, S. Tkatchenko // Proc. of the IX-th International Conference CADSM. – Lviv–Polyana, 2007. – P. 280-282.

 7. Kryvyy R. Orthogonal placement of dіfferent overall components in plane / Rostyslav Kryvyy, Maryan Lobur, Sergiy Tkatchenko // Proc. of the X-th International Conference TCSET. – Lviv-Slavske, 2010. – P.329.

 8. Kernytskyy A. VLSI topology synthesis using the method of parallel genetic algorithms / A. Kernytskyy, R. Kryvyу, S. Tkatchenko // Proc. of the 3rd International Conference of Young Scientists MEMSTECH, – Lviv–Polyana, 2007. – P. 151-152.

 9. Lobur M. System’s structure design for genetic search / M. Lobur, S. Tkatchenko, R. Kryvyy, I. Darnobyt // Proc. of the 5th International Conference of Young Scientists MEMSTECH. – Lviv–Polyana, 2009. – P. 60.

 10. Teslyuk V. Development of subsystems for solving optimization problems with the help of genetic algorithms / V. Teslyuk, R. Kryvyy, T. Teslyuk // Proc. of the X-th International Conference CADSM. – Lviv–Polyana, 2009. – P. 364.

 11. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНIВЕРСУМ – Вiнниця, 2001. – 320 с.

 12. Вороновский Г.К. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Вороновский Г.К., Махотило К.В., Петрашев С.Н. – Харьков: Основа, 2003. – 212 с.

 13. Михалевич В.С. Многокритериальный анализ темпов конверсии на базе интегральных моделей / Михалевич В.С., Волкович В.Л., Яценко Ю.П. // Кибернетика и системный анализ. – 2001. – С.36–46.

 14. Вікіпедія [Електронний ресурс]: Штучний інтелект – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Штучний_інтелект.

 15. Спірін О.М. Початки штучного інтелекту: Навчальний посібник для студ. фіз.-мат. спец-тей вищих пед. навч. закл-ів – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 172 с.

 16. Гаврилов Г.П. Логічний підхід до штучного інтелекту / Гаврилов Г.П. – М.: Мир, 2001. – 204 с. 

 17. Глибовець М. М. Штучний інтелект / М. Глибовець, О. Опецький. – К. : Академія, 2002. – 365 с

 18. Рассел С. Штучний інтелект: сучасний підхід / Рассел С., Норвіг П. – 2-е вид. – М .: Вільямс, 2006. – 1408 с.

 19. Смолін Д. В. Введення в штучний інтелект / Смолін Д. В. – М .: Физматлит. – 208 с.

 20. Вікіпедія [Електронний ресурс]: Ігровий штучний інтелект – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ігровий_штучний_інтелект.

 21. Лекції [Електронний ресурс]: Лекції з систем штучного інтелекту – Режим доступу: http://uadoc.zavantag.com/text/26270/index-6.html

 22. Гігієнічна класифікація праці (за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища від 12.08.1986 № 4137-86.

 23. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 24. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 25. ГОСТ 12.2.032-78. Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

 26. ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

 27. ДБН В.1.1.7-2002 Пожежна безпека об’єктів

 28. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

 29. ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ЕОМ

 30. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 31. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 32. Кодекс цивільного захисту України  від 02.10.2012 № 5403-VI

 33. НАПБ Б.03.001-2004 «Типові норми належності вогнегасників»

 34. НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»

 35. Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ Наказ Міністерство охорони здоров'я України № 336 від 21.11.1997
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал