Структурно-семантичні групи англійських запозичень у рекламних текстахСкачати 92.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір92.09 Kb.

Структурно-семантичні групи англійських запозичень у рекламних
текстах
У попередньому розділі ми з’ясували, що сучасні рекламні тексти характеризуються різними особливостями, як лексичними, такі граматичними. Лексичний аналіз реклами виявив, що однією з таких особливостей є широке використання англіцизмів. Цей аналіз показав, наскільки доцільно вживати англійські запозичення, чи вони допомагають, чи, навпаки, заважають сприйняттю рекламних оголошень. Обстеження словника термінів ринкової економіки, про який згадувалося вище, дозволило нам виявити 148 слів, запозичених з англійської мови, що широко використовуються умові сучасної реклами. Реклама, як відомо, дуже щільно пов’язана з ринковою економікою, більше того, саме реклама сприяє її успішному розвиткові. Окрім англіцизмів, у словнику дуже часто зустрічаються грецизми, латинізми, які запозичила українська мова й англійська мови, слова з інших мов світу. Щодо нашої власне української лексики, що обіймає це поняття, то її практично немає. Ринкові відносини у нашій країні мають дуже молоду історію, до цього треба додати, що процес їх становлення припав на дуже тяжкі часи, коли перш за все впадає у вічі барк коштів, а не слів. Тому ринковоекономічну лексику ми вимушені запозичувати змов інших країн, які вже пройшли важкий перехідний вік. Проте не можна все звертати на брак коштів і час. Інколи навіть маючи власне українське слово на позначення того чи іншого поняття, пов’язаного з ринковою економікою, рекламісти надають перевагу іншомовним словам, або вважають це модним і престижним. Ні, звичайно, вживання запозичень потрібне, але не треба ж їх ставити там, де без них можна обійтись. З цього приводу можна пригадати народну мудрість Що занадто, тоне здраво”. Інші рекламісти впадають в іншу крайність. Вони повністю виключають з рекламних текстів будь-які запозичення, мотивуючи це тим, що, використовуючи іншомовні слова, вони тим самим заважають розвиткові нашої власної лексики. Якби це було дійсно так, то взагалі б не існувало
українських слів. З давніх-давен українська мова існувала пліч-о-пліч з іншими слов’янськими і неслов’янськими мовами, взаємодіючи одна з одною, вони запозичували і віддавали слова. Отже, наголосимо ще раз, складання рекламних оголошень потребує неабиякого таланту й майстерності. Фахівці повинні гарно оперувати усіма лексичними групами нашої мови, не забуваючи й про запозичення, що коли вміло використані, додають емоційності й експресивності. Гарно складений рекламний текст — це дійсно витвір мистецтва, який можна порівняти з шедеврами видатних композиторів і художників. Як вище зазначалося, під час обстеження словниками виявили 148 слів англійського походження. Ці слова можна поділити на такі семантичні групи слова на позначення різних видів діяльності, процесів тощо назви документів, цінних паперів слова на позначення грошової кількості, фінанси назви підприємств, об’єднань; назви осіб за сферою їх діяльності слова для позначення ринкових ситуацій назви пристроїв, машин наукові напрямки системи

загальноділова лексика. Найбільше слів з англійської мови запозичено для позначення різних видів діяльності, процесів тощо. Це пов’язане з тим, що у минулому люди, зв’язані з економікою, не практикували такі види діяльності, операцій, тому й не було потреби їх називати. Тепер, коли в нашій країні відбувається перехід до ринку, цінові, незвані досі процеси стають важливими й необхідними. Але слів для їх позначення ще не створено, тому й використовуються запозичення з тих мов, деці види діяльності були винайдені, зокрема, з англійської. Для деяких слів і непотрібно шукати українського еквівалента, бо вони є міжнародними, тобто широко використовують у світі.
Усього ми виявили 32 англіцизми на позначення видів діяльності, процесів тощо. Найбільш уживаним у рекламних текстах та й у нашому житті взагалі є слово БІЗНЕС. Саме він є основою ринкової економіки, дає реальний прибуток. Ділова Західна Україна 97/98” — Ваш надійний партнеру БІЗНЕСІ Галицькі контракти — грудень) Не менш уживаними є й слова ЕКСПОРТ, ІМІДЖ, КОНСАЛТИНГ та багато інших. ІМІДЖЕВІ та фірмові пакети з рекламним Надписом і малюнком на Ваше замовлення Галицькі контракти — грудень 1997(52)) ЕКСПОРТНЕ обслуговування Телефон 8104890692904 Галицькі контракти — квітень 98(15)) Фірма Сіме, Львівська КОНСАЛТИНГОВА група та
Росан-капітал проводять дводенний семінар Галицькі контракти — листопад 97(46))
Другими за кількістю англіцизми є слова на позначення назв документів. Цих слів налічується близько 29. але треба зазначити, щоці слова недуже часто трапляються в рекламних оголошеннях, бо їх специфічність заважала б сприйняттю реклами. Рекламісти або ж взагалі уникають цих слів, або ж намагаються їх замінити більш уживаними. Якщо подібні слова й трапляються, то лише в оголошеннях, спрямованих на певну категорію читачів. Або ж рекламіст подає тлумачення цього слова в подальшому тексті.
Швейцарсько-польська фінансова компанія Agrohansa
Пропонує будь-які виробничі лінії на умовах ЛІЗИНГУ або з відстрочкою платежу Новий день 1998 11 вересня) до уваги власників автотранспорту страхування усіх видів автотранспорту страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту на території України таза її межами страхування від нещасних випадків на транспорті страхування ЛІЗИНГОВИХ операцій Урядовий кур’єр, 97 19 грудня) Не кожен пересічний читач знає тлумачення слова ЛІЗИНГ, тому частіше рекламісти замінюють його більш звичним для нашого вуха словом ОРЕНДА, вказуючи разом з тим умови, які передбачають для цієї операції слово ЛІЗИНГ. Чисельність англійських запозичень на позначення грошової кількості, фінансів дорівнює 27 словам. Вони теж доволі специфічні, тому й недуже поширені в рекламних оголошеннях. Сфера їх уживання — бухгалтерія, банки тощо. Найбільш уживаним у рекламі є слово КРЕДИТ, яке не викликає нерозуміння навіть у тих читачів, що взагалі не стикалися з ринковою економікою. Але в наш час важко знайти таку людину, тому слово КРЕДИТ без застережень можна вживати умові реклами. Акціонерний комерційний банк “Правекс-банк” Надає чекові КРЕДИТИ під заставу у національній та іноземних валютах. Галицькі контракти — грудень, 97(52))
З появою нових видів діяльності з’явилася низка осіб, які виконують цю діяльність. На їх назву у словнику знайшлося 15 англійських запозичень. Причому деякі з цих слів і так зрозумілі, а деякі потребують додаткового розшифрування, тлумачення, тому й уживають такі слова рідко.
Використання англіцизмів на позначення осіб пов’язане із поширеністю тієї діяльності, за яку вони відповідні. Наприклад, операція купівлі-продажу цінних паперів, валют, коштовних металів тощо широко розповсюджені як на світовому ринку, так ї на вітчизняному. Кожне рекламне оголошення так чи інакше стосується купівлі-продажу. Отже, назва особи, що займається цими операціями, а саме ДИЛЕР, дуже часто зустрічається у рекламі. Офіційний ДИЛЕР Одеського заводу шампанських вину західному регіоні постійно реалізує зі складів ум. Івано-Франківську за цінами заводу виробника. Новий день, 1997, 20 травня)
50 відсотків із ста обстежень містять примітку проте, що виробники або реалізатори потребують ділерів.
Kemraoil — офіційний дистриб’ютор Climar Oil в Україні Формуємо дилерську мережу. Галицькі контракти — грудень, 1997(52)) Обладнання для АЗС провідних Європейських фірм, будівництво АЗС під ключ. Розширюємо ДИЛЕРСЬКУ мережу. Київські відомості, 1998, 24 березня) Найдешевша одежа в світі
Holland House Одяг Sekond Hend зі складів в Україні та Західній Європи, у широкому асортименті. Запрошуємо ДИЛЕРІВ Галицькі контракти — квітень, 98(14)) окрім терміна ДИЛЕР, до слів, широковживаних у рекламних текстах, належать МЕНЕДЖЕР, БРОКЕР.
Набір кандидатів на посади фінансовий директор, виконавчий секретар МЕНЕДЖЕР з продажу. Галицькі контракти — квітень, 98(14)) Митний БРОКЕР
Систематизовані нормативні документи в галузі митної справи та ЗЕД.
(Київські відомості – 1997, 23 червня) Обстеження словника дозволило виявити 15 англійських слів на позначення назв підприємств, установ тощо. Вони є досить відомими і в рекламі вживаються порівняно часто. Хоча не всі знають точне визначення того чи іншого терміна, але мають загальне уявлення про предмет, який він називає.
Український промислово-інвестиційний КОНЦЕРН “Орланд” репрезентує ....
(Галицькі контракти - листопад

97 (46)) Найменше слів виявлено на позначення систем – 3, ситуацій – 11, напрямків – 5, пристроїв , машин – 6. Рекламісти рідко користуються ними при складанні оголошень. Це обумовлене, окрім їх специфічності, ще й тим, що саме поняття, яке вони називають, має дуже вузьке коло вжитку. Наприклад, слово “локт-ін” позначає особливу ситуацію, в яку потрапляють інвестори. Тож це слово стосується неодмінно інвесторів. І немає ніякого відношення до масового читача, на якого в більшості своїй спрямовані рекламні оголошення.
Окрему групу становлять англіцизми, що відносяться до загальноділової лексики. Це слова, які використовуються в усному і письмовому діловому спілкуванні, у різних документах, інструкціях тощо. Використовуються вони і в рекламних оголошеннях. Наведемо приклад використання такої лексики у рекламі Гарантована 50 % знижка на абонентську Платню в СТАНДАРТІ GSM до кінця року. Галицькі контракти – липень

98 (29)) Подібні слова в більшості своїй не викликають непорозумінь.
2.2. Стилістичні особливості англійських запозичень
умові сучасної реклами
Вище ми з’ясували, на які структурно-семантичні групи поділяються англіцизми у сучасній рекламній лексиці. Але вживаючи течи інше слово, запозичене з англійської мови, автори реклами напевне мають на увазі мету. Ця мета може обумовлюватися специфічним значенням англіцизма, його експресивними, образними функціями. Адже емоційно-експресивне забарвлення текстів – теж невід’ємний компонент рекламної стилістики, а образність реклами виявляється у передачі загального поняття через словесний образ, що є емоційним сприйняттям дійсності. А коли образ створено за допомогою запозичених слів, то він ще більше вражає читача слухача) своєю незвичністю, що одразу впадає у вічі. Розглянемо на конкретних прикладах, які стилістичні функції виконують англіцизми умові сучасної реклами. Найновіші ВОЛЬВО Від офіційного ДІЛЕРА Вікінг Моторз Галицькі контракти – червень, 1998 (24)) ІМІДЖЕВІ та фірмові патенти з
Рекламним надписом і малюнком На ваше замовлення. Галицькі контракти – грудень

97 (52)) Консультативні та МАРКЕТИНГОВІ послуги з питань обігу векселів. Урядовий кур’єр, 1998, 11 червня) Усі ці терміни не мають відповідних слів в нашій лексиці.
ЮБК пропонує
- консультації з різних галузей права
- юридичне супроводження
- забезпечення представництва в судах КОНСАЛТИНГОВІ послуги. Галицькі контракти – червень , 1998 (24)) А ось зі словом КОНСАЛТІНГ справа дещо інша. В українській мові існує досить точне слово на позначення цього терміна. Це слово КОНСУЛЬТУВАННЯ (в галузі ринкової економіки. Однак, уживання англіцизма в поданому оголошенні повністю виправдане й доцільне. Автор хотів запобігти повторів, що так неприємно вражають слух і зір. Отже, у першому рядку він ужив давно знайоме і звичне (хоча теж запозичене слово КОНСУЛЬТАЦІЯ, а в останньому виразив приблизно теж саме поняття за допомогою англіцизма КОНСАЛТИНГОВІ (похідне від консалтинг. Часто рекламісти вживають англійські запозичення для того, щоб наголосити на якійсь особливості, яку ці слова передають і яку не передбачає український довідник. Наприклад
Skania
- поставка і сервіс вантажних автомобілів, туристичних автобусів
- ЛІЗИНГ вантажних автомобілів. Київські відомості, 1996, 13 жовтня)
Слово ЛІЗИНГ має український відповідник ОРЕНДА. Але автор ужив саме цей термін, щоб наголосити, що предмети здаються в оренду на тривалий строк. Саме цю тривалість і передбачає англіцизм ЛІЗИНГ на відміну від українського слова ОРЕНДА, що може бути як довгостроковою, такі короткостроковою. Тому, вживши слово оренда, рекламіст мав би ще давати примітку про строк, якої не потребує англіцизм лізинг. Іноді автори реклами вживають і зовсім малознайомі масовому читачеві слова. Але в такому разі вони подають тлумачення у подальшому тексті. Таким чином фахівці привертають увагу незвичним словом, що в той же час не викликає непорозумінь, бо нижче міститься пояснення. Наприклад Шановні добродії Галицькі контракти мають честь запропонувати Вам участь у нашому новому проекті – ДИСКОНТНОМУ КЛУБІ. Дисконтний клуб (КЛУБ ЗНИЖОК) – добревідома на заході форма залучення додаткових покупців і клієнтів.
(Галицькі контракти, лютий, 1998 (7)) При такій побудові тексту масовий читач одразу складе уяву про рекламований об’єкт, незважаючи на вживання запозиченого слова. Досить часто рекламісти включають англійські запозичення у заголовки, у назви установ, що надають рекламовану продукцію. У такій спосіб вони подають перші відомості про виробника або реалізатора продукції. І це є досить важливим чинником.
“Інтерпост ЛІМІТЕД” м.Львів, вул.. Гуцульська, 21. т (0322) 71-91-73, факс 76-95-83 Пиво, соки, напої, алкогольні напої гуртом.
(Київські відомості – 1997, 18 вересня)

“Інвест-Комерц ЛТД” Львівська обл.., м.Дрогобич, в.Козловського, 59. т./факс (03244)3-95-96 Граніт, мармур, вироби з них столики, барні стійки, пам’ятники), продаж.
(Київські відомості – 1997, 18 вересня) Автори вжили термін ЛІМІТЕД, ЛТД для того, щоб споживач знав, що має справу з підприємством обмеженої відповідальністю, бо саме це значення несе вищезгаданий термін. Також англіцизм повинен нагадувати, що треба пам’ятати про особливості співпраці з подібними установами. Отже, це запозичене слово є своєрідним сигналом для підприємців.
З такою ж метою вживається у рекламних текстах слово КОНЦЕРН.
“Лорта”, державний КОНЦЕРН
М.Львів – МСП, вул.Патона,1 т./факс (0322) 62-40-38 Осцилографи електронно-променеві Комплекти приймання супутникового телебачення.
(Галицькі контракти – лютий, 1998 (7))
“Віта-Інг” міжгалузевий КВК-КОНЦЕРН
Івано-Франківська обл.., м.Калуш, т (03472) 5-16-08 Зброя пневмонічна та спорядження пейнтбольне Піротехнічне обслуговування урочистостей
(Галицькі контракти – лютий, 1998 (7)) Доцільним є вживання запозичень з англійської мови рекламних заголовках з метою спрямування думки читача на ту сферу діяльності, до якої належить об’єкт, що рекламується.
Наприклад
“БІЗНЕС-МАРКЕТИНГ-ЕКСПОРТ” м.Львів, вул..Грабовського, 11 т./факс: (0322) 74-33-00 Техніка побутова, обчислювальна та оргтехніка Світильники виробництва світлових фірм.
(Галицькі контракти – лютий, 1998 (7)) За допомогою трьох англіцизмів БІЗНЕС, МАРКЕТИНГ, ЕКСПОРТ автор хотів показати, що підприємницька діяльність (БІЗНЕС) даної організації спрямована на вивчення ринків (МАРКЕТИНГі вивіз з країни товарів (ЕКСПОРТ. Таким чином, лише прочитавши заголовок, споживач буде мати уяву про діяльність цієї установи і зможе вирішувати, чи це те, що йому більш потрібно. Подібні приклади вживання англіцизмів порівняно часто зустрічаються у рекламних оголошеннях. Українська МАРКЕТИНГОВА група м.Львів, вул..С.Бандери, а факс 90322) 72-40-49 Дослідження маркетингові, бізнес-планування, розробляння маркетингової стратегії, консультації з маркетингу, пошук бізнес-партнера. Галицькі контракти – червень, 1998 (24))
“Росан- БІЗНЕС-КОНСАЛТІНГ” м.Львів, вул.Франка, 61 т (0322) 76-27-00

Оцінка експертна

Послуги юридичні

Проекти інвестиційні

Бізнес-плани Галицькі контракти – червень, 1998 (25))

“Омега-КОНСАЛТІНГ” м.Львів, вул.Й.Сліпого, 7 т (0322) 72-05-66, 79-82-65

Послуги з експертної оцінки майна, немайнових праві бізнесу. Галицькі контракти – червень, 1998 (25) Вище мова велася про англіцизми на позначення термінів ринкової економіки, але у рекламних оголошеннях вживаються і слова, запозичені з англійської мови, що не торкаються цієї сфери. Іноді рекламісти просто включають у рекламу англійське слово для більшої виразності, емоційності. Наприклад КАДУЦЕЙ м.Львів, вул.Роксолани, 61 факс (0322) 42-16-45

ШОП-тури, відпочинок Київські відомості, 1997, 19 грудня) КАМЕЛІЯ м.Львів, вул. Зелена, 24

Відпочинок Україна, Болгарія, Італія,
Греція, Англія, Туреччина

Візова підтримка, ШОП-тури. Київські відомості, 1997, 19 грудня) Слово SHOP перекладається з англійської як МАГАЗИН. Рекламіст міг вільно вжити власне українське слово і сказати “магазин-тури”. Але реклама дуже багато втратила б від такої заміни. Автор мав причини включити в оголошення англійське слово. По-перше, воно досить широковідоме, по- друге, надає рекламі влучності і сили. Отже, фахівці при складанні рекламних оголошень використовують усі можливості лексики, як власне
української, такі запозиченої. І як ми побачили, англіцизми зовсім не заважають сприйняттю текстів, а навпаки, допомагають рекламі активно впливати на читача (слухача.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал