Структура та зміст діяльності національних олімпійських академій різних країн світуСторінка7/8
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ВИСНОВКИ


 1. Олімпіський рух є філософією життя, що прославляє і об’єднює в збалансовану цілу єдність тіла, волі і розуму. Олімпізм, що сполучає спорт з культурою і освітою, прагне до створення способу життя, що грунтується на радості від зусилля, на виховній цінності хорошого прикладу і на пошані до загальних основних етичних принципів.

 2. Олімпійський рух є концентрованою, організованою, універсальною і постійною діяльністю всіх осіб і організацій, що надихаються цінностями Олімпізму і здійснюється під керівництвом МОК. Ця діяльність охоплює п’ять континентів. Вершиною його є об’єднання спортсменів всього світу на великому спортивному святі ‒ Олімпійських іграх. Основною метою є повсюдне становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини з тим, аби сприяти створенню мирного суспільства, що піклується про збереження людської гідності.

 3. У діяльності НОА є спільні та відмінні риси. Спільним є те, що вони є філіями МОА; діють на підставі Статуту, мають символіки та прапори. Органи управління Академій включають у себе: загальні збори членів Академії, президію академії, президента академії. Вищим керівним органом академій є Загальні збори членів академії; президія академій є постійно діючим керівним колегіальним органом; президент академії очолює президію, обирається Загальними зборами академії; вищим органом є сесії, які проводяться на щорічній основі; поточна діяльність академій здійснюється Виконавчим комітетом.

Відмінним у структурі академій є те, що: ОА Сінгапуру служить в якості філії освіти Національної Олімпійської ради Сінгапуру; НОА Катару, Сент-Кітс і Невіс, Гонконгу, Вірменіїє, Чехії, Фінляндії, Румунії, Албанії є підкомітами їх НОК; НОА Аруби, Коста-Ріки, Гватемали, Домініканської Республіки, Гаїті, НОА США, Білорусії, Нвмеччини, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Росії, Іспанії, Узбекистану, Японії та ін. країн є незалежними громадськими організаціями.

 1. Класифікація діяльності НОА різних країн світу включає основні напрями:

 • «Робота з дітьми» включає організацію семінарів з олімпізму в середніх школах; організацію молодіжних таборів щороку, формат яких дозволяє школярам відчувати олімпізм в щасливій і цікавій формі; художній конкурс серед учнів початкових і середніх шкіл, на теми, пов’язані з олімпійськими цінностям;

 • «Робота з молодю» включає організацію молодіжних таборів, де проходять великі культурні та освітні програми; міжнародні конференції студентів вищих фізкультурних навчальних закладів; літературний конкурс олімпійської освіти, для підвищення своїх знань з дослідження Олімпізму;

 • «Освітньо-практичні заходи (сесії)» включають основні навчальні курси для місцевих спортивних адміністративних чиновників і тренерів; сесії МОА; механізм відбору кандидатів для участі в закордонних заходах; курси і семінари із закордонниминими університетами; щорічні місцеві семінари, конференцій на спеціальні теми для поліпшення знань про масовий спорт;

 • «Навчально-освітні проекти» включають видання навчальних посібників, програм для загальноосвітніх шкіл, професійних коледжів і академічних ліцеїв; інформаційні бюлетені по програмі олімпійської освіти;

 • «Науково-дослідна робота» підтримує науково-дослідницькі проекти на національному та міжнародному рівнях, зі зв’язками в Олімпійським рухом і його ідеалами, сприяє збору та розповсюдження даних, пов’язаних з олімпійським дослідженням.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Апшай Н. І. Підвищення культури студентів в умовах інформатизації освіти / Апшай Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 5. – С. 3-5.

 2. Баринов С. Олимпийское образование в процессе воспитания спортивно-гуманистической культуры личности / Баринов С. // Ученые записки ун. им. П. Ф. Лесгафта. – 2010. – № 8. – C. 7-13.

 3. Баршай В. М. Олимпийские игры: от ретроспективы к перспективе / В. М. Баршай, М. В. Белавкина // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 4.

 4. Боць В. В. Сучасний олімпійський рух в Україні та світі: основні напрямки та перспективи / Боць В. В., Ткаченко К. А. // Олімпізм як філософія життя та мислення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 95-річчя Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2009. – С. 24-28.

 5. Брискин Ю. А. Олимпийское движение инвалидов / Ю. А. Брискин, С. В. Матвеев // Энциклопедия Олимпийского спорта / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К., 2004. – Т. 2, ч. 5, гл. 7. – С. 556–580.

 6. Бріскін Ю. А. Загальна періодизація розвитку Паралімпійських ігор / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 24. – С. 34–37.

 7. Бріскін Ю. Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни
  „Професійна майстерність тренера” / Юрій Бріскін, Аліна Передерій, Мар’ян Пітин, Євген Приступа // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. − № 1. – С. 74 – 80.

 8. Брониковский М. Реализация Олимпийского образования в школах Польши / Михаил Брониковский // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 82-86.

 9. Бронниковский М. Реализация Олимпийского образования в школах Польши / Михаил Бронниковский // Наука в олимпийском спорте. – К. : Олимпийская литература, 2007. – № 2. – С. 82-86.

 10. Булатова М. М. Программы по физическому воспитанию в системе среднего образования и пути их совершенствования / М. М. Булатова, А. Т. Литвин // Педагогіка, психологія та медико-біологічних проблем фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. –Х., 2003. – № 19. — С. 57-70.

 11. Булатова М. М. Система олімпійської освіти в Україні / М. М. Булатова // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 6.

 12. Булатова М. Олимпийская Академия Украины: приоритетные направления деятельности / Мария Булатова // Наука в Олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 5-12.

 13. Вацеба О. Особливості зародження і формування в Україні наукової думки в галузі фізичної культури / Вацеба Оксана // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 49-54.

 14. Вернидуб О. М. Використання інформаційних технологій в управлінні якістю навчально-виховного процесу / Вернидуб О. М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 3-9

 15. Виленский М. Я. Лабиринты методологии / М. Я. Виленский // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 7. – С. 40-42.

 16. Виленский М. Я. Методологический анализ общего и особенного в понятиях "здоровый образ жизни" и "здоровый стиль жизни" / М. Я. Виленский, С. О. Авчинникова // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 11. – С. 2-7.

 17. Виноградов М. А. Вивчення олімпійської освіченості студентів Криму / М. А. Виноградов, А. В. Мутьєв // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 7.

 18. Воєнчук М. М. Олімпійська освіта в Україні / Воєнчук М. М. // Олімпізм як філософія життя та мислення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 95-річчя Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2009. – С. 29-33.

 19. Гилюн Л. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародного олімпійського руху через відповідні структури: основні напрямки та перспективи / Гилюн Л.В., Філенко В.М. // Олімпізм як філософія життя та мислення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 95-річчя Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2009. – С. 33-39.

 20. Гірняк С. Використання інформаційних технологій у навчальному та навчально-тренувальному процесі учнів середнього шкільного віку / Світлана Гірняк, Андрій Окопний, Оксана Чичкан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 43-46.

 21. Громыко В. В. Инновационный подход к физическому и духовному воспитанию школьников / Громыко В. В., Лысова И. А. // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 2. – С. 60-63.

 22. Губанова Л. А. Олимпийское движение и педагогическая деятельность тренера / Л. А. Губанова // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 8.

 23. Даниско О. В. Ідеї Олімпізму в творчості О. Д. Бутовського / Даниско О. В. // Олімпізм як філософія життя та мислення : зб. Матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 95-річчя Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2009. – С. 48-52.

 24. Диференційоване оцінювання фізичної підготовленості учнів з використанням комп’ютерної програми Фізкульт-ура / Микола Макаренко, Володимир Лизогуб, Віталій Пустовалов, Олександр Безкопильний, Анна Зганяйко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 149-152.

 25. Дудкин В. Ю. Олимпийское образование в процессе подготовки специалистов сферы Физическое воспитание и спорт в Украине / Дудкин В. Ю. // Актуальные проблемы подготовки резерва в спорте высших дострижений : матеріал междунар. науч.-практ. конф. – Минск : БГУФК, 2009. – т. 1. – С. 81-82

 26. Дудкін В. Олімпійська освіта в процесі підготовки фахівців сфери „Фізичне виховання і спорт” у спеціалізованих навчальних закладах України / Володимир Дудкін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання і здоров’я людини. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 57-61.

 27. Дядюра М. А. Гаманизм в системе образования / Дядюра М. А., Нескреба Т. А., Каюмов А. Н. // Спорт, духовність і гуманізм в сучасному світі : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Л. О. Демінської. – Донецьк : ДДІЗФВіС. – С. 77-80.

 28. Егоров А. Г. Многообразие олимпизма и динамика олимпийского образования / Егоров А. Г., Ефременков К.Н., Петлеваный Г.Ф. // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 9. – С. 25-26, 39-42.

 29. Єрмаков С. С. Наукові інформаційні аспекти фізкультурної освіти / С. С. Єрмаков // Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріал. ІІ ел. наук. конф. – Харків : «ОВС», 2006. – С. 3-6.

 30. Єрмолова В. М. Олімпійська освіта у курсовій підготовці педагогічних кадрів / В. М. Єрмолова // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 10.

 31. Єрмолова В. М. Олімпійська освіта у школі / Єрмолова В. М.// : метод. посіб. – К., 2009. – 85 с.

 32. Єрмолова В. М. Розвиток і розповсюдження знань про Олімпійський рух і спорт в Україні / Єрмолова В. М. // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – № 36 (204). – С. 3-4.

 33. Єрмолова В. М. Роль олімпійської освіти в системі навчально-виховної роботи школи / В. М. Єрмолова // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 11.

 34. Єрмолова В. М. Фізична культура: підручник для 9 класу 12-річної загальноосвітньої школи / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2009. – 184 с – ISBN 978-966-194-016-0.

 35. Єрмолова В.М. Порівняльний аналіз техніко-тактичних дій баскетболісток різної кваліфікації / В. М. Єрмолова, М. П. Пітин, С. І. Вашкевич // Теорія і практика фізичного виховання : наук.-метод. журнал. – Донецьк: ДНУ, 2012. – № 1. – С. 329-335.

 36. Ібрагімов М. „Філософія спорту”: Чи буде плідною філософія на ниві спорту? /Михайло Ібрагімов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 48-55.

 37. Каримова Д. Д. Олимпийское образование в условиях физкультурного высшего учебного заведения / Д. Д. Каримова // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 12.

 38. Касмалиева А. С. Олимпийское образование студентов Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта / А. С. Касмалиева // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 13.

 39. Касьяненко О. Г. О датировании первых Олимпийских игр древнегреческой цивилизации / О. Г. Касьяненко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 14.

 40. Касьяненко О. Г. Повышение эффективности олимпийского образования, как педагогической деятельности, за счет поиска новых форм ее организации / Касьяненко О.Г. // Физическое воспитание студентов. – Х., 2008. – № 3. – С. 31-33

 41. Качуровский Д. Олимпийская идея и её место в представлениях о спорте спортсменов-пловцов высшей квалификации Украины (по данним конкретно-социологического исследования) / Дмитрий Качуровский // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 114-120.

 42. Кириленко Г. В. Історичні аспекти виникнення та організації діяльності національного олімпійського комітету України / Кириленко Г. В., Кириленко О. І. // Олімпізм як філософія життя та мислення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 95-річчя Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2009. – С. 59-70.

 43. Кириленко Л. Г. Роль олімпійської освіти у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / Кириленко Л. Г. // Олімпізм як філософія життя та мислення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 95-річчя Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2009. – С. 70-80.

 44. Клопов Р. В. Інформатизація вищої фізкультурної освіти / Р. В. Клопов // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: матеріал. ІІ ел. наук. конф. – Харків: «ОВС», 2006. – С.8-9.

 45. Книга вчителя фізичної культури : Довідково-методичне видання / упоряд. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с. – ISBN 966-670-585-0.

 46. Козіна Ж. Л. Застосування інтерактивних технологій як універсальної методики індивідуалізації тренувального процесу в спортивних іграх / Козіна Ж. Л. // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту : матеріал. IV Міжнар. електр. наук. конф. / за ред. О. М. Худолія. – Х. : ОВС, 2008. – С. 40-42.

 47. Концептуальні основи формування здоров’я школярів засобами фізкультурної освіти у Великобританії / Турчик І. Х., Шиян О. І., Пітин М. П., Козіброда Л. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 5. – С. 151-154.

 48. Кузин В. В. Проблема подготовки специалистов нового профиля по олимпийскому образованию и спартианской системе культурно-спортивной работы / В. В. Кузин, В. И. Столяров // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. ‒ 1999. – № 1-2. – C. 2-6.

 49. Литвинець А. І. Спортивна діяльність християн і олімпійський спорт / А. І. Литвинець, Я. В. Тимчак // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 17.

 50. Лубышев И. А. Олимпийская культура в спортизированном физическом воспитании / И. А. Лубышев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2004. – № 3. – C. 47-49.

 51. Матвеев С. Структурно-функциональные особенности спорта инвалидов и тенденции формирования программ летних Паралимпийских игр / Сергей Матвеев, Юрий Брискин, Евгений Приступа // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 84–95.

 52. Матвеев С. Ф. Олимпийское образование: проблемы и перспективы научных исследований / Матвеев С. Ф., Радченко Л. А. // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. ст.]. Серія : Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 1 (3). – С. 165-169.

 53. Можаровський Ю. Особливості структури та змісту діяльності національних олімпійських академій різних країн світу / Можаровський Юрій, Пітин Мар’ян // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2013. – Вип. 15. – С. 580−584. ISSN 2071-5285.

 54. Навтіков О. Модель навчально-інформаційного засобу Олімпійської освіти школярів / Олександр Навтіков, Андрій Мутьєв, Дмитро Сишко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 200-203.

 55. Олімпійська хартія. Міжнародний Олімпійський Комітет. – 2007. – 72 с.

 56. Ольхова Т.Г. Опыт интегративного подхода к спортивно-гуманистическому воспитанию студентов Т.Г. Ольхова // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 1. – С. 54-55

 57. Організація і проведення І Юнацьких олімпійських ігор / Біжик Т., Лук’янлова Н., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріал. I Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф. (у рамках XIV Міжнарод. наук.-практ. конф.) [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2014. – С. 92−96. – Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/docs /konferences/stud.konf_10_12_2014.pdf

 58. Петлеваный Г. Ф. Спартианская программа олимпийского образования и воспитания школьников / Г.Ф. Петлеваный // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. – 2001. – № 1. – C. 58-61.

 59. Печерский Н.В. Олимпийское образование: концепция, программа, опыт / Н. В. Печерский, А. А. Сучилин // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. – 1996. – № 3. – C. 22-25.

 60. Пітин М. Інформація про відомих спортсменів та тренерів як складова теоретичної підготовки у стрільбі з лука / Мар’ян Пітин, Наталія Стецькович // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2012. –Вип. 13. – С. 196-203. ISSN 2071-5285.

 61. Пітин М. Нормативно-правове забезпечення інформатизації фізичної культури і спорту / Мар’ян Пітин / Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. вих., спорту і здоров’я людини. – Л., ЛДУФК, 2012. Вип 16. – Т. 1. – С. 209−215. ISBN 978-966-2328-29-5

 62. Пітин М. Переваги процесів інформатизації для галузі фізичної культури і спорту / Пітин Мар’ян // Теорія та методика фізичного виховання. – Х., 2012. − № 4 (90). – 35-39. ISSN 1993—7989

 63. Пітин М.П. Олімпійська освіта в умовах інформаційного суспільства: перспективи досліджень / Пітин М.П., Бріскін Ю.А. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98. – Т. 2. – С. 122-125.

 64. Поливода Ю. С. Гуманизм в инвалидном спорте / Поливода Ю. С., Васильев Ф. И. // Спорт, духовність і гуманізм в сучасному світі : матеріали VIII Між нар. наук.-практ. конф. / за ред. Л. О. Демінської. – Донецьк : ДДІЗФВіС. – С. 170-175.

 65. Пономарев Н.И. Информационная теория типологических груп и формирование на ее основе взаимодействия тренера и спортсмена / Пономарев Н. И., Чистяков В. А. // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 2. – С. 58-59.

 66. Радченко Л. О. Лабораторія «Олімпійська освіта» науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України : особливості діяльності / Л. О. Радченко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 28.

 67. Раєвський Р. Т. Застосування комп’ютерних засобів у системі формування здорового способу життя студентів / Раєвський Р. Т., Смолякова І. Д. // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту : матеріал. IV Міжнар. електр. наук. конф. / за ред. О. М. Худолія. – Х. : ОВС, 2008. – С. 69-73.

 68. Родиченко В. С. Идеология и олимпийское образование / Родиченко В. С., Столяров В. И. // Теория и практика фізичної культуры. – 1996. – № 6. – С. 2-7.

 69. Рябченко В. Г. Диференціація форм, засобів і методів у процесі вивчення фізичної культури / Рябченко В. Г. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 217-219.

 70. Савченко В. Олимпийское образование детей младшего школьного возраста / Виктор Савченко, Наталья Москаленко // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 96-99

 71. Саїнчук М. Ціннісна орієнтація старшокласників до отримання теоретичних знань із фізичної культури / Микола Саїнчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 227-232.

 72. Сафаров Ш. А. Использование элементов национальных праздников и игр в практике олимпийского образования / Ш. А. Сафаров // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К. : Олімпійська література, 2010. – С. 29.

 73. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта : тенденціїі нформаційно горозвитку / І. Р. Свістельник // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: матеріал. ІІ ел. наук. конф. – Харків: «ОВС», 2006. – С. 6-7.

 74. Сичов С. О. Стан роботи вищих навчальних закладів щодо прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури / Сичов С. О., Опарін С. С., Чеховська А. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 219-223.

 75. Смолин И. Е. Проблемы духовности и морали в учебно - воспитательном процессе / Смолин И. Е., Хижняк В. В. // Спорт, духовність і гуманізм в сучасному світі: матеріал. VIII міжнар. наук. - практ. конф. / під ред. Л. О. Демінської. – Донецьк: ДДІЗФВіС. – С. 211-217.

 76. Столяров В. И. "Спартианская" программа реализации кубертеновского идеала олимпийского атлета / Столяров В. И. // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 10. – С. 16-21.

 77. Столяров В. И. Актуальные проблемы теории и практики олимпийского образования детей и молодёжи / В. И. Столяров // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. ‒ 1998. – № 4. – C. 13-20.

 78. Столяров В. И. Олимпийская педагогика и теория олимпийской культуры как новые научные и учебные дисциплины / Столяров В. И. // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 10. – С. 47-52.

 79. Столяров В. И. Олимпийская педагогика и теория олимпийской культуры как новые научные и учебные дисциплины / В. И. Столяров // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 10. – С. 47-52

 80. Столяров В. И. От гуманистической теории спорта – к теории гуманизации соперничества / Столяров В. И. // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 5. – С. 13-15.

 81. Столяров В. И. От гуманистической теории спорта – к теории гуманизации соперничества / В. И. Столяров // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 5. – С. 13-15

 82. Столяров В. И. Спартианская программа реализации кубертеновского идеала олимпийского атлета / В. И.Столяров // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 10. – С. 16-21

 83. Столяров В. И. Спорт и современная культура : методологический аспект / В. И. Столяров // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 7. – С. 2-5

 84. Столяров В. И. Спорт и современная культура: методологический аспект / Столяров В. И. // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 7. – С. 2-5.


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал