Структура та зміст діяльності національних олімпійських академій різних країн світуСторінка3/8
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Резюме

Олімпіський рух є філософією життя, що прославляє і об’єднює в збалансовану цілу гідність тіла, волі і розуму. Олімпізм, що сполучає спорт з культурою і освітою, прагне до створення способу життя, що грунтується на радості від зусилля, на виховній цінності хорошого прикладу і на пошані до загальних основних етичних принципів.

Олімпійський рух є концентрованою, організованою, універсальною і постійною діяльністю всіх осіб і організацій, що надихаються цінностями Олімпізму і здійснюється під керівництвом МОК. Ця діяльність охоплює п’ять континентів. Вершиною його є об’єднання спортсменів всього світу на великому спортивному святі ‒ Олімпійських іграх. Основною метою є повсюдне становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини з тим, аби сприяти створенню мирного суспільства, що піклується про збереження людської гідності.

Охорона людської гідності є фундаментальним принципом Олімпійського руху. Всі учасники Олімпійського руху повинні спільно працювати в їхньому прагненні гармонійного розвитку чоловіків і жінок для створення через спорт мирного суспільства, що базується на найбільш загальних фундаментальних принципах та цінностях, притаманних цивілізованому суспільству.

Кожен, хто має відношення до Олімпійського руху, повинен краще усвідомлювати фундаментальну важливість фізичної активності та спорту для здорового способу життя, що відіграє не останню роль у житті людини.
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Методи дослідження.

Під час роботи застосовувалися наступні методи досліджень: 1. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичних літературних джерел;

 2. Аналіз документальних матеріалів;

 3. Метод абстрагування;

 4. Методи порівняння та класифікації;

 5. Методи математичної статистики.

Використання даної групи методів дозволило чітко визначити проблему дослідження, конкретизувати об’єкт і предмет дослідження, сформулювати мету і завдання роботи.

Детальне вивчення науково-методичної літератури дало можливість визначити проблему та напрямок дослідження, конкретизувати його мету та завдання.Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичних літературних джерел проводився з метою вивчення історичних аспектів розвитку міжнародної олімпійської академії, національних олімпійських академій різних країн світу.

Слід відзначити, що у науково-методичній літературі інформація щодо діяльності міжнародної олімпійської академії та національних олімпійських академій різних країн світу має фрагментарний характер та висвітлена недостатньо.

У процесі аналізу визначено основні напрями діяльності міжнародної олімпійської академії, національних олімпійських академій різних країн світу, встановлено їх спільні та відмінні риси діяльності. Аналіз спільних та відмінних рис в діяльності національних олімпійських академій дав змогу порівняти основні напрями діяльності національних олімпійських академій різних країн континентів. [47]

У результаті теоретичного аналізу опрацьовано всього 111 літературних джерел, з них 21 посібників, 28 підручників, 4 монографії, 24 статей, 12 документальних матеріалів, 22 сайтів всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.Аналіз документальних матеріалів. Багато сторін діяльності національних олімпійських академій різних країн світу знаходять своє відображення в різних документах (статутах НОА, МОА, програмах, протоколах, керівних матеріалах і зведених звітах олімпійських академій, Олімпійській Хартії, Міжнародній хартії фізичного виховання і спорту ЮНЕСКО і ін.) [16, 33, 76, 81].

За способом фіксування інформації проаналізовані документи є друкованими та рукописними, за типом авторства – суспільними, за статусом – офіційними, за способом отримання – природними, за степенем близькості до емпіричного матеріалу – повторними та за часом дії – діючими.

Всього в процесі дослідження опрацьовано статути провідних НОА Франція, Італія, Росія, США і ін., які було взято з офіційних сайтів НОА, статут МОА, Олімпійську Хартію, яку було взято безпосередньо у друкованому екземплярі, Міжнародну хартію фізичного виховання і спорту ЮНЕСКО, яку було взято на офіційному сайті ЮНЕСКО.

Метод абстрагування. Метод абстрагування дав можливість досліджувати національні олімпійські академії відокремлюючись від особливостей умов їх існування.

На основі аналізу спільних та відмінних рис діяльності НОА було зроблено класифікацію їх діяльності без врахування соціокультурного та економічного статус країн. Аналіз дав можливість зробити висновок про структуру діяльності НОА різних країн, їх характер та послідовність. На основі цього була отримана можливість зробити висновки щодо тенденцій цієї діяльності НОА різних країн та потенційних подальших змін у функціонуванні цих академій. [86]Порівняння. За допомогою методу порівняння була встановлена класифікація спільних та відмінних рис в діяльності НОА різних країн. Так, як між усіма НОА є об’єктивна спільність (наявність статуту, сесії, риси діяльності тощо) то порівняння здійснювалося за найбільш суттєвими рисами (країна де функціонує академія, структура академії, статут, риси діяльності тощо) результати дослідження можна вважати достовірними. [70]. Риси діяльності були порівняні безпосередньо, що дало змогу отримати якісні результати (були визначені якості, які притаманні тій чи іншій НОА).

Класифікація. За допомогою цього методу було класифіковано НОА відповідно до їх відношенню до певного континенту, а також була зроблена класифікація напрямків діяльності ОА різних країн світу.

Методи математичної статистики. За допомогою методів математичної статистики було підраховано кількість країн континентів, що мають олімпійські академії і країн, що не мають олімпійські академії, виведено відсоток представлень олімпійських академій різних континентів.

Застосовувались загальноприйняті статистичні методи. При проведенні аналізу керувалися загальними положеннями, викладеними в посібниках з математичної статистики. [43]2.2. Організація дослідження

Дослідження буде проводитись у три етапи:

1-ий етап (вересень 2011 – січень 2012 року). Пошук та аналіз літературних джерел, вибір теми, визначення об’єкту, мети та завдання. Написання обґрунтування та першого розділу дипломної роботи.

2-ий етап (січень-червень 2012 року). Дослідження і порівняння спільних та відмінних напрямів діяльності НОА різних країн і континентів, класифікація засобів та методів впровадження Олімпійської освіти в різних країнах світу.

3-ій етап (липень-грудень 2012 року). Оформлення тексту магістерської роботи та попередній захист магістерської роботи на кафедрі теоретико-методичних основ спорту.
РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ АКАДЕМІЙ РІЗНИХ РАЇН СВІТУ
3.1. Історія створення, організаційна структура і функції Міжнародної олімпійської академії
Ідея створення навчального центру на території Стародавньої Олімпії належить представнику НОК Греції, завідуючому кафедри фізичного виховання Університету в м. Афінах, професору Іоанісу Хрисафісу, яку він офіційно висловив на Олімпійському конгресі, що проходив у 1926 році. Через рік, у 1927 році П’єр де Кубертен був запрошений в Олімпію урядом Греції на відкриття меморіальної стелли, установленої на честь відродження Олімпійських ігор. Під час свого перебування в Греції Кубертен разом із Хрисафісом обговорювали проблему створення центру олімпійської освіти і тенденцій його розвитку. Кубертен був переконаний, що реалізація освітніх цілей є одним з основних завдань сучасного олімпійського руху[25].

Заснувати центр олімпійської освіти було вирішено на території стародавнього гімнасія, де і були закладені основи спортивної освіти та зароджені організовані класичні ігри. Проте, після смерті Хрисафіса (1930 р.) і Кубертена (1937 р.) робота по створенню центру призупинилася.

Реалізацію ідеї з розвитку олімпійського руху і освіти продовжили Іоаніс Кецеас, вихованець Національного клубу гімнастики, учень Хрисафіса і

Генеральний секретар НОК Греції, а також професор Карл Дієм (Німеччина), близький друг і соратник Кубертена з питань впровадження ідей Олімпізму в життя. У 1938 році ними був підготовлений і поданий НОК Греції проект створення МОА [30].

У цьому ж році проект був схвалений НОК Греції і положення про створення і функціонування МОА було внесено до Статуту Комітету, як одна з основних цілей діяльності останнього. Вже на 38-й сесії МОК у Каїрі його члени були проінформовані НОК Греції про прийняте рішення з заснування Олімпійської академії в Греції. Через рік, на 39-й сесії МОК у Лондоні, було прийняте рішення про заснування даного центру, як основи реалізації олімпійських ідеалів за допомогою освіти. І вже в червні 1947 року на 41-й сесії МОК у Стокгольмі вони представили детальну програму по створенню Академії. Після вивчення запропонованого документу МОК у квітні 1949 року на 44-й сесії в Римі одноголосно прийняв рішення по заснуванню МОА під егідою МОК, а всю організаційну роботу доручив НОК Греції. Урочисте відкриття МОА відбулося 14 червня 1961 року на першій сесії Академії та приурочено до відкриття відновленого стародавнього стадіону в Олімпії. Проведення першої сесії МОА очолили  К. Палеологос, завідувач кафедри фізичного виховання Університету м. Афіни і німецький професор К. Лоц. Згодом професор К. Палеологос за великий внесок у розвиток Академії був визнаний гідним звання почесного президента МОА. За розробку програми діяльності Академії на три десятиліття К. Палеологос разом з О. Сзимікзеком, деканом МОА 1962-1982 рр., були нагороджені золотою медаллю Академії. Багато для розвитку МОА, і перш за все наукових досліджень, зробив

Н. Ніссіотіс, президент Академії 1976-1986 рр., професор філософії релігії.

У період з 1961 по 1969 рр. робота МОА обмежувалася проведенням щорічних сесій, а також Міжнародних сесій для молодих представників НОК. Починаючи з 1970 року, обсяг роботи МОА і її роль у системі олімпійської освіти істотно розширилися. Сьогодні МОА щорічно проводить більш 40 важливих заходів у Стародавній Олімпії [71].

З роками удосконалюється і матеріально-технічна база Академії. Так, якщо в 1966 році сесії МОА проводилися під відкритим небом, а їхні учасники жили в наметах, то вже в 1967 році було побудовано першу будівлю Академії. У наступні роки на території МОА з'явилися нові спортивні споруди та інші будівлі, а в 1994 році було завершено новий конференц-центр, що відповідає всім вимогам сучасності.

За великий внесок у реалізацію гуманістичних ідей Олімпізму, розвиток олімпійського руху МОА була визнана гідною нагороди Бонакоса в 1961 і 1970 рр., а також нагороджена Олімпійським кубком у 1981 році.

МОА ‒ мультикультурний міжгалузевий центр, діяльність якого спрямована на вивчення, розвиток і реалізацію ідей олімпізму.

У своєму виступі з нагоди 25-річчя Академії в 1986 р. сьомий президент МОК Хуан Антоніо Самаранч охарактеризував МОА як «символ єдності і дружби серед людей і континентів, ланку, що з’єднує минуле з дійсністю, традицію із сучасністю, Стародавню Грецію з XX сторіччям».

Основна мета діяльності МОА, закріплена в п. 2 Статуту, полягає в створенні міжнародного культурного центру для збереження і поширення олімпійського духу, вивчення і реалізації суспільних і виховних принципів Ігор, наукової консолідації навколо олімпійської ідеї відповідно до принципів, висунутих стародавніми греками, і відродження сучасного олімпійського руху з ініціативи барона де Кубертена [55].

Для досягнення поставленої мети МОА у своїй діяльності реалізує наступні завдання:


 • функціонувати як міжнародний академічний центр олімпійської освіти і досліджень;

 • діяти як міжнародний форум вільного вираження й обміну ідеями серед членів олімпійської сім'ї, вчених, спортсменів, спортивних керівників, педагогів, людей мистецтва, а також молоді світу;

 • об’єднувати людей усього світу в дусі дружби і співробітництва;

 • застосовувати отримані знання і досвід у реалізації ідей олімпізму в різних країнах світу;

 • зберігати і поширювати ідеї і принципи олімпійського руху у світі;

 • співробітничати і підтримувати національні олімпійські академії та інші інститути, основою діяльності яких є олімпійська освіта;

 • проводити подальші дослідження в області олімпізму, а також сприяти збільшенню ролі останнього в розвитку сучасного суспільства [32].

Діяльність МОА контролюється НОК Греції, а також здійснюється під егідою МОК. Для взаємозв’язку і взаємодії МОА з МОК, Олімпійською солідарністю та олімпійським рухом взагалі в 1967 році МОК була створена спеціальна комісія, що одержала назву «комісія МОК по МОА й олімпійській освіті». Члени комісії обираються Генеральною асамблеєю МОК. Починаючи з 1980 року до складу комісії входять: один представник від національних олімпійських комітетів, один ‒ від міжнародних спортивних федерацій, а також один ‒ від комісії МОК. Сесії МОА проходять під головуванням президента і декана академії.

В основі діяльності МОА лежить реалізація наступних освітніх програм: • Міжнародної сесії молодих представників;

 • Міжнародного семінару післядипломної олімпійської освіти;

• об'єднаної Міжнародної сесії президентів національних олімпійських академій, членів і представників національних олімпійських комітетів і міжнародних федерацій;

• об'єднаної Міжнародної сесії педагогів і представників вищих навчальних закладів і інших інститутів з фізичного виховання;

• спеціальних сесій для представників установ і організацій, діяльність яких пов'язана з олімпійським рухом: національні олімпійські комітети, національні олімпійські академії, міжнародні спортивні федерації, товариства спортивної медицини, асоціації тренерів, суддів і спортивних керівників;

• спеціальних сесій для інститутів, які мають непряме відношення до олімпізму, проте націлені на поширення олімпійських ідей; • освітніх програм для навчальних закладів різного рівня (університетів, коледжів, шкіл, спортивних клубів);

 • візитів спеціалістів, дослідження яких присвячені розвитку олімпійського руху;

 • конференцій із спортивної науки.

Офіційними мовами в МОА є: англійська, французька і грецька. Для участі в різноманітних освітніх програмах Академії представники, які прибули, повинні вільно володіти однією з офіційних мов.

Всі сесії МОА проводяться на території Стародавньої Олімпії, а їхні учасники розміщуються в готелях Академії [18].

МОА проводить активну роботу по створенню НОА у країнах-членах МОК і налагодженню тісних зв’язків із цими академіями. В даний час діє вже біля 102 національних академій.

3.2. Освітні програми Міжнародної олімпійської академії.
А. Міжнародна сесія для директорів Національних олімпійських академій.

Сесія проводиться раз на два роки. Вперше була організована в 1986 році, має на меті підтримувати функції НОА і заохочувати створення нових через лекції професорів, викладачів і співробітників Олімпійського руху, а також шляхом групових дискусій, співробітництва між НОА для розвитку олімпійських освітніх програм по всьому світу. Починаючи з 1992 року, директори НОА прийняли також участь в роботі Змішаної міжнародної сесії для президентів (директорів) і посадових осіб НОА і НОК, яка проводиться поперемінно для директорів НОА.

Кожна НОА може увійти в сесію з не більше двома представниками, один з яких повинен бути президентом або директором НОА. Повну вартість авіаквитка на одного учасника НOA покриває Олімпійська Солідарність.

В ході засідання, директорам НОА пропонується представити короткий звіт про діяльність своїх НОА в рамках олімпійської програми освіти, а також історію їх створення, їх цілі та пріоритети.

І. Спеціальні теми міжнародної сесії для директорів НОА (1986 ‒ по теперішній час): внесок олімпійської освіти в загальну освіту; Зв'язок між НОК, МОК і МOA; роль і діяльність НОА; координація діяльності НОА з МOA і НОК, можливості та способи залучення досвіду попередніх сесії МOA в діяльності НОА; олімпійська освіта в школах і університетах по всьому світу; Олімпійський рух, Олімпійські ігри, а також роль МОА та НОА; культурне розмаїття та олімпізм; НОА: структура, завдання та функції; олімпійська педагогіка; роль НОА в організації юнацьких Олімпійських ігор.

МОА протягом свого існування, звичайно, зробила великий внесок у наукову основу та поширення олімпійських ідеалів [61].Б. Спільне міжнародне засіданнятдля президентів (директорів) НОА і чиновників НОК. Ця сесія націлена на об’єднання зусиль керівників організацій, що займаються основними програмами олімпійської освіти та впровадженням її в освітній і соціальній діяльності, спрямованих на розвиток олімпійського руху. Роль МOA полягає в координації та допомозі НОА в своїй роботі, і ця сесія є форумом для обміну ідеями, освітніми програми та презентаціями діяльності НОА і НОК різних країн.

НОА можуть зареєструвати двох представників, НОК ‒ по одному представнику. МОСФ можуть зареєструвати по одному представнику. Вартість авіаквитка для одного представника від НОА оплачує Олімпійська Солідарність. Представникам пропонується підготувати виступи на спеціальні теми, які будуть представлені на сесії МOA.

Спеціальні змішані міжнародні сесії для президентів (директорів) і посадових осіб НОА, НОК проводились аж до 1991 року, окремі сесії стали проводитись для директорів НОА, для членів і співробітників НОК і МСФ. З 1992 р. засідання об’єднані в одне, яке проводиться поперемінно для директорів НОА [106].

Міжнародна сесія для членів і співробітників НОК і МСФ: Роль НОК в поширенні олімпійських ідей; Олімпізм, насильство і Fair Play; Олімпійська освіта; Олімпійська освіта через НОК і МСФ; Дослідження найбільш ефективних способів для НОК, МСФ і НОА у поширенні ідей олімпійської освіти; Олімпійські освітні програми та методи викладання Олімпійських ідей в молодіжному середовищі: розробка, структура і зміст універсальних олімпійських программ, які будуть співзвучними з стандартними програмами для всіх різних культурних особливостей основних культурних зон в світі. Діяльність НОА в рамках системи національної освіти; Програми олімпійської освіти в школах. Співпраця між НОА і НОК; Різні моделі ефективної освіти: варіанти і методи реалізації та оцінки стратегії; Допінгом у спорті; Огляд програми олімпійської освіти у світі [103].В. Міжнародна сесія для молодих учасників. Ці два тижні щорічної сесії традиційно проходить в червні або липні, призначені як введення в олімпізм та олімпійський рух.

МOA об’єднує великі міжнародні групи молодих людей, в першу чергу: студентів, спортсменів-олімпійців, людей, зайнятих в спорті, тих, що навчаються або беруть активну участь в їх НОК або НОА. Мета МOA полягає в освіті, але більш важливою справою є те, щоб мотивувати молодих людей використовувати свій досвід і знання, отримані на сесії продуктивно в просуванні Олімпійських ідеалів і навчанні інших у своїх країнах.

Сесія побудована таким чином, щоб включити лекції, сесії питань і відповідей, зустрічі групового обговорення, презентації учасників, екскурсії до археологічних пам’ятників і музеїв, дослідження в бібліотеці. Висновки групових дискусій ‒ сформувати зведену доповідь в кінці сесії.

Щороку МOA публікує звіт сесії разом з лекціями і короткий звіт про роботу представлений на щорічній сесії МОК деканом або президентом МОА. Невід’ємною і безцінною частиною цієї сесії є позакласний захід, який включає в себе спортивні змагання, ігри, мистецтво, пісні, танці, поезію та літературу, а також численні громадські заходи.

Така структура дозволяє учасникам познайомитися з олімпізмом та його ідеалами і розширити свої знання в Олімпійському питанні не через застійні навчання, а за рахунок динамічної взаємодії та діалогу з іншим культурно- різноманітним співтовариством учасників, викладачів, та обговорення в групах питань цієї сесії. МOA забезпечує міжнародний форум з питань свободи слова та обміну ідеями, а також стимулює наукове середовище, де Олімпійські ідеали можна розвивати.

Учасники отримують безцінний досвід життя в мультикультурному середовищі, що підвищує міжнародне взаєморозуміння в сприйнятті та встановленні дружніх відносин серед учасників на все життя.

Учасники цієї сесії вибираються їх НОК і приймаються МOA у відповідності з наступними критеріями:

• Учасники повинні бути у віці від 20-35 років.

• Учасники повинні вільно володіти однією з трьох офіційних мов МOA тобто англійською, французькою, грецькою мовами.

• Учасники повинні проявити інтерес до олімпійських питань.

• Кожен НОК може призначити до 3-х учасників.

50% від вартості авіаквитків одного чоловіка оплачує Олімпійська Солідарность. Вартість участі для одного чоловіка також оплачується МOA.

Учасникам пропонується надсилати короткі доповіді та презентації про олімпійський досвід до сесії МOA. Щороку Комісія МOA вибирає ряд доповідей, які будуть представлені учасниками в ході сесії [].

Спеціальні питання сесій МOA для молодих учасників (1961 р. ‒ по теперішній час): проблеми олімпійського руху; олімпізм в Олімпійських іграх; етика олімпійського спортсмена; олімпізм в боротьбі з насильством; минуле, сьогодення та майбутнє Олімпійських ігор; олімпізм і мистецтво; олімпізм на початку і в кінці 20 століття; концепція МОК на допінг як лічильник, що вказує на олімпійський дух; жінки в олімпійському русі; «Спорт для всіх» та олімпійська філософія; Комерціалізація в спорті і олімпійському русі; Олімпійські ігри: огляд Олімпійських ігор в Сіднеї і “Афіни-2004”; культурні Олімпіади та олімпійський рух; олімпійські ігри: культурні та етичні параметри; Олімпійські та Паралімпійські ігри в Афінах 2004 року; спорт і етика; від Афін до Пекіна; гуманізм і олімпійський рух; Олімпійські ігри як свято: Оцінка Олімпійських Ігор в Пекіні і курс по відношенню до Олімпійських ігор у Ванкувері [96].Г. Міжнародна сесія для олімпійських призерів. Призери Олімпійських Ігор є одними з найважливіших послів Олімпійського руху для поширення олімпійських ідеалів. Таким чином, МOA в 2007 році була створена міжнародна сесія для олімпійських призерів.

Учасники відібрані НОК, НОА, Всесвітньою асоціацією олімпійців та Комісією атлетів МОК.

Вартість авіаквитка олімпійського спортсмена покривається академією, Олімпійським комітетом, а решта витрат (проживання, харчування, відвідування археологічних пам’яток, і т.д.) покриваються МОА.

Навчання базується на теоретичних підходах, а також на практичне застосування принципів олімпізму та олімпійської освіти. Зокрема, на теоретичному рівні, лекційні навчання, які відбуваються, мають відношення до Олімпійського навчання і турботі освітньої та культурної ролі олімпійської освіти, моральних і соціальних аспектів олімпійського руху, про роль олімпійського призера для поширення олімпійських ідей і їх спілкування з громадянами а особливо з студентами. Завдяки прямого діалогу з олімпійськими переможцями, емпіричного способу передачі знань (освітніх, комунікативних і т.д.), де спортсмени діляться своїм досвідом з метою обміну ідеями.

Для цієї сесії МOA тісно співпрацює з НОК, НОА, олімпійськими асоціаціями призерів та МСФ. Метою цієї співпраці є широка участь олімпійських призерів та їх навчання в колисці Олімпійських ігор для того, щоб допомогти їм після Олімпіади виконувати їх соціальну роль [96].

Д. Міжнародна сесія для викладачів інститутів фізичної культури. Сесії відбуваються два рази на рік, головною темою сесії є олімпізм. Метою даного засідання є забезпечення форуму для старших співробітників вищих навчальних інститутів і викладачів з метою вивчення питань олімпійського руху. Освітні аспекти олімпізму та олімпійського руху розглядаються як культурне значення спорту та його внесок у сучасне суспільство. Шукається та обговорюється практична і культурна роль відповідних методів навчання на сесіях для викладачів інститутів фізичної культури з метою пропаганди здорового спортивного способу життя і олімпійських ідеалів серед молоді всього світу.

Вищі інститути фізичної культури можуть зареєструвати одного представника. НОК і НОА можуть зареєструвати два педагоги.

Учасникам пропонується направити в МОА, до сесії, короткі повідомлення, плакати і презентації на теми, пов’язані зі спеціальною темою сесії. Документи повинні бути представлені на будь-якій з трьох офіційних мов МOA. Комісія МOA вибирає доповіді, які будуть представлені в ході сесії.

Спеціальні питання міжнародної сесії для викладачів та керівників інститутів фізичної культури: Внесок освіти в Олімпійський рух; Олімпізм і освіта; Методика викладання олімпійських ідей в школах; Внесок олімпійської освіти в сучасну освіту; Роль олімпійської освіти у вихованні молоді; Олімпізм в школах.

Міжнародні сесії для директорів і керівників вищих інститутів фізичної культури розглядають такі питання: Олімпізм в навчальних програмах інститутів фізичної культури; Олімпізм в якості самостійного суб’єкта в сучасній шкільні програмі інститутів фізичної культури; Введення олімпізму в якості основного предмета в навчальні плани інститутів; Освітня методологія олімпізму в якості основного предмета в навчальні плани інститутів.

Спільні міжнародні заняття для педагогів і керівників інститутів фізичної культури (1993 рік ‒ по теперішній час):

Олімпізм, чесна гра і навчання молоді в школах і університетах; Педагогіка спорту: Наслідки столітньої діяльності МОК. Конгрес єдності; Етика в спорті та в Олімпійських іграх; Актуальність спортивної освіти на порозі третього тисячоліття; Грецька олімпійська та культурна спадщина, Олімпійські ігри в Афінах 2004 року; Соціальна роль спортсмена; Етика та олімпійський рух; Юнацькі Олімпійські ігри: Діти і спорт [110].

Е. Міжнародна сесія для спортивних журналістів. Ця сесія покликана забезпечити спортивним журналістам із всього світу можливість зустрітися і обговорити роль засобів масової інформації в галузі спорту, сучасні проблеми олімпійських ігор, організаційні аспекти гри, і відносини олімпійського руху із засобами масової інформації в минулому і в теперішній час. Журналісти повідомляють про нові технології і обладнання, а також висвітлення методів ігор в засобах масової інформації. Під час кожної сесії вибирають спеціальні Олімпійські теми для обговорення.

Учасники сесії призначаються відповідними Національними асоціаціями спортивних журналістів. Кожна асоціація може висувати одного учасника, який повинен вільно володіти однією з трьох офіційних мов Міжнародної Олімпійської Академії, які є англійська, французька та грецька мови.

Учасникам пропонується підготувати короткі доповіді та презентації на теми, пов'язані з темою сесії, і направити їх до Олімпійської Академії заздалегідь. МОА будуть вибрані ті доповіді, які будуть представлені в ході сесії [92].

Спеціальні ідеї Міжнародної сесії для спортивних журналістів

(1986 рік ‒ по теперішній час):

Олімпізм та ЗМІ; Преса і Олімпійські ігри; Роль ЗМІ у просуванні ідей Олімпійських ігор; Засоби масової інформації та Олімпійські ігри – Олімпізм; Спортивна журналістика в рамках олімпійського руху; Олімпійський рух та ЗМІ; Внесок преси у боротьбу з допінгом; Кодекс етики в спортивній пресі; Ставлення ЗМІ до атлетів, які використовували заборонені препарати [107].Є. Міжнародний семінар з олімпійських досліджень для аспірантів. Міжнародний семінар з олімпійських досліджень для аспірантів відбувся в травні і червні та спрямований на підвищення у студентів розуміння і знання всіх аспектів олімпійського руху.

Теми досліджень: стародавня історія олімпійських ігор; відродження Олімпійських ігор; олімпійський рух; соціологічні аспекти олімпізму; філософські аспекти олімпізму; олімпійська освіта; міжнародні відносини; дослідження бізнесу; засоби масової інформації та комунікацій; спеціальні випуски.

Участь в програмі семінару з олімпійських досліджень для аспірантів має такі аспекти:

• Ця програма МOA привертає увагу аспірантів до високих академічних стандартів, які вивчають питання, пов’язані зі спортом і олімпізмом, та бажають розширити свої знання і проводити дослідження в олімпійській тематиці. Учасники повинні мати відмінне знання англійської мови, яка є мовою даної програми.

• Конкретним студентам, які бажають взяти участь у семінарі післядипломної освіти пропонується звертатися безпосередньо в МОА.

• МOA приймає студентів, що призначаються управлінням університетів, в яких вони навчаються.

• НОА також запропоновано призначати студентів, для семінарів, якщо вони відповідають певним вимогам.

• Кількість аспірантів у семінарі становить від 30 до 40, в той час як вибір аспірантів заснований на їх біографічних даних та їх рекомендаційних листах від професорів, що їх навчають або їх національними олімпійськими академіями.

МOA співпрацює з університетами по всьому світу в рамках аспірантури, мета семінару, забезпечити універсальну наукову підтримку і успішне відвідування студентів [104].Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал