Стан ґрунтового покриву планетиСкачати 109.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.04.2017
Розмір109.71 Kb.

Стан ґрунтового покриву
планети
За даними ЮНЕСКО і міжнародного довідкового
інформаційного центру ґрунтів

Організацією об'єднаних націй (ООН)
2015 рік проголошено Всесвітнім
(міжнародним) роком ґрунту.
Це пов'язане з тим, щоб привернути увагу людства до проблеми захисту ґрунтів від деградаційних процесів

За даними ЮНЕСКО орні землі в світі
займають 3 млрд. га
За історичний період людство вже втратило
1,5-2,0 млрд. га родючих ґрунтів, перетворивши їх в пустелі, так звані “бедленди”.
За останні 50 років площа деградованих
ґрунтів збільшилась у 30 раз. Кожного року
втрачається близько 15 млн. га продуктивних
земель, із них: 8 млн. га - за рахунок відчуження і
7 млн. га – різних процесів деградації.
Від ерозії ґрунтів щорічно втрачається
понад 3 млн. га земель, за 1 хв. із с/г угідь – 44 га.

За підрахунками вчених, через 120-150
років може бути повністю зруйнований
гумусний шар.
До різного ступеня деградації схильні понад 2 млрд. га ґрунтів, із них:
55,6% - за рахунок водної ерозії
27,9% - вітрової ерозії (дефляції)
12,0% - за рахунок хімічних чинників
4,2% - фізичних (ущільнення, підтоплення та ін.)

За продуктивністю орно-придатні ґрунти
поділяються на види:
Види продуктивності
Площа земель
млн. га
% від загальної
площі суші
Малопродуктивні
1937
13
Помірно продуктивні
894
6
Високопродуктивні
447
3
Всього орнопридатних
земель
3278
22
Загальна площа суші
землі
14900
100

Види деградації ґрунтів
• ХІМІЧНА
• ФІЗИЧНА
• МЕХАНІЧНА
• БІОЛОГІЧНА
• ГІДРОМЕЛІОРАТИВНА
• ФІЗИКО-ХІМІЧНА
В кожному із видів деградації виділяються окремі категорії

Види деградації земель в Україні станом на 2014 р.
(за даними Міністерства екології та природних ресурсів України)
Типи деградації земель
Площа земель,
підданих впливу
млн. га
Щодо загальної площі
країни, %
Ерозії:
водна
19,4
32,1
вітрова
13,3
22,0
Підкислення ґрунтів
10,7 17,7
Засолення ґрунтів
1,7 2,8
Зсуви
0,2 0,3
Забруднення ґрунтів
12,1
20,0
Підтоплення земель
7,2 12,0
Порушення земель
0,2
0,3

Щорічно площа еродованих земель збільшується на 80-90
тис. га. Середній змив ґрунту становить 24,5-27,4 т/га, в той
час як екологічно-допустимий змив 5 т/га.
796,3 тис. га земель зруйновано ярами.
З продуктами ерозії виносяться 11 млн. тон ґрунту, в яких міститься:
- 0,5 млн. тон азоту
- 0,4 млн. тон фосфору
- 0,72 млн. тон калію
43,2% ґрунтів мають підвищену кислотність
10,7% ґрунтів – перезволожені
12,8% – заболочені
8,4% – схильні до вітрової ерозії
7,7% – мають підвищену кислотність

Ареали змитих ґрунтів

Сучасний екологічний стан родючості ґрунтів
Івано-Франківської області
Серед деградаційних процесів провідне місце посідає
ерозія
ґрунтів

139,3
тис.
га
еродованих сільськогосподарських угідь (23,7%), із них 98,4 тис. га
припадає на ріллю.
Площа еродованих земель з
кожним роком збільшується на
150-200
тис. га.
Середньорічний об'єм змиву ґрунту складає 22,6 т/га

Площа зруйнованих земель складає
23%
від загальної площі сільськогосподарських угідь.
Гострою проблемою області є забруднення ґрунтів промисловими розробками та відходами с.г. виробництва.
250 га цінних родючих земель зайнято під золовідвалами Бурштинської ТЕС.
На 2015 р. накопичено 28 млн. тон золи, шлаків, в яких міститься велика кількість важких металів, в тому числі радіонукліди, які передаються на прилеглі території.
Залишається невирішеною проблема захоронення золи, можливість її використання в народному господарстві.

Другим епіцентром забруднення
ґрунтів
є
Калусько-Голинське родовище калійних солей,
загальна площа якого складає 1063,5 га.
Видобуток корисних копалин спричинив розвиток екстремальної
екологічної
ситуації:
просідання земної поверхні, утворення провальних лійок,
карсту,
зсувів,
забруднення водних об'єктів,
засолення ґрунтів.
По даному об'єкту було розроблено ряд проектів на суму 25 млн. грн.

Негативні природно-антропогенні процеси Калуського ГПР.
15

16

Карстова лійка внутрішньокар’єрного поля
17

Карстова лійка, карстовий канал
18

Карстове поле
19

Обвал над карстовою порожниною
(глибина 35 м.)
Карри
20

Карстова печера (вхід)
Карстові ніші
Карстовий останець
Провалля над карстовою порожниною
21

Система понор
22

Карстопрояви солевідвалу №1 23

Потоки винесених солей востосховища №1
(наслідок карсту)
24

Значний вплив на забруднення ґрунтів має Надвірнянський нафто
- газовий промисловий район.
Вздовж магістральних автомобільних доріг Івано
-
Франківськ – Львів –
Чернівці – Тернопіль проходить забруднення до
1,5-
2,0 км від дорожнього полотна
До цього часу в області не вирішене питання утилізації побутових відходів. На території області міститься
2,0-
2,5 млрд. м
3

В зв'язку з інтенсивним розвитком деградаційних процесів, роздержавленням земель, розукрупненням великих господарств, паюванням земель виникла необхідність у висококваліфікованих спеціалістах, оскільки в регіоні таких було недостатньо. Цим і визначалась доцільність створення кафедри “Агрохімії і
ґрунтознавства”.

Довідка про кафедру
У 2001 році на базі Природничого факультету Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника була заснована кафедра агрохімії і ґрунтознавства.
Навчальна робота кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих
фахівців у галузі агрохімії і ґрунтознавства та здійснюється за сучасною
трирівневою системою:

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» - кваліфікація «Технолог з агрономії»;

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» - кваліфікація «Фахівець з агрохімії і
ґрунтознавства»;

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» - кваліфікація «Дослідник із агрохімії і
ґрунтознавства», спеціалізації: «Моніторинг ґрунтів і відновлення їх родючості»,
«Агрохімсервіс».
З 2002 року при кафедрі функціонує аспірантура за напрямом 06.01.01 «Загальне землеробство».
У структурі кафедри є атестована лабораторія «Фізики і хімії ґрунту» (свідоцтво про атестацію
№ ІФ 549 від 30.12.2011), в якій викладачі, аспіранти та студенти виконують свої наукові
дослідження.
Над вирішенням актуальних проблем в АПК працює створена при кафедрі «Науково-виробнича група з відтворення та охорони родючості ґрунтів»

Науково
-
викладацький склад кафедри
Для проведення науково
- навчального процесу залучені академіки, члени кореспонденти НААН
України, професора, доценти, викладачі та висококваліфіковані спеціалісти
Волощук
Мирослав
Дмитрович
професор, завідувач кафедри
Турак Олег
Юрович
канд. с.г. наук, доцент
Турак Оксана
Дмитрівна
викладач
Климчук Микола
Миколайович
канд. с.г. наук, доцент
Якубів
Валентина
Михайлівна
професор кафедри
Косар Василь
Ігорович
завідувач лабораторії
Дмитрик Павло
Миколайович
канд. с.г. наук, доцент
Карбівська Уляна
Миронівна
канд. с.г. наук, доцент
Соловей Галина
Михайлівна
викладач
Ріпецький
Євгеній
Йосипович
професор, доктор техн. наук
Куничак Галина
Іванівна
канд. с.г. наук, доцент

Кафедра здійснює наукову співпрацю з навчальними та науково-дослідними
закладами України:

Національним аграрним університетом (м. Київ).

Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича.

Львівським національним університетом ім. І.Франка.

Українським національним центром «Родючість ґрунтів».

Інститутом ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Соколовського (м. Харків).

Інститутом землеробства УААН (м. Київ).

Інститутом гідротехніки і меліорації УААН (м. Київ).

Інститутом агроекології та біотехнології УААН (м. Київ).

Інститут охорони ґрунтів (м. Київ).
Всеукраїнські та міжнародні зв'язки кафедри
Закладами зарубіжжя:

Інститутом наук про ґрунти і охорону навколишнього середовища Вроцлавського
природничого університету (Республіка Польща).

Науково-дослідним інститутом агрохімії і ґрунтознавства ім. Дімо (Республіка
Молдова).

Кишинівським університетом (Республіка Молдова).
Згідно укладених договорів про співпрацю студенти кафедри проходять
навчально-виробничі практики у Харківському аграрному університеті ім. В.В.
Докучаєва та аграрних фірмах Бельгії, Австрії, Англії, США.

Науково-виробничі зв'язки кафедри
Прикарпатська
сільськогосподарська
дослідна
станція УААН
Коломийське відділення
Прикарпатської
сільськогосподарської дослідної
станції УААН та обласні районні
управління земельних
ресурсів
Обласний
центр
експертизи
сортів
рослин
ДУ “Інститут
охорони
ґрунтів”
Кафедра
агрохімії та
ґрунтознавства

Навчальні й виробничі практики студентів
Теоретична підготовка висококваліфікованих агрохіміків,
ґрунтознавців тісно поєднується з навчальними та виробничими практиками
Студенти проходять навчальні практики з
:
геодезії, ботаніки,
механізації, ґрунтознавства, овочівництва й плодівництва, агрохімії, виробничі
переддипломні практики в базових господарствах, науково
- дослідних та інших установах АПК

Наукова діяльність кафедри
Працівники кафедри приймали участь у виконанні наукових програм УНААН:
Інституту агроекології та біотехнології УНААН
Інститут землеробства УНААН
Інституту гідротехніки та меліорації УНААН
З 2010 року – кафедрою виконається науково дослідна тематика ДР
№0113 U006317 “Розробка системи заходів по запобіганню негативного впливу екстремальних екологічних ситуацій на природно-ресурсний потенціал західного регіону України” .
Працівниками, аспірантами кафедри розробляються і впроваджуються у виробництво в
господарствах
АПК
області
прогресивні
технології
відтворення родючості ґрунтів та вирощування сільськогосподарських культур.

Отримано патенти та авторські
свідоцтва,
які
підтверджують високий науковий рівень та актуальність розробок.
Патент
на
корисну
модель
«Енергозберігаючий
ґрунтополіпшуючий спосіб вирощування ріпаку озимого в
короткоротаційній сівозміні»
Патент на корисну модель «Спосіб відбору ембріогенних бутонів для біотехнології культур ізольованих мікроспор ріпаку озимого».
Нові
сорти
гірчиці
сарептської
«Бистриця»,
тимофіївки лучної
«Пасічнянська» виведені в дендрологічному парку
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, занесені до
Реєстру сортів України та рекомендовані до впровадження в Західному регіоні.
Кафедра агрохімії і ґрунтознавства є провідним
науковим центром Галичини в галузі агрохімії,
ґрунтознавства, меліорації та кадастру земель

Енергозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах Передкарпаття
Технологія вирощування ранньостиглих сортів сої
в
умовах
Передкарпаття
дозволяє
збільшити
продуктивність до 2,2 т/га, скоротити виробничі
затрати на 25%.
Технологія вирощування фенхеля звичайного
сприяє збільшенню продуктивності культури на
35% та скорочення виробничих затрат на 20%.
Сортова технологія вирощування квасолі сорту
“Надія” дозволяє підвищити урожай насіння на 15%
і покращити його якість шляхом використання
біостимуляторів.

Прогресивна технологія вирощування гречки в умовах
Івано
-
Франківської області забезпечує урожайність на рівні
3,25
т/га
Енергозберігаючий
грунтополіпшуючий
спосіб
вирощування ріпаку озимого в короткоротаційній сівозміні
збільшує
продуктивність
культури
на
20%,
зменшує
забур'яненість посівів на
60%.
Інтегрована система заходів захисту ріпаку
озимого від бур'янів
дозволяє
зменшити внесення
гербіцидів на
35%,
підвищує урожайність на
1,5-1,7
т/га і забезпечує рентабельність на рівні
44%.
Енергозберігаючі системи обробітку ґрунту під
ріпак озимий в умовах Передкарпаття забезпечує
економію паливно
-
мастильних матеріалів на
30 %
порівняно з традиційними
.

Розроблено системи природоохоронних заходів захисту
збереження агроландшафтів від екстремальних кризових
екологічних ситуацій
Система смугового землеробства дозволяє звести до мінімуму ерозійні
процеси на схилових землях і сприяє
поступовому відновленню родючості
ґрунтів
Конструювання
екологічно
стійких
агроландшафтів в умовах Карпатського регіону
дозволить
зменшити
прояви
ерозійних
та
гравітаційних деградаційних процесів (зсуви, осипи,
суфозія, селі, обвали)
Технологія консервації
та фітомеліорації
деградованих
ґрунтів вирішує
проблеми раціонального використання малопродуктивних земельних ресурсів
і
підвищує
ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах Передкарпаття

Науково-методичні результати кафедри
Науковий доробок кафедри висвітлений у
навчально
- методичних розробках та міжнародних монографіях, присвячених глобальній проблемі
сучасності «ерозії ґрунтів» в яких висвітлено тенденції розвитку ерозійних процесів та їх наслідки у країнах Європи

Проблематика наукових досліджень
Прогнозування екстремальних кризових екологічних ситуацій та розробка системи заходів щодо їх запобігання в
Карпатському регіоні України
Розробка енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур
Розробка системи заходів з ліквідації негативного впливу техногенно-небезпечних об’єктів (золовідвали Бурштинської ТЕС,
Домбровський кар’єр) на навколишнє природне середовище
Обґрунтування оптимальної структури сільськогосподарських ландшафтів (угідь) і розробка адаптованих екологічно безпечних систем землекористування, які забезпечують відтворення родючості й охорону ґрунтів
Консолідація розрізнених земельних ділянок (паїв) і формування еколого–адаптивних агроекосистем.

Кафедра агрохімії також пропонує комплекс робіт
щодо аналітичного та консультативного
супроводу розробки проектів землеустрою:
розробку передпроектних схем-моделей з землеустрою території під посадку багаторічних насаджень, кормових угідь;
проведення ґрунтово-агрохімічних вишукувань для розробки проектів землеустрою;
розробку науково обґрунтованих коротко ротаційних систем сівозмін для господарств різних форм власності на землю ;
агрохімічну паспортизацію земельних ділянок (полів);
розробку проектів відновлення родючості зруйнованих земель.

Для впровадження в господарства
АПК рекомендуються наступні технології та послуги:
Комплексна ерозійно-екологічна оцінка еродованих земель
та технологія відтворення їх родючості.
Екологічно безпечні технології створення та використання
нових форм органічних добрив, виготовлених із місцевих
сировинних матеріалів.
Система заходів щодо зменшення негативного впливу
техногенно-небезпечних
об’єктів
(золовідвалів
Бурштиньскої
ТЕС,
Домбровського
кар’єру)
на
навколишнє природне середовище.
Ресурсо-ощадних технології формування та відтворення
високопродуктивних
кормових
угідь
(сінокосів,
пасовищ) для гірських регіонів Івано-Франківщини.
Технології
вирощування
лікарських
трав
на
малопродуктивних землях господарств області.
Ресурсозберігаючі
технології
залуження
низькопродуктивних схилових еродованих земель.
Високопродуктивні
короткоротаційні
зерно-ріпакові
сівозміни.

За період своєї діяльності кафедра підготувала висококваліфікованих спеціалістів, які успішно працюють в багатьох організаціях, підприємствах та установах різних форм власності області та Західного регіону:

Івано
-
Франківський філіал інституту охорони родючості
ґрунтів і якості продукції;

Головне управління Держкомзему в Івано
-
Франківській області;

Районні відділи земельних ресурсів;

Обласні науково
- дослідні інститути;

Сортодільниці області;

Державна обласна інспекція захисту рослин;

Банки, що кредитують аграрне виробництво;

Господарства області, агрофірми, асоціації, сільські ради;

Обласне виробниче управління водного господарства.
Сфери працевлаштування випускників

Умови вступу
незалежне тестування з предметів:
Плата за навчання:
денна форма навчання –
5390
грн. заочна форма навчання –
1900
грн.

біологія
(
профільний
) >140
балів;

українська мова та література
(>124
балів);

хімія (
>124
балів)

За додатковою інформацією
звертайтесь,
будь ласка, за адресою:
76008, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201, кабінети 102, 107
Тел. (0342)59-61-66 кафедра агрохімії та
ґрунтознавства;
(099)335-99-01 проф. Волощук Мирослав
Дмитрович
e-mail:
agro_soil@rembler. ru
http://agrochem.pu.if.ua
mdvoloschuk@rambler. ru


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал