Стафійчук Л. С. Б. В. Демків 03 вересня 2014р. План роботи методичного об’єднанняСкачати 156.74 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір156.74 Kb.
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні методичної ради Директор

Керівник: Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

___________ Стафійчук Л.С. ___________Б.В.Демків

03 вересня 2014р. 03 вересня 2014р.

ПЛАН РОБОТИ

Методичного об’єднання

вчителів початкових класів

ПетрівськоїЗОШ І-ІІІ ст.

на 2014 – 2015 н.р.
Голова методичного об’єднання -

Лемішевська Людмила Іванівна
ВСТУП
Початкова школа Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів налічує 9 класів та 3групи продовженого дня. З дітьми молодшого шкільного віку працюють 9 вчителів – класоводів та 1 вихователь ГПД (за фахом – соціальний педагог). 8 вчителів початкових класів мають вищу педагогічну освіту, великий досвід роботи з дітьми, понад 20 років педагогічного стажу. Двоє з них: Печена Н.А.,Стафійчук Л.С. мають вищу кваліфікаційну категорію, звання «Вчитель-методист», Лемішевська Л.І. має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Старший вчитель». Вчителі:Добровольська Г.В.,Рибаченок О.В.,Бобровська Н.М., Єналєєва Г.В.- вчителі вищої категорії та Князєва В.В. має І кваліфікаційну категорію. ВчительМосол О.М. - молодий спеціаліст, вихователь ГПД Гоєнко І.М. має ІІ кваліфікаційну категорію.

Початкова школа повністю забезпечена кадрами. Вчителі підвищують свою професійну майстерність та фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі в роботі шкільного та районного методоб’єднання, проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІПОПК.

Всі вчителі початкових класів протягом 2013-2014н.р. брали активну участь в роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів: відвідували та обговорювали уроки, готували виступи на засіданнях методоб’єднання з проблем, які їх хвилювали, проводили відкриті уроки та виховні заходи, на яких завжди були присутні вчителі школи та батьки. Вчитель Стафійчук Л.С, яка атестувалася,представила матеріали з досвіду своєї роботи - систему вправ з читання «Подорожуємо Буквариком» на районній та обласній виставці передового педагогічного досвіду. Робота занесена до районної та обласної картотекипередового педагогічного досвіду.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Методична робота була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня.

Учні 2-4 класів брали активну участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2014», всеукраїнському конкурсі «Соняшник» і показали добрі результати. Учні 3-4 класів були учасниками районного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

Значну увагу вчителі приділяли підвищенню науково-теоретичного та методичного рівня викладання предметів, пошуку ефективних форм і методів проведення уроків та виховних заходів.

Протягом 2013-2014н.р. вивчався стан викладанняпредмету «Я і Україна. Природознавство».

З метою прищеплення любові та поваги до книги, вчителі 1-4 класів великого значення надають позакласній роботі з читання. Так, щорічно проводиться Свято Букваря, Посвята в читачі, акція «Живи, книго!»

Продовжувалась робота над втіленням в шкільне життя проектної технології.

Вдосконалюючи свій фаховий рівень, вчителі початкових класів серйозно підходять до вивчення передового педагогічного досвіду. Вони постійно знайомляться з досвідом вчителів району та області, працюючи з літературою, описами досвідів в методичному кабінеті школи та читальному залі при КОІПОПК.

Одним з головних питань, які турбували вчителів в минулому навчальному році, було питання наступності між дошкільною та шкільною освітою. Минулого навчального року всі діти – майбутні першокласники – випускники дитячого садка «Буратіно» - були охоплені підготовкою до навчання в школі: всі 70 випускників дитсадка відвідували і підготовчі навчальні заняття в школі.

Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2013-2014 н.р. працювали над проблемою «Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку молодших школярів».

В сучасних умовах розвитку суспільства спостерігається духовна криза, що викликає необхідність перегляду підходів до навчання і виховання.

Аналітична робота з вивчення рівня сформованості духовно-моральних якостей учнів показала, що більшість учнів не вважає для себе найбільш цінними такі людські якості, як гуманізм, чуйність, чесність, справедливість; більш цінується матеріальне багатство.

Педагогічний колектив вбачає своїм завданням створення і реалізацію навчально-виховного середовища, всередині якого відбувається вихід на соціально-зрілу, компетентну, творчу особистість з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; прищеплення морально-етичних та естетичних навичок бережливого ставлення до власного здоров’я.

Учителями 1-4 класів визначені шляхи реалізації програми духовно-морального виховання через шкільні предмети: читання, мову, вивчення предмета “Я і Україна”; курсів за вибором “Морально-етичне виховання”

В основі діяльності педагогічного колективу пропонуємо покласти цінності гуманної педагогіки педагогів-гуманістів. Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів буде вестись у тісній взаємодії з науково-методичною проблемою школи: «Формування освітнього середовища для саморозвитку особистості на засадах гуманної педагогіки».

Виходячи з вище викладеного, предметно-методична комісія вчителів початкових класів ставить перед собою завдання працювати над методичною проблемою:«Гуманізація навчально – виховного процесу в початковій школі», продовжувати вирішувати наступні проблеми: 1. Удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи на основі педагогіки співробітництва.

 2. Впровадження в практику сучасних освітніх технологій та інновацій.

 3. Проведення індивідуальної роботи з обдарованими учнями.

 4. Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів.

 5. Всебічний розвиток юної особистості.

 6. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів.

 7. Виховання в дітей готовності до виконання громадських та конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.


ІІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (САМООСВІТНЯ РОБОТА)
1.Інформація

Про вчителів початкових класів Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Прізвище, ім’я,

по батьковіДата народження

Клас

Кількість учнів

Стаж роботи

Спеціальність за дипломом

Категорія

Звання

Освіта

Остання атестація

Останні курси

Тема

Домашній,

мобільний телефон1.

Печена

Наталія


Андріївна

25.01.68

3-А

25

25

Вчитель

початк.


класів

Вища

«Вчит.-

Метод.»


Вища

2010

2014

«Використання групових форм роботи в процесі формування у молодших школярів навички читання»

6-18-69,

067-403-58-692.

Мосол Оксана Михайлівна

06.02.87

3-Б

25

0

Вчитель

початк.


класів

Спец.

------

Вища

-------

-------

« Робота над розвитком зв’язного мовлення молодших школярів»

097-028-06-45

3.

Лемішевська

Людмила


Іванівна

28.04.68

4-А

21

27

Вчитель

початк.


класів

Вища

Старш.

вчитель


Вища

2011

2010

«Нестандартні форми роботи в початкових класах»

6-18-34

066-325-22-054.

Князєва

Вікторія Вікторівна21.11.70

4-Б

21

24

Вчитель

початк.


класів

Пер-

Ша


------

Вища

2010

2008

«Ігрові форми роботи в початкових класах»

066-716-98-84

5.

Бобровська

Наталія


Миколаївна

24.02.63

1-А

24

32

Вчитель

початк.


класів

Вища

-------

Вища

2011

2010

«Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів»

6-17-07

096-898-97-716.

Рибаченок

Олена


Володимирівна

09.09.67

1-Б

24

28

Вчитель

початк.


класів

Вища

-------

Вища

2013

2011

«Розвиток творчих здібностей молодших школярів»

6-17-42

096-915-44-527.

Стафійчук

Лариса


Степанівна

30.07.68

2-А

26

26

Вчитель

початк.


класів

Вища

«Вчит.-

Метод.»


Вища

2014

2013

«Вдосконалення навичок читання молодших школярів»

6-19-09

098-221-44-048.

Добровольська

Галина


Василівна

12.06.67

2-Б

29

28

Вчитель

початк.


класів

Вища

------

Вища

2013

2011

«Робота над задачами в початкових класах»

6-17-44

096-370-76-379.

Єналєєва Галина Василівна

06.09.48

1-В

23

48

Вчитель

початк.


класів

Вища

------

Вища

2010

2012

«Система роботи над словом на уроках мови в початкових класах»

095-325-90-26

10

Гоєнко Інна Михайлівна

20.09.82

ГПД

30

8

Соціал. педагог

Друга

-------

Вища

2013

2013

«Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку молодших школярів»

096-778-48-99


2. Заходи по підвищенню кваліфікації членів методичного об’єднання


 1. Участь у роботі методичногооб’єднання.

 2. Взаємовідвідування уроків, позакласних заходів.

 3. Ознайомлення з методичною і педагогічною літературою.

 4. Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, вчителів – методистів району.

 5. З допомогою методичної літератури, предметних журналів, курсів знайомитись з перспективним педагогічним досвідом учителів району, області, країни.

 6. Участь у районних семінарах-практикумах.

 7. Курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів.3. Взаємовідвідування уроків
Прізвище ім’я по батькові

Клас

Дата

1

Печена Н.А.

3-А

Жовтень

2

Мосол О.М.

3-Б

Січень

3

Лемішевська Л.І.

4-А

Жовтень

4

Князєва В.В.

4-Б

Листопад

5

Бобровська Н.М.

1-А

Грудень

6

Рибаченок О.В.

1-Б

Квітень

7

Добровольська Г.В.

2-Б

Листопад

8

Стафійчук Л.С.

2-А

Лютий

9

Єналєєва Г.В.

1-В

Квітень

10

Гоєнко І. М.

ГПД

Березень


ІІІ Зміст роботи МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ


 1. Групові консультації з проблеми «Гуманізація навчально – виховного процесу в початковій школі » (Печена Н.А)

 2. Проведення методичних оперативок в кінці навчальних семестрів за підсумками навчально-виховного процесу (Печена Н.А)

 3. Опрацювання інструктивно-методичних документів, фахового журналу «Початкова школа», «Початкова освіта» (в міру надходжень, Печена Н.А., Стафійчук Л.С., Дворачок Г.П.)

 4. Тиждень початкових класів (Печена Н.А.,класоводи)

 5. Підсумки проведення підсумкових контрольних робіт з української мови та математики, аналіз сформованості якостей читання учнів 1-4 класів (в кінці І,ІІ семестру,Печена Н.А.).

 6. Підсумки вивчення стану викладання образотворчого мистецтва та трудового навчання. (Печена Н.А.)

 7. Збір науково-методичної літератури з проблеми «Гуманізація навчально – виховного процесу в початковій школі » (Вчителі початкових класів, бібліотекар).

IV Тематика засідань методичного об’єднання
І засідання


 1. Обговорення і затвердження плану роботи предметно-методичної комісії на 2014-2015 н.р.

 2. Опрацювання нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

 3. Про стан викладання предмету «Я і Україна. Природознавство» початкових класах ( за довідкою відділу освіти).

 4. Опрацювання методичних рекомендацій щодо проведення бесід з учнямизагальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та протидії тероризму.

 5. Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань.(лист МОН України)

 6. Про вимоги щодо ведення класного журналу в початкових класах.ІІ засідання


 1. Доповідь на тему: «Гуманна педагогіка в процесі особистісного розвитку дитини» (Князєва В.В.).

 2. Доповідь на тему: «Система роботи над словом на уроках мови в початкових класах» (Єналєєва Г.В.).

 3. Про участь у конкурсах: «Кенгуру», «Соняшник» та інші.

 4. Про участь у педагогічній раді на тему: «Духовно-моральне виховання – основа гуманної педагогіки»

 5. Особливості оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

 6. Огляд новин психолого-педагогічної та методичної літератури.


ІІІ засідання


 1. Доповідь на тему: «Гуманізація навчального процесу в початкових класах» (Лемішевська Л. І.)

 2. Доповідь на тему: «Втілення гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського в практичну діяльність учителя» (Рибаченок О.В.)

 3. Про результати навчальних досягнень учнів 2-4 класів з української мови та математики за підсумками контрольних робіт за І семест.

4. Про участь у педагогічній раді на тему: «Справжнє виховання дитини – в

вихованні самого себе»

5. Про участь у районній педагогічній виставці.

6. Огляд новин психолого-педагогічної та методичної літератури.IV засідання


 1. Доповідь на тему: «Гуманна педагогіка Ш. Амонашвілі: від теорії до практики» (Добровольська Г.В.)

 2. Доповідь на тему: «Гуманна педагогіка в творах В.О. Сухомлинського» (Бобровська Н.М.)

 3. Про вивчення стану викладання образотворчого мистецтва та трудового навчання.

 4. Про підсумки перевірки ведення учнями щоденників та зошитів.

 5. Про участь у педагогічній раді на тему: «Про гуманізм справжній та абстрактний».

 6. Огляд новин методичної літератури.V засідання


 1. Доповідь на тему:«Самопідготовка як засіб створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку молодших школярів» (Гоєнко І.М.)

 2. Про результати проведення підсумкових контрольних робіт за текстами адміністрації школи з української мови та математики в 1-3 класах.

 3. Про результати Державної підсумкової атестації учнів 4-го класу. (Печена Н.А.)

 4. Про проведення навчальних екскурсій для учнів 1-4 класів.

 5. Про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів в 2014-2015 н.р.

 6. Про перспективні напрямки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на наступний навчальний рік.


V. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду


 1. Постійно брати участь в роботі районних методичних семінарів, школи передового педагогічного досвіду.

 2. Вивчати й впроваджувати в практику перспективний педагогічний досвід вчителів району, області.

 3. У процесі взаємовідвідування уроків вивчати і впроваджувати в практику елементи перспективного досвіду членів методичного об’єднання.

 4. Використовувати в процесі роботи цінності гуманної педагогіки педагогів-гуманістів.

 5. Організувати зустріч з педколективом дитячого садка «Буратіно» для вивчення питання наступності дошкільної та початкової освіти.

 6. Організувати зустріч з директором та педколективом ЦСОД «Отчий Дім» для обміну досвідом роботи та вирішення посталих проблем.


VІ. Вивчення стану викладання предметів та рівня навчальних досягнень учнів


 1. Підібрати тексти і завдання для контрольних робіт з математики та української мови (грудень, травень).

 2. Провести рейди перевірки учнівських зошитів, щоденників, організувати постійно діючу виставку кращих учнівських зошитів (щомісяця).

 3. Вивчити стан навчально-виховної роботи в 1-4 класах у відповідності до нових норм оцінювання і вимог чинних нормативних документів про освіту та доповісти на засіданні педагогічної ради (січень, травень).

 4. Для підвищення техніки читання на належному рівні проводити конкурси читців-декламаторів, вікторини (постійно).

 5. Вивчити стан викладання образотворчого мистецтва та трудового навчання. (протягом року).


VІІ. Координаційний графік засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів
Засідання №1 – вересень 2013р. (05. 09. 13)

Засідання №2 – жовтень 2013р. (30.10.13)

Засідання №3 – січень 2014р. (04. 01. 14)

Засідання №4 – квітень 2014р. (02. 04. 14)

Засідання №5 – травень 2014р. (28. 05. 14)

VІІІ. Позакласна робота

Зміст роботи

Хто виконує

Термін виконання

1

Родинне свято «Посвята в школярі»

Рибаченок О.В.

Бобровська Н.М.

Єналєєва Г.В.


Вересень 2014р.

2.

«Зі святом, дорогі вчителі» (Присвячене Дню вчителя)


Вчителі початкових класів

організатор дит. колективу
Жовтень 2014р.

3.

Свято «Ми за мир в усьому світі»

Князєва В.В.

Листопад 2014р.

4.

Свято «Щедра осінь»

Добровольська Г.В.

Листопад 2014р.

5.

Спортивні змагання, присвячені Дню української Армії.

Вчителі початкових класів

Орг. дит. кол.Грудень 2014р.

6.

Новорічне свято «Новорічна казка»

Вчителі початкових класів

Грудень 2014р.

7.

Тиждень початкової школи

Вчителі початкових класів

Січень 2015р.

8.

Свято «Святе слово - рідна мати» (до 8 Березня)

Вчителі початкових класів

Березень 2015р.

9.

«Свято Великодня» (родинні великодні свята)

Вчителі початкових класів

Квітень 2015р.

10.

Свято «Прощавай, Букварику!»

Рибаченок О.В.

Бобровська Н.М.

Єналєєва Г.В.


Квітень 2015р.

11.

Свято «Прощавай, початкова школо!»

Лемішевська Л.І.

Князєва В.В.Травень 2015р.


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал