Спортивно-туристичне орієнтування семестр: 3-й. Обсяг дисципліниСкачати 23.84 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір23.84 Kb.
СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНЕ ОРІЄНТУВАННЯ
Семестр: 3-й. Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 60 (кредитівЕКТС - 2).

Аудиторні години – 32 ( лекції – 16, практично-семінарські – 16).

Лектор: кандидат географічних наук, доцент Ховалко Анна Богданівна

(ел.адресаanna.khovalko@gmail.com).

Результати навчання:

знати: - понятійно-термінологічний апарат;

вміти: - орієнтуватися у принципах організації туристичної діяльності і в

конкретних умовах; • читати карти (топографічну, туристичну тощо), визначати сторони горизонту;

 • організувати змагання зі спортивного орієнтування;

 • удосконалювати практичні навики з користування туристичним спорядженням та обладнанням;

 • аналізувати та опрацьовувати отриману під час подорожей інформацію (про природне середовище, історико-культурний об’єкт тощо);

Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна «Спортивно-туристичне орієнтування» спрямована на формування системного мислення, навичок зі спортивного туризму знань і вмінь в обсязі підготовки суддів та інструкторів зі спортивного туризму і на оволодіння студентами вмінь практичної організації туристичних подорожей та виконання під час подорожей обов’язків помічника чи заступника керівника групи. Мета курсу: оволодіння навиками спортивного орієнтування в процесі теоретико-методичного і практичного заняття. Завдання курсу полягає у формуванні встудентів узагальнюючого розуміння теоретичних і практичних питань з організації туристично-спортивного орієнтування в конкретних умовах.


Рекомендована література:

 1. Абрамов В. В. Спортивний туризм:підруч. / Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва.-Х.:ХНАМГ, 2011.-367 с.

 2. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В Скалій, Т.В. Скалій / Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – 304 с.

 3. Рощин А.Н. Ориентирование на местности. – К.: Вища школа, 1982. – 104

 4. Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/books/32497/

 5. Романенмо О.В. Туризм та спортивне орієнтування: Навчально-методичні рекомендації. – Київ: КУТЕП, 2003. – 74с.

 6. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук'янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344

 7. Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. – № 3. – С. 156.

 8. Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. – № 4. – С. 181.

 9. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.


Форми та методи навчання:лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна робота, контрольні роботи.

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська
Розглянуто на засіданні кафедри «___» __________ 2015 р. Протокол № __
Завідувач кафедри ___________________________ М. П. Мальська
Затверджено на Вченій раді факультету « 16 » _____12____ 2015 р. Протокол № 9
Декан ________________________________ В. І. Біланюк

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал