Служба автомобільних доріг у Закарпатській областіСторінка2/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.

Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:


спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

особисто або поштою
місце подання пропозицій конкурсних торгів

88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 39, каб. 207

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

16.05.2016 р. 10:00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2.

Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 39, каб. 303
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

16.05.2016 р. 11:00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або службове посвідчення.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів, або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1.

Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна;


2. Умови оплати.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Максимальна кількість балів по критерію «Ціна» - 90.

2. Максимальна кількість балів по критерію «Умови оплати» - 10.Методика оцінки.

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл =Цmin /Цобчисл *90, де

Б обчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;


2. Кількість балів по критерію «Умови оплати» визначається наступним чином:Назва ступеню критерію

Питома вага

ступеню

Відтермінування платежу

10 балів

Оплата по факту надання послуг

5 балів

Попередня оплата

1 бал

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Умови оплати»


2.

Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3.

Інша інформація

Допущення формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення пропозиції учасника. Такими вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

4.

 

  

 


Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

 1. учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

 • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

 • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

 1. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

 2. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі якщо Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий Учасник може повторно звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статуного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указом Президента України №549/2015 від 16 вересня 2015 року та рішенням РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності 22.09.2015 року).


5.

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

 • подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

 • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1.

Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2.

Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Згідно з вимогами статті 40 Закону договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Істотні умови відповідно до Проекту договору в Додатку 6 до цієї документації конкурсних торгів.


3.

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4.

Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

ДОДАТОК 1

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю послуг « код ГБН Г. 1 - 218 - 182:2011 (45233142-6) Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н - 09 Мукачево – Рахів – Богородчани - Ів.Франківськ - Рогатин-Бібрка-Львів, на дільнках км 21 + 120 –км 22 + 120, км 28 + 000 – км 34 + 000» згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання зазначених вище робіт, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації з конкурсних торгів на загальну суму ___________________________грн. (з ПДВ).

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови договору.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

4. Умови розрахунків: ____________________________

(попередня оплата, оплата за фактом надання послуг (протягом 3 календарних днів), відтермінування платежу)
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 2


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАМОВНИКОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 16 ЗАКОНУ


 1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуг, зокрема про наявність власного асфальтобетонного заводу на території Закарпатської області або договору оренди (договір на поставку асфальтобетонних сумішей) асфальтобетонного заводу на території Закарпатської області, дійсного на період надання послуг подається згідно форми, що встановлена Таблицею № 1 за підписом уповноваженої посадової особи учасника та завірена печаткою (за наявності).

ТАБЛИЦЯ № 1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ п/п

Найменування обладнання (інструментів, устаткування, приладів) та матеріально-технічної бази (машин, механізмів, техніки) для надання послуг згідно предмету закупівлі

Країна виробник, марка та строк експлуатації (роки) обладнання (інструментів, устаткування, приладів) та матеріально-технічної бази (машин, механізмів, техніки)

Стан обладнання (інструментів, устаткування, приладів) та матеріально-технічної бази (машин, механізмів, техніки):

нове (а),

справне (а),

несправне (а),

а також наявна кількість (шт.)


Власне (власна), орендується чи лізинг (фінансовий/оперативний) обладнання (інструменти, устаткування, прилади) та матеріально-технічна база (машини, механізми, техніка)

Примітка

1

2

3

4

5

6


 1. Документальне підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід подається згідно форми, що встановлена Таблицею № 2 за підписом уповноваженої посадової особи учасника та завірена печаткою (за наявності).


ТАБЛИЦЯ № 2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Повне найменування учасника, юридична адреса:
№ п/п

Прізвище,

ім`я та по батьковіОсвітній рівень (початкова загальна, базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, вища)

Посада

Загальний досвід роботи (роки, місяці)

Досвід роботи на обійманій посаді (роки, місяці)

1

2

3

4

5

6


 1. Учасники в складі пропозиції конкурсних торгів документально підтверджують наявність досвіду виконання аналогічних* договорів (*будівництво автомобільних доріг та вулиць, реконструкція автомобільних доріг та вулиць, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг та вулиць) завіреною(ими) підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності) копією(ями) Договору(ів) укладеного(их) із контрагентом(ами) (замовником(ами)) у 2014 році та 2015 році та завіреною(ими) підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності) копією(ями) Акту(ів) приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) у 2014 році та 2015 році та завіреною(ими) підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності) копією(ями) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (Форма КБ-3) у 2014 році та 2015 році.

Інформація щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів у 2014 році та у 2015 році подається згідно форми, що встановлена Таблицею № 3 за підписом уповноваженої посадової особи учасника та завірена печаткою (за наявності).

Інформація, що подана учасниками згідно Таблиці № 3 повинна відповідати наданій(им) копії(ям) договору(ів), копії(ям) Акту(ів) примання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та копії(ям) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (Форма КБ-3).

Копію(-ї) договору(-ів) із замовником(-ами); підтвердження виконання робіт по договору(-ам) у вигляді копії(-ій) форм КБ-3, форм КБ-2в/або іншій формі згідно умов договору на виконання робіт (форма КБ-3 та форма КБ-2в може подаватись як на повну вартість так і на частину виконання зазначеного договору) та відгук(-и) замовника (-ів) (оригінал або копія) щодо виконання робіт.
ТАБЛИЦЯ № 3

досвід виконання аналогічних договорів укладених у 2014 році, у 2015 Році

№ п/п

Найменування, адреса, телефон та прізвище, ім’я по батькові керівника контрагента (замовника)

Предмет договору та дата укладання договору із контрагентом (замовником)

Сума договору, строк надання послуг (виконання робіт) по договору, обсяг наданих послуг (виконаних робіт) по договору

(в гривнях)Послуги по договору надавались (роботи по договору виконувались) в якості підрядника/субпідрядника

1

2

3

4

5

2014 рік
2015 рік 1. Учасники в складі пропозиції конкурсних торгів документально підтверджують наявність фінансової спроможності завіреними підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності) копіями наступних документів:

 • баланс за 2014 та 2015 роки;

 • звіт про фінансові результати за 2014 та 2015 роки;

 • звіт про рух грошових коштів за 2014 та 2015 роки;

 • оригінал або нотаріально завірену копію довідки (довідок) з обслуговуючого (обслуговуючих) банку (банків) по всіх поточних рахунках учасника про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, отриману не раніше ніж за 20 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У разі якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

ДОДАТОК 3Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал