Словник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід КусикСторінка42/42
Дата конвертації24.04.2017
Розмір7.41 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402 – III.

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628 – III.

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 року № 2918 – ІІІ.

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984 – III.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 7 березня 2002 року № 3154 з Пропозиціями Президента України, прийнятий Верховною Радою України.

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 30 березня 2003 року № 638 – IV.

Конвенція Міжнародної організації праці про захист заробітної плати № 95 (1949 р., Ратіфіковано Президією верховної Ради Української РСР 30 червня 1961 року).

Концепція науково – технічного та інноваційного розвитку України. Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 916 – XIV.

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково – технічного та інноваційного розвитку України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 37, ст. 336) від 13 липня 1999 року № 916 – XIV.

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 року № 347/ 2002.

Основи законодавства України про охорону здоровя від 19 листопада 1992 року № 2801 – ХІІ.

Кодекс законів про працю. (Із змінами і доповненнями за станом на 20 квітня 1992 р.), Київ, 1992.

Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176 / 95 – ВР.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2 341 – ІІІ.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947 – ІІІ.

Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні права (Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148 – VIII (2148 – 08) від 19.10.73).

Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. / Г.О. Білявський М.М., Падун Р.С., Фурдуй. – К.: Либідь, 1993. – С. 62 – 90, 129 – 171, 267 – 273.

Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. – К., 2008.

Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. посібник. – Вид 2 – ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 278 – 282.

Верстюк В. Махновщина. - К ., 1992.

Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття (1900 – 1925 рр.): навч. посіб. – Дніпрдзержинськ, 1997.

Вступ до політології: Екскурс в історію правничо – політичної думки / Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. – К.: Основи, 1996. – С. 608 – 627.

Галицька Т.В. Розвиток інформаційної політики в Україні з часів набуття незалежності. – Матеріали міжнародного конгресу «Інформаційне суспільство в Україні – стан, проблеми, перспективи.» (25 – 27 вересня 2000 року). – Національний технічний університет «Київський політихнічний інститут». – Київ, 2000р., 328с.

Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології: Навчальний посібник: Навчальний посібник – 3 – є вид., перероб. і доп. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1999 – с. 76 – 80.

Губарев В.К. Історія України: Довідник школяра і студента. – Д., 2004.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії.- К., 1993.

Гупан Н.М. та ін. Історія України: 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н.М. Гупан. О. І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Видавничий дім «Світ знань». 2011. – 288c.: іл., карти.

Дем`яненко Б.Л., Дем`яненко В.М. Скорочений курс лекцій з політології: Навчальний посібник. Частина ІІІ. – К.: 2003, С. 178 – 191.

Енциклопедія (бізнесмена, економіста, менеджера). Київ. Міжнародна економічна фундація. 2 000 р.

Інавгураційні промови Президентів США / Пер. з англ. ВК Горбатька; Худож. – оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо, 2009. – 335с.,с.332.

Історія України в особах. XIX – XX ст. К., 1995.

Короткий словник політологічних термінів / Укл.: М.О. Біляєв, І.І. Семенова. – Біла Церква, 2002. – 65 с.

Лисяк – Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. - К., 1995. - Т. 2.

Мамчин М. Економічна енциклопедія. Том 1, Київ. Видавничий центр «Академія», 2000р., Тернопіль, Академія народного господарства, 2000р., с. 95.

Михальченко М.І. Соціологія: короткий тлумачний словник. - Український Центр духовної культури. Київ, 1998 р., с. 42.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – Комп`ютерно – видавничий інформаційний центр. - Київ, 1999 р., 462c.

Оженов С.И. Словарь русского языка. Под общей редакцией доктора филологических наук, профессора Н. Ю. Шведовой. – «Русский язык», М. - 1983., 807с.

Піча В.М. Хома, Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравела», Львів: «Новий світ – 2000», 2001.

Пестушко В.Ю. Географія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту, академічний рівень / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304c.: іл.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997.- С 115.

Політологія : Історія та методологія. / Андрущенко В.П., Антоненко В.Г., Ануфрієв Л.О. та ін. За заг. ред. професора Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоровя, 2000. – С. 596 – 623.

Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка – К. Видавничий центр «Академія», 2000. – С. 327 – 340.

Політологія: Підруч. для студ. Вищих навч. закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К., 2001.

Політологія: Підручник./ І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – 2 – ге вид. Випр. і допов. – К.: Вища шк. 2001, – С 370 – 382.

Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці: Навчальний словник – довідник для студентів. Уклали: В.М. Піча, Н.М. Хома. Наукова редакція – В.М. Пічі. – К.: «Каравела», Львів: «Новий світ – 2000», 2001.

Політологія / За заг. ред. О.І. Семківа. – 2 – ге вид. – Львів: Світ, 1994. – С. 497 – 506.

Політологія / Ф.М, Кирилюк М.І., Обушний, М.І. Хілько та ін.; За ред Ф.М. Кирилюка – К.: Здоров`я, 2004. – С. 753 – 756, 761 – 761.

Політологія. Навчально – методичний комплекс: Підручник – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посіб / І.Г. Онищенко, Д.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін. За заг. ред. К.М. Левківського. – К.: Вища шк., 2003. – 47, 48.

Полонська – Василенко Н. Історія України: У 2т. - К., 1993. - Т. 2.

Реєнт Олександр. Історія України: підруч. для 10 кл.загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / О.Реєнт, О. Малій. – К.: Генеза, 2010. – 240с.: іл., карти.

Рудич Ф.М. Політологія. Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ін – т держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2000. – С 81 – 89.

Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. – К., 1993.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе – хроніки: У 4т. - Х., 2008.

Субтельний О. Україна: історія. - К., 1996.

Царик Л.П. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко – 2 – ге вид – К.: Генеза, 2012. – 96 c.Юхименко П.І., Ільєнко А.А. Історія економічних учень: Навчальний посібник. / За ред. О.Ю. Амосова – Київ – Біла Церква, БДАУ, 1999. – 464с.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С 13 – 24.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал