Складнопідрядні речення з підрядними обставиннимиСкачати 349.91 Kb.
Дата конвертації10.05.2017
Розмір349.91 Kb.
9 клас мова Урок № 33

Тема: Складнопідрядні речення з підрядними обставинними (тренувальні вправи)

Мета: формувати вміння аналізувати засоби зв'язку в складнопідрядних реченнях з підрядними обставинними; розвивати творчі вміння трансформувати, моделювати, конструювати складнопідрядні речення з різними типами підрядних обставинних; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати логічне мислення учнів, удосконалювати навички розпізнавати мовні явища, групувати, доповнювати тощо.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУІ. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

III. Виконання системи практичних завдань дослідницького характеру

Дослідження-моделювання

► Змоделювати афоризми у формі складнопідрядних речень, поєднавши головну частину з підрядною. Записати, виділити засоби зв'язку, указати на тип підрядної частини. Накреслити схеми речень.1. Де добре,

… то не завжди так буде.

2. Зв'яжи язика,

… настільки й друзі його поважають.

3. Наскільки хто сам себе поважає,

… там і батьківщина.

4. Якби не було «якби»,

… якщо хочеш жити для себе.

5. Якщо нині погано,

… щоб думці надати польоту.

6. Треба жити для інших,

… коли розуму бракне.

7. Стислість потрібна,

… то кожен був би досконалим.

8. Не допоможе важкий гаманець,

… бо він тебе зв’яже.

- Дослідити, у яких складнопідрядних реченнях можна замінити місце підрядної частини, а в яких — ні. З'ясувати, чи зміниться зміст речень.

 • Усно розкрити зміст одного з афоризмів.

Лінгвістичний експеримент (заміна мовних одиниць співвідносними — синонімічними)

► Дібрати синтаксичні синоніми до поданих речень у формі складнопідрядних речень, які б виражали зазначені смислові відношення. Визначити вид складнопідрядних речень.

Зразок. Індіанці для здобуття прихильності вогню приносили йому в жертву жменю тютюну (3 єни.).— 1. Індіанці, щоб здобути прихильність вогню, приносили йому в жертву жменю тютюну (цільові відношення). 2. Індіанці приносили в жертву вогню жменю тютюну, бо хотіли здобути його прихильність (причинові відношення).

Причинові, наслідкові відношення: Величезні діаманти Атлантичного океану довкола гирла Амазонки видаються коричневими й зеленими із-за змішування морської води з річковою (3 енц.).

Часові, умовні відношення: Під час відвідування цього благословенного :краю можна зазирнути в завтрашній день, сповнений новизни, неспокою й наснаги (О. Ірванець).

► Назвати засоби зв'язку, визначити вид їх (підрядний сполучник чи сполучне слово).Дослідження-зіставлення з усним обґрунтуванням

► Прочитати речення. Поміркувати, чи можна лише за допомогою засобу зв'язку визначити вид складнопідрядного речення. На поданих прикладах речень обґрунтувати або спростувати твердження, що засіб зв'язку (підрядний сполучник або сполучне слово) виражає значення підрядної частини, навіть без контексту. 1. Здавалося, що в таємничості комишів хтось живе (Гр. Тютюнник). Вітер виграє шорстким сизим листом, тамуючи щебетання дрібних птахів, що знайшли хвилинний притулок у спокої цих дубів (І. Пільгук). Буває, що люди володіють цвітом папороті, але не відразу це помічають (Я. Музи-ченко). В українській обрядовості вогонь — це засіб, що оберігає людину й допомагає їй (В. Завадська).

 2. Коли вітер прискорює ходу, він біжить або мчить, як і вдень (С. Божко). У Києві перші насадження каштанів з'явилися в середині XIX століття, коли за наказом міського голови на Бібіківському бульварі викорчували традиційні тополі й посадили ряди екзотичних каштанів (В. Грабовський). О тій порі, коли копають картоплі, я щоразу все глибше впадаю в якусь велику й піднесену покору (В. Думанський).

 3. Душа мліє, ніби щось до тебе промовляє (О. Стороженко). Напровесні, десь надвечір, чуємо, ніби пробують голоси солов'ї (О. Гончар).

4. Освіту Сергій Параджанов здобував спочатку в Тбілісі, де народився, а потім — у Москві (С. Цалик). Там, де я стою, співає пташка у гаю і зірка сяє надо мною... (Д. Кремінь).

Навчальне редагування

► Зредагувати речення. Записати, пояснивши суть допущених у них помилок. Визначити види складних речень, схарактеризувати засоби зв'язку.

1. За городом тихою срібною гладінню розлився ставок, за чим до води похилилися верби. 2. Олеся знайшла стежку, яка бігла зі степу. 3. Було холодно, і сонце стояло високо. 4. Коли приходить весна, то я вже днював у зарослому дубами яру в кінці нашого городу. 5. Знаю, що доброта в мене є, і вважав її найкращою рисою своєї вдачі. 6. Найголовніше, що треба утверджувати в душі людини,— це віру в торжество добра, справедливості. 7. Далеко на горизонті видніється Біла гора, на вершині чого стоїть височенний, на мурованому кам'яному п'єдесталі залізний хрест.

Лінгвістична гра «Четверте зайве»

► Проаналізувати складнопідрядні речення. З'ясувати, яка синтаксична конструкція є зайвою в кожній групі. Свій вибір обґрунтувати.

I. 1. Ніхто з нас не куштував абрикосів, бо ні в кого в селі вони не ростуть (Гр. Тютюнник). 2. Не відмовиш фразеології в дивацтвах, тому що виокремлює з-поміж інших не красенів і тямущих (В. Ужченко). 3. Івась був кмітливий хлопець, адже він виростав серед буйної сонячної багатої української природи, серед широких степів (А. Чайковський). 4. Коли людина після крутого підйому лісової дороги виходить на простору площу, її вражає краса цього місця (К. Ґудзик).

II. 1. Шумлять старезні дуби, ніби бачать столітні сни про долю свого рідного краю (/. Пільгук). 2. На траві блищала трава, ніби діаманти (А. Чайковський). 3. Колоски стояли рівно й гарно, тихо вдихаючи сизувату імлу, наче поле вкривалося на ніч чимось м'яким і невгамовним (В. Думанський). 4. Зачарований світ за вікном проступає з нічного туману, мов подвір'я зробилося дном Океану (М. Руденко).Ключ. І. Зайве четверте речення (складнопідрядне речення з підрядним часу). Решта — складнопідрядні з підрядними причини. II. Зайве друге речення (просте речення, ускладнене порівняльним зворотом). Решта — складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

► До головної частини складнопідрядного речення дібрати різні підрядні. Установити смислові відношення між частинами. Визначити, як залежить будова речень від конкретної ситуації спілкування.

якщо...

Ентузіазм урятує світ, бонезважаючи на те що...

так що...

9 клас мова Урок № 34

Тема: Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Мета: поглибити знання дев'ятикласників про основні типи підрядних обставинних частин, їх місце в складнопідрядних реченнях відповідно до головної частини; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті складнопідрядні речення з підрядними обставинними, аналізувати їх, правильно інтонувати ці синтаксичні конструкції, доречно розставляти потрібні розділові знаки в реченнях зі складеними сполучниками підрядності; розвивати творчі вміння трансформувати, конструювати складнопідрядні речення з різними типами підрядних обставинних; спираючись на мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал, розширювати науковий світогляд дев'ятикласників.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ


 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

III. Виконання системи практичних завдань дослідницького характеру, спрямованих

на відпрацювання пунктуаційних умінь і навичок

Дослідження-спостереження з елементами зіставлення й обґрунтування

► Прочитати речення, дотримуючись відповідної інтонації. З'ясувати, до граматичних синонімів чи варіантів належать подані синтаксичні конструкції. Обґрунтувати постановку коми при складених сполучниках підрядності.

Навіть найпотужніші засоби недостатні, для того щоб спричинити скільки-небудь помітне зміщення осі Землі . Корсунь).

Навіть найпотужніші засоби недостатні для того, щоб спричинити скільки-небудь помітне зміщення осі Землі.Дослідження-трансформація

► Визначити вид складнопідрядних речень. Трансформувати їх так, щоб підрядна частина стояла після головної. На прикладах речень довести варіантність постановки коми в трансформованих реченнях.

1. Унаслідок того що світові запаси корисних копалин — вугілля, нафти, природного газу — виснажено, виникає необхідність пошуку нових джерел енергії. 2. Незважаючи на те що одержувана енергія екологічно чиста, самі фотоелементи містять отруйні речовини, наприклад, свинець, кадмій, галій, миш'як. 3. Для того щоб цілком вибити ієрогліфами на стіні храму повне протокольне ім'я фараона, досвідченим каменерізам був потрібний тиждень. 4. У зв'язку з тим що при використанні фотоелектричних систем немає спалювання і немає рухомих частин, вони безшумні й чисті. 5. Для того щоб зрозуміти власне місто, цікаво було б замислитися над його символом (3 ж. «Країна знань»).

Усвідомлення теоретичного матеріалу

► За допомогою схем-моделей сформулювати пунктуаційне правило щодо вживання коми в складнопідрядних реченнях при складених сполучниках підрядності.[...], {для того щоб ...). [… вк. сл. для того], (щоб ...).

[ ... ], (у зв'язку з тим що…). [ ... вк. сл. у зв'язку з тим], (що…).

[ ... ], (тому що ...). [ ... вк. сл. тому], (що …).

► Дослідити, що відбувається зі складеним сполучником, якщо кома ставиться перед його останньою частиною (сполучником що, щоб, як).Дослідження-зіставлення

► Порівняти речення. Спостерігаючи над пунктуацією, визначити, який варіант постановки коми при складених сполучниках підрядності є недоцільним. Обґрунтувати свій вибір.

Незважаючи на те що родина обхідних за низкою ознак знаходиться на вершині еволюційного розвитку серед рослин, сьогодні більше 17 тисяч видів з них знаходиться на шляху до знищення (В. Лоя). Незважаючи на те, що родина обхідних за низкою ознак знаходиться на вершині еволюційного розвитку серед рослин, сьогодні більше 17 тисяч видів з них знаходиться на шляху до знищення. Коментар. Якщо підрядна частина зі складеним сполучником стоїть перед головною, то кома ставиться тільки після всієї підрядної частини.

Дослідження-моделювання

► Змоделювати складнопідрядні речення так, щоб підрядні частини, що в дужках, знаходилися в середині головної. Пояснити вживання розділових знаків у змодельованих реченнях. Накреслити схеми.

1. Срібна булава нагадувала всім про велику владу ватажка (що блищала в дужій руці запорозького кошового отамана) (А. Кащенко). 2. Кожен немов переноситься в іншу епоху (хто потрапляє в «Софіївку») (О. Седак). 3. Усе важко передати словами (що переповнює душу скрипаля-віртуоза) (Н. Гордієнко-Андріанова). 4. З-понад дерев уставала грозова хмара (що за хатою) (В. Думанський). 5. Той завжди справляє враження культурної, освіченої, компетентної людини (хто вільно послуговується всім багатством фонду крилатих слів, активно використовує їх) (О. Ханкевич). 6. Пісні були однаково улюблені, рідні для всіх українців (що народилися на Лемківщині й Наддніпрянщині, Закарпатті й Поліссі, Слобожанщині й Галичині) (/. Осташ). 7. У темно-синій далині чорними силуетами виднілися нафтові вишки (що з кожною хвилиною світлішала) (/. Цюпа). ► Дослідити, чи до одного виду належать змодельовані складнопідрядні речення. Відповідь обґрунтувати.

Пунктуаційний практикум

► Записати складнопідрядні речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Дослідити, чим ускладнені їхні частини. Назвати пунктограми.

1. Знані й невідомі давні події що позначили шлях Київської Русі немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини (О. Засенко). 2. Колорит картини ефективно побудований на контрасті теплового місячного сяйва що огортає все довкола сповнюючи простір загадковою таємничістю (Ю. Белічек). 3. Нестор мабуть не до кінця усвідомлював який неоціненний дар зробив він наступним поколінням (Д. Степовик). 4. Сонце висушило блискучі сльозинки які ще ранком котилися по пелюстках і по листячку по різнобарвних голівках квіток по зелених гілках вишняку (Н. Романович-Ткаченко). 5. Село дихало безмежною глибиною спокою який непомітно викликався сонцем з надр землі й переливався в кожне стебло і в кожне живе серце (Т. Осьмачка). 6. Не слід забувати що етикет це зовнішній прояв внутрішньої дисципліни людей прагнення до порядку й порядності (А. Коваль). 7. Буває так що помилка закріплюється в мові передається нащадкам і стає нормою (/. Вихованець).


 • Визначити вид складнопідрядних речень. Накреслити схеми.

 • Зробити синтаксичний розбір третього речення (письмово).

Вибірково-розподільний диктант (робота в парах)

► Розставляючи потрібні розділові знаки, записати складнопідрядні речення в такій послідовності: а) головна й підрядна частини не ускладнені; б) ускладнена лише головна частина; в) ускладнена підрядна частина.

1. Коливання атмосфери-океану призводить до того що зміна цих мас впливає на швидкість обертання землі а також можливо і на тектоніку плит. 2. Сонячна радіація залежить від активності Сонця яка має циклічний характер. 3. Згідно з каталогами сумарна кількість землетрусів що мають місце на Землі змінюється з року в рік. 4. Якби сейсмічність не залежала віл обертання Землі землетруси розподілилися б рівномірно по всіх широтах. 5. Хоч широтний розподіл землетрусів для окремих півкуль і відрізняється віл глобальної картини він теж симетричний відносно земної осі обертання. 5. Критична широта це межа яка розподіляє зони напруг стиснення і розтягнення в земній корі. 7. Про те що континенти дрейфують зі швидкістю кілька сантиметрів за рік учені знали давно. 8. Землетрус 2004 року в Південно-Східній Азії можливо може свідчити про те що в сучасну епоху континенти поступово наближаються один до одного (3 ж. «Країна знань»). Ключ. А — 2, 4, 5, 7; Б — 3, 8; В — 1, 6.

► З'ясувати стильову належність речень. Відповідь обґрунтувати.Дослідження-відновлення

► Відновити поетичні рядки, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити вид складнопідрядних речень, назвати засоби зв'язку. Накреслити схеми.

1. Моя веселко довгождана тебе так довго не було хоч стільки небу догоджали і звір і птиця і зело (Н. Матюх). 2. Село моє воно мабуть не плакало коли за руку провело в широкий світ (О. Дерев'янко). 3. Он хтось пере у копанці білястій і поглядає зморено туди де пропливають хмари зозулясті лишаючи оранжеві сліди (М. Гриценко). 4. А треба рвати злісне коло робити до життя прорив щоб нас майбутній Марко Поло немов тубільців не відкрив (В. Черепков). 5. Святкувати не смієш бездумно щоб не стала безплідна наша чорна хлібина землі (П. Скунць). 6. Хліб село збирає щоб ми у щасті і в добрі жили (Д. Кононенко).

► Визначити, чим ускладнено частини складнопідрядних речень. Пояснити вживання розділових знаків. Ключ

1. Моя веселко довгождана,
Тебе так довго не було,
Хоч стільки небу догоджали
І звір, і птиця, і зело. Н. Матюх

2. Село моє, воно, мабуть, не плакало,


Коли за руку провело

В широкий світ. О. Дерев'янко

3. Он хтось пере у копанці білястій
І поглядає зморено туди,

Де пропливають хмари зозулясті,

Лишаючи оранжеві сліди. М. Гриценко

4. А треба рвати злісне коло,


Робити до життя прорив,

Щоб нас майбутній Марко Поло,

Немов тубільців, не відкрив. В. Черепков

5. Святкувати не смієш бездумно,


Щоб не стала безплідна
Наша чорна хлібина землі. П. Скунць

6. Хліб село збирає,

Щоб ми у щасті і в добрі жили. Д. Кононенко

IV. Узагальнення зробленого на уроці Зоровий диктант (самостійна робота)

► Списати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Дослідити синтаксичну організацію висловлювання. У складнопідрядних реченнях виділити засоби зв'язку.

ВІДЛУННЯ ПОГОРИСЬКИХ МІСТ

За літописними свідченнями в XI—XIII століттях на мальовничих берегах Горині на місці теперішнього села стояло славне місто що належало до так званих погоринських городів. Підтвердженням цьому є залишки давньоруського городища, слідів якого не змели з лиця землі лихоліття історії. Нині вони нагадують про велич колишнього поселення. Та трапилося так що все створене руками і розумом людським згинуло в огнях князівських міжусобиць та воєн.

Упродовж наступних століть Городець був власністю князів Свидригайлів Гольшанських Острозьких Заславських. Та вдалося йому знову заявити про себе лише за часів нового власника бібліофіла й мистецтвознавця Антона Урбановського. Коли польський письменник Юзеф-Ігнаци Крашевський у 1832 році відвідав панський палац він був вражений колекцією старовинних полотен відомих європейських майстрів пензля Леонардо да Вінчі «Святий Іоанн» Рубенса «Оголена жінка в хутрі» та «Благовіщення Богородиці» Рафаеля «Святе сімейство».

Надзвичайно цінною була й нумізматична колекція. Тут зберігалися рідкісні монети й медалі Греції та Риму різних європейських країн і міст. Відомо що нумізматичну колекцію напередодні Першої світової війни придбав Дрезденський музей. Деякі картини нині зберігаються в музеях Відня й Варшави. Добра слава йшла й про величезну бібліотеку що налічувала понад 20 тисяч рідкісних книг. Особливо вартісними були рукописи на пергаменті оздоблені мініатюрами з позолотою (За Б. Дем'янчуком).V. Домашнє завдання

 • Записати 3-4 наукові визначення у формі складнопідрядних речень. Визначити вид речень, назвати на засоби зв'язку. Накреслити схеми.

 • 3 текстів наукового стилю (географія, біологія, фізика) виписати 5-6 складнопідрядних речень. Визначити тип підрядних частин. Накреслити схеми. Зробити синтаксичний розбір одного з виписаних речень.Контрольна робота до розділу «Складнопідрядне речення»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень дев'ятикласників з розділу «Складнопідрядне речення»; з'ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

III. Мотивація навчальної діяльності

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.IV. Виконання тестових завдань закритої форми

Варіант 1

Завдання 1—12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Виділений засіб зв'язку виступає сполучником у складнопідрядному реченні.

А Виявляється, що слово «мрія» виникло в пошевченківську добу (І. Вихованець).

Б Уся наша планета оповита невидимими шляхами, що ним мандрують слова (А. Коваль).

В Через хвилину Стах знав, що везуть не якесь зерно, а тільки ячмінь (М. Стельмах).

Г Установлено, що мовець активно використовує близько 3000 слів упродовж дня (І. Вихованець).

2. Сполучне слово в складнопідрядному реченні Данилові аж запахло свіжим

борошном, першим разовим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками (М. Стельмах) виконує синтаксичну роль.

А Підмета. Б Додатка.

В Означення. Г Обставини.

3. Підрядна частина стоїть після головної в складнопідрядному реченні.


А Хто знання має, той і мур зламає.

Б Добре того вчити, хто хоче все знати.

В Хто вчиться змолоду, не знає під старість голоду (Нар. творчість).

Г Хто п'є зілля джинджури, той забуде дорогу до лікаря (Ф. Мамчур).

4. До складнопідрядного з підрядним з'ясувальним належить речення.

А Неподалік од татарського броду, де навшпиньки спинався долинковий туманець, окреслилася постать людини.


Б Семен рукою розгладив недовірливі зморшки на чолі, хоча й позаздрив спокійним снам батька.

В Так дівчині хотілося, щоб ніхто не побачив її.

Г Ярослав руками перебирав стебла пшениці, у яку вже ввійшла золотінь (З тв. М. Стельмаха).

5. До складнопідрядного з підрядним обставинним мети НЕ належить речення.

А На хвилину зупинялися, щоб дати коням відпочити.

Б Хлопці держалися разом і, йдучи, розглядалися по сторонах, щоб добре затямити дорогу.

В Дозорці дали знак, щоб веслярі рух весел припинили (3 тв. А. Чайковського)

Г Повільно, обережно ступаю по чорноземові батькового городу, щоб йому боляче не було (О. Аврамчук).

6. Потребує редагування складнопідрядне речення.

А У степу стояла висока трава, так що коней закривала зовсім.

Б Це місце треба було перейти непомітно, тому що воно було яскраво освітлене.

В У степу почало стихати, поки не почувся десь далекий голос гупала.Г Того зовсім не треба було, так як можна було зробити це потім (З те. А. Чайковського).

► Прочитати текст і виконати завдання 7-12.

1. Ярослав Мудрий був першим князем, який не прагнув походів та завоювань. 2. Він удовольнився тим, що зміцнив кордони своєї держави, захистив її від ворогів. 3. Ярослав здійснив революцію в гуманітарній сфері. 4. Він збудував у Києві й Новгороді соборні храми в ім'я Святої Софії, які збереглися до наших днів. 5. Князеві Ярославу приписують також перше зведення писаних давньоруських законів, що не поступається європейським аналогам тієї епохи. 6. Ярослав був справжнім провідником просвітництва в державі. 7. Бібліотека Ярослава Мудрого, яку досі так і не знайдено, славилася у всій Європі. 8. Варто відзначити, що Ярослав був людиною всебічно освіченою, на відміну від батька. 9. Смерть князя стала тим рубежем за яким, Русь поховала, на думку багатьох учених, свою могутність і добробут. 10. Ми по праву можемо пишатися цим державним діячем, адже його досягнення залишили вікопомний слід в українській історії (За С. Махуном).

7. Підрядна частина стоїть у середині головної складнопідрядного речення.
А Першого. Б Другого.

В Сьомого. Г Десятого.

8. Сполучне слово виконує синтаксичну роль додатка в складнопідрядному реченні.

А Першому. Б Другому.

В Четвертому. Г П'ятому.

9. До складнопідрядного з підрядним з'ясувальним належить речення.
А Четверте. Б П'яте.

В Восьме. Г Десяте.

10. До складнопідрядного з підрядним обставинним причини належить речення.

А Четверте. Б П'яте.

В Восьме. Г Десяте.

11. Складнопідрядних речень з підрядними означальними вжито в тексті.


А Три. Б Чотири.

В П'ять. Г Шість.

12. Пунктуаційну помилку допущено в складнопідрядному реченні.
А Другому. Б Сьомому.

В Дев'ятому. Г Десятому.

► Завдання 13-14 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких ДВА ПРАВИЛЬНІ варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

13. До складнопідрядних речень з підрядними означальними належать речення.

А Упевнившись, що все впорядковано добре, кошовий зняв шапку й перехрестився на схід сонця (А. Кащенко). Б Поворотним в історії Качанівки був момент, коли її власником ста

генерал-губернатор Петро Рум'янцев (В. Панченко). В Здавалося б, що до кожного більш-менш цікавого куточка Криму дав протоптані шляхи (Г. Ґудзик). Г Цими ходами захисники замку, коли їм загрожувала поразка, тікали з оточення в густі навколишні ліси (В. Зубач)

Д Наприкінці шістдесятих років XX століття Емма Андієвська повертається до Німеччини, де мешкає і тепер (3 єни.).

14. До складнопідрядних з підрядними міри і ступеня НЕ належать речення.


А Вода була така чиста, що дно було видно.

Б Хлопці були такі раді, що про світ забули.

В Особливо тепер, як сонце добре землю нагріє, гадюка дуже злюча й небезпечна.

Г Згодом надлетів посильний козак, сповіщаючи всім, що татар розбито на порох.

Д Підлетить шуліка вгору настільки, щоб здобич на землі з очей не втратити (3 те. А. Чайковського).

► Завдання 15-16 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного

ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використовуватися ЛИШЕ один раз.

15. Установити відповідність між складнопідрядними реченнями з підрядними обставинними й типами їх.Типи підрядних частин

1. Часу. 2. Умови. 3. Причини. 4. Допусту.Складнопідрядні речення

А Олександр Аврамчук прекрасно писав, бо знав слово й любив його (Г. Кримчук). Б Приїхав Павло, як жито квітувало. В Коли дівчина глянула на мене, то аж тепло стало од того погляду (3 те. О. Аврамчука).Г Лише інколи щось хрускало під черевиками, наче сухі гілочки ламалися (Г.Кримчук). Д Хоч би де працювали ми потім, постійно підтримували дружні взаємини з нашим Сашком (В.Шевченко).

16. Установити відповідність між складнопідрядними реченнями та схемами їх.

Схеми речень

1. (спол. ...) , […]. 1. [... дієсл. ], (спол. ...).

 2. [... ім. ], (сп. сл. ...).

 3. [ ім., (сп. сл. ...), ... ].

Складнопідрядні речення

А Як вирушав батько в дорогу і прощався з Вітьком, дід з бабою помітили печаль у синових очах. Б Острів здавався хлопцеві величезною білою крижиною, який ніяк не може зрушити з місця стримка хвиля. В У хатині,, що біля мосту, давно відсвітив ранішнє світло вогник. Г Я довго тинявся по берегу, поки нарешті знайшов у стіні верболозу стежечку до води. Д Здавалося мені, що десь далеко за досвітком і білою каламуттю схилилися над широким плесом Десни старезні діди (З тв.. О.Аврамчука)

Варіант 2

► Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Виділений засіб зв'язку виступає сполучним словом у складнопідрядному реченні.

А Розповідали, що Ярослав цілими днями придивлявся до зарослих пирієм дядьківських нивок.Б Ярослав вірив, що й на бідняцькому полі вродить не тільки золота ; пшениця, але й краща доля (3 те. М. Стельмаха).

В Івась дивився на зорі і поміркував, що вже пішло поза північ.Г Від табору почулися голоси, що наближалися (3 те. А. Чайковського).

2. Сполучне слово в складнопідрядному реченні Хлопці збирали по дорозі
повні оберемки сухого гілляччя,
що з дерева пообпадало (А. Чайковський)
виконує синтаксичну роль.

А Підмета. Б Додатка.В Означення. Г Обставини.

3. Підрядна частина стоїть після головної в складнопідрядному реченні.
А Людина зростає такою, якою її навчили змалку.

Б Коли за все візьмешся, то нічого не зробиш.В Щоб лиха не мати, треба рано вставати.

Г Що нині впустиш, того завтра не доженеш (Нар. творчість).

4. До складнопідрядного з підрядним з'ясувальним належить речення.

А Уже сонце хилилося до заходу, як у степу показалася велика чорна плахта (А. Чайковський).

Б Старий дзвонар одного давнього вечора розповідав, як десь дівчата дзвонами привертали парубочі серця (М. Стельмах).

В Зібралася ціла флотилія, наче з якого великого переможного походу верталися.

Г Назбирали багато сухого бадилля, щоб було чим цілу ніч палити (3 те. А. Чайковського).5. До складнопідрядного з підрядним обставинним мети НЕ належить речення.

А Під вогнище ми видовбали в піску яму, щоб не розшарпував вітер вогню (О. Васильківський).

Б Щоб не сидіти без діла, дід став бджіл розводити та допомагати бабі в городі товктися (О. Аврамчук).

В Отаман дав знак, щоб галера спинилася (А. Чайковський).

Г Здивований, кінь перечекав, не рухаючись з місця, щоб не скаламутити води (В. Дрозд).6. Потребує редагування складнопідрядне речення.

А 3 татарами поводились угодники по-людяному, хіба що часом сміялися з їх української мови.

Б Ще не хотілося зачиняти дверей, так як надворі так гарно було.

В Тут було ще багато води, тому що сонце не вспіло її висушити.

Г На небі щораз густіше стали виступати ясні зорі, поки не вкрили цілого погідного неба (3 те. А. Чайковського).

► Прочитати текст і виконати завдання 7-12.

1. Легендарний давньогрецький поет Гомер образно відзначав, що на крилатих словах летять думки з вуст мовця до слухача. 2. Продовжуючи цю думку, можна сказати, що крилаті слова передаються від покоління до покоління, від одного народу до інших. 3. З плином часу вони набувають нового значення, ніби осучаснюються, продовжуючи при цьому виражати багатогранний людський досвід, відкривати розум і душу минулих поколінь. 4. Сьогодні не можна залишитися байдужим до цього неймовірного фразеологічного розмаїття, яке неможливо ні виміряти, ні описати. 5. Опанування фонду крилатих слів і вільне його використання — неодмінна риса культурної людини що, даватиме їй перевагу в дискусіях і публічних виступах, у спілкуванні з іншими. 6. Той, хто вільно послуговується всім багатством фонду крилатих слів, активно їх використовує, завжди справляє враження культурної, освіченої, компетентної людини (За О. Ханкевич).7. Підрядна частина стоїть у середині головної складнопідрядного речення.

А Першого. Б Другого.В Четвертого. Г Шостого.

8. Засіб зв'язку виконує синтаксичну роль додатка в складнопідрядному реченні.

А Другому. Б Четвертому.

В П'ятому. Г Шостому.

9. До складнопідрядного з підрядним з'ясувальним належить речення.


А Перше. Б Четверте.

В П'яте. Г Шосте.

10. До складнопідрядного з підрядним обставинним порівняльним належить речення.

А Перше. Б Друге.

В Третє. Г Четверте.

11. Складнопідрядних речень з підрядними означальними вжито в тексті.

А Два. Б Три.

В Чотири. Г П'ять.

12. Пунктуаційну помилку допущено в складнопідрядному реченні.

А Другому. Б Четвертому.

В П'ятому. Г Шостому.

► Завдання 13-14 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких ДВА ПРАВИЛЬНІ варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

13.До складнопідрядних речень з підрядними означальними належать речення.

А О цій порі, коли копають картоплі, я щоразу все глибше впадаю в якусь велику й піднесену покору (В. Думанський).Б Для рослини потрібне листя, щоб вона дихала й росла (Л. Богуславець).

В Тепер хлопці пішли в той бік, звідки почули голос дядька (А. Чайковський).Г Чи допомагаємо ми людям, коли вони того потребують? (А. Коваль).

Д Там, куди всі йшли, була гарна земелька і всього доволі (А. Чайковський).

14. До складнопідрядних з підрядними міри і ступеня НЕ належать речення.

А Сонця було там так багато, що йому бракувало місця (Ю. Смолич).Б Дощ густішав і раптом полив так дужо, так владно й сильно, що вітер боязко затих, звільнивши йому дорогу (3. Кучерява).

В Як дзвінка кольорова симфонія, що змушує по-особливому звучати всі деталі композиції, розгортається панорама високого неба (Ю. Белічек).

Г Жовтизни в осені скрізь стільки, що від неї ясніє навіть похмура днина (В. Думанський).

Д У могутнім сні грядуть нові покоління, що розквітнуть буйним цвітом у добрі й розкоші (Д. Гуменна).

- Завдання 15-16 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використовуватися ЛИШЕ один раз.

15. Установити відповідність між складнопідрядними реченнями з підрядними обставинними й типами їх.Типи підрядних частин

1. Міри і ступеня. 2. Часу. 3. Причини. 4. Умови.Складнопідрядні речення

А Учені кажуть, що пісень у нас понад триста тисяч.

Б Вишивка — це вид мистецтва, що виник давно.

В Серед учених, які належать світу, дуже яскравою особистістю є видатний мовознавець Агатангел Кримський.

Г Хто хоч раз бував у Карпатах, той на все життя запам'ятає стрімкі скелі й глибокі ущелини.

Д Мабуть, найбільш яскравим прикладом того, чого може досягти людина, є Демосфен (3 те. Л. Зубенка).Схеми речень

1. (сп. сл. ...) , [вк. сл....].

2. [... дієсл. ], (спол. ...).

3. [... ім. ], (сп. сл. ...).4. [ ім., (сп. сл. ...), ... ].

Оцінювання контрольного текстуНомер завдання

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


Варіант 1


Б

Б


Б


В


В


Г


В


Б


В


Г


Г


В


Б, Д


В, Г


1-Б, 2- В, 3 – А, 4-Д

1-А, 2-Д, 3-Б, 4-В


Варіант 2


Г


А


А


Б


В


Б


Г


Б


А


В


Б


В


А, В


В, Д


1-Б, 2-Д, 3-А, 4-Г


1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В


Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

4
24-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6–5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 бали

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бал

1 б.


VI. Організований збір зошитів для контрольних робіт

 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

► Виписати 7-9 народних висловів (прислів'їв, приказок) у формі складнопідрядних речень. Визначити вид їх. Накреслити схеми. Зробити повний синтаксичний розбір одного з виписаних речень.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал