Складання діалогівСкачати 106.96 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір106.96 Kb.
ТипУрок
АЛГОРИТМ РОБОТИ
Українська мова для класів з російською мовою навчання
УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
За підручником «Українська мова. 5 клас», автори: Ворон А.А., Солопенко В.А.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.


http://portfel.at.ua/load/5_klas/ukrainskij_jazyk/voron/47-1-0-292 - електронний підручник

Тема: Складання діалогів. 1. Дай відповіді на запитання.

 • Що таке пряма мова?

 • На що вказують слова автора?

- Чи є при діалозі слова автора?

- А що таке діалог? Монолог? Репліка?

- А як назвемо розмову багатьох осіб?


 1. Скласти усний діалог на тему: «Зранку вдома» відповідно до етикетних норм

  • Між мамою і вами.

  • Між татом і вами.

  • Між вами і сестричкою чи братом.

  • Між бабусею і вами.
 1. Складання усних діалогів

Діти у вічному боргу перед батьками. Усе , що ми робимо в житті, треба робити так, щоб батьки нами пишалися. Потрібно говорити їм добрі слова тоді, коли рідні поруч.


Ситуація. Повертаєтеся зі школи додому. Хто зустрічає вас? Передайте свою розмову з мамою чи татом.

Домашнє завдання.
Скласти і записати діалог між перехожими, коли один у іншого питає, як дістатися до школи.

Відповіді надішли за адресою dosh5858@mail.ru  з позначкою «Український» та прізвищем вчителя 

Тема: ЖАНРИ МОВЛЕННЯ: ОПОВІДАННЯ, ВІДГУК, ЗАМІТКА, ЛИСТ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

 1. Прочитати й запам'ятати визначення жанрів мовлення. Проаналізувати особливості будови кожного з них.


Жанри мовлення
Оповідання - Невеликий прозовий твір, в якому розповідається про щось або когось
Зав'язка — кульмінація — розв'язка
Відгук - Це обмін враженнями про прочитану книжку, переглянутий кінофільм, телепередачу та ін., вираження свого ставлення до подій, героїв, їхній вчинків тощо
1.Загальне враження (сподобався чи не сподобався твір).

2.Частковий аналіз твору.

3.Обґрунтування висловленої оцінки
Лист - Це письмове висловлювання, призначене для спілкування з кимось на відстані
1. Початок (звернення до людини, якій адресується лист)

2. Основна частина (розповідь про своє життя, здоров'я, родинні новини, про речі, що становлять спільний інтерес)

3. Кінцівка (побажання здоров'я, щастя; вітання родичам і знайомим)
Замітка Коротке повідомлення про якусь подію, що може зацікавити читачів

Що відбулося — де відбулося — коли відбулося — з ким відбулося
Домашнє завдання
1. Скласти відгук про переглянутий фільм (передачу) або самостійно

прочитану книгу, дотримуючись структури творів цього жанру мовлення.


2. Написати замітку до шкільної газети про якусь подію зі шкільного

життя. Проаналізувати, чи на всі питання (що? де? коли? з ким?) можназнайти відповіді у вашій замітці.

Відповіді надішли за адресою dosh5858@mail.ru  з позначкою «Український» та прізвищем вчителя 


Тема. ЛИСТ. АДРЕСА 1. Опрацюй правила на с.71 за підручником

 2. Вивчи словничок, поданий нижче


Адресат – одержувач листа, телеграми тощо; той, кому адресується мовлення.

Адресант – той, хто надсилає комусь лист, телеграму.

Кореспонденція – листи, поштово-телеграфні відправлення; листування між окремими особами або установами.

Кореспондент - особа, що з кимось листується.

Телеграф – система зв’язку, що забезпечує передавання й приймання на відстані (по проводах, радіо) повідомлень.

Листування – один із видiв письмового спiлкування.

Лист – це писаний текст, метою якого є повiдомлення про щось адресата.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ. В особистому листуваннi iснують певнi традицiї. Розпочинається лист звертанням. Через звертання, як правило, висловлюється ставлення до адресата (повага, любов, нiжнiсть). Чемна людина завжди поцiкавиться життям адресата – його здоров’ям, успiхами. Далi йде виклад того, про що хочуть сповiстити. Вихована людина нiколи не нав’язує своїх думок, тому використовує вставнi слова та сполучення слiв (на мою думку, здається, як на мене тощо). Закiнчується приватний лист побажаннями та прощанням. Пiдпис є обов’язковим. Ознакою культури є зазначення дати написання листа.
У тексті листа необхідно вживати етикетні формули (слова ввічливості). Це слова привітання і прощання, найрізноманітніші побажання, слова вибачення (скажімо, за турботи, завдані висловленням певного прохання). 1. Дай відповіді на запитання у вправі 179 (усно)

Домашнє завдання. Написати лист улюбленому письменникові (спортсменові, акторові, співакові). Надписати конверт.

Відповіді надішли за адресою dosh5858@mail.ru  з позначкою «Український» та прізвищем вчителя 
Тема ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ, СФЕРИ ВЖИВАННЯ КОЖНОГО З НИХ


 1. Розглянь уважно таблицю та ознайомся зі стилями мовленняСТИЛІ МОВЛЕННЯ
Назви стилів

Де використовуються


Основні жанри висловлювань

Розмовний

У побуті

Розмови на побутові теми


Науковий

У науці, техніці, освіті

Наукова доповідь, лекція, стаття, підручник, науковий журнал

Художній

У текстах художньої літератури

Оповідання, повість, роман, вірш, поема, п’єса


Публіцистичний

У суспільно-політичному житті

Промова, виступ на зборах, мітингу, листівка, радіо- та телепередача

Офіційно-діловий


У службових стосунках

Закон, наказ, постанова, заява, протокол, угода


Конфесійний (церковний)

У церковному житті

Проповідь, молитва, богослужебні книги
 1. Опрацюй таблицю за підручником на с.47-48. 1. Виконай вправу 113 (усно) 1. Виконай письмово вправу 115.

Відповіді надішли за адресою dosh5858@mail.ru  з позначкою «Український» та прізвищем вчителя 


Тема: ТЕКСТ. ОЗНАКИ ТЕКСТУ


 1. Опрацюй правила, подані нижче. Вивчи правила.

Текст – це група речень, об’єднаних спільним змістом (темою) та основною думкою.

Основна думка тексту – це те, до чого він закликає, чого навчає.

Якщо речення лише висловлює якусь думку, то текст забезпечує її розвиток за рахунок того, що кожне наступне речення до вже відомого додає щось нове.

Речення в тексті розташовані в послідовності, необхідній для розкриття теми.

Речення тексту пов’язуються між собою за допомогою займенників, синонімів, сполучників, повторів та ін.Завдання 1. Подані речення записати в такій послідовності, щоб вони утворили текст. Визначити його тему й основну думку. Дібрати заголовок.
Розсердилися ті та як накинулися на царя звірів! Нічого не допомогло!

Так комарі провчили лева, щоб не хизувався силою і не зневажав


менших за себе. Лев і хвостом махав, і лапами дригав, і зубами клацав.

Одного разу лев почав сміятися з комарів, що вони малі й безсилі. ЯкОсновні ознаки тексту:


 • пов’язаність речень за змістом;

 • наявність основної думки та її розвиток; певна послідовність речень;

 • зв'язок між реченнями за допомогою займенників, синонімів, сполучників, повторів та ін.

почали його кусати! Довелося йому просити в комах пробачення.

Завдання 2. Прочитати. Чи наявні в поданому висловлюванні ознаки, перераховані в рамці? У такому випадку висловлювання є текстом.
Криничка

У лузі – криничка. Вона тут давно-давно. Хто її викопав – невідомо.

Над криничкою верба схилилася. На гілці глиняний кухлик висить. Не минають люди криничку. Верба подає їм кухлика, а криничка пригощає водицею. Чистою, прохолодною, на лугових травах настояною. Усіх щедро пригощає криничка. А води в ній не меншає.

В. Чухліб


Тема тексту – це те, про що (або про кого) в ньому йдеться, тобто його зміст.Завдання 3. Прочитати. Визначити тему тексту. Дібрати заголовок, який відбивав би тему. Переказати текст.
Захотілося якось Місяцеві вбрання собі пошити. Пішов він до кравця. Той зняв з Місяця мірку й звелів прийти через п’ять днів.

Завітав через п’ять днів Місяць. Приміряє вбрання, а воно куце.

Здивувався кравець, зняв нову мірку і сказав прийти ще через п’ять днів.

Прийшов Місяць, як йому звеліли. Заходився приміряти, а вбрання й цього разу не годиться. Побідкався кравець і наказав прийти ще через п’ять днів.

А тоді Місяць прийшов круглий і великий. Тут і приміряти не довелося. Розвів кравець руками й каже:

- Не можу я тобі, Місяченьку, вдяганку пошити! То ти в чверті, то в половині, а зараз – уповні! Ніколи не буде тобі вбрання до мірки!

Так і лишився Місяць без вбрання.

Народна казка

Завдання 4. Прочитати поезію, визначити її тему. Пригадати інші відомі вам поетичні твори, на цю ж тему написані.
Уже давно одрум’яніли

солодкі яблука в садах,

і жовті осені вітрила

вітри погнали в дальній шлях.

Уже не та блакить над нами,

уже коротші стали дні.

І десь летить зима полями

на білогривому коні.В. Сосюра
Розвиваючи тему, автор тексту переходить від однієї частини думки до іншої. Частина однієї загальної теми називається мікротемою. Мікротема розкривається в кількох реченнях.

Частина тексту, об’єднана мікротемою, називається абзац. Кожен абзац починають записувати з нового рядка.Завдання 5. Прочитати, визначити тему тексту. Дібрати заголовок, який відбивав би тему. Визначити мікротеми. Списати, поділяючи текст на абзаци.
Жило в лісі зайченя. Воно було таке боязке, що страх. Трісне де гілочка, пташка змахне крильми, а воно вже труситься з ляку та плаче. Якось лісом никав голодний вовк. Він дуже стомився і вже не думав про велику здобич, а був би радий і малому зайченяті. Наш малий якраз вискочив на пеньок. І саме в цей час він побачив вовка. З переляку зайчик, немов м’яч, бухнувся вовку на голову, а тоді схопився й кинувся навтьоки. А вовк подумав, що це хтось пальнув по ньому з рушниці. Він і собі дременув щодуху. Ось яка пригода трапилася в лісі.

Відповіді надішли за адресою dosh5858@mail.ru  з позначкою «Український» та прізвищем вчителя 

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал