Схвалено погодженоСторінка6/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тематика нарад керівників

дошкільних навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік


Термін
Зміст роботи

Відповід.

Вихідн. документ

Верес.2014

1.

2.

3.Підсумки огляду КДНЗ до навчального року.

Захист планів навчально-виховної діяльності КДНЗ.

Мережа та контингент дошкільних навчальних закладів.


Громова В.І.

Методисти

Громова В.І.


Довідка

Презентація

Звіт


Жовтень

2014


1.
2.
3.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в ДНЗ у 2014-2015 навчальному році» (Лист МОНмолодьспорту від 27.06.2014 № 1/9-341).

Визначення приорітетних напрямків роботи педагогічних колективів КДНЗ над науково-методичною обласною проблемою (V узагальнюючий етап 2014-2015 н.р.)

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації (Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників» (Наказ МОН № 930 від 06.10.2010 з змінами)).


Громова В.І.
Методисти

ДНЗ


Завідуючі ДНЗ

Рекомендації
Інформа

ція
СпискиЛистопад

2014


1.

2.Рівень проведення заходів протягом Тижня безпеки життєдіяльності дітей (спільний наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України; МОНмолодьспорту України; Державної інспекції техногенної безпеки України від 25.04.2012 № 721/519/92 «Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України»; Лист МОНмолодьспорту від 19 серпня 2011 року № 1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки» в ДНЗ»).

Виконання варіативної складової Базового Компоненту дошкільної освіти.Методисти КДНЗ

Громова В.І.Узагальнена Інформа

ція

Довідка


Грудень

2014


1.
2.

3.


Про порядок та проведення державної атестаційної експертизи КДНЗ № 7 «Джерельце» (Наказ МОН України від 24 липня 2001 року № 553).

Забезпеченість освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або схвалені для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Стан контролю за організацією навчально-виховної роботи в ДНЗ. навчальних закладах».


Громова В.І.
Методисти

КДНЗ
Громова В.І.Наказ
Довідки

Довідка


Січень

2015


1.

2.


«Про дотримання протиепідемічних заходів у ДНЗ» (лист МОН України від 11.11. 2011 р. № 1/9-824)

Інформація про організацію харчування та виконанні норм харчування у ДНЗ за півріччя (Лист МОНмолодьспорту України від 27.02.13 № 1/9-142 «Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у ДНЗ»)
Громова В.І.

Завідуючі КДНЗ

Наказ

Узагальнена Інформа

ція


Лютий

2015


1.
2.

3.


Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних закладів (наказ МОН від 25 листопада 2011 р. № 1365).

Про нормативно-правове забезпечення організацідї безпеки діяльності дітей та працівників КДНЗ під час навчально-виховного процесу. Дотримання правил техніки безпеки, ведення документації з безпеки життєдіяльності. («Інструкція з безпеки діяльності працівників КДНЗ» від 30 грудня 1999 року № 462).

Забезпечення організації життєдіяльності дітей в ДНЗ через різні форми роботи з дітьми дошкільного віку відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі».


Громова В.І.
Громова В.І.

Завідуючі КДНЗІнформа

ція
Рекомендації

Звіт


Березень

2015


1.
2.
3.

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (лист МОН України від 25 травня 2011 р. № 1/9-389).

Узагальнення діяльності вихователів, що атестуються (наказ МОН України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 10.01.2012 р. № 14/20327.

Моніторинг функціонування сайтів ДНЗ.


Громова В.І.
Методисти КДНЗ

ЗавідуючіІнформація
Звіт
Довідка

Квітень

2015


1.

2.
3.

4.


Довідка про стан дитячого травматизму та нещасні випадки у дошкільних навчальних закладах за I квартал поточного року («Інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу» від 30 грудня 1999 року № 462)

Оголошення акту атестаційної експертизи організації функціонування дошкільного навчального закладу №7 «Джерельце».

Аналіз стану вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду як джерела інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі (Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, наказ МОН України від 7 листопада 2000 року №522)

Підведення підсумків конкурсу «Заклад креативної освіти».Завідуючі КДНЗ
Громова В.І.
Методисти КДНЗ
Громова В.І.

Довідка

Акт
Звіт

Довідка


Травень

2015


1.
2.
3.

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (МОН від 16.03.12 № 1/9-198)

Обговорення кандидатур педагогічних працівників дошкільних закладів, яких слід представити до нагородження (Положення № 605) на серпневій нараді.

Аналіз виконання науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (V етап 2014-2015 н.р.)


Громова В.І.
Завідуючі КДНЗ

Завідуючі КДНЗРекомендації
Пропози

ції
Звіт


Додаток 12Тематика засідань педрад позашкільного закладу

«Центр дитячої творчості м.Тернівки» на 2014-2015 н.р.з\ п

Назва

Термін виконання

Відповідальні

1.

 1. Аналіз роботи за 2013-2014н. р. та завдання на 2014-2015н.р. відповідно вимог Закону України «Про позашкільну освіту».

 2. Технологія портфоліо в ПНЗ: досвід, проблеми, перспективи.

3. Про організацію масових заходів у 2014-2015 навч. році.

вересень

2014р.


директор


2.

1. Педрада з елементами тренінгу «Авторитет педагога позашкільного закладу».

листопад

2014р.

методист


3.

1.Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу педагога.

лютий

2015р.

директор


4.

 1. Моніторинг показників діяльності позашкільного закладу.

2. Навчальні програми як інструмент розвитку життєвої компетенції вихованців.

травень

2015р.

методист

Методичні заходи для педагогів позашкільного закладу на 2014-2015 н.р.


з/п

Форма проведення

Категорія педпрацівників

Тематика заходу

Місце та час проведення

1.

Творча дискусія

Керівники гуртків

«Активні форми навчання.

У чому їх суть?»ЦДТ

грудень


2014 р.

2.

Педагогічні

читання (міські)Керівники гуртків

Педагогічні інновації як результат творчого пошуку педагога»

січень

2015 р.


3.

Конкурс

педагогічної

майстерності


Керівники гуртків

«Кращий керівник гуртка»


ЦДТ

березень

2015 р.

Додаток 13План роботи психолого-медико-педагогічної консультації м.Тернівки

на 2014-2015 н.р.


Основні напрями

роботи


Зміст роботи


Термін

виконання


Відпові

дальні


1.


Діагностична робота (виявлення та обстеження дітей)
 • Обстеження дітей дошкільного та шкільного віку з метою виявлення таких, що потребують корекції психофізичного розвитку згідно психодіагностичного мінімуму
 • Обстеження першокласників з метою виявлення порушень мовлення та зарахування їх до логопедичних пунктів.

 • Оновлення банку даних дітей «групи ризику» • Проведення індивідуальної психодіагностики серед учнів, педагогічних працівників та батьків

 • Проведення групової психодіагностики та соціально-психологічних досліджень серед учнів, педагогічних працівників та батьків

Згідно плану роботи практичних психологів


Вересень


Травень

серпень


Жовтень

Квітень


Протягом навчального року

Протягом навчального року


Методист з питань роботи психологічної служби, практичні психологи


Вчителі-логопеди міста

Методист з питань роботи психологічної служби, лікар-отоляринголог, лікар-окуліст, психіатр

завідуюча МПМПК, Практичні психологи


Практичні психологи і соціальні педагоги


2.


Консультативна робота
 • Надання індивідуального консультування батькам (або особам, що їх замінюють) з питань виховання та навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку: «Взаємодія школи та сім’ї. Роль батьків в адаптації дітей до школи»

 • Організувати роботу консультативних пунктів при логопедичних пунктах

на базі сш № 5

на базі сш №6

на базі дитячої лікарні


 • Надання індивідуального консультування педагогічним працівникам щодо створення у ЗНЗ шкільного психолого-медико-педагогичного консиліуму

 • Надання консультування адміністраціям загальноосвітніх шкіл щодо організації інклюзивного навчання особисто СШ №1 (опорна школа з впровадження інклюзивного навчання)

Постійно


Вересень

Листопад


Березень

На початок навчального року

На початок навчального року

Практичні психологи, соціальні педагоги

Логопед Гуменна Н.В..

Логопед Чмеленко В.О.

Лікар-педіатр Коваль Н.А.
Завідувач М ПМПК,

практичні психологи,

соціальні педагоги
Завідувач М ПМПК,

практичні психологи,

соціальні педагоги,

адміністрація СШ №1
3.


Індивідуально-корекційна робота з дітьми
 • Проведення індивідуальних корекційних занять з дітьми:

« Програма корекції шкільної тривожності у підлітків»;

« Корекція пізнавальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку»;

«Корекційно-розвивальна програма «Формування у підлітків навичок спілкування, адекватного типу поведінки у конфлікті та зниження агресивності», «Корекційно-розвівальна програма роботи з учнями перших класів «Розпочинаємо навчання з радістю»; «Корекційно-розвівальна програма роботи з дітьми з загальним недорозвиненим мовленням»; розвивальна програма «Я обираю професію»; «Корекційно-розвівальна програма роботи з дітьми, які мають проблеми в спілкуванні з однолітками та дорослими.

Протягом року


Фахівці психологічної служби міста


4.


Психолого-педагогічна і медична просвіта (з вчителями, вихователями, логопедами, педіатрами, практичними психологами)
 • Наради з вихователями КДНЗ міста з питань «Психологічного супроводу дітей та алгоритм дій щодо діагностування дітей на М ПМПК у дошкільному закладі».

 • Організація та проведення циклу лекцій логопедами за темою: «Організація взаємодії вчителя-логопеда і вихователя в корекційній роботі», «Використання мовленнєвої гімнастики в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу», «О трьох видах профілактиці речових порушень», «Готовність учителів до інноваційної педагогічної діяльності», «Інклюзивна освіта – її види та впровадження в навчальний простір»

 • Бесіди педіатра для вчителів початкових класів ЗНЗ :

« Позитивні результати своєчасної корекційної навчально-виховної роботи з дітьми, які мають вади у психофізичному розвитку».

 • Приймати участь в нарадах керівників ЗНЗ: СШ № 1,4,5,6,7, : «Алгоритм дій і соціально-педагогічне супроводження інклюзивного навчання в рамках загальноосвітньої школи», «Роль вчителя у формуванні позитивних і креативних якостей особистості»;

 • удосконалення системи роботи в навчальних закладах міста з профілактики правопорушень та насильницьких дій серед дітей;

 • створення умов для підвищення творчої активності, особистісного та професійного зростання практичних психологів та соціальних педагогів;

 • поповнення єдиної методичної «скарбнички» психологічними програмами та проектами, спрямованими на профілактику асоціальних явищ, труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці;

 • запровадження сучасних психолого-педагогічних технологій, інновацій, науково-дослідницької і проективної діяльності в роботу фахівців психологічної служби.щоквартально

згідно графіку протягом 2014-2015 навчального року

листопад


березень
Жовтень

Січень


Постійно

Постійно
Постійно

Постійно

Психолог-консультант МПМПК, завідувач ПМПК, практичний психолог КДНЗ «Джерельце» Зозуля А.В.


Логопеди-консультанти МПМПК: Гуменна Н. В.

Чмеленко В.О.

Завідуюча МПМПК

Педіатр-консультант МПМПК Коваль Н.А.


Методист з питань роботи психологічної служби, Адміністрація СШ № 6

Методист з питань роботи психологічної служби,

Адміністрація СШ № 4


Методист з питань роботи психологічної служби, практичні психологи та соціальні педагоги

СШ № 1,4,5,6,7


Методист з питань роботи психологічної служби, практичні психологи.


5.


Координація й узагальнення діяльності роботи психологічної служби міста
 • Організація та проведення засідань методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів • Вивчення та узагальнення результативності роботи психологічної служби за минулий навчальний рік.
 • Планування роботи психологічної служби на наступний навчальний рік.


Згідно графіку та плану роботи МО


Травень

Червень


Методист з питань роботи психологічної служби, керівник МО

Методист з питань роботи психологічної служби, керівник МО
Методист з питань роботи психологічної служби, керівник МО.6.


Методична робота
1 засідання:

 1. Аналіз роботи МО практичних психологів та соціальних педагогів за 2013-2014 навчальний рік.

 2. Корекція плану МО практичних психологів та соціальних педагогів на 2014-2015 навчальний рік.

 3. Організація роботи практичних психологів та соціальних педагогів на заключному системостворюючому етапі роботи над науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Огляд періодичних видань.

2 засідання:

 1. Теоретичний семінар «Правове виховання учнівської молоді в системі освіти»»

2. Коментар щодо реалізації правового виховання через систему виховних завдань.

3. Найрізноманітніші форми та методи організації правового виховання учнівської молоді

Огляд періодичних видань.
3 засідання:

Педагогічні читання:«Креативність – основа творчої самореалізації особистості».

Огляд періодичних видань.
4 засідання:

1. Психолого-педагогічний семінар «Культура переконання в роботі психолога»

2. Новинки методичної літератури. 1. Огляд періодичних видань.

 2. Планування роботи МО практичних психологів на 2014-2015 навчальний рік

(за запитом).

Серпень


Листопад

Січень

Листопад

Березень

Методист з питань роботи психологічної служби. Фахівці психологічної служби

Методист з питань роботи психологічної служби, керівник МО

Методист з питань роботи психологічної служби, фахівці ПС
Методист з питань роботи психологічної служби, адміністрації навчальних закладів міста

Методист з питань роботи психологічної служби, адміністрація СШ № 5


Методист з питань роботи психологічної служби, адміністрація СШ № 6
Методист з питань роботи психологічної служби, адміністрація СШ № 7.


7.


Підвищення кваліфікаційного

рівня
 • Участь в роботі міських та обласних семінарів, конференцій.
 • Оформлення підписки на періодичні видання.
 • Підвищення компетентності педагогічних працівників, вдосконалення їх майстерності через самоосвіту.

 • Проведення ділових ігор, інтелектуальних занять,усний журнал, тренінгів для педпрацівників та батьків: «Контроль і самоконтроль, з чого вони починаються», «Пізнай себе», «Закон гарантує, держава забезпечує», «Конфлікт поколінь. Чи можна їх усунути», «Адміністративна відповідальність підлітка».

Протягом року

червень

Постійнощоквартально

Фахівці психологічної служби


Методист відділу освіти

Фахівці психологічної служби

Фахівці психологічної служби8.


Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення і не охоплені спеціальним навчанням
 • Підтримка зв’язку з батьками з питань корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку з метою розроблення індивідуально-орієнтовних програм розвитку дитини.

Протягом року


Фахівці психологічної службиДодаток 14Розподіл обов’язків у методичному кабінетіПІБ методис

та


Дата нар.

Стаж методичної робо

ти


За який напрямок роботи відповідає

Освіта фах

категорія

зван

ня


Курси

(де і коли)атестація

мето

дист


педа

гог


поперед

ня


наст

1.Романь

кова Валентина Єгорівна11.121963

2

Виховна робота, позашкільна освіта,

навчальні дисциплін

ни гуманітарно

го, філологічно

го циклу


вища,

учи


тель укр. мови та літ.

вища

вища

-

ЛОІ

ППО


2010

2013

2018


2.Мироно

ва Тетяна Володимирівна

(за сумісництвом)


03.02

1965


7

Соцзахист, навчальні дисципліниобслуг. праця та техн. праця, психологіч

на службаВищакорек

цій


ний педа

гог

спе

ціа


ліст

спе


ціа

ліст

-

ДОІ


ППО

2013

-

2017


3.


Куслій Неля Тарасів

на

(за сумісництвом)24.

02.


1979

6


Фізична культура

вища,

вчи


тель фіз.виховання

І

І

-

ДОІ

ППО


2012

2013

2018


4.Шемет Леонід Іванович

10.01

1954


7


Охорона праці, питання благо уст

рою, навч. дисц.: природни

чий цикл, «Захист Вітчизни», Основи здоров’я


вища,

викла


дач географії

вища

вища

-

ДОІ


ППО

2012

2011

2016


5.


Іщенко Ніна Дмитрів

на


26.08

1965


12

Бібліотечні фонди, кадрова робота, початкова школа, навч. дисц. художньо-естет. циклу

Вища, вчи

тель почат

кових класів


вища

вища

-

ДОІ

ППО


2009

2014

6.

Громова Валенти

на Іванівна12.09

1962


3

Дошкільне виховання

вища, лого

пед, вихователь дітей дошк. вікувища

І

-

ДОІ

ППО


2013

2018

7.

Вакансія

методиста з навчаль

ної роботи – за сумісництвом – Кусакіна Т.О.
Навчальна робота, навч. дисц. фізико-математич

ного циклу, профіль

ність, моніторинг якості освіти

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал