Шляхом створенняСкачати 333.69 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір333.69 Kb.
Відділ освіти Новоодеської РДА

Гур’ївська ЗОШ І-ІІІ ступенів
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ

СИТУАЦІЇ УСПІХУ
З досвіду роботи вчителя

початкових класів,

спеціаліста І категорії

Озерянської Т.І.


2013

Автор – Озерянська Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів таня.jpg

Гур’ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Новоодеської районної ради

Миколаївської області

Рецензент – Тофан А.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Гур’ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоодеської районної ради

Миколаївської області.

Зміст і методика викладання предметів у початковій школі мають специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів. Вчителька ділиться досвідом роботи у формуванні позитивної мотивації до навчання шляхом створення ситуації успіху у молодших школярів.

Від нас, від нашого вміння, від нашої майстерності,

від нашого мистецтва та мудрості залежить життя,

здоров'я, розум, характер, воля,

інтелектуальне обличчя, місце та роль у житті,

щастя підростаючого покоління.

В. Сухомлинський

Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання самовдосконалення і саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ висуває високі вимоги до діяльності людини, адже конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.

Молодший шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку особистості та формуванні базових компетентностей. Тому ми поставили собі за мету сприяти розвитку життєвих компетентностей учнів і формуванню в них життєвих навичок, необхідних для становлення основ індивідуально-особистісної життєтворчості, а саме:


 • самостійного набуття життєвого досвіду (через організацію навчально-пошукової, дослідницької діяльності учнів);

 • життєвого прогнозування;

 • прийняття рішень і планування дій;

 • розв'язання типових життєвих завдань (шляхом організації тісної співпраці з батьками як першими вчителями і партнерами дітей);

 • самоорганізації та самовиховання (через створення навчальних ситуацій, організацію дискусій, що спонукають дітей до активного обміну думками);

 • творчого потенціалу.

Усім відома істина: діти початкових класів люблять учитися, але дорослі часто

1

забувають про те, що діти люблять учитися добре! І тому головне завдання вчителя — створити умови, що забезпечать дитині успіх у навчанні, відчуття радості від того, що «я знаю», «я вмію».Учителеві потрібно організовувати навчальну діяльність таким чином, щоб кожен відчув силу успіху, що надихає. Адже саме невдачі у навчанні призводять до того, що учень починає втрачати віру в себе, у свої можливості. І педагог повинен вчасно підтримати учня, похвалити навіть за незначний крок до пізнання.

Створенню ситуації успіху сприяють різного роду комунікативні вправи.

Комунікативні вправи виконують декілька функцій:


 • навчальну ( розвиток вміння сприймати інформацію);

 • релаксаційну ( усунення емоційного напруження, створення сприятливої атмосфери на уроці, що забезпечує подолання бар`єру у сприйнятті навчального матеріалу);

 • розвивальну (гармонійний розвиток особистісних якостей для активації резервних можливостей );

 • виховну ( психотренінг і психокорекція поведінки в ігрових моделях життєвих ситуацій ).

Комунікативна діяльність допомагає зробити клас інтерактивною групою, де учні почуваються впевнено, висловлюючи свої погляди й думки, а також заохочують товаришів до співпраці, вчаться давати оцінні судження щодо виконаної роботи, результатів своєї праці.

Одним із методів створення ситуації успіху молодших школярів є комунікативна діяльність «розминка». Вона впроваджується для того, щоб фізично об`єднати учнів; заохотити їх спілкування один з одним; встановити довірливі стосунки між дітьми, включити всіх до спільної праці, дати можливість пізнати радість від виконаної роботи та отриманих знань. Головна

2

функція «розминки» - створення сприятливого психологічного клімату на уроці.«Розминка» може замінювати організаційні моменти класичного уроку, а також використовуватись як зв`язуюча ланка між різними етапами уроку. Вона може служити для знайомства учасників навчання один з одним; для об`єднання тих, хто навчається разом; для активації емоційної, розумової діяльності; зосередження на конкретному навчальному предметі на початку кожного заняття; для відпочинку, зміни виду діяльності протягом заняття.

dsc01166

Ще Я. А. Коменський закликав зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і душевної радості. І не було відтоді жодного педагога, який не вважав би за необхідне, щоб дитина відчула: навчання — це радість, а не тільки обов'язок, навчанням можна займатись із захопленням, а не просто з необхідності.


3

Саме нам, учителям, слід пам’ятати слова В.Сухомлинського: «Є успіх — є бажання вчитися. Особливо важливо це на першому етапі навчання — в початковій школі, де дитина не вміє долати труднощі, де невдача приносить справжнє горе».

Кожна дитина має усвідомлені й неусвідомлені природні духовні потреби, які вимагають негайного або поступового задоволення, втілення в якійсь сфері переживань, почуттів чи діяльності. Але щоб духовна потреба змогла реалізуватися, доводиться вчитися, аби стати компетентним у певній сфері. Так виникає необхідність у формуванні певних компетентностей. Саме на успішність задоволення природних потреб учнів, що зробить їх компетентними та життєздатними, і сподіваються діти та їхні батьки. Навчання фактично й присвячене цьому процесу. У схемі (додаток 1) відображена приблизна модель структури учнівських сподівань. У центрі цієї моделі — особистість дитини, яка народилася з певними духовними потребами. Таких потреб 8. Кожна з них може реалізуватися в конкретній галузі й вимагає певних компетентностей. Особистість прагне так чи інакше реалізувати всі свої потреби, що забезпечують гармонійний розвиток дитини, формують її світогляд, менталітет і уміння творити для себе комфортний простір існування.

Формування свідомого ставлення до навчальної діяльності, здатності співвідносити локальні завдання, поставлені учителем, з глобальною метою навчання передбачає оволодіння учнями певними компетентностями, зокрема на уроках читання і мови.

Додаток 1

Види компетентностей

Види діяльності на уроці

Естетичні,

особистістні

Читання художніх текстів, виразне читання напам’ять, участь у виставах, написання творів, ознайомлення з театральними постановами, кінофільмами, відвідування картинних галерей

Наукові,

пізнавальні,

самоосвітні

Читання художніх текстів, аналіз прочитаного, самостійні роботи, написання творів-роздумів, участь у дискусіях тощо

Особистісні,

національно-естетичні, психоетичні

Робота над текстами: виявлення мотивації вчинків героїв, створення психологічного і мотиваційного портретів

Соціальні,

етичні

Рольові ігри, діалоги, вистави, дискусії, бесіди, інсценування уривку або цілої казки

Мовні ,

мовленнєві

Вправи з мови, створення й аналіз текстів, добирання описів, прислів`їв, слів у прямому і переносному значенні

Здатність до творчості

Різноманітні творчі роботи, малювання ілюстрацій, складання оповідань, казок, віршів

Психологічні,

особистісні,

етичні,

філософські

Вся діяльність на уроках, робота з художніми текстами, спілкування з однокласниками учителем, батьками

Формування компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності на уроках та поза уроками: активних, пасивних, інтерактивних, індивідуальних, групових та ін. Всі вони важливі, бо діюча особистість повинна зуміти виконати й просту, механічну роботу, й складну, творчу. Проте, зрештою, творчі види роботи — найважливіші, бо дитину в майбутньому чекає освоєння світу, а це не виконання вправи за зразком, це безперервна творчість, постійне розв'язання нестандартних завдань.

Ще Сократ говорив: «Поставити дитину у безвихідь — значить поставити її у більш сильну позицію, оскільки тоді вона захоче дізнатися про щось нове й не зможе бути задоволеною, перебуваючи в стані незнання, вона неодмінно захоче

5

вийти з такого стану, тобто — дізнатися».dsc01384

Саме на уроці відбувається все найголовніше — навчання, в процесі якого виявляються і розвиваються здібності дитини, формується ціннісний ідеал, прищеплюється прагнення до самостійного пошуку. Учитель, вивчивши свого вихованця під час класно-урочних занять, зможе ефективно працювати з ним індивідуально, бо індивідуальні заняття (чи то допомога вчителя у разі «відставання» учня; чи підготовка до олімпіади, чи робота над новим дослідженням) — це продовження діалогу між учнем й учителем, що розпочався під час уроку. Без такого діалогу неможливо забезпечити ефективність індивідуальної (позакласної) роботи.

На сучасному етапі методика пропонує багато дуже цікавих активних, інтерактивних, нестандартних форм роботи. Для активізації розумової діяльності учнів, для формування ключових компетентностей важливе гармонійне поєднання звичних, традиційних форм з інноваційними. Корисне все, що примусить дитину «зрозуміти —> запам'ятати —> засвоїти —> принести до 6

власної ціннісної системи —> стати компетентною».изображение 037

А тому важливо працювати по порядку, від простого до складнішого, щоразу усвідомлюючи, що будь-яка робота спрямована на формування якихось важливих рис, умінь, навичок, які всі разом і складають компетентність.

Наприклад, необхідно ознайомити учнів з маленьким віршиком. Його слід учням спершу прочитати (це пасивний, найпростіший, давним-давно відомий вид роботи, але він формує особистісні компетентності та навички гарно, швидко, осмислено читати, без чого просто неможливо жити в світі), потім вивчити напам'ять (це простий, репродуктивний вид роботи, але він тренує пям'ять, формує компетентності). Потім починається складний процес осмислення: слід проаналізувати вірш, щоб охопити у всій її складності художню думку, а потім правильно, виразно прочитати, отримати естетичну насолоду — збагатитись, набувши різні ключові компетентності: особистісні, культурологічні, мовно-національні, пізнавальні, самоосвітні, естетичні, світоглядні та ін.

7

Лише один малий віршик дає можливість використати дуже багато форм роботи й привнести дещо у формування майже всіх компетентностей. Саме від майстерності учителя залежить, чи використовують цю можливість учні.Щоб дитина повірила у свої можливості, які є запорукою успіху, використовуємо такі висловлювання: « Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде »; « Саме ти і міг би зробити таку справу…»; « Навіть якщо не вийде – нічого страшного. Ти це добре зробиш! Ось ця частина вийшла дуже добре!»; « Дякую, твоя думка цікава, а чи правильна, ми зараз перевіримо»; « Сподіваюсь, що наступного разу ти виконаєш роботу краще ».

Для формування комунікативної компетентності у своїй роботі використовуємо нетрадиційні методи навчання. Це дискусія, складання сенкана, «обери позицію», «самооцінка», «мозковий штурм», складання асоціативного куща, «мікрофон». Часто використовуємо парні та групові форми роботи учнів на уроці. Починаючи з першого класу, діти вчаться самостійно визначати тему та мету уроку, висловлюють свої очікування та сподівання. В кінці уроку самостійно роблять висновки. Актуальними на сьогодні методами формування ситуації успіху є різні види дебатів, дискусій. Учень повинен вміти дискутувати, брати участь у дебатах для того, щоб у подальшому «дорослому» житті вміти уникнути нав`язування чужої думки в будь-якій галузі, починаючи від соціальної та закінчуючи політичною, вміти бути успішним у всіх сферах діяльності.

Переживання ситуації успіху породжує радість. І якщо дитина усміхнена протягом дня, це є свідченням того, що вона відчуває свою значимість як особистості, потребу в ній всього колективу, і все це працює на позитивний результат у досягненні поставленої мети. Адже якщо до радості учня додати радість батьків, утвориться сімейна радість. А вона є підґрунтям для творчої співпраці вчителя з учнем, з батьками. Ця радість, створена ситуацією успіху, є запорукою успіху дитини, досягнення високих результатів, суспільного визнання особистості, що спрямоване на подальше життя дитини.

8

Підводячи підсумок, хочемо зазначити, що надія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише тим, хто докладає для його здійснення власні зусилля.dsc01258

Урок читання в 1 класі
Тема. Творчість Івана Яковича Франка.

Опрацювання казки « Лисиця і Рак»

Мета: ознайомити учнів з творчістю українського письменника І.Я. Франка; формувати вміння правильно, виразно, свідомо читати, давати відповіді на запитання, переказувати; розвивати пізнавальну активність школярів, усне мовлення, виховувати інтерес до творчості українського письменника.

Обладнання: портрет І. Я Франка, ілюстрації до казок, окремі видання творів для дітей, конверти з завданням для роботи в парах, картки для роботи в групах, «сундучок-словничок».

Хід уроку

I.Організаційний момент.

Продзвенів уже дзвінок –

починаємо урок.

Ми за парти сядем гарно,

9

працюватимем старанно,Щоб почути у кінці,

що у нашім першім класі

діти - просто молодці!

II. Повторення вивченого матеріалу.

- З творчістю якого відомого українського поета ви ознайомились на минулому уроці?

- Коли Шевченко став писати вірші?

- Як називається збірка віршів Шевченка?III. Повідомлення теми і мети уроку.

1.Діти послухайте уривок казки:

Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки – товаришка, киця Варварка, а в киці – вихованка , мишка Сіроманка.

Раз весною взяв дід лопату та мотику, скопав в городі грядку велику, гною трохи грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив ріпку… • Що це за казка, діти ?

 • А тепер послухайте віршик:

Плакала киця на кухні,

Аж очиці у неї попухли.

«Чого ти, кицюнько, плачеш? Їстоньки, питоньки хочеш?»

«Ні їсти , ні пити не хочу,

З тяжкої образи я плачу.

Сам кухар сметанку злизав,

А на мене, кицюню, сказав».

- А чи знаєте, хто так зворушливо розказав про кицину біду? Хто автор цих творів?

- Перевірити, чи правильно ви відповіли допоможе нам робота, яку ви виконаєте зараз зі своїм товаришем у парі.

2.Робота в парах. На кожну парту роздається по конверту, в якому лежать

10

картки. На одній стороні кожної картки написані цифри від 1до10, на зворотній - букви. Виклавши цифри в порядку зростання, учні, перевернувши картки, прочитають слова «Іван Франко».- Так, цей вірш написав Іван Франко. І він обробив російську народну казку «Ріпка». Обробив - означає переклав на українську мову та зробив римований текст.

- То як ви думаєте, яка тема нашого сьогоднішнього уроку? Правильно, творчість І. Я. Франка.

- Що ми будемо робити на уроці? Чого ви хочете навчитися, чого досягти?

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

IV. Вивчення нового матеріалу. Робота з букварем.


 1. Слово вчителя.

Великий український прозаїк і поет І.Франко дуже любив дітей і написав для них багато повістей, оповідань, казок, легенд, віршів. Він знав багато мов і перекладав казки з російської, польської, німецької.

 1. Робота над текстом « Іван Якович Франко»

а) читання тексту вчителем.

- Що ще ви дізнались про Франка?

б) нові слова, які ми зустріли в тексті, дістанемо із «сундучка-словничка»:

Кузня-майстерня, де обробляють метал куванням.

Коваль-майстер, який кує метал і виготовляє з нього різні предмети, а також робітник, що підковує коня.

в) самостійне читання тексту учнямиФІЗКУЛЬТХИЛИНКА(гімнастика для очей)

« А тепер нове завдання-

Оченятам тренування:

Раз – дивлюсь удалечінь

(протягом 30 секунд дивитись у вікно)

Два – в долоньці - відпочинь

( перевести погляд на долоньку)».

11

Вправа повторюється декілька разV. Продовження роботи з Букварем

1. Читання слів з дошки:

Насміхатися

Рак-неборак

Глузувати

Наввипередки

Клешнями

Обернулася

Поб`ємось об заклад

2. Читання казки учителем.

3.Читання казки учнями «ланцюжком».

4.Обговорення казки.

- Хто є героями казки?

- Якою у казці є лисиця?

- Який рак?

- Чого навчає казка?VI. Підсумок уроку

1.Робота в групах. Клас ділиться на дві групи. Кожна група отримує картки з описами різних видів трудової діяльності, таланту тощо. На магнітній дошці дві картки з написами: «Т. Г. Шевченко - видатний український…» і « І. Я. Франко - видатний український…». Завдання кожній групі - підібрати та прикріпити магнітами відповідні записи на дошці.

2. Рефлексія.

- Що нового ви дізналися на уроці? Чи справдилися ваші сподівання?


12

Урок читання в 1 класі

Тема: Звукосполучення [шч]. Позначення його буквами "Щ”, "щ” (ща).
Мета: Ознайомити учнів із буквою "ща”, яка позначає звукосполучення [шч]. Удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів. Навчити читати склади і слова з буквою "ща”; уміння переказувати прочитане. Виховувати у дітей любов до рідного краю, своєї Батьківщини.
Обладнання: каса букв, склади, звукові фішки, набірне полотно, карта України, предметні малюнки (щука, щит, щавель, щеня, щітка, тощо), краєвиди України.
Тип уроку: урок-подорож
                                                  Хід уроку
І. Організаційний момент
Вчитель. Пролунав дзвінок –
Починаємо урок.
Працюватимем старанно,
щоб почуть на прикінці
що у нашім першім класі.
Діти - просто молодці!
ІІ. Актуалізація опорних знань
Сьогодні у нас незвичайний урок. А знаєте чому? Тому, що він буде чарівним. Ми з вами відправимося в казкову подорож з різними пригодами і перешкодами .
Сьогодні весняний вітерець приніс мені листа, який був адресований для вас. Послухайте його.
Дорогі першокласники!
До вас звертається Фея з королівства Азбуки. Я знаю ви вивчили майже всю абетку, вмієте читати склади, речення, тексти, відгадувати загадки і ребуси. Але щоб повністю знати алфавіт, потрібно довчити букви. А мене захопили в полон розбійники. Допоможіть мені малята. Я знаю, що у ваших силах. Для цього треба пройти багато перешкод. Я вам вірю і надіюсь що ви мене визволите.
Ваша Фея.

13


- Ну що, діти, допоможемо Феї?
- Чарівна Фея буде спостерігати за вашою роботою, протягом усього уроку, де б вона не знаходилася, тому що вона – чарівна.
- Для цього проведемо фонетичну розминку.
1. Шість звуків вільно можна
Співати, як пісні.
Ці звуки знає кожен.
Як звемо їх?
Відповідь: а, о, у, е, и, і.
- Прокажемо ці звуки на одному диханні три рази.
2. Щоб скоріше подолати шлях до королівства Феї, проведемо вправу на злиття голосних з приголосними.
- Скажіть, як шепоче листячко – шу–шу – шу.
- Як співає півник – ку-ку-рі – ку.
- Як кує зозуля – ку – ку.
- Як квакає жабка – ква–ква –ква.
3. Читання складової таблиці
4. Фея Азбука з весняним вітерцем передала нам завдання, щоб ми прочитали пірамідки слів:
круг край
цвіте палає
чистий грудка
вибирай комірка
- Старанні ви, діти! З вашими знаннями ми здолаємо труднощі і визволимо Фею, адже вона так чекає на вас.
ІІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
Дорога до чарівниці Феї пролягає через просторі долини, бистроплинні річки та чарівні казки.
- Діти, було це дуже давно, коли Природа – мати створювала звуки й Азбуку.

14

Кожен звук людського мовлення дістав право подарувати людям свою букву.


- Ви пам’ятаєте казку про Азбуку? Сьогодні я згадала ще одну історію з цієї казки.
Одного разу звуки вийшли на берег річки зустрічати ранок. Навколо було гарно й тихо. Тоненький серп місяця стомлено скотився за гору. Одна за одною згасали зірки на небі. Легенький вітерець пробіг по верхівках очерету. Очерет здригнувся і зашумів: ш – ш – ш. А всі маленькі мешканці, що жили в очереті, - черепашки, каченятка, рачки – йому відповіли: ч – ч – ч – ч – ч. Це означало: дай нам ще трохи поспати. І всі почули, як навколо лунало: ш – ч – ш – ч – ш – ч – ш – ч – ш – ч, почали переглядатися між собою, а дехто почав закривати вуха. Воно й справді неприємно слухати будь – які сварки. Невідомо, чим би все це скінчилося, якби не сонечко. Воно, як завжди, піднялося над лісом своєчасно без ніяких нагадувань. Перші сонячні промінчики погладили все і всіх, хто зустрічав його з високо піднятою головою. Потім вони заглянули вниз на землю і приго-лубили кожну травинку, кожну билинку, кожну травинку.
А звукам [ш - ч], які ледве не посварилися між собою, Сонечко сказало:
- Вам не сваритися між собою треба, а об’єднатися. Заживете спокійно, а Азбука отримує нову букву.
Тут Сонечко своїми проміннями щільно обняло два звуки [шч], зв’язало стрі-чкою і бантик опустило. З’явилася широка, гарна, впевнена в собі буква Щ.
Така щирість і щедрість Сонечка викликали щасливі посмішки у всіх, кому по-щастило це спостерігати. А що робилося навколо! Щавель у лузі зазеленів. Кущі загойдали пташині гніздечка. Щиглик щебетав без відпочинку. Щука залишила у спокої своїх карасів. Щогла міцно тримала на собі парус і щодуху несла на ма-ленький човен вперед, до щастя. Щенята намагалися залізти на щабель, щоб краще роздивитися, що сталося, хоч лазити зовсім не вміли. Усі щітки взялися до роботи, змели сміття, всі щепочки до купи. А щуплий щур злякався і поклявся нікого і нічого не чіпати. Щербатий місяць теж хотів піднятися, щоб глянути, що діється навколо, та не зміг: старенький був уже.
І навіть вітрище ущух у кущах. Не свище вітрище – зачах.
15

І з того часу гарна буква Щ завжди стоїть на місці, де звучать поряд, разом звуки [шч]. Отже, два звуки позначає буква Щ – [шч].


(Олексій Катрич).
- Цікава казка, діти?
- Які ви запам’ятали слова із казки, де буква "ща” позначила два звуки.
- Я нагадаю вам, а ви за мною їх повторіть і спробуйте запам’ятати їх якомога більше: щавель, щабель і щебетати, щедрівка, щедрий і щеня, щасливий, щирий і щербатий, ще щітка, щепа і щока. Багато слів з буквою щ. Буква одна, а звуків два – [шч]. Обидва приголосні, це треба запам’ятати.
IV. Вивчення нового матеріалу.
- Ой, що це? Тільки що отримала телефонограму від розбійників. Не задоволені вони, що ви так майстерно долаєте шлях до Феї з королівства Азбуки. І загадують вам нові випробування. На нашій дорозі "Довідкове бюро”.
- А чи ходили ви, до річки ловити рибу?
- Які назви риб ви знаєте?
- А зараз відгадайте загадку і скажіть, про яку рибу в ній ідеться мова?
Що тут казати – хижа вкрай,
У неї апетит найкращий.
Карасику, ти не дрімай,
А то в її потрапиш пащу! (Щука)
- Так, це щука.
1. Розповідь учнів про щуку – хижу рибу.
1 учень. Звичайна щука може досягти в довжину більш ніж 1,5 метра, маса 35 кілограм. Тіло риби має видовжену форму.
2 учень. Щука – хижа риба. Тримається в заростях водянистої рослинності.
3 учень. Поїдає річкових риб – таких як піскар, голець, лящ.
4 учень. Навесні щука з охотою поїдає жаб.

16


5 учень. Відомі випадки, коли великі щуки хапали та затягували під воду мишей і пацюків.
2. Звуко – буквений аналіз слова щука.
- Скільки складів у слові щука?
- На який склад падає наголос?
- Охарактеризуйте звуки слова. Позначте звуки відповідними буквами.
3. Викладання звукової моделі слова щука фішками.
- Ой, та що ж це знову? Та це ж розбійники змінили русло річки. А річка ця незвичайна, загадкова.
- Відгадаємо загадку?
Мене частенько кличуть, ждуть.
А покажусь – ховатися почуть.
( Дощ )
- Назвіть звуки у слові дощ.
- Скільки букв у цьому слові?
- Складіть звукову модель слова.
4. Артикуляція звукосполучення [шч].

V. Ознайомлення з великою та малою буквами "ща”.
- Скажіть, діти, на що схожа буква "ща”?
- Послухайте вірш про цю букву:
Грабельки лежать без ручки…
Лиш з трьома зубцями.
Це, напевне, буква "ща” –
Віднесу до мами.
- Ми вже багато читаємо, вміємо придумувати слова до вивчених букв, а також відгадувати кросворди.

17


                Щ Е Н Я

Щ И Г Л И К


                        Щ І Т К А
                    Щ У Р
                    Щ У К А
                       Щ А В Е Л Ь
- Для кращого засвоєння букви "ща”, вивчимо скоромовку напам’ять.
Дощ хлющить на зелен плющ,
Під плющем сховався хрущ.
- Для кращого засвоєння букви (ща) прочитаємо слова поданих аналітико – синтетичним способом.

ку                                  ука
ля                                  ока
пла            щ                  ит
до                                  ебіт
хру                                ілина

- А ще прочитаємо складову таблицю з буквою (ща)


ща що щу щи ще щі
ащощ ущ ищещ іщ
- Всі ви любите грати в різні ігри, естафети. А ще є заклички. Ними звертались у давнину до сонця, до рослин, а ще до дощу.
Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику.
Мені каша, тобі борщ,
Щоб рясніший ішов дощ.

18


VІ. Робота в зошиті з читання.
- Чи стомилися ви, діти?
- Відкрийте свої зошити з читання і надрукуйте літери "Щ” "щ”.
- А тепер виконайте звукові моделі слів: "щука”, "кущ”, "щітка”.
- Я думаю, що всі ви трішки стомилися, треба відпочити.
VІІ. Фізкультхвилинка.
Мама кличе:
- Одягнись!
Дощ який періщить! –
А я хочу підрости,
Плащ мені навіщо?
Не вдягають дерева
Плащ і черевики,
А ростуть же на дощі
Он які великі!
- Відпочили. І знову до праці.
VІІI. Робота з "Букварем”
- Швидко лине час, коли всі працюють старанно. Вже не багато мине часу, як ми побачимо Фею з королівства Абетки. А для цього ми полинемо у світ нашої головної книги Букваря.
1. Розгляд ілюстрації в "Букварі”.
- Що зображено на малюнку?
- Як називається село у якому ти живеш?
- Як називається країна, в якій ти живеш?
- Хто ми за національністю?
- Хто знає вірш про Україну?
2. Розповідь "Як називається наша Батьківщина?”
- Ми всі діти України і Батьківщина у нас одна.
- Батьківщина – це земля, на якій ти народився, де народилися твої батьки, усі

19

ми. Батьківщина – це твоє рідне місто чи село, вулиця, де стоїть твій будинок… Батьківщина – рідна мова, якої навчили тебе мама й тато. Батьківщина у нас єди-на, як мати. Батьківщина – це казки, які розповідала тобі бабуся, а їй розповідала її бабуся. Це зелена травичка і блакитна річечка. Це садок біля хати. Це безмежні хлібні лани. Твоя Батьківщина – це Україна. Наша країна розпросторилася на 1316 км із заходу на схід і на 893 км із півночі на південь.


- Україна – це наша земля, наша країна зі славною історією, народ якої протягом багатьох віків боровся за свободу й незалежність. Україна – це велика незалежна держава в Європі. Україна – це рідна мова, чарівна пісня, Чудові народні традиції, мальовнича природа, талановитий народ.
3. Розгляд карти України, малюнків, пейзажів, ілюстрацій про рідні місця.
- А зараз підійдіть усі до дошки і розглянемо карту України.
- Сьогодні на уроці ми будемо працювати над текстом "Наша Батьківщина”
4. Робота над текстом "Наша Батьківщина”.
- Діти, ми вивчили нову букву – "ща” і тепер зможемо прочитати одне з найдорожчих слів для кожної людини. Це слово – Батьківщина.
5. Словникова робота.
а) пояснення значення слів.
Батьківщина – рідний край.
Прадід – батько діда або баби, у переносному значенні – людина минулих поко-лінь, предок.
Льон – трав’яниста технічна рослина, зі стебел якої виготовляють волокно, а з насіння –олію.
Безкраї – які не мають видимих меж, безмежні.
Шахта – система підземних споруд, де добувають корисні копалини (переважно вугілля)
б) Читання колонок слів.
Дід рідна мова Карпати
прадід материнська пісня Донбас
батьки безкраї лани Дніпро – Славутич
Україна вишневі сади 20
6. Читання тексту вчителем.
- Як називається наша Батьківщина?
а) Напівголосне читання учнями тексту.
б) Читання "ланцюжком”.
в) Хорове читання.
7. А зараз пограємо з вами в гру, яка називається "Розвідники”. Вибіркове читання.
- Як називається наша Батьківщина?
- Прочитайте слова з буквою (ща).
- Відшукайте скільки вжито в тексті слово Батьківщина.
- Про яку річку йдеться мова?
- Знайдіть і прочитайте речення, в якому йдеться мова про нашу землю, про гори.
8. Переказування тексту.
9. Майже всі здолали перешкоди, уважно слухали, читали текст. Для засвоєння знань проведемо гру "Голосуємо ногами”. ( Якщо ви згодні з відповіддю, то сидите тихо, якщо відповідь не правильна, то тупаєте ніжками )
- Я люблю свою Батьківщину.
- Мені подобається мова – українська.
- Символи моєї Батьківщини – кленове листя і березове (тупіт).
- Без верби і калини немає України.
- Столиця України село Слобода (тупіт).
- Столиця моєї Батьківщини – Київ.
- По території України протікає головна річка – Дніпро.
ІX. Хвилинка відпочинку. Малюнковий калейдоскоп.
- У кожного з вас на парті лежить аркуш паперу і кольорові олівці. Намалюйте на ньому частинку своєї Батьківщини ( 1 учень малює небо, 2 – сонце, 3 – будинок, 4 – кущ калини, 5 - травичку, 6 – квіти, 7- річку, 8 – птахів і т.д.).
- З усіх малюнків ми створимо один.
X. Підсумок уроку ( Стукіт у двері. Заходить Фея з королівства Абетки, а з нею поруч розбійники ). 21
- Дорогі мої першокласники!
Я дуже задоволена вашими знаннями, вашою наполегливістю, цілеспрямовані-стю. Ось і розбійникам дуже соромно, через те що взяли мене в полон. Вони ду-мали, що ви мені не допоможете.
А ще хочуть вас дещо запитати.
- Дозволите їм?
Діти дають згоду.
- Яку букву ви вивчили на сьогоднішньому уроці?
- Скільки звуків позначає буква "ща”?
- Як зветься ваша Батьківщина?
Діти відповідають на питання.
- Ну що ви зрозуміли, що даремно мене тримали в полоні?
Розбійники відповідають – так.
- Чи заслуговують наші першокласники звання "молодці”.
Відповідь розбійників – так.
- У дарунок від мене, діти, ви отримаєте грамоту з почесним званням "Молодець”.

Урок читання з використанням інтерактивних технологій

3 клас

Тема уроку. Ігор Калинець «Про що розповіли Незабудки»

Мета. Удосконалювати техніку читання прозових творів, насичених діалогами; виробляти навички чіткої і виразної вимови; вчити голосом, інтонацією передавати настрій дійових осіб. Виховувати бережне ставлення до природи.

Обладнання. Малюнки квітів ( кульбаба,тюльпан , дзвіночки, бузок, волошка, ромашка, фіалка, незабудка), картки зі словами.

Методи і прийоми: «Асоціативний кущ» , «Передбачення», «Взаємні запитання», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Сенкан».

22
Хід урокуПривітання. Вступне слово .Наші предки вірили, що кожен гість посланий від бога; гостей частували, радо зустрічали. А сьогодні для наших гостей ми подаруємо цей урок.

Саморефлексія

- А чого ви чекаєте від сьогоднішнього уроку?

Хочу дізнатися….

Хочу навчитися….

Я ціную нові знання, поради…

І т. п.

І.Вправи на вдосконалення навичок читання.

1. Гра «Переплутанка»

Читання анаграм.

Сніжпідник (підсніжник) шокам ар(ромашка)

Нятрода (троянда) гаритмарка (маргаритка)

кам( мак)

Шоквола(волошка)

Циснар (нарцис)

Темазанхри (хризантема)

- Яким одним словом можна узагальнити усі ці слова? (Квіти)ІІ. «Мозковий штурм». Словникова робота.

Тлумачення незрозумілих слів ( правильно переставити в місцями на

магнітній дошці слова та їх значення)

Літепло - тепла вода

Гайовик- лісовик

Знітилася- засоромилася

Хутко- швидко

ІІІ. Читання уривків казки Ігора Калинця «Про що розповіли Незабудки» в особах.
23

ІV. Бесіда за змістом твору.

- Назвіть головних дійових осіб казки.

- Хто з них є головним героєм ?

- Які слова використовує автор, щоб ми могли побачити характер дівчинки?

- Чому чаклунка вирішила допомогти дівчинці?

- Яка біда була у дівчинки? Хто допоміг їй позбутися

забудькуватості?

V. Робота за малюнком у підручнику.

-Якою зображено дівчинку?

-Які слова з казки відповідають малюнку?(І тут вона полюбила

квіти...)VІ. Робота в парах.

-Ви отримаєте конверти, в них лежить по 5 квіточок. На кожній

квітці пункт плану. Прономеруйте квітки і розташуйте в порядку, у

якому розгортаються події в казці.

ПЛАН

Дівчинка приїхала в село.Біда дівчинки

Розмова чарівниці з квіточками.

Заблукала в лісі.

Незабудки допомагають дівчинці.

(Кожна пара читає один пункт плану.)

Взаємні запитання (підготовлені кожним учнем вдома)VІІ. Підсумок уроку.

Я хочу перевірити як ви запам'ятали казку.

Робота в групах.

1 група розгадує кросворд.

2 група складає сенкан.

КРОСВОРД


1 .Головна героїня розповіді?

24

2. Кого дівчина зустріла в кінці лісу?3. Які квіти утворились з її сліз?

4. Бабу ся, яка розмовляла з квітами і дівчинкою.

5. Куди приїхала дівчинка?

- Яке слово утворилося?

Сенкан

1-рядок-словникове слово(іменник) Незабудка«Мікрофон»

-Як ви думаєте, чому усі квіти так хотіли допомогти дівчинці?

(Тому, що вона їх садила, доглядала, поливала і любила)

- А що треба робити, щоб ця квіткова краса прикрашала нашу

землю постійно?

(Треба бережно ставитись до квітів)

- Гуляючи у лісі чи гаю, садку чи полі прислухайтеся до тихих

розмов квітів. І можливо ви почуєте , як вони звертаються до

вас:

- Ми завжди були щасливі,І пахучі, і красиві,

Якби в полі, в лісі, в лузі

Бачили ми тільки друзів..

Без потреби не зривали..

А на клумбах вдома, в школі

Висівали нас доволі,

Доглядали, поливали.

Ми б всім радість дарували!VІІІ. Оцінювання.

ІХ. Домашнє завдання диференційовано,

-придумати загадки про квіти

-намалювати квіти, які найбільше подобаються

- знайти легенди, вірші про квіти

25

КАЗКА « СЕМЕРО КОЗЕНЯТ»

СТАРА КАЗКА НА НОВИЙ ЛАД

В е д у ч и й

Була собі кізонька біла,

Дуже симпатична і мила.

Мала вона семеро маляток,

Семеро чудових козеняток.

К о з а {співає)

Мої діточки, козеняточка,

Ви найкращі у світі маляточка!

Я для вас, я для вас на базар піду,

Найсмачнішу капусточку вам знайду.

А ви вдома сидіть,

Двері міцно замкніть!

Вовчика сірого не пускайте!

Віддаю ключі вам, тримайте!

1 - е к о з е н я т к о

К о з а

Добре, добре, добре, матусю!Йди собі, за нас не хвилюйся!

Ви удома сидіть дуже тихо,

Як почує вас вовк — буде лихо!

2 - е к о з е н я т к о

Добре, добре, добре, матусю,

Йди собі, про нас не турбуйся.

К о з а (обіймає козенят, прощається)

Мої діточки, козеняточка,

Ви найкращі у світі маляточка,

Я для вас, я для вас на базар піду,

Найсмачнішу капусточку вам знайду!

Махає рукою, іде геть. 26

Козенята співають, танцюють.

7 - е к о з е н я т к о

Залишилися ми вдома,

Ти найперший, а я — сьома!

Усі. Семеро козенят! Ме!

2 – е к о з е н я т к о

Не боїмося ми нікого,

Навіть, навіть вовка злого!

Усі. Семеро козенят! Ме!
dsc01369

3 – є к о з е н я т к о

Хай підійде до порога —

Буде згадувати довго!

Усі. Семеро козенят! Ме!

4 - е к о з е н я т к о

А ми — бац! — його ногами!

А ми — бац! — його рогами!

Усі. Семеро козенят! Ме!
27

5 - е к о з е н я т к о

Не боїмося ми нікого,

Переможем вовка злого!

Усі. Семеро козенят! Ме!

6 - е к о з е н я т к о

Ми — бабах! — його ногами!

Ми — бабах! — його рогами!

Усі. Семеро козенят. Ме!

1 - е к о з е н я т к о

Ми хоробрі козенята,

Ми веселі козенята!

Усі. Семеро козенят! Ме!

В о в к (за дверима)

Пісня чується з квартири,

Голоси: один... чотири,

П'ять і шість, усього — сім!

Так пищать, що чути всім!

Козенята це маленькі,

Ще дурненькі, та... смачненькі!

Я козятинку люблю!

Зараз всіх їх половлю!

(Стукає.)

1 - е к о з е н я т к о

Хто це стукає до нас?

В о в к


Це електрик, дід Панас! .

2 - е к о з е н я т к о

Нам матуся наказала,

Щоб дверей не відчиняли!

3 - є к о з е н я т к о

Ми слухняні козенята 28

І не будем відчиняти.

4 - е к о з е н я т к о

Ви матусю зачекайте

Чи пізніше завітайте.

В о в к

Хто б подумав! От невдача!Ну, зажди, м'ясце козяче!

(Стукає знов.)

1 - е к о з е н я т к о

Хто це стукає до нас?

Вовк

Відчиніть, це Гур ївгаз.2- е к о з е н я т к о

Нам матуся наказала,

Щоб дверей не відчиняли!

3- є к о з е н я т к о

Ми слухняні козенята

І не будем відчиняти!

4- е к о з е н я т к о

Ви матусю зачекайте

Чи пізніше завітайте!

Вовк


Хто б подумав! Знов невдача!

Не дурне м'ясце козяче...

(Стукає.)

5- те к о з е н я т к о

Хто це знов у двері стука?

Вже набридло, просто мука!

Вовк

Я сусідка ваша, киця,Я принесла вам морквиці! Няв! 29

Соковитої, смачної

І солодкої такої! Няв!

6- е к о з е н я т к о

В киці голос не такий!

В киці голосок тонкий!

7- е к о з е н я т к о

Ти не киця! Ні, ти — вовк!

Що, не нявкаєш? Замовк?

Усі сміються, стрибають.

Вовк (розгублено)

Хто б подумав?! Знов невдача!

Хитре це м'ясце козяче!

Знайте ж хитрість і мою!

Зараз голос «підкую»!

(П'є яйце, потім стукає.)

1 – е к о з е н я т к о

Хто це стукає до нас?

Знову вовк? Чи Гур ївгаз

Усі сміються.

Вовк

Відчиніть, вам телеграма!5- е к о з е н я т к о

На базарі наша мама!

6- е к о з е н я т к о

Через двері зачитайте

Або маму зачекайте!

Вовк .


Ну й розумні козенята!

Що ж, читаю: ваша мама

На базарі щойно впала,

Ніжки дуже позбивала! 30

Ще й зламала кінчик рога,

їй потрібна допомога!

5- е к о з е н я т к о

Це брехня!

6- е к о з е н я т к о

А що, як ні?

Страшно, боязно мені!

7- е к о з е н я т к о

В мами збиті ріг і ноги,

їй потрібна допомога!

1-е к о з е н я т к о

Відчиняєм! Треба йти,

Мамі слід допомогти!

Вривається вовк.

В о в к

Упіймались! Ну і ну!Я усіх вас проковтну!

2 - е к о з е н я т к о

Вовк! Він нас перехитрив!

Навіть голос підробив!

3 – є к о з е н я т к о

Мамо! Мамо! Я боюся!

4 - е к о з е н я т к о

Ой, рятуйте, нас!

У с і

Матусю!!!Вовк бігає, ловить козенят, вони тікають, входить Коза.

К о з а


Вовче, сірий лиходію!

Ти біди не заподіяв?

Козенята мої милі, 31

Чи усі здорові й цілі?

Якщо скривдив козенят,

Дорогих моїх малят,

Заколю тебе рогами,

Затопчу тебе ногами!

В о в к

Що ти, що ти?! Не кричи!І ногами не топчи.

Он твої всі козенята,

Я хотів лише пограти...

Гарна в тебе дітвора!

Та мені вже в ліс пора!

dsc01381

Тікає.


Міліціонер

Вовк утік,

Аж миготіли п'ятки!

Слухайтесь матусі, козенятка!

Хижакам-вовкам не довіряйте,

Мамину науку пам'ятайте!

32

Мама і навчить, і порятує,Мама і смачненьким почастує!

Коза дістає капусту.

Мама — кращий друг малят,

Всіх малят, не тільки козенят!

К о з е н я т к а (співають)

Хай завжди буде сонце!

Хай завжди буде небо!

Хай завжди буде мама!

Хай завжди буду я!

Хай завжди буде казка,

Ніжна мамина ласка,

Хай живе наша дружнаКозеняток сім'я!

33Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал